Kokousaika

5.5.2008 kello 16.00 – 19.11

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

(paitsi osa 686 §)

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

(paitsi osa 686 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 641-686 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi osa 684-686 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 684-686 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi osa 684-686 §)

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö (paitsi osa 686 §)

 

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö
(paitsi osa 686 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri (paitsi osa 684-686 §)

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri (paitsi osa 686 §)

 

 

Venesmaa, Riitta

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Niippa, Raimo

vm. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. projektipäällikkö (paitsi 647-686 §)

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

Kokkinen, Matti

toimitusjohtaja (641 §:n kohdalla)

 

 

Lahdenranta, Matti

toimitusjohtaja (641 §:n kohdalla)

 

 

Peltonen, Raija

osastopäällikkö (686 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


636-637,


638-639,


646,


647-657,

 

 Sauri

 

 

 

658,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
640-641,
659-663,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,
664-665,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,
666-673, 686,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
642-645,
674-685,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

636

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

637

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

638

Kj/1

Lainan ja takauksen myöntäminen Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle

 

639

Kj/2

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

640

Ryj/3

Länsimetron hankesuunnitelman hyväksyminen

 

641

Ryj/4

Uusien metrovaunujen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

642

Kaj/5

Asukaspuisto Ilomäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

 

643

Kaj/6

Munkkiniemen katu-, puisto- ja liikennealueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11539)

 

644

Kaj/7

Lauttasaaren korttelin 31139 ja tonttien 31126/2 - 6 sekä 16 - 20 ym. alueiden (Vattuniemen puistotien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11635)

 

645

Kaj/8

Kunnallisaloite, joka koskee luopumista Keskustatunnelin rakentamisesta

 

646

Kj/3

Valtuuston ylimääräinen kokous

 

647

Kj/3

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

648

Kj/4

Helsingin Veden virkajärjestelyt

 

649

Kj/5

Helsingin Energian liittyminen energia- ja ympäristötoimialan huippuosaamisen keskittymän EnYm-SHOK Oy:n osakkaaksi

 

650

Kj/6

Vt Enrothin toivomusponsi sähköllä lämmitettävien pientalojen siirtymisestä kaukolämpöön

 

651

Kj/7

Vt Puoskarin toivomusponsi erilaisten ruuhkamaksumallien selvittämisestä

 

652

Kj/8

Lähiöprojektin toimintakertomus 2007

 

653

Kj/9

Sisäasiainministeriön ilmoitus työryhmän asettamisesta kerjäläisiin liittyvien viranomaistoimien yhdenmukaistamiseksi

 

654

Kj/10

Vaalipäivän äänestyspaikat Helsingissä kunnallisvaaleissa 2008

 

655

Kj/11

Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:n varsinainen yhtiökokous

 

656

Kj/12

Johtavan kaupunginasiamiehen Eero Pulkkisen irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus

 

657

Kj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

658

Kj/14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

659

Ryj/1

Valtuutettu Päivi Lipposen toivomusponsi: Maksuttoman joukkoliikenteen edistäminen aloittamalla se vaiheittain alle 16-vuotiaista lapsista

 

660

Ryj/2

Valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponsi: Maksuttoman joukkoliikenteen vaikutukset ja kustannusten selvittäminen

 

661

Ryj/3

Lausunto Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2009-2012

 

662

Ryj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle vesiliikenneasiassa

 

663

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

664

Stj/1

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala områdets bolagsstämma och utnämnande av företrädare i bolagets styrelse för åren 2008 - 2009

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området -nimisen osakeyhtiön yhtiökokous sekä edustajan nimeäminen yhtiön hallitukseen vuosiksi 2008 - 2009

 

665

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

666

Sj/1

Jäsenten nimeäminen Helsingin Tennisstadion Oy:n hallitukseen

 

667

Sj/2

Suostumuksen antaminen Helsingin Liikuntahallit Oy:n hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan nimeämiselle

 

668

Sj/3

Suostumuksen antaminen Helsingin Ice Sport Center Oy:n hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan nimeämiselle

 

669

Sj/4

Euroopan kuntien ja alueiden liiton, CEMR:n, eurooppalainen perusasiakirja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa

 

670

Sj/5

Terveyskeskuksen sairaalalääkäreiden kliinistä lisätyötä koskeva paikallinen sopimus 1.5.2008 alkaen

 

671

Sj/6

Terveyskeskuksen hammaslääkärien jononpurkutyötä koskeva paikallinen sopimus

 

672

Sj/7

Ns. tuplavuorokorvausmenettelyn jatkaminen sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksissa 1.5.2008 - 31.1.2010

 

673

Sj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

674

Kaj/1

Oulunkylän tontin 28029/9 määrääminen rakennuskieltoon (nro 11774)

 

675

Kaj/2

Kruununhaan eräiden tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 11764)

 

676

Kaj/3

Kiinteistö Oy Helsingin Huopalahdentie 19:n poikkeamishakemus

 

677

Kaj/4

Kiinteistö Oy Salix:n poikkeamishakemus

 

678

Kaj/5

Helsingfors Segelklubb ry:n poikkeamishakemus

 

679

Kaj/6

Kannanotto Asunto Oy Helsingin Skuutin muistutukseen Lauttasaaren korttelin 31139 ja tonttien 31126/2 - 6 ja 16 - 20 ym. alueiden (Vattuniemen puistotien alue) asemakaava-asiassa (nro 11635)

 

680

Kaj/7

Vanhan Munkkiniemen alueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 11779)

 

681

Kaj/8

Finlandia-talon teräsritiläalakattojen korjaustyön hankesuunnitelman hyväksyminen

 

682

Kaj/9

Arabian Palvelu Oy:n toimialueen toinen laajentaminen

 

683

Kaj/10

Lasten päiväkoti Aallon uudisrakennuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

 

684

Kaj/11

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin liikuntaviraston poikkeamishakemuksesta

 

685

Kaj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

686

Sj/8

28.4.2008 pöydälle pantu asia

Strategiakokousasia: Henkilöstöstrategian seuranta

 


 

636 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision (varalla Wallden-Paulig) ja Kantolan (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

637 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

638 - 645 §

Kaupunginvaltuuston 21.5.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

638 §

Lainan ja takauksen myöntäminen Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Hakola esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Esitys hyväksyttiin esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

639 §

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

640 §

Länsimetron hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Lahdenranta Matti, toimitusjohtaja, puhelin 310 35091
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

641 §

Uusien metrovaunujen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

642 §

Asukaspuisto Ilomäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

643 §

Munkkiniemen katu-, puisto- ja liikennealueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11539)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

644 §

Lauttasaaren korttelin 31139 ja tonttien 31126/2 - 6 sekä 16 - 20 ym. alueiden (Vattuniemen puistotien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11635)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

645 §

Kunnallisaloite, joka koskee luopumista Keskustatunnelin rakentamisesta

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

646 §

Kaupunginvaltuuston 7.5.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

646 §

Valtuuston ylimääräinen kokous

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

 

 

647 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-1057

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

-                     edustamaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n 8.5.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa

 

-                     hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

 

-                     esittämään yhtiökokouksessa, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Helsingin kaupungin edustajina seuraavat varsinaiset ja varajäsenet:

 

Jäsen

Varajäsen

 

 

Pia Talja

Antti Kääriäinen

 

 

Matti Hirvikallio

Maarit Toveri

 

 

Martti Varis

Seija Lumme

 

 

Jukka Piekkari

Veli-Pekka Vuorilehto

toimitusjohtaja

käyttöpäällikkö

 

sekä lisäksi

 

-                     esittämään yhtiökokouksessa, että vuodelle 2008 yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Tiina Lind ja varatilintarkastajana KHT, JHTT Jarmo Lohi.

