Kokousaika

19.5.2008 kello 16.00 – 18.00

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

Meriläinen, Risto

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 724-osa 726 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 736-759 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö
(paitsi osa 734-759 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

Kansanen, Pekka

ympäristöjohtaja (736 §:n kohdalla)

 

 

Viinanen, Jari

ympäristötarkastaja (736 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


724-725,


726,


733-737, 739, 

 Kokkonen

 

 

738,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Penttilä
-,


740-743, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


744-746, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
727-728,


747-749, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
729-732,


750-759, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

724

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

725

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

726

Kj/1

Talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelu-yksikön muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

727

Sj/2

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

728

Sj/3

Henkilöstökeskuksen kehittämispalvelut -yksikön muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

729

Kaj/4

Tapaninkylän tontin 39136/21 asemakaavan muuttaminen (nro 11746)

 

730

Kaj/5

Kuninkaantammen osayleiskaavan hyväksyminen (nro 11640)

 

731

Kaj/6

Tapaninkylän tonttien 39139/21, 22 ja 30, 39140/6, 39143/4, 39243/16 sekä 39353/11 ja 12 ym. alueiden (Kotinummentien pohjoispää) asemakaavan muuttaminen (nro 11687)

 

732

Kaj/7

Kiinteistöviraston tilakeskuksen muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

733

Kj/3

Helsingin elinkeinostrategian 2007 toteutumisen seurantaraportti

 

734

Kj/4

Lausunnon antaminen arviointikertomuksesta vuodelta 2007 tarkastuslautakunnalle

 

735

Kj/5

Vt Wallden-Pauligin toivomusponsi talojen maalämpöön siirtymisen tukemisesta liitosalueilla ja uusilla rakennettavilla alueilla

 

736

Kj/6

Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008-2016

 

737

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

738

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

739

Kj/9

Eron myöntäminen hallintokeskuksen kaupunginsihteerille Riitta Venesmaalle sekä viran haettavaksi julistaminen

 

740

Ryj/1

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun varsinainen yhtiökokous

 

741

Ryj/2

Lausunto ympäristöministeriölle ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi kivenlouhimon, kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristönsuojelusta

 

742

Ryj/3

Esitys ympäristökeskuksen terveystarkastajan viran nimikkeen muuttamisesta

 

743

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

744

Stj/1

Lausunto Etelä-Suomen lääninhallitukselle Ulfab Sairaankuljetus Oy:n sairaankuljetuslupahakemuksesta

 

745

Stj/2

Lausunto apuvälinepalvelujen järjestämisehdotuksesta HUS-alueella

 

746

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

747

Sj/1

Liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston osastopäällikön viran täyttäminen

 

748

Sj/2

Helsingin tiedepalkinnon myöntäminen

 

749

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

750

Kaj/1

Suutarilan tontin 40193/10 asemakaavan muuttaminen (nro 11767)

 

751

Kaj/2

Vartiokylän tonttien 45297/2 ja 3 asemakaavan muuttaminen (nro 11763)

 

752

Kaj/3

Vartiokylän tontin 45331/3 asemakaavan muuttaminen (nro 11759)

 

753

Kaj/4

Vartiokylän tonttien 45451/4-6 ja 45452/13 asemakaavan muuttaminen (nro 11761)

 

754

Kaj/5

Vartiokylän tontin 45460/12 asemakaavan muuttaminen (nro 11762)

 

755

Kaj/6

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Laajasalon Yliskylänlahden ranta-alueiden asemakaava-asiassa (nro 11689)

 

756

Kaj/7

Keskuspuiston osan rakennuskiellon pidentäminen (nro 11776)

 

757

Kaj/8

Pihlajamäen asemakaavan määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (nro 11520)

 

758

Kaj/9

Esisopimus pääkaupunkiseudun yhteisen liikenteen hallintakeskuksen perustamisesta

 

759

Kaj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

724 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Wallden-Paulig) ja Ojalan (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

