Kokousaika

7.4.2008 kello 16.00 – 17.32

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Puoskari, Mari

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 473-509 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

kaupunginsihteeri (paitsi 468 §)

 

 

Rautanen Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Rope, Jenni

johtava kaupunginasiamies

 

 

Kari, Tapio

lehdistöpäällikkö

 

 

Kauppinen, Harri

kehittämispäällikkö (468 §:n kohdalla)

 

 

Lahdenranta, Matti

toimitusjohtaja (473 §:n kohdalla)

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


458-459,


460,


461-471, 

 Sauri

 

 

472,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


473-479, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


480-483, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


484-488, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
-,


489-509, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

458

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

459

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

460

Kj/1

Kunnan asukkaan aloitteet vuodelta 2007

 

461

Kj/3

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2008 vuosilomien vahvistaminen

 

462

Kj/4

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n omistajien avustus kertaluonteisiin menoihin vuonna 2008

 

463

Kj/5

Oy Mankala Ab:n varsinainen yhtiökokous

 

464

Kj/6

Helen Sähköverkko Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

465

Kj/7

Helsingin Matkailu Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

466

Kj/8

Vt Peltokorven toivomusponsi energiapoliittisten linjausten toimeenpanon raportoinnista

 

467

Kj/9

Lainan myöntäminen Viipurin Reaalikoulu Oy:lle

 

468

Kj/10

31.3.2008 pöydälle pantu asia

Kaupungintalokorttelien elävöittäminen

 

469

Kj/11

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä 26.2.2008, 1009 §

 

470

Kj/12

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä 25.9.2007, 1079 §

 

471

Kj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

472

Kj/14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

473

Ryj/1

Lausunto pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän kehittämissuunnitelmasta 2014

 

474

Ryj/2

Valtuutettu Sanna Hellströmin toivomusponsi: Koira-aitausten perustamisperiaatteiden uusiminen

 

475

Ryj/3

Lausunto Kestävät hankinnat -toimintaohjelmaehdotuksesta

 

476

Ryj/4

Länsimetro Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

477

Ryj/5

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

478

Ryj/6

Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

479

Ryj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

480

Stj/1

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan esitys sotavanhusten omalääkäristä

 

481

Stj/2

Opetusviraston edustajan vaihtuminen vammaisneuvostossa

 

482

Stj/3

Oulunkylän Sairaskotisäätiön hallituksen nimittäminen vuosiksi 2008-2009

 

483

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

484

Sj/1

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi: toisen asteen ammatillista koulutusta myös Itä-Helsinkiin

 

485

Sj/2

Valtuutettu Otto Lehtipuun toivomusponsi: maahanmuuttajien työllistyminen palkkatuettuun työhön kaupungin palvelukseen

 

486

Sj/3

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

487

Sj/4

Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhojen koordinointi ja järjestäminen

 

488

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

489

Kaj/1

Vartiokylän tontin 45463/26 asemakaavan muuttaminen (nro 11737)

 

490

Kaj/2

Käpylän eräiden alueiden (Kisakylä) rakennuskiellon pidentäminen (nro 11772)

 

491

Kaj/3

Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö - Stiftelsen Helsingfors Stads 450-årskonstnärshus -nimisen säätiön vuosikokous

 

492

Kaj/4

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: kaupungin kokonaisedun huomioiminen  palveluverkkojen kehittämisessä

 

493

Kaj/5

Tiedepuiston Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

494

Kaj/6

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

495

Kaj/7

Kiinteistö Oy Maatullinaukion varsinainen yhtiökokous

 

496

Kaj/8

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n varsinainen yhtiökokous

 

497

Kaj/9

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Pikkupurontie 13:n poikkeamishakemus

 

498

Kaj/10

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 8:n poikkeamishakemuksesta

 

499

Kaj/11

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon varsinainen yhtiökokous

 

500

Kaj/12

Auroran sairaalan rakennusten 15, 14, 7 ja 6 eristyshuoneiden muutostyön hankesuunnitelma 

 

501

Kaj/13

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008 - 2017 täytäntöönpano sekä valtuutettu Risto Rautavan ja valtuutettu Maija Anttilan asumisen seurantaa koskevat toivomusponnet

 

502

Kaj/14

Ennakkolausunto kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä suunnitteilla olevassa kiinteistökaupassa

 

503

Kaj/15

Pyöräilykuntien verkosto ry:n vuosikokous

 

504

Kaj/16

Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

 

505

Kaj/17

Suutarilan tonttien 40202/18 ja 40203/3 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11747)

 

506

Kaj/18

Kaupunginhallituksen 10.3.2008 käsiteltäväkseen ottama päätös luvan myöntämisestä Arkkitehtitoimisto Konkret Oy:lle mainoksen sijoittamisesta työmaa-aitaan

 

507

Kaj/19

31.3.2008 pöydälle pantu asia

Kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden toimintatavoitteet 2008-2011

 

508

Kaj/20

31.3.2008 pöydälle pantu asia

Asuntotonttien varausesitys

 

509

Kaj/21

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

458 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hellströmin (varalla Urho) ja Oker-Blomin (varalla Peltokorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

459 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

460 §

Kaupunginvaltuuston 23.4.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

460 §

Kunnan asukkaan aloitteet vuodelta 2007

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

 

 

461 §

KAUPUNGINJOHTAJAN JA APULAISKAUPUNGINJOHTAJIEN VUODEN 2008 VUOSILOMIEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2008-874

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginjohtajan ja apulaiskau-punginjohtajien vuoden 2008 vuosilomat lomakautena seuraavasti:

 

Pajunen Jussi                                       30.6. – 27.7.2008

kaupunginjohtaja                                  (jää 16 päivää)

 

Haatainen Tuula                                   30.6. – 10.7.2008

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen Paula                                   7.7. – 3.8.2008

apulaiskaupunginjohtaja                                          (jää 18 päivää)

 

Sauri Pekka                                                                 9. – 22.6.2008

apulaiskaupunginjohtaja                                          7. – 27.7.2008

                                                                 12.8.2008

                                                                 (jää 13 päivää)

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että vuosilomamuutosten ja myöhemmin pidettävien vuosilomapäivien ja säästövapaan ajankohdan päättää kaupunginjohtajan osalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajien osalta kaupunginjohtaja.

