Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

1

 

9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

2

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

4

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

6

Kiinteistö Oy Vuosaaren nuorisokylän varsinainen yhtiökokous

6

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                          8.5.2008

satamalautakunta                                                            6.5.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  7.5.2008

tekninen lautakunta                                                        6.5.2008

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                       6.5.2008

pelastuslautakunta                                                                  6.5.2008

yleisten töiden lautakunta                                                      8.5.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 6.5.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta

22.4.2008

opetuslautakunta

6.5.2008

- suomenkielinen jaosto

6.5.2008

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

22.4.2008

taidemuseon johtokunta

6.5.2008

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

30.4. sekä 6. ja 8.5.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

7.5.2008

museonjohtaja

29.4.2008

kaupunginorkesterin intendentti

16. ja 25.4.2008

työterveysjohtaja

8.5.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Niippa Raimo, ma. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 


6

KIINTEISTÖ OY VUOSAAREN NUORISOKYLÄN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-1178

 

Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylä ilmoittaa (5.5.2008), että Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylän varsinainen yhtiökokous pidetään 19.5.2008 klo 14.00 Nuorisosäätiön toimistossa, Hiihtäjäntie 5, 00810 Helsinki. Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2007 tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta.

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylän tontin vuokrasopimuksen ehtojen ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen yhden varsinaisen jäsenen, yhden varajäsenen sekä toisen varsinaisen tilintarkastajan tulee olla Helsingin kaupungin nimeämät. Vuonna 2007 oli jäsenenä asiakaspäällikkö Sisko von Behr ja varajäsenenä toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbom, molemmat kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Tarkastuslautakunta on 26.9.2007 nimennyt ehdolle yhtiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2008 päätösehdotuksesta ilmenevän tilintarkastajan.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylän 19.5.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle varsinaiseksi jäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin ja varajäseneksi toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomin kiinteistövirastosta.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2008 Kari Roine.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

rakennuslautakunta

29.4.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

5.5. ja 6.5.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028