 

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä ote nimetyille henkilöille, Helsingin Vedelle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

648 §

HELSINGIN VEDEN VIRKAJÄRJESTELYT

 

Khs 2008-1083

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa 1.9.2008 lukien Helsingin Veden veden ja jäteveden käsittely -yksikön yksikön johtajan viran sekä perustaa samasta ajankohdasta lukien Helsingin Veden vedenpuhdistusyksikön ja jätevedenpuhdistusyksikön osastotasoiset johtajan virat 5.500 euron kokonaiskuukausipalkkaeduin.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Vedelle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä

henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

649 §

HELSINGIN ENERGIAN LIITTYMINEN ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄN ENYM-SHOK OY:N OSAKKAAKSI

 

Khs 2008-1068

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin Energian

 

-                     liittymään perustettavan EnYm-SHOK Oy-nimisen yhtiön osakkaaksi,

 

-                     merkitsemään kaupungin lukuun EnYm-SHOK Oy:n osakkeita suurosakasmerkinnässä sille tarjottavan osakemäärän, enintään kuitenkin 150 osaketta hintaan 1 000 euroa / osake, eli yhteensä enintään 150 000 euroa, ja maksamaan sen tulorahoituksellaan, sekä

 

-                            allekirjoittamaan kaupungin puolesta EnYm-SHOK- Oy:hyn liittymistä koskevat yhtiö- ja muut asiakirjat.

 

Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, Helsingin Energialle, talous - ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta) sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

650 §

VT ENROTHIN TOIVOMUSPONSI SÄHKÖLLÄ LÄMMITETTÄVIEN PIENTALOJEN SIIRTYMISESTÄ KAUKOLÄMPÖÖN

 

Khs 2008-258

Esityslistan asia Kj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

651 §

VT PUOSKARIN TOIVOMUSPONSI ERILAISTEN RUUHKAMAKSUMALLIEN SELVITTÄMISESTÄ

 

Khs 2008-241

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymän toivomusponnen (Mari Puoskari) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Mari Puoskari) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Mari Puoskarille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

652 §

LÄHIÖPROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUS 2007

 

Khs 2008-868

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lähiöprojektin toimintakertomuksen 2007.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille, lähiöprojektille (projektipäällikkö Ulla Korhonen-Wälmä), talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, suunnittelija, puhelin 310 25407
Korhonen-Wälmä Ulla, projektipäällikkö, puhelin 310 37258

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

653 §

SISÄASIAINMINISTERIÖN ILMOITUS TYÖRYHMÄN ASETTAMISESTA KERJÄLÄISIIN LIITTYVIEN VIRANOMAISTOIMIEN YHDENMUKAISTAMISEKSI

 

Khs 2007-2402

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Merkittiin tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle ja sosiaalivirastolle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, neuvotteleva viranhaltija, puhelin 310 79769
Seppälä Johanna, projektipäällikkö, puhelin 310 79780

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

654 §

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT HELSINGISSÄ KUNNALLISVAALEISSA 2008

 

Khs 2008-1112

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä vaalipäivän äänestyspaikat kunnallisvaaleihin 2008 esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572
Linden Timo, asiamies, puhelin 310 36550

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

655 §

HELSINKI BUSINESS AND SCIENCE PARK OY LTD:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-1126

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsinki Business and Science Park Ltd Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.5.2008, hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä esittämään, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi elinkeinojohtaja Eero Holstila ja projektinjohtaja Heikki Rinne sekä tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajaksi KHT Juha Tuomala.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Helsinki Business and Science Park Ltd Oy:lle sekä nimetyille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

656 §

JOHTAVAN KAUPUNGINASIAMIEHEN EERO PULKKISEN IRTISANOMISTA KOSKEVA OIKAISUVAATIMUS

 

Khs 2008-401

Esityslistan asia Kj/12

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

Lisätiedot:
Summanen Juha, osastopäällikkö, puhelin 310 64032

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

657 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       28.4.2008

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

658 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

659 §

VALTUUTETTU PÄIVI LIPPOSEN TOIVOMUSPONSI: MAKSUTTOMAN JOUKKOLIIKENTEEN EDISTÄMINEN ALOITTAMALLA SE VAIHEITTAIN ALLE 16-VUOTIAISTA LAPSISTA

 

Khs 2007-2098

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

660 §

VALTUUTETTU PAAVO ARHINMÄEN TOIVOMUSPONSI: MAKSUTTOMAN JOUKKOLIIKENTEEN VAIKUTUKSET JA KUSTANNUSTEN SELVITTÄMINEN

 

Khs 2007-2097

Esityslistan asia Ryj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

661 §

LAUSUNTO UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2009-2012

 

Khs 2008-133

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2009 – 2012 uudenmaan tiepiirille seuraavan lausunnon:

 

Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetyt tienpidon keskeiset näkökohdat ja linjaukset ovat oikeansuuntaisia ottaen huomioon asetettu tienpidon rahoitustaso.

