Kokousaika

23.6.2008 kello 16.00 – 17.10

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Meriläinen, Risto

varajäsen (paitsi 945 §)

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 923-948 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 934-948 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 923-948 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Kari, Tapio

lehdistöpäällikkö

 

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


906-907,
908-916, 

 Sauri

 

 

917,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri


918-922, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen


923-924, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen


925-934, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä


935-948, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

906

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

907

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

908

Kj/12

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakassopimus

 

909

Kj/3

Rakennusrahastosuorituksen maksaminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle

 

910

Kj/4

Lainan myöntäminen Töölön Yhteiskoulu Oy:lle

 

911

Kj/5

Rakennushankkeiden seurantaraportti ja suhdannekatsaus

 

912

Kj/6

Määrärahan myöntäminen Vuosaaren Sataman ympäristön esirakentamiseen vuonna 2008

 

913

Kj/7

Hallintokeskuksen kaupunginsihteerin virkaan ottaminen

 

914

Kj/8

Hallintokeskuksen kuuden tehtävän muuttaminen viroiksi

 

915

Kj/9

Kaupunginvaltuuston 18.6.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

916

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

917

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

918

Ryj/1

Lausunto Etelä-Suomen lääninhallitukselle palotarkastuksia koskevien määräysten noudattamisesta Helsingissä

 

919

Ryj/2

Esitys määräaikaisen hoitajan määräämiseksi MetropoliLab-liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan

 

920

Ryj/3

16.6.2008 pöydälle pantu asia

Lausunto seudullisen joukkoliikenteen toimintaedellytysten kehittämissuunnitelmasta

 

921

Ryj/4

16.6.2008 pöydälle pantu asia

Pyhiinvaeltajanpuiston puistosuunnitelman hyväksyminen; Länsisatama

 

922

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

923

Stj/1

Toiminnallisista syistä aiheutuvia virkamuutoksia sosiaalivirastossa

 

924

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

925

Sj/1

Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi: työntekijöiden kannustaminen työmatkapyöräilyyn

 

926

Sj/2

Valtuutettu Tarja Tenkulan toivomusponsi: työsuhdeasuntojen määrän lisääminen

 

927

Sj/3

Valtuutettu Otto Lehtipuun toivomusponsi: palvelevan puhelimen tms. välittömän palvelun perustaminen maahan juuri muuttaneiden tueksi

 

928

Sj/4

Terveyskeskuksen akuuttisairaalan hoitohenkilökunnan ja muun henkilökunnan jononpurkutyötä koskeva paikallinen sopimus

 

929

Sj/5

Kuntajaon muutoksesta johtuvan Helsingin kaupungin ja Sipoon kunnan välisen opetuksen järjestämistä koskevan sopimuksen tekeminen

 

930

Sj/6

Opetuslautakunnan esitys koulutustarkastajan (vakanssi 046786) ja ohjauspalveluiden päällikön (047204) virkojen perustamiseksi

 

931

Sj/7

Nuorisoasiankeskuksen keskitettyjen palvelujen osastopäällikön ero ja sijaisen määrääminen

 

932

Sj/8

16.6.2008 pöydälle pantu asia

Eron myöntäminen Jukka Seppiselle Teatterimuseosäätiön edustajistosta ja uuden jäsenen nimeäminen

 

933

Sj/9

16.6.2008 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen toivomusponsi: Peruskoulujen ja päiväkotien tukitoimien tarpeen selvittäminen

 

934

Sj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

935

Kaj/1

Toukolan tontin 23124/39 asemakaavan muuttaminen (nro 11782)

 

936

Kaj/2

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdystä valituksesta Laajasalon tonttien 49247/1 ja 2 ja 49163/8 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaava-asiassa (nro 11553)

 

937

Kaj/3

Lasten päiväkoti Tuulimyllyn hankesuunnitelman hyväksyminen

 

938

Kaj/4

Päiväkotihuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostaminen Asunto Oy Helsingin Tuulimylly -nimisestä yhtiöstä

 

939

Kaj/5

Suomen Pelastusarmeijan Säätiön poikkeamishakemus

 

940

Kaj/6

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston poikkeamishakemus

 

941

Kaj/7

MK Finland 3 Oy:n poikkeamishakemus

 

942

Kaj/8

VT Kimmo Helistön toivomusponsi eri kielille käännettävän asukkaan asumisoppaan toteuttamisesta kaupungin vuokra-asuntoyhtiöissä

 

943

Kaj/9

Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen vuonna 2009 Helsinkiin Sipoosta ja Vantaasta liitettäville alueille

 

944

Kaj/10

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista ns. Aurinkomäen alueen asemakaava-asiassa (nro 11680)

 

945

Kaj/11

Puotilan Kiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

 

946

Kaj/12

Sopimuksen tekeminen As Oy Helsingin Pohjoiskaari 15:n kanssa poikkeamispäätöksen johdosta (Lauttasaari, tontti 31011/3)

 

947

Kaj/13

Förklaring till högsta förvaltningsdomstolen med anledning av besvär över detaljplaneändring för östra Jollas (nr 11470)

Selitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Itä-Jollaksen asemakaavan muutosta (nro 11470) koskevan valituksen johdosta

 

948

Kaj/14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

906 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision (varalla Wallden-Paulig) ja Pajamäen (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

907 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

908 §

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALON OSAKASSOPIMUS

 

Khs 2007-2747

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti Helsingin kaupungin osalta hyväksyä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakassopimuksen siten, että aiemmin voimassa ollut osakassopimus tulee voimaan sellaisenaan, lukuun ottamatta osakassopimuksen 10.1 kohtaan otettavaa edellä esitettyä ehtoa osakkeiden luovutuksesta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään osakassopimuksen ja oikeuttaa oikeuspalvelut tarvittaessa tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

 

Kaupunginhallitus päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote Senaatti-kiinteistöille, Yleisradio Oy:lle, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle, kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Sarvilinna Sami, kaupunginlakimies, puhelin 310 64874

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

909 §

RAKENNUSRAHASTOSUORITUKSEN MAKSAMINEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALOLLE

 

Khs 2007-19

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakassopimuksen mukainen rakennusrahasto-osuus 2 262 750 euroa saadaan maksaa vuoden 2008 talousarvion kohdalta 8 22 07, Arvopaperit, Musiikkitalo, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle, kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja taloushallintopalvelulle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

910 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN TÖÖLÖN YHTEISKOULU OY:LLE

 

Khs 2008-1019

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2008 talousarvion kohdalta 9 01 02 01 Töölön yhteiskoulu Oy:lle 380 000 euron suuruisen korottoman lainan koulun perusparannustöiden rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja.

 

Lainan erityisehto: Opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouspalveluille on toimitettava hankkeesta ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista sekä lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

911 §

RAKENNUSHANKKEIDEN SEURANTARAPORTTI JA SUHDANNEKATSAUS

 

Khs 2008-1372

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi rakennushankkeiden seurantaraportin ja suhdannekatsauksen, tilanne 31.5.2008 (liite 1).

