Kokousaika

14.1.2008 kello 16.00 – 16.58

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Puoskari, Mari

varajäsen

 

 

Enroth, Matti

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 28-30 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi 54 §)

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

kaupunginsihteeri

 

 

Malmivirta, Tarja

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Pakarinen-Hellsten Päivi

vs. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Kari, Tapio

lehdistöpäällikkö

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


28-29,


30,


31,


32-35,

 

40-45,

 

 Sauri

 

 

 

 

46,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


-,


-,

 

47-49,

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,


-,

 

50,

 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


-,


36,

 

51,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
-,


-,


37-39,

 

52-58,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

28

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

29

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

31

Kj/1

Energiapoliittisia linjauksia koskeva selonteko

 

32

Kj/1

Helsingin kansainvälisen toiminnan strategia

 

33

Kj/2

Lainan myöntäminen Helsingin Golfklubi ry:lle

 

34

Kj/3

Ruusuniemen kanavan kaivu- ja louhintatöiden rahoittaminen ja ylitysoikeuden myöntäminen

 

35

Kj/4

Eräiden vuoden 2007 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

 

36

Sj/5

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

37

Kaj/6

Suutarilan tonttien 40100/4 ja 5 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11708)

 

38

Kaj/7

Laajasalon tonttien 49018/11, 13 ja 14 sekä 49027/1 ym. alueiden (Laajasalon keskuksen itäosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11694)

 

39

Kaj/8

Laadukkaan asumisen Helsinki, Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2008 - 2017

 

40

Kj/3

Asuntotuotantotoimikunnan eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen

 

41

Kj/4

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

 

42

Kj/5

Vaalivalmistelutoimikunnan jäsenen valinta

 

43

Kj/6

Rakennusrahasto-osuuden maksaminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle

 

44

Kj/7

7.1.2008 pöydälle pantu asia

Eron myöntäminen Matti Tainalle Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

 

45

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

46

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

47

Ryj/1

Lausunto Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Nurmijärven kunnan, Hyvinkään Veden ja Riihimäen kaupungin ympäristölupahakemuksista

 

48

Ryj/2

Esitys määräaikaisen hoitajan määräämiseksi MetropoliLab-liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan

 

49

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

50

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

51

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

52

Kaj/1

Malmin tontin 38165/5 asemakaavan muuttaminen (nro 11722)

 

53

Kaj/2

Suurmetsän katualueen (osa Kalliotietä) asemakaavan muuttaminen (nro 11724)

 

54

Kaj/3

Laajasalon uuden kauppakeskuksen suunnittelua varten tehdyn varauksen jatkaminen Citycon Oyj:lle, Kesko Oyj:lle ja Helsingin Osuuskauppa Elannolle

 

55

Kaj/4

Fallpakan kehitysvammaisten ryhmäkodin hankesuunnitelman hyväksyminen

 

56

Kaj/5

Mellunkylän lastenkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

57

Kaj/6

Rakennusteollisuus RT ry:n kirje tontinvarauksista Asuntotuotantotoimistolle

 

58

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

28 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Hakola) ja Malisen (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

29 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

31 §

Kaupunginvaltuuston 23.1.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

31 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 7.1.2008 pöydälle pantu asia
Energiapoliittisia linjauksia koskeva selonteko

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen mukaiseksi. Kaupunginhallitus päätti asiassa esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

 

LIITE                                  Liite 1

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

32 - 39 §

Kaupunginvaltuuston 30.1.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

32 §

Helsingin kansainvälisen toiminnan strategia

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kahdeksi viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

33 §

Lainan myöntäminen Helsingin Golfklubi ry:lle

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

34 §

Ruusuniemen kanavan kaivu- ja louhintatöiden rahoittaminen ja ylitysoikeuden myöntäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

35 §

Eräiden vuoden 2007 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 310 36279
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 310 36256

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

36 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

37 §

Suutarilan tonttien 40100/4 ja 5 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11708)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

38 §

Laajasalon tonttien 49018/11, 13 ja 14 sekä 49027/1 ym. alueiden (Laajasalon keskuksen itäosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11694)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

39 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.12.2007 pöydälle pantu asia
Laadukkaan asumisen Helsinki, Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2008 - 2017

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Mäkinen Kirsi, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36240
Ryöti Miliza, suunnittelija, puhelin 310 25407

 

 

 

40 §

ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNNAN ERÄIDEN RAKENNUSKOHTEIDEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2007-2716

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista primäärilainaa seuraavasti:

 

 

Primäärilaina euroa

 

 

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kuusama

22 319

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Paatsama

38 508

 

 

Yhteensä

60 827

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta primäärilainojen velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja -toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

