Kokousaika

28.4.2008 kello 16.00 – 19.40

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

(paitsi osa 633-635 §)

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

(paitsi 633-635 §)

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

(paitsi osa 633-635 §)

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi osa 634-635 §)

 

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi osa 634-635 §)

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 633-635 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja
(paitsi osa 633-635 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 634-635 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 634-635 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 634-635 §)

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 634-635 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 634-635 §)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö (paitsi 633-635 §)

 

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö
(paitsi 633-635 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri (paitsi 634-635 §)

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. projektipäällikkö (paitsi 615-635 §)

 

 

Saxholm, Tuula

talousarviopäällikkö

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

Puumalainen, Niina

projektinjohtaja (633 §:n kohdalla)

 

 

Lepistö, Timo

projektipäällikkö (633 §:n kohdalla)

 

 

Toivola, Matti

toimitusjohtaja (634 §:n kohdalla)

 

 

Voutilainen, Paavo

sosiaalijohtaja (634 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


612-613,


614,


615-618,  620, 632-633, 

 Sauri

 

 

619,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,

621-622, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,

623, 634, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


624-624, 626-627, 635, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
-,


628-631, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

612

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

613

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

614

Kj/1

Asuntolautakunnan varajäsenen valinta

 

615

Kj/5

Art and Design City Helsinki Oy Ab:n varsinainen yhtiökokous 7.5.2008

 

616

Kj/6

21.4.2008 pöydälle pantu asia

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokouksen edustajien valitseminen

 

617

Kj/7

Kaupunginvaltuuston 23.4.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

618

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

619

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

620

Kj/10

Ei julkisuuteen ennen 12.6.2008: Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen eräille henkilöille, joiden on katsottava toiminnallaan ansaitsevan kaupungin tunnustusta

 

621

Ryj/1

Lausunto ympäristöministeriölle ympäristölupajärjestelmän ja -hallinnon tehostamiseksi sekä lupakäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi perustetun hankkeen osaprojektien I ja III loppuraporteista

 

622

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

623

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

624

Sj/1

Pelaajan palkitseminen Kanadassa järjestettyjen naisten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen pronssimitalista

 

625

Sj/2

Musiikin esittämistä koskevan yleissopimuksen jatkaminen

 

626

Sj/4

Ammattiopistostrategian toteuttaminen Helsingin kaupungin opetustoimessa

 

627

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

628

Kaj/1

Helsingin ammattikorkeakoulun päärakennuksen ikkunoiden kunnostuksen ja vesikaton huoltomaalauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

629

Kaj/2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Kiinteistö Oy Liikeprimon sekä Suomen Osatontti Ky:n välisessä kiinteistökaupassa

 

630

Kaj/3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Xxxxxxxxx Xxxxxx ja Xxx Xxxxxx kuolinpesien sekä Xxxx Xxxxx ja Xxx Xxxxxx välisessä kiinteistökaupassa

 

631

Kaj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

632

Kj/4

Strategiakokousasia: Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen toimeenpanon tilannekatsaus

 

633

Kj/3

Strategiakokousasia: Pasilan aluerakentamisprojektia koskeva tilannekatsaus

 

634

Stj/1

Strategiakokousasia: Vanhusten palvelujen tuottaminen

 

635

Sj/3

Strategiakokousasia: Henkilöstöstrategian seuranta

 


 

612 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hellströmin (varalla Moisio) ja Pajamäen (varalla Kantola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

613 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

614 §

Kaupunginvaltuuston 7.5.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

614 §

Asuntolautakunnan varajäsenen valinta

 

 

Asia viedään kaupunginvaltuuston  käsittelyyn ilman nimiehdotusta

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

 

 

615 §

ART AND DESIGN CITY HELSINKI OY AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 7.5.2008

 

Khs 2008-1073

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Art and Design City Helsinki Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa keskiviikkona 7.5.2008 kello 10.30 Taideteollisessa korkeakoulussa, os. Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki ja hyväksymään asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita nimeämään ehdolle Art and Design City Helsinki Oy Ab:n hallituksen jäseneksi seuraavaan varsinaiseen yhtiö­kokoukseen päättyväksi toimikaudeksi elinkeinopäällikkö Nyrki Tuomisen ja varajäseneksi projekti-insinööri Petri Hoppulan.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita esittämään yhtiön yhdeksi tilintarkastajaksi tarkastuslautakunnan nimeämän KHT Guy Willmanin.