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

912 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUOSAAREN SATAMAN YMPÄRISTÖN ESIRAKENTAMISEEN VUONNA 2008

 

Khs 2008-1374

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2008 talousarvion alakohdasta 8 01 02-13 Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet Helsingin Satamalle 1 410 000 euroa käytettäväksi Vuosaaren sataman ympäristön esirakentamiseen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Turunen Anu, puhelin 31025217

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

913 §

HALLINTOKESKUKSEN KAUPUNGINSIHTEERIN VIRKAAN OTTAMINEN

 

Khs 2008-1288

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa Timo Härmälän hallintokeskuksen kaupunginsihteerin virkaan (vak.nro 016725) 4 764,67 euron suuruisen tehtäväkohtaisen palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että virkaan otettava henkilö, Timo Härmälä, on jo aiemmin esittänyt työterveyskeskuksen hyväksyttävän lausunnon terveydentilastaan.

 

Pöytäkirjanote otetulle, oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Juha Summanen, vs. hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

914 §

HALLINTOKESKUKSEN KUUDEN TEHTÄVÄN MUUTTAMINEN VIROIKSI

 

Khs 2008-1482

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.7.2008 alkaen hallintokeskuksen kansainväliseen toimintaan sijoitettujen johtavan asiantuntijan (vak.nro 088047) ja erityisasiantuntijan (vak.nro 088104), viestintään sijoitettujen verkkoviestintäpäällikön (vak.nro 088132), julkaisupäällikön (vak.nro 016879) ja näyttelypäällikön (vak.nro 016881) sekä hallintopalveluihin sijoitetun talous- ja henkilöstösuunnittelijan (vak.nro 088049) työsuhteisten tehtävien tilalle vastaavat samanpalkkaiset virat.

 

Pöytäkirjanote Olli Keinäselle, Victor Anderssonille, Ari Tammelle, Rita Ekelundille, Kirsi Hasulle, Satu Kantolalle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille, hallintokeskuksen kansainväliselle toiminnalle, viestinnälle, hallintopalveluille sekä henkilöasioiden hoitajalle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

915 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 18.6.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 18.6.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 4           Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyskeskusta terveyslautakun­nan osalta sekä hallintokeskusta kaupunginvaltuuston ja kaupungin­valtuuston vaalilautakunnan osalta toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kari Lehtolalle, Tero Tuomistolle, Janne Ronkaiselle, Pasi Ylitalolle ja Jyrki Lohelle.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, terveyskeskukselle, hallintokeskuk­selle (Seija Kauppiselle) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

(Käsiteltiin yhdessä asian 5 kanssa)

 

Toivomusponsi 1 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2 ja 6 sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 5 sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 3 ja 4 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan lainasopimuksen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Liikuntahallit Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

8                    Kaupunginhallitus päätti perustaa rakentamispalveluun

 

                    hallinnon osastopäällikön viran, jonka kokonaispalkka on 4 700–4 900 euroa kuukaudessa,

 

                    pohjatutkimuksen osastopäällikön viran, johon siirretään suostumuksensa mukaisesti toimistopäällikkö Hannu Halkola 5 000 euron kokonaispalkalla

 

                    ympäristötuotannon yksikön johtajan viran, johon siirretään suostumuksensa mukaisesti tulosryhmän johtaja Hannu Virtasalo 5 770 euron kokonaispalkalla,

 

                    talonrakennuksen ja logistiikan yksikön johtajan viran, johon siirretään suostumuksensa mukaisesti tulosryhmän johtaja Kauko Nygren 5 770 euron kokonaispalkalla.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta huolehtimaan rakentamispalvelun toimitusjohtajan ja hallinnon osastopäällikön virkojen julistamisesta haettavaksi 14 päivän hakuajoin.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle, kiinteistövirastolle, hallintokeskukselle (Ryj-rooteli sekä tietopalvelut/Seija Kauppinen), rakennusvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä liikepalvelulautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle.

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

9                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetusvirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Jukka Seppiselle, Jussi Salonrannalle ja Aki Ahoselle.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, opetusvirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

25, 26           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

                      Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskau-

punginjohtajan toimiala

 

10                 Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

11                 Pöytäkirjanote liikennelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

27–29           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13, 15           Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Maria Tuomolinille, Mathias Björklundille, Vesa Kallioniemelle ja Tapani Huhtalalle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

14                 Kaupunginhallitus päätti

 

                    kehottaa työterveyskeskusta julistamaan työterveysjohtajan viran julkisesti haettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksymien pätevyysvaatimusten mukaisesti vähintään 14 päivän hakuajoin ja 6 550 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisesti ja

 

                    määrätä työterveyskeskuksen vastaava lääkäri Jouni Silvon hoitamaan työterveysjohtajan avoinna olevaa virkaa siihen kuuluvin kokonaispalkkaeduin 6 550 euroa kuukaudessa 1.9.–31.12.2008 välisenä aikana, kuitenkin kauintaan niin kauan kuin virkaan vakinaisesti valittu ryhtyy sitä hoitamaan.

 

                      Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote työterveysjohtaja Juha Liiralle.

 

Pöytäkirjanote työterveyskeskukselle ja vastaava lääkäri Jouni Silvolle sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

16                 Kaupunginhallitus päätti

 

                    kehottaa henkilöstökeskusta julistamaan toimitusjohtajan viran julkisesti haettavaksi 14 päivän hakuajoin ja virkaan kuuluvin palkkaeduin sekä

 

                    kehottaa henkilöstökeskusta yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin liikelaitoksen perustamiseksi.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

30, 31           Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

17                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä rakennusvirastolle.

 

18                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäris­tökes­kukselle ja kaupunginmuseolle.

 

19                       Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

20                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle.

 

21                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja rakennusvirastolle.

 

22                 Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja Kiinteistö Oy Helsingin palveluasunnoille.

 

23                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslaitokselle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, Helsin­gin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

24                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäris­tökeskukselle, kaupunginmuseolle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

32–34           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta ryhtymään kaupunginvaltuuston päätöksen kohdan 2 mukaisiin toimiin.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

(Käsiteltiin yhdessä asian 6 kanssa)

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

916 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          17.6.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                18.6.2008

tekninen lautakunta                                                      17.6.2008

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

917 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

918 §

LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSELLE PALOTARKASTUKSIA KOSKEVIEN MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMISESTA HELSINGISSÄ

 

Khs 2008-1379

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Etelä-Suomen lääninhallitukselle seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa erityiskohteiden ja asuinrakennusten palotarkastusten lakimääräisten velvoitteiden saavuttamisesta Helsingissä

seuraavaa:

 

Kerran vuodessa tarkastettavat kohteet

 

Palvelutasopäätöksen 2005 perusteluosan mukaan kerran vuodessa tarkastettavien kohteiden lakisääteisistä velvoitteista voitaisiin vuoden 2005 henkilöstöresursseilla saavuttaa noin 45 %. Vuodelta 2007 kerättyjen tietojen mukaan erityiskohteista voitiin tarkastaa yhteensä 42 %. Tarkastukset on kohdistettu merkittävimpiin riskikohteisiin riskikohteiden riskiarvioluokittelun perusteella. Lukumääräisesti tarkasteltuna tarkastusmäärää voidaan pitää enintään tyydyttävänä. Kaupunginhallitus katsoo kuitenkin, että ottaen huomioon käytettävissä olevat resurssit, kohteiden lukumäärä sekä se, että vaativimpien kohteiden tarkastuksia suorittavien aluepalotarkastajien tehtäviin sisältyy lukuisia muitakin tehtäviä, mm. suuret yleisötapahtumat, voidaan kohteissa suoritettavien tarkastusten määrää pitää hyvänä.