 

Pöytäkirjanote kaupunginjohtajalle, apulaiskaupunginjohtajille, hallinto-keskuksen hallintojohtajalle, osastopäälliköille, sihteeristölle ja henkilö-asioiden hoitajalle.

 

Lisätiedot:
Vartiainen Pirjo, henkilöstöassistentti, puhelin 310 36138

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

462 §

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OMISTAJIEN AVUSTUS KERTALUONTEISIIN MENOIHIN VUONNA 2008

 

Khs 2008-527

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä maksettavaksi talousarvion kohdalta 4 04, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Khn käytettäväksi, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle 588 000 euron kerta-avustuksen.

 

Pöytäkirjanote Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle ja taloushallintopalvelulle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

463 §

OY MANKALA AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-794

Esityslistan asia Kj/5

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

-                     edustamaan kaupunkia Oy Mankala Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.4.2008 ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

 

-                     esittämään, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Suvi Rihtniemi, Osmo Soininvaara, rahoitusjohtaja Tapio Korhonen talous – ja suunnittelukeskuksesta sekä Helsingin Energiasta johtaja Pekka Manninen ja vanhempi asiantuntija Tea Erätuuli, sekä

 

-                     tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana JHTT, KHT Leif-Erik Forsberg ja toisena tilintarkastajana KHT Jari Nurmi sekä varatilintarkastajiksi KHT Outi Hieta ja KHT Heidi Vierros.

 

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja otteet nimetyille henkilöille, Oy Mankala Ab:lle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

464 §

HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-827

Esityslistan asia Kj/6

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

-                     edustamaan kaupunkia Helen Sähköverkko Oy:n 25.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

 

-                     ehdottamaan, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Helsingin Energiasta johtava lakimies Tiina Nyström ja strategiajohtaja Markus Lehtonen sekä talous- ja suunnittelukeskuksesta controller Matti Malinen sekä tilintarkastajaksi tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti Ernst&Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHTT Mikko Rytilahti.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille yhtiökokousasiakirjoineen sekä otteet Helsingin Energialle, nimetyille henkilöille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

465 §

HELSINGIN MATKAILU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-817

Esityslistan asia Kj/7

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

-                     edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Matkailu Oy:n 25.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

 

-                     ehdottamaan yhtiökokouksessa, että yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi (suluissa henkilökohtaiseksi varajäseneksi) valitaan elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen (elinkeinoasiamies Urmas Aalto), markkinointipäällikkö Kari Halonen (matkailusihteeri Kaija-Leena Winberg) ja elinkeinosuunnittelija Laura Teinilä (markkinointiassistentti Leena Lassila), ja tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sirpa Eriksson, sekä hallituksen puheenjohtajaksi Nyrki Tuominen ja varapuheenjohtajaksi Kari Halonen.

 

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä ote nimetyille henkilöille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

466 §

VT PELTOKORVEN TOIVOMUSPONSI ENERGIAPOLIITTISTEN LINJAUSTEN TOIMEENPANON RAPORTOINNISTA

 

Khs 2008-249

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Peltokorpi) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Terhi Peltokorpi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Terhi Peltokorvelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

467 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN VIIPURIN REAALIKOULU OY:LLE

 

Khs 2008-91

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Viipurin Reaalikoulu Oy:lle 678 000 euron suuruisen korottoman lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 01 Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion neljännen vaiheen perusparannustyötä varten seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja.

 

Lainan erityisehto: Hankkeesta on toimitettava opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouspalveluille yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostoa varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

468 §

31.3.2008 pöydälle pantu asia

KAUPUNGINTALOKORTTELIEN ELÄVÖITTÄMINEN

 

Khs 2008-154

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Venesmaa esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Hellström teki Ojalan kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden seuraavan vastaehdotuksen:

 

”Kaupunginhallitus kehottaa Helsingin Leijona Oy:tä etsimään vielä uusia vuokralaisia Jugendsaliin siten, että valinta voidaan tehdä useammasta vaihtoehdoista ja vertailla toiminnan sisältöjä.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Hellströmin ehdotuksen äänin 11-4. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu, Puoskari, Ojala.

 

Ojala jätti asiassa seuraavan eriävän mielipiteen:

 

”Mielestäni kaupunginhallituksen olisi pitänyt tässä asiassa käyttää omistajaohjausta.”