 

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja ote Art and Design City Helsinki Oy Ab:lle (Hämeentie 133 A, 00560 Helsinki), nimetyille henkilöille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Lahtinen Olli, erityissuunnittelija, puhelin 310 36055

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

616 §

21.4.2008 pöydälle pantu asia

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN SEUTUKOKOUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2008-921

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita seuraavat 11 edustajaa ja 11 henkilökohtaista varaedustajaa 16.5.2008 klo 10.00 alkaen pidettävään Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokoukseen:

 

edustaja

varaedustaja

 

 

Pia Pakarinen

Pirjo Tolvanen

Esko Riihelä

Tuomo Valve

Juha Hakola

Risto Rautava

Hannele Luukkainen

Paula Kylä-Harakka

Jouko Malinen

Satu Pikkarainen

Tarja Tenkula

Anna Kirstinä

Tero Tuomisto

Pentti Helo

Jussi Heinämies

Osmo Moisio

Maaria Haikarainen

Mari Puoskari

Pekka Saarnio

Tiia Aarnipuu

Marianne Österberg

Björn Fant

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleille sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyö-
valtuuskunnalle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

617 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 23.4.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 23.4.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 4           Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Merja Korpelalle ja Santeri Kyröhongalle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnan toiselle aikuisjaostolle, sosiaalivirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

10, 11           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

12–16           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­joh­ta­jan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

17                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Mikko Pantzarille, erikoissairaanhoitaja–kätilö Marjaana Palménille ja Marguerite Perret´lle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin kaupungin leski- ja orpoeläkekassalle.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

18–22           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

8                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle.

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

23                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

618 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 17 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       21.4.2008

satamalautakunta                                                          22.4.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                23.4.2008

tekninen lautakunta                                                      22.4.2008

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

619 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 17 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

620 §

EI JULKISUUTEEN ENNEN 12.6.2008: KULTAISEN HELSINKI-MITALIN MYÖNTÄMINEN ERÄILLE HENKILÖILLE, JOIDEN ON KATSOTTAVA TOIMINNALLAAN ANSAITSEVAN KAUPUNGIN TUNNUSTUSTA

 

Khs 2007-2276

 

Kaupunginhallitus päätti myöntää kultaisen Helsinki-mitalin tämän asian liitteessä mainituille henkilöille, joiden on katsottava toiminnallaan ansaitsevan kaupungin tunnustusta.

 

Kirjeet nro       mainituille henkilöille sekä pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

LIITE

Liite 1 (Ei julkisuuteen ennen 12.6.2008)

 

 

621 §

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE YMPÄRISTÖLUPAJÄRJESTELMÄN JA -HALLINNON TEHOSTAMISEKSI SEKÄ LUPAKÄYTÄNTÖJEN YHDENMUKAISTAMISEKSI PERUSTETUN HANKKEEN OSAPROJEKTIEN I JA III LOPPURAPORTEISTA

 

Khs 2008-371

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää ympäristöministeriölle ympäristölupajärjestelmän ja -hallinnon tehostamiseksi sekä lupakäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi perustetun hankkeen osaprojektien I ja III loppuraporteista seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus katsoo, että ympäristölupahallinnon ja ympäristölupien käsittelyn tehostaminen ja yksinkertaistaminen on etenkin toiminnanharjoittajan, mutta myös ympäristölupaviranomaisen toimintaedellytysten vuoksi erittäin kannatettavaa ja varmasti tarpeen myös toiminnan tehostamisen kannalta. Läpimenevä tavoite kaikissa kolmessa osaprojektissa tulee kuitenkin olla ympäristön tilan paraneminen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisyn tason paraneminen.

 

Hankkeen jatkovalmisteluprojektien (I-III) loppuraporteissa esitetyillä tavoilla on kiireellinen tehtävä. Näistä luvan hakijan kannalta luvan hakemista, käsittelyä ja päätöksen antamista koskevia menettelyjä tukevan sähköisen järjestelmän teknisen ratkaisun sekä sisällön kehittäminen ja käyttöönotto on kaikkein tärkein tavoite. Järjestelmän avulla on myös mahdollisuus rationalisoida toimintoja, yhtenäistää käytännöt ja järjestää lupahallinnon vaatima seuranta.

