Kokousaika

2.6.2008 kello 16.00 – 17.50

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 820 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

(paitsi 811 §)

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi osa 826-838 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 809-838 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Niippa, Raimo

vm. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


794-795,


796-797,


809-818, 

 Kokkonen

 

 

819,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Kokkonen
798,


820-825, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
799,


826-827, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
800-802,


828-830, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Pajunen
803-808,


831-838, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

794

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

795

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

796

Kj/1

Rakentamisen tuotanto-organisaation muodostaminen

 

797

Kj/2

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa sekä terveyslautakunnan jäsenen ja kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

 

798

Ryj/3

Metron kulunvalvontatekniikan uusimista koskevan hankesuunnitelman enimmäishinnan tarkistaminen

 

799

Stj/4

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

800

Sj/5

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

801

Sj/6

Työterveysjohtaja Juha Liiran virkasuhteen päättyminen ja työterveyskeskuksen johtosäännön muuttaminen

 

802

Sj/7

Henkilöstökeskuksen kehittämispalvelut -yksikön muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

803

Kaj/8

Syystien palvelutalon perusparannuksen sekä palvelukeskuksen ja päivätoimintayksikön hankesuunnitelman hyväksyminen

 

804

Kaj/9

Ullanlinnan tontin 135/1 asemakaavan muuttaminen (nro 11731)

 

805

Kaj/10

Käpylän kortteleiden nro 857, 860, 861, 862, 865 ja 867 - 871 ym. kortteleiden ja alueiden (Käpylän länsiosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11530)

 

806

Kaj/11

Etu-Töölön maanalaisten alueiden vuokrausperusteiden määrääminen (Etu-Töölö, yleiset katu-, puisto- ja aukioalueet sekä tontit nro 13465/3 ja 5)

 

807

Kaj/12

Asunto Oy Kallioniementie 2:n hakemus Laajasalon tontin 49139/1 asemakaavan muuttamiseksi

 

808

Kaj/13

Kiinteistöviraston tilakeskuksen muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

809

Kj/3

Vuosaaren satama-projektin tilanneraportti

 

810

Kj/4

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

 

811

Kj/5

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Uutelan kanavan jatkorakentamiseen vuodelle 2008

 

812

Kj/6

Määrärahojen myöntäminen lähiörahastosta

 

813

Kj/7

Määrärahojen myöntäminen Vuosaaren liikuntapuiston sadevesiviemärien, kenttäalueiden ja pysäköintialueen esirakentamiseen sekä Vuosaarenpuron kunnostamiseen

 

814

Kj/8

Lainan myöntäminen Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle

 

815

Kj/9

Valtuutettu Lohen toivomusponsi koskien Vuosaaren sataman tehostettua hyödyntämistä Itä-Helsingin elinkeino- ja yritystoiminnassa

 

816

Kj/10

Kaupunginorkesterin konserttimatkat

 

817

Kj/11

19.5.2008 ja 26.5.2008 pöydälle pantu asia

Helsingin elinkeinostrategian 2007 toteutumisen seurantaraportti

 

818

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

819

Kj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

820

Ryj/1

Lausunto Ratahallintokeskukselle meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksesta

 

821

Ryj/2

Valtuutettu Sari Näreen toivomusponsi: Kierrätyspisteiden verkosto

 

822

Ryj/3

Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi: Agilitykentät

 

823

Ryj/4

Valtuutettu Mari Puoskarin toivomusponsi: Energiansäästöön ja ekotehokkuuteen kannustava neuvonta

 

824

Ryj/5

Valtuutettu Jyrki Lohen toivomusponsi: Opastus energiansäästöön työpaikoilla

 

825

Ryj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

826

Stj/1

26.5.2008 pöydälle pantu asia

Sopimus yhteistyöstä lasten päivähoidon järjestämisessä pääkaupunkiseudulla

 

827

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

828

Sj/1

Liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston osastopäällikön avoimen viran määräaikainen hoitaminen

 

829

Sj/2

Lausunto Uudenmaan kulttuuristrategialuonnoksesta

 

830

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

831

Kaj/1

Lauttasaaren tonttien 31128/4 ja 5 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11786)

 

832

Kaj/2

Honkasuon, Malminkartanon täyttömäen ja Konalan teollisuusalueen pohjoisosan rakennuskiellon pidentäminen (nro 11787)

 

833

Kaj/3

Lausunto Museovirastolle valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä

 

834

Kaj/4

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Helsingin Neitsytpolku 1 B:n kanssa Ullanlinnan tontin 7135/1 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11731

 

835

Kaj/5

Elielin Pysäköinti Oy:n osakkeiden myynti ja myyjien vastuunjakoa koskevan sopimuksen hyväksyminen

 

836

Kaj/6

26.5.2008 pöydälle pantu asia

Lausunto Ratahallintokeskukselle Helsinki-Pietari-rautatieyhteyden esiselvityksestä

 

837

Kaj/7

Väestösuojatilaa koskeva asia

 

838

Kaj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

794 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                      Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Lehtipuu) ja Peltokorven (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

795 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                      Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

796 - 808 §

Kaupunginvaltuuston 18.6.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

796 §

Rakentamisen tuotanto-organisaation muodostaminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 310 36570

 

797 §

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa sekä terveyslautakunnan jäsenen ja kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

 

 

  uudeksi jäseneksi Janne Ronkainen ja varajäseneksi Pasi Ylitalo sekä

 

kaupunginvaltuuston vaalivaliokuntaan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Jyrki Lohi …