725 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

726 - 732 §

Kaupunginvaltuuston 4.6.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

726 §

Talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelu-yksikön muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, controller, puhelin 310 36277

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

727 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

728 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 26.5.2008 pöydälle pantu asia
Henkilöstökeskuksen kehittämispalvelut -yksikön muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Malinen Matti, controller, puhelin 310 36277

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

729 §

Tapaninkylän tontin 39136/21 asemakaavan muuttaminen (nro 11746)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

730 §

Kuninkaantammen osayleiskaavan hyväksyminen (nro 11640)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

731 §

Tapaninkylän tonttien 39139/21, 22 ja 30, 39140/6, 39143/4, 39243/16 sekä 39353/11 ja 12 ym. alueiden (Kotinummentien pohjoispää) asemakaavan muuttaminen (nro 11687)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

732 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 26.5.2008 pöydälle pantu asia
Kiinteistöviraston tilakeskuksen muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Malinen Matti, controller, puhelin 310 36277

 

 

 

733 §

HELSINGIN ELINKEINOSTRATEGIAN 2007 TOTEUTUMISEN SEURANTARAPORTTI

 

Khs 2007-917

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

Lisätiedot:
Maarttola Minna, projektipäällikkö, puhelin 310 36307
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 310 36141

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

734 §

LAUSUNNON ANTAMINEN ARVIOINTIKERTOMUKSESTA VUODELTA 2007 TARKASTUSLAUTAKUNNALLE

 

Khs 2008-909

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa edellä esitetyn mukaisen lausunnon arviointikertomuksesta vuodelta 2007 tarkastuslautakunnalle.

 

Pöytäkirjanote lausunnoin tarkastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

735 §

VT WALLDEN-PAULIGIN TOIVOMUSPONSI TALOJEN MAALÄMPÖÖN SIIRTYMISEN TUKEMISESTA LIITOSALUEILLA JA UUSILLA RAKENNETTAVILLA ALUEILLA

 

Khs 2008-554

Esityslistan asia Kj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

736 §

HELSINGIN KAUPUNGIN ILMANSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2008-2016

 

Khs 2008-59

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                            hyväksyä 29.4.2008 päivätyn Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelman 2008-2016 hallintokuntien toiminta- ja taloussuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan huomioon otettavaksi, ja

 

-                            kehottaa ilmansuojelutyöryhmää lähettämään toimintaohjelman Uudenmaan ympäristökeskukselle, vastaamaan ohjelman seurannasta sekä toimittamaan ympäristöministeriölle selvityksen ohjelman toteutumisesta kolmen vuoden välein.

 

Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, liikepalvelulautakunnalle, opetuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, satamalautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, terveyslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja YTV:lle.

 

Merkittiin, että asiaa esittelemässä olivat ympäristöjohtaja Kansanen ja ympäristötarkastaja Viinanen.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Viinanen Jari, ympäristötarkastaja, puhelin 310 31519
Kansanen Pekka, ympäristöjohtaja, puhelin 310 32000

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 15

 

 

737 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 20 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

738 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 20 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

739 §

ERON MYÖNTÄMINEN HALLINTOKESKUKSEN KAUPUNGINSIHTEERILLE RIITTA VENESMAALLE SEKÄ VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

 

Khs 2008-1231

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Riitta Venesmaalle eron hallintokeskuksen kaupunginsihteerin virasta 1.8.2008 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta julistamaan kaupunginsihteerin viran julkisesti haettavaksi 14 päivän hakuajoin ja virkaan kuuluvin palkkaeduin.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

740 §

KIINTEISTÖ OY HELSINGIN VIHERTUKUN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-1183

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.5.2008 klo 12.00 Helsingin Tukkutorin tiloissa sekä ehdottamaan yhtiön hallitukseen kaupungin edustajina valittaviksi

 

varsinaiseksi jäseneksi toimitusjohtaja Timo Taulavuori Helsingin Tukkutorilta ja varajäseneksi yrityspalvelupäällikkö Tiina Suvanen Helsingin Tukkutorilta

 

sekä tilintarkastajaksi HTM, JHTT Kari Roine ja varatilintarkastajaksi JHTT Jari Ritari.

