Kokousaika

16.6.2008 kello 16.00 – 17.10

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Puoskari, Mari

varajäsen

 

 

Björnberg-Enckell, Maria

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 890-905 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 876-878 §)

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö
(paitsi 876-882 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Saarinen, Erja

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


876-877,
878-881, 

 Kokkonen

 

 

882,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Penttilä


883-887, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen


888-890, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen


891-898, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä


899-905, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

876

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

877

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

878

Kj/3

Vuoden 2008 talousarvioon sisältyvän henkilöstömenovarauksen käyttäminen

 

879

Kj/4

9.6.2008 pöydälle pantu asia

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Helsingissä kunnallisvaaleissa 2008

 

880

Kj/5

Kaupunginvaltuuston 10.6.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

881

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

882

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

883

Ryj/1

Lausunto seudullisen joukkoliikenteen toimintaedellytysten kehittämissuunnitelmasta

 

884

Ryj/2

Saukonpaadenpuiston puistosuunnitelman hyväksyminen, Länsisatama

 

885

Ryj/3

Pyhiinvaeltajanpuiston puistosuunnitelman hyväksyminen; Länsisatama

 

886

Ryj/4

Energiansäästöneuvottelukunnan toimintakertomus vuodelta 2007

 

887

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

888

Stj/1

Vt Sole Molanderin toivomusponsi: Lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman uudistaminen

 

889

Stj/2

9.6.2008 pöydälle pantu asia

Kaupungin ja valtion välinen aiesopimus pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi

 

890

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

891

Sj/1

Eron myöntäminen Jukka Seppiselle Teatterimuseosäätiön edustajistosta ja uuden jäsenen nimeäminen

 

892

Sj/2

Kansainvälisten perheiden toisen asteen koulutuspalvelujen kehittämisehdotukset opetusministeriölle

 

893

Sj/3

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi: venäjän kielen opiskelun edistäminen ja palvelujen tarjoaminen venäjän kielellä

 

894

Sj/4

Valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen toivomusponsi: päiväkotien tukitoimien tarpeen selvittäminen

 

895

Sj/5

Valtuutettu Birgitta Dahlbergin toivomusponsi: peruskoulun päättävien lasten toisen asteen opintoihin sijoittumisen seuranta

 

896

Sj/6

Helsingin Vasemmistoliitto ry:n esitys Santahaminassa sijaitsevan punaisten muistomerkin lahjoittamisesta kaupungille

 

897

Sj/7

9.6.2008 pöydälle pantu asia

Lausunto Maahanmuuttohallinnon ja maahanmuuttoviraston toiminnan kehittäminen -raportissa esitetyistä ehdotuksista

 

898

Sj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

899

Kaj/1

Mellunkylän tonttien 47181/14 ja 17 asemakaavan muuttaminen (nro 11799)

 

900

Kaj/2

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi: tontinluovutuskilpailun lopputuloksen varmistaminen

 

901

Kaj/3

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi: tilakeskuksen investointihankkeiden aikataulusuunnittelun kehittäminen

 

902

Kaj/4

Helsinki-tiedotuksen uusien tilojen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

903

Kaj/5

Esitys pysäköinnin ajoneuvokohtaisen maksulaitteen alennuksen poistamisesta

 

904

Kaj/6

9.6.2008 pöydälle pantu asia

Esitys kaupunginhallitukselle eräiden liikuntalautakunnan hallinnassa olevien rakennusten siirtämisestä kiinteistölautakunnan hallintaan

 

905

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

876 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hellströmin (varalla Puoskari) ja Pajamäen (varalla Kantola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

877 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

878 §

VUODEN 2008 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄN HENKILÖSTÖMENOVARAUKSEN KÄYTTÄMINEN

 

Khs 2008-1227

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää opetuslautakunnalle vuoden 2008 talousarvion kohdalta 1 14 03 Menovaraus, Khn käytettäväksi seuraavat määrärahat:

 

Kohdalle

euroa

 

 

4 02 02 Kaupungin tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut

9 100 000

 

 

4 02 13 Työllisyyden hoitaminen

40 000

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, tarkastusvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle sekä taloushallintopalveluille (Heljä Huusko).

