Kokousaika

17.3.2008 kello 16.00 – 17.29

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen

 

 

Puoskari, Mari

varajäsen

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

varajäsen (paitsi osa 350-375 §)

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi osa 350-375 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 350-375 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Malmivirta, Tarja

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

Peltonen, Raija

osastopäällikkö (361 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


330-331,


332,


341-346, 

 Sauri

 

 

347,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


348-349, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


350-353, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
333-334,


354-362, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
335-340,


363-375, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

330

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

331

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

332

Kj/1

Lainan myöntäminen Kiviconstruction Oy:lle

 

333

Sj/2

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

334

Sj/3

Ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen instituutti -nimisen oppilaitoksen toiminnan lopettaminen

 

335

Kaj/4

Kiinteistön Hietaniemenkatu 9 peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

336

Kaj/5

Vanhankaupungin hotellirakennusten ja muiden matkailua palvelevien majoitusrakennusten tontin 27932/1 vuokrausperusteet

 

337

Kaj/6

Viikin asunto/palvelutontin 36223/5 vuokrausperusteet

 

338

Kaj/7

Kallion tontin 295/6 asemakaavan muuttaminen (nro 11712)

 

339

Kaj/8

Malmin tontin 38037/5 ja korttelin 38259 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11695)

 

340

Kaj/9

Suurmetsän virkistys- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä tonttien 41033/4 ja 13, 41034/1 - 4, 41035/5, 41041/4, 41088/2 ja 41097/1 ym. alueiden (Aurinkomäki) asemakaavan muuttaminen (nro 11680)

 

341

Kj/3

Määrärahan myöntäminen liikuntavirastolle Myllypuron harjoitushallin maaperän stabiloimiseen ja ojan putkitukseen

 

342

Kj/4

Päiväkotikiinteistö Kalinka Oy:lle myönnetyn lainan laina-ajan pidentäminen

 

343

Kj/5

Rakentamisen tuotanto-organisaation kehittämisen jatkovalmistelu

 

344

Kj/6

Ärende bordlagt 25.2.2008, 3.3.2008 och 10.3.2008

Utvecklande av servicen på svenska i huvudstadsregionen

25.2.2008, 3.3.2008 ja 10.3.2008 pöydälle pantu asia

Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisten palvelujen kehittäminen

 

345

Kj/7

Kaupunginvaltuuston 12.3.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

346

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

347

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

348

Ryj/1

Helsinki kaikille toimintakertomuksen 2007 ja toimintasuunnitelman 2008 hyväksyminen

 

349

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

350

Stj/1

Vt Kai Kaliman toivomusponsi: Hammashoidon jonotilanne

 

351

Stj/2

Vt Birgitta Dahlbergin toivomusponsi: Hammashoidon palveluseteli

 

352

Stj/3

Eräiden virkojen perustaminen terveyskeskukseen ja virkajärjestely

 

353

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

354

Sj/1

Valtuutettu Kai Kaliman toivomusponsi: selvitys työvoimapulan takia tehdyistä useammista peräkkäisistä työvuoroista

 

355

Sj/2

Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi: työvoiman rekrytointinäkymät ja saatavuus sosiaali- ja terveystoimeen sekä opetukseen

 

356

Sj/3

Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Kiviconstruction Oy:n kanssa

 

357

Sj/4

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokous 27.3.2008

 

358

Sj/5

Tilintarkastajien valitseminen Jääkenttäsäätiölle vuodeksi 2008

 

359

Sj/6

Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallien yhtiökokous

 

360

Sj/7

Perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen alentamisen tai perimättä jättämisen periaatteet

 

361

Sj/8

Kaupungin henkilöstöraportti 2007

 

362

Sj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

363

Kaj/1

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Helsingin Hämeentie 3:n ja Kiinteistö Oy Helsingin Näkinkuja 1:n kanssa Kallion tontin 11295/6 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11712

 

364

Kaj/2

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Helsingin Päätie 32:n poikkeamishakemuksesta

 

365

Kaj/3

Kiinteistö Oy Televisiokatu 3:n poikkeamishakemus

 

366

Kaj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Helsingin Mäkelänkatu 56:n poikkeamishakemuksesta

 

367

Kaj/5

Helsingin Energian hallinnassa olevien kolmen asunto-osakeyhtiön varsinaiset yhtiökokoukset

 

368

Kaj/6

Kiinteistö Oy Kampin palvelutalon varsinainen yhtiökokous

 

369

Kaj/7

Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä suunnitteilla olevassa kiinteistökaupassa (tontti 45484/1)

 

370

Kaj/8

Käpylän Nyyrikinpuistossa olevan ns. Vuoritalon ja pihapiirin varaaminen peruskorjauksen suunnittelua varten

 

371

Kaj/9

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi ostoskeskusten kunnostamisesta

 

372

Kaj/10

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös hylätä valitukset Hietaniemenkatu 5 b asuntolarakennuksen peruskorjauksen hankesuunnitelmasta

 

373

Kaj/11

Palvelukeskus Albatross Oy:n varsinainen yhtiökokous  

 

374

Kaj/12

10.3.2008 pöydälle pantu asia

Kiinteistö Oy Helsinki Niittylänpolku 10:n poikkeamishakemus

 

375

Kaj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

330 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lehtipuun (varalla Wallden-Paulig) ja Kantolan (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

331 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

332 - 340 §

Kaupunginvaltuuston 26.3.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

332 §

Lainan myöntäminen Kiviconstruction Oy:lle

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

333 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

334 §

Ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen instituutti -nimisen oppilaitoksen toiminnan lopettaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

335 §

Kiinteistön Hietaniemenkatu 9 peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

336 §

Vanhankaupungin hotellirakennusten ja muiden matkailua palvelevien majoitusrakennusten tontin 27932/1 vuokrausperusteet

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

337 §

Viikin asunto/palvelutontin 36223/5 vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

338 §

Kallion tontin 295/6 asemakaavan muuttaminen (nro 11712)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

339 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.3.2008 pöydälle pantu asia
Malmin tontin 38037/5 ja korttelin 38259 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11695)

 

 

Esittelijä muutti esitystään poistamalla sivulta 51 kohdan:

”Kivipyykintien ruotsinkielinen  nimi tulee korjata.”