 

Pöytäkirjanote nimetyille, Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukulle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

741 §

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE EHDOTUKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KIVENLOUHIMON, KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMON YMPÄRISTÖNSUOJELUSTA

 

Khs 2008-1027

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää ympäristöministeriölle Ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi kivenlouhimon, kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristönsuojelusta (Muistio 31.3.2008) sekä Valtioneuvoston asetus -luonnoksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa kivenlouhimon, kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristönsuojelusta laadittua luonnosta valtioneuvoston asetukseksi.

 

Kaupunginhallitus esittää lisäksi seuraavaa:

 

2 § Soveltamisala            Muistion 2 §:n mukaan asetusta sovellettaisiin kaikkiin kivenlouhimoihin, kivenlouhintaan ja kivenmurskaamoihin, joiden tulee hakea toimintaansa varten ympäristölupa. Niihin laitoksiin, joiden toiminta-aika ei ylitä 50 vuorokautta vuodessa ja joiden tulee tehdä ilmoitus tilapäisestä melusta ja tärinästä, ehdotettua asetusta sovellettaisiin ohjeellisena.

 

Muistion 7 §:ssä todetaan kuitenkin, että ilman laadun raja-arvot olisivat samat sekä ilmoituksen- että luvanvaraisilla toiminnoilla.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että mikäli tarkoituksena on, että asetuksen 7 §:ää sovelletaan raja-arvona myös ilmoituksenvaraisiin toimintoihin, tulisi asetuksen 2 §:ää selventää tai tarkentaa tältä osin.

 

4 § Sijoittamista koskevat vaatimukset

 

Asetusehdotuksen 4 §:ssä on esitetty 200 metrin suojaetäisyyttä asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan piha-alueeseen. Kaupunginhallitus toteaa, että tiiviissä kaupunkiympäristössä on myös muita melulle ja erityisesti pölylle herkkiä kohteita, esimerkiksi päiväkodit, koulut ja niiden piha-alueet sekä virkistysalueita, joiden ympärillä tulisi olla riittävän pitkä suojaetäisyys.

 

5 § Toiminta-alueen pölyntorjunta

 

Toimintoja suunniteltaessa ja sijoitettaessa on otettava huomioon toimintaan liittyvän purkaus- ja lastaustoimintojen aiheuttaman pölyämisen ehkäiseminen. Toiminnan ilmaan tulevia päästöjä on vähennettävä valitsemalla käyttöön mahdollisimman vähäpäästöisiä koneita ja laitteita.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että tiiviissä kaupunkiympäristössä porauslaitteet tulisi varustaa pölynkeräyslaitteistolla, jonka on oltava käytössä aina työtä tehtäessä. Lisäksi pölynkeräyslaitteiston tyhjentäminen räjäytyspaikalle tulisi kieltää. Tämä vähentäisi merkittävästi porauspölyn leviämistä ympäristöön räjäytyksen, louheen lastauksen ja kuljetuksen sekä mahdollisen murskauksen aikana.

 

Toiminta-alueella ja sen liittymäteillä ym. kuljetukset on suunniteltava ja toteuttava siten, että toiminnasta aiheutuva pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Kaupunginhallitus katsoo, että myös toiminnan välittömässä vaikutuspiirissä olevat katualueet tulee pitää mahdollisimman puhtaina toiminta-alueelta kulkeutuvasta maa-aineksesta pölyhaittojen estämiseksi. Lisäksi päällystämättömien raskaan liikenteen ajoväylien suolausta pölyhaitan vähentämiseksi tulisi harkita.