 

Ongelmana on, että tienpitoon osoitettavien varojen niukkuus ei vastaa pääkaupunkiseudun tienpidon tarpeita. Uudenmaan tiepiirin osuus koko maan tienpidon määrärahoista on selvästi alimitoitettu. Suomen vilkasliikenteisimmät tiet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla, jossa valtakunnan liikennesuoritteesta kertyy 20 %.

 

Jos pääkaupunkiseudun tieverkon rahoitusta sekä ylläpidon että investointien osalta ei nosteta liikennemäärien ja sen kasvun edellyttämälle tasolle, tulee jo nyt suuri kunnossapitovelka kasvamaan nykyisestä kestämättömälle tasolle. Myöskään melutason yleisiä ohjearvoja koskevan valtioneuvoston päätöksen (993/92) mukaista melutasoa ei saavuteta nykyisellä investointitasolla, vaan melulle altistuvien asukkaiden määrä kasvaa, kun melulle altistuvilla alueilla asutus tiivistyy ja asukasmäärät suurenevat.

 

Pääkaupunkiseudun väestö- ja työpaikkamäärän kasvun seurauksena liikenne kasvaa alueella paljon enemmän kuin muualla Suomessa. Helsingissä on maan vilkasliikenteisimmät tiet, joten panostuksen lisääminen Helsingin alueen maanteiden parantamiseen olisi välttämätöntä. Pääkaupunkiseudun osuutta koko maan tieverkon rahoituksesta tulee lisätä, jotta seudun hankkeita voidaan ottaa lisää tuleviin toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Joukkoliikenteen ja liikenneympäristön parantamisen resursseja tulee lisätä nykyisestä tasosta.

 

Suurin osa suunnitelmaan sisältyvistä hankkeista Helsingissä on Tiehallinnon ja kaupungin yhteishankkeita. Kaupunki pitää välttämättömänä, että otsikon ”sidosryhmien hankkeet yleisellä tieverkolla” alla olevat hankkeet voidaan toteuttaa kohtuullisessa aikataulussa ja että niiden kustannusjaosta voidaan sopia Tiehallinnon ja kuntien välisen voimassa olevan kustannusjakomenettelyn mukaisesti. Kaupunki varautuu osaltaan talousarviossaan näihin yhteishankkeisiin sovittavan kustannusjaon mukaisesti.

 

Toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvistä isoista investoinneista hankkeessa "Kehä I (Mt 101), pullonkaulojen poisto, Helsinki ja Espoo (1. vaihe)" kiireellisintä on puutteellisten yhteyksien, liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden ja maankäytön kehittämisen perusteella Kivikonlaidan tasoliittymän rakentaminen Kivikontien eritasoliittymäksi. Hankkeen tiesuunnitelma valmistuu kesällä 2008. Järjestelyt tulee toteuttaa vuosina 2009 - 2010.

 

Kehittämishankkeen ”Kehä I (Mt 101), pullonkaulojen poisto, Helsinki ja Espoo” rahoitusta tulee lisätä, jotta osahanke Kehä I:n ja Itäväylän liittymäalueen järjestelyt voidaan toteuttaa. Samoin Kehä I:n parantamistoimenpiteet välillä Vihdintie - Vallikallio (Espoo) tulee ottaa huomioon, jotta tieosasta ei muodostu uutta pullonkaulaa Kehä I:lle Vallikallio - Leppävaara -osuuden (Mestarintunnelin) valmistuttua Espoossa. Tien parantamisen yhteydessä tulee myös rakentaa puuttuvat meluesteet sekä korottaa ja kunnostaa 1980-luvulla rakennetut vanhat esteet.

