HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

15 - 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

14.4.2008 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n varsinainen yhtiökokous

3

 

4

Kemijoki Oy:n varsinainen yhtiökokous

4

 

5

Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n Mäkirinteen nuorisokodin tulipalosta aiheutuvat toimenpiteet

6

 

6

Valtuutettujen Malisen ja Lohen toivomusponnet hiilidioksidien talteenotosta, varastoinnista ja kustannuksista

9

 

7

Vt Perkiön toivomusponsi kaupungin energia- ja ilmastopolitiikan toteuttamisesta osana seudullista yhteistyötä

13

 

8

Vt Moision toivomusponsi lämmönkulutuksen mittaamisesta asuntokohtaisesti kerrostaloissa

15

 

9

Vt Moision toivomusponsi vedenkulutuksen mittaamisesta asuntokohtaisesti kerrostaloissa

22

 

10

Vuoden 2008 talousarvioon sisältyvän henkilöstömenovarauksen käyttäminen

27

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Suomenlinnan Liikenne Oy:n varsinainen yhtiökokous

29

 

2

Helsingin Bussiliikenne Oy:n varsinainen yhtiökokous

31

 

3

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous

33

 

4

Lausunto oikeuskanslerille Lauri Mustosen kantelua koskevassa asiassa

35

 

5

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Espoon Veden jätevedenpuhdistamohankkeen YVA-arviointiohjelmasta

39

 

6

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle kiinteistöviraston ympäristölupahakemuksesta

45

 

7

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristölupahakemuksesta

49

 

8

7.4.2008 pöydälle pantu asia
Lausunto pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän kehittämissuunnitelmasta 2014

55

 

9

7.4.2008 pöydälle pantu asia
Lausunto Kestävät hankinnat -toimintaohjelmaehdotuksesta

80

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Lausunto Etelä-Suomen lääninhallitukselle EMA Group Oy:n sairaankuljetuslupahakemuksesta

94

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:n varsinainen yhtiökokous

97

 

2

Urheiluhallit Oy:n varsinainen yhtiökokous sekä Pasilan Urheiluhalli Oy UH:n sulauttaminen Urheiluhallit Oy:öön

99

 

3

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous

101

 

4

Työnantajien edustajien nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan vuosiksi 2008 - 2011

103

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Maunulan koillisosan asemakaavan määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (nro 11570)

105

 

2

Etelä-Hermannin asuinkerrostalotonttien 21010/1 - 4 myyminen

109

 

3

Arabianrannan teollisuustonttien asemakaavamuutokseen (nro 11615) liittyvien maankäyttösopimusten tekeminen Suomen Osatontti Oy:n ja Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2:n kanssa (Toukola, kortteli 23669)

132

 

4

Fastighets Ab Norra Kajen 4:n poikkeamishakemus

136

 

5

Haagan nuorisokodin käyttöön kunnostetun talon korjaus- ja muutostöiden hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

140

 

6

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Elimäenkatu 12 - 16:n kanssa Helsingin kaupungin Vallilan kaupunginosan korttelin 695 tontin 1 poikkeamisluvan johdosta

142

 

7

Kaupungin edustajan nimeäminen Kampin Keskus Oy:n hallituksen jäseneksi

144

 

8

Finlandia-talo Oy:n varsinainen yhtiökokous

145

 

9

Svenska Handelsläroverket Fastighets Ab:n varsinainen yhtiökokous

147

 

10

Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy:n yhtiökokous

149

 

11

Töölönlahden Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous

151

 

12

Simonaukion Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous

153

 

13

VT Kauko Koskisen toivomusponsi: monipuolinen palvelutarjonta Maunulan keskustaan

155

 

14

Vt Hannele Luukkaisen toivomusponsi: asuntokannan monipuolisuuden turvaaminen ja vanhusten palveluasuntojen varaaminen

158

 

15

7.4.2008 pöydälle pantu asia
Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö - Stiftelsen Helsingfors Stads 450-årskonstnärshus -nimisen säätiön vuosikokous

162

 

16

7.4.2008 pöydälle pantu asia
Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008 - 2017 täytäntöönpano sekä valtuutettu Risto Rautavan ja valtuutettu Maija Anttilan asumisen seurantaa koskevat toivomusponnet

164

 

17

31.3.2008 ja 7.4.2008 pöydälle pantu asia
Kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden toimintatavoitteet 2008-2011

174

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Lehtipuu) ja Peltokorven (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-896

 

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy ilmoittaa (28.3.2008), että yhtiön varsinainen yhtiökokous on tiistaina 29.4.2008 klo 09.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Mechelininkatu 1 A, Helsinki.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat (mm. tilinpäätöksen vahvistaminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta).

 

Yhtiö on vuonna 2006 perustettu Helsingin (45 %), Espoon (23,5 %), Vantaan (19 %) ja Kauniaisten (2,5 %) kaupunkien sekä Uudenmaan liiton (10 %) omistama pääkaupunkiseudun kansainväliseen markkinointiin keskittyvä yhtiö.

 

Yhtiöllä on viisijäseninen hallitus, johon osakassopimuksen mukaan kukin osakas nimeää yhden jäsenen ja Helsinki hallituksen puheenjohtajan. Päättyvällä toimikaudella Helsingin kaupungin nimeämänä hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana on toiminut kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

 

Vs. KJ                                                     Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n yhtiökokouksessa 29.4.2008 ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä esittämään yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi elinkeinojohtaja Eero Holstila.

 

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä ote talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä nimetylle henkilölle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


4

KEMIJOKI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-354

 

Kemijoki Oy ilmoittaa (1.4.2008), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 21.4.2008 klo 11.00 alkaen valtioneuvoston omistajaohjausosaston tiloissa, osoitteessa Fabianinkatu 31 D, Helsinki.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat (mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle, hallituksen ja tilintarkastajan valitseminen) sekä lisäksi hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja 16 §:n muuttamisesta vastaamaan voimassaolevan osakeyhtiölain terminologiaa.

 

Vs. Kj toteaa, että kaupungin omistusosuus yhtiön koko osakepääomasta on 0,94 %, vesivoimaosakkeista 3,91 % ja rahaosakkeista 0,81 %. Helsingin Energia saa käyttöönsä vesivoimaosakkeita vastaavan määrän vesi- ja tuulivoimaa. Rahaosakkeet oikeuttavat osinkoon.

 

Sopimuksen mukaan kaupungilla on oikeus nimetä yksi edustaja sekä hallitukseen että hallintoneuvostoon. Seitsenjäsenisessä hallituksessa on kaupungin edustajana toiminut Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo Ruohonen ja kymmenjäsenisessä hallintoneuvostossa kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

 

Vs. KJ                                                     Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kemijoki Oy:n 21.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti ja ehdottamaan, että seuraavaksi toimikaudeksi kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen valitaan Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo Ruohonen ja hallintoneuvostoon kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

 

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja ote nimetyille henkilöille, Helsingin Energialle, Kemijoki Oy:lle


sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


5

KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY:N MÄKIRINTEEN NUORISOKODIN TULIPALOSTA AIHEUTUVAT TOIMENPITEET

 

Khs 2008-537

 

Kalliolan Kannatusyhdistys ry toteaa (29.2.2008), että sen Hausjärvellä omistama ja ylläpitämä Mäkirinteen nuorisokoti tuhoutui 10.1.2008 syttyneessä tulipalossa. Talo paloi maan tasalle. Talo oli vakuutettu täydestä arvosta.

 

Yhdistys toteaa edelleen, että Mäkirinteen nuorisokoti-Nuorten Kisko tarjoaa sijaishuoltoa päihdeongelmaisille 14–18-vuotiaille nuorille. Se on 8-paikkainen. Hoitomallina käytetään kiskon yhteisöhoidosta lastensuojelutyöhön sovellettua Nuorten Kisko-yhteisöhoitomallia. Malli on ideoitu ja suunniteltu Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Kalliolan yhteistyöhankkeena. Nuorisokoti on ollut toiminnassa yli viiden vuoden ajan. Kalliolalla on Mäkirinteeseen liittyvä toistaiseksi voimassa oleva ostopalvelusopimus Helsingin kaupungin kanssa. 

 

Tulipalon jälkeen Mäkirinteen nuorisokoti on toiminut väliaikaisesti Kalliolan Nurmijärven klinikan perhe- ja läheishoidon tiloissa ja maaliskuun alusta Ensi- ja Turvakoti Katlin Oy:ltä vuokratuissa tiloissa Hyvinkään Ridasjärvellä. Vuokrasopimus on määräaikainen, voimassa 31.8.2009 saakka. Sinä aikana Kalliola rakentaa palossa tuhoutuneen talon tilalle uuden rakennuksen, joka suunnitellaan ja rakennetaan mäkirinteen nuorisokotia varten. Talon pinta-ala tulee olemaan noin 350m². Suunnittelutyö on jo käynnissä.

 

Sosiaalivirasto toteaa (13.3.2008), että se on ostopalvelusopimuksella ostanut kaikki Mäkirinteen nuorisokodin paikat. Nuorisokoti on perustettu sosiaaliviraston aloitteesta tiiviissä yhteistyössä ylläpitäjän Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n kanssa. Sosiaalivirasto tarvitsee edelleen ko. sijaishuoltopaikat ja pitää sen vuoksi tärkeänä, että Mäkirinteen nuorisokodille rakennetaan uudet tilat mahdollisimman nopeasti.

 

Kj toteaa, että Kalliolan Kannatusyhdistys ry on sosiaaliviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa käymissään neuvotteluissa toivonut, että se pääsisi mahdollisimman pian rakentamaan uutta taloa palaneen tilalle, mikä vaatii yhdistykseltä varoja jo suunnitteluvaiheessa.

Kaupunki on antanut Mäkirinteen nuorisokodin oston rahoittamiseen


lainan nro 340-202, alkuaan 290 000 euroa (Khs 17.6.2002, 901 §), jota on jäljellä 71 619,42 euroa. Em. lainan vakuutena on Hausjärven Mäkirinteen kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja yhteensä 233 636

euron arvosta. Tällaisessa tapauksessa vakuutusyhtiön tulee maksaa kiinnityksenhaltijalle sen vakuutta vastaava määrä vakuutuskorvauksesta, ellei kiinnityksenhaltija anna vakuutusyhtiölle lupaa suorittaa korvausta vakuutuksenottajalle eli Kalliolan Kannatusyhdistykselle.

 

Kj toteaa edelleen, että kaupungin Kalliolan Kannatusyhdistys ry:lle eri kohteisiin myöntämiä lainoja on jäljellä yhteensä 731 760,40 euroa. Jos vakuutuskorvauksesta (arviolta n. 500 000 - 600 000 euroa) maksettaisiin suuri osa kaupungille, joutuisi yhdistys myöhemmin jälleen hakemaan lainaa kaupungilta uuden nuorisokotirakennuksen rakentamiseen. Tässä tapauksessa kuitenkin kaupungilla jo olevat lainojen vakuudet, jotka ovat kaikki yhteisvakuuksia eli toimivat jokaisen erillisen lainan vakuutena, riittävät kattamaan velat korkoineen. Vakuudet ovat kiinteistöviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen varovaisen arvion mukaan yhteensä noin 2,3 milj. euron arvoiset ilman tulipalossa tuhoutuneen kohteen kiinnityksiä.  Näin ollen kaupunki voi luopua Hausjärven Mäkirinteen kohteeseen kiinnitetyistä panttikirjoista ilman, että kaupungin lainojen vakuuksiin syntyy minkäänlaista vajausta. Tällöin vakuutusyhtiö voi maksaa vakuutuskorvauksen suoraan Kalliolan kannatusyhdistykselle ja yhdistys pääsee rakentamaan uutta rakennusta. Kj esittää päätösehdotuksen mukaista menettelyä.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa (31.3.2008), että se on tarkastanut Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n Helsingin kaupungilta saamien lainojen vakuusjärjestelyt eikä sillä ole huomautettavaa päätösehdotuksen mukaiseen järjestelyyn. Velallisen antama yleispanttaus riittää kattamaan lainan nro 340–202 pääoman 71.619,42 euroa korkoineen ja muine velkakirjaan liittyvine kuluineen.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee luovuttaa Kalliolan Kannatusyhdistys ry:lle kaupungin myöntämien lainojen ylivakuutena olevat tulipalossa tuhoutuneeseen Hausjärven kunnassa sijaitsevaan kohteeseen 86-407-11-5 ja 86-420-5-23 kiinnitetyt seuraavat panttikirjat: nro 3786 määrältään 100 000 euroa (13.9.2002), nrot 3787 ja 3788, kumpikin määrätään 50 000 euroa (13.9.2002) ja nrot 1176 ja 1177, kumpikin 16 818 (10.7.1987) eli yhteensä 233 636 euron suuruiset panttikirjat.

 

                                           


Pöytäkirjanote Kalliolan Kannatusyhdistys ry:lle, sosiaalivirastolle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


6

VALTUUTETTUJEN MALISEN JA LOHEN TOIVOMUSPONNET HIILIDIOKSIDIEN TALTEENOTOSTA, VARASTOINNISTA JA KUSTANNUKSISTA

 

Khs 2008-236, 2008-252

 

Kj toteaa, että Kvsto hyväksyi 30.1.2008 energiapoliittisia linjauksia koskevan selonteon yhteydessä seuraavat toivomusponnet:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin Energia selvittää mahdollisuutta osallistua EU:n hankkeeseen hiilidioksidittoman hiilikoevoimalaitoksen rakentamiseksi hiilidioksidipäästöjen talteenoton kehittämiseksi joko Helsingin Energian omana hankkeena tai muiden alalla toimivien yritysten kanssa. (Jouko Malinen, äänin 84-0).”

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että valtuustolle laaditaan tiedoksi selvitys menetelmistä, miten voidaan energian tuotannossa poistaa ja varastoida hiilidioksidia sekä siitä, millaisia kustannuksia nämä menetelmät aiheuttavat. (Jyrki Lohi, äänin
80-0).”

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Tekninen lautakunta toteaa (1.4.2008) lausuntonaan mm. seuraavaa:

 

                      Hiilidioksidin talteenotto, kuljetus ja varastointi

 

Hiilidioksidi voidaan erottaa ja ottaa talteen ennen tai jälkeen polton. Erilaisia hiilidioksidin erotustekniikoita on testattu pienen mittakaavan projekteissa. Ennen polttoa hiilidioksidi voidaan eliminoida mm. solventin avulla tai käyttämällä kaasutustekniikkaa. Erotus kuluttaa suhteellisen paljon energiaa. Puhtaalla hapella polttaminen on yksi vaihtoehto. Polttoaine poltetaan tällöin ilmasta erotetun hapen ja savukaasujen kierrätyksestä saadun hiilidioksidin seoksella. Näin saadaan vesihöyryn ja hiilidioksidin seos savukaasuksi, josta hiilidioksidi on helpompaa erottaa. Savukaasuista hiilidioksidia voidaan erottaa esim. absorboimalla, adsorboimalla tai membraanin avulla. Puhdistuslaitos voidaan periaatteessa liittää vanhan voimalaitoksen yhteyteen, mutta se vaatii huomattavan ison tilan. Happipoltto vaatii käytännössä kokonaan uuden voimalaitoksen.