 

Helsingin pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyyn varatut resurssimäärät ovat seuraavat:

 

-                                       yhdeksän (9) turvallisuuskouluttajaa

-                                       19 alueellista palotarkastajaa

-                                       kuusi (6) rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus- ja neuvonta tehtäviin

-                                       asuinrakennusten palotarkastusten suorittaminen on ohjeistettu operatiivisen henkilöstön tehtäväalueeksi. Samoin on tehty myös noin 500 erityiskohteen osalta.

 

Aluepalotarkastajien tehtäväkenttään kuuluvat palotarkastusten lisäksi myös yleisötapahtumat, kemikaalivalvonta, onnettomuuden tutkinta, jälkipalotarkastukset, pyydetyt tarkastukset ja tarkastustoiminnan kehittäminen. Aluepalotarkastajien (19) tehtäviin kuuluvat erityiskohteista pääsääntöisesti vaativimmat (4000 kpl). Lisäksi helpohkoja erityiskohteita (n. 500 kohdetta) tarkastavat palopäällystökoulutuksen saaneet operatiivisen toimialan viranhaltijat (ravintolat).

 

Palvelutasopäätöksen esityksissä resurssilisäystä vuosille 2009-2012 on esitetty neljän (4) palotarkastajanimikkeen verran. Vuosilla 2005 – 2008 onnettomuuksien ehkäisyyn kohdennettujen resurssien lisäys on ollut kuusi (6) virkaa. Palotarkastusten lisäksi viranhaltijoiden työhön kuuluu runsaasti muitakin tehtäviä, erimuotoisiin turvallisuuskysymyksiin annettuja lausuntoja, yhteistyö muiden toimijoiden ja viranomaisten kanssa, turvallisuuskouluttaminen ja valistus ym.

 

Asuinrakennukset          Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin asuinrakennuskanta koostuu pääasiassa kerrostaloasunnoista. Yksittäisen asuinhuoneiston palotarkastaminen ei ole käytännön syistä mahdollista. Asuinkerrostalojen osalta palotarkastustyön keskeinen vaikutin kohdentuu pitkälti ullakko- ja kellarikerrosten palokuormiin sekä pelastusteiden ja piha-alueiden järjestelyihin. Omakotitalojen osalta palotarkastamisen vaikuttaminen kohdentuu paremmin suoraan asukkaisiin. Pelastuslaitoksen nykyiseen palvelutasopäätökseen on kirjattu asuinrakennusten palotarkastusväli 10 vuodeksi.

 

Tarkastettavien asuinrakennusten lukumäärä Helsingissä vuonna 2007 oli 1400, joista voitiin tarkastaa 779 rakennusta (56 %), 3 % koko asuinrakennuskannasta ja 30 % vuotuisesta tarkastusmäärästä. Kaupunginhallitus toteaa, että numeerisena tavoitteena saavutettu tulos ei luonnollisestikaan ole hyvä.

 

Asuinrakennuksia tarkastetaan vuosittain 1500-3000, määrän riippuessa tarkastusvälimäärittelystä. Viimevuosien hätäkeskusuudistuksen myötä tullut yli 10 % suuruinen hälytystehtävien määrän kasvu on vähentänyt operatiivisen henkilöstön mahdollisuuksia suorittaa heidän tehtäviinsä kuuluvien tarkastusten suorittamista.

 

Yksittäisen palotarkastajan työstä enintään noin 50 % ohjautuu varsinaiseen palotarkastamiseen eli kohteissa käynteihin. Asiallisesti tehty asuinrakennusten nykymuotoinen palotarkastaminen edellyttää noin yhden työtunnin työpanosta kohteessa. Helsingin kaupungin asuinrakennusten rakennuskannan lukumäärä edellyttäisi em. 50 %:n työaikakäytettävyydellä ja 10 vuoden tarkastusvälillä noin 4-5 vain asuinrakennuksiin keskittyvää tarkastajaa. Tällöinkin jäisi tavoittamatta suurin osa asuntokannasta.

 

Helsingin pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikön ja pelastuslautakunnan puheenjohtajan näkemykset

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunginhallituksen toimialaan kuuluu seurata, että kaupungin toimielimet, virastot ja laitok­set se­kä ne yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joissa kau­pungilla on mää­räysvaltaa, toimivat kaupungin­val­tuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että sen toimialaan ei kuulu antaa lausuntoa selvityspyynnössä esitetyistä näkemyksistä.

 

Riskienhallintayksikön päällikön Seppo Sihvosen Helsingin Sanomissa 22.4.2008 uutisoidusta haastattelusta antaman selvityksen mukaan artikkelissa on yhdistetty kaksi erillistä asiaa: nykyinen palotarkastusten suoritemäärä ja se mihin suuntaan asiaa pitäisi kehittää. Pelastustoimi on selvittänyt asian, eikä asia ole antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

Pelastuslautakunnan puheenjohtaja Pauli Leppä-aho on ilmoittanut, että hän ei ole antanut minkäänlaista lausuntoa Helsingin Sanomille lautakunnan puheenjohtajan ominaisuudessa. Yksityishenkilönä Pauli Leppä-aho on sitä vastoin esittänyt näkemyksiään mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa 30.5.2008.

 

Kirje Etelä-Suomen lääninhallitukselle ja pöytäkirjanote pelastuslaitokselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

919 §

ESITYS MÄÄRÄAIKAISEN HOITAJAN MÄÄRÄÄMISEKSI METROPOLILAB-LIIKELAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJAN VIRKAAN

 

Khs 2007-2743

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että MetropoliLab-liikelaitoksen toimitusjohtajan viran määräaikaiseksi hoitajaksi määrätään laboratoriohygieenikko Seija Kalso 30.6.2008 alkaen siihen saakka, kunnes viran vakinainen hoitaja ottaa viran vastaan, kuitenkin kauintaan 20.12.2008 saakka.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että toimitusjohtajan viran määräaikaisen hoitajan palkaksi määrätään kaupungin virastopäälliköiden Hay-palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 12 mukainen palkka. Viran kokonaispalkka on tällä hetkellä 5 700,00 €/kk.

