Kokousaika

21.4.2008 kello 16.00 – 16.29

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Lehtipuu, Otto

kaupunginhallituksen I varapuheen-

johtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

Meriläinen, Risto

varajäsen

 

 

Lindeman, Jukka

varajäsen

 

 

Saukkonen, Lea

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 582-611 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 577 §)

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 581-611 §)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Keinänen, Olli

lähialuesihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Niippa, Raimo

vm. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Lehtipuu, Otto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


565-566,


567,


573-578, 580-581, 

 Sauri

 

 

579,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


582-584, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


585-589, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
-,


590-596, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
568-572,


597-611, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

565

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

566

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

567

Kj/1

Musiikkitalon enimmäishinnan korottaminen

 

568

Kaj/2

Toimistotontin varaaminen CapMan RE II Ky:lle ja CapMan Real Estate I Ky:lle uutta toimistotaloa varten sekä Haagan tontin 29015/1 vuokrausperusteet

 

569

Kaj/3

Kampin tontin 153/7 tason +12.0 yläpuolisen alueen ja a-b-c-d-merkityllä alueella tason +14.3 yläpuolisen alueen asemakaavan muuttaminen (nro 11725)

 

570

Kaj/4

Suurmetsän kortteleiden nro 41235 ja 41236 ja lähivirkistys- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä Suurmetsän ja Mellunkylän lähivirkistys- ym. alueiden (Maratontien pientaloalue ja Porvoonväylän liittymä) asemakaavan muuttaminen (nro 11600)

 

571

Kaj/5

Mellunkylän tonttien 47203/7 ja 18 sekä liikenne-, puisto- ja katualueiden (Mellunmäen ostokeskus ja sen ympäristö) asemakaavan muuttaminen (nro 11692)

 

572

Kaj/6

Vuosaaren kortteleiden nro 54080 ja 54084 ym. alueiden (Ulappasaarentien ympäristö) asemakaavan muuttaminen (nro 11672)

 

573

Kj/3

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös sosiaalijohtajan virantäyttöä koskevassa asiassa

 

574

Kj/4

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kivikon teollisuusalueen esirakentamiseen vuonna 2008

 

575

Kj/5

Helsinki Region Marketing Oy:n yhtiökokous ja oman pääoman vahvistaminen

 

576

Kj/6

Hissiprojektin toimintakertomus vuodelta 2007 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2008

 

577

Kj/7

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

578

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

579

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

580

Kj/10

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokouksen edustajien valitseminen

 

581

Kj/11

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

582

Ryj/1

Työmaahuolto Oy Ab:n varsinainen yhtiökokous

 

583

Ryj/2

14.4.2008 pöydälle pantu asia

Helsingin Bussiliikenne Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

584

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

585

Stj/1

Terveyskeskuksen terveysasemien johtajan virkaan ottaminen

 

586

Stj/2

Terveysviraston kotihoidon virkojen vakinaistaminen ja kotihoidon johtajan virkaan ottaminen

 

587

Stj/3

Etelä-Suomen lääninhallituksen päätös suun terveydenhuollon hoitotakuun valvonta-asiassa

 

588

Stj/4

Vt Maria Björnberg-Enckellin toivomusponsi: Kielikylpypäiväkotien ja kielikylpykoulujen yhteistyön parantaminen

 

589

Stj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

590

Sj/1

Valtuutettu Hanna Miettisen toivomusponsi: kouluverkkotarkistuksessa olevien koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta

 

591

Sj/2

Valtuutettu Kai Kaliman toivomusponsi: selvityksen tekeminen Helsingin kaupungin palkoista verrattuna Espooseen ja Vantaaseen

 

592

Sj/3

Stadion-säätiön tilintarkastajien valitseminen vuodeksi 2009

 

593

Sj/4

Suomenkielisen työväenopiston keskisen alueopiston aluerehtorin viran täyttäminen

 