 

Yleistä                               Ympäristölupajärjestelmä ja -hallinto on tällä hetkellä jakautunut luvanhakijan (asiakkaan) kannalta kestämättömällä tavalla. Ympäristölupahallintoa on syytä tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Lupahakemukset ja ilmoitukset voitaisiin käsitellä niissä viranomaisissa ja toimipisteissä, joissa se käytettävissä olevan asiantuntemuksen ja resurssien puitteissa on tarkoituksenmukaisinta.

 

Lupakynnyksen nostamisella, lupamenettelyjen keventämisellä ja normiohjauksen lisäämisellä pyritään kuntien ympäristönsuojelun ennakkovalvontatehtävien vähentämiseen. Jälkivalvontaan kohdistuvien vaikutusten arviointi etukäteen on kuitenkin mahdotonta. Kokonaisuudessaan ei voida olla varmoja siitä, millaisia muutoksia kuntien tehtävissä tapahtuu.

 

Keventämisprojekti (projekti I)

 

Lupakynnysten ja toimivaltajaon tarkistaminen

 

Lupakynnysten määrittely poistaa tulkinnanvaraisuutta toimintojen lupavelvollisuuden arvioinnista. Joiltakin osin määritelmän tehdas tai laitos käyttäminen saattaa johtaa virheelliseen asetuksen soveltamiseen.

 

Valtion ja kuntien toimivaltajakoon ympäristölupien käsittelyssä ehdotetaan vain vähäisiä muutoksia. Tämä onkin perusteltua sen vuoksi, että kunnilla on hyvin erilaiset resurssit ja mahdollisuudet ympäristölupien käsittelyyn. Helsingin osalta muutokset koskisivat kunnan harjoittamia polttoaineteholtaan 5-50 MW:n energiatuotantolaitoksia, 5 000-10 000 tonnia vuodessa jätettä hyödyntäviä ja käsitteleviä toimintoja ja alle miljoona litraa olutta valmistavia panimoita, jotka siirtyisivät kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan. Helsingin ympäristölautakunta on arvioinut, että muutokset lisäisivät vain vähän työmäärää ympäristökeskuksessa ja muutokset voitaisiin toteuttaa esitetyllä tavalla.

 

Projekti esittää ympäristönsuojelulain muuttamista siten, että rekisteröinti-ilmoitukset (nykyiset YSL 65 §:n mukaiset ilmoitukset) tehtäisiin suoraan kuntiin. Edellytyksenä olisi, että ympäristönsuojelun tietojärjestelmät olisivat yhteensopivat. Kun rekisteröintimenettelyä esitetään toisaalla laajennettavaksi merkittävästi nykyisestä normiohjauksen ohella, kaupunginhallitus katsoo, että tällä hetkellä ei ole edellytyksiä luotettavasti arvioida muutoksen aiheuttamia vaikutuksia ja resurssitarvetta. Tietojärjestelmistä ja niiden yhteensovittamisesta kaupunginhallitus esittää näkemyksensä projekti III:n loppuraportin käsittelyn yhteydessä.

 

Normiohjaus ja hallinnolliset menettelyt

 

Kaupunginhallitus katsoo, että normien laadinnalle esitetyt lähtökohdat on määritelty oikein. Normien antaminen on lähtökohta päätösten yhdenmukaistamisen edistämiseksi ja lupamenettelyjen jouduttamiseksi. Pienet energiatuotantoyksiköt ja polttoaineen jakeluasemat ovat sopivia toimialakohtaisten normien laadinnalle. Kaupunginhallitus kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että tekniikka saattaa kehittyä nopeastikin ja normi saattaa vanhentua tai jäädä joltakin osin epätarkaksi jo parin vuoden päästä. Normien muutostarpeiden seurantaan ja tarvittavien uudistusten tekemiseen tulisi varautua.

 

Edelleen kaupunginhallitus kannattaa normiohjauksen mahdollisuuksien selvittämistä projektin esittämille muille toimialoille.