 

Pöytäkirjanote MetropoliLabin johtokunnalle, MetropoliLabille, Seija Kalsolle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

920 §

16.6.2008 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

 

Khs 2008-1011

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa seudullisen joukkoliikenteen toimintaedellytysten kehittämissuunnitelmasta YTV:lle seuraavan lausunnon:

 

Yleistä

 

Helsingin kannalta tavoiteltavinta on Helsingin sisäisten ja Helsingin alueella kulkevien sekä helsinkiläisten että muiden seudullisten joukkoliikennematkojen mahdollisimman suuri kuljetusosuus. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 28.9.2005 hyväksyä joukkoliikenteen kehittämisen strategisiksi tavoitteiksi vuoteen 2012 mennessä, että raitioliikenteen nopeustaso on kasvanut vuoden 2004 tasosta + 4 % ja Helsingin sisäisen bussiliikenteen + 6 %. Samassa yhteydessä valtuusto päätti tavoitteiksi, että vuoteen 2012 mennessä joukkoliikenneosuus ajoneuvoliikenteessä niemen rajalla ruuhka-aikana on 73 % ja poikittaisessa liikenteessä 17 %.

 

Helsingin alueella seutuliikenne käyttää pääosin säteittäisiä pääväyliä, jossa on myös paljon Helsingin sisäistä liikennettä. Parannustoimenpiteet hyödyttäisivät sekä seudullisia että sisäisiä joukkoliikenneyhteyksiä, mutta mahdollisuudet parannuksiin ovat rajalliset.

 

Sujuvuus

 

Joukkoliikennekaistojen valvonnan tehostaminen on luonnoksen mukaan yksittäinen ja tärkeä joukkoliikenteen sujuvuuteen vaikuttava toimenpide. Oikeusministeriön asettama työryhmä selvittää parhaillaan kunnan mahdollisuuksia avustaa poliisia nykyistä enemmän automaattivalvonnassa.

 

Luonnoksessa esitetään lisäksi erilaisia keinoja, kuinka joukkoliikennekaistamerkintöjä voidaan tehostaa tiemerkinnöillä, kaistojen maalaamisella tai pinnoittamisella ja valaisemalla LED-valoilla. Näiden keinojen vaikuttavuutta kannattaa tutkia olosuhteiltaan vaativissa paikoissa. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tulee kuitenkin tarkistaa, että toimenpide on tieliikennelain mukainen.

 

Joukkoliikennekaistojen merkintöjen tehostaminen on käyttökelpoinen keino henkilöautoliikenteen vähentämiseksi bussikaistoilla. Bussikaistojen voimassaoloaikoja tulisi myös tarkastella uudelleen ja tarvittaessa pidentää iltaruuhkan osalta.

 

Luonnoksen mukaan risteysruudukoita kannattaa toteuttaa liittymiin, jotka tukkeutuvat helposti. Tieliikennelaki ei tunne risteysruudukoita, mutta Helsingissä niitä kokeillaan liikenne- ja viestintäministeriön poikkeusluvalla tällä hetkellä kahdeksassa risteyksessä. Kaikkiaan risteysruudukoita on päätetty kokeilla kymmenessä risteyksessä, joten jatkossa kokeiluun otetaan mukaan vielä kaksi risteystä. Kokeilun tulokset vaikuttavat siihen, otetaanko risteysruudukot yleiseen käyttöön. Ulkomailla risteysruudukoiden käytöstä on saatu positiivisia kokemuksia.

 

Luonnoksessa kiinnitetään huomiota työnaikaisiin liikennejärjestelyihin katu- ja tiehankkeissa. Helsingissä selvitetään, kuinka katutöistä joukko- ja autoliikenteelle aiheutuvia haittoja voidaan vähentää. Eräs keino, jonka käyttökelpoisuutta selvitetään, on ylimääräisen maksun määrääminen urakoitsijalle, jos katutyön kesto ylittää sovitun ajan.

 

Helsingissä viime aikoina tehdyt tärkeimmät sujuvoittamishankkeet ovat olleet liikennevaloetuuksien lisääminen (Helmi-järjestelmä) ja vaihtopysäkkialueiden kehittäminen. Tärkeille vaihtopysäkkialueille suunnitellaan informaation, pysäkkivarustuksen ja jalankulkuyhteyksien parannuksia. Osa näistä on jo toteutusvaiheessa, pääpaino on ollut informaation parantamisessa. Monet raportissa esitetyistä toimenpiteistä sisältyvät vaihtopysäkkien parannustyöhön.

 

Luonnoksessa mainitaan laajavaikutteisena joukkoliikenteen sujuvoittamishankkeena Mannerheimintien bussikaistajärjestelyt. Eräänä ongelmana Mannerheimintiellä on olemassa olevien joukkoliikennekaistojen väärinkäyttö ja liian aikainen oikealle kääntyvän liikenteen ryhmittyminen bussiliikenteen eteen. Erikoisena ratkaisuna luonnoksessa esitetään, että nykyisten kaistojen sijaan rakennettaisiin selkeästi erotettu joukkoliikenteen kaista kadun keskimmäisille kaistoille, jolloin henkilöautoliikenne käyttäisi oikeanpuoleisia kaistoja. Mannerheimintien ehdotettujen joukkoliikennekaistajärjestelyjen toteuttamiskelpoisuuden arviointi edellyttää tarkempaa suunnittelua tilatarpeen ja pysäkkien käyttäjien sekä muun liikenteen turvallisuusvaikutusten selvittämiseksi.

 

Hämeentien kehittäminen on luonnoksen mukaan laajavaikutteinen joukkoliikenteen sujuvoittamishanke. Hämeentie mainitaan luonnoksessa hitaaksi ja pitkäksi Lahden- ja Tuusulanväylän liikenteen yhteydeksi, jolle esitetään useita toimenpide-ehdotuksia. Hämeentien kehittämisehdotusten tilanne on seuraava: 1) Hämeentien sillan ohittaminen tulisi tutkia alueen kaavoituksen yhteydessä. 2) Vallilan laakson joukkoliikennekadun asemakaavoitus on käynnissä. 3) Kurvin keskustan suunnan pysäkkien jakaminen edellyttää tarkempaa suunnittelua tilantarpeen riittävyyden selvittämiseksi. 4) Vaihtoalueen rakentaminen Hämeentien sillan kohdalle tutkitaan alueen asemakaavan laadinnan yhteydessä.

 

Pakilantien linja-autokaistojen toteuttamisesta on päätetty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 13.12.2007 Maunulan, Pirkkolan ja Metsälän liikenteenohjaussuunnitelmassa. Pakilantien liikennesuunnitelma tarkentuu alueen asemakaavoituksen yhteydessä ja ohjaus tarkistetaan tämän jälkeen.