 

Yksi mielenkiintoinen tulevaisuuden vaihtoehto on paljon potentiaalia omaava ns. mineraalikarbonointi, joka on parhaillaan tutkimuksen alla. Siinä hiilidioksidi sidotaan kemiallisesti luonnon silikaattikiviin ja lopputuloksena syntyy hyödynnettävää kalkkikiveä. Ongelmana on vielä hidas ja energiaa vievä reaktio.

 

Hiilidioksidin talteenoton jälkeen, jos hiilidioksidille ei ole hyötykäyttöä esim. urean, metanolin tai polymeerien valmistuksessa, on edessä varastointi. Mahdollisia hiilidioksidin varastointipaikkoja ovat geologiset muodostumat kuten esimerkiksi käytetyt kaasu- ja öljykentät, louhimattomat hiilikerrostumat ja suolaveden täyttämät hiekkakivikerrokset. Myös merenpohjan geologisiin muodostelmiin voidaan varastoida hiilidioksidia.

 

Varastoinnista on jo kokemuksia. Esimerkiksi Pohjanmerellä Norjassa hiilidioksidia varastoidaan suolaveden täyttämään kivikerrokseen ja USA:ssa hiilidioksidin varastointia käytetään lisäämään öljyn tuotantoa.

 

Suomessa ei ole soveltuvia geologisia muodostelmia ja merialueet ovat varastointiin liian matalia. Tarkoituksenmukaisinta olisi, että päästölähde ja varastointipaikka sijaitsisivat lähekkäin. Suomessa erotettu hiilidioksidi pitää kuljettaa putkilinjoja pitkin tai nesteytettynä laivalla muualle varastoitavaksi. Nämä vaatisivat merkittäviä investointeja infrastruktuuriin. Talteenotetun hiilidioksidin kuljetus onkin yksi kustannustekijä.

 

                      Koehankkeita maailmalla

Hiilidioksidin talteenottoteknologioita tutkitaan ja kehitetään maailmalla voimakkaasti. Erilaisia koehankkeita ja demonstraatioprojekteja on käynnissä mm. Euroopassa ja USA:ssa. Pilotti- ja testivaihe ovat tarpeen. Isoja demonstraatiohankkeita tarvitaan ennen teknologioiden kaupallista käyttöönottoa. Lisätietoja: http://www.iea.org/Textbase/subjectqueries/cdcs.asp

http://www.iea.org/ciab/

http://www.worldcoal.org/pages/content/index.asp?PageID=414

http://www.ieagreen.org.uk/

http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/ClimBus/fi/system/uutinen.html?id=3598&nav=Uutisia

 

Kustannukset

 

Koska hiilidioksidin talteenottoteknologiat ovat voimakkaassa kehittelyvaiheessa ja suurempia demonstraatiohankkeita ollaan vasta suunnittelemassa, on hiilidioksidin talteenoton kustannuksia vielä vaikea arvioida teknologioiden tullessa kaupallisiksi. Kustannukset ovat merkittävät ja ne riippuvat valitusta teknologiasta, voimalaitoksesta ja sen sallimista teknisistä toteutusmahdollisuuksista sekä hiilidioksidin kuljetusmatkoista, jatkokäyttömahdollisuuksista ja varastointikustannuksista.

 

                      Helsingin Energia

 

Helsingin Energia on seurannut ja seuraa jatkuvasti hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (CCS) tekniikan kehittymistä. Helsingin Energia on mukana Teollisuuden Voima Oyj:n omistusosuudellaan Meri-Porin voimalaitoksen hiilidioksidin talteenottohankkeessa. Meri-Porin voimalaitosta ollaan hakemassa yhdeksi EU:n koehankkeeksi, joita valitaan toteutettavaksi yhteensä 10-12 koko EU:n alueella. Helsingin Energia on myös yhdessä Pohjolan Voima Oy:n kanssa kehittämässä monipolttoainevoimalaitoskonseptia, jossa hiilidioksidin talteenotto on yksi tutkimuskohde. Kyseessä on Tekesin tukema hanke.

 

Kj toteaa teknisen lautakunnan lausuntoon viitaten, että Helsingin Energia on mukana kahdessa eri hiilidioksidin talteenottoa koskevassa tutkimushankkeessa ja seuraa muutoinkin aktiivisesti hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin teknistä kehittymistä. Hiilidioksidin talteenottoteknologiat ovat voimakkaassa kehittelyvaiheessa ja suurempia demonstraatiohankkeita ollaan vasta suunnittelemassa, joten hiilidioksidin talteenoton kustannuksia on vielä vaikea arvioida.                     

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvitykset kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymistä toivomusponsista (Jouko Malinen ja Jyrki Lohi) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvitykset ponnen ehdottajille (Jouko Malinen ja Jyrki Lohi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 


Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Jouko Maliselle ja valtuutettu Jyrki Lohelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


7

VT PERKIÖN TOIVOMUSPONSI KAUPUNGIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOTEUTTAMISESTA OSANA SEUDULLISTA YHTEISTYÖTÄ

 

Khs 2008-234

 

Kj toteaa, että Kvsto hyväksyi 30.1.2008 energiapoliittisia linjauksia koskevan selonteon yhteydessä seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupungin energia- ja ilmastopolitiikkaa toteutetaan osana seudullista yhteistyötä. (Sanna Perkiö, äänin 74-1).”

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.1.2008 kaupungin lähivuosien energiapoliittiset linjaukset. Linjausten valmistelussa otettiin tarpeellisin osin huomioon mm. seudulliset lähtökohdat ja tavoitteet sekä YTV:n hallituksen 14.12.2007 hyväksymä pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen ilmastostrategia, jonka Helsingin osalta kaupunginhallitus hyväksyi 11.2.2008.

 

YTV:n ilmastostrategiassa keskitytään toimintalinjoihin ja keinoihin, jotka ovat kaupunkien omassa päätösvallassa tai toteutettavissa kaupunkien ohjauksella. YTV-kaupungit voivat vaikuttaa päästöihin mm. vähentämällä energiankulutusta, edistämällä raideliikennettä sekä tiivistämällä kaupunkirakennetta. Seudun päästöjen vähentämistä voidaan edistää kokoamalla tietoa ja toimintamalleja parhaista kasvihuonekaasupäästöjä vähentävistä käytännöistä.

 

Ilmastostrategian hyväksymisen jälkeen työtä on tarkoitus jatkaa YTV-kaupunkien välisellä aiesopimuksella. Siihen kootaan kaupunkien tärkeimmät toimet ja yhteistyötahot kasvuhuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Aiesopimuksessa eri osapuolet sitoutuvat omassa toiminnassaan energian kulutuksen pienentämiseen ja käytön tehostamiseen ja tätä kautta kasvihuonekaasujen vähentämiseen.

 

Kj toteaa, että valtuuston 30.1.2008 hyväksymien energiapoliittisten linjausten toimeenpanossa otetaan huomioon seudulliset lähtökohdat siltä osin kuin se on tarpeellista. YTV-kaupunkien väliseen aiesopimukseen kootaan kaupunkien tärkeimmät toimet ja yhteistyötahot kasvuhuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymän toivomusponnen (Sanna Perkiö) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sanna Perkiö) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sanna Perkiölle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


8

VT MOISION TOIVOMUSPONSI LÄMMÖNKULUTUKSEN MITTAAMISESTA ASUNTOKOHTAISESTI KERROSTALOISSA

 

Khs 2008-253

 

Kj toteaa, että Kvsto hyväksyi 30.1.2008 energiapoliittisia linjauksia koskevan selonteon yhteydessä seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään käytäntöjä, joilla kerrostaloissa asujat voivat mitata lämmönkulutuksensa asuntokohtaisesti. (Elina Moisio, äänin 77-0).”

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Tekninen lautakunta toteaa (1.4.2008) lausuntonaan mm. seuraavaa:

 

Helsingin kaukolämmöstä, joka vastaa yli 92 prosenttia pääkaupungin lämmön tarpeesta, kuluttavat asuintalot runsaat 50 prosenttia (3 500 GWh/a), joten ponsissa esitetyillä energian kulutuksilla on huomattava merkitys. Asuintalojen lämmönkulutus jakaantuu kolmeen pääosaan eli rakennuksen lämmittämiseen, rakennuksen tarvitseman ilmanvaihdon lämmittämiseen ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen. Kukin näistä käyttää noin kolmasosan vuotuisesta energian kokonaistarpeesta.

 

Asuinrakennuksen lämmittämiseen tarvittava energiamäärä ja ilmanvaihdon tarvitsema energiamäärä riippuu kiinteistön lämmitysteknisten ja ilmanvaihtoteknisten laitteiden sekä säätölaitteiden laadusta, kunnosta ja käytöstä sekä itse rakennuksen rakenteiden laadusta. Näistä kaikista vastaa kiinteistön hoitaja ja omistaja, ei asukas. Asukas voi vaikuttaa asuntonsa lämmön kulutukseen sisälämpötilalla. Myös tämän järkevä ja helppo säätäminen edellyttää lämmitysjärjestelmän hyvää kokonaiskuntoa. Kiinteistön omistaja, siis myös asunto-osakeyhtiö, vastaa sekä kiinteistön rakenteellisesta ja teknisestä kokonaiskunnosta että lämmityskustannuksista siten, että asukkaalla on aina käytössään riittävän lämpimät ja terveelliset tilat. Näin ollen myös kustannukset ovat oikeudenmukaisesti osa yhtiövastiketta tai vuokraa riippumatta esimerkiksi asunnon sijainnista, ulkoseinän eristyksestä tai asunnon laitteiden kunnosta.

 

Helsingin kerrostalojen vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä on suunniteltu matalalle lämpötilatasolle ja jatkuvaan, ei keskieurooppalaiseen jaksottaiseen käyttöön. Radiaattoreiden lämpötilan säätö tapahtuu aina keskitetysti mahdollisemman matalalle tasolle ulkolämpötilan mukaan. Lisäksi käytännöllisesti katsoen kaikissa pattereissa Helsingissä on termostaattiset venttiilit, joilla asukkaat leikkaavat ylilämpötilat huonekohtaisesti. Huoneistojen ilmanvaihtomäärän tulee kaikissa olosuhteissa olla yli normien minimitason Helsingin olosuhteissa, eikä asukas saa muuttaa näitä perusasetuksia. Kaikilla näillä edistyksellisillä ratkaisuilla on saavutettu suurimmassa osassa Helsingin rakennuskantaa jo nyt hyvä ja säästävä lämpötalous ja terveellinen sisäilma sekä oikeudenmukainen kustannusten jako.

 

Mikäli lämmön kulutusta ja kustannuksia halutaan jakaa huoneistojen kesken mittaukseen perustuen täsmällisesti, tulee myös huoneistojen eriarvoinen sijainti kompensoida ja huoneistojen välinen lämmön siirtyminen ottaa huomioon. Laitteet, jotka pystyvät ottamaan edellä mainitut tekijät huomioon ovat toistaiseksi niin kalliita ja monimutkaisia, ettei niiden käyttö ole ollut perusteltua edes uudisrakennuskiinteistöissä. Lisäksi mittausten luotettavuus, mittauksen käyttöikä ja laskutuksesta aiheutuvat kustannukset eivät ole vastanneet edes saavutettavia teoreettisia tulevaisuuden hyötyjä. Lämmitykseen kohdistuva asuntokohtainen energian kulutus on pieni ja siihen liittyvät ulkoiset ja sisäiset tilannekohtaiset muuttujat suuria. Yhden asunnon lämmitykseen liittyvien ulkoisten saati sisäisten muutosten ymmärtäminen ja niihin oikea reagointi on mittaustiedolla lähes mahdotonta.  Epäluotettava mittaus ja lopputuloksen vaikea tulkinta on haitta, ei hyöty, energian järkevälle käytölle etenkin, jos järjestely kasvattaa kustannuksia kaikissa tapauksissa.

 

Käyttöveden lämmittäminen aiheuttaa noin 30 prosenttia asuntojen lämmön tarpeesta. Tähän kulutukseen pystyy asukas vaikuttamaan helposti käyttäytymisellään ja lisäksi mittaustekniikka on jo nyt luotettavaa oikein toteutettuna uudisrakennuksissa.

 

Jos asuinkiinteistön asukkaiden sähkön ja veden sekä lämpimän käyttöveden lämmittämisen kustannukset jaetaan mittaukseen perustuen, kohdistuu yli 65 prosenttia asunnon vesi- ja energia-kustannuksista asuntokohtaiseen mittaamiseen. Lopusta kulutuksesta on pääosin vastuussa kiinteistön omistaja, ei asukas. Helsingin Energian mielestä myös tähän loppuosaan pystytään nopeasti ja parhaiten vaikuttamaan huolehtimalla jo nyt (vuodesta 1981) asunto-osakeyhtiöille ja kiinteistöille toimitetun talokohtaisen erittäin monipuolisen kaukolämmön kulutuksen informaation pakollisesta jakelusta asukkaille ja osakkaille. Tätä ei yleisesti tehdä asunto-osakeyhtiöissä eikä edes kaupungin kiinteistöyhtiöissä. Tässä raportissa kerrotaan rakennuksen käyttäytyminen viiden vuoden ajalta, korjataan sään vaikutus, verrataan ominaiskulutusta muihin vastaaviin kiinteistöihin. Jo tämän raportin saaminen kaikille asukkaille ja asunnon omistajille motivoisi kiinteistöstä huolehtivia henkilöitä järkevään energian käyttöön.

 

Nykyinen tekniikka antaa paljon lisää mahdollisuuksia ja Helsingin Energia on lisäksi kehittänyt yhdessä tytäryhtiönsä Mitox Oy:n kanssa kiinteistöjen kaikkea kulutusta seuraavan monipuolisen yhteisen Sävel-raportin ja kehittää edelleen sekä raportointia että neuvontaa siten, ettei yksittäisen asukkaan tai asunto-osakeyhtiön tarvitse analysoida mittaustietoa, vaan se on valmis jaettava informaatio kaikille myös internetin välityksellä. Helsingin Energia ja Mitox Oy kehittävät ja seuraavat aktiivisesti sekä mittaustekniikkaa että siihen liittyvää raportointia kansainvälisellä tasolla.  Helsingin Energia on myös kysytty yhteistyökumppani tällä kansainvälisesti nopeasti kehittyvällä alueella.