 

 

Lisätiedot:
Tohmo Kari, projektinjohtaja, puhelin 310 25901

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

469 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ 26.2.2008, 1009 §

 

Khs 2008-583

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen päätöksessä 26.2.2008, 1009 § mainituilla perusteilla, koska asiassa ei ole esitetty sellaista uutta seikkaa tai selvitystä, joka antaisi aihetta oikaista tehtyä päätöstä.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rope Jenni, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36195

 

LIITE

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 23k, 25k

 

 

470 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ 25.9.2007, 1079 §

 

Khs 2007-2274

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen päätöksessä 25.9.2007, 1079 § mainituilla perusteilla, koska asiassa ei ole esitetty sellaista uutta seikkaa tai selvitystä, joka antaisi aihetta oikaista tehtyä päätöstä.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rope Jenni, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36195

 

LIITE

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 23 k, 25 k

 

 

471 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                            1.4.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  2.4.2008

tekninen lautakunta                                                        1.4.2008

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

472 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

473 §

LAUSUNTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 2014

 

Khs 2007-2771

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

474 §

VALTUUTETTU SANNA HELLSTRÖMIN TOIVOMUSPONSI: KOIRA-AITAUSTEN PERUSTAMISPERIAATTEIDEN UUSIMINEN

 

Khs 2007-2628

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 28.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Sanna Hellström) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sanna Hellström) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sanna Hellström sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Hellström teki Puoskarin kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden vastaesityksen asian palauttamisesta valmisteltavaksi uudelleen.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 7-7 puheenjohtajan äänen ratkaistessa äänten mennessä tasan. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Kantola, Lehtipuu, Malinen, Puoskari, Ojala, Pajamäki. Vehviläinen äänesti tyhjää. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa.

 

Esitys hyväksyttiin esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

475 §

LAUSUNTO KESTÄVÄT HANKINNAT -TOIMINTAOHJELMAEHDOTUKSESTA

 

Khs 2008-355

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

476 §

LÄNSIMETRO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-801

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Länsimetro Oy:n 25.4.2008 klo 12.00 yhtiön pääkonttorissa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä keskinäisen kiinteistöyhtiön hallitukseen toimitusjohtaja Matti Lahdenrannan liikennelaitoksesta toimimaan Helsingin nimeämänä varapuheenjohtajana ja jäseneksi talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin talous- ja suunnittelukeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote nimetyille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, liikennelaitokselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

477 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIERRÄTYSKESKUS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-829

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2008 klo 17.00 ja esittämään yhtiön hallituksen jäseneksi ympäristöjohtaja Pekka Kansasta sekä tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:tä (päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

478 §

LEHTISAAREN HUOLTO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-953

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Lehtisaaren Huolto Oy:n 15.4.2008 pidettävässä yhtiökokouksessa ja ehdottamaan hallituksen jäseneksi kiinteistöpäällikkö Keijo Mäkeä pelastuslaitokselta.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Keijo Mäelle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

479 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                       3.4.2008

liikepalvelulautakunta                                                             1.4.2008

yleisten töiden lautakunta                                                      3.4.2008

ympäristölautakunta                                                                1.4.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

480 §

RINTAMAVETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN ESITYS SOTAVANHUSTEN OMALÄÄKÄRISTÄ

 

Khs 2008-213

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle jäljennöksen terveyslautakunnan lausunnosta ja seuraavan vastauksen:

 

Kaikille helsinkiläisille on nimetty omalääkäri oman asuinalueen

terveysasemalla. Osa omalääkäreistä on ulkomaalaistaustaisia. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntää ammatinharjoittajan oikeudet ulkomaalaistaustaisille lääkäreille. Lääkäreiden kielitaidon riittävyyteen kiinnitetään huomiota työhönotossa ja perehdyttämisvaiheeseen sisällytetään tarpeen mukaan myös kielikoulutusta.

 

Mikäli vastaanotolla yksittäisessä hoitosuhteessa ilmenee kielivaikeuksia, ne on syytä heti ottaa esille ja selvittää asianomaisen terveysaseman ylilääkärin kanssa. Tarvittaessa omalääkäri voidaan vaihtaa.


 

Kirje ja jäljennös terveyslautakunnan lausunnosta rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle ja pöytäkirjanote terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2- 3

 

 

481 §

OPETUSVIRASTON EDUSTAJAN VAIHTUMINEN VAMMAISNEUVOSTOSSA

 

Khs 2006-2818

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä suunnittelija Outi Dammertin suunnittelija Liisa Lehtosen tilalle vammaisneuvostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2008 loppuun saakka.

 

Pöytäkirjanote vammaisneuvostolle, opetusvirastolle, Liisa Lehtoselle, Outi Dammertille sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

482 §

OULUNKYLÄN SAIRASKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEN NIMITTÄMINEN VUOSIKSI 2008-2009

 

Khs 2008-237

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita vuoden 2008 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen puheenjohtajaksi terveyskeskuksesta toimitusjohtaja Matti Toivolan ja hänen varajäsenekseen ylihammaslääkäri Seppo Turusen, varapuheenjohtajaksi sosiaalivirastosta johtavan asiantuntijan Kim Aarvan ja hänen varajäsenekseen johtavan asiantuntijan Jarmo Räihän sekä seuraavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet:

 

Jäsenet

Varajäsenet

 

 

pääsihteeri Juhani Saari
Sotainvalidien Veljesliitto ry

talouspäällikkö Leena Karhu-Westman
sosiaalivirasto

vanhuspalvelujohtaja
Arja Peiponen
sosiaalivirasto

vanhainkoti-  ja palveluasumisen päällikkö Eeva-Liisa Tuominen

sosiaalivirasto

kehittämisjohtaja Riitta Simoila
terveyskeskus

kotihoidon johtaja Anna-Liisa Lyytinen
terveyskeskus

hallintoylilääkäri Jukka Pellinen
terveyskeskus

suunnittelupäällikkö Jussi Lind
terveyskeskus

erityissuunnittelija Liisa Viljanen
talous- ja suunnittelukeskus

lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukka
talous- ja suunnittelukeskus

 

Pöytäkirjanote Oulunkylän sairaskotisäätiölle päätöksessä mainituille henkilöille sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

483 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 1.4.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

484 §

VALTUUTETTU ULLA-MARJA URHON TOIVOMUSPONSI: TOISEN ASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA MYÖS ITÄ-HELSINKIIN

 

Khs 2007-2504

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Ulla-Marja Urho) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Ulla-Marja Urholle, tiedoksi muille valtuutetuille ja kiinteistöviraston tilakeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