 

Laitoksen toiminnasta johtuvan liikenteen aiheuttamien pölyhaittojen vähentämiseksi on laitokselta lähtevien ajoneuvojen kuormat tarvittaessa kasteltava. Kastelujärjestelmää ei tarvitse käyttää silloin, kun kastelu on esim. pakkasen vuoksi teknisesti mahdotonta.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin ilman laatu on huono erityisesti talviaikaan. Pölyävien kuormien kuljettaminen voi tällöin merkittävästi heikentää ilmanlaatua ainakin paikallisesti. Kaupunginhallitus katsookin, että pakkanen ei saa muodostua esteeksi pölyn torjunnalle. Mikäli pölyäviä kuormia ei voida pakkasen vuoksi kastella, kuormat tulee peittää tai kuljetukset tulee keskeyttää, kunnes pölyntorjuntaa voidaan jatkaa kastelemalla.

 

6 § Kivenmurskaamon pölyntorjunta

 

Asetusehdotuksen 6 §:ssä mainitaan 200 metrin ja 500 metrin suojaetäisyydet asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen piha-alueeseen. Kaupunginhallitus toteaa, että tiiviissä kaupunkiympäristössä on myös monia muita pölylle herkkiä kohteita, esimerkiksi päiväkodit, koulut ja niiden piha-alueet sekä virkistysalueita, joiden ympärillä tulisi olla riittävän pitkä suojaetäisyys.

 

Kuljettimelta varastokasaan putoavan kiviaineksen pölyämistä on estettävä mm. kuljettimien päähän kiinnitetyillä suojilla. Pölyntorjunnassa voidaan käyttää myös muita teknisiä menetelmiä.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että murskausyksiköt tulee pölyn ympäristöön leviämisen estämiseksi varustaa tiiviillä kuljettimien ja seulojen päälle asetettavilla pölykatteilla sekä kastelujärjestelmällä, jossa veden sumutuspisteitä on ainakin murskaimen ylä- ja alapuolella ja jokaisessa kuljettimen purkukohdassa. Mikäli veden käyttö pölyntorjunnassa ei ole mahdollista esimerkiksi pakkasen vuoksi, tulisi murskausyksiköihin asentaa riittävän tehokkaat pölynerottimet pölypitoisen ilman suodattamiseksi ennen murskaustyön jatkamista. Pakkanen ei saa olla perusteena pölyntorjunnan laiminlyönnille.

 

Edelleen kaupunginhallitus katsoo, että tiiviissä kaupunkiympäristössä murskaamon pölyntorjuntajärjestelmän tulee olla kokonaisuudessaan käytössä aina murskaustyötä tehtäessä.

 

9 § Melutason raja-arvot

 

Kaupunginhallitus katsoo, että asetusluonnoksessa esitetyt melun ohjearvot ovat riittämättömät yöaikaisen meluhaitan arvioimiseen. Koko yöajan kello 22.00–7.00 keskiäänitaso (LAeqklo22-7) ei yksin riitä kuvaamaan meluhaitan suuruutta, jos melutaso on vaihteleva. Lyhytkestoinen melu saattaa aiheuttaa unen häirintää, vaikka koko yöajan ohjearvo ei ylittyisikään. Pitkään jatkuva unen häirintä voi aiheuttaa terveyshaittaa.

 

14 § Erityisen häiritsevien työvaiheiden toiminta-aikarajoitukset

 

Asetusehdotuksen 14 §:ssä todetaan, että poraaminen ja murskaaminen ovat kiellettyjä kello 22.00–7.00, jos toiminnan etäisyys on alle 700 metriä melulle altistuvista kohteista. Lisäksi asetusehdotuksessa sallitaan tuotteiden kuormaus ja kuljetukset kello 6.00 alkaen.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kuormaus ja kuljetukset sallitaan kello 6.00–7.00,  mikä on yöaikaa, siitä saattaa aiheutua unen häirintää ja pitkään jatkuessaan jopa terveyshaittaa. Koko yöajan keskiäänitasona (LAeqklo22-7) annettu meluraja ei yksin riitä kuvaamaan lyhytkestoisen melun aiheuttamaa haittaa yöaikaan.