 

                      Yhteenveto

 

Helsingin Energian mielestä:

 

-                     on ensisijaisen tärkeää saada kiinteistön asukkaille, ei pelkästään hallinnosta vastaaville, tieto energian kokonaiskulutuksesta ja monipuolista vertailutietoa monelta vuodelta. Tätä kautta luodaan oikea motivaatio kiinteistön pitkäaikaiseen huoltoon ja kunnossapitoon.

 

-                     Helsingin Energian ja sen tytäryhtiön Mitox Oy:n strategiaan ja perustehtävään kuuluvat ponsien esittämien asioiden käytäntöjen selvittäminen ja myös niiden kehittäminen kansainvälisellä tasolla pitkäjänteisesti, joten Helsingin Energia kehittää ja seuraa kaikkea raportointi-, mittaus- ja kustannusten jakotekniikkaa kansainvälisesti omalta osaltaan ja myös asiakkaiden tarpeisiin.

 

-                     Asukkaan kannalta vaikutus lämmitysenergian käyttöön liittyy lämpimään käyttöveteen ja hyvään sisäilman laatuun. Jälkimmäinen on ehdottomasti kiinteistön vastuulla.

 

-                     Asuntokohtaisen energian kulutuksen hallinta on järkevää käyttäytymistä ja sen neuvontaa ihmisille. Talouden kautta ohjaus toimii ihmisen käyttäytymisessä järkevällä tasolla sähkön ja käyttöveden kulutuksessa.

 

-                     Helsingin Energia ja Mitox Oy ovat aktiivisesti mukana kehittämässä kansainvälisesti myös näitä kiinteistöjen omistamia ja hallinnoimia järjestelmiä edistämään järkevää energian käyttöä. Samalla Mitox Oy luonnollisesti tarkastelee oman liiketoimintansa laajentamismahdollisuuksia.

Energiansäästöneuvottelukunta toteaa (8.4.2008) lausuntonaan mm. seuraavaa:

 

Helsingin kaupungin asuintalojen lämmön sääkorjattu ominaiskulutus oli keskimäärin 154,4 kWh/m2, laskua kulutuksessa oli 8,5 % vuoteen 2006 mennessä verrattuna vuoden 1997 tasoon. Vastaava sähkönkulutus oli keskimäärin 42,5 kWh/m2 ja verrattuna vuoden 1997 tasoon oli kulutus noussut runsaat 12 %.

 

Vaikka sähkön kulutuksen nousu verrattuna vastaavaan kulutuksen nousuun palvelurakennuksissa (29 % ajanjaksolla 1997 – 2006) on maltillisempaa, on pääpaino keskusteltaessa energiansäästöstä sähkön kulutuksen nousun pysäyttämisellä.

 

Kaukolämpö on merkittävin lämmitysmuoto kaupungin omistamissa kiinteis­töissä Helsingin alueella. Sen osuus kokonaislämmönkulutuksesta oli lähes 99 %. Koko pääkaupungin lämmön tarpeesta on yli 92 % kaukolämmön piirissä. Asuinkerrostaloista lähes 95 % on kaukolämmitettyjä.

 

Kaukolämpöä kuluu rakennuksessa sekä tilojen lämmittämiseen että käyttöveden lämmittämiseen. Asuinrakennuksessa käyttöveden lämmityksen osuus on 30…35 % vuotuisesta kaukolämmön kulutuksesta.

 

Kaukolämpöyrityksen asiakkaana on Suomessa taloyhtiö tai muu kiinteistön omistaja. Käytetty lämpömäärä mitataan asiakaskohtaisesti. Lämmityskustannukset jaetaan asukkaiden kesken yleensä asuntopinta-alan mukaisesti.

 

Asukas voi vaikuttaa asuntonsa lämmön kulutukseen säätämällä huonekohtaiset lämpötilat termostaattien avulla, jolloin ylilämpötilat leikkautuvat huonekohtaisesti. Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia hyvästä sisäilman laadusta ilmanvaihdon avulla sekä lämmitysjärjestelmän kokonaiskunnosta, joka on edellytys oikealle lämmitysverkoston säädölle.

 

 

Mikäli lämmön kulutusta ja kustannuksia halutaan jakaa huoneistojen kesken mittaukseen perustuen täsmällisesti, tulee myös huoneistojen eriarvoinen sijainti kompensoida ja huoneistojen välinen lämmön siirtyminen ottaa huomioon. Laitteet, jotka pystyvät ottamaan edellä mainitut tekijät huomioon ovat toistaiseksi niin kalliita ja monimutkaisia, ettei niiden käyttö ole ollut perusteltua edes uudisrakennuskiinteistöissä. Lisäksi mittausten luotettavuus, mittauksen käyttöikä ja laskutuksesta aiheutuvat kustannukset eivät ole vastanneet edes saavutettavia teoreettisia tulevaisuuden hyötyjä. Lämmitykseen kohdistuva asuntokohtainen energian kulutus on pieni ja siihen liittyvät ulkoiset ja sisäiset tilannekohtaiset muuttujat suuria. Yhden asunnon lämmitykseen liittyvien ulkoisten saati sisäisten muutosten ymmärtäminen ja niihin oikea reagointi on mittaustiedolla lähes mahdotonta.  Epäluotettava mittaus ja lopputuloksen vaikea tulkinta on haitta, ei hyöty, energian järkevälle käytölle etenkin, jos järjestely kasvattaa kustannuksia kaikissa tapauksissa. Lämmön mittaus asuntokohtaisesti ei ole tällä hetkellä järkevä eikä perusteltu vaihtoehto.

 

Sen sijaan on erittäin tarpeellista jakaa entistä laajemmin tietoa asukkaille siitä, miten he voivat säästää energiaa asunnoissaan. Informaatio voi tällöin sisältää myös neuvoja, miten arvioida kunkin asunnon lämmitysenergian kulutusta.

 

Lämpimän käyttöveden määrä liittyy myös asunnon kokonaislämmitysenergian määrään. Asukkaan on hyvä tietää kiinteistön lämmitysenergian- ja vedenkokonaiskulutus ja vertailutieto vastaaviin kiinteistöihin. Tämä motivoi tarkentamaan myös omia kulutustottumuksia. Antamalla oikeanlaista informaatiota asukkaalle siitä, miten pelkästään kulutustottumuksia muuttamalla saadaan säästöjä aikaan, voidaan vaikuttaa itse kunkin sähkön, veden ja lämmönkulutuksiin ilman merkittäviä lisäinvestointeja.

 

Asuntotuotantotoimisto toteaa (31.3.2008) lausuntonaan mm. seuraavaa:

 

Huoneistojen tarvitsema lämmitysenergia jakautuu:

1.                    johtumis- ja vuotohäviöihin rakenteiden läpi

2.                    tuloilman lämmitykseen

3.                    käyttöveden lämmitykseen

 

Johtumis- ja vuotohäviöiden kattamiseksi on huoneistoissa yleisesti kaukolämpöverkostoon liitetty vesikiertoinen patterilämmitysjärjestelmä. Kaukolämmön mittaus on toteutettu keskitetysti koko kiinteistön osalta. Lämmitysverkoston putkitus rakennuksissa on toteutettu siten että päällekkäin sijaitsevilla asunnoilla on yhteinen nousulinja julkisivuttain, jolloin huoneiston läpi kulkee yleensä useita nousulinjoja. Jos lämmönkulutus halutaan mitata asuntokohtaisesti tulee verkosto rakentaa siten, että mittauspisteen kautta kulkee koko huoneiston tarvitsema lämmitysenergia. Muuten joudutaan turvautumaan useisiin mittauspisteisiin, jolloin mittausten tarkkuus kärsii ja investoinnin kustannukset kasvavat.

 

Tuloilman lämmityksen osalta käytössä on erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Yksinkertaisin tapa lämpöenergian kulutuksen seurannan kannalta on ulkoilman johtaminen huoneistoon ilman tuloilman lämmitystä. Tällöin viileä tuloilma voidaan kokea vedon tunteena. Jos huoneistoon johdettava tuloilma lämmitetään, tulisi myös tuloilman lämmitysenergia mitata. Tuloilmaa voidaan lämmittää joko kaukolämmöllä tai sähköllä. Energiatehokkuusvaatimusten mukaisesti tulee sähkön käyttöä välttää eli jäljelle jää vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.

 

Käyttöveden lämmitys tehdään yleisesti kiinteistökohtaisesti kaukolämpöön liitetyllä lämmönvaihtimella. Huoneiston kuluttama lämmin käyttövesi voidaan mitata erillismittareilla. Mitatun lämpimän käyttöveden osalta voidaan veden lämmitykseen kulunut energia arvioida laskelmien avulla. Ongelmana on käyttövesiverkostoon liitetyt kuivauspatterit. Niiden luovuttaman lämmitysenergian mittausta vaatisi oman mittarin.

 

Asuinrakennusten lämmityksen kustannukset v. 2006 olivat 0,66 €/m2/kk (ominaiskulutus 38,2 kWh/m3 ilman käyttöveden lämmitystä) eli keskikokoisen asunnon (62 m2) lämmityskustannukset ovat 25 €/kk.

 

Rakennuksen eri osassa sijaitsevat huoneistot eivät ole lämpöteknisesti samanarvoisessa asemassa. Mitä suurempi osa huoneiston rakenteista rajoittuu ulkoilmaa vasten ja sitä enemmän tarvitaan lämmitystä.  Myös huoneiston suuntaus ilmasuuntien suhteen vaikuttaa lämmöntarpeeseen.

 

Lämmitysenergia on vaikeaa mitata tarkasti huoneistoittain, koska esimerkiksi energiasäästön takia verkostossa kulkevan veden lämpötilaerot pyritään pitämään pieninä ja lisäksi tarvittaisiin useita mittareita eri järjestelmiin.

 

Nykyisin asukas voi säätää asuinhuoneen lämpötilaa talvella ±2°C.  Huoneistojen lämpötilan liiallinen alentaminen lisää mm. rakenteiden kosteusvaurioriskiä.

 

Lämmönkulutuksen huoneistokohtainen mittaus ei ole perusteltua koska huoneistot eivät ole lämmönkulutuksen suhteen tasavertaisessa asemassa. Huoneistokohtaisen lämmönkulutuksen mittaus on teknisesti vaikeasti toteuttavassa eikä se ole taloudellisesti perusteltavissa.

 

Kj toteaa annettuihin lausuntoihin viitaten, että huoneistokohtaiseen lämmönmittaukseen siirtymiseen kerrostaloissa liittyy vielä monia, erityisesti teknisiä vaikeuksia. Helsingin Energia kehittää ja seuraa raportointi-, mittaus- ja kustannusten jakotekniikkaa.

 

KJ                                     Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymän toivomusponnen (Elina Moisio) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Elina Moisio) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Elina Moisiolle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


9

VT MOISION TOIVOMUSPONSI VEDENKULUTUKSEN MITTAAMISESTA ASUNTOKOHTAISESTI KERROSTALOISSA

 

Khs 2008-254

 

Kj toteaa, että Kvsto hyväksyi 30.1.2008 energiapoliittisia linjauksia koskevan selonteon yhteydessä seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään käytäntöjä, joilla kerrostaloissa asujat voivat mitata vedenkulutuksensa asuntokohtaisesti. (Elina Moisio, äänin 79-0).”

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Tekninen lautakunta toteaa (1.4.2008) lausuntonaan mm. seuraavaa:

 

Talousvedenkulutuksen (kerrostalot, rivitalot ja omakotitalot yhteensä) osuus Helsingin Veden kokonaisvedenmyynnistä on noin 75 %. Kerrostalojen osuus kokonaisvedenmyynnistä on noin 60 %. Näin ollen kerrostaloasukkaat ovat merkittävä ja suurin yksittäinen vedenkuluttajaryhmä Helsingissä. Huoneistokohtainen vedenmittaus kerrostaloissa on harvinaista ja rivitaloissa yleisempää, kun taas omakotitalot ovat puolestaan pääsääntöisesti varustetut kiinteistökohtaisella vesimittarilla.
Kustannusvastaavan ja todelliseen vedenkulutukseen perustuvan asuntokohtaisen vesimaksun määrittämisen kannalta on olennaista, peritäänkö vesimaksu huoneiston kuluttamasta kylmästä käyttövedestä vai sekä kylmästä että lämpimästä käyttövedestä yhteensä. Tutkimusten mukaan asuinkäytössä noin 55 % käyttövedestä on kylmää ja noin 45 % lämmintä vettä.  Lisäksi keskimäärin noin kolmasosa kaukolämpöön liitettyjen asuintalojen lämmönkulutuksesta kohdistuu käyttöveden lämmittämiseen.

 

Vanhojen kerrostaloasuntojen huoneistokohtainen vedenmittaus on teknisesti ja taloudellisesti haasteellista toteuttaa. Uudisrakentamisen osalta kehitys kohti huoneistokohtaisia mittareita voi sen sijaan olla nopeaakin. Tällä hetkellä varaus vesimittareiden jälkiasennuksiin uudisrakentamisen yhteydessä kuuluu jo voimassa oleviin asetuksiin.

 

Huoneistokohtaisen vedenmittauksen säätämisestä pakolliseksi on tehty eduskunnalle eräiden kansanedustajien kirjallinen kysymys marraskuussa 2007. Vastauksessaan kysymykseen asuntoministeri Jan Vapaavuori toteaa muun muassa, että ”Energiansäästöohjelman sekä ilmasto- ja energiastrategian laatimisen yhteydessä harkitaan tarvetta ja mahdollisuutta tarkentaa rakentamismääräyksiä siten, että huoneistokohtaisten vesimittareiden asentaminen uusiin asuinrakennuksiin tulisi pakolliseksi.”

 

Vanhojen kerrostaloasuntojen ja muidenkin useampia huoneistoja käsittävien vanhojen kiinteistöjen osalta siirtyminen talokohtaisesta mittauksesta huoneistokohtaiseen mittaukseen on harvinaista myös LVI-perusparannusten yhteydessä. Kerrostalojen käyttövesi lämmitetään yleensä talokohtaisesti kaukolämmön lämpimän veden lämmönsiirtimellä. Jos halutaan huoneistokohtainen mittaus sekä kylmän että lämpimän veden osalta, merkitsisi se yleensä 2-6 vesimittarin asentamista jokaiseen asuntoon.

