Kokousaika

26.5.2008 kello 16.00 – 19.30

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Lehtipuu, Otto

Khn I varapuheenjohtaja

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

Hakola, Juha

(paitsi osa 791-793 §)

 

Malinen, Jouko

 

 

Moisio, Elina

 

 

Ojala, Outi

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 791-793 §)

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

Rautava, Risto

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

Meriläinen, Risto

varajäsen

 

Enroth, Matti

varajäsen

 

Saukkonen, Lea

varajäsen

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 791-793 §)

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 770-793 §)

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja
(paitsi osa 793 §)

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi osa 793 §)

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi osa 793 §)

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö
(paitsi osa 793 §)

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri


 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Niippa, Raimo

vm. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Raivio, Tarja

tiedottaja

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

Hakavuori, Juha

toimitusjohtaja (770 §:n kohdalla)

 

 

Kansanen, Pekka

ympäristöjohtaja (791 §:n kohdalla)

 

 

Forsander, Annika

maahanmuuttoasioiden johtaja
(793 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Lehtipuu, Otto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


760-761,


762, 769,


768,


770-775, 791-792,

 

 Sauri

 

 

 

776,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


-,


777-778,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,


779-781,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
763,


-,


782-784, 793,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
764-767,


-,


785-790,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

760

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

761

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

762

Kj/1

Talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelu-yksikön muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

763

Sj/2

Henkilöstökeskuksen kehittämispalvelut -yksikön muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

764

Kaj/3

Tapaninkylän tontin 39136/21 asemakaavan muuttaminen (nro 11746)

 

765

Kaj/4

Asunto Oy Kallioniementie 2:n hakemus Laajasalon tontin 49139/1 asemakaavan muuttamiseksi

 

766

Kaj/5

Kuninkaantammen osayleiskaavan hyväksyminen (nro 11640)

 

767

Kaj/6

Kiinteistöviraston tilakeskuksen muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

768

Kj/1

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen mukainen arviointi vuonna 2008

 

769

Kj/3

21.5.2008 pöydälle pantu asia

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

770

Kj/3

Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen seurantaraportti 1/2008

 

771

Kj/4

Lausunto Helsingin Sokeaintalo-Säätiön sääntömuutoksesta

 

772

Kj/7

19.5.2008 pöydälle pantu asia

Helsingin elinkeinostrategian 2007 toteutumisen seurantaraportti

 

773

Kj/8

19.5.2008 pöydälle pantu asia

Vt Wallden-Pauligin toivomusponsi talojen maalämpöön siirtymisen tukemisesta liitosalueilla ja uusilla rakennettavilla alueilla

 

774

Kj/9

Kaupunginvaltuuston 21.5.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

775

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

776

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

777

Ryj/1

Eräiden virkojen muuttaminen yhdeksi johtavan pysäköinnintarkastajan ja viideksi pysäköinnintarkastajan viroiksi

 

778

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

779

Stj/1

Tilintarkastajien nimeäminen Lilinkotisäätiöön vuodeksi 2008

 

780

Stj/2

Sopimus yhteistyöstä lasten päivähoidon järjestämisessä pääkaupunkiseudulla

 

781

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

782

Sj/2

Paikalliset sopimukset ns. tuplavuorokorvausmenettelyn jatkamisesta sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa 1.5.2008 - 31.1.2010

 

783

Sj/3

19.5.2008 pöydälle pantu asia

Liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston osastopäällikön viran täyttäminen

 

784

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

785

Kaj/1

Vt Stefan Johanssonin toivomusponsi liittyen Taivallahden asemakaavaan

 

786

Kaj/2

Asuinpientalotontin myyminen Jollaksesta (tontti 49117/2)

 

787

Kaj/3

Lausunto Ratahallintokeskukselle Helsinki-Pietari-rautatieyhteyden esiselvityksestä

 

788

Kaj/4

Arabian Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

789

Kaj/5

Kiinteistö Oy Hansasillan varsinainen yhtiökokous

 

790

Kaj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

791

Kj/5

Strategiakokousasia: Helsingin ja Turun Itämeri-haastetta koskeva tilannekatsaus

 