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 310 36279

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

879 §

9.6.2008 pöydälle pantu asia

YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT HELSINGISSÄ KUNNALLISVAALEISSA 2008

 

Khs 2008-1366

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Posti Oyj:n sopimusehdotuksen

ja päätti määrätä sopimusehdotuksessa esitetyt 24 postitoimipaik-kaa (esityslistan tämän asian liite 3) Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi kunnallisvaaleissa 2008 sopimuksessa yksilöitynä aikana.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Laajasalon, Maunulan, Myllypuron, Paloheinän ja Pitäjänmäen kirjastot sekä Pihlajamäen nuorisotalon ja Kaupungintalon esityslistan tämän asian liitteestä 4 ilmenevänä aikana.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sopimaan erikseen kaupungin puolesta Posti Oyj:n kanssa tarpeellisista lisäjärjestelyistä sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Lindén Timo, asiamies, puhelin 310 36550
Reuna Veera, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin 310 64572

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

880 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 10.6.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 10.6.2008 pitämän kokouksen päätösluettelo on toimitettava kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupunginvaltuuston päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta ryhtymään toimenpiteisiin vuoden 2008 loppuun mennessä esityksen valmistelemiseksi pääkaupunkiseudun kaupunkien välisen sopimuksen

tarkistamisesta ja kehittämisestä.

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

881 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

882 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

883 §

LAUSUNTO SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

 

Khs 2008-1011

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

884 §

SAUKONPAADENPUISTON PUISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, LÄNSISATAMA

 

Khs 2008-1147

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Saukonpaadenpuiston puistosuunnitelman 5478/1 yleisten töiden lautakunnan esityksen mukaisesti siten, että hankkeen arvonlisäverottomat rakentamiskustannukset ovat 2 345 000 euroa.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

885 §

PYHIINVAELTAJANPUISTON PUISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN; LÄNSISATAMA

 

Khs 2008-1031

Esityslistan asia Ryj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

886 §

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

 

Khs 2008-1381

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi

 

-                                       energiansäästöneuvottelukunnan toimintakertomuksen vuodelta 2007 sekä oikeuttaa neuvottelukunnan lähettämään työ – ja elinkeinoministeriölle ja Kuntaliitolle toimintakertomuksen/seurantaraportin raporttina työ – ja elinkeinoministeriön ja Helsingin kaupungin välisen energia- ja ilmastosopimuksen velvoitteiden toteutumisesta.

Pöytäkirjanote energiansäästöneuvottelukunnalle sekä jäljennöksin toimintakertomuksesta/seurantaraportista kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

887 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                     12.6.2008

liikepalvelulautakunta                                                           12.6.2008

yleisten töiden lautakunta                                                    12.6.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

888 §

VT SOLE MOLANDERIN TOIVOMUSPONSI: LAPSI- JA PERHEPOLIITTISEN OHJELMAN UUDISTAMINEN

 

Khs 2007-2498

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Sole Molander) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sole Molander) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sole Molanderille sekä tiedoksi muille valtuutetuille

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

889 §

9.6.2008 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN JA VALTION VÄLINEN AIESOPIMUS PITKÄAIKAISASUNNOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISEKSI

 

Khs 2008-1463

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan tämän asian liitteenä 2 olevan valtion ja Helsingin kaupungin välisen aiesopimuksen (2008 – 2011) pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi.

 

Hyväksyessään aiesopimuksen kaupunginhallitus edellyttää, että sosiaalivirasto yhdessä alueen asukkaiden ja yritysten edustajien sekä hankkeesta vastaavien kanssa seuraa hankkeiden onnistumista.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin aiesopimuksesta ympäristöministeriölle (Peter Fredriksson), sosiaalilautakunnalle, asuntotuotantotoimikunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Esittelijä täydensi esitystään seuraavasti:

 

Päätösehdotukseen sivulle 41 toiseksi kappaleeksi lisätään ”Hyväksyessään aiesopimuksen kaupunginhallitus edellyttää, että sosiaalivirasto yhdessä alueen asukkaiden ja yritysten edustajien sekä hankkeesta vastaavien kanssa seuraa hankkeiden onnistumista.”