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

798 §

Metron kulunvalvontatekniikan uusimista koskevan hankesuunnitelman enimmäishinnan tarkistaminen

 

 

-                                        

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

799 §

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

800 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

801 §

Työterveysjohtaja Juha Liiran virkasuhteen päättyminen ja työterveyskeskuksen johtosäännön muuttaminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

802 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 19.5.2008 ja 26.5.2008 pöydälle pantu asia
Henkilöstökeskuksen kehittämispalvelut -yksikön muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

 

Ojala teki esittelijän ehdotukseen nähden seuraavan vastaehdotuksen:

 

Asia tulisi hylätä perusteluna se, että asiassa ei ole esitetty riittäviä perusteluja kehittämispalvelujen irrottamiseksi henkilöstökeskuksen toiminnoista liikelaitokseksi.

 

Koska ehdotusta ei kannatettu, esitys raukesi. Ojala jätti asiassa pöytäkirjaan merkittäväksi ehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Malinen Matti, controller, puhelin 310 36277

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

803 §

Syystien palvelutalon perusparannuksen sekä palvelukeskuksen ja päivätoimintayksikön hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

804 §

Ullanlinnan tontin 135/1 asemakaavan muuttaminen (nro 11731)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

805 §

Käpylän kortteleiden nro 857, 860, 861, 862, 865 ja 867 - 871 ym. kortteleiden ja alueiden (Käpylän länsiosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11530)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

806 §

Etu-Töölön maanalaisten alueiden vuokrausperusteiden määrääminen (Etu-Töölö, yleiset katu-, puisto- ja aukioalueet sekä tontit nro 13465/3 ja 5)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

807 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 26.5.2008 pöydälle pantu asia
Asunto Oy Kallioniementie 2:n hakemus Laajasalon tontin 49139/1 asemakaavan muuttamiseksi

 

 

Rautava teki Lehtipuun kannattamana esittelijän ehdotukseen nähdenseuraavan vastaehdotuksen:

 

”Kaupunginhallitus päättänee palauttaa asian kaupunkisuunnittelulautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi siten, että hakemus asemakaavan muuttamiseksi hyväksytään.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Rautavan ehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 11-4. Vähemmistöön kuuluivat Malinen, Ojala, Pajamäki, Vehviläinen.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

808 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 19.5.2008 ja 26.5.2008 pöydälle pantu asia
Kiinteistöviraston tilakeskuksen muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

 

Moisio teki Lehtipuun kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden seuraavan vastaehdotuksen:

 

Kaupunginhallitus päättänee palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että

 

a) selvitetään EU-komission ns. Destia-päätöksen vaikutukset Tilakeskuksen mahdolliseen liikelaitostamiseen,

 

b) tehdään vertailu nykyisestä hallintomallista ja kunnan liikelaitoksesta Tilakeskuksen toiminnan tehostamisen ja investointien tehokkaan toteutumisen näkökulmasta.

 

Lisäksi jäsen Ojala teki asiassa seuraavan hylkäysehdotuksen perusteluineen:

 

”Hylkäysesitys:

 

Ehdotan että kaupunginhallitus hylkää esityksen tilakeskuksen muuttamisesta liikelaitokseksi.

 

Perustelut:

 

Ei ole järkevää tehdä tällaista muutosta tilanteessa, jossa on epäselvää, mitä vaikutuksia EU:n Destiaa koskevalla ennakkopäätöksellä on. Kuntaliitto selvittää kevään kuluessa asiaa. Myös valtio joutuu arvioimaan ko. päätöksen seuraukset valtion liikelaitoksiin.

 

Vaikka kyseessä on kaupungin omia tiloja koskeva liikelaitos, voi tilojen vuokraus ulkopuolisille johtaa tulkintaongelmiin.

 

Pahimmillaan ko. päätöksen vaikutukset voivat merkitä sitä että liikelaitoksena tilakeskus joutuu maksamaan yhteisöveroa.”

 

Jäsen Ojalan hylkäysehdotusta, jota ei kuitenkaan palautuspäätöksen takia käsitelty, ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Suoritetussa äänestyksessä Moision ehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 15-0.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Malinen Matti, controller, puhelin 310 36277

 

 

 

809 §

VUOSAAREN SATAMA-PROJEKTIN TILANNERAPORTTI

 

Khs 2004-2183

Esityslistan asia Kj/3

 

                      Kaupunginhallitus päätti merkitä Vuosaaren satama-projektin tilanneraportin tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

810 §

ERÄIDEN HANKKEIDEN RAHOITUS INNOVAATIORAHASTON VAROILLA

 

Khs 2008-842, 2008-939, 2008-890, 2008-809, 2008-924, 2008-881, 2008-891, 2008-950, 2008-1022, 2008-1124, 2008-883, 2008-898, 2008-1233, 2008-1306

Esityslistan asia Kj/4

 

                      Kaupunginhallitus päätti myöntää innovaatiorahastosta yhteensä 1 430 450 euroa käytettäväksi seuraavien hankkeiden vuoden 2008 rahoitukseen:

 

 

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

1

Verkkoterkkari-hanke (2008–2010)

30 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

2

Kotihoitoon ovihälyttimiä

15 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

3

Terveyskeskuksen materiaalilogistiikan kehittämishanke

120 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

4

Kosketusnäytöllisiä tietokoneita potilaiden käyttöön pitkäaikaissairaalaan

205 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

5

Ruista ranteisiin -hanke

25 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

6

Varoja sähköisten asiointipalvelujen kehittämiseen

194 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

7

Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan –hanke (2008–2010)