792

Kj/6

Strategiakokousasia: Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen toimeenpanon tilannekatsaus

 

793

Sj/1

Strategiakokousasia: Maahanmuuttopoliittisen ohjelman valmistelu

 


 

760 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hakolan (varalla Urho) ja Oker-Blomin (varalla Peltokorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

761 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

762 - 769 §

Kaupunginvaltuuston 4.6.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

762 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 19.5.2008 pöydälle pantu asia
Talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelu-yksikön muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

 

Ojala teki esittelijän ehdotukseen nähden seuraavan vastaehdotuksen:

 

Asia palautetaan siten, että taloushallintopalvelut toimivat osana talous- ja suunnittelukeskusta kuten nykyisin.

 

Koska ehdotusta ei kannatettu, esitys raukesi. Ojala jätti asiassa pöytäkirjaan merkittäväksi ehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Moisio teki Vehviläisen kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen kohta 6 (sivu 8) tulisi poistaa ja kohta tulisi korvata maininnalla: toimitusjohtaja valitaan avoimella haulla.

 

Suoritetussa äänestyksessä Moision ehdotus voitti äänin 13-0 2-tyhjää. Tyhjää äänestivät  Ojala ja Oker-Blom.

 

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, controller, puhelin 310 36277

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

763 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 19.5.2008 pöydälle pantu asia
Henkilöstökeskuksen kehittämispalvelut -yksikön muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Malinen Matti, controller, puhelin 310 36277

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

764 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 19.5.2008 pöydälle pantu asia
Tapaninkylän tontin 39136/21 asemakaavan muuttaminen (nro 11746)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

765 §

Asunto Oy Kallioniementie 2:n hakemus Laajasalon tontin 49139/1 asemakaavan muuttamiseksi

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

766 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 19.5.2008 pöydälle pantu asia
Kuninkaantammen osayleiskaavan hyväksyminen (nro 11640)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

767 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 19.5.2008 pöydälle pantu asia
Kiinteistöviraston tilakeskuksen muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Malinen Matti, controller, puhelin 310 36277

 

 

768 §

Kaupunginvaltuuston 10.6.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

768 §

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen mukainen arviointi vuonna 2008

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

762 - 769 §

Kaupunginvaltuuston 4.6.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

769 §

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asiat 5 ja 6 sekä sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 1 esityslistan viimeisinä asioina.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

 

 

770 §

HELSINGIN KAUPUNKIKONSERNIIN KUULUVIEN TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1/2008

 

Khs 2008-1239

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä seurantaraportin tiedoksi ja kehottaa Helsingin Bussiliikenne Oy:tä ja Helsinki Region Marketing Oy:tä antamaan kaupunginhallitukselle vuoden 2008 puolivuotiskatsauksen yhteydessä yksityiskohtaiset selvitykset toiminnan ja talouden tilasta ja kannattavuuden parantamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

 

Pöytäkirjanote raportoiduille tytäryhteisöille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

771 §

LAUSUNTO HELSINGIN SOKEAINTALO-SÄÄTIÖN SÄÄNTÖMUUTOKSESTA

 

Khs 2007-2576

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin Sokeaintalo-Säätiölle seuraavan lausunnon säätiön sääntömuutosehdotuksesta:

 

Kaupunginhallitus pitää ehdotettuja sääntömuutoksia hyväksyttävinä esitetyn Pengerkadun kiinteistön peruskorjauksen toteuttamiseksi ehdolla, että De Blindas Vänner rf – Sokeain Ystävät ry antaa sitoumuksen siitä, että se ottaa vastatakseen kaupungin ja Helsingin Sokeainyhdistys ry:n välillä 18.12.1927 allekirjoitetun, tonttia 11-331-11 koskevan kauppakirjan ja yhdistyksen samana päivänä allekirjoittaman velkakirjan sitoumuksista.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja kaupungin puolesta laatimaan em. päätökseen liittyvät asiakirjat.