485 §

VALTUUTETTU OTTO LEHTIPUUN TOIVOMUSPONSI: MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMINEN PALKKATUETTUUN TYÖHÖN KAUPUNGIN PALVELUKSEEN

 

Khs 2007-2486

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Otto Lehtipuu) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Otto Lehtipuulle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

486 §

VUOSAAREN URHEILUTALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-800

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Vuosaaren Urheilutalo Oy:n 22.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen vuoden 2008 varsinainen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi toimikaudeksi seuraavat seitsemän henkilöä:

 

ylikomisario Juha Hakola

toimitusjohtaja Heikki Pohja

diplomiekonomi Henry Henriksson

oikeustieteen maisteri Reima Linnanvirta

ekonomi Eija Loukoila

osastopäällikkö Petteri Huurre

erityissuunnittelija Birgitta Rickman.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön vuoden 2008 varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille yhtiökokouskutsuineen, mainituille henkilöille ja yhtiölle, Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle, Vuosaari-säätiölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

487 §

KEHITYSVAMMAISTEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOJEN KOORDINOINTI JA JÄRJESTÄMINEN

 

Khs 2006-1866

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että sosiaalitoimi vastaa kokonaisuudessaan kehitysvammaisten koululaisten tapauskohtaisesta arvioinnista. Sosiaali- ja opetustoimi päättävät aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaan sijoittamisesta yhteistyössä.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle ja sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 9

 

 

488 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus

27.3.2008

eläintarhan johtokunta

27.3.2008

liikuntalautakunta

1.4.2008

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

1.4.2008

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

25.3.2008

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

31.3.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

31.3.2008

museonjohtaja

5. ja 31.3.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

31.3.2008

taidemuseon johtaja

19. – 31.3.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

489 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45463/26 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11737)

 

Khs 2008-148

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45463 tontin nro 26 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 13.12.2007 päivätyn piirustuksen nro 11737 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

490 §

KÄPYLÄN ERÄIDEN ALUEIDEN (KISAKYLÄ) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11772)

 

Khs 2008-504

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 25. kaupunginosan kortteleiden nro 871 ja 952 sekä korttelin nro 950 tontin nro 1, korttelin nro 951 tontin nro 2 ja korttelin nro 25003 tontin nro 1 rakennuskieltoaikaa 19.4.2010 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

491 §

HELSINGIN KAUPUNGIN 450-VUOTISTAITEILIJATALOSÄÄTIÖ - STIFTELSEN HELSINGFORS STADS 450-ÅRSKONSTNÄRSHUS -NIMISEN SÄÄTIÖN VUOSIKOKOUS

 

Khs 2008-755

Esityslistan asia Kaj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

492 §

VALTUUTETTU TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: KAUPUNGIN KOKONAISEDUN HUOMIOIMINEN  PALVELUVERKKOJEN KEHITTÄMISESSÄ

 

Khs 2007-1601

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 20.6.2007 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen kaupunginvaltuutettu Tuomas Rantaselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

493 §

TIEDEPUISTON ASUNNOT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-790

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Tiedepuiston Asunnot Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön varsinaisiksi jäseniksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle kehittämispäällikkö Harri Kauppista ja apulaisosastopäällikkö Teuvo Sarinia kiinteistövirastosta ja lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukkaa talous- ja suunnittelukeskuksesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2008 PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajaksi KHT Juha Tuomalan.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

494 §

HELSINGIN TIEDEPUISTON YRITYSHAUTOMOT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-792

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n yhtiökokouksessa 11.4.2008 ja

 

-                                       esittämään kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppista kiinteistövirastosta yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi sekä elinkeinopäällikkö Nyrki Tuomista talous- ja suunnittelukeskuksesta ja kehityspäällikkö Ulla Soitinahoa rakennusvirastosta hallituksen jäseniksi sekä

-                                       esittämään yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2008 PricewaterhouseCoopers Oy:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajaksi KHT Juha Tuomalaa.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:lle, päätöksessä mainituille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

495 §

KIINTEISTÖ OY MAATULLINAUKION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-796

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Maatullinaukion varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle asiakaspäällikkö Sisko von Behriä ja varajäseneksi jaospäällikkö Jorma Vierisen kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

496 §

KIINTEISTÖ OY VIIKIN VIHER- JA YMPÄRISTÖTIETOKESKUS FASTIGHETS AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-791

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle osastopäällikkö Raimo K. Saarista rakennusvirastosta, toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomia kiinteistövi­rastosta ja kaupunginsihteeri Kristiina Matikaista hallintokeskuksesta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2008 PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajaksi KHT Juha Tuomalan.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

497 §

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN PIKKUPURONTIE 13:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-192

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-192/526 mukaisena 1.2.2018 saakka.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

498 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY KAISANIEMENKATU 8:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-286

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 8:lle haettuun toimenpiteeseen 2. kaupunginosan korttelin nro 41 tontille nro 10 ehdolla, että hanke suunnitellaan ottaen huomioon rakennussuojelun tavoitteet ja kaupunkikuva.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

499 §

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN SÄHKÖTALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-789

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle Helsingin Energiasta toimitusjohtaja Seppo Ruohosta ja  johtaja Kauno Kaijaa sekä kiinteistövirastosta kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppista sekä talous- ja suunnittelukeskuksesta lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukkaa.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuoden 2008 tilikaudelle KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, Helsingin Energialle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

500 §

AURORAN SAIRAALAN RAKENNUSTEN 15, 14, 7 JA 6 ERISTYSHUONEIDEN MUUTOSTYÖN HANKESUUNNITELMA 

 