41 §

ERÄIDEN HANKKEIDEN RAHOITUS INNOVAATIORAHASTON VAROILLA

 

Khs 2007-2664, 2007-2637, 2007-2388, 2007-2378, 2007-2427, 2007-2481, 2007-2379, 2007-2387, 2007-884, 2007-2373, 2007-2348, 2007-740, 2007-850

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää innovaatiorahastosta yhteensä 4 142 250 euroa käytettäväksi seuraavien hankkeiden vuoden 2008 rahoitukseen:

 

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

1

Forum Virium Helsinki (2006 - 2008)

700 000

 

- hallinnoija: Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy

 

2

Digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalvelu –projekti

550 000

 

- hallinnoija: Talous- ja suunnittelukeskus/Elinkeinopalvelu

 

3

Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 (2005 - 2008)

214 600

 

- hallinnoija: Teknillinen korkeakoulu/Sotera, Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti

 

4

Kohtaamispaikka@lasipalatsi

305 000

 

- hallinnoija: Kaupunginkirjasto

 

5

Innovaatio- ja osaamiskeskus Kustaankartanon vanhustenkeskuksen yhteyteen (2006 - 2010)

746 000

 

 

 

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

6

Innovatiivinen kaupunki® –ohjelma 2006-2010

409 000

 

- Innovatiivinen kaupunki® –ohjelma

81 000

 

- Tulevaisuuden joukkoliikenne -hanke

105 000

 

- Vetovoimainen urbaani asuminen -hanke

160 000

 

- Kestävä rakentaminen -hanke

63 000

 

- hallinnoija: Teknillinen korkeakoulu

 

7

Kontulan vanhustenkeskuksen innovaatiohankkeet (2007 - 2009)

250 000

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

8

Internetpohjaisen puhelinpalvelujärjestelmän kehittämishankkeen jatkorahoitus

200 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

9

Hoitoa vailla mutta vaikea hoitaa”
- vaikeahoitoisiksi arvioitujen henkilöiden palvelutarvetta kartoittava hanke.

- hallinnoija: Terveyskeskus

100 000

10

Vanhusten syrjäytymisen ehkäiseminen Helsingin kotihoidossa (2006 - 2008)

225 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

11

Kotihoidon ”mobiilisairaanhoitaja” –kehittämis-hanke

- hallinnoija: Terveyskeskus

88 000

12

Terveellinen kaupunginosa –kehityshanke 2008

150 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

13

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta vuonna 2008

24 650

 

- vuoden 2008 rahoitus (+ alv 22 %)

17 500

 

- vuoden 2007 rahoituksen maksamattoman arvonlisäveron osuus

7 150

 

- hallinnoija: Teknillinen korkeakoulu

 

14

Langaton laajakaistayhteys ja matkustajille avoin WLAN Helsingin nivelraitiovaunuihin

120 000

 

- hallinnoija: Liikennelaitos

 

15

Turva- ja valvontapalvelujen sovellusalusta

30 000

 

- hallinnoija: Liikennelaitos

 

16

Tukkutorille kilpailukykyä uudella logistisella järjestelmällä hanke (2008 - 2009)

30 000

 

- hallinnoija:Tukkutori

 

 

 

Samalla Khs päätti, että seuraaville hankkeille vuonna 2007 myönnetystä rahoitusosuudesta käyttämättä jäänyt osuus, yhteensä 709 800 euroa, saadaan käyttää vuonna 2008 ko. hankkeiden kustannuksiin:

 

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

3

Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 (2005 - 2008)

120 100

 

- hallinnoija: Teknillinen korkeakoulu/Sotera,

Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti

 

4

Kohtaamispaikka@lasipalatsi

11 500

 

- hallinnoija: Kaupunginkirjasto

 

5

Innovaatio- ja osaamiskeskus Kustaankartanon vanhustenkeskuksen yhteyteen (2006 - 2010)

59 400

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

6

Innovatiivinen kaupunki® –ohjelma 2006 - 2010

101 100

 

- Innovatiivinen kaupunki® –ohjelma

14 100

 

- Tulevaisuuden joukkoliikenne -hanke

75 000

 

- Kestävä rakentaminen -hanke

12 000

 

- hallinnoija: Teknillinen korkeakoulu

 

7

Kontulan vanhustenkeskuksen innovaatiohankkeet (2007-2009)

60 000

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

8

Internetpohjaisen puhelinpalvelujärjestelmän kokeilu asiakkaiden yhteydensaannin parantamiseksi terveysasemilla

196 100

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

14

Langaton laajakaistayhteys ja matkustajille avoin WLAN Helsingin nivelraitiovaunuihin

32 000

 