 

Esittelijän muutetun esityksen mukaan.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

890 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

lasten päivähoitojaosto                                     12.6.2008

 

Ilmoitus lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

891 §

ERON MYÖNTÄMINEN JUKKA SEPPISELLE TEATTERIMUSEOSÄÄTIÖN EDUSTAJISTOSTA JA UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN

 

Khs 2007-2251

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Niippa Raimo, ma. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

892 §

KANSAINVÄLISTEN PERHEIDEN TOISEN ASTEEN KOULUTUSPALVELUJEN KEHITTÄMISEHDOTUKSET OPETUSMINISTERIÖLLE

 

Khs 2008-1403

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esittää opetusministeriölle ja opetushallitukselle esityslista liitteiden mukaiset ehdotukset kansainvälisten perheiden toisen asteen opetuspalveluiden kehittämiseksi.

 

Kirje opetusministeriölle ja opetushallitukselle sekä pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Niippa Raimo, ma. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

893 §

VALTUUTETTU YRJÖ HAKASEN TOIVOMUSPONSI: VENÄJÄN KIELEN OPISKELUN EDISTÄMINEN JA PALVELUJEN TARJOAMINEN VENÄJÄN KIELELLÄ

 

Khs 2008-546

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2008 hyväksymän toivomusponnen (Yrjö Hakanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Yrjö Hakaselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

894 §

VALTUUTETTU HANNA-KAISA SIIMEKSEN TOIVOMUSPONSI: PÄIVÄKOTIEN TUKITOIMIEN TARPEEN SELVITTÄMINEN

 

Khs 2007-2501

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Niippa Raimo, ma. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

895 §

VALTUUTETTU BIRGITTA DAHLBERGIN TOIVOMUSPONSI: PERUSKOULUN PÄÄTTÄVIEN LASTEN TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN SIJOITTUMISEN SEURANTA

 

Khs 2007-2494

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Birgitta Dahlberg) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Birgitta Dahlbergille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Niippa Raimo, ma. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

896 §

HELSINGIN VASEMMISTOLIITTO RY:N ESITYS SANTAHAMINASSA SIJAITSEVAN PUNAISTEN MUISTOMERKIN LAHJOITTAMISESTA KAUPUNGILLE

 

Khs 2007-2482

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ottaa Santahaminassa sijaitsevan vuoden 1918 kansalaissodan punaisten muistomerkin hoitoonsa siten, että kaupunginmuseo vastaa muistomerkin antikvaarisesta ja rakennusvirasto sen ympäristön hoidosta määrärahojensa puitteissa.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Vasemmistoliitto ry:lle, kaupunginmuseolle, rakennusvirastolle ja taidemuseolle.

 

Esittelijä täydensi päätösehdotusta seuraavasti: päätösehdotuksen loppuun lisätään ”..... ja rakennusvirasto sen ympäristön hoidosta määrärahojensa puitteissa.”

 

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan.

 

Lisätiedot:
Niippa Raimo, ma. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

897 §

9.6.2008 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO MAAHANMUUTTOHALLINNON JA MAAHANMUUTTOVIRASTON TOIMINNAN KEHITTÄMINEN -RAPORTISSA ESITETYISTÄ EHDOTUKSISTA

 

Khs 2008-1270

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa sisäasiainministeriölle seuraavan lausunnon selvitysmies Ole Norrbackin raportista ”Maahanmuuttohallinnon ja Maahanmuuttoviraston kehittäminen”:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että maahanmuutto- ja kotouttamisasiat keskitettiin sisäasiainministeriöön vuoden 2008 alusta. Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston kotouttamisyksikön tehtävä on luonteeltaan koordinoiva. Kotouttamispolitiikan toimeenpanon onnistumisen kannalta onkin ensiarvoisen tärkeää huolehtia kotouttamisen koordinoimisesta laaja-alaisesti eri ministeriöiden välillä.

 

Selvitysmiehen raportissa ehdotettu koordinoinnin siirtäminen ministeriötasolta keskusvirastotasolle ei palvele tätä tarkoitusta. Kotouttavien palveluiden keskittäminen yhteen virastoon saattaa päinvastoin heikentää ministeriöiden ja muiden tahojen vastuunottoa maahanmuuttoon, maahanmuuttajiin ja etnisiin suhteisiin liittyvissä asioissa.

