Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

10

Oiva Akatemian laitosmerkki, visuaalinen ilme ja nimilyhenne

1

 

11

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu-liikelaitoksen laitosmerkki, visuaalinen ilme ja nimilyhenne

3

 


10

OIVA AKATEMIAN LAITOSMERKKI, VISUAALINEN ILME JA NIMILYHENNE

 

Khs 2008-2461

 

Henkilöstökeskus esittää (20.11.2008), että Khs vahvistaisi vuoden 2009 alussa perustettavan uuden Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen eli Oiva Akatemian laitosmerkin ja visuaalisen ilmeen uusimisen talous- ja suunnittelukeskuksen ehdottamalla tavalla. Uusi visuaalinen ilme sisältää Oiva Akatemian oman laitosmerkin sekä kaupungin viralliseen vaakunailmeeseen perustuvan laitoksen logon.

 

./.                   Liitteenä 1 on asiaa koskeva henkilöstökeskuksen esitys ja liitteenä 2 siihen liittyvä ehdotus Oiva Akatemian laitosmerkiksi ja visuaaliseksi ilmeeksi.

 

Hallintokeskuksen viestintä toteaa (21.11.2008), että uusi liikelaitos Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut (Oiva Akatemia) aloittaa toimintansa 1.1.2009. Helsingin kaupungin organisaatioon kuuluvalle liikelaitokselle on suunniteltu visuaaliset tunnisteet, joita on tarkoitus käyttää sekä sähköisessä että perinteisessä viestinnässä ja markkinoinnissa. Tunnisteet on suunnitellut Olli Turunen Tovia Oy:stä.

 

Kaupunginhallituksen hyväksymien Helsingin kaupunginvaakunan käyttöä koskevien ohjeiden (29.11.1993) 9 § mukaan ”Kaupunginvaakunan tai sen tunnuskuvan ohella virastot ja laitokset voivat käyttää kaupunginhallituksen vahvistamaa laitos- tai liikemerkkiä. Laitos- ja liikemerkin tulee olla sopusoinnussa kaupunginvaakunan tai sen tunnuskuvan kanssa.”

 

Hallintokeskuksen viestintä toteaa, että Oiva Akatemia on Helsingin kaupunkikonsernille henkilöstön koulutus- ja kehittämispalveluja tuottava kaupungin liikelaitos, joka tekee yhteistyötä myös kaupunkikonsernin ulkopuolisten tahojen kanssa pääkaupunkiseudun yhteisissä kehittämisprojekteissa. Siksi on perusteltua, että Oiva Akatemialla on oma laitosmerkkinsä ja siihen liittyvät visuaaliset tunnisteet käytettäväksi viestinnässä. Ehdotettu laitosmerkki on graafisesti raikas ja monikäyttöinen ja sen käyttö logona yhdessä liikelaitoksen nimen lisäksi myös sen toimialan ja kaupunkikytkennän ilmaisevan tekstirivin kanssa on selkeästi ohjeistettu: "Oiva Akatemian virallisella nimellä 'Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut' varustettua tunnusta käytetään silloin, kun se asiayhteyden mukaan ja viestin ymmärrettävyyden selkeyttämiseksi sitä vaatii."

 

Hallintokeskuksen viestintä puoltaa sitä, että kaupunginhallitus oikeuttaa Oiva Akatemian käyttämään ehdotettua laitosmerkkiä sekä siihen liittyviä muita visuaalisia tunnisteita toiminnassaan.

 

Kj toteaa, että kaupungin vaakunaohjeiden 9 §:n mukaan "kaupunginhallitus vahvistaa viraston tai laitoksen laitos-, liike- ja tavara­merkin lauta- tai johtokunnan esityksestä edellyttäen, että ehdotuksesta on ennen sen vahvistamista hankittu kaupunginkanslian tiedotustoimiston (nyk. hallintokeskuksen viestintä) lausunto." Kj viittaa viestinnän lausuntoon ja katsoo, että Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen eli Oiva Akatemian laitosmerkin ja visuaaliseen ilmeen vahvistaminen esitetyllä tavalla on perusteltua siten, että niiden käytössä otetaan jatkossa huomioon hallintokeskuksen viestinnän lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Kj toteaa lisäksi, että tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista vahvistaa myös Oiva Akatemian nimilyhenne, joksi esitetään Oiva.

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen eli Oiva Akatemian laitosmerkin ja visuaalisen ilmeen henkilöstökeskuksen ehdottamalla tavalla.