 

Poikittaisyhteyden Munkkiniemi–Hämeentie kehittäminen on erittäin kannatettava ajatus; yksittäisten toimenpiteiden toteuttamisen osalta näköpiirissä oleva tilanne on seuraava: 1) Hämeentien sillan ohittaminen tulisi tutkia alueen kaavoituksen yhteydessä. 2) Vallilan laakson joukkoliikennekadun asemakaavoitus on käynnissä. 3) Pasilansiltaan liittyvät ratkaisut tehdään Keski-Pasilan kokonaissuunnitelman yhteydessä. 4) Joukkoliikennekaista Ramsaynrantaan tutkitaan. 5) Paciuksenkadun kahden vasemmalle kääntyvän kaistan mahdollisuus selvitetään liittymän valo-ohjauksen toimivuuden kannalta. 6) Mikäli satamaradan joukkoliikennekatu Vallilanlaaksoon päätetään rakentaa, Hämeentien ja Haukilahdenkadun liittymäalueelle saadaan hyvä vaihtoalue lyhyin kävely-yhteyksin pysäkiltä toiselle.

 

Luonnoksessa esitetään useita joukkoliikenteen käyttämien ahtaiden tai geometrialtaan hankalien liittymien ja osuuksien parannustoimenpiteitä. Helsingin kannalta 1) Mannerheimintien ja Helsinginkadun reunakivilinjan pyöristyksen loiventaminen on mahdollinen toimenpide; asia tutkitaan. 2) Hämeentiellä Kauppahallin kulmalla on maastossa kapenevasta tiestä varoittava liikennemerkki. Kaupunkisuunnitteluvirasto tulee tutkimaan erilaisia liikennevaloin järjestettäviä joukkoliikenteen etuisuuksia muissakin liittymissä ja katuosuuksilla, joilla joukkoliikenteen viiveet ovat kasvaneet suuriksi.

 

Rakennusvirasto on aloittanut kunto- ja tarvekartoituksien teettämisen pääkaduilta saadakseen selville pääkadun ja katutilan puutteet turvallisuuden, toimivuuden, viihtyisyyden, kestävyyden (tekninen kunto) ja esteettömyyden osalta. Tarkastelun kohteena on kadun rakenteellinen kunto, hulevesien poisjohtaminen, katutilan rakenteet, esteettömyys, kalusteet, kasvillisuus, ulkovalaistus sekä puhtaanapito. Tärkeä näkökulma on lisäksi kadun ylläpidettävyys sekä mahdolliset ylläpidon esteet. Tavoitteena on tutkia kokonaisrahoitustarvetta ja määrittää havaittujen epäkohtien korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja priorisoida ne toimenpideohjelmaan. Lisäksi pääkatujen ajoradan päällysteen kuntoa tutkitaan vuosittain järjestelmällisesti PTM-mittauksilla. Mittaustuloksia käytetään vuosittaisen päällystysohjelman laadintaan, jossa pääkatujen tarpeita priorisoidaan.

 

Rakennusvirasto teettää parhaillaan selvitystä ns. hiljaisten päällysteiden käyttökohteista. Selvityksen tulosten perusteella aletaan päällystää osa kaduista hiljaisella asfaltilla. Myös linja-autopysäkkien ajoradan pintamateriaalin kestävyyden parantamisen mahdollisuuksia tulee tutkia. Yksi vaihtoehto olisi esimerkiksi käyttää betonikiveystä pysäkin ajoradan kohdalla, jolloin kehittämissuunnitelmassa esiin nostettua ongelmaa pysäkkien asfaltin rapautumisesta voitaisiin lieventää.

 

Helsingin kevyen liikenteen väylien ylläpidon laatutasojen asettamisessa on korostumassa tarvepohjainen näkökulma. Tämä tarkoittaa mm. että joukkoliikenteen pysäkeille ja terminaaleihin pyritään varmistamaan ylläpidon keinoin sujuvat ja esteettömät yhteydet kaikissa olosuhteissa.

 

Pysäkit, terminaalit ja raideliikenneasemat

 

Pysäkkien, terminaalien ja raideliikenneasemien toteuttaminen ja kehittäminen ovat kannatettavia asioita, koska ne tukevat Helsingin tavoitteita joukkoliikennematkojen nopeuttamisen ja kuljetusosuuden lisäämisen osalta.

 

Liikennelaitos on yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa teettänyt viime vuonna kehittämisselvityksen Helsingin kuudesta lähijuna-asemasta. Aihepiireinä selvityksissä tarkasteltiin asemien valvontaa, ylläpitoa, esteettömyyttä, informaatiota ja opastusta, liityntäpysäköintiä ja asemien istuimia.

 

Asemien liityntäjoukkoliikenteen järjestelyt ovat osa rakennusviraston rakentamaa ja ylläpitämää katuverkkoa jalankulku- ja polkupyöräilyväylineen. Sekä joukkoliikenteen että pyöräilyn lisäämiseksi on asemille rakennettava riittävät alueet pyörätelineitä ja pyörien säilytystä varten. Rakennusvirasto kunnostaa parhaillaan Kannelmäen aseman ympäristöä ja Malminkartanon juna-aseman ympäristön kunnostuksen suunnittelu on toimintasuunnitelmassa merkitty aloitettavaksi syksyllä 2008.

 

Rautatientori on Helsingin terminaaleista toimintaedellytyksiltään hankalin ja ruuhkaisin. Terminaalin uudelleenjärjestelyn suunnittelu vaatisi kokonaisvaltaisen ympäristö- ja liikennesuunnitelman laatimista esim. kilpailun avulla, kuten raportissa ehdotetaan.

 

Esteettömyyteen on raportissa pysäkkien ja asemien osalta viitattu rakennusviraston Helsinki kaikille -projektin SuRaKu -ohjeisiin. On kuitenkin huomioitava, että esimerkiksi terminaaleissa esteettömän kulkuyhteyden aikaansaanti hissien ja liukuportaiden avulla ei riitä. Tekniset ratkaisut ovat liian ilkivalta-arkoja ja toiminnaltaan epävarmoja. Lisäksi etenkin hissit ovat usein turvattomuuden tunnetta herättäviä ja nuhjuisia. Jalankulkuliikenteen pääyhteyksien tasonvaihdot tulisikin rakentaa riittävän loivina luiskina.

 

Julkisten ja kaupallisten palvelujen integroiminen joukkoliikenteen terminaalien yhteyteen tulee ratkaista kaavoituksen keinoin. Ne ovat tärkeitä joukkoliikenteen käyttäjille ja niiden avulla voidaan parantaa myös käyttöympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 

Varikot

 

Kehittämisselvityksen mukaan joukkoliikenteen varikkoihin kohdistuu kaupungissa paineita muuhun maankäyttöön. Esitys siitä, että kaavoituksessa on varattava uudet alueet varikkotoiminnoille vähintään samoilla toimintaedellytyksillä kuin mitä ne olivat niillä alueilla, joista joudutaan luopumaan, on kannatettava.

 

Toimenpiteiden vaikutukset ja kustannukset

 

Luonnoksessa on tutkittu esitettyjen joukkoliikenteen etuusverkkojen vaikutuksia seudullisen linja-autoliikenteen kustannuksiin. Esitetyn vuoden 2020 linjaston kokonaiskustannussäästöt ovat noin 9,5 miljoonaa euroa. Luonnoksen mukaan esitetyt toimenpiteet aiheuttavat niitä toteuttaville organisaatioille merkittäviä kustannuksia, mutta joukkoliikenteelle saatavat hyödyt ovat myös suuria. Hankkeiden tarkkojen toteutuskustannusten arvioiminen ei luonnoksen mukaan ole mahdollista, vaan se vaatii tarkempia suunnitelmia.