 

Hyväksyttiin korjatun esityksen mukaisena.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

340 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.3.2008 pöydälle pantu asia
Suurmetsän virkistys- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä tonttien 41033/4 ja 13, 41034/1 - 4, 41035/5, 41041/4, 41088/2 ja 41097/1 ym. alueiden (Aurinkomäki) asemakaavan muuttaminen (nro 11680)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

341 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LIIKUNTAVIRASTOLLE MYLLYPURON HARJOITUSHALLIN MAAPERÄN STABILOIMISEEN JA OJAN PUTKITUKSEEN

 

Khs 2008-561

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää liikuntavirastolle vuoden 2008 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet.

 

1 180 000 euroa (alv=0) käytettäväksi Myllypuron harjoitushallin tontin maaperän stabilointiin ja ojan putkitukseen tontilla

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, liikuntavirastolle (Asko Rahikainen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä

Huusko) ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

342 §

PÄIVÄKOTIKIINTEISTÖ KALINKA OY:LLE MYÖNNETYN LAINAN LAINA-AJAN PIDENTÄMINEN

 

Khs 2007-2679

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaen päätöksiään 9.2.1998 ja 5.5.2003 lainan myöntämisestä Päiväkotikiinteistö Kalinka Oy:lle siten, että lainan takaisinmaksuaikaa pidennetään päättymään 31.5.2015 ja että lainasta ei peritä lyhennyksiä vuosina 2008 ja 2009.

 

Pöytäkirjanote anojalle, sosiaalilautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

343 §

RAKENTAMISEN TUOTANTO-ORGANISAATION KEHITTÄMISEN JATKOVALMISTELU

 

Khs 2007-1705

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Vehviläinen teki asiassa vastaehdotuksen, joka kaupunginhallituksen puheenjohtajan ilmoituksen mukaan tulisi liittää valtuutetuille seuraavaan kokoukseen jaettavaan aineistoon, vastaehdotus liitteenä.

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 310 36570

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

344 §

Ärende bordlagt 25.2.2008, 3.3.2008 och 10.3.2008

UTVECKLANDE AV SERVICEN PÅ SVENSKA I HUVUDSTADSREGIONEN

25.2.2008, 3.3.2008 ja 10.3.2008 pöydälle pantu asia

PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOTSINKIELISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN

 

Stn/Khs 2007-2014

Ärende Kj/6 på föredragningslistan

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt konstatera följande som ställningstagande till förslagen till utvecklande av servicen på svenska i huvudstads­regionen:

 

I huvudstadsregionen bor en femtedel av landets svenskspråkiga befolkning, sammanlagt ca 64 000 personer. Tvåspråkigheten är en väsentlig del av Helsingfors identitet, historia och nutid. Det är viktigt att medborgarservicen för de svenskspråkiga i Helsingfors och hela huvudstadsregionen fungerar här och nu.

 

Arbetsgruppen för utveckling av den svenska servicen i huvudstads­region­en har på ett övergripande och förtjänstfullt sätt utrett behoven att utveckla den svenska servicen och granskat möjligheterna för de olika sektorerna i städerna att samarbeta på stads- och regionnivå. Utredningen är en god grund för en gemensam bedömning av service­utvecklingen.

 

Av arbetsgruppens rapport framgår att utvecklingen av den svenska servicen utgår allmänt från att en koncentration av servicen i hela huvudstadsregionen bättre tryggar servicen för de svenskspråkiga, som bor spridda i regionen.

 

Stadsstyrelsen konstaterar att då staden tillhandahåller och utvecklar service följer den språklagen och de språkliga rättigheterna enligt speciallagstiftningen. Utgångspunkten är att Helsingfors stads svenska service fortsättningsvis ska utvecklas som en del av den allmänna utvecklingen av stadens service och servicenät. Stadens förvaltningar ska genomföra utvecklingsprojekten med svensk service inom ramen för budgeten.

 

Städerna i huvudstadsregionen främjar stegvis en gemensam använd­ning av service i enlighet med redan fastslagna gemensamma planer och beslut. Utnytt­jandet av service över kommungränserna måste ske utifrån fullt kost­nads­ansvar.

 

Stadsstyrelsen konstaterar att arbetsgruppens rapport har sänts för utlåtande till alla förvaltningar inom Helsingfors stad. Utifrån utlåt­ande­na anser stadsstyrelsen att i den fortsatta behandlingen av arbets­grupp­ens tio åtgärdsförslag ska följande beaktas:

 

Förslagen beträffande invånarna

 

För närvarande kan man få service på svenska i huvudstadsregionen på serviceställen, telefonrådgivning och städernas webbsidor. Den för huvudstadsregionen gemensamma hälsorådgivningstelefonen betjänar klienterna på finska och svenska.

 

Att eventuellt skapa en helt separat svenskspråkig medborgarservice för hela huvudstadsregionen kan leda till överlappande funktioner och ge problem med uppdatering och informationsgången.

