Kokousaika

31.3.2008 kello 16.00 – 19.58

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

(paitsi osa 453-457 §)

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi osa 455-457 §)

 

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi osa 455-457 §)

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

(paitsi 453-457 §)

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Laakso, Tapio

varajäsen

 

 

Vihervaara, Anita

varajäsen (paitsi 453-457 §)

 

 

Puoskari, Mari

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 453-457 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 441-457 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi osa 457 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 457 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö (paitsi osa 453-457 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Rope, Jenni

johtava kaupunginasiamies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 457 §)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö
(paitsi 457 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri (paitsi 453-457 §)

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Malmivirta, Tarja

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

Tohmo, Kari

projektijohtaja (455 §:n kohdalla)

 

 

Jalkanen, Riitta

projektipäällikkö (457 §:n kohdalla)

 

 

Kallio, Sirpa

projektijohtaja (457 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


422-423,


424-425,


432-434, 453-456, 

 Sauri

 

 

435, 457,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


436, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


437-438, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
426,


439-440, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
427-431,


441-452, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

422

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

423

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

424

Kj/1

Terveyslautakunnan jäsenen valinta

 

425

Kj/2

Sopimuksen tekeminen pääkaupunkiseudun yhteishankinnoista

 

426

Sj/3

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

427

Kaj/4

Finlandia-talon uuden näyttelytilan hankesuunnitelman hyväksyminen

 

428

Kaj/5

Tontinluovutuskilpailu korkealaatuisesta omistusasuntotuotannosta Viikinmäessä

 

429

Kaj/6

Lauttasaaren tontin 31045/4 asemakaavan muuttaminen (nro 11728)

 

430

Kaj/7

Vartiokylän kortteleiden 45195 ja 45198, tontin 45200/1, kortteleiden 45244, 45511 ja 45512 (Candela-kauppakeskus) sekä katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11682)

 

431

Kaj/8

Vartiokylän tontin 45492/1 ja muinaismuistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11742)

 

432

Kj/3

Suomen Energia-Urakointi Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

433

Kj/9

Kaupunginvaltuuston 26.3.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

434

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

435

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

436

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

437

Stj/1

25.3.2008 pöydälle pantu asia

Vt Mari Puoskarin toivomusponsi: Vammaisten henkilökohtaisten avustajien riittävyys

 

438

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

439

Sj/1

Anne Leppiaho Ky:n oikaisuvaatimus Korkeasaaren eläintarhan johtokunnan 7.2.2008 tekemästä päätöksestä kioski- ja kahvilatilojen vuokraamisesta

 

440

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

441

Kaj/1

Kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden toimintatavoitteet 2008-2011

 

442

Kaj/2

Kaupungin työsuhdeasunto-, korkotuki-, asumisoikeus- ym. asuntoyhtiöiden yhtiökokoukset

 

443

Kaj/3

Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3:n, Asunto Oy Helsingin Hermanninkulman, Asunto Oy Helsingin Kartanonisännän, Asunto Oy Helsingin Nattastenpolun, Asunto Oy Helsingin Varustuksentie 1:n ja Asunto Oy Helsingin Vellamonkatu 29:n varsinaiset yhtiökokoukset

 

444

Kaj/4

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen, Kiinteistö Oy Helsingin Tennispalatsin, Kiinteistö Oy Kaapelitalon, Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n ja Mikonmäen Lastentalo Oy:n varsinaiset yhtiökokoukset

 

445

Kaj/5

Herttoniemen Pysäköinti Oy:n, Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen ja Malmin Pysäköintitalo Oy:n varsinaiset yhtiökokoukset

 

446

Kaj/6

Kaupungin aravakiinteistöyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset

 

447

Kaj/7

Kytösuon Pysäköinti Oy:n, Tilkankadun Pysäköinti Oy:n ja Paciuksenkadun Pysäköinti Oy:n varsinaiset yhtiökokoukset

 

448

Kaj/8

Asuntotonttien varausesitys

 

449

Kaj/9

25.3.2008 pöydälle pantu asia

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

 

450

Kaj/10

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon varsinainen yhtiökokous

 

451

Kaj/11

Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskuksen varsinainen yhtiökokous

 

452

Kaj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

453

Kj/4

Strategiakokousasia: Vuoden 2007 tilinpäätöksen hyväksyminen

 

454

Kj/5

Strategiakokousasia: Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen seurantaraportti 4/2007

 

455

Kj/6

Strategiakokousasia: Kaupungintalokorttelien elävöittäminen

 

456

Kj/7

Strategiakokousasia: Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen toimeenpanon tilannekatsaus

 

457

Kj/8

Strategiakokousasia: Kruunuvuorenrannan aluerakentamisprojektia koskeva tilannekatsaus

 


 

422 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hellströmin (varalla Puoskari) ja Ojalan (varalla Oker-Blom) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

423 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

424 - 431 §

Kaupunginvaltuuston 9.4.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

424 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 25.3.2008 pöydälle pantu asia
Terveyslautakunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

425 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 25.3.2008 pöydälle pantu asia
Sopimuksen tekeminen pääkaupunkiseudun yhteishankinnoista

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

426 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

427 §

Finlandia-talon uuden näyttelytilan hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

428 §

Tontinluovutuskilpailu korkealaatuisesta omistusasuntotuotannosta Viikinmäessä

 

 

                     

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

429 §

Lauttasaaren tontin 31045/4 asemakaavan muuttaminen (nro 11728)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

430 §

Vartiokylän kortteleiden 45195 ja 45198, tontin 45200/1, kortteleiden 45244, 45511 ja 45512 (Candela-kauppakeskus) sekä katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11682)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

431 §

Vartiokylän tontin 45492/1 ja muinaismuistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11742)

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asiat 4 – 8 esityslistan viimeisinä asioina.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

432 §

SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-786

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                     kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Suomen Energia-Urakointi Oy:n 2.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

 

-                     nimetä kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen Helsingin Energiasta toimitusjohtaja Seppo Ruohosen ja johtaja Kauno Kaijan, ja lisäksi

 

-                     kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita esittämään, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo Ruohonen.