 

Pienemmissä kerrostalohuoneistoissa (yksiöt ja kaksiot) on yleensä yksi tai kaksi nousulinjaa sekä kylmälle että lämpimälle vedelle (keittiö + WC/kylpyhuone), kun taas suuremmissa huoneistoissa nousulinjoja voi olla kolmekin (keittiö+WC+kylpyhuone erikseen). Putkistojen linjauksia ei yleensä muuteta edes vesi- ja viemäriputkien perusparannuksen yhteydessä pelkästään huoneistokohtaista vedenmittausta silmällä pitäen. Useiden vesimittareiden asentaminen samaan huoneistoon on epätarkoituksenmukaista ja kallista.

 

Suoralla sähkölämmityksellä varustetut rivitalot ovat luonnollinen kohde huoneistokohtaiselle vedenmittaukselle, koska niissä asukas vastaa veden lämmityksestä omalla kustannuksellaan ja tarvitaan vain yksi vesimittari huoneistoa kohden. Tällaisissa kiinteistöissä huoneistokohtainen mittaus on jo ollut melko yleistä jo yli 20 vuoden ajan. Myös kaukolämpöön liitetyissä rivitaloissa on usein huoneistokohtainen vedenmittaus, jonka mukaan huoneistolta laskutetaan kylmän käyttöveden kulutus. Tällöin lämpimän käyttöveden osuus sisältyy yleensä yhtiövastikkeeseen.

 

Asuntokohtaisen vedenmittauksen toteuttaminen kerrostalo-huoneistoissa siten, että asukkailla olisi todelliset mahdollisuudet vaikuttaa vesilaskunsa suuruuteen, edellyttäisi sekä kylmän että lämpimän käyttöveden määrän mittaamista. Vasta tällöin huoneistokohtaista vedenmittausta voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti siten, että sillä olisi veden- ja energiankulutusta ohjaava vaikutus ja se edistäisi asukkaiden tasapuolista sekä kustannusten aiheuttamisperiaatteen mukaista kohtelua vesimaksun suhteen. Energiankulutuksen vähentämiseksi vesimaksun määrittämisellä pelkästään kylmän käyttöveden kulutuksen perusteella ei välttämättä saavuteta toivottua tulosta.

 

Energiansäästöneuvottelukunta toteaa (8.4.2008) lausuntonaan mm. seuraavaa:

 

Asuinkerrostalon kaikista hoitokuluista vesikustannukset ovat keskimäärin noin 10 -15 % ja lämmityskulut noin 20-25 %. Kyse on siis merkittävästä menoerästä erityisesti lämpimän käyttöveden kohdalla. 

 

Veden- ja energiankulutuksen vähentämiseksi tulee ensisijaisesti huolehtia siitä, että vesikalusteet (hanat, sekoitinkalusteet ja WC-istuimet) ovat kunnossa. Kalusteita uusittaessa tulee kalusteet valita siten, että ne on varustettu vedensäästöominaisuuksin. Myös oikeista kulutustottumuksista tulee antaa riittävästi tietoa.

 

Mikäli kulutustottumukset ovat säästäviä, vesikalusteet varustettu vedensäästöominaisuuksin, vuotavat hanat ja WC-istuimet korjataan välittömästi, ei huoneistokohtaisella mittauksella enää ole saavutettavissa merkittäviä säästöjä.

 

Energiansäästöneuvottelukunta toteaa, että vaikkakin huoneistokohtaisen mittauksen absoluuttista säästövaikutusta ja sitä kautta hankkeen taloudellista kannattavuutta laajemmin on vaikea arvioida, on huoneistokohtainen mittaus ja laskutus suositeltavaa toteuttaa uudisrakennuksissa sekä laajoissa peruskorjaushankkeissa.

 

Säästövaikutuksen lisäksi huoneistokohtaisen mittauksen hyvä puoli on oikeudenmukaisuus veden kulutuksesta johtuvien kustannusten jaossa, koska vedestä maksetaan käytön perusteella.

 

Huoneistokohtaista mittausta suunniteltaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä suunnitteluratkaisuun, mittarien huolto- ja vaihtotoimenpiteiden helppouteen sekä luentatavan valintaan, jotta tulokset ovat luotettavia ja hyöty/kustannussuhde saadaan mahdollisimman hyväksi ja mittarointi taloudellisesti kannattavaksi. Energiansäästöneuvottelukunta suosittelee käyttämään kaukoluettavia mittareita, joihin on yhdistettävissä putkisto- ymv vuodot paljastava toiminto.

 

Helsingin Veden mukaan liian suuri vedenkulutuksen vähennys on uhkana veden hyvälle laadulle Helsingissä. Tästä syystä Helsingin Vesi suosittaa kylmän veden järkevää ja kohtuullista käyttöä. Jos viipymät putkistossa ovat liian pitkät, vedessä voi esiintyä laatuongelmia ja viemäreiden toiminta voi heiketä kunnallisissa viemäriverkostoissa. Sama ilmiö voi tulla esiin myös joidenkin vanhojen kiinteistöjen sisäisissä vesi- ja viemäriverkostoissa.

 

Oikeaan kulutuskäyttäytymiseen ohjaaminen sekä maailmanlaajuinen pula vedestä puoltavat moraalisista syistä myös kylmän veden säästöön panostamista.  

 

Asuntotuotantotoimisto toteaa (31.3.2008) lausuntonaan mm. seuraavaa:

 

Käyttövesiverkoston suunnittelussa huomioidaan nykyisin vedenkulutuksen mittaus asuntokohtaisesti (Suomen Rakentamismääräyskokoelma / D1 24.1.2007.)

 

Putkistoon tulee suunnitella vesimittareille varaus, johon vesimittarit voidaan asentaa joko putkiston asennuksen yhteydessä tai jälkikäteen.

 

Huoneistokohtaisessa vedenmittauksessa kulutustiedot siirretään kiinteistön keruuyksikköön, josta kulutuslukemat on luettavissa. Nykyisin on saatavana myös internetin välityksellä toimivia kulutustietojen raportointijärjestelmiä.

 

Vedenmittausjärjestelmä voi olla oma itsenäinen järjestelmä tai vaihtoehtoisesti liittyä muuhun kiinteistönvalvontajärjestelmään.

 

Vedenkulutustietojen keräys, laskutus ja asukkaiden informointi on kunkin yhtiön organisoitava tapauskohtaisesti.

 

Huoneistokohtaisen vedenmittauksen avulla voidaan vedenkäytön kustannukset (myös käyttöveden lämmityskustannus) jakaa oikeudenmukaisesti kaikkien käyttäjien kesken.

 

Tulosten saavuttamiseksi on tärkeää asukkaiden motivointi vedensäästöön. Huoneistokohtainen vedenmittaus ja vesilaskutus ohjaavat asukkaita toimimaan haluttuun suuntaan.

 

Kj toteaa annettuihin lausuntoihin viitaten, että vanhojen kerrostaloasuntojen huoneistokohtainen vedenmittaus on teknisesti ja taloudellisesti haasteellista toteuttaa. Uudisrakentamisen osalta kehitys menee kohti huoneistokohtaisia mittareita. Valtion toimesta selvitetään mahdollisuutta tarkentaa rakentamismääräyksiä siten, että huoneistokohtaisten vesimittareiden asentaminen uusiin asuinrakennuksiin tulisi pakolliseksi.

 

KJ                                     Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymän toivomusponnen (Elina Moisio) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Elina Moisio) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Elina Moisiolle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


10

VUODEN 2008 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄN HENKILÖSTÖMENOVARAUKSEN KÄYTTÄMINEN

 

Khs 2008-255, 2008-364

 

Vuoden 2008 talousarvioon kohdalle 1 14 03 Menovaraus, Khn käytettäväksi, sisältyy mm. henkilöstömenovaraus, joka on tarkoitettu käytettäväksi kunta-alan sopimusten mukaisia palkantarkistuksia varten henkilösivumenoineen. Määrärahasta osoitetaan Khn päätöksellä hallintokunnille sopimuksista aiheutuvat lisämäärärahat.

 

Sosiaalilautakunta (29.1.2008) ja terveyskeskus (12.2.2008) ovat tehneet palkkaratkaisun vaikutuksesta tehtyihin laskelmiin perustuen esitykset lisämäärärahojen myöntämiseksi seuraavasti:

 

Ta-kohta

 

Palkat

Henkilösivu-

menot

Yhteensä

 

 

 

 

 

3 11 01

Sosiaalivirasto

17 747 000

6 478 000

24 225 000

3 11 05

Työllisyyden hoitaminen

631 000

230 000

861 000

3 21 01

 

 

Terveys-keskus-toiminta

17 808 000

6 500 000

24 308 000

 

Kj pitää esityksiä perusteltuina.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2008 talousarvion kohdalta 1 14 03 Menovaraus, Khn käytettäväksi, kunta-alan sopimuksista aiheutuvat palkkoihin ja henkilösivumenoihin kohdistuvat lisämäärärahat seuraavasti:

 

Ta-kohta

 

Euroa

 

 

 

3 11 01

Sosiaalivirasto

24 225 000

 

 

 

3 11 05

Työllisyyden hoitaminen

     861 000

3 21 01

Terveyskeskustoiminta

24 308 000

 

Pöytäkirjanote edellä mainituille virastoille, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 310 36256

 

 

 

 

 


1

SUOMENLINNAN LIIKENNE OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-875

 

Suomenlinnan Liikenne Oy ilmoittaa 31.3.2008 saapuneessa kirjeessään, että sen varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2008 klo 12.00.

 

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määräämät asiat.

 

Ryj toteaa, että valtio ja Helsingin kaupunki omistavat tämän Suomenlinnaan liikennettä hoitavan yhtiön osakekannan puoliksi. Omistajien välisen sopimuksen mukaan hallituksen kuudesta jäsenestä varajäsenineen kaupunki valitsee kolme.

 

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet satamakapteeni Kari Noroviita Helsingin Satamasta, erityissuunnittelija Matti Malinen talous- ja suunnittelukeskuksesta sekä hankintapäällikkö Eeva Hänninen liikennelaitokselta ja heidän henkilökohtaisina varajäseninään mainitussa järjestyksessä apulaissatamakapteeni Kaj Sarpaneva Helsingin Satamasta, taloushallintopäällikkö Tuula Jäppinen talous- ja suunnittelukeskuksesta sekä hallintojohtaja Yrjö Judström liikennelaitokselta.

 

Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab (vastuullinen tilintarkastaja KHT, JTT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajana KHT Jari Murmi.

 

Ehdotus tilintarkastajiksi on tarkastuslautakunnan ehdotuksen (24.10.2007) mukainen.

 

Tasa-arvolain 4a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Suomenlinnan Liikenne Oy:n 24.4.2008 pidettävässä yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Vuosaaren satamakeskuksen johtaja Kari Noroviita Helsingin Satamasta, controller Matti Malinen talous- ja suunnittelukeskuksesta sekä hankintapäällikkö Eeva Hänninen liikennelaitokselta ja heidän henkilökohtaisina varajäseninään mainitussa järjestyksessä satamakapteeni Jukka Kallio Helsingin Satamasta, taloushallintopäällikkö Tuula Jäppinen talous- ja suunnittelukeskuksesta sekä hallintojohtaja Yrjö Judström liikennelaitokselta.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JTT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajaksi KHT Jari Nurmen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille sekä tarkastusvirastolle

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


2

HELSINGIN BUSSILIIKENNE OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-884

 

Helsingin Bussiliikenne Oy ilmoittaa (31.3.2008), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 28.4.2008 klo 9.00 hallintokeskuksen oikeuspalvelujen tiloissa. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut asiat, mm. hallituksen jäsenten valinta.

 

Ryj toteaa, että Helsingin Bussiliikenne Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Khs on 20.12.2004 bussiliikenteen järjestelyjä koskevat päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä päättänyt, että yhtiöjärjestyksen voimaantultua hallituksessa on viisi varsianista jäsentä.

 

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet Ilkka J. Kari, Jaana Närö, Jouko Sillanpää, Pirkko Miikkulainen ja Sari Nokkanen.

 

Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistuksessa on tytäryhtiö Helsingin Palveluauto Oy, jonka hallitukseen kuuluvat samat henkilöt kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen. Helsingin Palveluauto Oy:n yhtiökokous pidetään 28.4.2008.

 

Ryj toteaa, että ehdotus tilintarkastajista on tarkastuslautakunnan ehdotuksen (12.12.2007) mukainen.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Helsingin Bussiliikenne Oy:n yhtiökokouksessa 28.4.2008 klo 9.00 hallintokeskuksen tiloissa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen

 

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitusta

 

-                                       esittämään Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen valittavaksi samat jäsenet kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen

-                                       esittämään Helsingin Palveluauto Oy:n tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg)..

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


3

RUSKEASUON VARIKKOKIINTEISTÖ OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs

 

Ryj toteaa, että Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2008 klo 12.00 liikennelaitoksella. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta.

 

./.                   Kokouskutsu on liitteenä 1.

 

Yhtiö on Helsingin kaupungin (67,1 %) ja Helsingin Bussiliikenne Oy:n (32,9 %) yhdessä omistama kiinteistöyhtiö. Sen toimialana on hallita vuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungin 16. kaupunginosan korttelin nro 740 tonttia nro 5 ja omistaa sillä olevat linja-autovarikon rakennukset.

 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Kuluvalla kaudella jäsenmäärä on kolme, joista kaupunki on nimennyt kaksi ja Helsingin Bussiliikenne Oy yhden. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet hallintojohtaja Yrjö Judström ja hankintapäällikkö Eeva Hänninen liikennelaitokselta. Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KPGM Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Ryj toteaa, että ehdotus tilintarkastajista on tarkastuslautakunnan ehdotuksen (31.1.2007) mukainen.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n yhtiökokouksessa 29.4.2008 klo 12.00 liikennelaitoksella.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen vuoden 2009 varsinaisessa yhtiökokouksessa päättyväksi toimikaudeksi hallintojohtaja Yrjö Judströmin ja hankintapäällikkö Eeva Hännisen liikennelaitokselta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:lle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITE

Kokouskutsu

 

 

 

 


4

LAUSUNTO OIKEUSKANSLERILLE LAURI MUSTOSEN KANTELUA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs

 

Oikeuskanslerinvirasto pyytää (3.3.2008) selvitystä Lauri Mustosen 21.12.2007 päivätyn Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonnan menettelyä koskevan kirjoituksen johdosta. Kaupunkia pyydetään toimittamaan kirjoituksen sisältämän kantelun tutkimista varten tarpeellinen selvitys 25.4.2008 mennessä.