594

Sj/5

14.4.2008 pöydälle pantu asia

Urheiluhallit Oy:n varsinainen yhtiökokous sekä Pasilan Urheiluhalli Oy UH:n sulauttaminen Urheiluhallit Oy:öön

 

595

Sj/6

14.4.2008 pöydälle pantu asia

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

596

Sj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

597

Kaj/1

Vartiokylän tonttien 45012/13 ja 17 asemakaavan muuttaminen (nro 11741)

 

598

Kaj/2

Tontinluovutuskilpailu vapaarahoitteisesta asuntotuotannosta Vuosaaren Aurinkolahdessa (Vuosaari, tontti 54288/7 sekä tontit 54289/1 ja 2)

 

599

Kaj/3

Kerrostalotonttia vastaavien alueiden ostaminen Suurmetsän Alppikylästä (41290/5)

 

600

Kaj/4

Svenska Normallyceumin paloturvallisuusparannusten hankesuunnitelman hyväksyminen

 

601

Kaj/5

Helsingin Väylä Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

602

Kaj/6

Työsuhteisen toimen muuttaminen virkasuhteiseksi kiinteistövirastossa

 

603

Kaj/7

Mustikkamaan korttelin nro 19001 rakennuskiellon pidentäminen

 

604

Kaj/8

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Mellunmäen liike- ja toimintakeskuksen kanssa Mellunmäen ostoskeskuksen asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 11692)

 

605

Kaj/9

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Helsingin Satamasaarentie 3:n kanssa lämpökeskustonttia 54084/2 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 11672)

 

606

Kaj/10

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Elimäenkatu 12 - 16:n poikkeamishakemuksesta

 

607

Kaj/11

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n varsinainen yhtiökokous

 

608

Kaj/12

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon varsinainen yhtiökokous

 

609

Kaj/13

Siltakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

610

Kaj/14

Kiinteistö Oy Käpylän terveystalon varsinainen yhtiökokous

 

611

Kaj/15

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

565 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision (varalla Helistö) ja Malisen (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

566 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

567 - 572 §

Kaupunginvaltuuston 7.5.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

567 §

Musiikkitalon enimmäishinnan korottaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

568 §

Toimistotontin varaaminen CapMan RE II Ky:lle ja CapMan Real Estate I Ky:lle uutta toimistotaloa varten sekä Haagan tontin 29015/1 vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

569 §

Kampin tontin 153/7 tason +12.0 yläpuolisen alueen ja a-b-c-d-merkityllä alueella tason +14.3 yläpuolisen alueen asemakaavan muuttaminen (nro 11725)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

570 §

Suurmetsän kortteleiden nro 41235 ja 41236 ja lähivirkistys- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä Suurmetsän ja Mellunkylän lähivirkistys- ym. alueiden (Maratontien pientaloalue ja Porvoonväylän liittymä) asemakaavan muuttaminen (nro 11600)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

571 §

Mellunkylän tonttien 47203/7 ja 18 sekä liikenne-, puisto- ja katualueiden (Mellunmäen ostokeskus ja sen ympäristö) asemakaavan muuttaminen (nro 11692)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

572 §

Vuosaaren kortteleiden nro 54080 ja 54084 ym. alueiden (Ulappasaarentien ympäristö) asemakaavan muuttaminen (nro 11672)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

573 §

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS SOSIAALIJOHTAJAN VIRANTÄYTTÖÄ KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2006-195

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden 7.4.2008 antaman päätöksen sosiaalijohtajan virantäyttöä koskevassa asiassa.

 

                                            Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä sosiaalivirastolle.

 

Lisätiedot:
Sarvilinna Sami, kaupunginlakimies, puhelin 310 64874
Tapiolinna Hilkka, kaupunginasiamies, puhelin 310 36185

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

574 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSVIRASTOLLE KIVIKON TEOLLISUUSALUEEN ESIRAKENTAMISEEN VUONNA 2008

 

Khs 2008-919

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2008 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, muu esirakentaminen,

 

4 540 000 euroa (alv=0) käytettäväksi Kivikon teollisuusalueen esirakentamiseen.