 

Teemahankkeessa "Joukkoliikenteen edistäminen Pääkaupunki-seudun säteittäisillä pääväylillä" kiireellisin on Hämeenlinnanväylän (Vt 3) bussikaistojen, meluesteiden ja kevyen liikenteen teiden rakentaminen välillä Kannelmäki - Kaivoksela. Rakennussuunnitelma valmistuu vuoden 2008 lopussa. Nämä järjestelyt tulee toteuttaa vuosina 2009 - 2010.

 

Vihdintien (Mt 120) ja Tuusulanväylän (Kt 45) teemahankkeeseen sisältyvät järjestelyt tulee toteuttaa vuosina 2010 - 2011.

 

Tiepiirin seuraavan toiminta- ja taloussuunnitelman 2010 - 2013 laatimisessa tulee ottaa huomioon seuraavat kehittämistarpeet:

 

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä sai toukokuussa 2007 valmiiksi selvityksen ”Tie- ja raideliikenteen meluntorjunnan teemapaketti 2008 - 2012”. Teemapaketissa määritettiin pääväylien lähivuosien kiireellisimmät meluntorjuntakohteet, niiden kustannukset ja aikataulutus. Pääväylien meluntorjunnan rahoitustarve Helsingissä on suuri, joten seuraavassa tiepiirin suunnitelmassa 2010 - 2013 on varauduttava tämän teemapaketin toteuttamiseen Uudenmaan tiepiirin alueella. Teemapaketin meluestehankkeista kiireellisimpiä ovat Turunväylän (Vt 1) meluesteet Munkkiniemessä ja Lahdenväylän (Vt 4) meluntorjunnan täydentäminen välillä Vantaanjoki - Jakomäki. Myös muut teemapaketin hankkeet tulee toteuttaa meluntorjuntaohjelman mukaisesti.

 

Liikenteen operatiivinen ohjaus (telematiikka) on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi liikenteen turvallisuuden ja toimivuuden edistämiskeino. Tämän hankekokonaisuuden riittävä rahoitus tulee turvata. Suunnitelmassa esitetty rahoitus 1,00 milj. euroa on aivan liian pieni.

 

Seuraavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2010 - 2013 tulee sisällyttää Lahdenväylän (Vt 4) parantaminen välillä Vantaanjoki - Maaherrantie ja Koskelantien eritasoliittymän parantaminen sekä Itäväylän (Mt 170) vuoden 2002 kehittämisselvityksen lyhyen tähtäyksen toimenpiteet kuten Uussillantien alikulkukäytävä sekä Brahelinnantien liikennevalot.

 

Kirje Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Lehtipuu teki Hellströmin kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden seuraavan vastaehdotuksen siten, että lausuntoon sivulle 57 uudeksi 3. alimmaksi kappaleeksi lisättäisiin seuraava teksti:

 

Nopea keino pääväylien meluhaittojen vähentämiseksi olisi alentaa niiden suurimpia sallittuja nopeuksia.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Lehtipuun ehdotuksen äänin 11-4. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu, Moisio, Ojala.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

662 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE VESILIIKENNEASIASSA

 

Khs 2008-878

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle otsikkoasiassa seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Bodom-järven kalastusyhdistys ry:n hakemusta polttomoottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen käyttökiellon hyväksymiseksi Espoon Bodominjärvellä ja Matalajärvellä.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

663 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                     30.4.2008

liikepalvelulautakunta                                                           29.4.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

664 §

AB DET FINLANDSSVENSKA KOMPETENSCENTRET INOM DET SOCIALA OMRÅDETS BOLAGSSTÄMMA OCH UTNÄMNANDE AV FÖRETRÄDARE I BOLAGETS STYRELSE FÖR ÅREN 2008 - 2009

AB DET FINLANDSSVENSKA KOMPETENSCENTRET INOM DET SOCIALA OMRÅDET -NIMISEN OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOKOUS SEKÄ EDUSTAJAN NIMEÄMINEN YHTIÖN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2008 - 2009

 

Stn/Khs 2008-1060

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt

 

utse socialverkets chef för svensk socialservice Ulla Liljelund med ledande socialarbetare Anne Pontán som suppleant att företräda staden vid Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala områdets ordinarie bolagsstämma 16.5.2008 kl. 13.00

 

utnämna socialverkets chef för svensk socialservice Ulla Liljelund till ordinarie medlem i bolagets styrelse och ledande socialarbetare Anne Pontán till personlig suppleant för henne för den tvåårsperiod som börjar vid 2008 års ordinarie bolagsstämma.