Khs 2008-599

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Auroran sairaalan rakennusten 15, 14, 7 ja 6 erityishuoneiden muutostyön 10.1.2008 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 360 brm² ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset enintään 1 170 000 euroa (veroton hinta 960 000 euroa) hintatasossa 1/2008.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja terveyskeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

501 §

MAANKÄYTÖN JA ASUMISEN TOTEUTUSOHJELMAN 2008 - 2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO SEKÄ VALTUUTETTU RISTO RAUTAVAN JA VALTUUTETTU MAIJA ANTTILAN ASUMISEN SEURANTAA KOSKEVAT TOIVOMUSPONNET

 

Khs 2007-1096

Esityslistan asia Kaj/13

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Mäkinen Kirsi, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36240
Härkäpää Markus, kehittämispäällikkö, puhelin 310 36144
Karjalainen Riikka, suunnittelija, puhelin 310 36242

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

502 §

ENNAKKOLAUSUNTO KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ SUUNNITTEILLA OLEVASSA KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2008-847

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin Diakonissalaitokselle seuraavan etuostolain 8 §:n mukaisen ennakkolausunnon:

 

Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli Helsingin Diakonissalaitos ja Sato-Asunnot Oy perustettavan yhtiön lukuun tekevät kahden vuoden kuluessa kaupunginhallituksen päätöksestä 6.3.2008 päivätyn ennakkolausuntopyynnön mukaisen kiinteistökaupan tontista 46146/25.

 

Kirje Helsingin Diakonissalaitokselle ja pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

503 §

PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTO RY:N VUOSIKOKOUS

 

Khs 2008-841

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunkisuunnitteluviraston edustamaan kaupunkia Pyöräilykuntien verkosto ry:n vuosikokouksessa 17.4.2008 Vantaalla ja ehdottamaan hallituksen jäseneksi diplomi-insinööri Antero Naskilaa kaupunkisuunnitteluvirastosta.

 

Pöytäkirjanote mainitulle yhdistykselle, Antero Naskilalle, kaupunkisuun­nitteluvirastolle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

504 §

LAUSUNTO UUDENMAAN LIITOLLE UUDENMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUKSESTA

 

Khs 2008-54

Esityslistan asia Kaj/16

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan liitolle seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Yhteistyö Uudenmaan liiton ja Helsingin kaupungin kesken kaavaa laadittaessa on ollut monipuolista ja vuorovaikutus muutoinkin hyvin toteutettua. Useat selvitykset ovat ilahduttavasti kohdistuneet myös Itä-Uu­den­maan alueelle, mutta edelleen Helsingin kaupunki pitää seudun suunnittelun merkittävimpänä epäkohtana tarkoituksenmukaisen työssäkäyntialueen jakautumista kahden maakuntaliiton toimivaltaan. Tähän epäkohtaan valtioneuvoston tulee pikimmiten puuttua aluehallintoon kohdistuvan uudistuksen yhteydessä.

 

Luonnosvaiheen jälkeen vaihekaavasta ovat Helsingin alueelta poistuneet muun muassa Kivikon ampumaradan ja Malminkartanon täyttömäen laajennuksen kohdemerkinnät. Tältä osin muutokset ovat kaupunginhallituksen aiemman lausunnon mukaisia. Puolustusvoimien ampumaratamerkinnät Santahaminassa ja Isosaaressa ovat Helsingin Yleiskaava 2002:n kanssa sopusoinnussa, joskin melun leviämisen ehkäisyyn on kiinnitettävä huomiota toimintoja suunniteltaessa.

 

Helsingin kaupunki kuitenkin toteaa, että maakuntakaavassa tulee varautua riittäviin seudullisiin sora-, kallioaines- ja myös merihiekan ottopaikkoihin, samoin kuin jätehuollon alueisiin ja ylijäämämassojen sijoitusalueisiin sellaisilla paikoilla, joilla haitta läheiseen pysyvään ja tiheään asutukseen nähden on mahdollisimman vähäinen. Ylijäämämassojen sijoitusalueiden tulisi kattaa myös yhdistetystä sähkön- ja lämmöntuotannosta syntyvän tuhkan hyödyntämistä odottavan määräaikaisen varastoinnin tarpeet. Kaupunki toteaa lisäksi, että ylijäämämassojen sijoitusalueiden käyttämiseen nykyisin liittyvän lyhytjänteisen ja kuntien keskinäisiin sopimuksiin perustuvan järjestelmän sijasta olisi perusteltua siirtyä samankaltaiseen seudulliseen järjestelmään kuin jätehuollossa on käytössä. Lisäksi tiedonkulkua ja hyötykäyttöä voitaisiin edistää luomalla Internet-pohjainen ”massapörssi”.

 

Kivikossa sijaitsevan energia- ja jätehuollon alueen merkintä on syytä säilyttää. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV:n) jätteenpolttolaitoksen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on valmistunut ja sijaintipäätös tehdään kuluvan vuoden aikana.

 

Vaihemaakuntakaavaehdotuksessa on käsitelty varsin kattavasti joukkoliikenteen varikkojen ja terminaalien suunnittelun kysymyksiä. Varikoista ja terminaaleista annetut yleiset suunnittelumääräykset ovat oikeansuuntaisia ja edistävät joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Kaupunginhallituksella ei ole tältä osin huomautettavaa vaihemaakuntakaa­vaehdotuksesta.

 

Vesihuollon osalta tilanne maankäytön suhteen on kaavaa laadittaessa  edennyt Helsingin osalta siten, että Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen alavesisäiliö tulee kevään 2008 aikana asemakaavoitettavaksi. Lisäksi alavesisäiliö ja mahdollinen tuleva kalliopuhdistamo on esitetty Helsingin kaupungin maanalaisessa yleiskaavaluonnoksessa.

