Kokousaika

25.3.2008 kello 16.00 – 17.40

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 382-421 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Malmivirta, Tarja

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Peltonen, Raija

osastopäällikkö

 

 

Kari, Tapio

lehdistöpäällikkö

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


376-377,


378-382,


385-389, 391, 

 Sauri

 

 

390,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


392-396, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


397-402, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
383,


403-407, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
384,


408-421, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

376

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

377

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

378

Kj/1

Keskusvaalilautakunnan täydentäminen

 

379

Kj/2

Terveyslautakunnan jäsenen valinta

 

380

Kj/3

Äänestysaluejaon muuttaminen

 

381

Kj/4

Savoy-yksikön vuoden 2008 tarkistettu talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet

 

382

Kj/5

Sopimuksen tekeminen pääkaupunkiseudun yhteishankinnoista

 

383

Sj/6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

384

Kaj/7

Vanhankaupungin hotellirakennusten ja muiden matkailua palvelevien majoitusrakennusten tontin 27932/1 vuokrausperusteet

 

385

Kj/3

Sitoumuksen antaminen Uudenmaan ympäristökeskukselle

 

386

Kj/4

17.3.2008 pöydälle pantu asia

Rakentamisen tuotanto-organisaation kehittämisen jatkovalmistelu

 

387

Kj/5

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

388

Kj/6

Mitox Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

389

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

390

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

391

Kj/9

Ilmoitus kaupunginjohtaja Jussi Pajusen virkasuhteen ulkopuolisista toimista

 

392

Ryj/1

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Siitepölyallergiaa aiheuttavien kasvilajien käyttö

 

393

Ryj/2

Lausunto Vantaan linjastosuunnitelmasta 2008-2013

 

394

Ryj/3

Lausunto Vantaan juna-asemien kehittämisselvityksestä

 

395

Ryj/4

Lausunto YTV:lle YTV:n, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien ilmansuojelun toimintaohjelmien luonnoksista

 

396

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

397

Stj/1

Vt Mari Puoskarin toivomusponsi: Vammaisten henkilökohtaisten avustajien riittävyys

 

398

Stj/2

Vt Irmeli Wallden-Pauligin toivomusponsi: Kotihoidon tuen Helsinki-lisän korottaminen

 

399

Stj/3

Vt Maija Anttilan toivomusponsi: Köyhyys- ja syrjäytymisloukkuun pudonneiden nuorten auttaminen

 

400

Stj/4

Vt Birgitta Dahlbergin toivomusponsi: Dementoituneiden ruotsinkieliset hoitoresurssit

 

401

Stj/5

17.3.2008 pöydälle pantu asia

Vt Birgitta Dahlbergin toivomusponsi: Hammashoidon palveluseteli

 

402

Stj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

403

Sj/1

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi: kouluaterioiden laatutason säilymisestä huolehtiminen

 

404

Sj/2

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi: koulujen liikuntatilojen vuokrauksen laskutuksen nopeuttaminen

 

405

Sj/3

Valtuutettu Tuomas Nurmelan toivomusponsi: positiivisen diskriminaation määrärahan myöntämiskriteerit ja käyttötarkoitus

 

406

Sj/4

Erään luokanopettajan oikaisuvaatimus virantoimituksesta pidättämisen uudelleenarviointia koskevassa asiassa

 

407

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

408

Kaj/1

Oy Kamppiparkki Ab:n varsinainen yhtiökokous

 

409

Kaj/2

Esitys Uudenmaan ympäristökeskukselle Stora Enso Oyj:n pääkonttorirakennuksen suojelemiseksi rakennussuojelulailla

 

410

Kaj/3

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkodin varsinainen yhtiökokous

 

411

Kaj/4

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

 

412

Kaj/5

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n ja NCC Rakennus Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

413

Kaj/6

Kiinteistö Oy Säterintie 2:n varsinainen yhtiökokous

 

414

Kaj/7

Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskuksen varsinainen yhtiökokous

 

415

Kaj/8

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin varsinainen yhtiökokous

 

416

Kaj/9

Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalon varsinainen yhtiökokous

 

417

Kaj/10

17.3.2008 pöydälle pantu asia

Kiinteistö Oy Televisiokatu 3:n poikkeamishakemus

 

418

Kaj/11

17.3.2008 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Helsingin Mäkelänkatu 56:n poikkeamishakemuksesta

 

419

Kaj/12

Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8 -nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous

 

420

Kaj/13

Asunto Oy Merimiehenkatu 12:n varsinainen yhtiökokous

 

421

Kaj/14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

376 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lehtipuun (varalla Hellström) ja Vehviläisen (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

377 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

378 - 384 §

Kaupunginvaltuuston 9.4.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

378 §

Keskusvaalilautakunnan täydentäminen

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Linden Timo, asiamies, puhelin 310 36550
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572

 

379 §

Terveyslautakunnan jäsenen valinta

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

380 §

Äänestysaluejaon muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Linden Timo, asiamies, puhelin 310 36550
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572

 

381 §

Savoy-yksikön vuoden 2008 tarkistettu talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 310 36279

 

382 §

Sopimuksen tekeminen pääkaupunkiseudun yhteishankinnoista

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

383 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

384 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 17.3.2008 pöydälle pantu asia
Vanhankaupungin hotellirakennusten ja muiden matkailua palvelevien majoitusrakennusten tontin 27932/1 vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

385 §

SITOUMUKSEN ANTAMINEN UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE

 

Khs 2007-1550

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Vuosaaren pilaantuneiden maiden välivarastointikentän toimintaa varten saadun luvan (14.11.2007, No YS 1496) edellyttämien velvoitteiden täyttämistä koskevan kunnan sitoumuksen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään sitoumuksen.