 

Protokollsutdrag till Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, socialverket, de utsedda personerna och förvaltningscentralen.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

määrätä sosiaaliviraston ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen päällikön Ulla Liljelundin ja hänen varalleen johtavan sosiaalityöntekijän Anne Pontánin edustamaan kaupunkia Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området ‑nimisen yhtiön 16.5.2008 klo 13.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä

 

nimetä yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi sosiaaliviraston ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen päällikön Ulla Liljelundin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen johtava sosiaalityöntekijä Anne Pontánin vuoden 2008 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi kaksivuotiskaudeksi.

 

Pöytäkirjanote Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området ‑nimiselle yhtiölle, sosiaalivirastolle, nimetyille henkilöille sekä hallintokeskukselle.

 

Tilläggsuppgifter:
Hari Olli, stadssekreterare, telefon 310 36048

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

665 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 29.4.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

666 §

JÄSENTEN NIMEÄMINEN HELSINGIN TENNISSTADION OY:N HALLITUKSEEN

 

Khs 2008-1044

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajiksi Helsingin Tennisstadion Oy:n hallitukseen 2-vuotiskaudeksi, joka alkaa 9.5.2008 pidettävästä varsinaisesta yhtiökokouksesta,

 

kiinteistöpäällikkö Pekka Hapuojan kiinteistövirastosta ja Jouko Malisen

 

sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen

 

lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukan  talous- ja suunnittelukeskuksesta ja Rauno Pajusen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin nimeämiä hallituksen jäseniä toimimaan yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi niin, että Helsingin kaupunki ei enää jatkossa nimeä edustajiaan yhtiön hallitukseen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Tennisstadion Oy:lle, kaupungin edustajiksi nimetyille, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

667 §

SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN HELSINGIN LIIKUNTAHALLIT OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN NIMEÄMISELLE

 

Khs 2008-1114

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Jääkenttäsäätiön Helsingin Liikuntahallit Oy:n yhtiökokouksessa kesäkuussa 2008

 

-                                       nimeämään yhtiön hallituksen jäseniksi Sallamaari Muhosen, Juha Hakolan, Kauko-Aatos Leväahon ja Tarja Loikkanen-Jormakan

-                                       ehdottamaan yhtiön tilintarkastajaksi valittavaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote Jääkenttäsäätiölle, mainituille henkilöille ja tilintarkastusyhteisölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

668 §

SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN HELSINGIN ICE SPORT CENTER OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN NIMEÄMISELLE

 

Khs 2008-1114

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Jääkenttäsäätiön Helsingin Ice Sport Center Oy:n yhtiökokouksessa kesäkuussa 2008

 

-                                       nimeämään Helsingin Ice Sport Center Oy:n hallitukseen Sallamaari Muhosen, Juha Hakolan, Kauko-Aatos Leväahon ja Tarja Loikkanen-Jormakan

-                                       ehdottamaan yhtiön tilintarkastajaksi valittavaksi KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote Jääkenttäsäätiölle, tilintarkastusyhteisölle, tarkastusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että korjatun sivun päätösehdotuksen ensimmäisen ranskalaisen viivan tekstistä poistettiin sanat: Jääkenttäsäätiön edustajiksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

669 §

EUROOPAN KUNTIEN JA ALUEIDEN LIITON, CEMR:N, EUROOPPALAINEN PERUSASIAKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

 

Khs 2008-101

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Euroopan kuntien ja alueiden liiton, CEMR:n, Eurooppalaisen peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valtuuttaa sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan ja henkilöstöjohtajan allekirjoittamaan peruskirjan kaupungin puolesta.

                     

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä henkilöstökeskukselle ja tasa-arvotoimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Salonen Paavo, erityissuunnittelija, puhelin 169 3701

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

670 §

TERVEYSKESKUKSEN SAIRAALALÄÄKÄREIDEN KLIINISTÄ LISÄTYÖTÄ KOSKEVA PAIKALLINEN SOPIMUS 1.5.2008 ALKAEN

 

Khs 2008-1123

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä saavutetun neuvottelutuloksen mukaisen paikallisen sopimuksen ja valtuuttaa henkilöstökeskuksen kaupungin puolesta allekirjoittamaan sen.