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle, rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle, sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko), kehittämisosastolle (Heikki Rinne) ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

575 §

HELSINKI REGION MARKETING OY:N YHTIÖKOKOUS JA OMAN PÄÄOMAN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2008-905

Esityslistan asia Kj/5

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

-                     edustamaan kaupunkia Helsinki Region Marketing Oy:n 30.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti yhtiön oman pääoman vahvistamista koskeva asiakohta siten täsmennettynä, että hallituksen esittämä 100 000 euroa merkitään kokonaisuudessaan taseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, 

 

-                     ehdottamaan yhtiökokouksessa, että yhtiön hallitukseen nimetään seuraavaksi vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen sekä jäseniksi johtava kaupunginasiamies Jenni Rope ja hallintopäällikkö Tapio Mäensivu ja että Nyrki Tuominen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Jenni Rope varapuheenjohtajaksi, sekä

 

-                     ehdottamaan, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta maksamaan edellä mainitun 100 000 euron pääomasijoituksen talousarvion kohdalta 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet.

 

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä ote talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelulle (Liisa Sorvoja ja Heljä Huusko) sekä hallitukseen nimetyille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

576 §

HISSIPROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

 

Khs 2008-993

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi hissiprojektin vuoden 2007 toimintakertomuksen ja vuoden 2008 toimintasuunnitelman.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta liitteineen hissiprojektin ohjausryhmälle, hallintokeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, asuntotuotantotoimistolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle, pelastuslaitokselle, rakennusvalvontavirastolle, rakennusvirastolle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle sekä kaupunginmuseolle. Kirje ympäristöministeriölle, Valtion asuntorahastolle ja Suomen kiinteistöliitolle.

 

Lisätiedot:
Kauhanen Seppo, asuntoinsinööri, puhelin 310 36241

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

577 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-1035

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                     kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.5.2008, ja hyväksymään asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

 

-                     nimetä ehdolle kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi rahoitusjohtaja Tapio Korhosen.

 

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetylle henkilölle ja Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:lle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Korhonen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Esitys hyväksyttiin esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

578 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 16 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                16.4.2008

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

579 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 16 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

580 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN SEUTUKOKOUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2008-921

Esityslistan asia Kj/10

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

581 §

GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-896

 

Kaupunginhallitus päätti täydentää aikaisemmin kaupunginhallituksessa 14.4.2008 § 519 tekemäänsä päätöstä siten, että kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita esittämään yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä ja että jäseniksi valitaan myös Matti Saarinen ja Suvi-Anne Siimes.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä nimetyille henkilöille.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän suullisen esityksen.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

582 §

TYÖMAAHUOLTO OY AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-975

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Työmaahuolto Oy:n 28.4.2008 klo 10.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja esittämään yhtiön

 

hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittaviksi

 

Hanna Laine

Veikko Vermilä

controller Matti Malinen

 

ja varajäseneksi

Ville Ylikahri

 

sekä

 

varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote hallitukseen nimetyille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä tarkastusvirastolle. 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

583 §

14.4.2008 pöydälle pantu asia

HELSINGIN BUSSILIIKENNE OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-884

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Helsingin Bussiliikenne Oy:n yhtiökokouksessa 28.4.2008 klo 9.00 hallintokeskuksen tiloissa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen

 

Pirkko Miikkulainen

Sari Nokkanen

Jouko Sillanpää

Ilkka J. Kari

Jaana Närö

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitusta

 

-                                       esittämään Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen valittavaksi samat jäsenet kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen

-                                       esittämään Helsingin Palveluauto Oy:n tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg)..