 

Kirjoituksessa katsotaan, että pysäköinninvalvonta on menetellyt virheellisesti kieltäytyessään valvomasta pysäköintiä yksityisalueella sillä perusteella, että pysäköintialueella on yksityisen pysäköinninvalvonnan ehtokyltit ja pyynnön on esittänyt pysäköintivalvontayhtiön edustaja kiinteistönomistajan puolesta.

 

./.                   Selvityspyyntö on liitteenä 1.

 

./.                   Selvityspyynnön johdosta on pyydetty lausunnot rakennusvirastolta ja hallintokeskuksen oikeuspalveluilta. Lausunnot ovat liitteinä 2 ja 3.

 

Ryj toteaa, että vastaus on laadittu lausuntojen pohjalta.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee lähettää vastauksenaan Lauri Mustosen kirjoitukseen oikeuskanslerille seuraavan selvityksen:

 

Pysäköinninvalvonta yksityisalueilla

 

Kunnallisen pysäköinninvalvonnan ja poliisin toimivalta

 

Pysäköintivirhemaksusta annetun lain (3.4.1970/248) mukaan ajoneuvon pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta poliisi ja kunnalliset pysäköinnintarkastajat voivat määrätä pysäköintivirhemaksun.

 

Tieliikennelain 28 §:n 2 momentin mukaan luvaton pysäköinti yksityisellä alueella ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla. Tällä tieliikennelakiin tehdyllä lisäyksellä (27.6.2003/621) luvaton pysäköinti sanktioitiin lakitasolla. Aiemmin tästä oli säännöksiä Helsingin kaupungin järjestyssäännössä.

 

Kunnallinen pysäköinninvalvonta ja poliisi valvovat pysäköintiä tieliikennelain 28 §:n 2 momentin perusteella yksityisalueilla kiinteistön omistajan tai haltijan pyynnöstä. Valvontapyynnöt kirjataan ja kohteissa käynneistä sovitaan aina erikseen kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa. Koska valvontapyyntöjä tulee runsaasti, ainoastaan kiireisimmät, kuten ajoneuvoliikenteen kiinteistön alueella estävät ajoneuvot tai pelastustielle pysäköinnit, voidaan hoitaa samana päivänä.

 

Oy ParkPatrol Finland Ab:n suorittama pysäköinninvalvonta yksityisellä alueella

 

Kirjelmässään Mustonen kertoo toimivansa Oy ParkPatrol Finland Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Yhtiön toimialaan kuuluu pysäköinninvalvonta yksityisillä pysäköintialueilla. Yhtiöllä on sopimukseen perustuva oikeus ja velvollisuus valvoa pysäköintimääräysten (tieliikennelaki 28 § 2 mom) noudattamista toimeksiantajiensa nimeämissä kohteissa. Yhtiön valvomissa kohteissa on pysäköinnin ehtokyltit, joiden sisältämien ehtojen mukaisesti yhtiö katsoo voivansa veloittaa ajoneuvon kuljettajalta yksityisoikeudellisen valvontamaksun virhepysäköinnin seurauksena.

 

Valvontapyynnöt Pihlajamäentie 37 sijaitsevalle kiinteistön alueelle

 

Kirjelmän mukaan Mustonen oli 19.12.2007 tarkastamassa pysäköintiä yhtiön valvomassa kohteessa osoitteessa Pihlajamäentie 37, jossa toimii huoltoasema ja kauppa. Kohteessa on liikennemerkein osoitettu aluepysäköintikielto (merkki 373, pysäköintikieltoalue) ja pysäköinti on sallittu ainoastaan merkityillä paikoilla. Tämän lisäksi alueella on pysäköintikiekon käyttövelvollisuus. Pysäköintiä koskevat määräykset on ilmaistu selvästi havaittavalla tavalla.

 

Mustonen kertoo soittaneensa samana päivänä noin kello 12 jälkeen rakennusviraston asiakaspalveluun ja pyytäneensä pysäköinninvalvontaa kohteeseen väärin pysäköityjen ajoneuvojen vuoksi. Virkailija oli ilmoittanut, että liikkeellä on vain kaksi partiota, joten valvontaa ei ehditä suorittaa. Mustonen kertoo soittaneensa vielä tämän jälkeen poliisille valvonnasta. Poliisi oli pyytänyt kääntymään kunnallisen pysäköinninvalvonnan puoleen.

 

Mustosen mukaan pysäköinninvalvonnan virkailija soitti seuraavana päivänä 20.12.2007 ja ilmoitti, että kunnallinen pysäköinninvalvonta ei tule sellaiselle alueelle, jossa on ParkPatrolin tai ParkComin valvontaa osoittavat kyltit. Virkailijan mukaan tämä perustui esimiehen ohjeisiin.

 

Kirjelmän mukaan johtava pysäköinnintarkastaja soitti Mustoselle 20.12.2007 kyseisen kiinteistön yksityisalueen valvonnasta ja totesi, että kunnallinen pysäköinninvalvonta ei tule kohteeseen, koska alueella valvoo yksityinen valvontayhtiö.

 

Liitteenä on johtavan pysäköinnintarkastajan selvitys puhelinkeskustelusta (liite 1).

 

Valvonta yksityisalueilla, joiden pysäköinninvalvonta on luovutettu yksityiselle pysäköinninvalvontaa suorittavalle yhtiölle

 

Kunnallinen pysäköinninvalvonta antaa virka-apua yksityisalueella kiinteistön omistajan, haltijan tai näiden edustajan pyynnöstä, mikäli kohde on riittävän selkeästi merkitty yksityisalueeksi. Samoin pysäköintiä koskevien määräyksien kiinteistön alueella pitää olla yksiselitteisiä. Yleisen ja yksityisen alueen raja on merkittävä selvästi eli sisäänajoreitillä pitää olla merkintä yksityisalueesta. Tällaisena merkintänä käy esimerkiksi tekstillinen kyltti ”Yksityisalue” ja ”Luvaton pysäköinti kielletty” tai pysäköintikieltoalue-liikennemerkki lisäkilvellä ”Yksityisalue” varustettuna, tai muu vastaava selkeä merkintä.

 

Ajettaessa kiinteistölle osoitteessa Pihlajamäentie 37 on kummankin sisäänajotien varrella samassa pylväässä pysäköintikieltoalue-liikennemerkit varustettuna lisäkilvellä ”1 h” pysäköintikiekkoa käyttäen. Lisäksi näiden alla on Oy ParkPatrol Finland Ab:n kyltti, josta ilmenee, että kyseessä on yksityisalue ja että pysäköinti on sallittu merkityillä paikoilla. Kyltistä ilmenee vielä, että ehtojen vastaisesta pysäköinnistä veloitetaan 40 euron valvontamaksu ja että pysäköimällä hyväksyt ehdot. Kyltissä on lopussa maininta, että pysäköinninvalvoja on ParkPatrol. Kiinteistön piha-alueella on vastaavat liikennemerkit osoittamassa pysäköintipaikkoja.

 

Liitteenä ovat valokuvat kiinteistön piha-alueen sisäänajotien alussa olevista Oy ParkPatrol Finland Ab:n kylteistä ja liikennemerkeistä (liite 2).

 

Yhteenveto                       Kaupunginhallitus katsoo, että rinnakkainen valvontajärjestelmä, jossa ehtojen vastaisesta pysäköinnistä yksityisalueelle määrättäisiin joko pysäköintivirhemaksu tai yksityisoikeudellinen valvontamaksu tai mahdollisesti molemmat, ei ole selkeä ja toimiva. Lisäksi valitustiet ovat erilaiset. Pysäköintivirhemaksuun tyytymätön voi tehdä siitä ensi asteena vastalauseen kunnalliselle pysäköinninvalvojalle ja tämän päätöksestä vielä jatkovalituksen hallinto-oikeuteen. Valvontamaksun osalta tätä mahdollisuutta ei ole, vaan ratkaisun saamiseksi on nostettava kanne käräjäoikeudessa.

 

Tällainen valvontajärjestelmä voi hämärtää viranomaisten suorittaman pysäköinninvalvonnan ja yksityisen valvonnan rajaa. Vaikka yhtiö perusteleekin maksua yksityisoikeudellisella sopimuksella, niin kyseessä on kuitenkin autoilijan kannalta tosiasiallisesti pysäköintivirhemaksuun verrattava maksu.

 

Vantaan käräjäoikeuden tuomiossa 07/11275/14.12.2007 katsottiin, että yksityisen yrityksen perimä valvontamaksu oli pysäköintivirhemaksun kaltainen ja yksityinen taho toimi tässä asiassa julkisen vallan käyttäjänä. Toiminta oli vastoin pysäköintivirhemaksulakia. Oikeus totesi myös, että kunnallinen pysäköintivalvoja voi määrätä yksityisalueella pysäköintivirhemaksun. Tuomiosta on jätetty valitus Helsingin hovioikeuteen. Ratkaisua ei ole vielä annettu.

 

Nykyinen epäselvä tilanne kunnallisen pysäköinninvalvonnan ja yksityisten pysäköinninvalvontayritysten toimivaltuuksien välillä ratkeaa siinä vaiheessa, kun edellä mainittu Vantaan käräjäoikeuteen saatettu asia ratkaistaan lainvoimaisesti, tai lainsäädännöllä turvataan se, ettei virheellisesti pysäköinyt autoilija joudu maksamaan yksityiselle valvontamaksua ja kunnalliselle pysäköinninvalvonnalle pysäköintivirhemaksua samasta teosta.

 

Mitä tulee muutoin Mustosen kanteluun, kaupungin näkemyksen mukaan kirjoituksen ei tulisi antaa aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

Kirje oikeuskanslerinvirastolle sekä pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

Selvityspyyntö 3.3.2008

 

Liite 2

Rakennusviraston lausunto 25.3.2008

 

Liite 3

Hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto 2.4.2008

 

 

 

 


5

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ESPOON VEDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOHANKKEEN YVA-ARVIOINTIOHJELMASTA

 

Khs 2008-328

 

Uudenmaan ympäristökeskus on varannut mm. Helsingin kaupungille mahdollisuuden lausunnon antamiseen Espoon Veden jätevedenpuhdistamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 17.4.2008 mennessä.

 

Hanke on Espoon Veden jätevedenpuhdistamon rakentaminen. Nykyinen jätevedenpuhdistamon kapasiteetti on jäämässä riittämättömäksi viemäröintialueen asukasmäärän ja jätevesimäärän kasvaessa sekä puhdistusvaatimusten kiristyessä. Hankkeen mitoitusvuotena on käytetty vuotta 2040, mutta puhdistamon toiminta ja tarvittaessa laajentuminen on varmistettu ottamalla vaihtoehtojen tilavarauksissa huomioon kapasiteetin kasvattamisen mahdollisuus 50 prosentilla vuoden 2040 jälkeen. Hankkeen jätevedenpuhdistamon jätevedenkäsittelykapasiteetti on siten 143 000 m3/d ja asukasvastineluku 473 000. Jätevedenpuhdistamo arvioidaan otettavan käyttöön vuonna 2017.

 

Koska nykyisessä Suomenojan jätevedenpuhdistamossa ei ilman kehittämisinvestointeja pystytä käsittelemään mitoituskuormituksen mukaista jätevesimäärää vaadittavalla puhdistusteholla, ei puhdasta nollavaihtoehtoa ole mukana arvioinnissa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kuutta Espoon kaupungin alueelle sijoittuvaa eri sijoitusvaihtoehtoa:

- 0+ Suomenojan puhdistamoalueen maanpäällinen katettu puhdistamo

- 1 Mossasvedjebergenin kalliopuhdistamo

- 2 Eestinkallion kalliopuhdistamo

- 3 Sammalvuoren kalliopuhdistamo

- 4 Harmaakallion kalliopuhdistamo

- 5 Blominmäen kalliopuhdistamo

 

Kussakin vaihtoehdossa tarkastellaan myös tarvittavia jäteveden siirtoviemäritunneleita. Kaikissa vaihtoehdoissa puhdistetut jätevedet johdetaan mereen nykyistä purkutunnelia pitkin.

 

./.                   Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on tämän asian liitteenä. Se on lisäksi luettavissa internetissä osoitteessa www.kalliopuhdistamo.fi > Ympäristövaikutusten arviointi > Aineistoa > Yva ohjelma 010208.

 

Ympäristölautakunta päätti (11.3.2008) antaa seuraavan lausunnon:

 

Espoon jätevedenpuhdistamon ympäristövaikutusten arviointiohjelman mukaan arviointiselostus valmistuu kesällä 2008, vaikka luontoselvitykset valmistuvat lopullisesti vasta syyskuussa. Ympäristölautakunnan mielestä YVA -menettelyn aikataulussa tulee ottaa huomioon, että kaikkien uusien selvitysten tulokset ovat käytettävissä vaihtoehtojen vertailua varten.

 

Arviointiohjelmassa todetaan, että keskeisessä osassa ovat ihmisiin ja asutukseen kohdistuvat vaikutukset. Niitä on jo kartoitettu mm. työpajatyöskentelyllä. Tärkeitä vertailukriteereitä ovatkin mm. puhdistamon etäisyys asutuksesta, laitoksen laajentamismahdollisuudet, rakennusaikaiset vaikutukset mm. louhinnan ja räjäytysten haitat lähiympäristön käytölle sekä rakentamisen ja käytön aikaisten liikennehaittojen minimointi.

 

Arviointiohjelmassa puhdistamon toiminnassa ja mitoituksessa lietteen käsittelyksi on oletettu mädättäminen, kuivattaminen ja jatkokäsittelyn hankkiminen ostopalveluna. Ympäristövaikutusten selostusosassa lietejätteiden käsittelyvaihtoehdot tulisi selvittää laajemmin. Arviointimenettelyn aikana olisi selvitettävä miten jäteveden puhdistuksesta syntyvästä lietteestä saataisiin tehokkaimmin tuotettua hyödynnettäväksi sopivaa biokaasua, miten syntyvä biokaasu voidaan parhaiten hyödyntää ja voidaanko mädätysprosessiin ottaa mukaan myös yhdyskuntien biojätettä ja lantaa.

 

Arviointimenettelyn aikana on suunniteltu kerättäväksi tietoja muiden jätevedenpuhdistamoiden hajuhaitoista. Ympäristölautakunta toteaa, että Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon hajupäästöistä on laadittu leviämisselvitys vuonna 2003. Siinä arvioitiin jätevedenpuhdistamon lähiympäristössä jatkuvien päästöjen ja häiriötilanteissa vapautuvien päästöjen hajuvaikutuksia erityisesti lähelle suunnitellulla asuinalueella.