 

Ett viktigt mål är att utveckla den elektroniska kommunikationen i regionen på finska och svenska. Först ska den nuvarande gemen­samma regionportalen utvecklas så att den betjänar invånarna i huvudstadsregionen allt bättre. Telefonteknikens möjligheter bör utnyttjas så väl som möjligt i det fortsatta arbetet på bättre rådgivnings- och jourtjänster.

 

Social- och hälsovårdstjänsterna fungerar i första hand utifrån principen om närservice. Helsingfors har koncentrerat den svenska servicen till tre hälsostationer och en svensk socialservicebyrå. Erfarenheterna av att svenskspråkiga fritt får välja serviceställe och frivilligt anmäla sig till centraliserad service har så till vida varit goda. Rätten att söka sig till service efter eget val ska bedömas funktion för funktion. Svensk­språk­igas rätt att efter eget val anmäla sig till social- och hälsovård i huvud­stadsregionen kan ändå innebära ett behov att utöka den sven­ska servicen i Helsingfors, vilket kan innebära tilläggsresurser.

 

Förslaget att tillhandahålla specialservice inom social- och hälsovården (bl.a. handikappomsorg, rehabilitering, barnskydd, missbrukarvård, mentalvård i tillämpliga delar) centraliserat som samarbete i huvud­stads­regionen ska understödas. Handlingsmodeller för specialservicen har utvecklats i samråd mellan tjänsteinnehavare i huvudstadsregion­en, och ett förslag utarbetas för närvarande. Beslut fattas separat om ett gemen­­samt tillhandahållande av service utifrån förslaget, och samtidigt ska kostnadsansvaret fördelas.

 

En administrativ sammanslagning av den svenska undervisningen och dagvården började utredas hösten 2007, och utredningen slutförs i mars 2008. Efter det fattas beslut om eventuella fortsatta åtgärder i Helsingfors.

 

                                            Förslagen beträffande personalen

 

Enligt förvaltningsstadgan ska både den finskspråkiga och den svensk­språkiga befolkningens behov beaktas rättvist i stadens verksamhet. Stadens service ska ordnas så att invånarna kan få service på vartdera språket inom stadens alla arbetsfält. I samband med rekrytering och genom utbildning ser förvaltningarna och affärsverken som arbets­givare till att det finns tillräckligt med personal som kan svenska.

 

Språkkurser för yrkesgrupper och arbetsenheter främjar tillgången till svensk service. Svenska arbetarinstitutet svarar särskilt för utbudet av svenskkurser för personalen. Att ordna en gemensam språkutbildning i huvudstadsregionen för personalen kräver att kostnaderna för utbild­ningen och samordningen fördelas. 

 

Av förvaltningarnas och affärsverkens språkplaner framgår det servicebehov utifrån vilket en persons språkkunskaper och användning av språk beaktas i lönen. År 2007 omarbetades principerna för språk­tillägg inom staden och enligt dem beaktas språkkunskaperna antingen i den uppgiftsrelaterade lönen eller som personligt tillägg.

 

I december 2007 började förvaltningarna och affärsverken verkställa beslutet om att språkkunskaper ska beaktas i lönen. Dessutom pågår beredningen av ett för huvudstadsregionen gemensamt förfarande med tillägg för användning av språk.

 

SEURE Oy följer ägarkommunernas språkpolicy i sin verksamhet. Huvudstadsregionen är gemensamt rekryteringsområde, där satsningar ska göras på tillgången på språkkunnig personal. Städerna samarbetar för att ständigt harmonisera personalpolicyn.

 

                                            Förslagen beträffade förvaltningen

 

Delegationen för huvudstadsregionen medverkar till välfärden och en effektivare service för invånarna i regionen i enlighet med städernas gemensamma vision och strategi och i olika samarbetsformer. Att utveckla den svenska servicen har varit ett av samprojekten inom delegationen allt sedan den inledde sin verksamhet.

 

Stadens nämnder och direktioner svarar var och en för förvaltningarnas strategiska, operativa och ekonomiska linjedragningar. Regionala samarbetsorgan och organisationer tillsätts och regional medborgarservice skapas utifrån avtal mellan städerna. Frågan om att eventuellt tillsätta nya samarbetsorgan ska lösas i samband med beslutsfattandet utifrån bedömningen av sam­arbetet i huvudstadsregionen.

 

Att utse sektorsvisa kontakt­personer eller för huvudstadsregionen gemensamma kontakt­personer när det gäller svensk service kan vara ett bra sätt att göra samarbetet smidigare och förbättra samordningen. Förvalt­ning­arna kan vända sig till dem vid behov.

 

Servicen och servicestrukturen kan fås att fungera bättre genom att verksamheten kontinuerligt utvärderas och auditeras. I Helsingfors utvärderar förvaltningarna och affärsverken själva sin verksamhet. Utvärdering är ett redskap att höja kvaliteten och det används redan nu i allt större utsträckning. Det är möjligt att kontinuerligt utvärdera servicens språkliga kvalitet tack vare självutvärdering vid verksam­hetsen­het­­erna, som börjar i Helsingfors senast 2009. Förvaltningarna och affärsverken kan använda en självutvärderingsmanual som utarbetats i region­sam­arbetet, då de i fortsättningen utvärderar den svenska servicen.

 

                                            Skrivelse till delegationen för huvudstadsregionen.

 

Föredraganden ändrade sitt förslag på det sätt som framgår av bilagan.