 

Pöytäkirjanote liitteineen henkilöstökeskukselle, terveyskeskukselle sekä ao. henkilöstöjärjestölle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 310 37965

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

671 §

TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRIEN JONONPURKUTYÖTÄ KOSKEVA PAIKALLINEN SOPIMUS

 

Khs 2008-1127

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä saavutetun neuvottelutuloksen mukaisen paikallisen sopimuksen hammaslääkärien jononpurkutyöstä maksettavista korvauksista sekä valtuuttaa henkilöstökeskuksen kaupungin puolesta allekirjoittamaan sen.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle, terveyskeskukselle sekä ao. henkilöstöjärjestölle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 310 37965

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

672 §

NS. TUPLAVUOROKORVAUSMENETTELYN JATKAMINEN SOSIAALIVIRASTOSSA JA TERVEYSKESKUKSISSA 1.5.2008 - 31.1.2010

 

Khs 2008-1128

Esityslistan asia Sj/7

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 310 37965

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

673 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtaja

21. ja 24.4.2008

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

28.4.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

29. ja 30.4.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

25.4.2008

taidemuseon johtaja

29.4.2008

työterveysjohtaja

24.4.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Niippa Raimo, ma. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

674 §

OULUNKYLÄN TONTIN 28029/9 MÄÄRÄÄMINEN RAKENNUSKIELTOON (NRO 11774)

 

Khs 2008-1014

Esityslistan asia Kaj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

675 §

KRUUNUNHAAN ERÄIDEN TONTTIEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11764)

 

Khs 2008-1015

Esityslistan asia Kaj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

676 §

KIINTEISTÖ OY HELSINGIN HUOPALAHDENTIE 19:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-918

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-918/526 mukaisena ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 26.10.2007 päivättyä suunnitelmaa siten muutettuna, että tontille saa sijoittaa enintään 200 autopaikkaa normin 1 ap/60 k-m2 mukaisesti.

 

Moisio teki Hellströmin kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden seuraavan vastaehdotuksen siten, että asia tulisi palauttaa valmisteltavaksi siten, että poikkeamislupaa ei myönnetä.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Moision ehdotuksen äänin 12-3. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu, Moisio.

 

Asian käsittelyä päätettiin jatkaa.

 

Esitys hyväksyttiin esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

677 §

KIINTEISTÖ OY SALIX:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-409

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-409/526 mukaisena.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

678 §

HELSINGFORS SEGELKLUBB RY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-897

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-897/526  mukaisena edellyttäen, että alueelle laaditaan hyväksyttävä istutussuunnitelma koskien rajaavia ja suojaavia puu- ja pensasistutuksia sekä olemassaolevan puuston kasvuedellytysten turvaamista.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

679 §

KANNANOTTO ASUNTO OY HELSINGIN SKUUTIN MUISTUTUKSEEN LAUTTASAAREN KORTTELIN 31139 JA TONTTIEN 31126/2 - 6 JA 16 - 20 YM. ALUEIDEN (VATTUNIEMEN PUISTOTIEN ALUE) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11635)

 

Khs 2007-593

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa edellä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakun­nan lausuman mukaisen kannanoton kaupungin perusteltuna kannanot­tona muistutuk­seen. 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Asunto Oy Helsingin Skuutille. 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 -

 

 

680 §

VANHAN MUNKKINIEMEN ALUEEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11779)

 

Khs 2008-1074

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 30. kaupunginosan korttelin nro 30004 tonttien nro 11, 13 ja 14, korttelin nro 30005 tontin nro 9, korttelin nro 30008 tonttien nro 10, 11 ja 20, korttelin nro 30031 tonttien nro 34 ja 36 sekä korttelin nro 30032 tontin nro 3 rakennuskieltoaikaa 11.6.2010 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

681 §

FINLANDIA-TALON TERÄSRITILÄALAKATTOJEN KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-977

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Finlandia-talon teräsritiläalakattojen 19.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on enintään 1 700 brm2 ja rakentamiskustannukset ovat verollisena enintään 2 730 000 euroa (veroton hinta 2 240 000) euroa hintatasossa 1/2008).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