 

Kirje YTV:lle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, liikennelaitokselle ja rakennusvirastolle.

 

Hellström teki Ojalan kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden seuraavan vastaehdotuksen:

 

”Lisäksi eräänä liikenteen sujuvoittamisen vaihtoehtona valtio ja kaupunki selvittävät ruuhkamaksujärjestelmän käyttöönoton mahdollisuuksia alueella.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Hellströmin ehdotuksen äänin 8-6. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu, Malinen, Moisio, Ojala, Pajamäki. Tyhjää äänesti Peltokorpi.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

921 §

16.6.2008 pöydälle pantu asia

PYHIINVAELTAJANPUISTON PUISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN; LÄNSISATAMA

 

Khs 2008-1031

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Pyhiinvaeltajanpuiston 4.4.2008 päivätyn puistosuunnitelman (VIO 5456/1) siten, että hankkeen arvonlisäverottomat rakentamiskustannukset ovat 2 300 000 euroa.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja kirje Eteläiset ry:lle, Seija Hanssonille ym. ja Einari Kilpelälle.

 

Hellström teki Moision kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden seuraavan vastaehdotuksen:

 

”Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että allas toteutetaan toiminnallisena esim. lasten kahluualtaana.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Hellströmin ehdotuksen äänin 8-4. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu, Moisio, Ojala. Tyhjää äänestivät Oker-Blom, Peltokorpi, Wallden-Paulig. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

922 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                      17.6.2008

pelastuslautakunta                                                                 17.6.2008

ympäristölautakunta                                                               17.6.2008

 

Ilmoitus asianomaiselle lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

923 §

TOIMINNALLISISTA SYISTÄ AIHEUTUVIA VIRKAMUUTOKSIA SOSIAALIVIRASTOSSA

 

Khs 2008-1396

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti sosiaalivirastoon sijoitettujen seuraavien virkojen osalta 1.9.2008 lukien:

 

1                          Perustaa seuraavat virat nykyisten virkojen tilalle

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Nykyinen
tehtävä-
kohtainen

palkka euroa/kk

Uusi
tehtäväkohtainen palkka

euroa/kk

Uusi nimike

 

 

 

 

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

 

 

 

 

 

 

013716

kotipalveluohjaaja

2217,25

2270,29

johtava ohjaaja

026512

sosiaalityöntekijä

2526,89

2147,60

sosiaaliohjaaja

038934

sosiaalityöntekijä

2526,89

2147,60

sosiaaliohjaaja

 

 

 

 

 

Vanhusten palvelujen vastuualue

 

 

 

 

 

016350

sosiaaliohjaaja

2089,45

2526,89

sosiaalityöntekijä

 

2                          Perustaa seuraavat virat nykyisten tehtävien tilalle palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Tehtävä-
kohtainen
palkka
euroa/kk

Uusi nimike

 

 

 

 

Lasten päivähoidon vastuualue

 

 

 

 

25884

kehittämiskonsultti

2967,05

kehittämiskonsultti

 

 

 

 

Lapsiperheiden palvelujen vastuualue

 

 

 

 

014145

sosiaalityöntekijä

2526,89

sosiaalityöntekijä

028779

perheterapeutti

2680,35

perheterapeutti

 

 

 

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

 

 

 

013784

perhetyöntekijä

2267,96

perheterapeutti

013579

perhetyöntekijä

2267,96

perheterapeutti

028496

perheterapeutti

2267,96

perheterapeutti

 

028497

perheterapeutti

2267,96

perheterapeutti

 

028498

perheterapeutti

2267,96

perheterapeutti

 

028499

perheterapeutti

2267,96

perheterapeutti

 

 

 

Vanhusten palvelujen vastuualue

 

 

 

 

 

 

027983

ostopalvelupäällikkö

3515,60

ostopalvelu-
päällikkö

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta niille viranhaltijoille, joita nimikemuutos koskee.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

924 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta 17.6.2008

ruotsinkielinen jaosto 11.6.2008

 

terveyslautakunta 17.6.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

925 §

VALTUUTETTU KIMMO HELISTÖN TOIVOMUSPONSI: TYÖNTEKIJÖIDEN KANNUSTAMINEN TYÖMATKAPYÖRÄILYYN

 

Khs 2007-2518

Esityslistan asia Sj/1

 

                      Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Kimmo Helistö) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kimmo Helistölle ja tiedoksi muille valtuutetuille sekä henkilöstökeskukselle, jolle toimitetaan lisäksi jäljennökset liikuntalautakunnan ja Sykkelin lausunnoista.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

926 §

VALTUUTETTU TARJA TENKULAN TOIVOMUSPONSI: TYÖSUHDEASUNTOJEN MÄÄRÄN LISÄÄMINEN

 

Khs 2008-432

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 13.2.2008 hyväksymän toivomusponnen (Tarja Tenkula) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tarja Tenkulalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

927 §

VALTUUTETTU OTTO LEHTIPUUN TOIVOMUSPONSI: PALVELEVAN PUHELIMEN TMS. VÄLITTÖMÄN PALVELUN PERUSTAMINEN MAAHAN JUURI MUUTTANEIDEN TUEKSI

 

Khs 2008-535

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2008 hyväksymän toivomusponnen (Otto Lehtipuu) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Otto Lehtipuulle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

928 §

TERVEYSKESKUKSEN AKUUTTISAIRAALAN HOITOHENKILÖKUNNAN JA MUUN HENKILÖKUNNAN JONONPURKUTYÖTÄ KOSKEVA PAIKALLINEN SOPIMUS

 

Khs 2008-1491

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä saavutetun neuvottelutuloksen mukaisen paikallisen sopimuksen hoitohenkilökunnan ja muun henkilökunnan jononpurkutyöstä maksettavista korvauksista sekä valtuuttaa henkilöstökeskuksen kaupungin puolesta allekirjoittamaan sen.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle, terveyskeskukselle sekä ao. henkilöstöjärjestöille.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 310 37965

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

929 §

KUNTAJAON MUUTOKSESTA JOHTUVAN HELSINGIN KAUPUNGIN JA SIPOON KUNNAN VÄLISEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TEKEMINEN

 

Khs 2008-1080

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa opetusviraston tekemään Sipoon kunnan kanssa 1.8.2008 – 31.7.2009 voimassa olevan sopimuksen siitä, että

 

-                                       Sipoon kunta järjestää liitettävällä alueella asuvien, lukuvuonna 2007–2008 kuudennella vuosiluokalla olevien oppivelvollisten perusopetuksen siten, että suomenkielisten oppivelvollisten perusopetuslain 6 §:n 2 momentin mukainen koulupaikka on 1.8.2008 lukien Vartiokylän yläasteen koulu tai Sipoonjoen koulu ja ruotsinkielisten Botby högstadieskola tai Kungsvägens skola.