 

Lopuksi                             Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on säädetty alle 49 päivää toimivien murskaamojen pölyntorjuntaa ja polttoaineiden käsittelyä koskevat vähimmäisvaatimukset. Ympäristönsuojelumääräyksissä on myös louhinnan pölyntorjuntaa koskevat minimivaatimukset. Ympäristölupalaitoksen ympäristönsuojeluvaatimukset ovat tyypillisesti vähintään samaa tasoa kuin alle 49 päivää toimivien laitosten.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että asetusluonnos antaa ympäristönsuojeluviranomaiselle mahdollisuuden ottaa paikalliset olosuhteet huomioon antaessaan toimintaa koskevia määräyksiä. Tämä on erityisen tärkeää Helsingin kaltaisessa tiiviissä kaupunkiympäristössä, jossa asetuksessa kuvatut suojaetäisyydet tyypillisesti alittuvat.

 

Kirje ympäristöministeriölle ja pöytäkirjanote ympäristökeskukselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvirastolle ja pelastuslaitokselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

742 §

ESITYS YMPÄRISTÖKESKUKSEN TERVEYSTARKASTAJAN VIRAN NIMIKKEEN MUUTTAMISESTA

 

Khs 2008-964

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että ympäristökeskuksen terveystarkastajan viran (vakanssinro 023022) nimike muutetaan 1.6.2008 lukien nimikkeeksi terveysinsinööri.

 

Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, ympäristökeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

743 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                     15.5.2008

yleisten töiden lautakunta                                                    15.5.2008

ympäristölautakunta                                                              13.5.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

744 §

LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSELLE ULFAB SAIRAANKULJETUS OY:N SAIRAANKULJETUSLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-963

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Etelä-Suomen lääninhallitukselle, että se puoltaa terveyslautakunnan lausunnossa 29.4.2008 mainituin perustein Ulfab Sairaankuljetus Oy:n hakemusta, joka koskee yhtätoista uutta sairaankuljetusauton lupaa (ESLH-2008-03311, 03411, 03413,  03414, 03416 – 03418, 03420 -03423 /Vi255).

 

Kirje Etelä-Suomen lääninhallitukselle ja pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja pelastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

745 §

LAUSUNTO APUVÄLINEPALVELUJEN JÄRJESTÄMISEHDOTUKSESTA HUS-ALUEELLA

 

Khs 2008-960

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitukselle seuraavan lausunnon apuvälinepalvelujen järjestämisehdotuksesta:

 

Helsingin terveyskeskus on Suomen suurin ja sen apuvälinepalvelujen voimavarat ovat suuremmat kuin useimmissa sairaanhoitopiireissä. Helsingin terveyskeskuksessa on apuvälinepalveluja kehitetty suunnitelmallisesti erityisesti 2000 – luvulla. Raportissa nimetyt apuvälinepalveluihin liittyvät ongelmat eivät juurikaan koske Helsingin terveyskeskuksen toimintaa. Helsingissä vastuu apuvälinepalveluista on keskitetty, johtamisjärjestelmä selkeä, palvelut järjestetty porrastetusti ja apuvälinelainaustoiminnan kustannustehokkuutta on olennaisesti parannettu mm. keskittämällä toimintaa aiempaa harvempiin yksiköihin.

 

Helsingin terveyskeskuksen apuvälinepalvelutoiminnan alueellisia ongelmia on työn- ja vastuunjaossa, toiminnan suunnittelussa sekä kehittämisessä ja koordinoinnissa. Toiminnan kehittäminen ei kuitenkaan edellytä sairaanhoitopiiristä erillisen, kolmannen asiantuntijaorganisaation perustamista apuvälinepalvelutoimintaa varten.