 

Pöytäkirjanote rakennusviraston ympäristötuotannolle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen

varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

386 §

17.3.2008 pöydälle pantu asia

RAKENTAMISEN TUOTANTO-ORGANISAATION KEHITTÄMISEN JATKOVALMISTELU

 

Khs 2007-1705

Esityslistan asia Kj/4

 

                                      Kaupunginhallitus päätti kehottaa sääntötoimikuntaa valmistelemaan edellä kuvatun organisaatiomuutoksen edellyttämät johtosääntömuutokset.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä asianomaisten virastojen ja henkilöstöjärjestöjen kanssa valmistelemaan suunnitelman organisaatiomuutoksen toteuttamiseksi siten, että muutos voidaan toteuttaa 1.1.2009 alkaen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa selvittämään EU:n komission 11.12.2007 tekemään ns. Destia - päätökseen liittyen liikelaitoksesta kunnallisena toimintamuotona mahdollisesti aiheutuvat kilpailuneutraliteetin ongelmat sekä talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan tarvittavat toimenpide-ehdotukset Helsingin kaupungin liikelaitosten osalta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että esityksestä pyydetään lausunnot 30.4.2008 mennessä yleisten töiden lautakunnalta, satamalautakunnalta, kiinteistölautakunnalta, liikepalvelulautakunnalta ja sosiaalilautakunnalta sekä henkilöstötoimikunnalta.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, liikepalvelulautakunnalle, satamalautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskuksella ja yleisten töiden lautakunnalle.

 

Ojala teki esittelijän ehdotukseen nähden vastaehdotuksen, jonka mukaan esitys rakentamisen tuotanto-organisaation kehittämisen  jatkovalmistelusta tulisi hylätä. Koska ehdotusta ei kannatettu esitys raukesi.

 

Vehviläinen teki Malisen kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden seuraavan vastaehdotuksen:

 

”Khs kehottaa sääntötoimikuntaa valmistelemaan organisaatiomuutoksen edellyttämät johtosääntömuutokset rakentamispalvelu-nimisen nettobudjetoidun yksikön perustamiseksi yleisten töiden lautakunnan alaisuuteen ohjausryhmän esitykseen jätetyn eriävän mielipiteen mukaisesti.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vehviläisen ehdotuksen äänin10-5. Vähemmistöön kuuluivat Kantola, Malinen, Ojala, Pajamäki ja Vehviläinen.

 

Ojala jätti päätökseen vastaehdoksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 310 36570

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

387 §

ETELÄ-POHJANMAAN VOIMA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-769

Esityslistan asia Kj/5

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Energiaa edustamaan kaupunkia Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n 26.3.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä nimeää ehdolle kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo Ruohosen.

 

                                            Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen Helsingin Energialle, ote nimetylle henkilölle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

388 §

MITOX OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-751

Esityslistan asia Kj/6

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

-                     edustamaan kaupunkia Mitox Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2008, ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

 

-                     ehdottamaan yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavaksi toimikaudeksi Helsingin Energiasta toimitusjohtaja Seppo Ruohonen ja controller Jaana Peltomäki sekä Helen Sähköverkko Oy:stä toimitusjohtaja Risto Harjanne ja että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT  Leif-Erik Forsberg.

 

Pöytäkirjanote yhtiökokouskutsuineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä ote nimetyille henkilöille, Helsingin Energialle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

389 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

390 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

391 §

ILMOITUS KAUPUNGINJOHTAJA JUSSI PAJUSEN VIRKASUHTEEN ULKOPUOLISISTA TOIMISTA

 

Khs 2008-830

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä ilmoituksen tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen henkilöstö- ja talousyksikölle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Liite 1

 

 

392 §

VALTUUTETTU TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: SIITEPÖLYALLERGIAA AIHEUTTAVIEN KASVILAJIEN KÄYTTÖ

 

Khs 2007-2627

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 28.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Tuomas Rantanen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tuomas Rantaselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

393 §

LAUSUNTO VANTAAN LINJASTOSUUNNITELMASTA 2008-2013

 

Khs 2008-186

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Vantaan linjastosuunnitelman 2008 – 2013 ehdotuksesta YTV:lle seuraavan lausunnon:

 

Vantaan linjastosuunnitelman 2008–2013 ehdotuksen tärkeimpänä tavoitteena on ollut liityntäliikenteen ja junan käytön lisääminen Helsinkiin suuntautuvilla matkoilla. Tavoite on pääkaupunkiseudulla yhteisesti hyväksytyn raskasta raideliikennettä suosivan joukkoliikennestrategian mukainen.

 

Kaupunginhallitus antoi keväällä 2007 lausunnon Vantaan linjastosuunnitelma 2007 – 2011 luonnoksesta. Lausunnossa kiinnitettiin erityistä huomiota

 

-                                       seutulinjaston liityntäpainotteisuuden lisääntymiseen, liityntäbussien tahdistamiseen juniin ja rautatieliikenteen häiriöihin,

-                                       liikenteen hoidon taloudellisuuteen sekä

-                                       tasapainon löytämiseen rautatieliikenteen ja Helsinkiin tulevien suorien bussilinjojen kesken.

 

Vantaan linjastosuunnitelmaehdotuksessa 2008–2013 esitetään monia parannuksia niihin seikkoihin, joihin Helsingin kaupunginhallitus kiinnitti erityistä huomiota kevään 2007 luonnoksessa.