 

Kaupunginhallitus ei pidä perusteltuna myöskään sitä, että kotoutumis- ja muut maahanmuutto- ja maahanmuuttajapalvelut sekä hyviä etnisiä suhteita tukevat palvelut keskitettäisiin yhteen keskusvirastoon. Em. palveluista huolehtiminen kuuluu yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikille hallinnonaloille. Myös Euroopan unionin tasolla korostetaan kotouttamis- ja maahanmuuttajapalveluiden valtavirtaistamista.

 

Kaupunginhallitus huomauttaa Ruotsin mallin osalta, että siellä kotouttaminen oli vuoteen 2007 asti keskitetty Integrationsverketiin. Malli ei kuitenkaan osoittautunut toimivaksi ja Integrationsverket on lakkautettu. Nykyisin ruotsalaisen maahanmuuttajapolitiikan lähtökohtana on se, että integraatiopolitiikka on osa peruspalvelujärjestelmää.

 

Työvoimapalveluiden rooli kotoutumisen tukena

 

Työllisyys ja vakaa työmarkkina-asema ovat aikuisten maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja kotoutumisen kannalta keskeisiä. Maahanmuuttajien työmarkkina-asema on selkeästi heikompi kuin muulla väestöllä. Kaupunginhallitus yhtyykin raportissa esitettyihin näkemyksiin kielikoulutuksen ja ammattitaitoa vastaavalle alalle ohjaamisen tärkeydestä.

 

Kotouttamistoimenpiteiden keskittäminen keskusvirastoon merkitsisi, että maahanmuuttajien työmarkkinoille ohjaaminen eriytettäisiin työhallinnosta ja paikallisista työvoimatoimistoista irralliseksi toiminnoksi. Ehdotus on ristiriidassa sen kanssa, että raportissa maahanmuuttoa tarkastellaan osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa. Työvoimatoimistoille jäisi ehdotuksessa lähinnä oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden avustaminen koulutukseen ja työllistymiseen. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä sitä, että valtio kantaa vastuunsa maahanmuuttajien työvoimapalveluiden järjestämisestä maahanmuuton syistä riippumatta.

 

Erityisen tärkeänä kaupunginhallitus pitää sitä, että työvoimatoimistoilla on riittävät henkilöresurssit ohjata työttömiä maahanmuuttajia työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin ja työmarkkinoille. Käytännön kokemukset osoittavat, että maahanmuuttajien ohjaaminen työmarkkinoille ja työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin vaatii intensiivisiä ja kunkin maahanmuuttajan yksilöllisistä tarpeista lähteviä palveluita. Henkilöstövoimavarojen riittävyys on tullut esiin myös metropolipolitiikan maahanmuuttoon liittyvän kärkihankkeen aiesopimuksen sisällöstä neuvoteltaessa.

 

Työntekijän oleskelulupa

 

Kaupunginhallitus pitää hyvänä tavoitteena sitä, että työntekijöiden oleskeluluvat käsitellään viikossa. Saatavuusharkinnasta tulee kuitenkin luopua niin, että työmarkkinoiden toiminta ja työehtojen noudattaminen eivät vaikeudu uudistuksen johdosta.

 

Kotouttamispalveluiden kohderyhmä ja rahoitus

 

Raportissa ehdotetaan kotouttamistoimien ulottamista kaikkiin maahanmuuttajiin, maahantulon perusteesta riippumatta ja todetaan, että kuntien tehtäviä kotouttamisessa voidaan täsmentää ja lisätä vain lainsäädännöllä. Lisätehtävien vaatimien resurssien osalta raportissa viitataan kuntien palvelurakenneuudistukseen, kuntaliitoksin ja kuntien väliseen yhteistyöhön, joilla tehostetaan peruspalvelutuotantoa ja vastataan lähivuosien kotouttamistarpeisiin. Valtion tuki kuntien kotouttamispalvelujen ja kotoutumiskoulutuksen järjestämiseen kanavoitaisiin valtionosuusrahoituksen kautta. Laskennan perusteena olisi kuntaan muuttavien ulkomaan kansalaisten määrä.