 

Helsingin kaupunginhallitus esittää harkittavaksi, että myös Uudenmaan maakuntakaavaan tehtäisiin aluevaraus kalliopuhdistamosta sekä Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen uusista alavesisäiliöistä Helsingin kaupungin maanalaisen yleiskaavaluonnoksen mukaisesti.

 

Maakuntakaavaehdotus ei enää sisällä sähkönsiirtoverkkoon liittyviä tarkistuksia, mutta kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että kaavaluonnoksesta annetussa lausunnossa esitetyt tarkistustarpeet otetaan huomioon seuraavalla tarkistuskierroksella.

 

Kaavaehdotuksessa ei myöskään ole varauduttu uuden seudullisen jätteiden loppusijoitusalueen tarpeisiin, mikä niin ikään tulee ottaa huomioon seuraavalla tarkistuskierroksella.

 

Helsingin kaupunginhallituksella ei ole muuta huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

 

Kirje Uudenmaan liitolle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, ympäristölautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, tekniselle lautakunnalle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 9

 

 

505 §

SUUTARILAN TONTTIEN 40202/18 JA 40203/3 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11747)

 

Khs 2008-408

Esityslistan asia Kaj/17

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 40. kaupunginosan korttelin nro 40202 tontin nro 18 ja korttelin nro 40203 tontin nro 3 sekä katualueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 7.2.2008 päivätyn piirustuksen nro 11747 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

506 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN 10.3.2008 KÄSITELTÄVÄKSEEN OTTAMA PÄÄTÖS LUVAN MYÖNTÄMISESTÄ ARKKITEHTITOIMISTO KONKRET OY:LLE MAINOKSEN SIJOITTAMISESTA TYÖMAA-AITAAN

 

Khs 2008-592

Esityslistan asia Kaj/18

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kumota kiinteistölautakunnan päätöksen

4.3.2008 § 136, joka koski luvan myöntämistä Arkkitehtitoimisto Konkret Oy:lle LVMH UK Fashion Groupin (Louis Vutton) mainoksen sijoittamista Mikonkadun ja Pohjoisesplanadin kulmauksessa olevaan työmaa-aitaan.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää kyseisen luvan Arkkitehtitoimisto Konkret Oy:lle tilakeskuksen halli- ja ulkomyynnin päällikön 31.1.2008 § 58 päättämillä ehdoilla.

 

Vielä kaupunginhallitus kehottaa tilakeskusta valmistelemaan pikaisesti kiinteistölautakunnalle tilapäisten työmaataulujen ja vastaavien paikkojen vuokrausperusteet sen jälkeen kun ulkomainosvälinepaikkojen vuokrausta koskeva päätös on tehty.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, tilakeskukselle ja Arkkitehtitoimisto Konkret Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

507 §

31.3.2008 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN OMISTAMIEN ASUINKIINTEISTÖYHTIÖIDEN TOIMINTATAVOITTEET 2008-2011

 

Khs 2007-2467

Esityslistan asia Kaj/19

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

508 §

31.3.2008 pöydälle pantu asia

ASUNTOTONTTIEN VARAUSESITYS

 

Khs 2008-338

Esityslistan asia Kaj/20

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata jäljempänä olevat tontit mainituille rakennuttajille tai kilpailujen ja omatoimisen rakennuttamisen järjestämistä varten 31.12.2010 saakka jäljempänä mainituin ehdoin:

 

LÄNSISATAMA, Jätkäsaari, Saukonpaaden alue

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20027/2

8 100

68

 

 

Vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon noudattaen hitas-1-ehtoja sekä ehdolla, että rakennuttaja valitaan tontinluovutuskilpailulla

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20027/3

9 150

122

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että pääsuunnittelijan valinnasta järjestetään arkkitehtuurikilpailu. Tontin rakentamista ei saa aloittaa ennen tontin 20027/2 tai tontin 20029/15 rakentamisen aloittamista.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20028/4-27

10 500

77

 

Luovutettavaksi tarjouskilpailulla vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon ilman hitas-ehtoja

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20029/6, 7, 9 ja 10

19 600

196

 

 

 

 

Luovutettavaksi tarjouskilpailulla vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon ilman hitas-ehtoja

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20029/12 ja 13

9 800

104

 

Luovutettavaksi tonteilla 20029/6, 7, 9 ja 10 järjestettävän tarjouskilpailun voittajalle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten hitas-1-ehdoin

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20029/15

8 800

117

 

Luovutettavaksi tonteilla 20029/6, 7, 9 ja 10 järjestettävän tarjouskilpailun voittajalle valtion ja kuntien aiesopimuksen mukaisten vuokra-asuntojen rakennuttamista varten

 

Korttelin 20029 varauksensaajan tulee järjestää kohteesta arkkitehtuurikilpailu.

 

KÄPYLÄ

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

25/878/6

3 400

36

 

Asunto Oy Helsingin Käpylän Panuntielle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten hitas-1-ehdoin sekä ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

25/878/7

4 050

43

 

Luovutettavaksi vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon
hitas-1-ehdoin tontinluovutuskilpailulla sekä ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman. Kilpailuun voivat osallistua tulevien asukkaiden muodostamat ryhmät.