 

On hyvä, että matkaketjujen toimivuuteen vaikutetaan runkoverkon tiheällä liikennöinnillä ja vaihtojen järjestämisellä hyvin toimiviin ja korkealaatuisiin runkoverkon solmupisteisiin. Onnistuneen vaihtotapahtuman edellytykset paranevat junien aikatauluihin sovitettujen liityntäbussien aikataulujen myötä sekä liityntäasemien kunnostamisella kulkuyhteyksien, valaistuksen ja vartioinnin osalta. Tavoitteiden mukaista on, että junakaluston riittävyys ja liikennöinnin säännöllisyys varmistetaan yhdessä VR:n kanssa ennen uuden linjastosuunnitelman käyttöönottoa.

 

On tärkeää, että suunnitelmaehdotuksen kokonaiskustannukset alenevat bussi- ja junaliikenteessä yhteensä noin 4,5 miljoonaa euroa, kun vuoden 2013 suunnitelmaehdotusta verrataan nykytyyppiseen linjastoon. Ehdotuksen myötä Vantaan bussiliikenteen kokonaiskustannukset alenevat suunnitelmakaudella noin 6,0 miljoonaa euroa, kun taas junaliikenteessä muutokset kasvattavat kustannuksia noin 1,5 miljoonaa euroa.

 

Merkittävä parannus on, että Helsingin keskustaan päättyviä suoria seutulinjoja on säilytetty suurimmista keskuksista ja työpaikka-alueilta enemmän kuin vuoden takaisessa linjastoluonnoksessa. Tämä on hyvä muutos varsinkin niiden matkustajien kannalta, joiden matka suuntautuu muualle kuin Helsingin rautatieasemien läheisyyteen.

 

Suunnitelmaehdotuksessa Helsingin keskustan yhteydet hoidetaan suorilla seutulinjoilla Vihdintien, Hämeenlinnanväylän, Tuusulanväylän ja Lahdenväylän ympäristössä. Tiheän ja säännöllisen liityntä- ja runkoliikenteen myötä kokonaismatka-ajat Helsingin keskustaan suuntautuvilla matkoilla pysyvät valtaosalla käyttäjistä vähintään nykyisellä tasolla. Jatkossa esimerkiksi linja 453 kulkee Kivimäen kautta. Lisäksi esimerkiksi linja 730 lakkautetaan, mutta linja 72 palvelee Rekolaa ja Mataria sekä kulkee Koivukylän ja Korson asemien kautta.

 

Jatkosuunnittelussa kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota seudullisten bussilinjojen tarjonnan mitoitukseen. Seutulinjoilla on joillakin päätiesuunnilla merkittävä rooli helsinkiläisten matkustajien liikkumisessa Helsingin sisällä. Jos seutulinjojen vuoromäärää vähennetään liikaa, saatetaan Helsingin sisäistä liikennettä joutua vastaavasti lisäämään siten, että kokonaisuutena liikennöintikustannukset kasvavat. Kustannusriski sisältyy myös siihen, että matkustajat eivät siirry käyttämään liityntälinjoja ja junaa siinä laajuudessa kuin suorilta bussilinjoilta vähennetty vuorotarjonta edellyttäisi.

 

Helsingin kannalta tavoiteltavinta on Helsingin sisäisten ja Helsingin alueella kulkevien sekä helsinkiläisten että muiden seudullisten joukkoliikennematkojen mahdollisimman suuri kuljetusosuus. Vantaan linjastosuunnitelmaehdotus 2008–2013 antaa pohjan Helsingin tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupunginhallituksen vuoden takaiseen linjastoluonnokseen antaman lausunnon olennaiset osat on otettu luonnoksessa huomioon.

 

Kirje YTV:lle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

394 §

LAUSUNTO VANTAAN JUNA-ASEMIEN KEHITTÄMISSELVITYKSESTÄ

 

Khs 2008-187

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Vantaan juna-asemien kehittämisselvityksestä YTV:lle seuraavan lausunnon:

 

Vantaan lähijuna-asemien kehittämisselvitys antaa hyvän kuvan lähijuna-asemien nykytilasta ja niiden kehittämistarpeista. Kehittämisselvitys on pääpiirteittäin yhdensuuntainen Helsingin kuudesta lähijuna-asemasta tehdyn kehittämisselvityksen kanssa. Myös Helsingin selvityksessä esitetään samankaltaisia parannuksia tarkasteltavien asemien sähköiseen ja kiinteään informaatioon, valaistukseen, esteettömyyteen, turvallisuuteen, kunnossapitoon ja oheistoimintaan. Samoin liityntäpysäköintiin sekä autojen että polkupyörien osalta on kiinnitetty erityisestä huomiota myös Helsingin asemien kehityssuunnitelmissa.

 

Vantaan lähijuna-asemien kehittämisselvitys tukee Helsingin tavoitteita joukkoliikennematkojen kuljetusosuuden lisäämiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi asemien on oltava kunnossa, jolloin ne osaltaan tukevat tätä strategiaa. Vantaan alueella olevien juna-asemien kehittäminen on edellytys junaliikenteen vahvistamiselle ja busseilla tapahtuvan syöttöliikenteen lisäämiselle.

 

Selvityksessä on otettu huomioon raideliikenteen pääasiallisten käyttäjäryhmien tarpeet. Esitetyt toimenpiteet nostavat junalla matkustamisen ja näihin matkoihin liittyvien matkaketjujen palvelutasoa Helsingissä ja Vantaalla sekä yhdenmukaistavat asemilla saatavaa informaatiota, palveluita sekä laatutasoa yleisemminkin.

 

Selvityksessä on jalankulun esteettömyys ollut yhtenä arviointiperusteena. Käytäntö on osoittanut, että vallitsevat suunnittelunormit ovat tältä osin riittämättömät. Esteettömän kulkuyhteyden aikaansaanti rautatiealueen kummankin puolen välille ja asemalaitureille hissien ja liukuportaiden avulla ei välttämättä riitä. Jalankulkuliikenteen pääyhteyksien tasonvaihtojen rakentamista riittävän loivina luiskina tulisi harkita.