 

Kirje Helsingin Sokeaintalo-Säätiölle sekä pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, sosiaalilautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 310 36256

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

772 §

19.5.2008 pöydälle pantu asia

HELSINGIN ELINKEINOSTRATEGIAN 2007 TOTEUTUMISEN SEURANTARAPORTTI

 

Khs 2007-917

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Maarttola Minna, projektipäällikkö, puhelin 310 36307
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 310 36141

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

773 §

19.5.2008 pöydälle pantu asia

VT WALLDEN-PAULIGIN TOIVOMUSPONSI TALOJEN MAALÄMPÖÖN SIIRTYMISEN TUKEMISESTA LIITOSALUEILLA JA UUSILLA RAKENNETTAVILLA ALUEILLA

 

Khs 2008-554

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2008 hyväksymän toivomusponnen (Irmeli Wallden-Paulig) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Irmeli Wallden-Paulig) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Irmeli Wallden-Pauligille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

774 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 21.5.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 21.5.2008 pitämän kokouksen päätösluettelo on toimitettava kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupunginvaltuuston päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan laina- ja takaussopimuk­sen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

4                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Taidehallin säätiölle.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa joukkoliikennelautakuntaa ja liikennelaitosta huolehtimaan siitä, että joukkoliikenteen infrainvestointien, kuten länsimetron, rahoituskustannukset tulevat kokonaisuudessaan sisällytetyksi liikennöintikustannuksiin, joiden perusteella eri kuntien maksuosuudet määräytyvät, sekä huolehtimaan siitä, että välin Lauttasaari - Tapiola liikennöintikustannukset sovitaan jaettavaksi ko. välin matkustajamäärien perusteella kyseisen välin muuta metroverkkoa suhteellisesti paremman liikennetarjonnan vuoksi.

 

Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, liikennelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi nro 2 sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi ja muut toivomusponnet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa liikennelaitosta huolehtimaan siitä, että metrovaunuhankinnan investoinnin kustannukset tulevat kokonaisuudessaan sisällytetyiksi liikennöintikorvauksiin, joiden perusteella kuntien maksuosuudet määräytyvät.

 

Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle, liikennelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

17–19           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtajan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjäoikeudelle, Ulla Lehdelle, Kajsa Lybeckille, Paavo J. Airaksiselle, Kirsi Asikaiselle, Veronica Granö-Suomalaiselle ja valtiotieteen ylioppilas Johanna Talvelalle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

20–21           Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

22                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9                          Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

10                       Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, sosiaalivirastolle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

11                       Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa keskeyttämän Keskustatunnelia koskevan asemakaavavalmistelun.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Kalle Soraiselle ym. 

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

12                       Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

13                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

14                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

15                 Kaupunginhallituksen kirje kuntajakoasia- ja kuulutusasiakirjoineen Etelä­-Suomen lääninhallitukselle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, tietokeskukselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvalvontavirastolle ja rakennusvirastolle.

 

23–27           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

16                       Aloitteet 15, 18–19, 21, 24–25, 30, 34–35, 37–39, 42–43, 45, 47, 54, 56, 60, 65, 69 ja 71–72 esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.6.2008.

Aloite 2

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 7

 

Kaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 17

 

Kirje YTV:lle.

 

Aloite 61

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa liikennelaitosta harkitsemaan, voitaisiinko raitiovaunupysäkkien nimiä muuttaa niin, ettei sekaannusta Korkeasaaren eläintarhaan haluavien matkustajien piirissä syntyisi. Yksi ehdotus voisi olla Vauhtitie.

 

Pöytäkirjanote liikennelaitokselle.

 

Aloite 63

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveystoimen ja kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen rooteleita valmistelemaan työryhmän perustamisen selvittämään sairaala-alueiden kehittämistä aloitteessa tarkoitetulla tavalla.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

Aloite 64

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa, kaupunkisuunnitteluvirastoa, rakennusvirastoa ja kaupunginmuseota tiivistämään yhteistyötään, jotta kaupungin kartanoiden kehittämiseksi kartanotyöryhmissä valmistellut toimenpide-ehdotukset saadaan vietyä loppuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvirastolle ja kaupunginmuseolle.