 

Raportissa mainitut hankintaprosessin hajanainen ja vähäinen kilpailutus sekä pienet volyymit eivät juurikaan koske Helsinkiä, joka hankkii apuvälinepalveluja paljon ja kilpailuttaa hankinnat systemaattisesti. Helsinki saattaisi kuitenkin hyötyä yhä kasvavasta volyymista. Hankintatoiminnan ongelmien ratkaisemiseksi ei tarvita uutta organisaatiota, vaan raportissa esitetyt hankintatoiminnan tavoitteet voidaan toteuttaa sairaanhoitopiirin ja terveyskeskuksen hankintayhteistyön, esim. yhteisen hankintarenkaan avulla, mikä myös mahdollistaisi mm. systemaattisen palvelujen kilpailutuksen.

 

Selvityshenkilö ehdottaa, että alueen kaikissa kunnissa ja sairaaloissa olisi sama tietojärjestelmä apuvälinepalveluja varten. Apuvälinepalvelut ovat osa potilaan hoitoa ja kuntoutusta, joten tietojärjestelmän ongelmat tulee ratkaista osana potilastietojärjestelmäratkaisuja. Parhaillaan on käynnissä valtakunnallinen potilastietojärjestelmien kehittämisprojekti, johon apuvälineiden hallinta- ja tietojärjestelmän kehittäminen tulee liittää siten, että yhteensopivuus varmistetaan.

 

Raportissa esitetyt suurehkot säästöt ovat arvioita, joiden tueksi ei ole esitetty Helsingin terveyskeskuksen näkökulmasta riittäviä perusteluja. Pelkästään ehdotetun uuden apuvälinekeskuksen investointikustannus olisi Helsingin osalta vähintään osittainen päällekkäisinvestointi, koska kaupungin oman apuvälinekeskuksen uudet tilat (n. 1000 brm2) ovat juuri valmistumassa.

 

Ehdotuksen mukaisessa järjestelmässä apuvälinepalveluja tuotettaisiin edelleen sekä sairaanhoitopiirissä että terveyskeskuksessa. Tässä valossa Helsingin terveyskeskukselle odotettavissa olevat kustannus- ja toiminnalliset hyödyt näyttävät epävarmoilta.

 

Helsingin sosiaaliviraston tavoitteena on ollut apuvälinelainaamo, joka mahdollistaisi entistä monipuolisemman asukkaiden hoidon ja kuntoutuksen. Vanhusten ja kehitysvammaisten laitospalveluihin kuuluvat  apuvälineet, jotka laitokset ovat hankkineet itse. Laitoksille apuvälinelainaamo olisi merkittävä etu.   

 

Helsingin kaupungin kannalta ensisijainen ratkaisu ei ole esitetyn, sairaanhoitopiiristä erillisen organisaation muodostaminen. Olennaista on asianmukaisen ja toimivan alueellisen palvelutoiminnan yhteistyö- ja suunnittelujärjestelmän aikaansaaminen. Raportissa kuvatut ongelmat voidaan ratkaista perustamalla HUSin organisaatioon HUSin apuvälinepalvelukeskus, joka tuottaisi kattavasti erikoissairaanhoitotasoiset palvelut ja huolehtisi perusterveydenhuollon apuvälinepalvelujen ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä tarjoaisi palvelut myös sosiaalitoimen laitoksille. Lisäksi työn- ja vastuunjaon ongelmien ratkaisemiseksi
HUSin apuvälinekeskus yhteistyössä terveyskeskuksen ja tarvittavilta osin myös sosiaalitoimen kanssa laatisi alueellisen apuvälinesuunnitelman, valmistelisi alueellisten apuvälinepalvelujen saatavuusperusteet, vastaisi alueellisesti toiminnan kehittämisestä sekä huolehtisi alueellisesta asiakasohjauksesta ja –neuvonnasta. Suunnitelmissa olisi tarpeen varmistaa myös sosiaalihuollon mahdollisuus saada tarvitsemansa apuvälinepalvelut.

 

Kirje Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle ja pöytäkirjanote terveys-, sosiaali- ja liikepalvelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

746 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 13.5.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

747 §

LIIKUNTAVIRASTON ULKOLIIKUNTAOSASTON OSASTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2008-1151

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

748 §

HELSINGIN TIEDEPALKINNON MYÖNTÄMINEN

 

Khs 2008-1222

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asiantuntijaryhmän ehdotuksen mukaisesti vuoden 2008 Helsingin tiedepalkinnon, 10 000 euroa, esityslistan tämän asian liitteessä mainitulle henkilölle.