                                            Lisäksi kaupunginhallitus päättänee vahvistaa Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen eli Oiva Akatemian nimilyhenteeksi Oiva.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle (Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitokselle) ja hallintokeskuksen viestinnälle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

LIITTEET

Liite 1

Henkilöstökeskuksen esitys 20.11.2008

 

Liite 2

Oiva Akatemian graafinen ohje (alustava) 19.11.2008

 

 

 

 


11

HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUSHALLINTOPALVELU-LIIKELAITOKSEN LAITOSMERKKI, VISUAALINEN ILME JA NIMILYHENNE

 

Khs 2008-2353

 

Talous- ja suunnittelukeskus esittää (4.11.2008), että Khs vahvistaisi vuoden 2009 alussa perustettavan uuden Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen (Talpa) laitosmerkin ja visuaalisen ilmeen uusimisen talous- ja suunnittelukeskuksen ehdottamalla tavalla. Uusi visuaalinen ilme sisältää Talpan oman laitosmerkin sekä kaupungin viralliseen vaakunailmeeseen perustuvan laitoksen logon.

./.                   Liitteenä 1 on asiaa koskeva talous- ja suunnittelukeskuksen esitys ja liitteenä 2 siihen liittyvä ehdotus Talpan laitosmerkiksi ja visuaaliseksi ilmeeksi.

 

Hallintokeskuksen viestintä toteaa (21.11.2008), että uusi liikelaitos Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu (Talpa) aloittaa toimintansa 1.1.2009. Kaupungin organisaatioon kuuluvalle liikelaitokselle on suunniteltu nimilogotyyppinen laitosmerkki sekä siihen liittyvät muut visuaaliset tunnisteet, joita on tarkoitus käyttää sekä sähköisessä että perinteisessä viestinnässä ja markkinoinnissa. Tunnisteet on suunnitellut Raoul Charpentier Guassi Oy:stä.

 

Kaupunginhallituksen hyväksymien Helsingin kaupunginvaakunan käyttöä koskevien ohjeiden (29.11.1993) 9 § mukaan ”Kaupunginvaakunan tai sen tunnuskuvan ohella virastot ja laitokset voivat käyttää kaupunginhallituksen vahvistamaa laitos- tai liikemerkkiä. Laitos- ja liikemerkin tulee olla sopusoinnussa kaupunginvaakunan tai sen tunnuskuvan kanssa.”

 

Hallintokeskuksen viestintä toteaa, että taloushallintopalvelu on Helsingin kaupunkikonsernille talous- ja palkkahallinnon palveluja tuottava kaupungin liikelaitos, jonka asiakkaita toisaalta ovat myös yritykset, tytäryhteisöt ja yksityishenkilöt. Siksi on perusteltua, että taloushallintopalvelulla on oma laitosmerkkinsä sekä muut visuaaliset tunnisteet käytettäväksi viestinnässä. Ehdotettu laitostunnus on graafisesti tyylikäs ja monikäyttöinen. Virallisissa yhteyksissä taloushallintopalvelu sen sijaan aikoo käyttää kaupungin virallisen graafisen ilmeen mukaista vaakunatunnusta. Laitoksen oman laitostunnuksen käyttö joko yhdessä kaupungin vaakunatunnuksen kanssa tai "Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu" -tekstin kanssa osana nimilogoa tuovat selkeästi esiin kytkennän kaupunkikonserniin.

 

Hallintokeskuksen viestintä puoltaa sitä, että kaupunginhallitus oikeuttaa taloushallintopalvelun käyttämään ehdotettua laitosmerkkiä (nimilogo) sekä siihen liittyviä muita visuaalisia tunnisteita toiminnassaan.

Kj toteaa, että kaupungin vaakunaohjeiden 9 §:n mukaan "kaupunginhallitus vahvistaa viraston tai laitoksen laitos-, liike- ja tavaramerkin lauta- tai johtokunnan esityksestä edellyttäen, että ehdotuksesta on ennen sen vahvistamista hankittu kaupunginkanslian tiedotustoimiston (nyk. hallintokeskuksen viestintä) lausunto." Kj viittaa viestinnän lausuntoon ja katsoo, että Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu-liikelaitoksen laitosmerkin ja visuaaliseen ilmeen vahvistaminen esitetyllä tavalla on perusteltua siten, että niiden käytössä otetaan jatkossa huomioon hallintokeskuksen viestinnän lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Kj toteaa lisäksi, että tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista vahvistaa myös Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu –liikelaitoksen  nimilyhenne, joksi esitetään Talpa.

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu-liikelaitoksen laitosmerkin ja visuaalisen ilmeen talous- ja suunnittelukeskuksen ehdottamalla tavalla.

                                            Lisäksi kaupunginhallitus päättänee vahvistaa Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen nimilyhenteeksi Talpa.

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle (Talpa) ja hallintokeskuksen viestinnälle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

LIITTEET

Liite 1

Talous- ja suunnittelukeskuksen esitys 4.11.2008

 

Liite 2

Ehdotus Talpan laitosmerkiksi ja visuaaliseksi ilmeeksi, Guassi Oy