 

Projekti esittää, että olemassa olevien ennakkovalvontamenettelyjen, lupamenettelyn, ilmoitusmenettelyn ja rekisteröintimenettelyn, lisäksi säädettäisiin lupamenettelyä keveämpi hyväksymismenettely. Kaupunginhallitus katsoo, että hyväksymismenettelyn ja lupamenettelyn väliset erot ovat lähinnä kuulemisajassa ja päätöksentekoon käytettävässä ajassa sekä valitusoikeudessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kuulemisen vähimmäisajan lyhentäminen 30 päivästä 14 päivään nopeuttaisi ympäristölupahakemuksen käsittelyä. Norminanto tekisi puolestaan mahdolliseksi päätösten tekemisen korkeintaan kolmessa kuukaudessa. Norminanto, kuulemisajan lyhentäminen ja valitusluvanvaraisuus korkeimpaan hallinto-oikeuteen yhdessä tekisivät mahdolliseksi jouduttaa lupavalmistelua niin, että uutta hyväksymismenettelyä ei tarvitsisi luoda, vaan ympäristölupamenettelyllä päästäisiin haluttuihin tavoitteisiin. Hyväksymismenettelyyn oleellisesti liittyvä vakuusmenettely tekisi siitä myös hallinnollisesti raskaan.

 

Projektin esitys jätetoimintoihin liittyvien menettelyjen keventämiseen kuuluvista toiminnoista on oikeansuuntainen. Jätetoimintoja koskevaa menettelyjen keventämistä tulee tarkastella yhdessä muiden lupamenettelyn keventämiseen kuuluvien toimintojen kanssa.

 

Nykyisten ympäristölupavelvollisten toimintojen siirtämiseen rekisteröintimenettelyn piiriin kaupunginhallitus suhtautuu varauksellisesti muun muassa riittämättömän asianosaiskuulemisen ja valitusoikeuden puuttumisen vuoksi.

 

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan raportit

 

Projekti esittää, että kansallisten parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) selvitysten laatimista jatketaan tarpeen mukaan. Kaupunginhallitus katsoo, että BAT-dokumentteja on kaikesta huolimatta ollut riittämättömästi saatavilla. Siitä on osoituksena esimerkiksi ehdotettujen uusien toimialojen määrä, joille BAT-dokumentti tulisi laatia. Riittävä rahoitus näiden raporttien laadintaan tulisi turvata.

 

Valvonta

 

Lupakynnyksen nosto ja erityisesti rekisteröintimenettelyyn siirtyminen lisäisivät jälkivalvonnan tarvetta. Lisääntyneen valvonnan vaatimat voimavarat tulisi pystyä turvaamaan. Projekti esittääkin valvontasuunnitelmiin perustuvan valvonnan saattamista maksulliseksi. Maksu voitaisiin periä vain riskinarviointiin perustuvan valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta ja maksun suuruus perustuisi valvontaan käytettyyn työmäärään. Muu kuin suunnitelman mukainen valvonta olisi maksutonta.

 

Ympäristönsuojelun riittävän tason turvaamiseksi kaupunginhallitus pitää suunnitelmallisen valvonnan ulottamista myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten toimivaltaan kuuluviin kohteisiin tärkeänä. Valvonnan suunnittelu olisi kunnissa tehtävä yhtäläisten riskinarvioiden perusteella. Samalla valvontasuunnitelmiin perustuva valvonta olisi saatettava maksulliseksi ja maksutuotot tulisi voida ohjata niin, että valvontaresurssien riittävyys voitaisiin taata. Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristönsuojelulain mukaiselle valvonnalle on laadittu valvontasuunnitelma vuodesta 2007 alkaen.

 

Täytäntöönpanon tuki

 

Kaupunginhallitus tukee projektin esitystä täytäntöönpanon tuen järjestämisestä (esitys 12.4) ja tähdentää riittävän ja oikea-aikaisen koulutuksen merkitystä sekä valtion että kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille. Kaupunginhallitus katsoo, että lupaviranomaisten itsenäisyys on toissijaista verrattuna päätösten oikeellisuuteen ja yhdenmukaisuuteen, eikä se saa olla esteenä ympäristöministeriön ohjeistuksen lisäämiselle ympäristönsuojelulain soveltamisessa.

 

Rajapinnat muuhun lainsäädäntöön

 

Polttonesteiden jakeluasemanormia laadittaessa on tullut esille tarpeita ympäristönsuojelulain ja kemikaalilainsäädännön mukaisen ennakkovalvonnan työnjaon kehittämiseksi. Kaupunginhallitus yhtyy projektin näkemykseen ja kannattaa lainsäädännön integraatiotyön jatkamista ainakin tältä osin.