 

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

25/878/8

7 100

94

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman

 

HAAGA, Etelä-Haaga

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

29129/1

4 600

61

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen rakennuttamista varten

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

29129/2 ja 3

3 600

40

 

Asuntotuotantotoimikunnalle asumisoikeusasuntojen rakennuttamista varten

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

29129/4 ja 5

29128/2 ja 3

5 800

58

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon hitas-1-ehdoin

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

29128/1

2 700

45

 

Alkuasunnot Oy:lle työssä käyville nuorille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakennuttamista varten

 

KONALA

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

32001/10

285

2

 

Vapaarahoitteisten omistusasuntojen omatoimiseen rakennuttamiseen

 

PITÄJÄNMÄKI

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

46072/11

2 000

21

 

Asuntosäätiölle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten hitas-1-ehdoin

 

MALMI, Ala-Malmi

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

38289/2

1 640

22

 

Asuntopoliittinen yhdistys Vaahteramäki ry:lle vuokra-, asumisoikeus- ja hitas-2-ehdoin rakennettavien omistusasuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että kehittämishankkeesta laaditaan raportti

 

SUUTARILA

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

40137/15 -28

2 478

14

 

YIT Rakennus Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten omakotitonteilla noudatettavin ehdoin sekä ehdolla, että asuntojen ostajat voivat valita talonsa valmiusasteen ja kehittämishankkeesta laaditaan raportti

 

SUURMETSÄ, Jakomäki

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

41196/4

1 700

17

 

Asuntotuotantotoimikunnalle asumisoikeusasuntojen rakennuttamista varten

 

SUURMETSÄ, Alppikylä

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

41302/2

6 700

43

 

Vapaarahoitteisten omistusasuntojen omatoimiseen rakennuttamiseen

 

VARTIOKYLÄ, Myllypuro

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

45142/12

2 000

26

 

S-Asunnot Oy:lle ikääntyville suunnattujen asumisoikeusasuntojen
rakennuttamiseen

 

VARTIOKYLÄ, Myllypuron puukaupunki

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

45563/1-4, 45564/1, 45565/1-4, 45566/1

18 650

124

 

Luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla vaparahoitteiseen omistusasuntotuotantoon hitas-1-ehdoin

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

45568/1 ja10–13

12 850

85

 

 

Luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

45569/10 ja 11

3 100

20

 

Asuntotuotantotoimikunnalle asumisoikeusasuntojen rakennuttamista varten ehdolle, että kohteesta järjestetään arkkitehtuuri – tai kokonaisvastuurakentamiskilpailu, jossa painotetaan puurakentamisen kehittämistä

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

45569/12–14

4 400

29

 

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolle, että kohteesta järjestään arkkitehtuuri – tai kokonaisvastuurakentamiskilpailu, jossa painotetaan puurakentamisen kehittämistä

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

45568/2-9, 45569/1-9, 45570/3 ja 4, 45571/1-7, 45573/1-10 ja 45574/1-5

6 800

41

 

Vapaarahoitteisten omistusasuntojen omatoimiseen rakennuttamiseen

 

MELLUNKYLÄ, Vesala

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

47105/13 ja 14

576

3

 

Vapaarahoitteisten omistusasuntojen omatoimiseen rakennuttamiseen

 

MELLUNKYLÄ, Linnapellon alue

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

47232/1 ja 2

5 280

44

 

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

47234/1 ja 2

3 840

32

 

Asuntotuotantotoimikunnalle asumisoikeusasuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

47233/11

2 800

23

 

YH-Suomi Oy:lle vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon hitas-1-ehdoin sekä ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

47233/2-10 ja 12-23

3 380

25

 

Vapaarahoitteisten omistusasuntojen omatoimiseen rakennuttamiseen ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman

 

LAAJASALO

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

49029/A

3 200

53

 

Nuorisosäätiölle työssä käyville nuorille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

49029/B

6 300

84

 

VVO Rakennuttaja Oy:lle valtion ja kuntien aiesopimuksen mukaisten vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

49029/C

1 500

12

 

VVO Rakennuttaja Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten hitas-2-ehdoin sekä ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

49036/4

2 800

30 tai 23

 

Sato-Rakennuttajat Oy:lle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tai omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja sekä ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman sekä seuraavin ehdoin:

 

-                                         Hankkeessa pyritään siihen, että tulevat asukkaat voivat halutessaan vaikuttaa paljon asuntonsa ratkaisuihin, hankkia asuntonsa varusteet ja rakentaa tai rakennuttaa asuntonsa valmiiksi.

 

-                                         Asuntojen myyntihintojen tulee perustua kaupungin Hitas-toimikunnan hyväksymään rakennuttajapalkkioon ym. kuluihin sekä urakkakilpailuihin perustuviin rakennuskustannuksiin.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

49027/1

3 000

32

 

Sato Rakennuttajat Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten hitas-1-ehdoin sekä ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman

 

VUOSAARI, Rastila

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

54230/4

915

9

 

YH-Suomi Oy:lle omistusasuntojen rakennuttamista varten hitas-2-ehdoin

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonteilla 20027/2, 20028/4-27, 20029/6, 7, 9, 10, 12, 13 ja 15, 25/878/7, 29129/4 ja 5, 29128/2 ja 3, 45563/1-4, 45564/1, 45565/1-4, 45566/1 sekä 45568/1 ja 10–13 järjestettävien tontinluovutus- ja tarjouskilpailujen ohjelmista, järjestämään kilpailut sekä valitsemaan kilpailujen voittajat tonttien varaajiksi.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään omatoimiseen rakennuttamiseen varattavien tonttien 32001/10, 41302/2, 45568/2-9, 45569/1-9, 45570/3 ja 4, 45571/1-7, 45573/1-10 ja 45574/1-5, 47233/2–10 ja 12–23 sekä 47105/13 ja 14 luovutusmuodoista, hakukriteereistä ja varauksien saajista.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että varauksien saajien on noudatettava seuraavia ehtoja:

 

-                     Varauksen saajien tulee noudattaa esityslistan tämän asian liitteenä nro 2 olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston toimintaohjetta 18.1.2008 ”Kaivettavat ja louhittavat massat sekä kaadettavat puut”.