 

Esittelijä muutti esitystään poistamalla sivulla 4 Aloite 7 kohdalla tekstin: ”Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja” korvaamalla sen sanalla ”Kaupunginjohtaja”.

 

Rautava teki Urhon kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden vastaehdotuksen, jonka mukaan toimenpideluettelosta tulisi poistaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialakohdan 11 ensimmäinen virke:

 

”Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa keskeyttämään Keskustatunnelia koskevan asemakaavavalmistelun.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotuksen voitti äänin 9-6. Vähemmistöön kuuluivat Hakola, Oker-Blom, Rautava, Urho, Enroth, Saukkonen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

775 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                       19.5.2008

satamalautakunta                                                          20.5.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

776 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

777 §

ERÄIDEN VIRKOJEN MUUTTAMINEN YHDEKSI JOHTAVAN PYSÄKÖINNINTARKASTAJAN JA VIIDEKSI PYSÄKÖINNINTARKASTAJAN VIROIKSI

 

Khs 2008-1051

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa seuraavat virat yhdeksi johtavan pysäköinnintarkastajan viraksi (tehtäväkohtainen palkka 2373,64 euroa kuukaudessa) ja viideksi pysäköinnintarkastajan viraksi (tehtäväkohtainen palkka 1689,23 euroa kuukaudessa):

 

Vakanssi-
numero

Nimike

Tehtäväkohtainen
palkka

 

 

 

055342

piiri-insinööri

4 045,98

055343

piiri-insinööri

4 045,98

055344

piiri-insinööri

4 045,98

057302

toimistopäällikkö

3 098,55

057422

toimistopäällikkö

3 203,37

061638

toimistopäällikkö

3 845,41

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, henkilöstökeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

778 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

liikepalvelulautakunta                                                           20.5.2008

yleisten töiden lautakunta                                                    22.5.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

779 §

TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN LILINKOTISÄÄTIÖÖN VUODEKSI 2008

 

Khs 2008-1209

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä vuodeksi 2008 Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja, HTM Kari Roineen ja hänen varahenkilökseen KHT Tom A. Turjan.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, Lilinkotisäätiölle, hallintokeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

780 §

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

 

Khs 2008-1218

Esityslistan asia Stj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

781 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta                                                                20.5.2008

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                                    14.5.2008

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

782 §

PAIKALLISET SOPIMUKSET NS. TUPLAVUOROKORVAUSMENETTELYN JATKAMISESTA SOSIAALIVIRASTOSSA JA TERVEYSKESKUKSESSA 1.5.2008 - 31.1.2010

 

Khs 2008-1128

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä saavutetun neuvottelutuloksen mukaisen paikallisen sopimuksen tuplavuorokorvauksen maksamisesta sekä valtuuttaa henkilöstökeskuksen kaupungin puolesta allekirjoittamaan sen.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle, sosiaalivirastolle ja terveyskeskukselle sekä ao. henkilöstöjärjestöille.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 310 37965

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

783 §

19.5.2008 pöydälle pantu asia

LIIKUNTAVIRASTON ULKOLIIKUNTAOSASTON OSASTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2008-1151

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa liikuntapäällikkö Stefan Fröbergin liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston osastopäällikön virkaan 4 690 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Stefan Fröbergin on esitettävä kaupungin työterveyshuollon antama tai hyväksymä selvitys terveydellisistä edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. Virkaan­ottamispäätös on ehdollinen, kunnes sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 

Pöytäkirjanote virkaan otetulle ja muille viranhakijoille muutoksenhakuosoituksin sekä liikuntalautakunnalle, liikuntavirastolle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

784 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta

13.5.2008

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

14.5.2008

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

13.5.2008

taidemuseon johtokunta

22.5.2008

 

 

ammattikorkeakoulu

 

- rehtori

14.4. – 7.5.2008

eläintarhan johtaja

14.5.2008

henkilöstökeskus

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

22.5.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

20.5.2008

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

19.5.2008

museojohtaja

21.5.2008

taidemuseon johtaja

14. ja 15.5.2008

tietokeskus

 

- johtaja

14.5.2008

työterveysjohtaja

20.5.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Niippa Raimo, ma. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