 

Arviointi ja jatkotoimet

 

Helsingin ympäristölautakunta on kiinnostunut seuraamaan keventämistoimia ja niistä saatavia tuloksia Helsingin kaupungin ympäristötoimen toiminnan vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi. Erityisesti arvioinnin kohteena on valvonnan painopisteen mahdollinen siirtyminen ennakkovalvonnasta jälkivalvontaan ja siitä aiheutuvat seuraukset lupavelvollisten toimintojen ympäristövaikutuksille.

 

Menettelyt-projekti (projekti III)

 

Menettelyt-projekti esittää edistyksellisen lupamenettelyä tukevan järjestelmän luomista. Keskeisenä osana sitä olisi niin sanottu ratkaisupankki. Kaupunginhallitus yhtyy projektin näkemykseen siitä, että lupamenettelyä tukevasta järjestelmästä tulee mahdollisimman nopeasti kehittää sekä valtion että kuntien ympäristölupaviranomaisille yksi yhteinen järjestelmä, jota ylläpidetään ja josta haetaan tietoa valtion ja kuntien omilla operatiivisilla järjestelmillä (esim. asiakas-, rekisteri-, paikkatietojärjestelmät).

 

Lähtökohtana ympäristönsuojelun tietojärjestelmien käytössä tulisi olla se, että kussakin viranomaisessa samoja tietoja syötetään tietojärjestelmiin vain kertaalleen. Jos valtionhallinnon aloitteesta ja toimesta halutaan esimerkiksi ympäristönsuojelulain 65 §:n mukaisten rekisteröinti-ilmoitusten käsittely siirtää kunnille, tulee valtionhallinnon lähtökohtaisesti huolehtia siitä, että rajapinnat kuntien ympäristönsuojelun tietojärjestelmien ja valtionhallinnon järjestelmien välillä toimivat. Toinen vaihtoehto on, että valtionhallinnon järjestelmiä muutetaan niin, että ne mahdollisimman laajasti voisivat palvella kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten toimintaa. Kuntien kirjaamotoimintaa ja asiakirjatuotantoa lukuun ottamatta tämä lienee mahdollista.

 

Lopuksi                             Kaupunginhallitus toteaa, että projektien esittämiä toimenpide-ehdotuksia toteutettaessa tulee varmistua riittävien taloudellisten ym. resurssien saatavuudesta sekä ympäristöviranomaisten toimivallan selkeistä rajauksista.

 

Kaupunginhallitus pitää rekisteröintimenettelyyn siirtymistä ongelmallisena erityisesti alle 50 MW:n energiantuotantolaitosten kohdalla. Kaupunginhallitus katsoo, että rekisterimerkintöjen osalta toiminnanharjoittajan oikeussuojakeinot ovat riittämättömät ja, että rekisteröintimenettelyn suhdetta muutoksenhakumahdollisuuksiin tulisi edelleen selvittää.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että ympäristölupien käsittelyn yksinkertaistuminen ei toteudu, mikäli olemassa olevien hallinnollisten menettelyjen lisäksi säädetään uusi hyväksymismenettely. Kaupunginhallitus katsookin, että uusien menettelyjen luomisen sijaan lupamenettelyä tulisi kehittää ja tehostaa.

 

Kirje ympäristöministeriölle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, satamalautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

622 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta                                                  24.4.2008

ympäristölautakunta                                                            22.4.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

623 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 22.4.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

624 §

PELAAJAN PALKITSEMINEN KANADASSA JÄRJESTETTYJEN NAISTEN JÄÄKIEKON MAAILMANMESTARUUSKILPAILUJEN PRONSSIMITALISTA

 

Khs 2008-1069

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Anne Helinille 1 400 euron suuruisen tunnustuspalkinnon eli stipendin Kanadassa naisten jääkiekon MM-kilpailuissa 2008 saavutetusta pronssimitalista.

 

Tunnustuspalkinto maksetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista, talousarviokohta 1040201.