- hallinnoija: Liikennelaitos

 

15

Turva- ja valvontapalvelujen sovellusalusta

5 000

 

- hallinnoija: Liikennelaitos

 

17

Kahden katu- ja puistoalueille tarkoitetun esteettömän penkkimallin prototyyppien valmistus

20 000

 

- hallinnoija: Rakennusvirasto

 

18

Kohokarttojen ja koho-opasteiden kehittäminen

47 000

 

- hallinnoija: Rakennusvirasto

 

19

AMP – Audiovisuaalinen mobiilipikaviestintä kansainvälisessä opetus- ja tutkimusyhteistyössä

57 600

 

- hallinnoija: Helsingin ammattikorkeakoulu

 

 

 

Kaupungin ulkopuolisen organisaation hankkeen vuosiosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja hankeen/projektin puolivuotisraportin perusteella heinäkuussa. Puolivuotisraportti, joka sisältää tilannekatsauksen hankkeen toteutumisesta sekä varojen käytöstä ajalta 1.1. – 30.6.2008, on toimitettava 15.7.2008 mennessä kaupunginhallitukselle.

 

Lisäksi Khs päätti, että Helsingin Ammattikorkeakoulun hankkeen, AMP – Audiovisuaalinen mobiilipikaviestintä kansainvälisessä opetus- ja tutkimusyhteistyössä, hallinnointi siirretään 1.8.2008 lukien Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle ja rahoituksen toinen erä maksetaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle elokuussa.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että tilannekatsaus hankkeen toteutumisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja vuoden 2008 varojen käytöstä sekä mahdollinen jatkorahoitushakemus kustannusarvioineen vuodelle 2009 on lähetettävä kaupunginhallitukselle 31.10.2008 mennessä.

 

Hankkeen päätyttyä toimijoiden on lähetettävä kaupunginhallitukselle hankkeen/projektin loppuraportti sekä tilinpäätös.

 

Pöytäkirjanote Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy:lle, Teknilliselle korkeakoululle ja sen Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutille, kaupunginkirjastolle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, Helsingin ammattikorkeakoululle, liikennelaitokselle, tukkutorille, rakennusvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja sen taloussuunnitteluosastolle, taloushallintopalvelulle, elinkeinopalvelulle ja varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

42 §

VAALIVALMISTELUTOIMIKUNNAN JÄSENEN VALINTA

 

Khs 2007-171

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                          myöntää Olli Aallolle vapautuksen vaalivalmistelutoimikunnan jäsenen luottamustoimesta sekä

 

2                          valita Maaria Haikaraisen uudeksi jäseneksi vaalivalmistelutoimikuntaan vuoden 2008 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo) ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

43 §

RAKENNUSRAHASTO-OSUUDEN MAKSAMINEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALOLLE

 

Khs 2007-19

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakassopimuksen mukainen rakennusrahasto-osuus 1 293 000 euroa saadaan maksaa vuoden 2008 talousarvion kohdalta 8 22 07, Arvopaperit, Musiikkitalo, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle, kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja taloushallintopalvelulle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

44 §

7.1.2008 pöydälle pantu asia

ERON MYÖNTÄMINEN MATTI TAINALLE UUDENMAAN MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA

 

Khs 2005-1012

Esityslistan asia Kj/7

 

                      Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

45 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

46 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

47 §

LAUSUNTO LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOLLE NURMIJÄRVEN KUNNAN, HYVINKÄÄN VEDEN JA RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSISTA

 

Khs 2007-2528

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Nurmijärven kunnan, Hyvinkään Veden ja Riihimäen kaupungin ympäristölupahakemuksista seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus katsoo, että lisäveden johtamisella Päijänne-tunnelista Vantaanjoen latvaosiin saattaisi olla hyötyä paikallisesti alivirtaamien aikana. Alivirtaamakausien virtaaman ja vedenkorkeuden nosto hyödyttäisi veneilyä ja muuta vesillä liikkumista, edistäisi kalastamista ja rantojen virkistyskäyttöä ja kohentaisi maisemaa. Riihimäen ja Hyvinkään jätevesivaikutuksen pienentyminen joessa parantaisi veden laatua ja vaikuttaisi mm. veden uimakelpoisuuteen alivirtaamakausina. Lisäksi lisäveden johtaminen edesauttaisi osaltaan vesipuitedirektiivin edellyttämää Vantaanjoen ”hyvän ekologisen tilan” saavuttamista.

 

Suunnitelman haittapuolena ovat kuitenkin hankkeen korkeat kustannukset. Lisävesimäärät eivät myöskään voisi olla niin suuria, että niillä olisi merkitystä Vantaanjoen veden laatuun Helsingin alueella.