 

Sisä- ja ulkovalaistus ovat erittäin tärkeä toiminnallisuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta parantava tekijä, joka olisi ansainnut esitettyä syvällisemmän tarkastelun esimerkiksi yleisten parannusehdotusten esittämisen yhteydessä. Myös taiteen mahdollisuuksien tarkastelu jää selvityksessä lähes kokonaan huomiotta.

 

Kaiken kaikkiaan Helsingin ja Vantaan lähijuna-asemien kehittämisselvitykset antavat yhdessä selkeän kuvan, miten Kehärataan liittyviä asemia on tarpeen kehittää. Selvitykset muodostavat hyvän kokonaisuuden. Monet esitetyistä parannustoimenpiteistä voitaneen hoitaa yhteistyönä Helsingin ja Vantaan kesken.

 

Kirje YTV:lle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, liikennelaitokselle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

395 §

LAUSUNTO YTV:LLE YTV:N, ESPOON, KAUNIAISTEN JA VANTAAN KAUPUNKIEN ILMANSUOJELUN TOIMINTAOHJELMIEN LUONNOKSISTA

 

Khs 2008-220

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää YTV:lle YTV:n, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien ilmansuojelun toimintaohjelmien luonnoksista seuraavan lausunnon:

 

Ilmansuojelun toimintaohjelmien tavoitteet ovat tärkeitä pääkaupunkiseudun ilmanlaadun turvaamiseksi ja parantamiseksi. Ilmansuojelun toimintaohjelmat on laadittu yhteistyössä kuntien ja YTV:n kanssa, ja ne sisältävät useita tärkeitä yhteisiä toimenpiteitä. Kaupunginhallitus katsoo, että yhteisten ja samansisältöisten toimenpiteiden toteuttamiseksi kaupunkien tulee edelleen lisätä yhteistyötään.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelmassa 2008-2016 on useita toimenpiteitä, jotka puuttuvat YTV:n ja muiden kaupunkien ohjelmista. Tämä johtuu osittain kaupunkien ominaispiirteistä. Osa toimenpiteistä on kuitenkin sellaisia, joiden ottamista mukaan YTV:n ja muiden kaupunkien ohjelmiin olisi hyvä harkita. Näitä ovat mm. kaikki Helsingin yleiset toimenpiteet (I: Toimenpide 1-5), liikenteen hallinta- ja hinnoittelukeinojen selvitys (II: Toimenpide 7) ja liikkumisohjauskeskuksen perustamisen selvitys (II: Toimenpide 9-10).

 

Ilmansuojelun toimintaohjelmien taustatiedot

 

Kohdan Ilmanlaadun seuranta pääkaupunkiseudulla > Päästökartoitukset osalta kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin Satama on sopinut Satamatieto Oy:n kanssa satamapäästömallin kehittämisestä, jotta saataisiin oikeaa tietoa satamatoiminnan ilmapäästöistä. Kyseisessä kehittämistyössä ovat mukana myös VTT, Suomen Satamaliitto sekä useat muut satamat. Tarkoitus on tehdä laskentamalli, joka perustuu aluskäynteihin, liikenteen määrään sekä alusten moottoreiden teknisiin tietoihin. Laskentamallilla tullaan saamaan vertailukelpoisia tietoja eri satamista.

 

YTV:n ilmansuojelun toimintaohjelma 2008-2016

 

Helsingin kaupunginhallitus esittää, että kohtaan YTV:n Seutu ja ympäristötiedon toimenpiteet > Ilmanlaadun seuranta pääkaupunkiseudulla > Yhteistyötahot lisättäisiin myös Sisäasiainministeriön pelastusosasto, jolla on ollut suoria keskusteluyhteyksiä sekä käytännön toimenpiteitä lähialueiden maastopalojen hallintaan liittyvissä asioissa.

 

Toimenpide 1.4 Kehitetään ilman epäpuhtauksien päästöarvioita

Yhteistyötahot: esitetään lisättäväksi Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)

 

Toimenpide 1.8 Edistetään asukkaiden tietoisuutta ilmanlaadusta

Yhteistyötahot: esitetään lisättäväksi Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)

 

Toimenpide 1.10 Edistetään liikenteen ilmanlaatuvaikutuksia koskevia tutkimuksia

Yhteistyötahot: esitetään lisättäväksi Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)

 

Toimenpide 2.1 Edistetään ilmansuojelua pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnittelulla

Esitetään lisättäväksi: YTV osallistuu liikenneministeriön johtamaan pääkaupunkiseudun ruuhkamaksuja koskevaan selvitystyöhön.

 

Toimenpide 2.3 Kehitetään infrastruktuuria

Yhteistyötahot: esitetään lisättäväksi Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)

 

Toimenpide 2.8 Tiedotetaan ja kampanjoidaan joukkoliikenteeseen liittyvistä aiheista

Yhteistyötahot: esitetään lisättäväksi Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)

 

Espoon ilmansuojelun toimintaohjelma

 

1. Maankäytön ja liikenteen suunnittelu

 

Kaupunginhallitus katsoo, että suunnittelussa tulee ottaa huomioon lähekkäin rakentamisen vaatimukset rakenteelliselle palo-turvallisuudelle sekä huolehtia hälytysajoneuvojen vaatimien pelastusteiden käyttökelpoisuudesta tiiviisti rakennettavilla alueilla.

 

Maankäytön suunnittelussa tulee osoittaa tankkausasemille turvalliset sijoituspaikat, joissa on otettu huomioon riittävät suojaetäisyydet.