-                                       Sipoon kunta järjestää 1.1.2009 lukien liitettävällä alueella asuvien, Sipoon kunnan peruskouluissa oppilaina jo olevien perusopetuksen siten, että oppivelvollisen perusopetuslain 6 §:n 2 momentin mukainen koulupaikka on edelleen se Sipoon kunnan koulu, jonka oppilaana oppivelvollinen 1.1.2009 jo on.

-                                       Helsingin kaupunki järjestää 1.1.2009 lukien liitettävällä alueella sijaitsevissa Sakarinmäen koulussa ja Östersundom skolassa oppilaina jo olevien, Sipoon kunnan alueella asuvien perusopetuksen siten, että oppivelvollisen perusopetuslain 6 §:n 2 momentin mukainen koulupaikka on edelleen se liitettävällä alueella sijaitseva koulu, jonka oppilaana oppivelvollinen 1.1.2009 jo on.

-                                       edellä määriteltyjen oppilaiden koulumatkojen järjestämisestä vastaa oppilaan käymän koulun ylläpitäjäkunta perusopetuslain 32 §:n ja kyseisessä kunnassa päätettyjen kriteereiden ja etuuksien mukaisesti. Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti koulumatkakustannukset maksaa oppilaan asuinkunta.

-                                       sopimusta sovellettaessa noudatetaan muiden kustannusten kuin koulumatkojen osalta liitteenä 1. olevia periaatteita.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottanee opetusvirastoa neuvottelemaan esityslistalta ilmenevällä tavalla Sipoon kunnan kanssa sopimuksen, joka turvaa liitosalueella asuvien ja liitosalueella koulua käyvien oppilaiden mahdollisuuden käydä loppuun sen koulun vuosiluokat, missä he jo ovat oppilaina kuntajaon muuttuessa 1.1.2009.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin listatekstistä opetuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja Sipoon kunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

930 §

OPETUSLAUTAKUNNAN ESITYS KOULUTUSTARKASTAJAN (VAKANSSI 046786) JA OHJAUSPALVELUIDEN PÄÄLLIKÖN (047204) VIRKOJEN PERUSTAMISEKSI

 

Khs 2008-1457

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.3.2008 alkaen seuraavat virat:

 

Nimike/vakanssinumero

 

tehtäväkohtainen palkka euroa/kk

koulutustarkastaja/046786

 

2 999,15

ohjauspalveluiden päällikkö/ 047204

3 169,21

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

931 §

NUORISOASIANKESKUKSEN KESKITETTYJEN PALVELUJEN OSASTOPÄÄLLIKÖN ERO JA SIJAISEN MÄÄRÄÄMINEN

 

Khs 2008-1586

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää hallintotieteiden tohtori Ilpo Laitiselle eron nuorisoasiainkeskuksen keskitettyjen palveluiden osastopäällikön virasta 2.6.2008 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä kulttuurisen nuorisotyön toimiston toimistopäällikkö Leena Ruotsalaisen hoitamaan keskitettyjen palveluiden osastopäällikön virkaa 30.9.2008 saakka 4 630 euron mukaan määräytyvin kokonaiskuukausipalkkaeduin.

 

Pöytäkirjanote nuorisoasiainkeskukselle, Ilpo Laitiselle ja Leena Ruotsalaiselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

932 §

16.6.2008 pöydälle pantu asia

ERON MYÖNTÄMINEN JUKKA SEPPISELLE TEATTERIMUSEOSÄÄTIÖN EDUSTAJISTOSTA JA UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN

 

Khs 2007-2251

Esityslistan asia Sj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Jukka Seppiselle eron Teatterimuseosäätiön edustajistosta ja nimetä hänen tilalleen vuoden 2010 lopussa päättyväksi toimikaudeksi Kalevi Aron.

 

Pöytäkirjanote Jukka Seppiselle, nimetylle sekä Teatterimuseosäätiölle.

 

Lisätiedot:
Niippa Raimo, ma. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

933 §

16.6.2008 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU HANNA-KAISA SIIMEKSEN TOIVOMUSPONSI: PERUSKOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN TUKITOIMIEN TARPEEN SELVITTÄMINEN

 

Khs 2007-2501

Esityslistan asia Sj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Hanna-Kaisa Siimes) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Hanna-Kaisa Siimekselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Niippa Raimo, ma. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

934 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta

12.6.2008

opetuslautakunta

17.6.2008

- ruotsinkielinen jaosto

12.6.2008

- suomenkielinen jaosto

17.6.2008

 

 

henkilöstökeskus

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

17.6.2008

museonjohtaja

17.6.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

18.6.2008

taidemuseon johtaja

16. – 17.6.2008

tietokeskus

 

- johtaja

13.6.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Ojala teki esittelijän ehdotukseen nähden vastaehdotuksen siten, että opetuslautakunnan 17.6.2008 § 158 kohdalla päätetyn asian osalta kaupunginhallitus käyttää otto-oikeuttaan. Koska ehdotusta ei kannatettu esitys raukesi.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

935 §

TOUKOLAN TONTIN 23124/39 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11782)

 

Khs 2008-1225

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 23. kaupunginosan korttelin nro 23124 tontin nro 39 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 29.4.2008 päivätyn piirustuksen nro 11782 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja kiinteistövirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

936 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA LAAJASALON TONTTIEN 49247/1 JA 2 JA 49163/8 SEKÄ KATU- JA PUISTOALUEIDEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11553)

 

Khs 2006-1120

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta korkeimmalle hallinto-oikeu­delle esityslistalta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen selityksen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

937 §

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLYN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-543

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä lasten päiväkoti Tuulimyllyn 8.2.2008 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on enintään 436 brm2 ja arvonlisäverollinen enimmäishinta on 1 504 000 euroa (veroton hinta 1 232 790 euroa).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalivirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

938 §

PÄIVÄKOTIHUONEISTON HALLINTAAN OIKEUTTAVIEN OSAKKEIDEN OSTAMINEN ASUNTO OY HELSINGIN TUULIMYLLY -NIMISESTÄ YHTIÖSTÄ

 

Khs 2008-543

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen ostamaan Avara Rakennuttaja Oy:ltä Asunto Oy Helsingin Tuulimyllyn osakkeet nrot 7566–8000, jotka oikeuttavat 377,5 m²:n suuruisen päiväkotihuoneiston hallintaan yhtiön talossa 1 504 000 euron suuruisesta velattomasta kauppahinnasta (hinta varainsiirtoveroineen on 1 526 064 euroa) ja muuten osakekaupoissa noudatetuin tavanomaisin kauppaehdoin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää tilakeskuksen käyttöön 1 500 000 euroa tililtä 8 22 10 Arvopaperit Khn käytettäväksi, Lasten päiväkotitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankinta ja 28 064 euroa tililtä 8 22 19 Arvopaperit Khn käytettäväksi, Muut kohteet osakkeiden kauppahinnan ja varainsiirtoveron maksamista varten.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, sosiaalivirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

939 §

SUOMEN PELASTUSARMEIJAN SÄÄTIÖN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-575

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-575/526 mukaisena ehdolla, että

 

-                     autopaikat ja jätesäiliöt poistetaan pihalta ja piha muutetaan viihtyisäksi oleskelupihaksi,

 

-                     asukkaille varataan riittävät yhteis- ja varastotilat rakennusvalvontaviraston ohjeistuksen mukaan, ja

 

-                     liiketilat kadunvarsirakennuksen pohjakerroksessa säilytetään.

