Kokousaika

7.1.2008 kello 16.00 – 17.47

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 11 §)

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Lindeman, Jukka

varajäsen

 

 

Enroth, Matti

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi 11 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

kaupunginsihteeri

 

 

Malmivirta, Tarja

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Pakarinen-Hellsten Päivi

vs. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1 – 2,


3,


8,

 

-,


10 – 17,

 

 Sauri

 

 

 

 

18,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


-,

 

-,


19,

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,

 

-,


20 – 21,

 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
4,


-,

 

-,


22 – 24,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
5 – 7,


-,

 

9,


25 – 27,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

2

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

3

Kj/1

Vuoden 2009 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

 

4

Sj/2

Uuden Musiikin Orkesterin (UMO) toiminnan siirtäminen perustettavaan säätiöön

 

5

Kaj/3

Roihuvuoren asuntotontin 43234/4 vuokrausperusteet

 

6

Kaj/4

Pukinmäen puisto- ja suojaviheralueiden sekä katualueen (Pukinmäen kytkinlaitos) asemakaavan muuttaminen (nro 11707)

 

7

Kaj/5

Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen

 

8

Kj/1

Energiapoliittisia linjauksia koskeva selonteko

 

9

Kaj/1

Sörnäistenrannan - Hermanninrannan (Kalasataman) osayleiskaavan hyväksyminen (nro 11650)

 

10

Kj/3

Kaupungin hallintoelinten kokousajat ja pöytäkirjat sekä päätösten saattaminen kaupunginhallituksen tietoon vuonna 2008

 

11

Kj/4

Vuoden 2008 talousarvion kohdalle 1 39 05, Yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi, merkityn avustusmäärärahan jakaminen

 

12

Kj/5

Helsingin kaupungin edustajan nimeäminen Finland Convention Bureau ry:n hallitukseen

 

13

Kj/6

Kaupunginhallituksen virkamatka Ranskaan

 

14

Kj/7

Helsingin Energian liittyminen Projektiyhdistys Ry:n jäseneksi

 

15

Kj/8

Vuoden 2007 talousarvioon sisältyvän henkilöstömenovarauksen käyttäminen

 

16

Kj/9

Eron myöntäminen Matti Tainalle Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

 

17

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

18

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

19

Ryj/1

Lausunto ympäristöministeriölle ympäristövaikutusten arviointiohjelman väliraportista "Venäjä-Saksa merenalainen maakaasuputki Suomen talousvyöhykkeellä"

 

20

Stj/1

Uusien virkojen perustaminen sosiaalivirastoon

 

21

Stj/2

Terveyskeskuksen eräät virkajärjestelyt

 

22

Sj/1

Maanvuokrasopimuksen tekeminen Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:n kanssa (talli 1)

 

23

Sj/2

Maanvuokrasopimuksen tekeminen Tuomarinkartanon Ratsastusopisto Oy:n kanssa (talli 2)

 

24

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

25

Kaj/1

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen NCC Rakennus Oy:n ja Suomen Osatontti Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

26

Kaj/2

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon ylimääräinen yhtiökokous

 

27

Kaj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Urho) ja Peltokorven (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

2 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

3 - 7 §

Kaupunginvaltuuston 16.1.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

3 §

Vuoden 2009 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

4 §

Uuden Musiikin Orkesterin (UMO) toiminnan siirtäminen perustettavaan säätiöön

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

5 §

Roihuvuoren asuntotontin 43234/4 vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

6 §

Pukinmäen puisto- ja suojaviheralueiden sekä katualueen (Pukinmäen kytkinlaitos) asemakaavan muuttaminen (nro 11707)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

7 §

Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Pakarinen-Hellsten Päivi, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 40350

 

 

8 §

Kaupunginvaltuuston 23.1.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

8 §

Energiapoliittisia linjauksia koskeva selonteko

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

9 §

Kaupunginvaltuuston 30.1.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

9 §

Sörnäistenrannan - Hermanninrannan (Kalasataman) osayleiskaavan hyväksyminen (nro 11650)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

10 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJAT SEKÄ PÄÄTÖSTEN SAATTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEN TIETOON VUONNA 2008

 

Khs 2007-2428

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille seuraavat ohjeet:

 

Esityslistat

 

Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten on hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi päivää ennen kokousta, toimitettava esityslistansa kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen toimielimeen valitsemalle edustajalle, kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

Päätösten ilmoittaminen

 

Pikayhteenveto kokouksen päätöksistä on mahdollisimman pian kokouksen jälkeen tallennettava kaupungin sisäiseen tietoverkkoon tai toimitettava kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

Kolmen päivän kuluessa kokouksesta on kopio pöytäkirjasta toimitettava kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

Kaupunginjohtajalle tulevat esityslistat, pöytäkirjat ja mahdolliset pikayhteenvedot on toimitettava hallintokeskuksen kirjaamoon.