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

584 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta

17.4.2007

yleisten töiden lautakunta

15. ja 17.4.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

585 §

TERVEYSKESKUKSEN TERVEYSASEMIEN JOHTAJAN VIRKAAN OTTAMINEN

 

Khs 2008-946

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa lääketieteen tohtori, yleislääketieteen erikoislääkäri Antti Iivanaisen terveyskeskuksen terveysasemat- osaston osastopäällikön, terveysasemien johtajan virkaan (vakanssi nro 026709) 1.5.2008 alkaen 6 660 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen.  Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien.

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleelle, oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille, terveyslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

586 §

TERVEYSVIRASTON KOTIHOIDON VIRKOJEN VAKINAISTAMINEN JA KOTIHOIDON JOHTAJAN VIRKAAN OTTAMINEN

 

Khs 2008-947

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.5.2008 lukien terveyskeskukseen sijoitettavaksi seuraavat virat:

Kotihoito-osasto

 

Nimike

Lukumäärä

Vakanssinumerot

Tehtävä-
kohtainen pakka/kk

Kotihoitopäällikkö

7

026827-026831
028288-028289

3 686,83

Kotihoidon ohjaaja

60

026749-026807
028290

2 423,67

 

Samalla kaupunginhallitus päätti perustaa terveyskeskukseen kotihoidon johtajan viran (kokonaispalkka 6 360 euroa, vakanssinumero 026832) ja ottaa siihen virkaa haettavaksi julistamatta kotihoidon johtajan, terveydenhuollon maisteri Anna-Liisa Lyytisen 1.5.2008 lukien.   

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti todeta, että Lyytinen on kaupungin palveluksessa ja esittänyt hyväksytyn selvityksen terveydentilastaan jo aikaisemmin. 

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, Anna-Liisa Lyytiselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

587 §

ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN PÄÄTÖS SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOTAKUUN VALVONTA-ASIASSA

 

Khs 2007-1867

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Etelä-Suomen lääninhallituksen valvonta-asiassa 25.3.2008 tekemän päätöksen STU 683 A.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti pyytää terveyslautakunnalta selvitykset lääninhallituksen päätöksessä edellytetyistä toimenpiteistä. Terveyslautakunnan lausunto on toimitettava kaupunginhallitukselle 31.10.2008 mennessä.

 

Pöytäkirjanote päätösjäljennöksin terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

588 §

VT MARIA BJÖRNBERG-ENCKELLIN TOIVOMUSPONSI: KIELIKYLPYPÄIVÄKOTIEN JA KIELIKYLPYKOULUJEN YHTEISTYÖN PARANTAMINEN

 

Khs 2007-2629

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 28.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Maria Björnberg-Enckell) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Maria Björnberg-Enckell) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Maria Björnberg-Enckellille sekä tiedoksi muille valtuutetuille

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

589 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta

15.4.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

590 §

VALTUUTETTU HANNA MIETTISEN TOIVOMUSPONSI: KOULUVERKKOTARKISTUKSESSA OLEVIEN KOULUJEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

 

Khs 2007-1597

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 20.6.2007 hyväksymän toivomusponnen (Hanna Miettinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Hanna Miettiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Niippa Raimo, ma. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

591 §

VALTUUTETTU KAI KALIMAN TOIVOMUSPONSI: SELVITYKSEN TEKEMINEN HELSINGIN KAUPUNGIN PALKOISTA VERRATTUNA ESPOOSEEN JA VANTAASEEN

 

Khs 2007-2487

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Kai Kalima) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kai Kalimalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

592 §

STADION-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2009

 

Khs 2008-965

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita vuodeksi 2009 Stadion-säätiön tilintarkastajiksi Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tom A. Turja) ja HTM Kai Salmivuoren sekä varatilintarkastajiksi HTM Anne Pekkalan ja HTM Matti Haapakosken.

 

Pöytäkirjanote Stadion-säätiölle, valituille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

593 §

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON KESKISEN ALUEOPISTON ALUEREHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2008-888

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa rehtori, filosofian kandidaatti Eero Julkusen keskisen alueopiston aluerehtorin virkaan 4 140,00 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien.