 

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä ote nimetyille henkilöille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

433 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 26.3.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 26.3.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan lainasopimuk­sen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Lateppo Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan lainasopimuk­sen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kiviconstruction OY:lle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

12                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13, 14           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Hannu Kukkoselle ja projektipäällikkö Antti Hytille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Pöytäkirjanote ammattikorkeakoulun hallitukselle.

 

15–17           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin Vedelle ja kaupunginmuseolle.

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, kaupunginmuseon johtokunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

Toivomusponsi 1 kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 2 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

18                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

434 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          25.3.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                26.3.2008

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

435 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

436 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                              18.3., 20.3. ja 27.3.2008

yleisten töiden lautakunta                                                    27.3.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

437 §

25.3.2008 pöydälle pantu asia

VT MARI PUOSKARIN TOIVOMUSPONSI: VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN RIITTÄVYYS

 

Khs 2007-2502

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Mari Puoskari) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Mari Puoskari) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Mari Puoskari sekä tiedoksi muille valtuutetuille

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

438 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 27.3.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

439 §

ANNE LEPPIAHO KY:N OIKAISUVAATIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHAN JOHTOKUNNAN 7.2.2008 TEKEMÄSTÄ PÄÄTÖKSESTÄ KIOSKI- JA KAHVILATILOJEN VUOKRAAMISESTA

 

Khs 2008-496

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti viitaten hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausuntoon hylätä Anne Leppiaho Ky:n oikaisuvaatimuksen Korkeasaaren eläintarhan johtokunnan 7.2.2008 tekemästä kioskitilojen vuokraamista koskevasta päätöksestä, koska ei ole esitetty sellaisia perusteta, joiden nojalla päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote Anne Leppiaho Ky:lle muutoksenhakuosoituksin, Vihreä Agentti Oy:lle, Korkeasaaren eläintarhan johtokunnalle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8 (Liite 8 Salassa pidettävä)

 

 

440 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

nuorisolautakunta

27.3.2008

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

18.3.2008

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

19., 20. ja 25.3.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

20., 26. ja 27.3.2008

tietokeskus

 

- johtaja

18.3.2008

työterveysjohtaja

25.3.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

441 §

KAUPUNGIN OMISTAMIEN ASUINKIINTEISTÖYHTIÖIDEN TOIMINTATAVOITTEET 2008-2011

 

Khs 2007-2467

Esityslistan asia Kaj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

442 §

KAUPUNGIN TYÖSUHDEASUNTO-, KORKOTUKI-, ASUMISOIKEUS- YM. ASUNTOYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2008-770

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia seuraavien yhtiöiden vuonna 2008 pidettävissä varsinaisissa yhtiökokouksissa:

 

Asunto Oy Helsingin Käpyläntie 1

Asunto Oy Lindhearst – Bostads Ab Lindhearst

Asunto Oy Paciuksenkatu 4

Asunto Oy Vanha Viertotie 22

Helsingin Asumisoikeus Oy

Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin korkotukiasunnot

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Kiinteistö Oy Parmaajanpuisto

Kiinteistö Oy Suursuonkuja 4

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään vuodeksi 2008 yhtiöiden hallituksiin kaupungin edustajina ja yhteishallintolain edellyttämien yhtiöiden osalta asukkaiden edustajina varsinaisiksi ja varajäseniksi sekä tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta yhtiöiden tilintarkastajiksi liitteenä olevassa luettelossa luetellut henkilöt ja tilintarkastusyhteisöt kunkin yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

 

Vielä kaupunginhallitus päättää todeta, että hallituksen jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen päätöksen 13.9.2004 1119 §:n mukaiset ja kaupunginvaltuuston päätöksen 1.12.2004  314 § (luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen) palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot vuonna 2008 hyväksyttävän laskun mukaan, joka perustuu kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tarjoukseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kukin yhtiökokous tekee päätök­sen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:

 

1                    Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

 

2                    Yhtiökokous kehottaa niiden yhtiöiden (ns. tyttärentytär) hallituksia, joissa kiinteistö- tai asuntoyhtiöillä on vähintään 20 % osakkeenomistus, puheenjohtajan vaalissa esittämään puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, el­lei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

 

3                    Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön taloudesta ja toiminnasta niin, että kaupunginhallituksen antamat ohjeet voidaan toteuttaa.

 

4                    Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin.

 

5                    Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta (tällä hetkellä voimassa mm. Kvsto 16.1.2008 5 § / konserniohjeet, Khs 21.1.2008  74 § / johtamisen ja hallinnon periaatteet, yhtiökokouksia ja ennakkosuostumuksen hakemista koskevat menettelytavat sekä yhtiöjärjestysmallit, Khs 4.4.2005 465 § / kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden peruskorjausten omistajaohjauksen järjestäminen).

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään Helsingin Asumisoikeus Oy:n, Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin korkotukiasuntojen ja Kiinteistö Oy Auroranlinnan yhtiökokouksissa niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:

 

6                    Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

 

Pöytäkirjanote sekä jäljennös edellä mainitusta luettelosta hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä mainituille yhtiöille kehotuksin huolehtia tiedottamisesta luettelossa yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

443 §

ASUNTO OY HELSINGIN HARMAJANKATU 3:N, ASUNTO OY HELSINGIN HERMANNINKULMAN, ASUNTO OY HELSINGIN KARTANONISÄNNÄN, ASUNTO OY HELSINGIN NATTASTENPOLUN, ASUNTO OY HELSINGIN VARUSTUKSENTIE 1:N JA ASUNTO OY HELSINGIN VELLAMONKATU 29:N VARSINAISET YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2008-772

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia seuraavien yhtiöiden vuonna 2008 pidettävissä varsinaisissa yhtiökokouksissa:

 

Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3

Asunto Oy Helsingin Hermanninkulma

Asunto Oy Helsingin Kartanonisäntä

Asunto Oy Helsingin Nattastenpolku

Asunto Oy Helsingin Varustuksentie 1

Asunto Oy Helsingin Vellamonkatu 29

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä vuodeksi 2008 kaupungin tosiasiallisessa määräysvallassa olevissa yhtiöissä (Asunto Oy Helsingin Hermanninkulma, Asunto Oy Helsingin Kartanonisäntä, Asunto Oy Helsingin Nattastenpolku, Asunto Oy Helsingin Varustuksentie 1 ja Asun­to Oy Helsingin Vellamonkatu 29) kaupungin edustajiksi hallitusten jäseniksi, varajäseniksi ja tilintarkastajiksi liitteenä olevassa luettelossa luetellut henkilöt, tilintarkastusyhteisöt ja tilintarkastajat kunkin yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti sekä kehottanee kaupungin edustajaa hallitusten muita jäseniä ja varajäseniä valittaessa toimimaan siten, että tehtäviin valitaan ensisijaisesti mainittujen yhtiöiden muiden osakkaiden asettamia ehdokkaita ja toissijaisesti mainitussa luettelossa lueteltuja kaupungin edustajia.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, jossa kaupunki ei yhtiöjärjestyksen perusteella yksin välttämättä edusta enemmistöä kokouksessa käytettävistä äänistä, ehdottamaan, että hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi sekä tilintarkastajaksi valitaan liitteenä olevassa luettelossa ja siinä esitetyissä erityisohjeissa luetellut henkilöt ja tilintarkastusyhteisö päävastuullisine tilintarkastajineen sekä tarvittaessa ehdottamaan hallituksen muiksi jäseniksi ja varajäseneksi mainitussa luettelossa lueteltuja muita kaupungin edustajia.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta; että kaupungin tosiasiallisessa määräysvallassa olevissa yhtiöissä hallituksen jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen päätöksen 13.9.2004 1119 §:n mukaiset ja kaupunginvaltuuston päätöksen 1.12.2004 314 § (luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen) palkkiot. Erillisyhtiöiden kokoukset, joissa on sama hallitus ja jotka pidetään välittömästi peräkkäin, katsotaan yhdeksi kokoukseksi ja palkkiosumman maksuvastuu jaetaan tällöin kyseisten yhtiöiden kesken. Erillisyhtiöissä, joissa on sama hallitus, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan yksi kuukausipalkkio, joka jaetaan kyseisten yhtiöiden kesken. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot vuonna 2008 hyväksyttävän laskun mukaan, joka perustuu kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tarjoukseen. Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa ehdottamaan Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3:n varsinaiselle yhtiö­kokoukselle, että yhtiö noudattaa vuonna 2008 samoja käytäntöjä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kaupungin tosiasiallisessa mää­räysvallassa olevan yhtiön yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:

 

1                    Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

 

2                    Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta (tällä hetkellä voimassa mm. Kvsto 16.1.2008 5 § / konserniohjeet, Khs 21.1.2008  74 § / johtamisen ja hallinnon periaatteet, yhtiökokouksia ja ennakkosuostumuksen hakemista koskevat menettelytavat sekä yhtiöjärjestysmallit).

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin tosiasiallisessa määräysvallassa olevia yhtiöitä huolehtimaan tarvittavasta tiedottamisesta luettelon mukaan yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.

 

Pöytäkirjanote sekä jäljennös edellä mainitusta luettelosta hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä mainituille yhtiöille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

444 §

KIINTEISTÖ OY HELSINGIN TOIMITILOJEN, KIINTEISTÖ OY HELSINGIN TENNISPALATSIN, KIINTEISTÖ OY KAAPELITALON, LASIPALATSIN MEDIAKESKUS OY:N JA MIKONMÄEN LASTENTALO OY:N VARSINAISET YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2008-773

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia seuraavien yhtiöiden vuonna 2008 pidettävissä varsinaisissa yhtiökokouksissa:

 

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Kiinteistö Oy Helsingin Tennispalatsi

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Mikonmäen Lastentalo Oy

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä vuodeksi 2008 yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi sekä tarkastuslautakunnan ehdo­tuksen pohjalta yhtiöiden tilintarkastajiksi liitteenä olevassa luettelossa luetellut henkilöt, tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että hallituksen jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen päätöksen 13.9.2004 1119 §:n mukaiset ja kaupunginvaltuuston päätöksen 1.12.2004  314 § (luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen) palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot vuonna 2008 hyväksyttävän laskun mukaan, joka perustuu kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tarjoukseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous tekee päätöksen hallitukselle annettavista toimintaohjeista:

 

1                    Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

 

2                    Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta (tällä hetkellä voimassa mm. Kvsto 16.1.2008 5 § / konserniohjeet, Khs 21.1.2008  74 § / johtamisen ja hallinnon periaatteet, yhtiökokouksia ja ennakkosuostumuksen hakemista koskevat menettelytavat sekä yhtiöjärjestysmallit, Khs 13.9.2004 1119 § / Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden toimitusjohtajasopimukset sekä tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkiot).

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ja Mikonmäen Lastentalo Oy:n yhtiökokouksissa siten, että:

 

3                    Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen yhtiökokous tekee päätöksen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ja Mikonmäen Lastentalo Oy välisen sulautumissuunnitelman hyväksymisestä sekä kehottaa Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen hallitusta ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin niin, että yhtiö vastaanottaa sulautuvan Mikonmäen Lastentalo Oy:n 31.12.2008.

 

4                    Mikonmäen Lastentalo Oy:n yhtiökokous tekee päätöksen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ja Mikonmäen Lastentalo Oy:n välisen sulautumissuunnitelman hyväksymisestä ja kehottaa Mikonmäen Lastentalo Oy:n hallitusta ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin niin, että yhtiö sulautuu vastaanottavaan Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloihin 31.12.2008.

