Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

9

Kaupunginvaltuuston 21.5.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 

10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

10

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

11

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

4

Arabian Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous

12

 

5

Kiinteistö Oy Hansasillan varsinainen yhtiökokous

14

 

6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

16

 


9

KAUPUNGINVALTUUSTON 21.5.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 21.5.2008 pitämän kokouksen päätösluettelo on toimitettava kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupunginvaltuuston päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan laina- ja takaussopimuk­sen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

4                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Taidehallin säätiölle.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa joukkoliikennelautakuntaa ja liikennelaitosta huolehtimaan siitä, että joukkoliikenteen infrainvestointien, kuten länsimetron, rahoituskustannukset tulevat kokonaisuudessaan sisällytetyksi liikennöintikustannuksiin, joiden perusteella eri kuntien maksuosuudet määräytyvät, sekä huolehtimaan siitä, että välin Lauttasaari - Tapiola liikennöintikustannukset sovitaan jaettavaksi ko. välin matkustajamäärien perusteella kyseisen välin muuta metroverkkoa suhteellisesti paremman liikennetarjonnan vuoksi.

 

Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, liikennelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi nro 2 sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi ja muut toivomusponnet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa liikennelaitosta huolehtimaan siitä, että metrovaunuhankinnan investoinnin kustannukset tulevat kokonaisuudessaan sisällytetyiksi liikennöintikorvauksiin, joiden perusteella kuntien maksuosuudet määräytyvät.

 

Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle, liikennelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

17–19           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtajan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjäoikeudelle, Ulla Lehdelle, Kajsa Lybeckille, Paavo J. Airaksiselle, Kirsi Asikaiselle, Veronica Granö-Suomalaiselle ja valtiotieteen ylioppilas Johanna Talvelalle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

20–21           Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

22                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9                          Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

10                       Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, sosiaalivirastolle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

11                       Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa keskeyttämän Keskustatunnelia koskevan asemakaavavalmistelun.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Kalle Soraiselle ym. 

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

12                       Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

13                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

14                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

15                 Kaupunginhallituksen kirje kuntajakoasia- ja kuulutusasiakirjoineen Etelä­-Suomen lääninhallitukselle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, tietokeskukselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvalvontavirastolle ja rakennusvirastolle.

 

23–27           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

16                       Aloitteet 15, 18–19, 21, 24–25, 30, 34–35, 37–39, 42–43, 45, 47, 54, 56, 60, 65, 69 ja 71–72 esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.6.2008.

Aloite 2

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 7

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 17

 

Kirje YTV:lle.

 

Aloite 61

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa liikennelaitosta harkitsemaan, voitaisiinko raitiovaunupysäkkien nimiä muuttaa niin, ettei sekaannusta Korkeasaaren eläintarhaan haluavien matkustajien piirissä syntyisi. Yksi ehdotus voisi olla Vauhtitie.

 

Pöytäkirjanote liikennelaitokselle.

 

Aloite 63

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaali- ja terveystoimen ja kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen rooteleita valmistelemaan työryhmän perustamisen selvittämään sairaala-alueiden kehittämistä aloitteessa tarkoitetulla tavalla.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

Aloite 64

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistövirastoa, kaupunkisuunnitteluvirastoa, rakennusvirastoa ja kaupunginmuseota tiivistämään yhteistyötään, jotta kaupungin kartanoiden kehittämiseksi kartanotyöryhmissä valmistellut toimenpide-ehdotukset saadaan vietyä loppuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvirastolle ja kaupunginmuseolle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                       19.5.2008

satamalautakunta                                                          20.5.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

liikepalvelulautakunta                                                           20.5.2008

yleisten töiden lautakunta                                                    22.5.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta                                                                20.5.2008

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                                    14.5.2008

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta

13.5.2008

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

14.5.2008

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

13.5.2008

taidemuseon johtokunta

22.5.2008

 

 

ammattikorkeakoulu

 

- rehtori

14.4. – 7.5.2008

eläintarhan johtaja

14.5.2008

henkilöstökeskus

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

22.5.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

20.5.2008

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

19.5.2008

museojohtaja

21.5.2008

taidemuseon johtaja

14. ja 15.5.2008

tietokeskus

 

- johtaja

14.5.2008

työterveysjohtaja

20.5.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Niippa Raimo, ma. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 