 

Kaupunginhallitus pitää kotouttamistoimien kohderyhmän laajentamista kannatettavana. Samalla on kuitenkin turvattava kuntien tuottamien palveluiden rahoitus. Raportissa ehdotettu rahoitusjärjestelmän ehdotettu muutos ei ota huomioon niitä kuntia, joissa maahanmuuttajien osuus on jo nykyisellään suuri. Myös kysymys maansisäisen muuttoliikkeen huomioon ottamisesta jää hiukan avoimeksi. Valtionosuuksissa tuleekin nykyistä selkeämmin huomioida maahanmuuttajien määrä ja kotouttamispalveluista kunnille aiheutuvat todelliset kustannukset.

 

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto

 

Selvitysmiehen raportissa esitetään, että maahanmuuttovirastolle tulisi antaa toimivalta ja vastuu vastaanottokeskusten käytännön ohjauksesta. Muutoksen perusteeksi esitetään, että mikäli päätöksenteosta ja vastaanotosta vastaisi sama viranomainen, voitaisiin päätöksentekoon kuluva aika ennakoida nykyistä paremmin.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että vastaanottokeskuksia ohjataan tällä hetkellä sekä valtion eri viranomaisten että ylläpitäjäorganisaatioiden lähtökohdista käsin. Valtio on tehnyt vastaanottotoiminnan järjestämisestä sopimuksia eri tahojen kanssa. Turvapaikan vastaanottojärjestelmän ohjausta tulisi selkiyttää. Nykyisessä järjestelmässä esiin tulleet ongelmat johtamisessa, vastuunjaon epäselvyyksissä sekä ylläpitäjän roolissa on ratkaistava kohtuullisella aikataululla.

 

Raportissa ei huomioida yksin maahan tulleiden alaikäisten turvapaikkaprosessin erityispiirteitä. Nopeutettu turvapaikkamenettely ei sovellu yksin maahan tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden turvapaikkaprosessiin. Nopeutettua menettelyä ei voida käyttää alaikäisten turvapaikkaprosessissa silloinkaan, kun päätös olisi ilmeisesti myönteinen. Muissa tilanteissa nopeutettu menettely ilmeisen myönteisten päätösten kohdalla olisi tervetullut uudistus.

 

Turvapaikanhakijoiden säilöönotto

 

Toiminnan avoimuuteen ja ihmisoikeusnäkökohtiin tulee kiinnittää erityistä huomiota perustuslain takaamaa liikkumisvapautta rajoitettaessa. Turvallisuusviranomaisten osuuden lisäämistä säilöönottotoiminnan järjestämisessä tuleekin tarkastella kriittisesti. Säilöönottoyksiköstä ei saa tulla vankilanomaista yksikköä.

 

Metsälän säilöönottoyksikkö on toiminut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston organisaatiossa. Läheinen yhteys sosiaalivirastoon on tuonut toimintaan ja asiakkaiden palveluiden järjestämiseen sosiaalialan asiantuntijuutta ja näkemystä. Yhteyden katkeaminen voi korostaa toiminnan painottumista asiakkaiden oikeudelliseen prosessiin asiakkaiden hyvinvoinnin ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämisen sijasta.

 

Mikäli säilöönotto siirretään valtiolle, tulee samassa yhteydessä siirtää valtiolle myös yksikön yhteydessä toimiva avoin vastaanottotoiminta. Kahden erillisen tahon johtama yksikkö ei ole toimiva ratkaisu.

 

Turvapaikan hakijoiden ja pakolaisten sijoittaminen kuntiin

 

Raportissa nostetaan työ- ja koulutuspaikan hankkiminen ensisijaiseksi silloin, kun oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa ollaan sijoittamassa kuntaan. Kaupunginhallitus pitää tällaista korostusta oikeansuuntaisena.  Työikäisten ja -kykyisten maahanmuuttajien, myös oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden, kohdalla tavoitteena tulee olla suomalaisessa yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla pärjääminen.