173 800

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

8

Ihmeelliset vuodet -ryhmähoitomallin juurruttaminen Helsingin perheneuvolaan (2008–2009)

40 000

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

9

edu.parvi – avoin parvimainen oppiminen ammattikorkeakoulun yhteistyöverkostoissa (2008–2009)

25 000

 

- hallinnoija: Metropolia ammattikorkeakoulu Oy

 

10

Urbaani luovuus

58 000

 

- hallinnoija: Helsingin ammattikorkeakoulu

 

11

Liikenneinfokeskuksen kehittäminen

48 400

 

- hallinnoija: liikennelaitos

 

12

Kulttuuriraitiovaunu

90 000

 

- hallinnoija: liikennelaitos

 

13

Innovatiivinen kaupunki® –ohjelma 2008–2010

20 000

 

- HOTR: Houkutteleva ja ohjelmallinen täydennysrakentaminen

  -hanke

5 000

 

- Tulevaisuuden esteetön raideliikenne -hanke

15 000

 

- hallinnoija: Teknillinen korkeakoulu

 

14

Palvelumuotoilu tutuksi

65 000

(+ alv 22 %)

 

- hallinnoija: Culminatum Ltd Oy

 

15

Asuinympäristön uudet aatteet –hanke (2008–2011)

20 000

 

- hallinnoija: Culminatum Ltd Oy

 

 

 

 

16

Julkisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen palvelumuotoilun avulla (2008–2009)

11 250

 

- hallinnoija: IADE Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämiskeskus

 

17

InnoSchool-hanke (2008–2009)

15 000

(+ alv 22 %)

 

- hallinnoija: Teknillinen korkeakoulu

 

19

Tukkutorin alueen kuljetuspalveluiden kehittämishanke (jatkorahoitus)

25 000

 

- hallinnoija:Tukkutori

 

20

Päiväkotien kuva- ja videopäiväkirja –projekti, kokonaisrahoitus (2008-2010)

250 000

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kohtaamispaikka@lasipalatsi –hankkeelle (2009-2010) sidotaan innovaatiorahastosta 700 000 euron rahoitus vuosille 2009-2010.

 

Kaupungin ulkopuolisen organisaation hankkeen vuosiosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja syyskuussa. Asuinympäristön uudet aatteet ja Julkisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen palvelumuotoilun avulla –hankkeille myönnetty rahoitus maksetaan sen jälkeen, kun hankkeiden hallinnoijat ovat toimittaneet talous- ja suunnittelukeskukselle päätökset EU-rahoituksen toteutumisesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että Helsingin Ammattikorkeakoulun hankkeen, Urbaani luovuus, hallinnointi siirretään 1.8.2008 lukien Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle ja rahoituksen toinen erä maksetaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle syyskuussa.

 

Tilannekatsaus hankkeen toteutumisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja vuoden 2008 varojen käytöstä sekä mahdollinen jatkorahoitushakemus kustannusarvioineen vuodelle 2009 on lähetettävä kaupunginhallitukselle 31.10.2008 mennessä.

 

Hankkeen päätyttyä toimijoiden on lähetettävä kaupunginhallitukselle hankkeen/projektin loppuraportti sekä tilinpäätös.

 

Pöytäkirjanote terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle, Metropolia ammattikorkeakoulu Oy:lle, Helsingin ammattikorkeakoululle, liikennelaitokselle, Teknilliselle korkeakoululle ja sen Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutille (Irma Verhe), Arkkitehtuurin laitokselle (Trevor Harris) sekä SimLabille (Riitta Smeds), Culminatum Ltd Oy:lle (Jussi Sorsimo, Sasu Hälikkä), IADE Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämiskeskukselle (Eeva Mäkinen), kaupunginkirjastolle, tukkutorille, talous- ja suunnittelukeskukselle ja sen taloussuunnitteluosastolle, taloushallintopalvelulle ja elinkeinopalvelulle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

811 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSVIRASTOLLE UUTELAN KANAVAN JATKORAKENTAMISEEN VUODELLE 2008

 

Khs 2008-1078

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2008 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, 2 500 000 euroa alakohtaan 8 01 02 05, esirakentaminen, Uutelan kanava ja

 

                                           myöntää vuoden 2008 talousarvion alakohdasta 8 01 02 05 rakennusvirastolle 2 500 000 euroa (alv=0) käytettäväksi Uutelan kanavan jatkorakentamiseen

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, viraston katu- ja puisto-osastolle (Helena Ström) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille, kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Wallden-Paulig esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

812 §

MÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄMINEN LÄHIÖRAHASTOSTA

 

Khs 2008-922

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2008 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

 

rakennusvirastolle

 

790 000 euroa Kannelmäen aseman seudun katujen kunnostamiseen

 

360 000 euroa Pihlajamäen nuorisopuiston ja Lucina Hagmannin kujan rakentamiseen

 

500 000 euroa Tallinnanaukion kunnostuksen loppurahoitukseen

 

30 000 euroa Tapaninvainion matonpesupaikan rakentamiseen

 

40 000 euroa Vuosaaren kartanon kiviaidan kunnostukseen

 

                      200 000 euroa esteettömien reittien toteutukseen

 

liikennelaitokselle

 

1 000 000 euroa Malminkartanon rautatieaseman peruskorjauksen jatkorahoitukseen

 

liikuntavirastolle

 