 

Pöytäkirjanote virkaan otetulle, muille hakijoille oikaisuvaatimusohjein, suomenkielisen työväen opiston johtokunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen ensimmäisen kappaleen tekstiä muutetaan seuraavasti: ”… aluerehtorin virkaan 4 140,00 euron suuruisen…”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esityksen mukaisena.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

594 §

14.4.2008 pöydälle pantu asia

URHEILUHALLIT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SEKÄ PASILAN URHEILUHALLI OY UH:N SULAUTTAMINEN URHEILUHALLIT OY:ÖÖN

 

Khs 2008-912, 2008-935

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Urheiluhallit Oy:n 24.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti antaen samalla suostumuksen siihen, että Pasilan Urheiluhallit Oy UH yhdistetään tytäryhtiösulautumisena emoyhtiö Urheiluhallit Oy:ön.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä Urheiluhallit Oy:n hallitukseen vuosiksi 2008 ja 2009 seuraavat henkilöt:

 

Sirkka-Liisa Vehviläinen

Juha Hakola

rahoitusjohtaja Tapio Korhonen

 

sekä varajäseniksi

 

Petri Viljanen

Irmeli Wallden-Paulig

kaupunginsihteeri Leena Mickwitz.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuosiksi 2008 – 2009 KHT, JHTT Leif-Erik Forsbergin ja varatilintarkastajaksi Lisbet Kontulan.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille kokousasiakirjoin, mainituille henkilöille, Urheiluhallit Oy:lle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Niippa Raimo, ma. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

595 §

14.4.2008 pöydälle pantu asia

MÄKELÄNRINTEEN UINTIKESKUS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-913

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n 24.4.2008 pidettävässä yhtiökokouksessa ja kehottaa oikeuspalveluja toimimaan siten, että yhtiön hallitukseen tulee kuusi jäsentä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallitukseen vuosiksi 2008 ja 2009 seuraavat henkilöt:

 

Timo Jaatinen

Tuula Paalimäki

 

apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen

rahoitusjohtaja Tapio Korhonen.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä vuosiksi 2008 - 2009 yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT, JHTT Leif-Erik Forsbergin ja varatilintarkastajaksi Lisbet Kontulan.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille kokousasiakirjoin, mainituille henkilöille, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

596 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta

18.3.2008

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

16.4.2008

opetuslautakunta

15.4.2008

- suomenkielinen jaosto

15.4.2008

taidemuseon johtokunta

15.4.2008

 

 

ammattikorkeakoulu

 

- rehtori

17.3. – 9.4.2008

- vararehtori 1.

12.3., 18.3. ja 4.4.2008

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

14. ja 15.4.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

14. – 16.4.2008

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

15.4.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

10., 14. ja 16.4.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

10. ja 16.4.2008

taidemuseon johtaja

15. – 17.4.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Niippa Raimo, ma. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

597 §

VARTIOKYLÄN TONTTIEN 45012/13 JA 17 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11741)

 

Khs 2008-140

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45012 tonttien nro 13 ja 17 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 13.12.2007 päivätyn ja 10.3.2008 muutetun piirustuksen nro 11741 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

598 §

TONTINLUOVUTUSKILPAILU VAPAARAHOITTEISESTA ASUNTOTUOTANNOSTA VUOSAAREN AURINKOLAHDESSA (VUOSAARI, TONTTI 54288/7 SEKÄ TONTIT 54289/1 JA 2)

 

Khs 2008-850

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään 54. kaupunginosan korttelin nro 54288 tontin nro 7 ja korttelin nro 54289 tontin nro 2 yhdessä kauppahintaan 1 837 800 euroa sekä korttelin nro 54289 tontin nro 1 kauppahintaan 2 550 000 euroa vapaarahoitteista ilman hitas-ehtoja toteutettavaa asuntotuotantoa varten tontinluovutuskilpailussa korkealaatuisimpien suunnitelmien esittäneille kiinteistölautakunnan päättämille ostajille seuraavin ehdoin:

 

1                    Mikäli tonttien lopulliset rakennusoikeuksien asuntokerrosneliömetrimäärät lainvoimaisessa rakennusluvassa ylittävät asemakaavaan merkityt asuntorakennusoikeuden

määrät, ovat kauppahinnat ylityksien osalta korttelin nro 54288 tontin nro 7 ja korttelin nro 54289 tontin nro 2 osalta

900 euroa asuntokerrosneliöltä sekä korttelin nro 54289 tontin nro 1 osalta 850 euroa asuntokerrosneliömetriltä.