 

Förslaget godkändes med de ändringar som föredraganden gjort.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kannanottonaan pääkaupunkiseudun ruotsinkielisten palvelujen kehittämisehdotuksista seuraavaa:

 

Pääkaupunkiseudulla asuu viidennes koko maamme ruotsinkielisestä väestöstä, yhteensä noin 64 000 henkeä. Kaksikielisyys on olennainen osa Helsingin identiteettiä, historiaa ja nykypäivää. Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen kuntalaispalvelun toimivuus ja ajantasaisuus on tärkeää.

 

Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisten palvelujen kehittämistyöryhmä on kokonaisvaltaisesti ja ansiokkaasti selvittänyt ruotsinkielisten palvelujen kehittämistarpeita ja tarkastellut kaupunkien eri toimialojen mahdollisuuksia yhteistyöhön kaupunkikohtaisesti ja seudullisesti. Selvitys muodostaa hyvän pohjan palvelujen kehittämisen yhteiselle arvioinnille.

 

Työryhmän raportin mukaan ruotsinkielisten palvelujen kehittämisessä lähtökohtana yleisellä tasolla on, että keskittämällä palveluja koko pääkaupunkiseudulla pystytään paremmin turvaamaan hajallaan asuvan ruotsinkielisen väestön palvelut.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä noudatetaan kielilakia ja erityislainsäädännössä määriteltyjen kielellisten oikeuksien toteutumista.  Lähtökohtana on, että Helsingin kaupungin ruotsinkielisiä palveluja tulee kehittää edelleen osana kaupungin yleistä palvelujen ja palveluverkon kehittämistä. Kaupungin eri hallintokuntien tulee toteuttaa ruotsinkielisten palvelujen kehittämishankkeet talousarvion puitteissa. 

 

Pääkaupunkiseudun kaupungit edistävät vaiheittain palvelujen yhteiskäyttöä tehtyjen yhteisten suunnitelmien ja päätösten mukaan. Palvelujen käyttö yli kuntarajojen edellyttää, että se tapahtuu täyden kustannusvastuun perusteella.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että työryhmän raportista on pyydetty Helsingissä kaikkien hallintokuntien lausunnot. Saatujen lausuntojen pohjalta kaupunginhallitus katsoo, että työryhmän esittämien kymmenen toimenpide-ehdotuksen osalta jatkokäsittelyssä tulee ottaa huomioon seuraavaa:

 

Asukkaita koskevat ehdotukset

 

                                            Tällä hetkellä ruotsinkielistä palvelua on saatavissa pääkaupunkiseudun eri palvelupisteissä, puhelinneuvonnassa ja kaupunkien verkkosivuilla. Pääkaupunkiseudun yhteinen terveysneuvontapuhelin palvelee suomen- ja ruotsinkielellä.

 

Kokonaan erillisen pääkaupunkiseudun yhteisen ruotsinkielisen kuntalaispalvelun mahdollinen luominen voisi johtaa toimintojen päällekkäisyyteen ja aiheuttaa päivitys- ja tiedonkulkuongelmia.

 

Sähköisten palvelujen kehittäminen seudullisena palveluna sekä suomen- että ruotsinkielellä on tärkeä tavoite. Ensisijaisena toimenpiteenä tulee olla nykyisen yhteisen seutuportaalin kehittäminen yhä paremmin pääkaupunkiseudun asukkaita palvelevaksi. Puhelinteknologian mahdollisuuksia tulisi myös hyödyntää neuvonta- ja päivystyspalvelujen jatkokehitystyössä mahdollisimman hyvin.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat ensisijaisesti lähipalvelun periaatteella. Helsinki on keskittänyt ruotsinkielisiä palveluja kolmelle terveysasemalle ja ruotsinkieliseen sosiaalipalvelutoimistoon. Kokemukset vapaasta asiointipaikan valinnasta ja vapaaehtoisesta listautumista keskitettyjen palvelujen piiriin ovat tältä osin olleet onnistuneita. Vapaa palveluihin hakeutumisoikeus on arvioitava toimintokohtaisesti.  Ruotsinkielisen väestön vapaa hakeutuminen pääkaupunkiseudulla sosiaali- ja terveyshuoltoon saattaisi kuitenkin merkitä tarvetta lisätä Helsingissä ruotsinkielistä palvelutoimintaa, mikä voisi merkitä lisäresurssointia.

 

Ehdotus ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyshuollon erityispalvelujen

(mm. vammais- tai kuntoutuspalvelut, lastensuojelu, päihdepalvelut, mielenterveyspalvelut soveltuvin osin) järjestämisestä keskitetysti pääkaupunkiseudun yhteistyönä on kannatettava. Erityispalvelujen toimintamalleja on kehitetty pääkaupunkiseudun viranhaltijayhteistyössä ja esitystä valmistellaan parhaillaan. Palvelujen yhteisestä järjestämisestä päätetään tämän pohjalta erikseen ja samassa yhteydessä tulee myös päättää kustannusvastuun jakautumisesta.

 

Ruotsinkielisen opetustoimen ja päivähoidon toimintojen hallinnollista yhdistämistä koskeva selvitystyö on käynnistetty syksyllä 2007 ja se valmistuu maaliskuussa 2008. Tämän jälkeen Helsingissä päätetään erikseen mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

 

                                            Henkilöstöä koskevat ehdotukset

 

Hallintosäännön mukaan kaupungin toimintojen järjestämisessä on tasapuolisesti otettava huomioon suomen- ja ruotsinkielisen

väestön tarpeet ja järjestettävä palvelut niin, että asukkaita voidaan

palvella kaksikielisesti kaikilla kaupungin tehtäväalueilla. Kaupungin virastot ja liikelaitokset huolehtivat rekrytointien yhteydessä ja koulutuksen avulla työnantajina siitä, että ruotsinkielentaitoista henkilökuntaa on riittävästi.