500 000 euroa Aurinkorannan uimarannan liikunta-alueen  rakentamiseen

 

500 000 euroa Jakomäen liikuntapuiston ensimmäisen vaiheen  rakentamiseen 

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

20 000 euroa Herttoniemen keskuksen arkkitehtikilpailun jatkorahoitukseen 

 

50 000 euroa Keski-Vuosaaren täydennysrakentamis- ja kehittämisselvitykseen

 

 

opetusvirastolle 

 

42 000 euroa Kumpulan koulukasvitarha-alueen perusparannukseen 

 

terveyskeskukselle

 

385 000 euroa akuuttivuodeosastojen toimintavälinehankintoihin 

 

300 000 euroa pitkäaikaissairaaloiden apuvälinehankintoihin

 

40 000 euroa Itäkeskuksen terveysaseman kameravalvonnan järjestämiseen

 

350 000 euroa Koskelan sairaalan pihan loppurahoitukseen

 

100 000 euroa Savuton Helsinki kylttien asennukseen kaupungin kohteisiin lähiöissä

 

nuorisoasiankeskukselle

 

62 500 euroa nuorisotalojen tietotekniikan ajanmukaistamiseen

 

49 500 euroa Kallahden nuorisotalon kalustehankintoihin

 

73 600 euroa Kannelmäen nuorisotalon kalustehankintoihin

 

52 900 euroa Malmi-Pukinmäki nuorisotyöyksikön välinehankintoihin  

 

40 000 euroa Tullikirjurin skeittipuiston kunnostukseen

 

32 600 euroa Nuorten vapaaehtoistoiminnan keskuksen it-laitehankintoihin 

 

sosiaalivirastolle

 

 

450 000 euroa ”Lapsuus pihalla” – pilottihankkeen rahoitukseen 

 

134 500 euroa leikkipuistojen viihtyvyyden parantamiseen

 

70 000 euroa ”monikulttuurisuus verkossa” kuntalaisviestinnän kehittämishankkeen rahoittamiseen

 

320 000 euroa matalan kynnyksen päihdetoimintapaikkojen perustamiseen

 

73 000 euroa vanhusten palvelujen parantamiseen vanhusten palvelu- ja toimintakeskuksissa

 

45 000 euroa asukastalojen kaluste- ja laitehankintoihin

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, liikennelaitokselle, liikuntavirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, opetusvirastolle, nuorisoasiainkeskukselle, terveyskeskukselle (Jussi Lind), sosiaalivirastolle (Katja Rimpilä), lähiöprojektille (Marja Piimies), Itä-Helsingin kehittämistoimenpiteiden johtoryhmälle (Sirpa Kallio) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko) ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

813 §

MÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄMINEN VUOSAAREN LIIKUNTAPUISTON SADEVESIVIEMÄRIEN, KENTTÄALUEIDEN JA PYSÄKÖINTIALUEEN ESIRAKENTAMISEEN SEKÄ VUOSAARENPURON KUNNOSTAMISEEN

 

Khs 2008-1042, 2008-1226

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myötää vuoden 2008 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, muu esirakentaminen

 

1 445 000 euroa (alv=0) liikuntavirastolle käytettäväksi Vuosaaren liikuntapuiston kenttien ja pysäköintialueen sekä sadevesiviemärilinjan esirakentamiseen ja

500 000 euroa rakennusvirastolle käytettäväksi Vuosaaren puron kunnostukseen.

 

Pöytäkirjanote liikuntavirastolle (Rauno Pekonen), rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle (Helena Ström) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko), kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

814 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN LAUTTASAAREN YKSITYISKOULUJEN KANNATUSYHDISTYS RY:LLE

 

Khs 2008-934

Esityslistan asia Kj/8

 

                      Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2008 talousarvion kohdalta 9 01 02 01 Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle 700 000 euron suuruisen korottoman lainan koulun perusparannustöiden rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja.

 

Lainan erityisehto: Opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouspalveluille on toimitettava hankkeesta ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista sekä lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

815 §

VALTUUTETTU LOHEN TOIVOMUSPONSI KOSKIEN VUOSAAREN SATAMAN TEHOSTETTUA HYÖDYNTÄMISTÄ ITÄ-HELSINGIN ELINKEINO- JA YRITYSTOIMINNASSA

 

Khs 2007-1491

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi vastauksen kaupunginvaltuuston 6.6.2007 hyväksymään toivomusponteen (Jyrki Lohi) ja toimittaa vastauksen ponnen ehdottajalle (Jyrki Lohi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Jyrki Lohelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 310 36141

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

816 §

KAUPUNGINORKESTERIN KONSERTTIMATKAT

 

Khs 2008-1284

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginorkesterin tekemään konserttimatkat vuonna 2008 Saksaan, Viroon, Kiinaan ja Italiaan.

 

Pöytäkirjanote kaupunginorkesterin johtokunnalle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle ja taloushallintopalveluille (Heljä Huusko) sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 310 36279

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

817 §

19.5.2008 ja 26.5.2008 pöydälle pantu asia

HELSINGIN ELINKEINOSTRATEGIAN 2007 TOTEUTUMISEN SEURANTARAPORTTI

 

Khs 2007-917

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä elinkeinostrategian toteutumista koskevan seurantaraportin tiedoksi ja kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta jatkamaan strategian toteuttamista yhdessä hallintokuntien kanssa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että se on kokouksessaan 26.5.2008 § 774 päättänyt kaupunginvaltuuston kokouksen 21.5.2008 päätösten täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa keskeyttämään keskustatunnelia koskevan asemakaavavalmistelun.