 

Lisäkauppahintaa ei kuitenkaan peritä siltä osin, kuin asemakaavan muutos nro 11598 sallii rakentamisen kaavassa osoitetun asuntokerrosalan lisäksi.

 

Näin muodostuvan hinnan lisäksi ostajien tulee maksaa kauppahinnalle laskettu kolmen prosentin vuotuinen korko heinäkuun 1. päivästä 2009 alkaen kaupantekopäivään saakka. Korkoa ei kuitenkaan makseta mahdolliselle lisäkauppahinnalle.

 

2                    Muutoin noudatetaan kaupungin kiinteistökaupoissa noudattamia tavanomaisia ehtoja ja kiinteistölautakunnan määräämiä ehtoja.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

599 §

KERROSTALOTONTTIA VASTAAVIEN ALUEIDEN OSTAMINEN SUURMETSÄN ALPPIKYLÄSTÄ (41290/5)

 

Khs 2008-851

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan ostamaan Väinö Raihokarin oikeudenomistajilta 1 200 000 euron kauppahinnasta rasituksista vapaana Helsingin kaupungin Tapanilan kylän tilan R.434 RN:o 8:413 (3 034 m2) sekä 172 m2:n suuruisen määräala Helsingin kaupungin Tapanilan kylän tilasta Rasmus RN:o 8:621, kiinteistötunnus 91-429-8-621-M603, seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Vuoden 2008 kiinteistövero maksetaan puoliksi ostajan sekä myyjien kesken.

 

2                    Myyjät vastaavat luovuttamiensa alueiden maaperän puhtaudesta ja sen puhdistamisesta mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistöviraston käyttöön 1 200 000 euroa vuoden 2008 talousarvion kohdalta 8 01 01, kiinteistöjen ostot ja lunastukset kauppahinnan suorittamista varten.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

600 §

SVENSKA NORMALLYCEUMIN PALOTURVALLISUUSPARANNUSTEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-597

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Svenska Normallyceumin 30.1.2008 päivätyn paloturvallisuusparannusten hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat enintään 1 270 000 euroa (veroton hinta 1 040 000 euroa) hintatasossa 5/2007.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja opetusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

601 §

HELSINGIN VÄYLÄ OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-932

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsingin Väylä Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.4.2008 klo 9.00.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin talous- ja suunnittelukeskuksesta, tulosryhmän johtaja Olavi Tikan rakennusvirastosta ja kiinteistölakimies Pasi Lehtiön kiinteistövirastosta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2008 Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Tiina Lind).

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

602 §

TYÖSUHTEISEN TOIMEN MUUTTAMINEN VIRKASUHTEISEKSI KIINTEISTÖVIRASTOSSA

 

Khs 2008-734

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen tilapalvelujen vuokrauspäällikön toimen (vakanssinumero 037221) viraksi siten, että viran tehtäväkohtainen palkka on 2 945,47 euroa kuukaudessa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle ja asianomaiselle henkilölle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

603 §

MUSTIKKAMAAN KORTTELIN NRO 19001 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN

 

Khs 2008-1001

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 19. kaupunginosan korttelin nro 19001 rakennuskieltoaikaa 10.5.2010 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

604 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY MELLUNMÄEN LIIKE- JA TOIMINTAKESKUKSEN KANSSA MELLUNMÄEN OSTOSKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 11692)

 

Khs 2007-2458

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskuksen kanssa esityslistan tämän asian liitteen mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