 

Viikinmäen puhdistamolla on typenpoiston käyttöönoton jälkeen ilmennyt ajoittain mädättämöiden ylikuohuntaa, mistä on aiheutunut muutaman vuorokauden mittaisia hajutilanteita. Suuren puhdistamon määräaikaishuollot kestävät vuosittain joistakin päivistä viikkoihin. Vuonna 2001 laajana peruskunnostuksen vuoksi hajuhäiriöpäiviä kertyi yhteensä 54.

 


Tekninen lautakunta / Helsingin Vesi esittää (1.4.2008) mm. seuraavaa:

 

Espoon uuden jätevedenpuhdistamon ympäristönvaikutusten arviointimenettely on käynnistetty, koska käsittelykapasiteetti nykyisellä Suomenojan jätevedenpuhdistamolla on käymässä riittämättömäksi viemäröintialueen laajentumisesta ja asukasmäärine kasvusta johtuvan jätevesimäärän kasvun seurauksena. Lisäksi Itämeren suojelemiseksi puhdistamolta mereen johdettavaa ravinnekuormaa on pienennettävä, mikä johtaa jätevedenpuhdistamon kiristyviin käsittelytehovaatimuksiin.

 

Suomenojan jätevedenpuhdistamo käsittelee tällä hetkellä Espoon, Länsi-Vantaan, Kirkkonummen ja Siuntion jätevedet. Puhdistamo toimii Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ohella toisena pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistamona, jotka yhdessä käsittelevät koko pääkaupunkiseudun ja osittain myös sen ympäristön jätevedet.

 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 23.11.2006 ”Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015” yksi keskeinen tavoite on rannikko- ja sisävesien rehevöitymisen pysäyttäminen ja tilan parantaminen. Periaatepäätöksen taustaselvityksessä on arvioitu toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia rannikkovesien tilan kehittymiseen. Raportissa todettiin, että merkittävimmät parantavat vaikutukset yhdyskuntajätevesien osalta saavutetaan tehostamalla typenpoistoa, keskittämällä käsittely suuriin yksiköihin ja liittämällä vielä suurempi osa haja-asutuksen jätevesistä viemäriverkon piiriin.

 

Espoon jätevedenpuhdistamon ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät on esitetty varsin suppeasti. Arviointiohjelmaa tulisi täydentää ainakin seuraavien keskeisten asioiden osalta:

 

Arviointiohjelmassa tulisi selkeämmin esittää hankkeen seudullisen toteuttamisen myönteiset ja kielteiset ympäristövaikutukset mm. Itämereen ja muuhun ympäristöön ottaen huomioon tehostuva typenpoisto, haja-asutuksen käsittely jne. Itämeren tilan parantaminen on kaikkien yhteinen intressi. Myös mahdolliset vaikutukset Hiidenveteen, joka toimii pääkaupunkiseudun vesihuollon poikkeusolojen varavesilähteenä Päijänne-tunnelin ollessa poissa käytöstä, tulisi ottaa huomioon.

 

Arviointiohjelmassa tulisi selkeämmin esittää, että hankkeen ympäristönvaikutusten arviointi tehdään hankeen koko elinkaaren osalta. Puhdistamo on erittäin pitkäaikainen investointi ja sen vaikutukset ympäristöön, Itämereen, tulevaan maankäyttöön jne. tulisi arvioida 60 – 80 vuoden tähtäimellä.

 

Arviointiohjelmassa tulisi esittää myös jätevedenpuhdistamon mahdollinen laajentaminen ja sen vaikutusten arviointi. Rakennettava uusi puhdistamo ja Helsingin Viikinmäen puhdistamo muodostavat kokonaisuuden. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon jäljellä oleva kapasiteetin laajennusvara riittää ainoastaan nykyisen Viikinmäen viemäröintialueen lisääntyvien jätevesien käsittelyyn. Espoon jätevedenpuhdistamolla tulisi olla riittävät laajennusmahdollisuudet sen oman viemäröintialueen kasvavien jätevesimäärien käsittelemiseksi tulevaisuudessa. Lisäksi poikkeustilanteiden ympäristövaikutuksia arvioittaessa tulisi ottaa huomioon myös jätevedenpuhdistamoiden yhteistoiminta ja sen ympäristövaikutukset.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle Espoon Veden jätevedenpuhdistamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Espoon jätevedenpuhdistamon ympäristövaikutusten arviointiohjelman mukaan arviointiselostus valmistuu kesällä 2008, vaikka luontoselvitykset valmistuvat lopullisesti vasta syyskuussa. Kaupunginhallitus katsoo, että hankkeen YVA-menettelyn aikataulu tulee laatia siten, että kaikki uusien selvitysten tulokset ovat tosiasiallisesti käytettävissä vaihtoehtojen vertailua varten.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että Espoon jätevedenpuhdistamon ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät on esitetty varsin suppeasti. Arviointiohjelmaa tulisi täydentää ainakin seuraavien keskeisten asioiden osalta:

 

Ympäristövaikutusten selostusosassa lietejätteiden käsittelyvaihtoehdot tulisi selvittää laajemmin. Arviointimenettelyn aikana tulisi selvittää miten jäteveden puhdistuksesta syntyvästä lietteestä saataisiin tehokkaimmin tuotettua hyödynnettäväksi sopivaa biokaasua, miten syntyvä biokaasu voidaan parhaiten hyödyntää ja voidaanko mädätysprosessiin ottaa mukaan myös yhdyskuntien biojätettä ja lantaa.

 

Arviointiohjelmassa tulisi selkeämmin esittää hankkeen seudullisen toteuttamisen myönteiset ja kielteiset ympäristövaikutukset mm. Itämereen ja muuhun ympäristöön ottaen huomioon tehostuva typenpoisto, haja-asutuksen käsittely jne. Itämeren tilan parantaminen on kaikkien yhteinen intressi. Myös mahdolliset vaikutukset Hiidenveteen, joka toimii pääkaupunkiseudun vesihuollon poikkeusolojen varavesilähteenä Päijänne-tunnelin ollessa poissa käytöstä, tulisi ottaa huomioon.

 

Arviointiohjelmassa tulisi selkeämmin esittää, että hankkeen ympäristönvaikutusten arviointi tehdään hankeen koko elinkaaren osalta. Puhdistamo on erittäin pitkäaikainen investointi ja sen vaikutukset ympäristöön, Itämereen, tulevaan maankäyttöön jne. tulisi arvioida 60 – 80 vuoden tähtäimellä.

 

Arviointiohjelmassa tulisi esittää myös jätevedenpuhdistamon mahdollinen laajentaminen ja sen vaikutusten arviointi. Rakennettava uusi puhdistamo ja Helsingin Viikinmäen puhdistamo muodostavat kokonaisuuden. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon jäljellä oleva kapasiteetin laajennusvara riittää ainoastaan nykyisen Viikinmäen viemäröintialueen lisääntyvien jätevesien käsittelyyn. Espoon jätevedenpuhdistamolla tulisi olla riittävät laajennusmahdollisuudet sen oman viemäröintialueen kasvavien jätevesimäärien käsittelemiseksi tulevaisuudessa. Lisäksi poikkeustilanteiden ympäristövaikutuksia arvioittaessa tulisi ottaa huomioon myös jätevedenpuhdistamoiden yhteistoiminta ja sen ympäristövaikutukset.

 

Tietojen keräämisestä muiden jätevedenpuhdistamojen osalta kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon hajupäästöistä on laadittu leviämisselvitys vuonna 2003. Siinä arvioitiin jätevedenpuhdistamon lähiympäristössä jatkuvien päästöjen ja häiriötilanteissa vapautuvien päästöjen hajuvaikutuksia erityisesti lähelle suunnitellulla asuinalueella.

 

Viikinmäen puhdistamolla on typenpoiston käyttöönoton jälkeen ilmennyt ajoittain mädättämöiden ylikuohuntaa, mistä on aiheutunut muutaman vuorokauden mittaisia hajutilanteita. Suuren puhdistamon määräaikaishuollot kestävät vuosittain joistakin päivistä viikkoihin. Vuonna 2001 laajana peruskunnostuksen vuoksi hajuhäiriöpäiviä kertyi yhteensä 54.

 


Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote Helsingin Vedelle ja ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITE

Espoon jätevedenpuhdistamon ympäristövaikutusten arviointiohjelma

 

 

 

 


6

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖVIRASTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-439

 

Uudenmaan ympäristökeskus on (25.2.2008) varannut Helsingin kaupunginhallitukselle tilaisuuden antaa lausunto Helsingin kaupungin kiinteistöviraston lupahakemuksesta. Mahdollinen lausunto tulisi antaa 28.3.2008 mennessä.

 

Ryj toteaa, että lausunnon antamiselle on myönnetty lisäaikaa 21.4.2008 saakka.

 

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on toimittanut Uudenmaan ympäristökeskukselle ympäristölupahakemuksen koskien ylijäämälouheen läjitystä ja varastointia Helsingin Hernesaaressa sijaitsevalla alueella.

 

./.                   Ote selvityksestä ympäristölupahakemusta varten ja sijaintikartta ovat tämän asian liitteinä 1 ja 2.

 

Hernesaaren eteläkärjessä sijaitsevalle Helsingin kaupungin omistamalle, pinta-alaltaan noin 3,7 ha:n kiinteistölle on vuoden 2006 tammikuusta lähtien läjitetty ja läjitetään edelleen Helsingin alueella olevilla rakennushankkeilla muodostuvaa louhetta. Louhetta käytetään myöhemmin toteutuvissa rakennushankkeissa.

 

Ympäristölautakunta puoltaa (11.3.2008) kiinteistöviraston kiviainesten varastointia ja siihen liittyvää toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, kun hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitetyn lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat.

 

Hakemuksen käsittelyssä tulee ottaa huomioon helikopterikenttätoiminta. Helikopterikenttätoimintaa harjoittava yritys on ollut louheen varastointiin liittyen yhteydessä ympäristökeskukseen.

 

Alueella tehdään ainoastaan välttämättömät koneiden ja laitteiden korjaukset ja mahdollisiin vahinkoihin esim. tankkauksessa varaudutaan käyttämällä esimerkiksi imeytysmattoja polttoaineiden maahan pääsyn estämiseksi.

 

Kulkuväylien pölyämistä vähennetään esimerkiksi kastelemalla ja suolaamalla.

 

Kuljetettaessa pölyäviä kuormia alueelta pois on kuormien oltava peitettyjä tai kasteltuja.

 

Toimintaa ei saa harjoittaa yöaikaan klo 22-7. Kuormien purkamisesta ja lastaamisesta ei sinänsä aiheudu meluhaittaa, mutta liikennöinti alueelle ja alueelta pois tapahtuu asuinkatuja pitkin ja aiheuttaa häiriötä.

 

Kirjaa pidetään myös alueelle kuulumattomien jätteiden määristä ja toimituskohteista.

 

Lisäksi ympäristölautakunta toteaa, että mikäli alueella murskataan louhetta, on murskaustoiminnalle haettava erikseen ympäristölupa.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (27.3.2008) seuraavaa:

 

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) louheen välivarastointialue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (hallinto, kauppa ja julkiset palvelut) ja kaupunkipuistoalueeksi. Alueella ei ole voimassaolevaa asemakaavaa.

 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Hernesaaren osayleiskaavan valmistelu. Osayleiskaava-alue rajoittuu pohjoisessa Laivakatuun ja Matalasalmenkujaan, muualla ympäröivään merialueeseen. Osayleiskaavassa alueelle suunnitellaan pääasiassa asumista. Myös nykyiset risteilijäsatama- ja helikopterikenttätoiminnot suunnitellaan jätettäväksi alueelle. Uusia alueelle suunniteltuja toimintoja ovat venesatama ja vesiurheilukeskus.

 

Arvioidun osayleiskaavan aikataulun mukaan osayleiskaavaehdotus käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuonna 2009. Osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen alueelle laaditaan ensimmäinen asemakaava, jonka arvioidaan valmistuvan vuonna 2012. Arvioidun aikataulun mukaisesti alueen rakentamisen päästään aloittamaan aikaisintaan vuonna 2013.

 

Hakemuksessa esitetty toiminta on kaupungin materiaalitalouden näkökulmasta tarpeellista ja kannatettavaa. Louheen synnyn ja hyödyntämisen eriaikaisuuden vuoksi välivarastointi on usein välttämätöntä. Vaihtoehtona olisi louheen siirteleminen etäämmälle välivarastointialueille. Tämä aiheuttaisi kuljetuskustannuksia ja häiritsevää liikennettä kantakaupunkialueen läpi. Sijaintinsa kannalta Hernesaaren varastointialue soveltuu tehtäväänsä mm. meritse tehtäviä kuljetuksia ajatellen hyvin.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa ympäristöluvan myöntämistä kiinteistövirastolle.

 

Talous- ja suunnittelukeskus ilmoittaa (31.3.2008), ettei sillä ole lausuttavaa asiassa.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin kiinteistöviraston ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa kiinteistöviraston ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, kun hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitetyn lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat:

 

-                     Hakemuksen käsittelyssä tulee ottaa huomioon helikopterikenttätoiminta.

 

-                     Alueella tehdään ainoastaan välttämättömät koneiden ja laitteiden korjaukset ja mahdollisiin vahinkoihin esim. tankkauksessa varaudutaan käyttämällä esimerkiksi imeytysmattoja polttoaineiden maahan pääsyn estämiseksi.

 

-                     Kulkuväylien pölyämistä vähennetään esimerkiksi kastelemalla ja suolaamalla.

 

-                     Kuljetettaessa pölyäviä kuormia alueelta pois tulee kuormien olla peitettyjä tai kasteltuja.

 

-                     Toimintaa ei saa harjoittaa yöaikaan klo 22-7.

 

-                     Kirjaa pidetään myös alueelle kuulumattomien jätteiden määristä ja toimituskohteista.

 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että mikäli alueella murskataan louhetta, tulee murskaustoiminnalle hakea erikseen ympäristölupa.


 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ote selvityksestä ympäristölupahakemusta varten

 

Liite 2

Sijaintikartta

 

 

 

 


7

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE LASSILA & TIKANOJA OYJ:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-448

 

Uudenmaan ympäristökeskus on (26.2.2008) varannut Helsingin kaupunginhallitukselle tilaisuuden antaa lausunto Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristölupahakemuksesta. Mahdollinen lausunto tulisi antaa 1.4.2008 mennessä.

 

Ryj toteaa, että lausunnon antamiselle on myönnetty lisäaikaa 21.4.2008 saakka.