 

Henkilöstön ammattiryhmä- ja työyksikkökohtaisella kieliopetuksella edistetään ruotsinkielisten palvelujen saatavuutta. Henkilöstön ruotsinkielen opetustarjonnasta vastaa erityisesti ruotsinkielinen työväenopisto. Henkilöstölle suunnatun pääkaupunkiseudun yhteisen kielikoulutuksen järjestäminen edellyttää koulutuksesta ja sen koordinoinnista aiheutuvien kustannusten jakamista.

 

Virastojen ja liikelaitosten kielisuunnitelmissa on määritelty se palvelutarve, jonka perusteella henkilön kielitaito ja kielten käyttäminen otetaan huomioon palkkauksessa. Kaupunkitasolla on vuonna 2007 uusittu kielilisää koskevat periaatteet, joiden mukaan kielitaito otetaan huomioon joko tehtäväkohtaisessa palkassa tai henkilökohtaisena lisänä.

 

Kielitaidon huomioon ottamisesta palkkauksessa koskevan päätöksen täytäntöönpano on alkanut virastoissa ja liikelaitoksissa joulukuussa 2007. Lisäksi on vireillä pääkaupunkiseudun yhteisen kielenkäyttölisämenettelyn valmistelu.

 

SEURE Oy noudattaa omistajakuntiensa omaksumaa kielipolitiikkaa toiminnassaan. Pääkaupunkiseutu muodostaa yhteisen rekrytointialueen, jossa kielitaitoisen henkilöstön saatavuuteen tulee panostaa. Kaupunkien yhteistyöllä lisätään jatkuvasti henkilöstöpolitiikan harmonisointia.

 

                                            Hallintoa koskevat ehdotukset

 

                                            Neuvottelukunta edistää omalta osaltaan kaupunkien yhteisen vision ja strategian mukaisesti seudun asukkaiden hyvinvointia ja palvelutoiminnan tehostamista erilaisilla yhteistoimintamuodoilla. Ruotsinkielisten palvelujen kehittäminen on ollut yksi pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan yhteishankkeista neuvottelukunnan toiminnan käynnistymisestä lähtien.

 

                                            Kaupungin lauta- ja johtokunnat vastaavat kukin omien hallintokuntiensa strategisista, toiminnallisista ja taloudellista linjauksista. Seudullisten yhteistyöelinten ja organisaatioiden perustaminen tai seudullisten kuntalaispalveluiden luominen perustuu kaupunkien välisiin sopimuksiin. Uusien yhteistyöelinten mahdollinen perustaminen tulee ratkaista pääkaupunkiseudun yhteistyön arvioinnin pohjalta tehtävien päätösten yhteydessä.

 

                                            Ruotsinkielisten palvelujen toimialakohtaisen yhdyshenkilöiden tai pääkaupunkiseudun yhteisten yhdyshenkilöiden nimeäminen voi olla hyvä keino parantaa yhteistyön sujuvuutta ja koordinointia, jonka hallintokunnat voivat ottaa käyttöön tarvittaessa.

 

Palveluja ja palvelurakenteen toimivuutta voidaan kehittää arvioimalla ja auditoimalla säännöllisesti toimintaa. Helsingissä jokainen virasto ja liikelaitos arvioi itse omaa toimintaansa ja itsearvioinnit ovat laadun kehittämisen työvälineinä jo nyt yhä enenevässä määrin käytössä. Palvelujen kielellisen laadun jatkuva arviointi on mahdollistaa toteuttaa Helsingissä vuoteen 2009 mennessä käyttöön otettavan toimintayksiköiden itsearviointimenettelyn avulla. Seutuyhteistyössä laadittua itsearvioinnin käsikirjaa virastot ja laitokset voivat hyödyntää jatkossa ruotsinkielisten palvelujen arvioinnissa.

 

                                            Kirje pääkaupunkiseudun neuvottelukunnalle.

 

Esittelijä muutti esitystään liitteestä ilmenevällä tavalla.

 

Esitys hyväksyttiin esittelijän muutetun esityksen mukaisena.

 

Tilläggsuppgifter:
Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 310 36046

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

345 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 12.3.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 12.3.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

5                    Pöytäkirjanote Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle, Helsingin Satamalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, asuntotuotantotoimistolle, opetusvirastolle, nuorisoasiainkeskukselle, pelastuslaitokselle, liikennelaitokselle, sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9–114           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

115–118      Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

119               Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Camilla Granholmille ja suurtalousesimies Leena Johanssonille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

120–122      Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

123               Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

346 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       11.3.2008

satamalautakunta                                                          11.3.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                12.3.2008

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

347 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

348 §

HELSINKI KAIKILLE TOIMINTAKERTOMUKSEN 2007 JA TOIMINTASUUNNITELMAN 2008 HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-565

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki kaikille -projektin toimintakertomuksen vuodelta 2007 ja toimintasuunnitelman vuodelle 2008.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

349 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                              11.3.2008

 

Ilmoitus asianomaiselle lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

350 §

VT KAI KALIMAN TOIVOMUSPONSI: HAMMASHOIDON JONOTILANNE

 

Khs 2007-2490

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Kai Kalima) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kalima) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kai Kalimalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

351 §

VT BIRGITTA DAHLBERGIN TOIVOMUSPONSI: HAMMASHOIDON PALVELUSETELI

 

Khs 2007-2496

Esityslistan asia Stj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

352 §

ERÄIDEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN TERVEYSKESKUKSEEN JA VIRKAJÄRJESTELY

 

Khs 2008-363

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.4.2008 lukien terveyskeskukseen sijoitettavaksi seuraavat virat:

 

Psykiatriaosasto

 

Nimike

Lukumäärä

Palkkaus e/kk

 

 

 

avohoidon erikoislääkäri

2

4350,00

osastonlääkäri

2

4291,10

 

Terveysasemat-osasto

 

Nimike

Lukumäärä

Palkkaus e/kk

 

 

 

terveyskeskuslääkäri

4

3650,02 – 3918,86

 

Kotihoito-osasto

 

Nimike

Lukumäärä

Palkkaus e/kk

 

 

 

kotihoidon ohjaaja

1

2423,67

 

Samalla kaupunginhallitus päätti lakkauttaa 1.4.2008 lukien hammashuolto-osaston johtavan hammashuoltajan viran (vakanssinumero 21613) ja perustaa sen tilalle samasta ajankohdasta lukien ylihoitajan viran, jonka tehtäväkohtainen palkka on 3 014,33 euroa kuukaudessa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että edellä mainittu ylihoitajan virka saadaan täyttää ilman täyttölupaa.

 

Pöytäkirjanote terveyskeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

353 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                               11.3.2008

 

sosiaalilautakunta

lasten päivähoitojaosto                                 13.3.2008

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

354 §

VALTUUTETTU KAI KALIMAN TOIVOMUSPONSI: SELVITYS TYÖVOIMAPULAN TAKIA TEHDYISTÄ USEAMMISTA PERÄKKÄISISTÄ TYÖVUOROISTA

 

Khs 2007-2489

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Kai Kalima) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kalimalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

355 §

VALTUUTETTU SIRPA PUHAKAN TOIVOMUSPONSI: TYÖVOIMAN REKRYTOINTINÄKYMÄT JA SAATAVUUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN SEKÄ OPETUKSEEN

 

Khs 2007-2519

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Puhakka) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Puhakalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

356 §

PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN KIVICONSTRUCTION OY:N KANSSA

 

Khs 2008-441

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Kiviconstruction Oy:lle 47. kaupunginosan Kivikon kylän (nro 406) tilan Rnro 1:10 alueella sijaitseva 23 076 m2:n suuruisen alueen, joka vastaa asemakaavatonttia 47052/14, liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2030 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                          Alueen täysimääräinen vuosivuokra on 139 770 euroa. Perusvuosivuokrana vuokranvaihteluja määrättäessä pidetään virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua 100 vastaavaa 8,41 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.

 

2                          Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

 

3                          Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

357 §

SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY:N YHTIÖKOKOUS 27.3.2008

 

Khs 2008-447

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia 27.3.2008 pidettävässä Seure Henkilöstöpalelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä kehottaa kaupungin edustajaa esittämään yhtiön hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat viisi jäsentä:

 

henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo, henkilöstökeskus

erityissuunnittelija Birgitta Rickman, talous- ja suunnittelukeskus

kehittämisjohtaja Riitta Simoila, terveyskeskus

toimitusjohtaja Antti Värtelä, Palmia

kaupunginsihteeri Leena Mickwitz, hallintokeskus

 

ja heidän varajäsenikseen vastaavassa järjestyksessä:

 

osastopäällikkö Eija Hanni, henkilöstökeskus

erityissuunnittelija Matti Malinen, talous- ja suunnittelukeskus

kehittämisjohtaja Paula Sermilä, opetusvirasto

hallintopalvelujohtaja Sirkku Ilmonen, sosiaalivirasto

johtava kaupunginasiamies Harry Åhlgren, hallintokeskus.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa esittämään yhtiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2008 KPMG Oy Ab:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote nimetyille, Seure Henkilöstöpalvelut Oy:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, jolle myös kokouskutsu toimitetaan, ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

358 §

TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JÄÄKENTTÄSÄÄTIÖLLE VUODEKSI 2008

 

Khs 2008-522

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Jääkenttäsäätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2008 KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja KHT Jari Nurmen sekä varatilintarkastajiksi KHT Heidi Vierroksen ja KHT Outi Hiedan.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, Jääkenttäsäätiölle, liikuntavirastolle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

359 §

KIINTEISTÖ OY LAAJASALON PALLOILUHALLIEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-521

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallit ‑nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2008 klo 14.00.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Wideri Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Sirpa Eriksson) ja varatilintarkastajaksi KHT Kai Sallin tarkastamaan yhtiön vuoden 2008 tilejä ja hallintoa.

 

Pöytäkirjanote em. henkilöille, yhtiölle, talous- ja suunnittelukeskukselle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, liikuntavirastolle ja tarkastus-virastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

360 §

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUJEN ALENTAMISEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN PERIAATTEET

 

Khs 2007-2642

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä iltapäivätoiminnan asiakasmaksuhuojennusten yleisperiaatteet seuraavasti:

 

-                                       asiakasmaksun perimättä jättämistä tai sen puolittamista tulee hakea kirjallisesti ja hakemukseen tulee liittää tositteet, joihin haluaa vedota.

-                                       päätös tehdään määräajaksi, enintään toimintavuodeksi kerrallaan.

-                                       asiakasmaksujen puolitus tai perimättä jättäminen myönnetään enintään lukukauden alusta alkaen taannehtivasti.

-                                       saman perheen perusopetuslain mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevan kunkin lapsen asiakasmaksun perimättä jättäminen käsitellään lapsikohtaisesti kokonaisuus huomioon ottaen.