 

Vehviläinen teki Moision kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden vastaehdotuksen, jonka mukaan päätöstekstiin tulisi lisätä uusi kappale seuraavasti:

 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että se on kokouksessaan 26.5.2008 § 774 päättänyt kaupunginvaltuuston kokouksen 21.5.2008 päätösten täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa keskeyttämään keskustatunnelia koskevan asemakaavavalmistelun.

 

Suoritetussa äänestyksessä Vehviläisen esitys voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9-6. Vähemmistöön kuuluivat Hakola, Oker-Blom, Rautava, Urho, Wallden-Paulig, Rihtniemi.

 

Lisätiedot:
Maarttola Minna, projektipäällikkö, puhelin 310 36307
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 310 36141

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

818 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 22 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                28.5.2008

tekninen lautakunta                                                      27.5.2008

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

819 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 22 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

820 §

LAUSUNTO RATAHALLINTOKESKUKSELLE MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN LUONNOKSESTA

 

Khs 2008-1034

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Ratahallintokeskukselle meluntorjunnan toimintasuunnitelmaluonnoksesta seuraavan lausunnon:

 

Vuoden 2001 meluntorjuntaohjelmaa laadittaessa arvioitiin, että Helsingissä noin 6 500 ihmistä asui alueilla, joilla ylittyi päiväajan ohjearvotaso 55 dB (LAeq 7-22). Vuonna 2007 tehdyssä meluselvityksessä vastaavan altistujamäärän arvioitiin kasvaneen 9 200 asukkaaseen, vaikka meluntorjuntaohjelmassa esitetyt meluesteet oli vuosina 2001 ja 2004-2005 toteutettu. Kaupunginhallitus katsookin, että rautatieliikenteen meluntorjuntaongelmaa Helsingissä ei voida pitää ratkaistuna.

 

Meluntorjunta on tehokkainta, kun vaikutetaan itse melulähteeseen ja syntyvään melupäästöön. Toimintasuunnitelmassa on nostettu esiin meluesteiden lisäksi myös muita meluntorjuntakeinoja, kuten kiskojen hionta ja kiskonvaimentimien käyttö. Kaupunginhallitus katsoo, että edellä mainittuja toimenpiteitä tulee käyttää tehostetusti Helsingin alueella, missä altistujiakin on paljon.

 

Luonnoksessa esitetään käytettäviksi myös kiinteistökohtaisia meluntorjuntakeinoja. Ikkunoiden ääneneristävyyden parantaminen on Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksessa esitetty yhtenä strategisesti tärkeänä toimenpiteenä ja toimenpide sopii hyvin yhteistyökohteeksi radan varsien asuinrakennusten melutilanteen parantamisessa. Kaupunginhallitus toteaa, että kiinteistöjen mahdollisuutta saada taloudellista tukea rakennusten ulkovaipanääneneristävyyden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseen tulisi selvittää.

 

Myös meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksessa esitettyä meluntorjuntaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa tulisi edistää. Esimerkiksi Suomen olosuhteisiin soveltuvan raiteen viereen asennettavan matalan meluesteen kehitystyö tulisi käynnistää.

 

Paras keino meluhaittojen vähentämiseen on ennaltaehkäisy maankäytön suunnittelun keinoin. Kaavoitusyhteistyön ja toimintatapojen vakiinnuttaminen onkin tärkeää erityisesti Helsingissä. Kaupunginhallitus katsoo, että Helsingin kaupungin nykyinen kaavoitukseen liittyvä neuvottelu- ja lausuntomenettely tarjoaa viranomaisille hyvät mahdollisuudet näkökantojensa esille tuomiseen kaavahankkeisiin liittyvissä meluasioissa.

 

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen aletaan aktiivisesti toteuttaa esitettyjä toimenpiteitä yhteistyössä kaupunkien ja Tiehallinnon kanssa. Toteutus vaatii riittäviä henkilö- ja talousresursseja sekä valtakunnallisessa että kunnallisessa päätöksenteossa ja budjetoinnissa. Kaupunginhallitus katsoo lopuksi, että myös toimintasuunnitelman toteutumisen seurantaan tulee panostaa.

 

Kirje Ratahallintokeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja joukkoliikennelautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

821 §

VALTUUTETTU SARI NÄREEN TOIVOMUSPONSI: KIERRÄTYSPISTEIDEN VERKOSTO

 

Khs 2008-556

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2008 hyväksymän toivomusponnen (Sari Näre) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sari Näre) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sari Näreelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

822 §

VALTUUTETTU SIRKKU INGERVON TOIVOMUSPONSI: AGILITYKENTÄT

 

Khs 2008-555

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2008 hyväksymän toivomusponnen (Sirkku Ingervo) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sirkku Ingervo) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sirkku Ingervolle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

823 §

VALTUUTETTU MARI PUOSKARIN TOIVOMUSPONSI: ENERGIANSÄÄSTÖÖN JA EKOTEHOKKUUTEEN KANNUSTAVA NEUVONTA

 

Khs 2008-240

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymän toivomusponnen (Mari Puoskari) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Mari Puoskari) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Mari Puoskarille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

824 §

VALTUUTETTU JYRKI LOHEN TOIVOMUSPONSI: OPASTUS ENERGIANSÄÄSTÖÖN TYÖPAIKOILLA

 