 

Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen

 

Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen on kolmen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä ilmoitettava kaupunginhallitukselle ja tarkastusvirastolle päätöksistään.

 

Kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan lautakunnan alaisten viranomaisten päättämissä asioissa lukuun ottamatta lautakuntien jaostojen päättämiä asioita.

 

Pöytäkirjojen ja päätösluetteloiden laatiminen

 

Pöytäkirjan ja päätösluettelon laatimisesta on annettu ohjeet asiakirjaoppaassa (Kj 25.10.2000).

 

Päätösten pitäminen nähtävänä

 

Toimielinten on tehtävä päätös siitä milloin ja missä pöytäkirja on yleisesti nähtävänä siltä osin kuin pöytäkirjan pitäminen kuntalain 63 §:n mukaan on tarpeen. Viranhaltijan pitämän päätösluettelon nähtävänä pitämiseen on sovellettava vastaavaa menettelyä.

 

Pöytäkirjojen ja päätösluetteloiden nähtävänä pitämistä koskevista päätöksistä samoin kuin toimielinten kokousajoista on ilmoitettava hankintakeskukselle viimeistään 4.2.2008 mennessä yhteiskuulutusten julkaisemista varten.

 

Lauta- ja johtokuntien kokousaikojen muutokset tulee ilmoittaa hankintakeskukseen.

 

Muut kokoukset ja tilaisuudet

 

Muita kokouksia ja tilaisuuksia ei pidä järjestää samanaikaisesti kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ryhmäkokousten sekä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokousten kanssa.

 

Pöytäkirjanote kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä hankintakeskukselle kuulutusten julkaisemista varten.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

11 §

VUODEN 2008 TALOUSARVION KOHDALLE 1 39 05, YHTEISÖJEN TUKEMINEN, KHN KÄYTETTÄVÄKSI, MERKITYN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN

 

Khs 2007-1186, 2007-1099, 2007-1155, 2007-1134, 2007-1137, 2007-1045, 2007-1133, 2007-1140, 2007-1082, 2007-1065, 2007-1107, 2007-1132, 2007-1087, 2007-1154, 2007-1144, 2007-1142, 2007-1109, 2007-855, 2007-290, 2008-62

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jakaa avustuksia vuoden 2008 talousarvion kohdalta 1 39 05 yhteensä 1 281 000 euroa seuraavasti:

 

 

Avustus 2008

 

euroa

 

 

Alvar Aalto Säätiö

5 046

Kotitalon ylläpitoon

 

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry

16 300

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA

43 200

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry

34 960

Vuotuisavustus

6 160

Vuokra-avustus

28 800

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry

95 700

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

43 940

Vuotuisavustus

9 240

Vuokra-avustus

34 700

Helsinki-Seura-Helsingfors-Samfundet ry

16 400

Hyötykasviyhdistys ry

38 570

Annalan puutarhakeskuksen vuokriin

 

Jyty Helsinki ry

92 880

Vuotuisavustus

9 580

Vuokra-avustus

83 300

Kansainvälisen kaupunkiyhteistyön tukeminen

8 760

Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors r.f.

6 630

Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry

2 130

Krematoriosäätiö-Krematoriestiftelsen r.s.

