Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

1

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

2

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

4

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

6

Vuosaaren Kiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

6

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 39 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          23.9.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      23.9.2008

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 39 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

­                johtajiston asiat

­                virkamatka-asiat

­                vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

­                valtionapuasiat

­                muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota yleisten töiden lautakunnan 25.9.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus asianomaiselle lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                                  23.9.2008

lasten päivähoitojaosto                                    25.9.2008

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

opetuslautakunta

23.9.2008

- suomenkielinen jaosto

23.9.2008

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

17.9.2008

 

 

eläintarhan johtaja

17.9.2008

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

25.9.2008

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

23. ja 24.9.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

18., 22. ja 25.9.2008

museonjohtaja

19.9.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

19.9.2008

taidemuseon johtaja

19.9.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 


6

VUOSAAREN KIINTEISTÖT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-1004

 

Kaj toteaa, että Vuosaaren Kiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 6.10.2008 klo 10.00 hallintokeskuksen oikeuspalveluissa, Aleksanterinkatu 22–24, 00170 Helsinki.

 

Kokouksessa valitaan hallitukseen uusi jäsen, koska Kari Hagfors on pyytänyt eroa hallituksesta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Vuosaaren Kiinteistöt Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 6.10.2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kari Hagforsin tilalle ___________________________.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

23.9.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

18.9.2008

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

22.9.ja 24.9.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024