 

Pöytäkirjanote sekä jäljennös edellä mainitusta luettelosta hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle, tilakeskukselle, kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä mainitulle yhtiölle kehotuksin huolehtia tiedottamisesta luettelossa mainituille yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

445 §

HERTTONIEMEN PYSÄKÖINTI OY:N, KIINTEISTÖ OY MOSAIIKKITORIN PYSÄKÖINTILAITOKSEN JA MALMIN PYSÄKÖINTITALO OY:N VARSINAISET YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2008-774

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia seuraavien kiinteistöyhtiöiden vuonna 2008 pidettävissä varsinaisissa yhtiökokouksissa:

 

Herttoniemen Pysäköinti Oy

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos

Malmin Pysäköintitalo Oy

 


Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksissa ehdottamaan vuodeksi 2008 yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi sekä tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta yhtiöiden tilintarkastajiksi liitteenä olevassa luettelossa luetellut henkilöt, tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt ottaen yhtiöissä noudatetut käytännöt eri osakkeenomistajatahojen edustuksesta yhtiöiden hallituksissa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että hallituksen jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen päätöksen 13.9.2004 1119 §:n mukaiset ja kaupunginvaltuuston päätöksen 1.12.2004  314 § (luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen) palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot vuonna 2008 hyväksyttävän laskun mukaan, joka perustuu kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tarjoukseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista:

 

Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta (tällä hetkellä voimassa mm. Kvsto 16.1.2008 5 § / konserniohjeet, Khs 21.1.2008  74 § / johtamisen ja hallinnon periaatteet, yhtiökokouksia ja ennakkosuostumuksen hakemista koskevat menettelytavat sekä yhtiöjärjestysmallit ja Kvsto 29.11.2006 303 § / käyttöomaisuuden poistosuunnitelma).

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiön uuden yhtiöjärjestyksen yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

 


Pöytäkirjanote sekä jäljennös edellä mainitusta luettelosta hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle, tilakeskukselle, kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä mainituille yhtiöille kehotuksin huolehtia tarvittavasta tiedottamisesta luettelossa mainituille yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

446 §

KAUPUNGIN ARAVAKIINTEISTÖYHTIÖIDEN VARSINAISET YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2008-771

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia seuraavien kiinteistöyhtiöiden vuonna 2008 pidettävissä varsinaisissa yhtiökokouksissa:

 

Helsingin Kansanasunnot Oy

 

Jakomäen Kiinteistöt Oy

 

Kannelmäen Kiinteistöt Oy

 

Kantakaupungin Kiinteistöt Oy

 

Kontulan Kiinteistöt Oy

 

Kumpulan Kiinteistöt Oy

 

Laajasalon Kiinteistöt Oy

 

Malmin Kiinteistöt Oy

 

Malminkartanon Kiinteistöt Oy

 

Kiinteistö Oy Maunulan Asunnot

 

Myllypuron Kiinteistöt Oy

 

Pihlajiston Kiinteistöt Oy

 

Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy

Kiinteistö Oy Ruskeapuisto

 

Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy

 

Puotilan Kiinteistöt Oy

 

Roihuvuoren Kiinteistöt Oy

Kiinteistö Oy Laivalahdentori

 

Siilitien Kiinteistöt Oy

 

Suutarilan Kiinteistöt Oy

 

Vallilan Kiinteistöt Oy

 

Vesalan Kiinteistöt Oy

 

Vuosaaren Kiinteistöt Oy

 

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä vuodeksi 2008 kaupungin edustajina sekä asianomaisten vuokralaistoimikuntien ehdotusten pohjalta vuokralaisten edustajina yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi sekä tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta yhtiöiden tilintarkastajiksi (hyväksytty tilintarkastusyhteisö päävastuullisine tilintarkas­tajineen) liitteenä olevassa luettelossa luetellut henkilöt, tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että hallituksen jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen päätöksen 13.9.2004 1119 §:n ja kaupunginvaltuuston päätöksen 1.12.2004  314 § (luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen) mukaiset palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot vuonna 2008 hyväksyttävän laskun mukaan, joka perustuu kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tarjoukseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:

 

1                    Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

 

2                    Yhtiökokous kehottaa niiden yhtiöiden (ns. tyttärentytär) hallituksia, joissa kiinteistö- tai asuntoyhtiöillä on vähintään 20 % osakkeenomistus, puheenjohtajan vaalissa esittämään puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, el­lei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

 

3                    Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin lisäämällä tulorahoituksen osuutta peruskorjausten rahoituksessa asteittain siten, että viiden vuoden kuluttua aloitettavissa peruskorjauksissa tulorahoituksen osuus on vähintään 10 % ja kymmenen vuoden kuluttua alkavissa peruskorjauksissa vähintään 20 %.

 

4                    Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.

 

5                    Yhtiökokous kehottaa hallitusta toimimaan siten, ettei uustuotannon yhtenäislainojen vuosimaksujen alennuksia haeta siten, että alennusten vaikutus kohdistuu lyhennyksiin.

 

6                    Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

 

7                    Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta (tällä hetkellä voimassa mm. Kvsto 16.1.2008 5 § / konserniohjeet, Khs 21.1.2008  74 § / johtamisen ja hallinnon periaatteet, yhtiökokouksia ja ennakkosuostumuksen hakemista koskevat menettelytavat sekä yhtiöjärjestysmallit, Kvsto 13.2.2008 40 § / MA-ohjelma, Khs 13.3.2006 371 § / asuinkiinteistöyhtiöiden kiinteistöstrategia, Khs 13.9.2004 1119 § / Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden toimitusjohtajasopimukset sekä tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkiot, Kvsto 2.3.2005 46 § / vuokralaisdemokratiasääntö, Khs 7.11.2005 1338 § / Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasääntöä koskevat menettelyohjeet, Kvsto 4.3.1998 65 § / kaupungin aravavuokra-asuntojen pääomakustannusten tasausta koskevat periaatteet, Kvsto 29.11.2006 303 § / käyttöomaisuuden poistosuunnitelma, Khs 4.4.2005 465 § / kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden peruskorjausten omistajaohjauksen järjestäminen, Khs 1.6.1998 861 § / kaupunkikonsernin henkilöstöpolitiikan periaatteet).