6 700

KTN:n Helsingin paikallisyhdistys ry

13 800

Vuotuisavustus

7 000

Vuokra-avustus

6 800

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry

3 960

Sibelius-Akatemia (Kirkkomusiikin osasto)

6 300

Kahden urkukonsertin järjestämiseen Finlandia-talossa

 

Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry

8 145

Vuokra-avustus

 

Suomen Retkeilymajajärjestö-SRM ry

58 866

Super Helsingin kaupungin paikallisjärjestö ry ja Tehyn Helsingin kaupungin paikallisosasto ry

58 020

Vuotuisavustus

4 320

Vuokra-avustus

47 700

Kerta-avustus sähköjärjestelmän uusimisesta aiheutuviin kustannuksiin

6 000

Svenska Finlands folkting

2 760

Avustuksia yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

17 500

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, kaupunginjohtajan käytettäväksi

595 000

Kansalaisvaikuttaminen tietoverkoissa, kaupunginjohtajan käytettäväksi

80 000

Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

2 550

Opaskoulutuksen järjestäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

6 470

Pika-ajuritoimintaan, kaupunginjohtajan käytettäväksi

6 862

Veteraanijärjestöjen vuokriin, kaupunginjohtajan käytettäväksi

17 500

Kj:n käyttöön

811

Yhteensä

1 281 000

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastoa lähettämään kirjeen vuoden 2008 avustuksen myöntämisestä ja vuodelle 2009 mahdollisesti haettavan avustuksen hakumenettelystä päätöksessä mainituille sekä niille järjestöille, jotka on mainittu vuoden 2008 talousarvion liitteessä 1 em. talousarviotilin kohdalla.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle ja taloushallintopalvelulle (Liisa Sorvoja) sekä tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Krohn ja Pajamäki esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

12 §

HELSINGIN KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN FINLAND CONVENTION BUREAU RY:N HALLITUKSEEN

 

Khs 2007-2793

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä yhteyspäällikkö Tuulikki Beckerin Helsingin kaupungin edustajaksi Finland Convention ry:n hallitukseen vuodeksi 2008.

 

Pöytäkirjanote FCB:lle, Tuulikki Beckerille, hallintokeskuksen oikeus-palveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelulle.

 

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 310 36141

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

13 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN VIRKAMATKA RANSKAAN

 

Khs 2007-2794

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston sekä ne kaupunginhallituksessa edustettuina olevien ryhmien puheenjohtajat, jotka eivät ole kaupunginhallituksen jäseniä, tekemään virkamatkan Ranskaan, Lyoniin 24 -27.6.2008. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:N mukaiset matkustus-, majoitus- ja päivärahakustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 03 01, Khn käyttövarat, virkamatkat, vastuualue 13 ja vieraanvaraisuus talousarvion kohdalta 1 04 03 02, Khn käyttövarat, edustusmenot, vastuualue 13.

 

Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijöille, hallintokeskukselle (Maija-Liisa Linkola, Helena Puusaari), talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelujen ostolaskuihin (PL 45) ja maksuliikenteelle (PL 34).

 

Lisätiedot:
Linkola Maija-Liisa, EU-vastaava, puhelin 310 36199

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

14 §

HELSINGIN ENERGIAN LIITTYMINEN PROJEKTIYHDISTYS RY:N JÄSENEKSI

 

Khs 2007-2715

Esityslistan asia Kj/7

 

                                                                  Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin Energian liittymään                      Projektiyhdistys ry:n jäseneksi kehottaen Helsingin Energiaa huolehtimaan jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista ja maksamaan 1 200 euron jäsenmaksun (+ alv 22 %) omista käyttövaroistaan.

 

                                            Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, Helsingin Energialle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

15 §

VUODEN 2007 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄN HENKILÖSTÖMENOVARAUKSEN KÄYTTÄMINEN

 

Khs 2007-2741, 2007-2803, 2007-2805

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2007 talousarvion kohdalta 1 14 03 Menovaraus, Khn käytettäväksi, kunta-alan sopimuksista ja kielilisistä aiheutuvat palkkoihin ja henkilösivumenoihin kohdistuvat lisämäärärahat seuraavasti:

 

 

Luku/kohta

 

Euroa

 

5 11 01

Sosiaalivirasto

7 174 000

5 21 01

Terveyskeskus

5 536 000

 

Pöytäkirjanote edellä mainituille virastoille, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 310 36256

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

16 §

ERON MYÖNTÄMINEN MATTI TAINALLE UUDENMAAN MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA

 

Khs 2005-1012

Esityslistan asia Kj/9

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

17 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 51/2007-1/2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

18 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 51/2007-1/2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

19 §

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN VÄLIRAPORTISTA "VENÄJÄ-SAKSA MERENALAINEN MAAKAASUPUTKI SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ"

 

Khs 2006-2538

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää ympäristöministeriölle Venäjä-Saksa merenalainen maakaasuputki Suomen talousvyöhykkeellä - ympäristövaikutusten arviointiohjelman väliraportista seuraavan lausunnon:

 

”Kaupunginhallitus viittaa 22.1.2007 Uudenmaan ympäristökeskukselle antamaansa asiaa koskevaan lausuntoon.”