 

Kaasuajoneuvojen määrän lisääntymisen riskit sekä mahdollisesti tarvittavat turvallisuustoimenpiteet olemassa oleville rakennuksille tai pysäköintilaitoksille, joissa kaasuajoneuvoja käytetään tai pysäköidään, tulee selvittää. Uudisrakentamisen suunnittelussa tulee ottaa huomioon kaasuajoneuvojen määrän lisääntyminen.


2. Liikenne

 

Esitetään lisättäväksi: Espoon kaupunki osallistuu liikenneministeriön johtamaan pääkaupunkiseudun ruuhkamaksuja koskevaan selvitystyöhön.

 

Toimenpide 6. Julkisen poikittaisliikenteen kehittäminen

Yhteistyötahot: esitetään lisättäväksi Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)

 

Toimenpide 7. Raideliikenteen kehittäminen

Yhteistyötahot: esitetään lisättäväksi Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)

 

Toimenpide 9. Joukkoliikenteen matkustajainformaation ja aikataulutiedon parantaminen

Yhteistyötahot: esitetään lisättäväksi Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)

 

Toimenpide 11. Liikennevirtojen ohjaus

Yhteistyötahot: esitetään lisättäväksi Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)

 

4. Pienpoltto

 

Ohjelman tavoitteena on ohjata vähäpäästöisten lämmitysjärjestelmien käyttöön. Rohkaistaessa kiinteistöjä luopumaan öljylämmityksestä on huolehdittava riittävästä tiedottamisesta öljysäiliöiden ja – putkistojen asianmukaisesta poistamisesta. Vanhojen tulisijojen ja hormien jäädessä käyttöön lämmitysmuotojen vaihtuessa on huolehdittava tulisijojen ja hormien kunnosta ja soveltuvuudesta toisenlaiselle polttoaineelle. Vanhoja tulisijoja uusittaessa on otettava huomioon tulisijojen ja hormien turvallinen liittäminen toisiinsa.

 

Ohjelman toteutumisen seuranta

 

YTV:n ilmansuojelun toimintaohjelmaan sisältyvät toimenpiteiden seuranta ja mittarit. Espoon ohjelmaan on kirjattu ohjelman toteutumisen seuranta. Kaupunginhallitus esittää, että käytettäviä mittareita täsmennettäisiin.


Tärkeimmät toimenpiteet

 

YTV:n toimintaohjelmassa toimenpiteistä on nostettu esiin kymmenen kärkikokonaisuutta, joiden toteuttamista pidetään ensisijaisena. Kaupunginhallitus katsoo, että myös Espoon toimintaohjelmassa olisi hyvä esittää erikseen tärkeimpinä pidetyt toimenpiteet.

 

Kauniaisten ilmansuojelun toimintaohjelma

 

1. Maankäytön ja liikenteen suunnittelu

 

Kaupunginhallitus katsoo, että suunnittelussa tulee ottaa huomioon lähekkäin rakentamisen vaatimukset rakenteelliselle palo-turvallisuudelle sekä huolehtia hälytysajoneuvojen vaatimien pelastusteiden käyttökelpoisuudesta tiiviisti rakennettavilla alueilla.

 

Maankäytön suunnittelussa tulee osoittaa tankkausasemille turvalliset sijoituspaikat, joissa on otettu huomioon riittävät suojaetäisyydet.

 

Kaasuajoneuvojen määrän lisääntymisen riskit sekä mahdollisesti tarvittavat turvallisuustoimenpiteet olemassa oleville rakennuksille tai pysäköintilaitoksille, joissa kaasuajoneuvoja käytetään tai pysäköidään, tulee selvittää. Uudisrakentamisen suunnittelussa tulee ottaa huomioon kaasuajoneuvojen määrän lisääntyminen.

 

2. Liikenne

 

Esitetään lisättäväksi: Kauniaisten kaupunki osallistuu liikenneministeriön johtamaan pääkaupunkiseudun ruuhkamaksuja koskevaan selvitystyöhön.

 

Toimenpide 5. Julkisen poikittaisliikenteen kehittäminen

Yhteistyötahot: esitetään lisättäväksi Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)

 

Toimenpide 8. Liikennevirtojen ohjaus

Yhteistyötahot: esitetään lisättäväksi Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)

 

Toimenpide 9. Joukkoliikenteen turvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen

Yhteistyötahot: esitetään lisättäväksi Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)

 

4. Pienpoltto

 

Ohjelman tavoitteena on ohjata vähäpäästöisten lämmitysjärjestelmien käyttöön. Rohkaistaessa kiinteistöjä luopumaan öljylämmityksestä on huolehdittava riittävästä tiedottamisesta öljysäiliöiden ja -putkistojen asianmukaisesta poistamisesta. Vanhojen tulisijojen ja hormien jäädessä käyttöön lämmitysmuotojen vaihtuessa on huolehdittava tulisijojen ja hormien kunnosta ja soveltuvuudesta toisenlaiselle polttoaineelle. Vanhoja tulisijoja uusittaessa on otettava huomioon tulisijojen ja hormien turvallinen liittäminen toisiinsa.

 

Toteutuksen seuranta

 

YTV:n ilmansuojelun toimintaohjelmaan sisältyvät toimenpiteiden seuranta ja mittarit. Kauniaisten ohjelmaan on kirjattu ohjelman toteutumisen seuranta-aikataulu. Kaupunginhallitus esittää, että käytettäviä mittareita täsmennettäisiin.

 

Tärkeimmät toimenpiteet

 

YTV:n toimintaohjelmassa toimenpiteistä on nostettu esiin kymmenen kärkikokonaisuutta, joiden toteuttamista pidetään ensisijaisena. Kaupunginhallitus katsoo, että myös Kauniaisten toimintaohjelmassa olisi hyvä esittää erikseen tärkeimpinä pidetyt toimenpiteet.