 

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle, kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä tilakeskuksen tilapalveluihin kiinteistöasiamiehelle kehotuksin huolehtia pöytäkirjanotteen ja luettelon tiedoksiannosta vuokralaisneuvottelukunnalle, sekä mainituille yhtiöille kehotuksin huolehtia tiedottamisesta luet­telossa yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

447 §

KYTÖSUON PYSÄKÖINTI OY:N, TILKANKADUN PYSÄKÖINTI OY:N JA PACIUKSENKADUN PYSÄKÖINTI OY:N VARSINAISET YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2008-775

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy:n yhtiökokousedustajaa toimimaan Kytösuon Pysäköinti Oy:n, Tilkankadun Pysäköinti Oy:n ja Paciuksenkadun Pysäköinti Oy:n keväällä 2008 pidettävissä varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että kaupungin edustajiksi kunkin yhtiön hallitukseen ehdotetaan varsinaisiksi jäseniksi toimitusjohtaja Jari Kujanpäätä ja toimistoesimies Riitta Stenholmia Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy:stä ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen asianajaja Simo Ellilää sekä kaupunginasiamies Hilkka Tapiolinnaa hallintokeskuksen oikeuspalveluista.

 

Pöytäkirjanote Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy:lle, mainituille henkilöille, kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

448 §

ASUNTOTONTTIEN VARAUSESITYS

 

Khs 2008-338

Esityslistan asia Kaj/8

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

449 §

25.3.2008 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA

 

Khs 2007-1657

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa ympäristöministeriölle seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Helsingin kaupunki suhtautuu erittäin myönteisesti siihen, että ympäristöministeriö on selkeästi ottanut tavoitteekseen kaavoituksen sujuvoitta­­misen ja tonttitarjonnan lisäämisen pääkaupunki- ja laajemmalla Helsingin seudulla. Kaupunki pitää pääosaa selvityshenkilö Lauri Tarastin ja nyt ehdotukseen hallituksen esitykseksi otetuista ehdotuksista myönteisinä ja yhteistä tavoitetta eteenpäin vievinä. Lakimuutosten lisäksi merkittävä rooli tulee olemaan totuttujen käytäntöjen uudelleen arvioinnilla niin tuomioistuimissa kuin viranomaisissakin.

 

Seuraavassa kaupunginhallituksen näkemykset tehtyihin ehdotuksiin pykälittäin:

 

Maaseudun kylien rakentamisen ohjaus, 44 §

 

44 §:ään sisältyvää yleiskaavan käyttömahdollisuutta rakennusluvan myöntämisperusteena on laajennettu ranta-alueitten ja suunnittelutarvealueitten ohella myös kyläalueille, joissa ei ole merkittäviä rakentamispaineita.

 

Helsingin seudulla lupakäytännön väljentäminen saattaa päinvastaisesta tavoitteesta huolimatta pikemminkin lisätä yhdyskuntarakenteen hajautumista. Helsingin seudulla, jossa käytännössä rakentamispaine on kauttaaltaan suuri, saattavat paikalliset tulkinnat lakitekstissä mainitusta merkittävästä rakentamispaineesta poiketa toisistaan ja muotoutua liian väljiksi. Mikäli yleiskaavoja käytetään kyläalueilla suoraan rakentamisen ohjaukseen, tulisi ratkaisujen perustua seudullisiin ja koko kun­nan tasolla tehtyihin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin. Helsingin seudun kuntien yhteistyössä on, etenkin virkamiestasolla, katsottu olevan tarvetta jopa tiukentaa hajarakentamista koskevia säädöksiä, jotta tavoitteet eheämmästä yhdyskuntarakenteesta voitaisiin turvata.

 

Pääkaupunkiseudun yhteinen yleiskaava, 49 a §

 

Pääkaupunkiseudun kaupunkien valtuustot ovat yhteisessä kokoukses­saan kesäkuussa 2007 hyväksyneet nk. Paras-lain 7 §:ssä tarkoitetun kaupunkiseutusuunnitelman, jossa yhtenä yhteistyön parantamiseen tähtäävänä toimenpiteenä on kuntien yhteisen yleiskaavallisen suunnitelman laatiminen seuraavalla yleiskaavakierroksella. Koska edellä mainitun suunnitelman maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskeva osio laadittiin yhteisenä koko 14 kunnan Helsingin seutua koskien, samassa yhteydessä todettiin, että yhteiset yleiskaavalliset suunnitelmat saattaisivat muualla seudulla koskea mm. kuntien yhteisiä raja-alueita.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä helmikuussa 2008 valitukset Helsingin, Vantaan ja Sipoon välisestä osakuntaliitoksesta, on tällä alueella tullut ajankohtaiseksi harkita yhteisen osayleiskaavan laatimista alueen maankäytön järjestämisessä.

 

Koska tarve kuntien yhteisen yleiskaavan laatimiseen voi ulottua myös pääkaupunkiseudun kaupunkien ulkopuolisiin kuntiin, olisi perusteltua, ettei rajaus olisi näin tiukka ja että siihen lakiehdotuksessa liitetyt seurannaisvaikutukset valtion ohjauksen kevenemisessä (muun muassa MRL 195 §, 196 § ja 171 §:n 6 mom. koskisivat myös tällaisia yhteisiä yleiskaavoja. Säännös voisi kuulua esimerkiksi siten, että Helsingin seudulla laaditaan tarpeen mukaan yhteisiä yleiskaavoja. Jo nyt lakiehdotuksen perusteluissa mainitaan, että yhteinen yleiskaava voitaisiin laatia myös vaiheittain ja osa-alueittain, mikä sinällään tukee Helsingin seudun kuntien ja kaupunkien tavoitteita.