 

Kaupunginhallitus pitää myönteisenä, että Venäjä-Saksa merenalaisen maakaasuputken ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa on tarkennettu ja arviointiohjelmasta annetuissa lausunnoissa esitettyjä lisätutkimuksia on tehty aktiivisesti. Kaupunginhallitus katsoo, että myöhemmin YVA-menettelyn toisessa vaiheessa laadittavassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tulee vielä selvittää erikseen rakentamisen, käytön ja laitteiston käytöstä poistamisen ympäristövaikutukset.

 

Väliraportissa kerrotaan, että YVA -menettelyssä painotetaan erityisesti merenpohjan muokkaustöiden (kaivaminen, ruoppaus ja kivien pudottaminen) aiheuttamia mahdollisia merenpohjan häiriöitä sekä kemiallisiin ja perinteisiin ammuksiin liittyviä seikkoja. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että sekä näytteenotossa että mahdollisen rakentamisen aikana noudatetaan Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission HELCOM:n ohjeita. Arviointimenettelyn oleellisia osia ovat myös riskien ja epävarmuuksien tunnistaminen sekä hankkeen rakentamisen ja käytön seurannan huolellinen suunnittelu.

 

Viron ja Suomen välille on valmistunut sähkökaapeli, jota myös Helsingin kaupunki hyödyntää. Tulevaisuudessa saatetaan rakentaa myös uusia kaapeliyhteyksiä. Kaupunginhallitus katsookin, että Venäjän ja Saksan välisen maakaasuputken rakentaminen ja käyttö tulee toteuttaa siten, etteivät kaapelit vahingoitu, eikä niiden käyttöä tai myöhempää rakentamista vaaranneta.

 

Kirje ympäristöministeriölle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, satamalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään lisäämällä esityslistan sivulle 20 päätösehdotuksen toiseksi kappaleeksi seuraavan tekstin:

”Kaupunginhallitus viittaa 22.1.2007 Uudenmaan ympäristökeskukselle antamaansa asiaa koskevaan lausuntoon.”

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

20 §

UUSIEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN SOSIAALIVIRASTOON

 

Khs 2007-2774

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.2.2008 lukien, ellei toisin mainita sosiaalivirastoon sijoitettavaksi seuraavat virat:

 

Virkanimike

Lukumäärä

Tehtäväkohtainen
palkka euroa/kk

 

 

 

Lapsiperheiden vastuualue

 

 

 

 

 

Sosiaalityöntekijä, 1.1.2008 lukien

3

2493,71

Sosiaalityöntekijä

2

2493,71

Johtava sosiaalityöntekijä,
1.1.2008 lukien

1

2637,98

Sosiaaliohjaaja

11

1993,18

Erityissosiaalityöntekijä

8

2567,98

Erityissosiaalityöntekijä

1

2613,61

 

 

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

 

 

 

 

Johtava sosiaalityöntekijä

1

2637,98

Sosiaalityöntekijä

1

2413,56

Sosiaalityöntekijä

1

2493,71

Sosiaaliterapeutti

1

2413,46

Erityissosiaalityöntekijä

4

2567,89

Sosiaaliohjaaja

5

1993,18

 

Pöytäkirjanote sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

21 §

TERVEYSKESKUKSEN ERÄÄT VIRKAJÄRJESTELYT

 

Khs 2007-2735

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa terveyskeskukseen sijoitettavaksi jäljempänä mainitut virat lakkautettavien työsuhteisten tehtävien ja virkojen tilalle:

 

Lakkautettava
työsuhteinen
tehtävä

Vakanssi-
numero

Tehtäväkohtainen
palkka
euroa/kk

Perustettava
virka

 

 

 

 

Terveyskeskus-lääkäri

025874

3845,24-4058,86

Terveyskeskuslääkäri

Terveyskeskus-lääkäri

023549

2890,00

Terveyskeskuslääkäri

Terveyskeskus-hammaslääkäri

021543

4087,43

Terveyskeskus-hammaslääkäri

Terveyskeskus-hammaslääkäri

021518

3924,67

Terveyskeskus-hammaslääkäri

 