785 §

VT STEFAN JOHANSSONIN TOIVOMUSPONSI LIITTYEN TAIVALLAHDEN ASEMAKAAVAAN

 

Khs 2007-1324

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 23.5.2007 hyväksymän toivomusponnen (Stefan Johansson) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Stefan Johanssonille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

786 §

ASUINPIENTALOTONTIN MYYMINEN JOLLAKSESTA (TONTTI 49117/2)

 

Khs 2008-1185

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen esisopimuksen, jonka perusteella myydään Suomen leijonan varainhoito Oy:lle perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun 1 193 400 euron kauppahinnalla yhteensä 3 161 m2:n suuruiset määräalat Laajasalon kylän tilasta
Degerögård RN:o 1:1080 ja Uppby RN:o 2:448 Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin nro 49117 tonttiin nro 2.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään tonttien lopulliset kauppakirjat sekä niihin tarvittaessa vähäisiä täsmennyksiä ja muutoksia.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

787 §

LAUSUNTO RATAHALLINTOKESKUKSELLE HELSINKI-PIETARI-RAUTATIEYHTEYDEN ESISELVITYKSESTÄ

 

Khs 2008-767

Esityslistan asia Kaj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

788 §

ARABIAN PALVELU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-1246

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Arabian Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.6.2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle talous- ja suunnittelukeskuksen projektijohtaja Niina Puumalaista ja hallituksen varajäseneksi talous- ja suunnittelukeskuksesta projekti-insinööri Petri Hoppulaa.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

789 §

KIINTEISTÖ OY HANSASILLAN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-1238

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Hansasillan varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2008. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttästä, kehittämisinsinööri Juha Viljakaista, taloushallintopäällikkö Tuula Jäppistä, johtavaa kaupunginasiamies Jenni Ropea ja vs. kaupunginasiamies Sari-Anna Pennasta sekä varajäseniksi toimistopäällikkö Esko Patrikaista ja kaupunginsihteeri Marja-Liisa Rautasta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajiksi vuodelle 2008 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen sekä varatilintarkastajaksi KHT Tomi Rimpisen.


Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

790 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

20.5.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

15.5.2008

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

19.5. ja 21.5. ja 22.5.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

791 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: HELSINGIN JA TURUN ITÄMERI-HAASTETTA KOSKEVA TILANNEKATSAUS

 

Khs 2008-154

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kansainvälisen toiminnan päällikkö, puhelin 310 36098
Kansanen Pekka, ympäristöjohtaja, puhelin 310 32000

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

792 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN TOIMEENPANON TILANNEKATSAUS

 

Khs 2008-154

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Pajunen Jussi, kaupunginjohtaja, puhelin 310 36000
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

793 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: MAAHANMUUTTOPOLIITTISEN OHJELMAN VALMISTELU

 

Khs 2008-154

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Forsander Annika, maahanmuutto-osaston johtaja, puhelin 310 38365

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

773 §

Ärende bordlagt 19.5.2008

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN WALLDEN-

PAULIG: UNDERSTÖD FÖR ATT DE HUS SOM BYGGS INOM

INKORPORERINGSOMRÅDENA OCH KOMMANDE NYA OMRÅDEN

SKA VÄLJA JORDVÄRME

 

Stn 2008-554

Ärende Kj/8 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 27.2.2008 (Irmeli Wallden-Paulig), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Irmeli Wallden-Paulig och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Olli Seppo, stadskamrer, telefon 310 36135

 

Översättning:

785 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN STEFAN

JOHANSSON I ANSLUTNING TILL DETALJPLANEN FÖR EDESVIKEN

 

Stn 2007-1324

Ärende Kaj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 23.5.2007 (Stefan Johansson), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Stefan Johansson och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Sippola-Alho Tanja, stadssekreterare, telefon 310 36024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Otto Lehtipuu

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Jan D. Oker-Blom

Ulla-Marja Urho

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  3.6.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 760-771, 772-776, 778, 781-782, 784-785, 787 ja 790-793 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

760-771, 772-776, 778, 781-782, 784-785, 787 och 790-793 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.