 

Valtion ohjauksen keventämiseen kuuluisi myös kunnan ja Uudenmaan ympäristökeskuksen välillä käytävästä vuosittaisesta kehittämiskeskustelusta luopuminen. Helsingin kaupunki suhtautuu kuitenkin myönteises­ti siihen, että tällaisia yhteisiä keskusteluja kuitenkin käytäisiin esimerkiksi valtuustokausittain eli kerran neljässä vuodessa.

 

Asemakaavan esitystapa, 55 §

 

Kaupunginhallitus esittää, että kevennetty menettely nimen muutoksen suhteen koskisi myös muita nimiä, kuten puistojen, katujen, siltojen jne. nimiä. Tämän vuoksi säännöksessä tulisi ”kadun nimen” tilalla olla muoto ”asemakaavassa määritelty nimi”.

 

Kaukolämpöverkkoon liittymisvelvollisuus, 57 a §

 

Ehdotettu muutos tukee osaltaan tukea yhdyskuntarakenteen tiivistämistä. Kaupunginhallitus esittää harkittavaksi, että asemakaavassa voitaisiin lämmitysjärjestelmän lisäksi velvoittaa käyttämään muitakin kunnallisteknisiä verkkoja, joita kunta voi tarjota, esimerkiksi kaukokylmäverkkoa tai alueellista alipaineistettua jätehuoltolaitteistoa.

 

Kehittämisalueet, 110 §

 

Raideliikenteen aseman seutujen maankäytön tehostaminen on kaikin puolin kannatettava ajatus. Kehittämisalueita koskevaa erityismainintaa ei kuitenkaan tulisi rajata pelkästään raideliikenteen asemiin ja siten asettaa vähämerkityksellisempään asemaan muuta joukkoliikennettä.

 

Rakennusluvan edellytykset asemakaava-alueella, 135 §

 

Pykälä koskee rakennusluvan edellytyksiä silloin, kun rakennuksen purkaminen sisältyy rakennuslupaan eikä siten edellytä erillistä purkamislupaa ja siihen liitettyjä myöntämisedellytyksiä, ts. ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että pykälä on tarpeellinen silloin, kun kyseessä on vanhentunut asemakaava. Myös sellaisia tilanteita esiintyy Helsingissä, mutta suhteellisen harvoin. Sen sijaan tapauksissa, jolloin asemakaava on ajanmukainen, pykälän soveltamisesta aiheutuva valitusoikeuden laajentuminen saattaisi merkittävästi lykätä hankkeen toteuttamista, kun ensin purkamisaikeesta valitettaisiin kaavan yhteydessä ja heti sen perään rakennusluvan yhteydessä eikä jälkimmäinen kierros mitä todennäköisimmin muuttaisi jo kaavassa tutkittua rakennussuojelukysymystä.

 

Säännösehdotus on kehittynyt oikeaan suuntaan, kun valitusoikeus on rajattu vain naapureihin ja alueelliseen ympäristökeskukseen kaikkien kuntalaisten sijasta. Lisäksi pykälän perusteluissa erikseen mainitaan, että ajanmukaisen asemakaavan kysymyksessä ollessa rakennuksen purkamisen mahdollistavan rakennusluvan myöntämisen edellytykset yleensä täyttyvät.

 

Lupa- ja valvontamaksut, 145 §

 

Kaupunginhallitus esittää, että pykälästä poistetaan sana ”luvan”, koska rakennusvalvontaan liittyy myös muita kuin lupaan liittyviä tarkastus- ja valvontamaksuja.

 

Poikkeamistoimivalta, edellytykset ja ilmoittaminen 171,172 ja 174 §

 

Kaupunginhallitus esittää harkittavaksi, että alueellista poikkeamista koskevasta kohdasta poistetaan sana ”asuinrakennuksen”. Ellei näin tapahdu, johdonmukaisuuden vuoksi sana asuinrakennus tulisi lisätä myös 172 §:n 3 momenttiin. Lisäksi kaupunginhallitus esittää harkittavaksi, että alueellisen poikkeamisen määräaikaa voitaisiin pidentää ehdotetusta viidestä vuodesta ja että sillä voitaisiin sallia olemassa olevien pientaloalueiden pienehkö tehokkuuden lisäys, esimerkiksi e = 0.20:stä 0.25:een. Mahdollisuus vapauttaisi muun muassa Helsingissä kaavoittajaresursseja muihin tarpeellisempiin suunnittelutehtäviin.

 

Helsingin kaupunginhallitus esittää lisäksi harkittavaksi, että ympäristökeskuksella nyt olevaa poikkeamisvaltaa voitaisiin pääkaupunkiseudun kaupungeissa delegoida kaupungeille riippumatta yhteisen kokonais- yleiskaavan valmistumisesta. Pääkaupunkiseudun kaupungeilla on riittävät resurssit ja monipuolinen ammattitaito tehtävästä suoriutumiseen. Olisi perusteltua, että pääkaupunkiseudun kaupunkien osalta poikkea­mistoimivallan delegointiin riittäisi oikeusvaikutteisen yleiskaavan olemassaolo, joka voisi sisältää myös naapurikuntia tai niiden osa-alueita.

 

Delegoinnilla ja yhteisellä yleiskaavalla ei myöskään ole asiallista yh­teyttä esimerkiksi siltä osin, että neljän kaupungin yhteinen yleiskaava olisi parhaimmillaan niitä yhdistävä yhteinen strateginen suunnitelma, johon on melko vaikeaa yhdistää esimerkiksi rakennussuojeluinventointeja sillä tarkkuudella, että ne tukisivat poikkeamisratkaisujen tekemistä.