 

Vantaan ilmansuojelun toimintaohjelma

 

1. Maankäytön ja liikenteen suunnittelu

 

Kaupunginhallitus katsoo, että suunnittelussa tulee ottaa huomioon lähekkäin rakentamisen vaatimukset rakenteelliselle palo-turvallisuudelle sekä huolehtia hälytysajoneuvojen vaatimien pelastusteiden käyttökelpoisuudesta tiiviisti rakennettavilla alueilla.

 

Maankäytön suunnittelussa tulee osoittaa tankkausasemille turvalliset sijoituspaikat, joissa on otettu huomioon riittävät suojaetäisyydet.

 

Kaasuajoneuvojen määrän lisääntymisen riskit sekä mahdollisesti tarvittavat turvallisuustoimenpiteet olemassa oleville rakennuksille tai pysäköintilaitoksille, joissa kaasuajoneuvoja käytetään tai pysäköidään, tulee selvittää. Uudisrakentamisen suunnittelussa tulee ottaa huomioon kaasuajoneuvojen määrän lisääntyminen.


2. Liikenne

 

Esitetään lisättäväksi: Vantaan kaupunki osallistuu liikenneministeriön johtamaan pääkaupunkiseudun ruuhkamaksuja koskevaan selvitystyöhön.

 

Toimenpide 7. Poikittaisen joukkoliikenteen kehittäminen

Yhteistyötahot: esitetään lisättäväksi Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)

 

Toimenpide 8. Joukkoliikenteen subvention nosto

Yhteistyötahot: esitetään lisättäväksi Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)

 

Toimenpide 9. Joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen

Yhteistyötahot: esitetään lisättäväksi Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)

 

Toimenpide 10. Kehitetään mahdollisuutta kulkea vapaa-ajanmatkat joukkoliikenteellä

Yhteistyötahot: esitetään lisättäväksi Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)

 

4. Pienpoltto

 

Ohjelman tavoitteena on ohjata vähäpäästöisten lämmitysjärjestelmien käyttöön. Rohkaistaessa kiinteistöjä luopumaan öljylämmityksestä on huolehdittava riittävästä tiedottamisesta öljysäiliöiden ja -putkistojen asianmukaisesta poistamisesta. Vanhojen tulisijojen ja hormien jäädessä käyttöön lämmitysmuotojen vaihtuessa on huolehdittava tulisijojen ja hormien kunnosta ja soveltuvuudesta toisenlaiselle polttoaineelle. Vanhoja tulisijoja uusittaessa on otettava huomioon tulisijojen ja hormien turvallinen liittäminen toisiinsa.

 

Seuranta ja mittarit

 

YTV:n ilmansuojelun toimintaohjelmaan sisältyvät toimenpiteiden seuranta ja mittarit. Kaupunginhallitus esittää, että myös Vantaan ohjelmaan lisättäisiin toimenpiteiden seuranta sekä käytettävät mittarit.

 

Tärkeimmät toimenpiteet

 

YTV:n toimintaohjelmassa toimenpiteistä on nostettu esiin kymmenen kärkikokonaisuutta, joiden toteuttamista pidetään ensisijaisena. Kaupunginhallitus katsoo, että myös Vantaan toimintaohjelmassa olisi hyvä esittää erikseen tärkeimpinä pidetyt toimenpiteet.

 

 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että ohjelmien hyväksymisen jälkeen on tärkeää alkaa aktiivisesti toteuttaa esitettyjä toimenpiteitä. Siihen vaaditaan henkilö- ja taloudellisia resursseja, jotka YTV:n ja kunkin kaupungin tulee ottaa toimintaa ja taloutta suunnitellessaan huomioon.

 

Kirje Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle (YTV) ja pöytäkirjanote satamalautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, terveyslautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 12

 

 

396 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota yleisten töiden lautakunnan 18.3.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus yleisten töiden lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

397 §

VT MARI PUOSKARIN TOIVOMUSPONSI: VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN RIITTÄVYYS

 

Khs 2007-2502

Esityslistan asia Stj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

398 §

VT IRMELI WALLDEN-PAULIGIN TOIVOMUSPONSI: KOTIHOIDON TUEN HELSINKI-LISÄN KOROTTAMINEN

 

Khs 2007-2515

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Irmeli Wallden-Paulig) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Irmeli Wallden-Paulig) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Irmeli Wallden-Pauligille sekä tiedoksi muille valtuutetuille

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

399 §

VT MAIJA ANTTILAN TOIVOMUSPONSI: KÖYHYYS- JA SYRJÄYTYMISLOUKKUUN PUDONNEIDEN NUORTEN AUTTAMINEN

 

Khs 2007-2506

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Maija Anttila) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Maija Anttila) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Maija Anttilalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

400 §

VT BIRGITTA DAHLBERGIN TOIVOMUSPONSI: DEMENTOITUNEIDEN RUOTSINKIELISET HOITORESURSSIT

 

Khs 2007-2497

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Birgitta Dahlberg) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Birgitta Dahlberg) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.


 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Birgitta Dahlbergille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

401 §

17.3.2008 pöydälle pantu asia

VT BIRGITTA DAHLBERGIN TOIVOMUSPONSI: HAMMASHOIDON PALVELUSETELI

 

Khs 2007-2496

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Birgitta Dahlberg) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Dahlberg) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Birgitta Dahlbergille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

402 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 18.3.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

403 §

VALTUUTETTU ULLA-MARJA URHON TOIVOMUSPONSI: KOULUATERIOIDEN LAATUTASON SÄILYMISESTÄ HUOLEHTIMINEN

 

Khs 2007-2505

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Ulla-Marja Urho) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Ulla-Marja Urholle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Esittelijä muutti esitystään korjaamalla valtuutettu Ulla-Marja Urhon nimen oikeinkirjoitusta, joka esityslistalla oli virheellisesti Ulla-Maija neljässä eri kohdassa.