-                                       maksuhuojennusrajat perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92) mukaisiin päivähoitomaksun perimättä jättämisen tulorajoihin. Perheen tuloiksi tämän hetken säännösten mukaan lasketaan kaikki muu paitsi lapsilisä, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukainen etuus, kansaneläkelain (568/2007) mukainen lapsikorotus, asumistuki, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut; sotilasavustus, rintamalisä, opintoraha, aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisä, toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus, kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuudet ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukainen ylläpitokorvaus, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukainen ylläpitokorvaus, opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset, perhehoidon kustannukset ja lasten kotihoidon tuki.

-                                       asiakasmaksujen puolittamisessa sovelletaan päivähoidon asiakasmaksujen puolittamisen bruttokuukausitulorajoja.

-                                       maksupuolituksia ja -vapautuksia myönnetään talousarvion sallimissa puitteissa.

-                                       päätöksenteko opetustoimen oman ja avustettavan toiminnan osalta tapahtuu perusopetuslinjalla ja ruotsinkielisellä koulutuslinjalla, sosiaalitoimen päivähoidon ryhmien osalta valmistelutyö tehdään sosiaaliviraston taloushallinnon osastolla. Maksuhuojennuksiin liittyvästä valmistelutyöstä sovitaan opetusviraston ja sosiaaliviraston kanssa erikseen.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

361 §

KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

 

Khs 2008-532

Esityslistan asia Sj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2007.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Peltonen Raija, osastopäällikkö, puhelin 310 37961
Pohjonen Tiina, kehittämispäällikkö, puhelin 310 54086
Väisänen Marjaana, erityissuunnittelija, puhelin 310 25583
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

362 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus

6.3.2008

henkilöstökassatoimikunta

13.3.2008

kaupunginmuseon johtokunta

18.12.2007, 29.1. ja 26.2.2008

liikuntalautakunta

11.3.2008

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

6.3.2008

taidemuseon johtokunta

11.3.2008

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

7. ja 12.3.2008

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

11. ja 12.3.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

11.3.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

7.3.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

7.3.2008

taidemuseon johtaja

7. – 11.3.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

363 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY HELSINGIN HÄMEENTIE 3:N JA KIINTEISTÖ OY HELSINGIN NÄKINKUJA 1:N KANSSA KALLION TONTIN 11295/6 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA NRO 11712

 

Khs 2008-83

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Helsingin Hämeentie 3:n ja Kiinteistö Oy Helsingin Näkinkuja 1:n kanssa esityslistan tämän asian liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tekemään siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

364 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY HELSINGIN PÄÄTIE 32:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-149

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Asunto Oy Helsingin Päätie 32 b:lle haettuun toimenpiteeseen 49. kaupunginosan korttelin nro 49178 tontille nro 18 ehdolla, että muutos toteutetaan rakennuksen vaipan sisäisenä toimenpiteenä ja että asuinhuoneelle asetettavat vaatimukset täyttyvät.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuun­nitteluvirastolle sekä rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

365 §

KIINTEISTÖ OY TELEVISIOKATU 3:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-114

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

366 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY HELSINGIN MÄKELÄNKATU 56:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-411

Esityslistan asia Kaj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

367 §

HELSINGIN ENERGIAN HALLINNASSA OLEVIEN KOLMEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN VARSINAISET YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2008-520

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Asunto Oy Helsingin Laajasuontie 32:n, Asunto Oy Helsingin Käenkuja 6:n ja Asunto Oy Helsin­gin Kaarlenkatu 3–5:n varsinaisissa yhtiökokouksissa, jotka pidetään 31.3.2007 klo 9.00 Sähkötalossa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiöiden hallitusten varsinaisiksi jäseniksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle johtaja Kauno Kaijaa, kiinteistöpäällikkö Olavi Saarista ja kirjanpitopäällikkö Riitta Lainetta Helsingin Energiasta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiöiden varsinaiseksi tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Marko Tiilikainen) vuodelle 2008.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Helsingin Energialle, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

368 §

KIINTEISTÖ OY KAMPIN PALVELUTALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-542

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalo ‑nimisen yhtiön 4.4.2008 hallintokeskuksen oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle

 

-                     varsinaisiksi jäseniksi toimitilapäällikkö Unto Ojalaa kiinteistöviraston tila­keskuksesta, toimistopäällikkö Seppo Sainetta, valtiotieteen maisteri Leena Eerolaa, sosionomi Ritva Sänkiahoa ja työttömien asiamies Antti-Jussi Räihää sosiaali­virastosta,

 

-                     varajäseniksi talousarviopäällikkö Tuula Saxholmia talous- ja suunnittelukeskuksesta ja lakimies Päivi Pakarinen-Hellsteniä tilakeskuksesta sekä

 

-                     tilintarkastajiksi BDO FinnPartners Oy:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen).

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainituille yhtiöille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

369 §

ENNAKKOLAUSUNTO ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ SUUNNITTEILLA OLEVASSA KIINTEISTÖKAUPASSA (TONTTI 45484/1)

 

Khs 2008-523

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Xxxxx Xxxxxxxx seuraavan etuostolain 8 §:n mukaisen ennakkolausunnon:

 

Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli Xxxxx Xxxx tekee kahden vuoden kuluessa kaupunginhallituksen päätöksestä 28.1.2008 päivätyn ennakkolausuntopyynnön mukaisen kiinteistökaupan.

 


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Heikki Soinille ja kiinteistövirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

370 §

KÄPYLÄN NYYRIKINPUISTOSSA OLEVAN NS. VUORITALON JA PIHAPIIRIN VARAAMINEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2008-305

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Käpylässä osoitteessa Nyyrikintie 6 sijaitseva esityslistan tämän asian liitteeseen 3 merkitty noin 915 m2:n suuruinen määräala rakennuksineen varataan hakijoille Kore Spronken ja Marjori Overdijk tai heidän perustamalleen yhtiölle seuraavin ehdoin:

 

1                    Varaus on voimassa 30.6.2009 saakka ja ehdolla, että
varaushakemuksen mukaiselle hankkeelle myönnetään
rakennuslupa.