Khs 2008-251

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymän toivomusponnen (Jyrki Lohi) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Jyrki Lohi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Jyrki Lohelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

825 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs 2008-1413

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                     29.5.2008

pelastuslautakunta                                                                27.5.2008

yleisten töiden lautakunta                                                    29.5.2008

- paitsi 383 §

ympäristölautakunta                                                              27.5.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen yleisten töiden lautakunnan 29.5.2008 § 383 kohdalla tekemän päätöksen, lautakunnan virkamatkasta Osloon.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

826 §

26.5.2008 pöydälle pantu asia

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

 

Khs 2008-1218

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan tämän asian liitteenä 2 olevan Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan välisen sopimuksen yhteistyöstä lasten päivähoidon järjestämisessä 1.8.2008 lukien edellyttäen, että Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit hyväksyvät sen.

Pöytäkirjanote jäljennöksin sopimuksesta sosiaalilautakunnalle, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungeille sekä hallintokeskukselle (Anja Vallitulle).

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

827 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                                  27.5.2008

terveyslautakunta                                                                   27.5.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

828 §

LIIKUNTAVIRASTON ULKOLIIKUNTAOSASTON OSASTOPÄÄLLIKÖN AVOIMEN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN HOITAMINEN

 

Khs 2008-1272

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä Tero Alajääsken hoitamaan liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston osastopäällikön avoinna olevaa virkaa 4 221 euron kokonaiskuukausipalkalla 1.6. – 31.8.2008, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes virkaan otettu ottaa viran vastaan.

 

Pöytäkirjanote Tero Alajääskelle, liikuntavirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

829 §

LAUSUNTO UUDENMAAN KULTTUURISTRATEGIALUONNOKSESTA

 

Khs 2008-1087

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan liitolle Uudenmaan kulttuuristrategialuonnoksesta seuraavan lausunnon:

 

Uudenmaan kulttuuristrategia tuo näkyväksi kulttuurin poikkeuksellisen moniulotteisen ja laajan merkityksen liiton toimialueella. Kulttuurin keskeisen ja jatkuvasti voimistuvan roolin johdosta on huomionarvoista ja kiitettävää, että Uudenmaan liitto on laatinut oman kulttuuristrategialuonnoksensa.

 

Uudenmaan alueen houkuttelevuus, laadukkaiden palvelujen tarjonta ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistäminen, työvoiman saatavuuden turvaaminen kuin myös asuinalueiden viihtyvyys ovat kysymyksiä, jotka nousevat ansiokkaasti Uudenmaan liiton valmistelemassa kulttuuristrategia 2015 luonnostekstissä esiin.

 

Kulttuuristrategian jatkokäsittelyssä tulisi kiinnittää erityistä huomiota Uudenmaan liiton roolin täsmentämiseen ja käytettävissä olevien mahdollisuuksien selkeään esittämiseen. Samalla on syytä selvittää strategian ja sen toimenpiteiden suhde sekä alueen kuntien omiin kulttuuristrategioihin että valtakunnallisen kulttuuripolitiikan kehitykseen.

 

Olisi myös syytä harkita, miten kulttuurinäkökulma ja strategiset tavoitteet saataisiin selkeästi sisällytettyä maakuntasuunnitelmaan, joka sisältää Uudenmaan tulevaisuuskuvan ja toimintastrategiat.

 

Kirje Uudenmaan liitolle jäljennöksin annetuista lausunnoista ja pöytäkirjanote lausunnon antajille.

 

Lisätiedot:
Niippa Raimo, ma. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8

 

 

830 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

22.5.2008

kaupunginorkesterin johtokunta

20.5.2008

liikuntalautakunta

27.5.2008

nuorisolautakunta

29.5.2008

opetuslautakunta

27.5.2008

- suomenkielinen jaosto

27.5.2008

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

27.5.2008

 

 

eläintarhan johtaja

19. ja 21.5.2008

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

22., 23. ja 29.5.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

21. ja 22.5.2008

museonjohtaja

27.5.2008

taidemuseon johtaja

19. – 27.5.2008

tietokeskus

 

- johtaja

29.5.2008

työterveysjohtaja

26.5.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Niippa Raimo, ma. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

831 §

LAUTTASAAREN TONTTIEN 31128/4 JA 5 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11786)

 

Khs 2008-1207

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 31. kaupunginosan korttelin nro 31128 tonttien nro 4 ja 5 rakennuskieltoaikaa 14.6.2010 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

832 §

HONKASUON, MALMINKARTANON TÄYTTÖMÄEN JA KONALAN TEOLLISUUSALUEEN POHJOISOSAN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11787)

 

Khs 2008-1208

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11787/29.4.2008 ilmenevien 32. ja 33. kaupunginosan eräiden alueiden rakennuskieltoaikaa 26.6.2010 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

833 §

LAUSUNTO MUSEOVIRASTOLLE VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVISTÄ RAKENNETUISTA KULTTUURIYMPÄRISTÖISTÄ

 

Khs 2008-1006

Esityslistan asia Kaj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Makkonen Leena, rakennussuojelu, puhelin 310 37262
Karisto Maria, maisemakulttuuri, puhelin 310 37211
Kuokkanen-Suomi Liisa, linnoituslaitteet, puhelin 310 37225

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

834 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY HELSINGIN NEITSYTPOLKU 1 B:N KANSSA ULLANLINNAN TONTIN 7135/1 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA NRO 11731