 

Lassila & Tikanoja Oyj:n on toimittanut Uudenmaan ympäristökeskukselle lupahakemuksen osoitteessa Viikintie 33, Helsinki, sijaitsevan jätteiden siirtokuormaus- ja lajitteluaseman toiminnan muuttamiseksi.

 

./.                   Ympäristölupahakemus ja sijaintikartta ovat tämän asian liitteinä 1 ja 2.

 

Lassila & Tikanoja Oyj:n Viikin laitoksella lajitellaan ja siirtokuormataan rakennustoiminnan, teollisuuden ja yhdyskuntien jätteitä. Laitos toimii Viikin entisen jätevedenpuhdistamon alueella osoitteessa Viikintie 33. Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolle haetaan uutta lupaa 6.11.2001 myönnetyn ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi ja toiminnan muuttamiseksi. Toiminnan muutos koskee vastaanotettavan jätteen määrän lisäämistä 46 000 tonnista 75 000 tonniin vuodessa.

 

Vastaanottokapasiteetin lisääminen on hakijan mukaan tarpeen, koska yrityksen toiminta Verkkosaaren alueella on päättymässä. Vastaanotettavasta jätteestä olisi rakennusjätettä noin 30 000 t, loput kaupan ja teollisuuden jätettä, yhdyskuntajätettä, puuta sekä paperia ja pahvia. Yhdyskuntajätettä varastoidaan vain konteissa ja muita jätteitä myös halliin kipattuna. Hallissa lajitellaan kontteihin muut paitsi yhdyskuntajätteet, joka siirtokuormataan suoraan puristinkontteihin. Haettu muutos ei aiheuta lisärakentamista tai muuta ulkoista muutostarvetta alueella.

 

Laitos toimii arkisin klo 6.00–22.00 ja lauantaisin klo 8.00–16.00. Kuorma-autoliikenteen enimmäismääräksi arvioidaan 70 ajoneuvoa/vrk.

 

Laitoksen ympäristön roskaantumista estetään päivittäisellä piha-alueen siivouksella. Melua aiheutuu autoliikenteestä, pyöräkoneesta, siirtokuormauksesta ja lajittelusta. Ilmaan aiheutuvia päästöjä on etenkin pöly, jonka leviämistä estetään lajittelemalla jäte pölynpoistolla varustetussa hallissa. Pesuhallin vedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta jätevesiviemäriin.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (20.3.2008), että alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1977. Asemakaavassa tontti on merkitty kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialueeksi, jonka rakennusoikeus on merkitty tehokkuusluvulla e = 0,1. Hakemuksen kohteena oleva alue on osa Viikin entisen jätevedenpuhdistamon tonttia, jolta puhdistamotoiminta on loppunut toiminnan siirryttyä Viikinmäkeen. Puhdistamon rakennusten ja laitteiden maanpäälliset osat on purettu ja altaat on täytetty maalla.

 

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue kuuluu Viikinrannan alueeseen, jota kehitetään toimitilavaltaisena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen sekä virkistyksen käyttöön ja ympäristöhaittoja aiheuttamattomaan toimitilakäyttöön sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön.

 

Viikin entisen jätevedenpuhdistamon alue on osa Viikinrantaa, joka on tulevaisuudessa Arabianrannan ja Viikin tiedepuiston alueita yhdistävä rakentamiskohde. Tulevan maankäytön periaatteita on tarkoitus täsmentää Viikinrannan maankäyttösuunnitelmassa. Viikin entisen jätevedenpuhdistamon alue tulee olemaan Tiedepuiston laajentumisaluetta, mutta sille ei vielä tällä hetkellä ole vireillä hankkeita. Entisen jätevedenpuhdistamoalueen asemakaavan muutoksen laatiminen tullee ajankohtaiseksi 2010–2012.

 

Tällä hetkellä alueella on tilapäisiä toimintoja, mm. pilaantuneen maan käsittelyä, rakennusjätteiden lajittelua, jätteen siirtokuormausasema, betoniasema ja kivenmurskausta, koska alue tällä hetkellä käyttötarkoituksensa, sijaintinsa ja liikenneyhteyksiensä puolesta soveltuu tämän tyyppiseen toimintaan. Kaikki toiminnot ovat olleet määräaikaisia ja lähtökohtana on ollut, että toiminnasta ei aiheudu haittaa ympäristölle eikä toiminta vaikeuta alueen tulevaa maankäyttöä. Tämän hetken arvioiden mukaan tilapäinen toiminta voi jatkua alueella vuoden 2012 loppuun saakka.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Lassila & Tikanoja Oyj:lle määräaikaisena 31.12.2012 saakka.

 

Kiinteistövirasto toteaa (31.3.2008), että kiinteistölautakunta on 20.11.2007 vuokrannut Lassila & Tikanoja Oyj:lle noin 2470 m2:n suuruisen alueen 36019 tontista nro 1 siirtokuormausasemaa ja varastointia varten 31.12.2012 saakka. Yritys on toiminut alueella useita vuosia. Nykyisen toiminnan jatkaminen on tarkoituksenmukaista tilapäiskäyttöä siihen saakka kunnes alueen pitkäaikainen käyttö varmistuu.

 

Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista Lassila & Tikanoja Oyj:n vireillä olevaan ympäristölupahakemukseen.

 

Ympäristölautakunta puoltaa (1.4.2008) Lassila & Tikanoja Oy:n Viikin lajitteluasemaa koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat.

 

1                    Rakennusjätekuormien purkamisen ja jätteen lajittelun aiheuttama pölyäminen on estettävä mahdollisimman tehokkaasti ja alueella liikennöinnin aiheuttama pölyäminen on estettävä kastelemalla ja suolaamalla liikennöitäviä alueita ja pitämällä piha-alueet mahdollisimman puhtaana pölyävästä aineksesta.

 

2                    Laitoksella käytettävien työkoneiden tulee olla mahdollisimman hiljaisia. 

 

3                    Alueen siisteydestä on huolehdittava. Mikäli roskaantumista pääsee tapahtumaan, roskaantuneet alueet on viipymättä siivottava. Yhdyskuntajätteen siirtokuormauskontin ja puristimen alusta on puhdistettava päivittäin haju- ja hygieniahaittojen ehkäisemiseksi.

 

4                    Hakijan tulee selvittää teknis-taloudelliset mahdollisuudet rakentaa yhdyskuntajätteen puristimen ja kontin ympärille halli haittojen ehkäisemiseksi.

 

5                    Laitokselle vastaanotettava jäte ei saa sisältää haitallisia aineita, kuten PCB- tai lyijypitoista saumausnauhaa.

 

                      Vastaanotettavat rakennusjätekuormat eivät saa sisältää hygieniahaittoja aiheuttavia jätteitä tai voimakkaasti pölyäviä jätteitä.

 

                      Hakijan on järjestettävä asiakkailleen tarpeen mukaan tiedotusta ja neuvontaa laitokselle vastaanotettavien jätteiden laatuvaatimuksista.

 

6                    Polttoaineiden varastoinnissa ja koneiden tankkauksessa on huolehdittava siitä, että polttoaineita ei onnettomuustapauksissa pääse maaperään tai lumensulatusaltaaseen. Tankkauspaikan on ainakin oltava tiivis ja imetystarvikkeiden on oltava tankkauspaikan välittömässä läheisyydessä. Koneista ja laitteista mahdollisesti aiheutuvien vuotojen keräämiseen on varauduttava.

 

7                    Jätteet saa toimittaa vain sellaisiin vastaanottopaikkoihin, joilla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon.

 

8                    Laitos sijoitetaan ennestään melun voimakkaasti kuormittamalle alueelle. Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää myös, ettei toiminnasta yhdessä muiden kanssa aiheudu merkittävää ympäristön pilaantumista tai muita ympäristönsuojelulaissa kiellettyjä seurauksia. Tämän vuoksi toiminnan muuttamisen edellytyksiä harkittaessa on otettava huomioon myös alueella jo ennestään olevan toiminnan ja muun ajoneuvoliikenteen häiriintyville kohteille aiheuttamat melu- tai muut haitat. Lähtökohtana tulee olla valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisten melutason ohjearvojen saavuttaminen.

 

9                    Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu Vanhankaupunginlahden lintuvesi -Natura-alueella on selvitettävä kertaluonteisesti laitoksen toimiessa normaalilla kapasiteetilla. Selvitys on toimitettava myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

 

Toimintaa voidaan jatkaa muutettuna lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toimintaa on harjoitettu alueella jo useamman vuoden ajan eikä ongelmia ole esiintynyt.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Lassila & Tikanoja Oyj:lle määräaikaisena 31.12.2012 saakka ehdolla, että hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat:

 

1                    Rakennusjätekuormien purkamisen ja jätteen lajittelun aiheuttama pölyäminen tulee estää mahdollisimman tehokkaasti ja alueella liikennöinnin aiheuttama pölyäminen tulee estää kastelemalla ja suolaamalla liikennöitäviä alueita ja pitämällä piha-alueet mahdollisimman puhtaana pölyävästä aineksesta.

 

2                    Laitoksella käytettävien työkoneiden tulee olla mahdollisimman hiljaisia.

 

3                    Alueen siisteydestä tulee huolehtia. Mikäli roskaantumista pääsee tapahtumaan, roskaantuneet alueet tulee viipymättä siivota. Yhdyskuntajätteen siirtokuormauskontin ja puristimen alusta tulee puhdistaa päivittäin haju- ja hygieniahaittojen ehkäisemiseksi.

 

4                    Hakijan tulee selvittää teknis-taloudelliset mahdollisuudet rakentaa yhdyskuntajätteen puristimen ja kontin ympärille halli haittojen ehkäisemiseksi.

 

5                    Laitokselle vastaanotettava jäte ei saa sisältää haitallisia aineita, kuten PCB- tai lyijypitoista saumausnauhaa.

 

                      Vastaanotettavat rakennusjätekuormat eivät saa sisältää hygieniahaittoja aiheuttavia jätteitä tai voimakkaasti pölyäviä jätteitä.

 

                      Hakijan tulee järjestää asiakkailleen tarpeen mukaan tiedotusta ja neuvontaa laitokselle vastaanotettavien jätteiden laatuvaatimuksista.

 

6                    Polttoaineiden varastoinnissa ja koneiden tankkauksessa tulee huolehtia siitä, että polttoaineita ei onnettomuustapauksissa pääse maaperään tai lumensulatusaltaaseen. Ainakin tankkauspaikan tulee olla tiivis ja imetystarvikkeiden tulee olla tankkauspaikan välittömässä läheisyydessä. Koneista ja laitteista mahdollisesti aiheutuvien vuotojen keräämiseen tulee varautua.

 

7                    Jätteet saa toimittaa vain sellaisiin vastaanottopaikkoihin, joilla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon.

 

8                    Laitos sijoitetaan ennestään melun voimakkaasti kuormittamalle alueelle. Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää myös, ettei toiminnasta yhdessä muiden kanssa aiheudu merkittävää ympäristön pilaantumista tai muita ympäristönsuojelulaissa kiellettyjä seurauksia. Tämän vuoksi toiminnan muuttamisen edellytyksiä harkittaessa tulee ottaa huomioon myös alueella jo ennestään olevan toiminnan ja muun ajoneuvoliikenteen häiriintyville kohteille aiheuttamat melu- tai muut haitat. Lähtökohtana tulee olla valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisten melutason ohjearvojen saavuttaminen.

 

9                    Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu Vanhankaupunginlahden lintuvesi -Natura-alueella tulee selvittää kertaluonteisesti laitoksen toimiessa normaalilla kapasiteetilla. Selvitys tulee toimittaa myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistövirastolle ja ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristölupahakemus

 

Liite 2

Sijaintikartta

 

 

 

 


8

7.4.2008 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 2014

 

Khs 2007-2771

 

YTV pyytää (14.12.2007) lausuntoa pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän 2014 periaatteista 31.3.2008 mennessä.

 

./.                   Liitteenä 1 on taksa- ja lippujärjestelmän kehittämissuunnitelman loppuraportti.

 

Lausunnossa pyydetään erityisesti ottamaan kantaa siihen, mikä esitetyistä vaihtoehdoista otetaan jatkotyön pohjaksi ja miten laajalle alueelle pääkaupunkiseudun tuleva taksa- ja lippujärjestelmä 2014 varaudutaan toteuttamaan. Teknisen järjestelmän elinkaari on noin 15 vuotta, joten järjestelmä on voimassa noin vuoteen 2030 asti.

 

Raportti on myös ladattavissa YTV:n internetsivuilta www.ytv.fi (etusivu > julkaisusarja > 4/2008). Muut asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

 

Joukkoliikennelautakunta toteaa (26.2.2008), että pääkaupunkiseudun lippu- ja informaatiojärjestelmä on tarkoitus uusia kokonaisuudessaan vuoteen 2014 mennessä. Valmistelutyö järjestelmien uusimiseksi on käynnistynyt jo vuonna 2006. Järjestelmien suunnittelussa on lähdetty siitä, että ne on mahdollista laajentaa koko Helsingin työssäkäyntialueelle, joka ulottuu noin 70 kilometrin säteelle Helsingin keskustasta.

 

Työn ensimmäisessä vaiheessa on tutkittu lukuisaa joukkoa erilaisia taksajärjestelmävaihtoehtoja ja arvioitu lippujärjestelmän kehittämismahdollisuuksia. Työn toiseen vaiheeseen on valikoitu muutama perusperiaatteiltaan erilainen taksajärjestelmävaihtoehto, joita on jatkokehitelty eteenpäin. Työssä on kuvattu esillä olleet vaihtoehdot vaikutuksineen, mutta varsinaisia suosituksia ei ole tehty. Taksa- ja lippujärjestelmä voi olla myös esillä olleiden vaihtoehtojen yhdistelmä.

 

Nykyisessä järjestelmässä maksualueiden rajat perustuvat kaupunkien rajoihin. Kaupunkien sisäisen lipun ja seutulipun välinen hintaero on suuri, mikä tekee kalliita niistä matkoista, jotka ulottuvat vain lyhyen matkaa vyöhykerajan yli toisen kunnan alueelle. Keskimäärin matkustettua kilometriä kohden seutumatkat ovat sen sijaan noin 20 % sisäisiä matkoja edullisempia. Uudessa taksa- ja lippujärjestelmässä tulisikin ratkaista ongelma hieman seuturajan ylittävien matkojen osalta.