 

Lakkautettava
virka

Vakanssi-
numero

Tehtävä-kohtainen
palkka
euroa/kk

Perustettava
virka

Uusi tehtävä-kohtainen

palkka
euroa/kk

 

 

 

 

 

Erikoislääkäri

033002

3554,42

Erikoistuva lääkäri

3103,03

Avohoidon
erikoislääkäri

026887

4291,10

Apulais-ylilääkäri

4400,00

Apulaisylilääkäri

022814

4500,00

Ylilääkäri, määräaikainen (1.1.2008-31.12.2009)

4625,00

 

Pöytäkirjanote terveyskeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

22 §

MAANVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN TUOMARINKYLÄN RATSASTUSKOULU OY:N KANSSA (TALLI 1)

 

Khs 2007-2754

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:lle 35. kaupunginosan Tuomarinkylän kylän RNro 431 tilaan 1:659 kuuluvan 3 338 m2:n suuruisen alueen ratsastustoimintaa varten 1.1.2008 lukien 31.12.2032 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                          Vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin pistelukua lokakuu 2007=1677 on 5 092,60 euroa.

Vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 303,70 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2                          Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään yksinomaan ratsastustoimintaan.

3                          Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.


Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

23 §

MAANVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN TUOMARINKARTANON RATSASTUSOPISTO OY:N KANSSA (TALLI 2)

 

Khs 2007-2753

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Tuomarinkartanon Ratsastusopisto Oy:lle 35. kaupunginosan Tuomarinkylän kylän RNro 431 tilaan 1:659 kuuluvan, 3 924 m2:n suuruisen alueen ratsastustoimintaa varten 1.1.2008 lukien 31.12.2032 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                          Vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin pistelukua lokakuu 2007=1677 on 7 952,25 euroa.

Vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 474,20 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2                          Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään yksinomaan ratsastustoimintaan.

3                          Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

24 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

2.1.2008

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

21.12.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

19. ja 21.12.2007 sekä

2. ja 3.1.2008

taidemuseon johtaja

21.12.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

25 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN NCC RAKENNUS OY:N JA SUOMEN OSATONTTI OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-2690

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 6.11.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa NCC Rakennus Oy on myynyt määräosan 32. kaupunginosan korttelin nro 32033 tontista nro 5 Suomen Osatontti Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Suomen Osatontti Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

26 §

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALON YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-2747

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.1.2008 ja siellä hyväksymään yhtiön hallituksen kokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen osakassopimuksen 12.2-kohdan muuttamisesta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut allekirjoittamaan osakassopimuksen muutoksen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

27 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

2. ja 3.1.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

13 §

STADSSTYRELSENS TJÄNSTERESA TILL FRANKRIKE

 

Stn 2007-2794

Ärende Kj/6 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt berättiga ledamöterna i stadsstyrelsen, stadsfullmäktiges presidium och ordförandena för de i stadsstyrelsen företrädda fullmäktigegrupperna, i det fall att de inte är ledamöter i stadsstyrelsen, att göra en tjänsteresa till Lyon i Frankrike 24–27.6.2008. Rese‑, inkvarterings- och dagtraktamentskostnader för tjänsteresan i enlighet med allmänna kommunala tjänstekollektivavtalet betalas från budgetmomentet 1 04 03 01, Stns dispositionsmedel, tjänsteresor, ansvarsområde 13, och representationskostnader från budgetmomentet 1 04 03 02, Stns dispositionsmedel, representationsutgifter, ansvarsområde 13.

 

Protokollsutdrag till deltagarna i tjänsteresan, förvaltningscentralen (Maija-Liisa Linkola, Helena Puusaari) och ekonomi- och planeringscentralens ekonomiförvaltningstjänst/köpfakturor (PB 45) och betalningsrörelse (PB 34).

 

Tilläggsuppgifter:

Linkola Maija-Liisa, EU-ansvarig, telefon 310 36199

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Risto Rautava

Terhi Peltokorpi

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   15.1.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1 - 10, 12 - 13, 16 - 21, 24 ja 26 - 27 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 25 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 


 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1 – 10, 12 – 13, 16 – 21, 24 och 26 – 27 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

25 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 


 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 


 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 


 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.