 

Raportissa kannustetaan oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita omatoimiseen työpaikan ja asunnon hankintaan sijoituskunnassaan. Omatoimisuus asumisen järjestämisessä on sinänsä kannatettavaa. Samalla tulisi kuitenkin turvata se, että henkilöllä on asunto kuntaan siirtyessään. Asunnottomuudesta johtuvat ilmiöt ovat kärjistymässä, mikä heijastuu myös oleskeluluvan saaneiden ja pääkaupunkiseudun kaupunkeihin muuttaneiden turvapaikanhakijoiden tilanteessa: esim. kuluvana vuonna Helsingin kaupungin sosiaaliviraston maahanmuuttoyksikössä kirjoilla olevista ja yksityismajoituksesta kuntaan siirtyneistä noin 70 prosenttia on asunnottomia. Perheenyhdistämistä vuonna 2007 hakeneista Helsingissä kirjoilla olevista pakolaisista yli puolella ei ole vakituista asuntoa.

 

Alaikäisinä maahan tulleiden, mutta 18 vuotta täyttäneiden turvapaikanhakijoiden jälkihuollon kustannusten tulisi vertautua lastensuojelun asiakkaiden jälkihuollon kustannuksiin, joita korvataan kunnille aina 21 ikävuoteen asti.

 

Kotouttamistoimien vaikuttavuus ja seuranta

 

Raportissa ehdotetaan kotouttamistoimien yhteiskunnallisten seuranta- ja vaikuttavuusmittareiden sekä -tavoitteiden yhdenmukaistamista. Tavoitteet ovat kannatettavia, mutta seurannan kehittämisessä tulisi korostaa kunkin ministeriön vastuuta omasta toimintakentästään. Esimerkiksi maahanmuuttajien työmarkkina-aseman kehitystä tulee jatkossakin seurata ensisijaisesti työ- ja elinkeinoministeriöstä käsin valtavirtaistamisperiaatteen mukaisesti.

 

Lopuksi        Kaupunginhallitus pitää pyrkimyksiä kehittää maahanmuuttohallintoa toimivammaksi kannatettavina. Hallinnon keskittäminen yhteen keskusvirastoon ei pääkaupunkiseudun kaupunkien ja kansainvälisten kokemusten näkökulmasta kuitenkaan edistä hallinnon toimivuutta.

 

Kaupunginhallituksen mielestä valtion maahanmuuttohallinnon toimeenpanotehtävien vastuun jakoa koskevat päätökset tulisi tehdä siinä vaiheessa, kun aluehallinnon järjestämistä koskevat esitykset, sekä kuntiin kohdistuvien uusien lakisääteisten velvoitteiden sisältö ja rahoituspohja ovat selvillä.

 

Kirje sisäasiainministeriölle jäljennöksin henkilöstökeskuksen lausunnosta sekä pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle ja sosiaalivirastolle.

 

Esittelijä muutti esitystään. Esittelijä poisti sivulta 59 toisesta varsinaisesta kappaleesta, joka alkaa ”Kaupunginhallitus pitää hyvänä tavoitteena ....” lauseesta ”Saatavuusharkinnasta tulee kuitenkin luopua vain asteittain ja alakohtaisesti niin, että työmarkkinoiden toiminta ja työehtojen noudattaminen eivät vaikeudu uudistuksen johdosta.” sanat vain asteittain ja alakohtaisesti.

 

Esittelijän muutetun esityksen mukaan.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

898 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikuntalautakunta

11.6.2008

nuorisolautakunta

12.6.2008

 

 

eläintarhan johtaja

2. – 4.6.2008

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

12.6.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

5. ja 6.6.2008

museonjohtaja

9. ja 10.6.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

30.5. – 4.6.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

11.6.2008

taidemuseon johtaja

6. – 9.6.2008

tietokeskus

 

- johtaja

9.6.2008

työterveysjohtaja

5. ja 6.6.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

899 §

MELLUNKYLÄN TONTTIEN 47181/14 JA 17 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11799)

 

Khs 2008-1201

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 47. kaupunginosan korttelin nro 47181 tonttien nro 14 ja 17 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 17.4.2008 päivätyn piirustuksen nro 11799 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

900 §

VALTUUTETTU KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: TONTINLUOVUTUSKILPAILUN LOPPUTULOKSEN VARMISTAMINEN

 