682 §

ARABIAN PALVELU OY:N TOIMIALUEEN TOINEN LAAJENTAMINEN

 

Khs 2008-1028

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti

 

1                    oikeuttaa kaupungin edustajat Arabian Palvelu Oy:n yhtiökokouksessa kaupungin puolesta hyväksymään yhtiöjärjestyksen muuttamisen esityslistan liitteenä 4 olevasta yhtiöjärjestysluonnoksesta ilmenevällä tavalla

 

2                    hyväksyä Arabian Palvelu Oy:n ja sen osakasyhteisöjen välillä allekirjoitettavan Arabianrannan alueen pysäköinti-, yhteispiha-, ja kerhotilajärjestelyjä sekä alueellista tietoverkkoa koskevan sopimuksen ja Arabianrannan alueen rakennuttajasopimuksen esityslistan liitteinä 2 ja 3 olevien sopimusluonnosten periaatteiden mukaisesti

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tekemään kohdassa 1 mainittuun yhtiöjärjestykseen ja kohdassa 2 mainittuihin sopimuksiin tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistöviraston tilakeskusta palveluyhtiön laajentamisvaiheessa merkitsemään palveluyhtiön osakkeita laajentamisalueen varaamattomien tonttien osalta näille tonteille kuuluvan määrän.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti osoittaa 3 080 euroa talousarvion kohdasta 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet kiinteistöviraston tilakeskuksen käytettäväksi Arabianrannan Palvelu Oy:n osakkeiden merkitsemistä varten.

 

Pöytäkirjanote Helsingfors Svenska Bostadsstiftelselle, Helsingin opiskelija-asuntosäätiölle, Helsingin seurakuntayhtymälle, OP-Eläkekas-salle, Sato-Rakennuttajat Oy:lle, YIT Rakennus Oy:lle, Helsingin
kaupungin asuntotuotantotoimistolle, kiinteistövirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Hoppula Petri, projekti-insinööri, puhelin 310 36037

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

683 §

LASTEN PÄIVÄKOTI AALLON UUDISRAKENNUKSEN HANKESUUNNITELMAN ENIMMÄISHINNAN KOROTTAMINEN

 

Khs 2006-940

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Lasten päiväkoti Aallon uudisrakentamisen 28.2.2006 päivätyn hankesuunnitelman enimmäishinnan korotuksen siten, että hankkeen arvonlisäverolliset enimmäiskustannukset ovat 4 330 000 euroa (veroton hinta 3 585 000 euroa) hintatasossa 12/2007.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

684 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTON POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-914

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Helsingin kaupungin liikuntavirastolle haettuun toimenpiteeseen 54. kaupunginosan venesatama-alueella olevalle tilalle LIV Y3154-43.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

685 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

29.4.2008

kiinteistölautakunta

29.4.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

25.4, 28.4. ja 29.4.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

686 §

28.4.2008 pöydälle pantu asia

STRATEGIAKOKOUSASIA: HENKILÖSTÖSTRATEGIAN SEURANTA

 

Khs 2005-2322

Esityslistan asia Sj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi henkilöstöstrategian seurantaraportin sekä vuonna 2007 henkilöstöstrategian toteuttamiseen myönnetyllä määrärahalla ja matalapalkkatuella rahoitettujen hankkeiden loppuraportit.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Peltonen Raija, osastopäällikkö, puhelin 310 37961
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2


Översättning:

651 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN PUOSKARI:

UTREDNING AV OLIKA MODELLER FÖR TRÄNGSELAVGIFTER

 

Stn 2008-241

Ärende Kj/7 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 30.1.2008 (Mari Puoskari), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Mari Puoskari och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Olli Seppo, stadskamrer, telefon 310 36135

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Elina Moisio

Tarja Kantola

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   13.5.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 636-646, 650-653, 656-663, 665, 669-671, 673-675, 679 ja 684-686 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 676 - 678 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 680 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                        Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

636-646, 650-653, 656-663, 665, 669-671, 673-675, 679 och 684-686 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

676 - 678 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

680 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.