 

-                     Varauksen saajien tulee noudattaa alueellisia rakennustapaohjeita sekä olla suunnittelussa yhteistyössä kaupungin alueellisten yhteistyöryhmien kanssa.

 

-                     Varauksien saajien, lukuun ottamatta vuokra-asuntojen rakennuttamiseen varattavia tontteja, tulee noudattaa kunkin varattavan tontin kohdalla mainittua asuntojen enimmäismäärää. Painavasta, suunnittelusta johtuvasta syystä asuntojen enimmäismäärä voidaan ylittää enintään 5 %.

 

-                     Hitas-tuotannossa varauksen saajien tulee noudattaa esityslistan tämän asian liitteenä nro 3 olevia ehtoja.

 

-                     Ruoholahden Saukonpaaden alueen tontinvaraajien tulee liittyä kaupungin määräämin ehdoin Jätkäsaareen rakennettavaan alueelliseen jätteiden putkikuljetusjärjestelmään.

 

-                     Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotantoon varattaville tontille rakennettaviin rakennuksiin voidaan sijoittaa kaupungin tai kaupungin hyväksymän yhteisön ylläpitämiä erityisryhmille suunnattuja asumisyksiköitä tai varata osuus asunnoista erityisryhmien itsenäiseen asumiseen. Yksittäisessä hankkeessa osuus voi tarpeen ja aluekohtaisen
harkinnan mukaan olla korkeintaan 20 % tontin tai tonttien rakennusoikeudesta tai suurempikin niin erikseen sovittaessa.

 

-                     Myllypuron puukaupungin korttelien nro 45563–45569 varauksien saajien tulee perustaa yhtiö rakennuttamaan ja hallitsemaan AH-tontille nro 45567/1 tulevia yhteistiloja.

 

-                     Mellunkylän Linnanpellon alueen korttelien nro 47232–47234 varauksien saajien tulee perustaa yhtiö rakennuttamaan ja hallitsemaan AH-tontille nro 47233/1 tulevia yhteistiloja.

 

Varauksensaajien tulee suunnittelussa ja rakentamisessa pyrkiä nykyistä normitasoa tehokkaammin energiaa säästäviin ja ekologisesti kestäviin ratkaisuihin ja ottaa huomioon rakennusten koko käyttöajan energian kulutus.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että esityslistan tämän asian liitteenä nro 4 oleva hakemus ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti ilmoittaa varauksensaajille, että kaupunki tulee suostumaan mahdollisiin varausaikojen jatkopyyntöihin vain perustellusta varauksen saajasta riippumattomasta syystä, joka voi olla esimerkiksi kaavasta tai rakennusluvasta tehty valitus, asemakaavamuutos tai kunnallistekniikan viivästyminen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen aiesopimuksen mukaiseen vuokra-asuntotuotantoon, jonka rahoitukseen on mahdollista hakea valtion täytetakaus, varattavien tonttien nro 20029/15 ja 49029/B luovutusperiaatteet tullaan päättämään kaupunginhallituksessa erikseen.   

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonttien varausehtojen vähäisistä tarkennuksista ja mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista.

 

Pöytäkirjanote varauksensaajille, muille varauksenhakijoille, kiinteistölautakunnalle, asuntolautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

509 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/21

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

1.4.2008

rakennuslautakunta

1.4.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

31.3. ja 1.4.2008

 

 

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

466 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN PELTOKORPI:

RAPPORT OM HUR DEN ENERGIPOLITISKA STRATEGIN VERKSTÄLLTS

 

Stn 2008-249

Ärende Kj/8 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 30.1.2008 (Terhi Peltokorpi), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Terhi Peltokorpi och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Olli Seppo, stadskamrer, telefon 310 36135

 

Översättning:

474 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SANNA

HELLSTRÖM: FÖRNYANDE AV DE PRINCIPER ENLIGT VILKA

HUNDPARKER INRÄTTAS

 

Stn 2007-2628

Ärende Ryj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 28.11.2007 (Sanna Hellström), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sanna Hellström och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

– – –

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

Översättning:

484 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ULLA-MARJA

URHO: YRKESUTBILDNING PÅ ANDRA STADIET OCKSÅ I ÖSTRA

HELSINGFORS

 

Stn 2007-2504

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Ulla-Marja Urho)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Ulla-Marja Urho och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna och till fastighetskontorets lokalcentral, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

485 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN OTTO

LEHTIPUU: SYSSELSÄTTANDE AV INVANDRARE HOS STADEN

MED STÖD AV LÖNESUBVENTION

 

Stn 2007-2486

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Otto Lehtipuu)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Otto Lehtipuu och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

492 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TUOMAS

RANTANEN: BEAKTANDE AV STADENS HELHETSINTRESSE DÅ

OLIKA SERVICENÄT UTVECKLAS

 

Stn 2007-1601

Ärende Kaj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 20.6.2007 (Tuomas Rantanen), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tuomas Rantanen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Venesmaa Riitta, stadssekreterare, telefon 310 36028

 

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Jan D. Oker-Blom

Sanna Hellström

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  15.4.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 469 – 470  §:t

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 458-461, 466, 468, 471-475, 479-480, 483-485, 488, 492, 498, 501-502, 504 ja 507-509 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 497 §

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 490 §

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 489 ja 505 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros

Puhelin: 010 364 3300

Faksinumero: 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 469 – 470 §:t

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

469 - 470 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

458-461, 466, 468, 471-475, 479-480, 483-485, 488, 492, 498, 501-502, 504 och 507-509 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

497 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

490 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

489 och 505  § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster eller med stöd av dem utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118

00131 HELSINGFORS

Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5. våningen

Telefon: 010 364 3300

Telefax: 010 364 3314

E-post: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

 

 

469 – 470  § i protokollet

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.