Khs 2008-990

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 9.4.2008 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kauko Koskinen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

901 §

VALTUUTETTU KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: TILAKESKUKSEN INVESTOINTIHANKKEIDEN AIKATAULUSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2008-265

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi vastauksen kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymään toivomusponteen (Kauko Koskinen) ja toimittaa vastauksen ponnen ehdottajalle (Kauko Koskinen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

902 §

HELSINKI-TIEDOTUKSEN UUSIEN TILOJEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-1206

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsinki-tiedotuksen uusien tilojen 2.5.2008 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen rakentamiskustannusten arvonlisäverollinen enimmäishinta on enintään 1 635 288 euroa (veroton hinta 1 340 400 euroa) kustannustasossa 3/2008.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, hallintokeskukselle ja HKR-rakennuttajalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

903 §

ESITYS PYSÄKÖINNIN AJONEUVOKOHTAISEN MAKSULAITTEEN ALENNUKSEN POISTAMISESTA

 

Khs 2008-490

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi yleisten töiden lautakunnan tekemän esityksen pysäköinnin ajoneuvokohtaisen maksulaitteen 10 %:n taksa-alennuksen poistamisesta ja todeta, ettei alennuksesta luopuminen ole tarkoituksenmukaista ja ettei esitys sen vuoksi johda enempiin toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

904 §

9.6.2008 pöydälle pantu asia

ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE ERÄIDEN LIIKUNTALAUTAKUNNAN HALLINNASSA OLEVIEN RAKENNUSTEN SIIRTÄMISESTÄ KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTAAN

 

Khs 2008-782

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että liikuntalautakunnan hallinnassa olevat, liitteessä 1 mainitut 42 rakennusta sekä Tuomarinkartanon 2 tallirakennusta, rakennusnumerot 40628 ja 40630, siirretään kiinteistölautakunnan hallintaan kirjanpitoarvostaan 1.1.2008 lukien ja liitteessä 2 mainitut Talin kartanon rakennukset siirretään kiinteistölautakunnan hallintaan kirjanpitoarvostaan 1.1.2010 lukien.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

905 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

11.6.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

5.6.2008

kiinteistölautakunta

10.6.2008

rakennuslautakunta

10.6.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

9.6. ja 10.6.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

888 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SOLE

MOLANDER: UPPDATERING AV DET BARN- OCH

FAMILJEPOLITISKA PROGRAMMET

 

Stn 2007-2498

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Sole Molander), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sole Molander och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 310 36048

 

Översättning:

893 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN YRJÖ

HAKANEN: FRÄMJANDE AV STUDIER I RYSKA OCH ÖKAT

UTBUD AV SERVICE PÅ RYSKA

 

Stn 2008-546

Ärende Sj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 27.2.2008 (Yrjö Hakanen)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Yrjö Hakanen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

895 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN BIRGITTA

DAHLBERG: UPPFÖLJNING AV I VILKEN MÅN DE SOM GÅTT UT

GRUNDSKOLAN BÖRJAR STUDERA PÅ ANDRA STADIET

 

Stn 2007-2494

Ärende Sj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Birgitta Dahlberg)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Birgitta Dahlberg och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Niippa Raimo, tf. stadssekreterare, telefon 310 36683

 

Översättning:

900 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: SÄKERSTÄLLANDE AV ATT SLUTRESULTATET I EN

TOMTÖVERLÅTELSETÄVLING FÖLJS

 

Stn 2008-990

Ärende Kaj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 9.4.2008 (Kauko Koskinen), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Venesmaa Riitta, stadssekreterare, telefon 310 36028

 

Översättning:

901 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: UTVECKLANDE AV TIDSPLANERINGEN FÖR

LOKALCENTRALENS INVESTERINGSPROJEKT

 

Stn 2008-265

Ärende Kaj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna svaret med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 30.1.2008 (Kauko Koskinen), tillställa den som föreslagit klämmen detta svar och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av det.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Venesmaa Riitta, stadssekreterare, telefon 310 36028

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Erja Saarinen

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Sanna Hellström

Osku Pajamäki

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 25.6.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Erja Saarinen

apulaiskaupunginsihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 00 – 00 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 899 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

00–00 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

899 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.