 

Kuitenkin, riippumatta siitä, onko päätösvalta rakennussuojelumää­räyksistä poikkeamiseen kunnalla vai Uudenmaan ympäristökeskuksella, poikkeamissäännösten soveltamisessa on esiintynyt tulkintaongelmia eikä myöskään oikeuskäytäntö ole toistaiseksi tuonut asiaan helpotusta. Ongelmia on esiintynyt erityisesti esteettömyysvaatimusten ja rakennussuojelun yhteensovittamisessa, mikä on konkretisoitunut erityisesti jälkiasennushissien lupakäytännössä. Asia ei ainakaan helpotu, jos näistäkin määräyksistä poikkeaminen sallitaan tehtäväksi myös suo­­raan rakennusluvan yhteydessä, kuten 175 §:ssä ehdotetaan.

 

Poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä, 175 §

 

Säännöksessä ehdotetaan rakennusluvan yhteydessä tehtävän poikkeamisen laajentamista ”vähäisestä” poikkeamisesta sellaiseen, joka ei ole ”vaikutuksiltaan merkittävä”. Tällaista poikkeamista ei kuitenkaan voisi rakennusluvan yhteydessä myöntää rakennusoikeudesta tai rakennuksen pääkäyttötarkoituksesta. Jo maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä tavoitteena oli edetä tähän suuntaan, mutta sanamuoto jätettiin lopulta ennalleen.

 

Kaupunginhallitus tukee ehdotusta sen esitetyn argumentoinnin valossa, että jo muutamassa vuodessa tekninen kehitys saattaa antaa joihin­kin rakentamistapoihin parempia ratkaisuja kuin kaavaa laadittaessa on osattu ennakoida.

 

Sen sijaan kaupunginhallitus suhtautuu hieman varauksellisemmin rakennuslupaviranomaisen toimivallan laajentamiseen muun muassa rakennussuojeluun, kaupunkikuvallisiin vaatimuksiin tai rakennetun ympäristön toimivuuteen, viihtyisyyteen tai terveellisyyteen liittyvissä poikkeamistapauksissa. Mikäli muutos hyväksytään, on tarkoin seurattava perusteluissa mainittujen luvan myöntämisedellytysten toteutumista ja rakennuslupaviranomainen tulisi velvoittaa perustelemaan ratkaisunsa eli esittämään lupapäätöksessä arvio poikkeamisen vaikutuksista muun muassa kaavan tavoitteisiin, naapureihin ja ympäröivään maankäyttöön nähden. Helsingissä asiaa voidaan edesauttaa sisäisen lausuntomenettelyn kautta (muun muassa kaupunkisuunnitteluvirasto/lautakunta ja kaupunginmuseo) ja viime kädessä kaupunginhallituksella on valitusoikeus myös rakennusluvista. 

 

Valituslupajärjestelmän laajentaminen, 188 ja 190 §

 

Asemakaavoitukseen ehdotetaan otettavaksi käyttöön valituslupajärjestelmä korkeimpaan hallinto-oikeuteen silloin, kun asemakaava on oi­keusvaikutteisen yleiskaavan alueella ja hallinto-oikeus ei ole muuttanut kunnallisen viranomaisen päätöstä. Valituslupajärjestelmän piiriin ehdotetaan otettavaksi myös suunnittelutarveratkaisut sekä poikkea­mis­päätökset. Helsingin kaupunginhallitus pitää ehdotusta erittäin kannatettavana. Toteutuessaan esitys nopeuttaa kaavoitusta ja lupien myöntämistä merkittävästi, kun pelkästään hidastamistarkoituksessa tehtyjen jatkovalitusten määrä vähenee.

 

Muut ehdotukset             Kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa ehdotuksen 60, 63, 65, 68–70, 83, 91, 143, 202 ja 203 pykälien johdosta. Osallistumis- ja tiedottamisjärjestelmää koskevat muutokset ovat Helsingissä jo käytössä, myös katusuunnitelmapäätöksen voimaan saattamismahdollisuus ennen lainvoimaa on kannatettava ja muilta osin muutosehdotukset ovat lähinnä teknisluonteisia parannuksia.

 

Kirje ympäristöministeriölle sekä pöytäkirjanote rakennusvalvontavirastolle, rakennusvirastolle, kaupunginmuseolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle, Helsingin Energialle ja hallintokeskuksen oi­keuspalveluille.

 

Hellström teki Puoskarin kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden seuraavan vastaehdotuksen:

 

”Lisäys lausunnon loppuun: Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa, että esteettömyys lisättäisiin asemakaavaan sisältövaatimuksiin.

 

Perustelu: Sisältövaatimuksena on tällä hetkellä terveellisyys ja turvallisuus. Lisäksi esteettömyysasiat tulisi huomioida jo kaavoitusvaiheessa.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Hellströmin ehdotuksen äänin 11-4. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Laakso, Puoskari, Ojala.

 

Wallden-Paulig teki Urhon kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden seuraavan vastaehdotuksen:

 

”Lisäys päätösehdotukseen s. 92, Kaukolämpöverkkoon liittymisvelvollisuus, 57a § kappaleen jälkeen.