4

ARABIAN PALVELU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-1246

 

Kaj toteaa, että Arabian Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 4.6.2008 kello 14.00 Cor-husetissa osoitteessa Toukolankatu 11, 00550 Helsinki.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään

 

1.                   Päätetään osakepääoman korotuksesta

 

Hallituksen ehdotus osakepääoman korottamiseksi uusmerkinnällä

 

-       Osakepääomaa korotetaan 16 000 eurolla eli 22 000 eurosta 38 000 euroon antamalla 16 000 kappaletta yhden euron (1 €) nimellisarvoisia osakkeita

 

-       Osakkeiden merkintäoikeus annetaan hallituksen hyväksymille osakkaille.

 

-       Osakkeiden merkintäaika alkaa korotuspäätöksestä ja kestää kaksi (2) viikkoa.

 

-        Täysi maksu osakkeista on suoritettava kokonaisuudessaan yhtiön tilille kahden viikon kuluessa korotuspäätöksestä.

 

2.                   Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

 

Hallitus esittää, että yhtiön voimassaoleva yhtiöjärjestys päätetään muuttaa oheisen liitteen mukaiseksi, liite 1.

 

3.                   Päätetään toisen laajennusalueen rakennuttajasopimuksen hyväksymisestä, liite 2

 

4.                   Päätetään toisen laajennusalueen pysäköinti-, yhteispiha- ja kerhotilajärjestelyjä sekä alueellista tietoverkkoa koskevan sopimuksen hyväksymisestä, liite 3.

 

5.                   Käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

 

6.                   Päätetään sijoitetun vapaan oman pääoman kartuttamisesta.

 

Lisäksi kokouksessa käsitellään tarvittaessa muita yhtiötä koskevia asioita.

 

Kaupungin omistusosuus yhtiön osakkeista on 49 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen yksi varsinainen ja yksi varajäsen. Khs nimesi 26.3.2007 kaupungin edustajaksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi projektijohtaja Heikki Somervuon ja varajäseneksi projektijohtaja Leena Pasosen talous- ja suunnittelukeskuksesta.

 

Kaj toteaa vielä, että Khs päätti 5.5.2008 (682 §) käsitellessään Arabian Palvelu Oy:n laajentamista oikeuttaa kaupungin edustajat tulevassa yhtiökokouksessa hyväksymään yhtiön hallituksen esityksen yhtiön laajentamisen edellyttämistä yhtiöjärjestys- ja sopimusjärjestelyistä.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Arabian Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.6.2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle talous- ja suunnittelukeskuksen projektijohtaja Niina Puumalaista ja hallituksen varajäseneksi talous- ja suunnittelukeskuksesta projekti-insinööri Petri Hoppulaa.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


5

KIINTEISTÖ OY HANSASILLAN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-1238

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Hansasillan varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 30.5.2008 kello 10.00. Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2007 tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.

 

Kaupunki omistaa yhtiön kaikki osakkeet. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Khn 2.4.2007 nimeäminä hallitukseen kuuluvat tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttänen, johtava kaupunginasiamies Jenni Rope, asiamies Anu Pajala, kehittämisinsinööri Juha Viljakainen, taloushallintopäällikkö Tuula Jäppinen ja varajäseninä toimistopäällikkö Esko Patrikainen ja kaupunginsihteeri Marja-Liisa Rautanen.

 

Tarkastuslautakunta on 21.11.2007 nimennyt yhtiön tilintarkastajaksi päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

Kaupungin tarkoituksena on muuttaa yhtiö keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi ja myydä osakkeet vuoden 2009 aikana.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Hansasillan varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2008. Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttästä, kehittämisinsinööri Juha Viljakaista, taloushallintopäällikkö Tuula Jäppistä, johtavaa kaupunginasiamies Jenni Ropea ja vs. kaupunginasiamies Sari-Anna Pennasta sekä varajäseniksi toimistopäällikkö Esko Patrikaista ja kaupunginsihteeri Marja-Liisa Rautasta.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajiksi vuodelle 2008 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen sekä varatilintarkastajaksi KHT Tomi Rimisen.


Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

20.5.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

15.5.2008

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

19.5. ja 21.5. ja 22.5.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028