Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

1

 

9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

10

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokouksen edustajien valitseminen

4

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

14

Kiinteistö Oy Käpylän terveystalon varsinainen yhtiökokous

10

 

15

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

12

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 16 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                16.4.2008

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 16 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


10

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN SEUTUKOKOUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2008-921

 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) ilmoittaa (2.4.2008), että YTV:n seutukokous pidetään perjantaina 16.5.2008 alkaen kello 10.00. Kaupunginhallitusta pyydetään valitsemaan Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain (1269/96) 5 §:n 1 momentissa tarkoitetut seutukokousedustajat. Edustajat tulisi nimetä viimeistään 29.4.2008.

 

Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm:

 

-                     kuntien valitsemat seutukokousedustajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-                     vuoden 2007 tilinpäätös.

 

YTV-lain mukaan Helsingillä on YTV:n seutukokouksessa 11 edustajaa, Espoolla ja Vantaalla kummallakin viisi sekä Kauniaisilla yksi kunnan valitsema edustaja.

 

Seutukokousedustajan on täytettävä kuntalain 33 §:ssä mainitut yleiset vaalikelpoisuusvaatimukset, joissa edellytetään, että edustajaksi valittu on hänet valinneen kunnan jäsen, hänellä on äänioikeus kunnallisvaaleissa eikä hän ole holhouksen alainen. Lisäksi valinnassa tulee soveltaa tasa-arvolain 4 §:n 2 momenttia, jonka mukaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Kj toteaa, että Khs päätti 29.10.2007 (1361 §) valita seuraavat 11 edustajaa ja 11 henkilökohtaista varaedustajaa YTV:n 16.11.2007 pidettyyn seutukokoukseen:

 

edustaja

varaedustaja

 

 

talouspäällikkö

toiminnanjohtaja

Minna Ruuth

Pirjo Tolvanen

 

 

liikennetoimittaja

toiminnanjohtaja

Esko Riihelä

Tuomo Valve

 

 

kansanedustaja

toimitusjohtaja

Juha Hakola

Harry Bogomoloff

 

 

taloustutkija

kansanedustaja

Hannele Luukkainen

Arja Karhuvaara

 

 

sähköasentaja

pääluottamusmies

Matti Taina

Satu Pikkarainen

 

 

erikoissairaanhoitaja

projektiassistentti

Tarja Tenkula

Anna Kirstinä

 

 

tutkija

 

Tero Tuomisto

Pentti Helo

 

 

kansanedustajan avustaja

tuottaja

Tapio Laakso

Kimmo Helistö

 

 

yliopiston lehtori

diplomi-insinööri

Sanna Hellström

Mari Puoskari

 

 

toimittaja

filosofian maisteri

Pekka Saarnio

Tiia Aarnipuu

 

 

varatuomari

dosentti

Marianne Österberg

Björn Fant

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee valita seuraavat 11 edustajaa ja 11 henkilökohtaista varaedustajaa 16.5.2008 klo 10.00 alkaen pidettävään Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokoukseen:

 

edustaja

varaedustaja

 

 

 

 

________________________

_________________________

 

 

 

 

_________________________

__________________________

 

 

 

 

__________________________

__________________________

 

 

 

 

__________________________

__________________________

 

 

 

 

__________________________

__________________________

 

 

 

 

 

_________________________

_________________________

 

 

 

 

_________________________

_________________________

 

 

 

 

_________________________

_________________________

 

 

 

 

_________________________

_________________________

 

 

 

 

_________________________

_________________________

 

 

 

 

_________________________

_________________________

 

 

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleille sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyö-
valtuuskunnalle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta

17.4.2007

yleisten töiden lautakunta

15. ja 17.4.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta

15.4.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta

18.3.2008

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

16.4.2008

opetuslautakunta

15.4.2008

- suomenkielinen jaosto

15.4.2008

taidemuseon johtokunta

15.4.2008

 

 

ammattikorkeakoulu

 

- rehtori

17.3. – 9.4.2008

- vararehtori 1.

12.3., 18.3. ja 4.4.2008

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

14. ja 15.4.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

14. – 16.4.2008

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

15.4.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

10., 14. ja 16.4.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

10. ja 16.4.2008

taidemuseon johtaja

15. – 17.4.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Niippa Raimo, ma. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 


14

KIINTEISTÖ OY KÄPYLÄN TERVEYSTALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-1018

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Käpylän terveystalon varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2008 klo 10.00 kiinteistöviraston tilakeskuksessa, Sörnäistenkatu 1, Helsinki.

 

Kaupunki omistaa 54,5 % yhtiön osakemäärästä.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2007 tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä lainanlyhennysrahaston kartuttaminen.

 

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat olleet tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttänen ja asiamies Sisko von Behr kiinteistövirastosta.

 

Tarkastuslautakunta on 21.11.2007 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Käpylän terveystalon 25.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle varsinaisiksi jäseniksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttästä ja asiakaspäällikkö Sisko von Behriä kiinteistövirastosta.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2008 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen)

 


Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


15

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

16.4.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

27.3., 3.4. ja 10.4.2008

kiinteistölautakunta

15.4.2008

rakennuslautakunta

15.4.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

14.4. ja 16.4.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028