 

2                    Varauksensaajien tulee peruskorjata rakennus pääosin ateljee- ja näyttelytilakäyttöön varaushakemuksen 5.9.2007 periaatteiden mukaisesti kolmen vuoden kuluessa maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan alkamisesta lukien.

 

3                    Suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnittelu-viraston, kiinteistöviraston, rakennusviraston katu- ja puisto-osaston, kulttuuriasiainkeskuksen sekä kaupunginmuseon kanssa.

 

4                    Varauksensaajien tulee kustannuksellaan hankkia peruskorjaushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat viranomais- ja muut luvat.

 

5                    Varauksensaajien on varausaikana selvitettävä rakennuksen tekninen kunto ja soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Kaupunki luovuttaa tätä varten varauksensaajien käyttöön hallussaan olevat kiinteistöä ja rakennusta koskevat suunnitelmat ja asiakirjat.

 

6                    Varauksensaajien on sovittava kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa varausaikana tehtävistä rakenteiden avauksista ja muista niihin verrattavista tutkimuksista ennen sanottuihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

7                    Varauksensaajat vastaavat kaikista peruskorjaushankkeen toteuttamisesta ja suunnittelusta aiheutuvista kustannuksista.

 

8                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajille mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista siinä tapauksessa, että hankkeen edellyttämiä viranomaislupia ei saada eikä rakennuksen luovutusta koskevaa sopimusta tai maapohjan pitkäaikaista maanvuokrasopimusta siksi voida solmia.

 

9                    Rakennus myydään ja sen käytön edellyttämä alue vuokrataan pitkäaikaisesti enintään 30 vuodeksi varauksensaajille tai heidän perustamalleen yhtiölle kiinteistölautakunnan päättämin ehdoin. Pitkäaikainen vuokrasopimus ja rakennuksen kauppakirja on tehtävä ja allekirjoitettava samassa tilaisuudessa varausajan kuluessa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, varauksen hakijoille, kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvirastolle, kulttuuriasiainkeskukselle ja kaupunginmuseolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

371 §

VALTUUTETTU TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI OSTOSKESKUSTEN KUNNOSTAMISESTA

 

Khs 2007-719

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 14.3.2007 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi muille valtuutetuille, kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvirastolle ja kiinteistöviras­tolle.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tuomas Rantaselle ja tiedoksi muille valtuutetuille sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvirastolle ja kiinteistövirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

372 §

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS HYLÄTÄ VALITUKSET HIETANIEMENKATU 5 B ASUNTOLARAKENNUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMASTA

 

Khs 2006-401

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan korkeimman hallinto-oikeuden 5.3.2008 antaman päätöksen hylätä valitukset, jotka oli tehty kaupunginvaltuuston 31.5.2006 tekemästä päätöksestä hyväksyä Asunnottomien palvelukeskus Hietaniemenkatu 5 b asuntolarakennuksen peruskorjauksen 13.4.2006 päivätty hankesuunnitelma.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

373 §

PALVELUKESKUS ALBATROSS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  

 

Khs 2008-580

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Palvelukeskus Albatross Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.3.2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle varsinaisiksi jäseniksi toimitilapäällikkö Unto Ojalaa ja asiakaspäällikkö Sisko von Behriä kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttästä ja lakimies Päivi Pakarinen-Hellsteniä kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä vuodelle 2008 yhtiön tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen).

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

374 §

10.3.2008 pöydälle pantu asia

KIINTEISTÖ OY HELSINKI NIITTYLÄNPOLKU 10:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-350

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-350/526 mukaisena 31.12.2017 saakka.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

375 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

11.3.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

10., 12. ja 13.3.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

350 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAI

KALIMA: KÖLÄGET INOM TAND­VÅRDEN

 

Stn 2007-2490

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Kai Kalima), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kai Kalima och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Rautanen Marja-Liisa, stadssekreterare, telefon 310 36184

 

Översättning:

354 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAI

KALIMA: UTREDNING OM ARBETE I FLERA SKIFT EFTER

VARANDRA PÅ GRUND AV BRIST PÅ ARBETSKRAFT

 

Stn 2007-2489

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Kai Kalima)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kai Kalima och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

355 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SIRPA

PUHAKKA: UTSIKTERNA ATT REKRYTERA ARBETSKRAFT OCH

TILLGÅNGEN TILL SÅDAN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

SAMT UNDERVISNINGEN

 

Stn 2007-2519

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Sirpa Puhakka)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sirpa Puhakka och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

371 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TUOMAS

RANTANEN: ISTÅNDSÄTTNING AV KÖPCENTRUM

 

Stn 2007-719

Ärende Kaj/9 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.3.2007 (Tuomas Rantanen), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den och dessutom tillställa stadsplaneringskontoret, byggnadskontoret och fastighetskontoret utredningen för kännedom.

 


Protokollsutdrag till ledamoten Tuomas Rantanen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, stadsplaneringskontoret, byggnadskontoret och fastighetskontoret, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Sippola-Alho Tanja, stadssekreterare, telefon 310 36024

 

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Otto Lehtipuu

Tarja Kantola

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  27.3.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 330-340, 343-351, 353-355, 361-362, 364-366, 369-372 ja 375 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 374 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 


 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 


 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

330-340, 343-351, 353-355, 361-362, 364-366, 369-372 och 375 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

374 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 


 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.