 

Esitys hyväksyttiin esittelijän muutetun esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

404 §

VALTUUTETTU KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: KOULUJEN LIIKUNTATILOJEN VUOKRAUKSEN LASKUTUKSEN NOPEUTTAMINEN

 

Khs 2007-2508

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

405 §

VALTUUTETTU TUOMAS NURMELAN TOIVOMUSPONSI: POSITIIVISEN DISKRIMINAATION MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMISKRITEERIT JA KÄYTTÖTARKOITUS

 

Khs 2007-2517

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Nurmela) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tuomas Nurmelalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Esittelijä muutti esitystään lisäämällä sivulle 67 viimeiseksi kappaleeksi, ennen päätösehdotusta tekstin:

 

Kaupunginhallitus on vuoden 2009 raamipäätökseensä sisällyttänyt maininnan koulukohtaisesta positiivisen diskriminaation tarkastelusta.

 

Esitys hyväksyttiin esittelijän muutetun esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

406 §

ERÄÄN LUOKANOPETTAJAN OIKAISUVAATIMUS VIRANTOIMITUKSESTA PIDÄTTÄMISEN UUDELLEENARVIOINTIA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2007-1710

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan esittämiin seikkoihin viitaten, hylätä Xxxxx Xxxxxxx oikaisuvaatimuksen, koska Xxxxxx ei ole esittänyt sellaisia perusteita, joiden nojalla kaupunginhallituksen 28.1.2008 tekemä päätös tulisi kumota.

 

Pöytäkirjanote Xxxxx Xxxxxxx muutoksenhakuosoituksin, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä opetusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

407 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginorkesterin johtokunta

11.3.2008

opetuslautakunta

18.3.2008

- suomenkielinen jaosto

18.3.2008

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

11.3.2008

 

 

eläintarhan johtaja

10. ja 12.3.2008

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

17.3.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

13. ja 17.3.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

18.3.2008

työterveysjohtaja

17.3.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

408 §

OY KAMPPIPARKKI AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-588

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Oy Kamppiparkki Ab:n 26.3.2008 pidettävässä yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi toimistopäällikkö Jaakko Staufferia ja kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppista kiinteistövirastosta.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, kiinteistövirastolle, nimetyille henkilöille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

409 §

ESITYS UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE STORA ENSO OYJ:N PÄÄKONTTORIRAKENNUKSEN SUOJELEMISEKSI RAKENNUSSUOJELULAILLA

 

Khs 2008-358

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti tehdä Uudenmaan ympäristökeskukselle esityksen 8. kaupunginosan (Katajanokka) korttelin nro 142 tontilla nro 1 (Kanavaranta 1) sijaitsevan rakennuksen suojelemisesta rakennussuojelulain nojalla edellä esityslistalta ilmenevillä, kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukaisilla perusteilla.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuun­nittelulautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

410 §

KIINTEISTÖ OY RASTILANKALLION PÄIVÄKODIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-732

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkodin 1.4.2008 klo 15.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaisiksi jäseniksi asiakaspäällikkö Sisko von Behriä ja toimitilapäällikkö Unto Ojalaa kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä varajäseneksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttästä kiinteistövirastosta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajiksi vuodek­si 2008 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen).

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

411 §

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA

 

Khs 2007-1657

Esityslistan asia Kaj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

412 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY:N JA NCC RAKENNUS OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2008-594

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 2.1.2008 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy on myynyt Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan korttelin nro 31134 tontin nro 12 rakennuksineen NCC Rakennus Oy:lle perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja NCC Rakennus Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

413 §

KIINTEISTÖ OY SÄTERINTIE 2:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-604

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Säterintie 2:n 18.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa

 

                    esittämään yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi toimitilapäällikkö Unto Ojalaa kiinteistöviraston tilakeskuksesta, ja

 

                    kehottaa Kiinteistö Osakeyhtiö Helsingin Toimitiloja esittämään Kiinteistö Oy Säterintie 2:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi talousarviopäällikkö Tuula Saxholmia ja varajäseneksi erityissuunnittelija Liisa Viljasta, molemmat talous- ja suunnittelukeskuksesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2008 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen ja varatilintarkastajiksi KHT Tomi Rimpisen ja KHT Hannu Riipin.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastusyhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

414 §

KIINTEISTÖ OY PALOHEINÄN PALVELUKESKUKSEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-605

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskuksen 18.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa

 

                    ehdottamaan yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behriä kiinteistöviraston tilakeskuksesta ja varajäseneksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttästä, ja

 

                    kehottaa Kiinteistö Osakeyhtiö Helsingin Toimitiloja esittämään Kiinteistö Oy Paloheinän palvelukeskuksen hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi talousarviopäällikkö Tuula Saxholmia talous- ja suunnittelukeskuksesta ja asiamies Timo Lindeniä hallintokeskuksen oikeuspalveluista sekä varajäseneksi erityissuunnittelija Liisa Viljasta talous- ja suunnittelukeskuksesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2008 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen sekä varatilintarkastajiksi KHT Tomi Rimpisen ja KHT Hannu Riipin.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastusyhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

415 §

KIINTEISTÖ OY KAISANIEMEN METROHALLIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-747

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin 11.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen hallintojohtaja Yrjö Judströmiä ja kiinteistöpäällikkö Seppo Jussilaa liikennelaitokselta sekä lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukkaa talous- ja suunnittelukeskuksesta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä vuodelle 2008 yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen ja varatilintarkastajaksi KHT Tomi Rimpisen.