 

Kaupunginhallitus yhtyykin Nurmijärven kunnan, Hyvinkään Veden ja Riihimäen kaupungin näkemykseen, että lisäveden johtamisella ei saavuteta kustannuksia vastaavaa hyötyä.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että lisäveden johtamisen toteuttaminen on huomattavan kallis siitä saataviin hyötyihin nähden ja, että kunnille ei tulisi asettaa velvoitetta lisäveden johtamisesta Vantaanjoen latvoille.

 

Kirje Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle sekä tekniselle lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

48 §

ESITYS MÄÄRÄAIKAISEN HOITAJAN MÄÄRÄÄMISEKSI METROPOLILAB-LIIKELAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJAN VIRKAAN

 

Khs 2007-2743

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että MetropoliLab-liikelaitoksen toimitusjohtajan viran määräaikaiseksi hoitajaksi määrätään laboratoriopäällikkö Seppo Ahonen 1.1.2008 alkaen siihen saakka, kunnes viran vakinainen hoitaja ottaa viran vastaan, kuitenkin kauintaan 28.6.2008 saakka.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että toimitusjohtajan viran määräaikaisen hoitajan kokonaiskuukausipalkka on 5 700 euroa.

 

Pöytäkirjanote ympäristökeskukselle, Seppo Ahoselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

49 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                                 8.1.2008

yleisten töiden  lautakunta                                                    10.1.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

50 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan ruotsinkielisen jaoston 12.12.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

51 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulu

 

- rehtori

11. – 31.12.2007

- vararehtori 1.

17. ja 31.12.2007

- vararehtori 2.

17.12.2007

- johtava talouspäällikkö

20. ja 21.12.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

7. ja 8.1.2008

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

21.12.2007

sekä 7. – 9.1.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

7. ja 9.1.2008

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

4.1.2008

museonjohtaja

11.1.2008

taidemuseon johtaja

3. – 8.1.2008

työterveysjohtaja

7.1..2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

52 §

MALMIN TONTIN 38165/5 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11722)

 

Khs 2007-2414

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 38. kaupunginosan korttelin nro 38165 tontin nro 8 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 18.10.2007 päivätyn piirustuksen nro 11722 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

53 §

SUURMETSÄN KATUALUEEN (OSA KALLIOTIETÄ) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11724)

 

Khs 2007-2469

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 41. kaupunginosan katualueen (osa Kalliotietä) asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 1.11.2007 päivätyn piirustuksen nro 11724 mukai­sena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

54 §

LAAJASALON UUDEN KAUPPAKESKUKSEN SUUNNITTELUA VARTEN TEHDYN VARAUKSEN JATKAMINEN CITYCON OYJ:LLE, KESKO OYJ:LLE JA HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNOLLE

 

Khs 2007-2686

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Citycon Oyj:lle, Kesko Oyj:lle ja Helsingin Osuuskauppa Elannolle varattujen 49. kaupunginosan korttelin nro 49034 suunniteltujen tonttien nrot 2–4 varausta uuden kauppakeskuksen tutkimista ja suunnittelua varten jatketaan 1.1.2008 - 30.6.2009 väliseksi ajaksi entisin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle,
Citycon Oyj:lle, Kesko Oyj:lle ja Helsingin Osuuskauppa Elannolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Paula Kokkonen esteellisinä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

55 §

FALLPAKAN KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKODIN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-1787

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Fallpakan kehitysvammaisten ryhmäkodin 3.7.2007 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 861 brm2 ja arvonlisäverollinen hankinta-arvo on 2 813 000 euroa (3 267 euroa/brm2).

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, kiinteistövirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

56 §

MELLUNKYLÄN LASTENKODIN UUDISRAKENNUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-2689

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Mellunkylän lastenkodin uudisrakennuksen 9.10.2007 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 847,5 brm2 ja arvonlisäverollinen hankinta-arvo 2 530 000 euroa (veroton hinta 2 074 016 euroa) kustannustasossa 8/2007

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja asuntotuotantotoimistolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

57 §

RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N KIRJE TONTINVARAUKSISTA ASUNTOTUOTANTOTOIMISTOLLE

 

Khs 2007-1101

Esityslistan asia Kaj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  ja ottaa asian käsittelyyn kokouksessaan 4.2.2008.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

58 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

8.1.2008

rakennuslautakunta

8.1.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

7.– 9.1.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Risto Rautava

Jouko Malinen

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  22.1.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 28 – 39, 43 – 47, 49 – 51 ja 57 - 58 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 52 - 53 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 


 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

28 – 39, 43 – 47, 49 – 51 och 57 - 58 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

52 - 53 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 


 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 


 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 


 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.