 

Khs 2008-1065

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Helsingin Neitsytpolku 1 B:n kanssa liitteen mukaisen sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäi­siä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

835 §

ELIELIN PYSÄKÖINTI OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI JA MYYJIEN VASTUUNJAKOA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-1267

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään VR-Yhtymä Oy:n, Itella Oyj:n, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan, SanomaWSOY Oyj:n ja Suomen valtion kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen Elielin Pysäköinti Oy:n osak­kaiden keskinäisestä vastuusta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että kaupungin Elielin Pysäköinti Oy:lle myöntämä jäljellä oleva pääomalaina 20 000 euroa muutetaan kaupungin omistamien kyseisen yhtiön osakkaiden kaupan toteuttamiseksi osakaslainaksi.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan osakelainajärjestelyt.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteeksi oheistetun sopimuksen osakassopimuksen päättymisen ja oikeuttaa kiinteistölautakunnan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta.


 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

836 §

26.5.2008 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO RATAHALLINTOKESKUKSELLE HELSINKI-PIETARI-RAUTATIEYHTEYDEN ESISELVITYKSESTÄ

 

Khs 2008-767

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa ratahallintokeskukselle seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Helsingin seudun kehittyvä ja tiivistyvä yhdyskuntarakenne edellyttää toimivia raideliikenneyhteyksiä, joiden palvelukyky on korkea. Uusien raideyhteyksien kytkemisen nykyiseen järjestelmään tulee perustua huolellisiin selvityksiin seudullisen ja valtakunnallisen raidejärjestelmän kokonaisuudesta. Tavoitteena tulee olla, että molemmat järjestelmät täydentävät toisiaan optimaalisella tavalla.

 

Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen jatkosuunnittelun kannalta ratkaistavia kysymyksiä ovat ainakin: Linjataanko päärata kulkemaan Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta ja kuinka itäsuunnan uusi rata liittyy nykyiseen päärataan (Tapanilan vai Keravan-Kulloo linjauksen kautta). Samalla harkittavaksi tulee se, hoidetaanko paikallisliikenne Helsingistä itään Sipoon kautta Porvoon suuntaan metron vai paikallisjunaliikenteen avulla. Edelleen, itään suuntautuva ratahanke kytkeytyy EU:n TEN-T verkostoon kuuluvaan Rail Baltica – hankkeeseen, joka toteutuessaan tulee merkittävästi lisäämään rautatieliikennettä Helsingistä itään ja muualle Suomeen.

 

Tässä valossa perusteellinen, sekä kansainvälisen ja kansallisen näkökulman että Helsingin seudun raideliikennepainotteisen kehittämisen huomioon ottava selvitystyö ja jatkosuunnittelu on ratkaisevan tärkeässä roolissa. Nyt lausunnolla olevaa selvitystyötä ja YTV:n jo käynnistämää Helsingin seudun liikennejärjestelmä-suunnitelmaa on näiltä osin tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena. Tarve korostuu, kun lausunnolla oleva esiselvitys toteaa, että mikään tarkastelluista vaihtoehdoista ei ole yksittäisenä vaihtoehtona kustannus-hyötymielessä yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Suurimmat hyödyt onkin saavutettavissa yhdistämällä hanke tarkoituksenmukaisella tavalla Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen tulevaan kehittämiseen.

 

Helsingin kaupunginhallitus toteaa, että huonoin selvitettävistä  vaihtoehdoista olisi suurnopeusjuna Helsingistä Vaalimaan kautta Pietariin, joka ei hyödyttäisi lainkaan paikallisliikennettä, vaikeuttaisi muuta alueidenkäyttöä ja olisi myös ympäristövaikutuksiltaan erittäin ongelmallinen.

 

Helsingin kannata myöskään aiemmin tutkittu, nk. vanha Heli-radan linjaus Tapanilan kautta ei ole kannatettava eikä perusteltu. Varaus sijoittuu tiiviin ja valmiin kaupunkirakenteen sisään. Tapanilan kautta suunniteltu Heli-radan varaus vaikeuttaisi huomattavasti maankäytön kehittämistä Malmilla, Jakomäen keskustan alueella sekä myös Sipoon liitosalueella. Radan melun ja tärinähaittojen torjuminen mm. Alppikylän ja Jakomäen alueella vaatisi ratasuunnittelussa erittäin kalliita erityisratkaisuja. Lisäksi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Fazerilan 1. luokan pohjavesialueen lähisuoja-alueelle ei saa rakentaa yleiselle liikenteelle tarkoitettuja liikenneväyliä. Radan toteuttaminen edellyttäisi ympäristölupaa ja olisi em. oikeuden päätöksen vastainen. Lisäksi epävarmuus linjauksesta aiheuttaa sen, että mahdollisen radan vaikutusalue ulottuu jo tällä hetkellä varsinaisen rata-alueen ulkopuolelle kaupungin omistamille teollisuustonteille, joita kaupunki ei voi tämän johdosta vuokrata.

 

Myös Heli-radan kustannustarkastelut tulisi saattaa ajan tasalle, sillä tarkistetun yleissuunnitelman mukaan radan rakentaminen Tapanilan kautta tulisi huomattavasti kalliimmaksi kuin aiemmin on arvioitu.

 

Edellä esitetyillä perusteilla kaupunginhallitus katsoo, että vanhasta HELI-radan varauksesta luopumisesta tulisi mahdollisimman pian tehdä sitovat päätökset.