 

Pöytäkirjanote mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

416 §

KIINTEISTÖ OY PUISTOLAN PANKKITALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-753

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalon yhtiökokouksessa 28.3.2008 ja siellä hyväksymään hallituksen esitykset kokouksessa käsittelyssä olevista asioista..

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle kiinteistöviraston tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttästä ja asiakaspäällikkö Sisko von Behriä sekä tilintarkastajaksi vuodelle 2008 BDO FinnPartners Oy:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen).

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

417 §

17.3.2008 pöydälle pantu asia

KIINTEISTÖ OY TELEVISIOKATU 3:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-114

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se päätöksen nro 2008-114/526 mukaisesti myönnä poikkeusta haettuun toimenpiteeseen.

 

Rautava teki esittelijän ehdotukseen nähden seuraavan palautusehdotuksen:

 

Kaupunginhallitus päättänee palauttaa asian uudelleenvalmisteltavaksi siten, että poikkeus haettuun toimenpiteeseen myönnetään.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Rautavan ehdotuksen äänin 9-6.

 

Vähemmistöön kuuluivat Hakola, Oker-Blom, Rautava, Urho, Walden-Paulig ja Rihtniemi.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

418 §

17.3.2008 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY HELSINGIN MÄKELÄNKATU 56:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-411

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 56:lle haettuun toimenpiteeseen 22. kaupunginosan korttelin nro 707 tontille nro 56 ehdolla, että jätehuone sijoitetaan pihan sijasta rakennukseen.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

419 §

KIINTEISTÖ OY TURKISMIEHENTIE 8 -NIMISEN YHTIÖN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-780

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8 -nimisen yhtiön 31.3.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimitilapäällikkö Unto Ojalaa kiinteistöviraston tilakeskuksesta ja varsinaiseksi tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

420 §

ASUNTO OY MERIMIEHENKATU 12:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-785

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Asunto Oy Merimiehenkatu 12:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2008 ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behriä ja varajäseneksi kiinteistöviraston tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttästä.

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajiksi Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Ari Lehto) ja varatilintarkastajaksi KHT Pasi Pekkarisen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

421 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

13.3.2008

kiinteistölautakunta

18.3.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

17. ja 19.3.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

392 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TUOMAS

RANTANEN: ANVÄNDNINGEN AV VÄXTARTER SOM ORSAKAR

POLLENALLERGI

 

Stn 2007-2627

Ärende Ryj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 28.11.2007 (Tuomas Rantanen), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tuomas Rantanen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

Översättning:

398 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN IRMELI

WALLDEN-PAULIG: HÖJNING AV HELSINGFORSTILLÄGGET

TILL HEMVÅRDSSTÖDET

 

Stn 2007-2515

Ärende Stj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Irmeli Wallden-Paulig), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Irmeli Wallden-Paulig och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 310 36048

 


Översättning:

399 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MAIJA

ANTTILA: HJÄLP TILL UNGDOMAR SOM HAR FALLIT I EN

FATTIGDOMS- ELLER UTSLAGNINGS­FÄLLA

 

Stn 2007-2506

Ärende Stj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Maija Anttila), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Maija Anttila och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 310 36048

 

Översättning:

400 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN BIRGITTA

DAHLBERG: RESURSERNA FÖR VÅRD AV DEMENTA PÅ SVENSKA

 

Stn 2007-2497

Ärende Stj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Birgitta Dahlberg), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Birgitta Dahlberg och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Rautanen Marja-Liisa, stadssekreterare, telefon 310 36184

 


Översättning:

401 §

Ärende bordlagt 17.3.2008

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN BIRGITTA

DAHLBERG: SERVICESEDLAR INOM TANDVÅRDEN

 

Stn 2007-2496

Ärende Stj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Birgitta Dahlberg), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Birgitta Dahlberg och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Rautanen Marja-Liisa, stadssekreterare, telefon 310 36184

 

Översättning:

403 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ULLA-MARJA

URHO: BIBEHÅLLEN KVALI­TETSNIVÅ PÅ SKOLMÅLTIDERNA

 

Stn 2007-2505

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Ulla-Marja Urho)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Ulla-Marja Urho och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

– – –

 

Tilläggsuppgifter:

Malmivirta Tarja, stf. stadssekreterare, telefon 310 36683

 

Översättning:

404 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: PÅSKYNDAD FAKTU­RERING AV HYRAN FÖR

SKOLORNAS GYMNASTIKSALAR

 

Stn 2007-2508

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Kauko Koskinen)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

405 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TUOMAS

NURMELA: KRITERIERNA FÖR BEVILJANDE AV ANSLAGET FÖR

POSITIV DISKRIMINERING OCH DISPONERINGEN AV DET

 

Stn 2007-2517

Ärende Sj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Tuomas Nurmela)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tuomas Nurmela och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

– – –

 

Tilläggsuppgifter:

Malmivirta Tarja, stf. stadssekreterare, telefon 310 36683

 

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Sirkka-Liisa Vehviläinen

Sanna Hellström

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  2.4.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 406 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 376-384, 386, 389-405, 407, 411, 418
ja 421 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 417 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 412 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros

Puhelin: 010 364 3300

Faksinumero: 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 405 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

406 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

376-384, 386, 389-405, 407, 411, 418  och 421 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

417 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

412 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster eller med stöd av dem utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118

00131 HELSINGFORS

Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5. våningen

Telefon: 010 364 3300

Telefax: 010 364 3314

E-post: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

405 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.