Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

12

Kaupungin edustajan nimeäminen Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen vuosikokoukseen 2008

1

 

13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

2

 

14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

4

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

16

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 


12

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HELSINKI-TALLINNA EUREGIO -YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN 2008

 

Khs 2008-489

 

Mittetulundusühing Helsinki-Tallinna Euregio -niminen, Viron yhdistysrekisterissä rekisteröity yhdistys pyytää (17.1.2008), että kaupunki nimeäisi edustajansa yhdistyksen vuosikokoukseen 4.3.2008, joka pidetään Tallinnassa.

 

Kj toteaa, että kaupunki on jäsenenä Helsinki-Tallinna Euregio ‑yhdistyksessä, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää kansalliset ja hallinnolliset rajat ylittävää alueellista yhteistyötä Viron ja Suomen välillä. Yhdistys tukee, suunnittelee ja toteuttaa alueellisia kehitysprojekteja Helsingin ja Tallinnan sekä niitä ympäröivien maakuntien välillä.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee valtuuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia 4.3.2008 yhdistyksen sääntömääräisessä

vuosikokouksessa Tallinnassa ja menettelemään kokouksessa hallituksen esityksen mukaisesti.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että kaupungin edustajaksi nimetään yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2008 apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja varalle kansainvälisen toiminnan päällikkö Matti Ollinkari.

 

Pöytäkirjanote ao. yhdistykselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Keinänen Olli, lähialuesihteeri, puhelin 310 36174

 

 

 

 

 


13

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       25.2.2008

satamalautakunta                                                          26.2.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                27.2.2008

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


14

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                     26.2.2008

yleisten töiden lautakunta                                                    28.2.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 26.2.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

26.2.2008

nuorisolautakunta

28.2.2008

opetuslautakunta

26.2.2008

- suomenkielinen jaosto

26.2.2008

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

27.2.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

21. ja 27.2.2008

museonjohtaja

25.2.2008

kaupunginorkesterin intendentti

15.2.2008

taidemuseon johtaja

20. – 26.2.2008

tietokeskus

 

- johtaja

20.2.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 


16

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

26.2.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

21.2.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

25.–27.2.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028