 

Vaikutusten arviointiin liittyvänä huomautuksena Helsingin kaupunki toteaa, että toistaiseksi kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ei ole esiselvityksessä käsitelty riittävästi ja myös käytettyä terminologia olisi hyvä täsmentää, kun kysymyksessä on mittava sekä luonnon- että kulttuuriympäristöön ja maisemaan merkittävästi vaikuttava uudisrakennushanke.

 

Helsinki tukee ajatusta pääradan linjaamisesta kulkemaan Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta.  Kaukojunaliikenteen ohjaaminen lentoaseman kautta ja radan hyödyntäminen myös nopeana paikallisyhteytenä keskustan ja lentoaseman välillä tuottaa selkeitä hyötyjä niin lentoaseman ja keskustan saavutettavuuden kuin pääradan kapasiteetinkin näkökulmasta. Myös valtakunnallisesta näkökulmasta pääradan linjaus lentoaseman kautta olisi monelta kannalta hyödyllistä. Kustannuslaskelmat osoittavat, että Itäsuunnan ratavaihtoehtojen johtaminen Kulloon kautta Keravalle ja liittäminen lentoaseman kaukoliikenteen rataan on selvästi halvempi ja helpommin toteutettava vaihtoehto kuin Tapanilan ratalinjaus.

 

Helsingin laajentuessa itään Sipoon liitosalueen ja Sipoon eteläosien raideliikenne on tarkoituksenmukaisinta perustaa metron jatkamiselle.  Itäsuunnan raideratkaisuihin tukeutuvan yhdyskuntarakenteen kehittämismahdollisuuksien selvittämiseksi Helsinki–Porvoo vyöhykkeelle tarvitaan pitkälle tulevaisuuteen ulottuva seudullinen strateginen suunnitelma. Itäsuunnan radan linjaaminen Kulloon ja Keravan kautta ei monista muista hyödyistään huolimatta palvele parhaalla mahdollisella tavalla Porvoon raideliikenneyhteyksiä pääkaupunkiseudulle. Tätä ongelmaa ei ratkaisisi myöskään aiempi Tapanilan kautta kulkeva linjaus, sillä ratakapasiteetti Tapanilan ja Helsingin välillä rajoittaisi tarjonnan arviolta yhteen junaan tunnissa. Tällöin jää ratkaistavaksi miten raideliikenne voidaan paikallisliikennettä hyvin palvelevalla tavalla ulottaa Porvooseen saakka.

 

Pääradan uuteen linjaukseen liittyen tai tämän hankkeen rinnalla on perusteltua selvittää myös Helsingin keskustasta Pasilan kautta lentokentälle johtavan metrolinjan rakentamisedellytyksiä ja vertailla niiden tarjoamia hyötyjä ja kustannuksia ja synergiaetuja keskustan ja lentokentän välisen paikallisliikenteen kannalta.  Myös paikallisliikenteen kulunvalvontaa tehostamalla on löydettävissä parannusta lähijunaliikenteen kapasiteettiongelmiin.

 

Kirje Ratahallintokeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, kaupunginmuseolle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8

 

 

837 §

VÄESTÖSUOJATILAA KOSKEVA ASIA

 

Khs 2008-1263

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Suomen eduskunnan kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen esisopimuksen, joka koskee Arkadianmäen kallioväestönsuojan luovuttamista eduskunnalle sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24. 1 § 7 - 8 k.

 

Liite 2

Liite 2 (Salassa pidettävä)

 

 

838 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

28.5.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

22.5.2008

kiinteistölautakunta

27.5.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

26.5 ja 27.5.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

815 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN LOHI:

EFFEKTIVERAT UTNYTTJANDE AV NORDSJÖ HAMN INOM

NÄRINGS- OCH FÖRETAGSVERKSAMHETEN I ÖSTRA

HELSINGFORS

 

Stn 2007-1491

Ärende Kj/9 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna svaret med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 6.6.2007 (Jyrki Lohi), tillställa den som föreslagit klämmen detta svar och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av det.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Jyrki Lohi och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Holstila Eero, näringslivsdirektör, telefon 310 36141

 

Översättning:

821 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SARI NÄRE:

NÄTET AV ÅTERVINNINGSSTÄLLEN

 

Stn 2008-556

Ärende Ryj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 27.2.2008 (Sari Näre), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sari Näre och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 


Översättning:

822 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SIRKKU

INGERVO: AGILITYOMRÅDEN

 

Stn 2008-555

Ärende Ryj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 27.2.2008 (Sirkku Ingervo), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sirkku Ingervo och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

Översättning:

823 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MARI

PUOSKARI: RÅDGIVNING SOM UPPMUNTRAR TILL

ENERGISPARANDE OCH EKOLOGISK EFFEKTIVITET

 

Stn 2008-240

Ärende Ryj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 30.1.2008 (Mari Puoskari), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Mari Puoskari och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 


Översättning:

824 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JYRKI

LOHI: HANDLEDNING BETRÄFFANDE ENERGISPARANDE

PÅ ARBETSPLATSERNA

 

Stn 2008-251

Ärende Ryj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 30.1.2008 (Jyrki Lohi), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Jyrki Lohi och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Ulla-Marja Urho

Terhi Peltokorpi

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  10.6.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 794-809, 815, 817-825, 827, 829-830, 833, ja 836-838 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 831-832 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

794-809, 815, 817-825, 827, 829-830, 833 och  836-838 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

831-832 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.