605 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY HELSINGIN SATAMASAARENTIE 3:N KANSSA LÄMPÖKESKUSTONTTIA 54084/2 KOSKEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 11672)

 

Khs 2007-2459

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Helsingin Satamasaarentie 3:n kanssa esityslistan tämän asian liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tekemään siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

606 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY ELIMÄENKATU 12 - 16:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-410

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Elimäenkatu 12 - 16:lle haettuun toimenpiteeseen 22. kaupunginosan korttelin nro 695 tontille nro 1 ehdolla, että päivittäistavaramyymälä saa olla enintään 400 k-m2 ja että lasikatettavaa sisäpihaa saa käyttää ainoastaan liikennetilana ja henkilöstöravintolana.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

607 §

KIINTEISTÖ OY AB PAKKALANTIE 30:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-976

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n 28.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle yhtiön hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi

 

– Hanna Laine

 

– Veikko Vermilä

 

– controller Matti Malinen

 

talous- ja suunnittelukeskuksesta

ja varajäseneksi

 

– Ville Ylikahri

 

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2007 KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

608 §

KIINTEISTÖ OY TORPPARINMÄEN KORTTELITALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-1008

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon 24.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaisiksi jäseniksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttästä kiinteistövirastosta ja asiakaspäällikkö Sisko von Behriä kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä varajäseneksi toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomia kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2008 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen sekä varatilintarkastajaksi KHT Tomi Rimpisen ja KHT Hannu Riipin.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

609 §

SILTAKESKUS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-1000

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Siltakeskus Oy:n 29.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle toimitilapäällikkö Unto Ojalaa ja varajäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behriä kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä yhtiön toiseksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy:ta (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Osmo Immonen) ja varatilintarkastajaksi HTM Anne Pekkalaa.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

610 §

KIINTEISTÖ OY KÄPYLÄN TERVEYSTALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-1018

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Käpylän terveystalon 25.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle varsinaisiksi jäseniksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttästä ja asiakaspäällikkö Sisko von Behriä kiinteistövirastosta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2008 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen)

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

611 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

16.4.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

27.3., 3.4. ja 10.4.2008

kiinteistölautakunta

15.4.2008

rakennuslautakunta

15.4.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

14.4. ja 16.4.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

Översättning:

588 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MARIA BJÖRNBERG-ENCKELL: BÄTTRE SAMARBETE MELLAN SPRÅKBADSDAGHEM OCH SPRÅKBADSSKOLOR

 

 

 

Stn 2007-2629

Ärende Stj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den i föredragningslistan ingående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 28.11.2007 (Maria Björnberg-Enckell), tillställa den som föreslagit klämmen (Maria Björnberg-Enckell) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

                      Protokollsutdrag till ledamoten Maria Björnberg-Enckell och för kännedom till fullmäktige, med en kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 310 36048

 

 

Översättning:

590 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN HANNA

MIETTINEN: SKOLORNA MED MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET VID JUSTERINGEN AV SKOLNÄTET

 

 

 

Stn 2007-1597

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 20.6.2007 (Hanna Miettinen)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 


Protokollsutdrag till ledamoten Hanna Miettinen och för kännedom till fullmäktige, med en kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Niippa Raimo, temp. stadssekreterare, telefon 310 36683

 

Översättning:

591 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAI KALIMA:

UTREDNING OM HELSINGFORS STADS LÖNER JÄMFÖRT MED ESBO
OCH VANDA STADS

 

Stn 2007-24587

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Kai Kalima)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

                      Protokollsutdrag till ledamoten Kai Kalima och för kännedom till fullmäktige, med en kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Otto Lehtipuu

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Elina Moisio

Jouko Malinen

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  29.4.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 565-573, 577-579, 584, 587-591, 596, 606 ja 611 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 603 §

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 597 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

565-573, 577-579, 584, 587-591, 596, 606 och 611 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

603 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

597 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.