 

Pöytäkirjanote liikuntavirastolle asianomaiselle tiedottamista varten sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

625 §

MUSIIKIN ESITTÄMISTÄ KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN JATKAMINEN

 

Khs 2008-966

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sen, että Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n ja kaupungin kesken tehdyn, musiikin esittämistä koskevan yleissopimuksen mukaiset korvaukset ovat asukasta kohden 8,87 senttiä vuonna 2008 ja 9,23 senttiä vuonna 2009 Teosto ry:n ja Suomen Kuntaliitto ry:n 6.3.2008 tekemän suositussopimuksen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote Suomen Kuntaliitolle ja esityslistan liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, hallintokeskuksen tiedotustoimistolle sekä lisäksi kaikille kaupungin muille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Niippa Raimo, ma. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

626 §

AMMATTIOPISTOSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN HELSINGIN KAUPUNGIN OPETUSTOIMESSA

 

Khs 2008-1081

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa opetusministeriölle opetuslautakunnan lausunnon mukaisen vastauksen.

 

Kirje opetusministeriölle sekä pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Niippa Raimo, ma. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

627 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikuntalautakunta

22.4.2008

nuorisolautakunta

24.4.2008

 

 

eläintarhan johtaja

14.4.2008

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

16. ja 25.4.2008

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

17. ja 18.4.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

21. ja 23.4.2008

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

22.4.2008

museonjohtaja

22.4.2008

taidemuseon johtaja

22. ja 23.4.2008

tietokeskus

 

- johtaja

14.4.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

628 §

HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULUN PÄÄRAKENNUKSEN IKKUNOIDEN KUNNOSTUKSEN JA VESIKATON HUOLTOMAALAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-598

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin ammattikorkeakoulun päärakennuksen ikkunoiden kunnostuksen ja vesikaton huoltomaalauksen 11.2.2008 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäverollinen enimmäishinta on 1 090 000 euroa (veroton hinta 895 000 euroa) hintatasossa 12/2007.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja ammattikorkeakoululle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

629 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN KIINTEISTÖ OY LIIKEPRIMON SEKÄ SUOMEN OSATONTTI KY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2008-845

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 20.2.2008 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Kiinteistö Oy Liikeprimo on myynyt Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi) korttelin nro 38091 tontit nro 7 ja 13 sekä määräalat korttelin nro 38091 tonteista nro 3 ja 2 sekä korttelin nro 38273 tontin nro 1 (nykyinen tontti nro 3) Suomen Osatontti Ky:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Suomen Osatontti Ky:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

630 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN XXXXXXXXX XXXXXX JA XXXX XXXXXX KUOLINPESIEN SEKÄ XXXX XXXXXX JA XXXX XXXXXXXX VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2008-846

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 7.3.2008 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Xxxxxxxxx Xxxxx jaXxxx Xxxxx kuolinpesät ovat myyneet määräalan rakennuksineen Helsingin kaupungin Mellunkylän kylän tilasta Borgs RN:o 1:628 Xxxx Xxxxxxx ja Xxx Xxxxxxxx.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja määräalan ostajille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

631 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

22.4.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

17.4., 22.4. ja 23.4.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

632 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN TOIMEENPANON TILANNEKATSAUS

 

Khs 2008-154

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Pajunen Jussi, kaupunginjohtaja, puhelin 310 36000
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

633 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: PASILAN ALUERAKENTAMISPROJEKTIA KOSKEVA TILANNEKATSAUS

 

Khs 2008-154

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Puumalainen Niina, projektinjohtaja, puhelin 310 25475
Timo Lepistö, projektipäällikkö, puhelin 310 37232

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

634 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: VANHUSTEN PALVELUJEN TUOTTAMINEN

 

Khs 2008-154

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Kokkonen Paula, apulaiskaupunginjohtaja, puhelin 310 36040
Toivola Matti, toimitusjohtaja, puhelin 310 42215
Voutilainen Paavo, sosiaalijohtaja, puhelin 310 43211

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

635 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: HENKILÖSTÖSTRATEGIAN SEURANTA

 

Khs 2005-2322

Esityslistan asia Sj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

Lisätiedot:
Peltonen Raija, osastopäällikkö, puhelin 310 37961
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Sanna Hellström

Osku Pajamäki

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  7.5.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 612-614, 617-619, 621-623, 626-627 ja 631-635 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 629-630 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

612-614, 617-619, 621-623, 626-627 och 631-635 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

629-630 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.