 

Lisäksi kaupunginhallitus katsoo, että kaupunginmuseolta tulee pyytää lausunto peruskorjaushankkeesta, ja että erillinen pihasuunnitelma tulee esittää rakennusluvan yhteydessä (rakennuslupatunnus
5-3964-07-S).

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

940 §

HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTON POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-1111

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-1111/526 mukaisena.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

941 §

MK FINLAND 3 OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-1301

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-1301/526 mukaisena 31.5.2013 saakka.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

942 §

VT KIMMO HELISTÖN TOIVOMUSPONSI ERI KIELILLE KÄÄNNETTÄVÄN ASUKKAAN ASUMISOPPAAN TOTEUTTAMISESTA KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNTOYHTIÖISSÄ

 

Khs 2008-551

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2008 hyväksymän toivomusponnen (Kimmo Helistö) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kimmo Helistö) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kimmo Helistölle, kiinteistövirastolle (kiinteistöasiamies Raino Antikainen) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

943 §

RAKENNUSKIELLON JA TOIMENPIDERAJOITUKSEN MÄÄRÄÄMINEN VUONNA 2009 HELSINKIIN SIPOOSTA JA VANTAASTA LIITETTÄVILLE ALUEILLE

 

Khs 2008-1481

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                                                  Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston piirustuksesta nro 11807 ilmenevän alueen rakennuskieltoon yleiskaavan laatimista varten viideksi vuodeksi ja samal­la määrätä alueelle toimenpiderajoituksen.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava ja pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, Uudenmaan liitolle, Sipoon kunnalle, Vantaan kaupungille, rakennuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

944 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA NS. AURINKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11680)

 

Khs 2007-1697

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle esityslistasta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotuksen mukaisen lausunnon.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

945 §

PUOTILAN KIINTEISTÖT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-857

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Puotilan Kiinteistöt Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2.7.2008 ja siellä hyväksymään yhtiön hallituksen esityksen osakepääoman korottamisesta siten, että osakepääoma korotetaan merkitsemällä osakepääomaan varjoja, jotka sijoitetaan yhtiöön sillä edellytyksellä, että varat merkitään osakepääomaan.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että osakepääoman korotus 897 932,20 euroa tullaan rahoittamaan kehitysvammaisten asuntolanhankkeen hankesuunnitelman tarkistamisen yhteydessä ja varat hankkeen lisärahoitukseen tullaan osoittamaan talousarviokohdasta
8 22 Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Puotilan kiinteistöt Oy:lle, asuntotuotantotoimistolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Meriläinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

946 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN AS OY HELSINGIN POHJOISKAARI 15:N KANSSA POIKKEAMISPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA (LAUTTASAARI, TONTTI 31011/3)

 

Khs 2008-1136

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään As Oy Helsingin Pohjoiskaari 15:n kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

947 §

FÖRKLARING TILL HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN MED ANLEDNING AV BESVÄR ÖVER DETALJPLANEÄNDRING FÖR ÖSTRA JOLLAS (NR 11470)

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ITÄ-JOLLAKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA (NRO 11470) KOSKEVAN VALITUKSEN JOHDOSTA

 

Stn/Khs 2005-2472

Ärende Kaj/13 på föredragningslistan

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt avge en förklaring i saken till högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med det av föredragningslistan framgående utlåtandet från förvaltningscentralens rättstjänst.

 

Protokollsutdrag till förvaltningscentralens rättstjänst för utarbetande och avgivande av förklaringen och till stadsplaneringskontoret.

 

                                           Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta korkeimmalle hallinto-oikeu­delle esityslistalta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen selityksen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Tilläggsuppgifter:
Sippola-Alho Tanja, stadssekreterare, telefon 310 36024

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Bilagor 2 - 5Liitteet 2 - 5

 

 

948 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

17.6.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

12.6.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

16.–19.6.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

925 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KIMMO

HELISTÖ: UPPMUNTRANDE AV DE ANSTÄLLDA ATT CYKLA TILL JOBBET

 

 

Stn 2007-2518

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Kimmo Helistö)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

                                                                 Protokollsutdrag till ledamoten Kimmo Helistö och för kännedom till fullmäktige och personalcentralen, med en kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista. Personalcentralen får dessutom kopior av utlåtandena från idrottsnämnden och Sykkeli.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

926 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TARJA TENKULA: HÖJANDE AV ANTALET PERSONALBOSTÄDER

 

 

Stn 2008-432

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.2.2008 (Tarja Tenkula)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 


Protokollsutdrag till ledamoten Tarja Tenkula och för kännedom till fullmäktige, med en kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

927 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN OTTO

LEHTIPUU: SERVICETELEFON ELLER NÅGON ANNAN DIREKT SERVICE SOM STÖD FÖR NYA IMMIGRANTER

 

 

Stn 2008-535

Ärende Sj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 27.2.2008 (Otto Lehtipuu)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

                                                                 Protokollsutdrag till ledamoten Otto Lehtipuu och för kännedom till fullmäktige, med en kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

933 §

Ärende bordlagt 16.6.2008

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN HANNA-KAISA SIIMES: UTREDNING OM BEHÖVLIGA STÖDÅTGÄRDER I GRUNDSKOLOR OCH DAGHEM

 

 

Stn 2007-2501

Ärende Sj/9 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Hanna-Kaisa
Siimes)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

                                                                 Protokollsutdrag till ledamoten Hanna-Kaisa Siimes och för kännedom till fullmäktige, med en kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Niippa Raimo, temp. stadssekreterare, telefon 310 36683

 

Översättning:

942 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KIMMO

HELISTÖ: BOENDEGUIDE FÖR STADENS HYRESBOSTADSBOLAG SOM ÖVERSÄTTS TILL FLERA SPRÅK

 

 

Stn 2008-551

Ärende Kaj/8 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 27.2.2008 (Kimmo Helistö), tillställa den som föreslagit klämmen (Kimmo Helistö) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

                                                                 Protokollsutdrag till ledamoten Kimmo Helistö, till fastighetskontoret (fastighetsombudsman Raino Antikainen) och för kännedom till fullmäktige, med en kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Sirkka-Liisa Vehviläinen

Elina Moisio

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 1.7.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

Erja Saarinen

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 906-907, 911, 915-918, 920, 922, 924-927, 933-934, 936,  942, 944 ja 947-948 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 939 - 941 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 943 §

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 935 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

906-907, 911, 915-918, 920, 922, 924-927, 933-934, 936,  942, 944 och 947-948 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

939 - 941 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

943 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

935 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.