 

Yksityisen maan kansallisen kaupunkipuiston alueeseen sisällyttämisen helpottaminen, 68 §

 

Ehdotettu muutos ei ole kannatettava, koska se toteutuessaan heikentäisi maanomistajan perustuslaillista oikeusturvaa ja saattaisi johtaa maanomistajien eriarvoiseen kohteluun. Yksityisen maan sisällyttäminen kansallisen kaupunkipuiston alueeseen vastoin omistajan suostumusta saattaa myös johtaa helposti kohtuuttomuuksiin, koska ei voida tietää, miten kansallisen kaupunkipuiston lainsäädäntö esim. suojelun osalta tulevaisuudessa kehittyy.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Walden-Pauligin ehdotuksen äänin 8-6. Vähemmistöön kuuluivat Hakola, Oker-Blom, Rautava, Urho, Walden-Paulig, Rihtniemi. Tyhjää äänesti Peltokorpi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijänehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 9

 

 

450 §

KIINTEISTÖ OY TAPULIKAUPUNGIN PALVELUTALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-795

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon 3.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen kaupungin edustajaksi edellä mainitusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behriä kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä varsinaiseksi tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:ta (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja varatilintarkastajaksi KHT Pertti Hiltusta.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille ja tarkastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

451 §

KIINTEISTÖ OY MELLUNMÄEN LIIKE- JA TOIMINTAKESKUKSEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-798

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskuksen 3.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi toimitilapäällikkö Unto Ojalaa ja varajäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behriä kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä tilintarkastajaksi vuodelle 2008 Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullisena tilintarkastajana HTM Kai Salmivuori) ja varatilintarkastajaksi HTM Anne Pekkalaa.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

452 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

26.3.2008

rakennuslautakunta

18.3.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

20.3.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

453 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-154, 2008-909

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2007 tilinpäätöksen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle tilikauden tuloksen 363 027 081,73 euroa ennen varaus- ja rahastokirjauksia, käsittelystä seuraavaa:

 

Helsingin Energian ylijäämä, 217 563 608,88 euroa siirretään teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti Helsingin Energian taseen omaan pääomaan.

 

Helsingin Veden tilikauden ylijäämä, 2 861 047,88 euroa, siirretään teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti Helsingin Veden taseen omaan pääomaan.

 

Helsingin Sataman tilikauden yli-/alijäämä on 0,00 euroa.

 

Liikennelaitoksen tilikauden yli-/alijäämä on 0,00 euroa.

 

Helsingin Tekstiilipalvelun tilikauden ylijäämä 11 642,65 euroa, siirretään liikepalvelulautakunnan esityksen mukaisesti Helsingin Tekstiilipalvelun taseen omaan pääomaan.

 

Helsingin kaupungin Palvelukeskus Palmian tilikauden ylijäämä 3 276 242,71 euroa, siirretään liikepalvelulautakunnan esityksen mukaisesti Palvelukeskuksen taseen omaan pääomaan.

 

Asuntolainarahaston ylijäämä 1 504 174,88 euroa, asuntotuotantorahaston ylijäämä 22 733 795,23 euroa, urheilu- ja ulkoilurahaston ylijäämä 884 618,27 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä 2 178 043,80 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä – 3 575 968,69 euroa siirretään rahastojen sääntöjen mukaan niiden rahastopääomiin.

 

Kaupunginhallitus esittää lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:

 

Kamppi-Töölönlahti- alueen investointirahastosta tuloutetaan rahaston sääntöjen mukaisesti Kamppi-Töölönlahti- alueen investointimenoja vastaava määrä 5 204 928,34 euroa. Kamppi Töölönlahti- alueen investointirahastoon siirretään Kamppi Töölönlahti- alueen maan myynneistä kertyneet tulot 46 961 007 euroa.

 

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä 8 651 109,84 euroa.

 

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksestä asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta 29 000 euroa.

 

Kallion virastotalon investointivarauksesta syntynyttä poistoerovarausta tuloutetaan 840 939,63 euroa.

 

Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, 34 082 483,05 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Helsingin Energian taseen kertyneistä voittovaroista siirretään teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti 200 000 000 euroa kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

 

Lisätiedot:
Jäppinen Tuula, taloushallintopäällikkö, puhelin 310 25100

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

454 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: HELSINGIN KAUPUNKIKONSERNIIN KUULUVIEN TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 4/2007

 

Khs 2007-1248

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-       merkitä seurantaraportin tiedoksi

 

-       kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan kaupunginhallitukselle esityksen Helsinki Region Marketing Oy:n oman pääoman vahvistamisesta yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi sekä lisäksi

 

-       kehottaa Helsingin Bussiliikenne Oy:tä antamaan kaupunginhallitukselle viimeistään vuoden 2008 puolivuotiskatsauksen yhteydessä yksityiskohtaisen selvityksen yhtiön toiminnan ja talouden tilasta sekä tulevaisuuden näkymistä mahdollisine toimenpiteineen.

 

Pöytäkirjanote raportoiduille tytäryhteisöille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

455 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: KAUPUNGINTALOKORTTELIEN ELÄVÖITTÄMINEN

 

Khs 2008-154

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Tohmo Kari, projektinjohtaja, puhelin 310 25901

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

456 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN TOIMEENPANON TILANNEKATSAUS

 

Khs 2008-154

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Pajunen Jussi, kaupunginjohtaja, puhelin 310 36000
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

457 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: KRUUNUVUORENRANNAN ALUERAKENTAMISPROJEKTIA KOSKEVA TILANNEKATSAUS

 

Khs 2008-154

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Pajunen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä ja että asian esittelijänä toimi vs. kaupunginjohtaja.

 

Lisätiedot:
Kallio Sirpa, projektinjohtaja, puhelin 310 36124
Jalkanen Riitta, projektipäällikkö, puhelin 310 37293

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

437 §

Ärende bordlagt 25.3.2008

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MARI

PUOSKARI: SÄKERSTÄLLANDE AV TILLGÅNGEN TILL

PERSONLIGA ASSISTENTER FÖR HANDIKAPPADE

 

Stn 2007-2502

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Mari Puoskari), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Mari Puoskari och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 310 36048

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Sanna Hellström

Outi Ojala

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  8.4.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 439 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 422-431, 433-438, 440-441, 448-449, 452 ja
453-457 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros

Puhelin: 010 364 3300

Faksinumero: 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 439 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

439 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

422-431, 433-438, 440-441, 448-449, 452 och 453-457 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster eller med stöd av dem utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118

00131 HELSINGFORS

Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5. våningen

Telefon: 010 364 3300

Telefax: 010 364 3314

E-post: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

439 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.