 

Kirje palkinnon saajalle ja pöytäkirjanote liitteineen tietokeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä sen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

749 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikuntalautakunta

13.5.2008

nuorisolautakunta

15.5.2008

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

6.5.2008

 

 

henkilöstökeskus

 

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

14.5.2008

museonjohtaja

8. ja 13.5.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

9. ja 12.5.2008

työterveysjohtaja

12.5.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

750 §

SUUTARILAN TONTIN 40193/10 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11767)

 

Khs 2008-949

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 40. kaupunginosan korttelin nro 40193 tontin nro 10 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 27.3.2008 päivätyn piirustuksen nro 11767 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

751 §

VARTIOKYLÄN TONTTIEN 45297/2 JA 3 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11763)

 

Khs 2008-861

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45297 tonttien nro 2 ja 3 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 28.2.2008 päivätyn piirustuksen nro 11763 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

752 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45331/3 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11759)

 

Khs 2008-862

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45331 tontin nro 3 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 28.2.2008 päivätyn piirustuksen nro 11759 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

753 §

VARTIOKYLÄN TONTTIEN 45451/4-6 JA 45452/13 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11761)

 

Khs 2008-863

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45451 tonttien nro 4–6 ja korttelin nro 45452 tontin nro 13 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 28.2.2008 päivätyn piirustuksen nro 11761 mukaisena.


Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

754 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45460/12 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11762)

 

Khs 2008-860

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45460 tontin nro 12 asemakaavan kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 13.3.2008 päivätyn piirustuksen nro 11762 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

755 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA LAAJASALON YLISKYLÄNLAHDEN RANTA-ALUEIDEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11689)

 

Khs 2007-1519

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotukseen perustuvan lausunnon.


Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

756 §

KESKUSPUISTON OSAN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11776)

 

Khs 2008-1145

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11776/17.4.2008 ilmenevien 28., 29., 33. ja 35. kaupunginosan eräiden alueiden (Keskuspuiston osa) rakennuskieltoaikaa 7.6.2010 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

757 §

PIHLAJAMÄEN ASEMAKAAVAN MÄÄRÄÄMINEN OSITTAIN VOIMAAN ENNEN LAINVOIMAISUUTTA (NRO 11520)

 

Khs 2006-1400

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginvaltuuston 26.9.2007 hyväksymän 38. kaupunginosan Pihlajamäen asemakaavan muutoksen nro 11520 voimaan kaikkien katu- ja puistoalueiden, korttelin nro 38001 tontin nro 4, korttelin nro 38017 tonttien nro 5 ja 6 sekä korttelin 38020 tonttien nro 5 ja 6 osalta, joihin valitusten ei voida katsoa kohdistuvan.

 

Kirje jäljennöksin esityslistatekstistä Helsingin hallinto-oikeudelle sekä pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, Kynnys ry:lle, Asunto Oy Rapakivenkuja 2:lle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

758 §

ESISOPIMUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISEN LIIKENTEEN HALLINTAKESKUKSEN PERUSTAMISESTA

 

Khs 2007-2115

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti Helsingin kaupungin osalta hyväksyä liitteenä olevan esisopimuksen pääkaupunkiseudun yhteisen liikenteenhallintakeskuksen perustamisesta.

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi valtuuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

759 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

14.5.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

17.4. ja 29.4.2008

kiinteistölautakunta

13.5.2008

rakennuslautakunta

13.5.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

7.5., 12.5., 13.5. ja 14.5.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Ulla-Marja Urho

Outi Ojala

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  27.5.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 724-735, 737-739, 741, 743-746, 748-749, 755 ja 759 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 756 §

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 750-754 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

724-735, 737-739, 741, 743-746, 748-749, 755 och 759 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

756 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

750-754 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.