Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

8

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kuntajaon muuttamista Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä koskeviin valituksiin

1

 

9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 


8

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KUNTAJAON MUUTTAMISTA SIPOON KUNNAN, VANTAAN KAUPUNGIN JA HELSINGIN KAUPUNGIN VÄLILLÄ KOSKEVIIN VALITUKSIIN

 

Khs 2006-1601

 

Kj toteaa, että sisäasiainministeriö päätti 26.9.2006 kuntajakolain 6 §:n 2 momentin ja 8 §:n perusteella määrätä toimitettavaksi erityisen selvityksen kuntajaon muuttamisesta osakuntaliitoksella Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä. Samalla ministeriö asetti kuntajakoselvittäjäksi valtiotieteen maisteri Pekka Myllyniemen.

 

Kuntajakoselvittäjä jätti 30.11.2006 sisäasiainministeriölle selvityksen ja ehdotuksen kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupun­gin ja Helsingin kaupungin välillä.

 

Sipoon kunnasta Helsingin kaupunkiin siirrettäväksi esitetyn alueen maapinta-ala on n. 30 km2, ja sillä asuu n. 2 000 henkilöä. Vantaan kau­pungista Helsingin kaupunkiin siirrettäväksi esitetyn alueen pinta-ala on 2,181 km2 ja sillä asuu n. 30 henkilöä.

 

Valtioneuvosto päätti 28.6.2007 kuntajakolain 11 §:n 1 momentin ja kielilain 5 §:n nojalla kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä siten, että Helsingin kaupunkiin liitetään ns. Västerkullan kiilan alue Vantaan kaupungista sekä lounaisosa Sipoon kunnasta.

 

Valtioneuvoston päätöksestä jätettiin yhteensä 25 valitusta korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

 

Korkein hallinto-oikeus on 15.1.2008 jättänyt tutkimatta yhden valituk­sen ja hylännyt muut valitukset. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa Internet-sivuilla http://www.kho.fi/paatokset/42158.htm.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden 15.1.2008 (taltionumero 33) antaman päätöksen kuntajaon muuttamista Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä koskevista valituksista.

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 3 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          15.1.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 3 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                                15.1.2008

 

joukkoliikennelautakunta                                                     17.1.2008

yleisten töiden lautakunta                                                    17.1.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 15.1.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

15.1.2008

liikuntalautakunta

15.1.2008

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

10., 14. ja 15.1.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

10., 14. ja 15.1.2008

museonjohtaja

16. ja 17.1.2008

kaupunginorkesterin intendentti

11.1.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

7.1.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- apulaisrehtori

16.1.2008

taidemuseon johtaja

9. – 15.1.2008

tietokeskus

 

- johtaja

14.1.2008

työterveysjohtaja

14. ja 16.1.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

15.1.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

10.1.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

14. ja 17.1.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028