 

Taksajärjestelmävaihtoehtojen osalta nykyjärjestelmän rinnalla erilaisia malleja ovat vyöhykejakoon tai matkan pituuteen perustuvat vaihtoehdot. Vyöhykejakoon perustuvat vaihtoehdot ovat perusperiaatteeltaan samanlaisia kuin nykyjärjestelmä: matkan hinta perustuu vyöhykerajojen ylitysten perusteella laskettavaan hintaan. Vyöhykkeet voivat poiketa nykyisestä kuntarajoja noudattelevasta käytännöstä, jolloin vaihtoehdot vaativat maksualueiden rajoista ja hintaportaista sopimista. Vyöhykevaihtoehtojen ominaisuuksiin vaikuttavat maksualueiden rajojen sijainnin lisäksi merkittävästi sovelletut hintaportaat vyöhykkeeltä toiselle siirryttäessä.

 

Matkan pituuteen perustuva järjestelmä on periaatteeltaan erilainen kuin nykyjärjestelmä, mutta muistuttaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella käytössä olevaa linja-autoliikenteen kilometripohjaista hinnoittelua. Tehdyssä selvityksessä on tarkasteltu mallia, jossa hinta määräytyy linnuntie-etäisyyden mukaan. Matkan pituuteen perustuva malli vaatii uutta tekniikkaa, jolla määritellään joukkoliikennematkan pituus. Tämä edellyttää ns. check-in-check-out -järjestelmää, jossa matkustaja leimaa lipun myös kulkuvälineestä poistuttaessa. Varsinaisia vyöhykkeitä ei ole.

 

YTV:n hallitus on päättänyt pyytää (14.12.2007 § 2001) YTV-alueen jäsen-, lähi- ja kehyskunnilta sekä muilta sidosryhmiltä lausunnot koskien pääkaupunkiseudun uuden taksa- ja lippujärjestelmä 2014:n periaatteita. Käytännössä uusi taksa- ja lippujärjestelmä tulisi käyttöön noin vuonna 2014.

 

Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa kolmeen tässä vaiheessa keskeisimpään uuden taksa- ja lippujärjestelmän ominaisuuteen, joiden perusteella päätetään uuden järjestelmän perusrakenne.

 

Kysymykset ovat:

1                          Miten laajalle alueelle pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä varaudutaan toteuttamaan?

2                          Perustuuko järjestelmä nykytyyppiseen vai siitä kehitettyyn vyöhykejärjestelmään ja montako vyöhykettä tarvitaan?

3                          Perustuuko järjestelmän hinnoittelu kuljetun matkan pituuteen? Tällaisen järjestelmän tekninen toteutus edellyttää ns. check-in-check-out -järjestelmää, jossa matkakortti on ”leimattava” sekä ajoneuvoon tai laiturialueelle mentäessä että sieltä poistuttaessa.

 

Lisäksi lausunnossa pyydetään erityisesti ottamaan kantaa siihen, mikä esitetyistä vaihtoehdoista otetaan jatkotyön pohjaksi. Järjestelmän arvioidaan olevan voimassa noin vuodesta 2014 vuoteen 2030.

 

Lausuntopyynnön yhteydessä lausunnon antajille toimitettiin 22.11.2007 päivätty kalvosarja ”Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän kehittämissuunnitelma 2014”. Lausunnonantajille 16.1.2008 järjestetyssä infotilaisuudessa osallistujat saivat luonnoksen raportista ”Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän kehittämissuunnitelma 2014”. Lopullisen raportin Liikennelaitos sai YTV:ltä 5.2.2008. Raportissa esitetyt vaihtoehdot ja käsitellyt tarkastelut poikkeavat monin olennaisin osin lausuntopyynnön yhteydessä saadussa kalvosarjassa esitetystä informaatiosta.

 

Joukkoliikennelautakunta toteaa asiasta lausuntonaan seuraavaa:

 

Kysymys 1

 

Nykyisen pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän laajennus lähitulevaisuudessa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle on perusteltua, koska pääkaupunkiseudun työssäkäyntialue on viime vuosina laajentunut voimakkaasti ja laajenee edelleen. Vielä noin 80 kilometrin etäisyydellä Helsingin keskustasta sijaitsevien kuntien työssä käyvistä asukkaista pääkaupunkiseudulle sukkuloivien osuus on kunnasta riippuen n. 12 – 28 %.

 

Jotta henkilöautoliikenteen osuus kaikesta pääkaupunkiseudulle suuntautuvasta työmatkaliikenteestä ei olisi kohtuuttoman korkea, on uuden taksa- ja lippujärjestelmän oltava joustavasti laajennettavissa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa joko uusien vyöhykkeiden lisäämistä nykytyyppiseen vyöhykepohjaiseen järjestelmään tai kilometripohjaisen hinnoittelun liittämistä osaksi tariffia.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän toiminnallinen perusrakenne on valittava siten, että yhtenäinen taksa- ja lippualue voi ulottua vähintään noin 80 kilometrin säteelle Helsingistä käsittäen siten yhteensä n. 30 kuntaa. Matkustajien kannalta paras ratkaisu on, jos samaa toiminnallista perusrakennetta voitaisiin soveltaa missä päin Suomea tahansa, niin paikallis- kuin kaukoliikenteessäkin.

 

Käytännössä on tärkeää, että uusi taksa- ja lippujärjestelmä tarjoaa kunnille mahdollisuuden itsenäiseen päätöksentekoon kuntien sisäisten matkojen hinnoittelun osalta. Matkustajien kannalta olisi edullista, jos saman lippualueen sisällä hinnoittelu olisi kuntien kesken mahdollisimman yhdenmukaista ja tähän tulee tietyissä rajoissa pyrkiä. Realismia on kuitenkin, että järjestelmä, jossa hintaportaita ei voitaisi säätää kuntien erilaisia taloudellisia tilanteita vastaaviksi, johtaisi käytännössä huomattaviin ongelmiin ja mahdollisesti joukkoliikenteen kehittämisen esteeksi. Taksa- ja lippujärjestelmän tuleekin olla tässä suhteessa joustava.

 

Pääkaupunkiseudulla työssä käyvien on voitava tehdä työmatkansa vaivattomasti ja kohtuullisin kustannuksin joukkoliikenteellä. Yksityisauton käytölle pääkaupunkiseudun kuntiin suuntautuvassa liikenteessä on tarjottava kilpailukykyinen vaihtoehto.

 

Koko työssäkäyntialueella käytössä olevalla yhtenäisellä taksa- ja lippujärjestelmällä voidaan ohjata asukkaiden liikkumistottumuksia ja vähentää siten liikenteen ympäristövaikutuksia. Samalla lipputuotteella on voitava tehdä niin pitkät työmatkat kuin kuntien sisäiset asiointimatkatkin.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän ei pidä edistää yhdyskuntarakenteen hajautumista yhtenäisellä lippualueella, mistä johtuen pitkien matkojen taksojen ei tule olla alihinnoiteltuja suhteessa lyhyempiin matkoihin ja saavutettavaan yhteiskuntataloudelliseen hyötyyn.

 

Voimakkaat, yhdyskuntarakenteen hajautumista hillitsevät toimenpiteet rakentuvat rinnakkaisista toimenpiteistä, kuten joukko- ja yksityisautoliikenteen hinnoittelusta ja niiden käytettävyydestä. Yksittäin toteutettuna niillä ei saavuteta toivottuja tuloksia.

 

Kysymys 2

 

Tehdyssä kehittämissuunnitelmassa, jota itse asiassa pitäisi kutsua selvitykseksi, on tutkittu vyöhyke- ja kilometripohjaisia tariffijärjestelmiä ja niiden vaikutuksia matkustuskäyttäytymiseen, hinnoitteluun ja yhdyskuntatalouteen.

 

Vertailuvaihtoehtona toimii nykyisin käytössä oleva lippujärjestelmä laajennettuna pääkaupunkiseudun lähikuntiin (lähikunnat = 3. vyöhyke).

 

Myös nykyistä kehittyneempi ja laajemmalle alueelle ulottuva vyöhykejärjestelmä edellyttää käytännössä check in / out -tekniikan käyttöönottoa – näin etenkin arvokortilla matkustettaessa. Muussa tapauksessa kortinlukijalaitteessa pitäisi olla useita nappuloita, joista matkustajan pitäisi osata tehdä oikea valinta aina kulloisellekin matkalle. Maksaneisuuden valvonta olisi silloin vaikeaa.

 

Nykyisin vyöhykerajan tuntumassa asuvien osalta hinnoitteluporras on jyrkkä ja hinta lyhyeltä vyöhykerajan ylittävältä osalta tuntuu suurelta. Matkustajakilometriä kohden seutulipulla matkustaminen on asiakkaalle kuitenkin keskimäärin 20 – 30 % edullisempaa kuin Helsingin sisäisessä liikenteessä matkustaminen.

 

Selvityksessä esitetyissä vyöhykevaihtoehdoissa, joissa seutumatkustamisesta tehdään nykyistä edullisempaa, kuntien sisäisiä matkoja tekevät subventoisivat vielä nykyistä voimakkaammin seutumatkustajien lipunhintoja. Merkittävää seutulippujen hinnan alennusta kunnan sisäisten lippujen hinnan kustannuksella ei tässä valossa voi pitää perusteltuna.

 

Joukkoliikennelautakunnan näkemyksen mukaan nykytyyppinen vyöhykejärjestelmään perustuva taksa- ja lippujärjestelmä on matkustajan kannalta helppo ymmärtää, mikäli vyöhykkeet eivät ole kooltaan liian pieniä ja rajautuvat selkeästi esimerkiksi nykyisiin kuntarajoihin tai merkittäviin pääväyliin. Vyöhykejärjestelmä soveltuu hyvin niin kausi-, arvo- kuin kertalippumyyntiinkin. Hinnan määräytyminen on kuitenkin jäykkää ja järjestelmän laajentaminen laajalle yhtenäiselle alueelle on kankeaa.

 

Mitä enemmän järjestelmään liitetään vyöhykkeitä, sitä vaikeampaa matkan hinta on hahmottaa ja siten palvelun käytettävyys kärsii. Jos tasahintaisista vyöhykkeistä halutaan tehdä erityisen suuria, korostuu hintaporras vyöhykerajan ylittävillä matkoilla. Vyöhykejärjestelmässä lyhyet vyöhykerajan ylittävät matkat ovat aina kalliita vastaaviin sisäisiin matkoihin verrattuna, ellei vyöhykerajoja aseteta osittain lomittain. Silloin järjestelmä kuitenkin suosii nimenomaan lomittaisilla alueilla asuvia. Tehty selvitys ei ota kantaa lomittaisiin vyöhykkeisiin.

 

Joukkoliikennelautakunnan näkemyksen mukaan mikään esitetyistä vyöhykejärjestelmävaihtoehdoista ei yksin sovellu laajan Helsingin työssäkäyntialueen yhtenäiseksi taksa- ja lippujärjestelmäksi.

 

Kysymys 3

 

Matkan pituuteen perustuva taksa- ja lippujärjestelmä on joustavasti laajennettavissa uusille alueille. Kilometripohjainen taksajärjestelmä kannustaa asioimaan omassa aluekeskuksessa, sillä lyhyiden arvokortilla maksettavien matkojen asiakashinnat voivat olla nykyisiä kuntien sisäisiä vyöhykematkoja edullisempia. Kuntarajan ylittävillä matkoilla ei ole hintaporrasta. Samanpituinen kunnan sisäinen ja seutumatka maksavat matkustajalle täsmälleen saman verran. Järjestelmä mahdollistaa kilometritariffin vaihtelun kunnittain. Tämä ei kuitenkaan ole käytettävyyden kannalta suotavaa.

 

Matkan pituuden mukaan määräytyvä taksajärjestelmä soveltuu hyvin arvokortilla maksamiseen. Kilometripohjainen taksajärjestelmä ei sovellu sellaisenaan puhtaille kausi- tai kertalipuille, vaan järjestelmän taustalle tarvitaan myös jonkinlainen vyöhykejärjestelmä. Selvityksessä mainittu ajatus nk. kultakortista, jolla paljon matkustava voi ostaa itselleen määräajaksi edullisemman tariffin, on erittäin hyvä. Kultakortti on ikään kuin kausi- ja arvolipun välimuoto, jolla voitaisiin houkutella eri kulkumuotojen sekakäyttäjiä ja henkilöautoilijoita sitoutuneemmiksi joukkoliikenteen käyttäjiksi.

 

Kuten selvityksessä on todettu, ajetun matkan pituuteen pohjautuvassa taksajärjestelmässä on oltava kilometritariffin lisäksi jokin aloitusmaksu. Aloitusmaksun tehtävä on toisaalta turvata riittävät lipputulot järjestelmätasolla, toisaalta vähentää erittäin lyhyiden satunnaisten joukkoliikennematkojen houkuttelevuutta. Näin ehkäistään joukkoliikenteen tarpeeton kilpailu kevyttä liikennettä vastaan ja toisaalta vältetään se, että tarpeettomat parin pysäkkivälin mittaiset matkat hidastaisivat kohtuuttomasti joukkoliikenteen pysäkkiaikoja ja siten sen kilpailukykyä. Joukkoliikennelautakunnan näkemyksen mukaan aloitusmaksuun ei pidä sisällyttää lainkaan varsinaista matkustusoikeutta, vaan kilometritaksa maksetaan aina ajetun matkan pituuden mukaan. Tämä yhtenäistää hinnanmääräytymisperusteita.

 

Joukkoliikennelautakunta katsoo, että matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa on joustava ratkaisu arvokortilla tehtäviin matkoihin. Järjestelmän heikkous on sen vaatima sisään- ja ulosleimaustapahtuma (check in / out). Jos check in / out -toiminto edellytettäisiin jokaiselta matkustajalta kaikilla matkoilla, vaikeuttaisi se joukkoliikenteen käytettävyyttä ja pidentäisi mm. keskimääräisiä pysäkkiaikoja ja siten joukkoliikenteen nopeutta. Erityisesti nykyisin kausilipuilla matkustavat kokisivat tämän kielteisenä muutoksena nykyiseen järjestelmään verrattuna. Helsingissä nykyisin tehtävistä joukkoliikennematkoista 80 % tehdään kausilipulla, 10 % arvolipulla ja 10 % kertalipuilla. Taksa- ja lippujärjestelmä tuleekin toteuttaa siten, ettei kausilipulla matkustavien ei hankaloidu nykyiseen verrattuna.

 

Tarkasteltujen vaihtoehtojen ominaisuuksia esittelevässä liitteessä on taulukko, jossa on tiivistetysti esitetty eri taksa- ja lippujärjestelmävaihtoehtojen keskeisiä ominaisuuksia. Lisäksi liitteessä on sanallisesti kuvattu eri järjestelmävaihtoehtojen vaikutuksia.

 

Joukkoliikennelautakunnan näkemys uudesta taksa- ja lippujärjestelmästä

 

Yleistä

 

Joukkoliikennelautakunnan näkemyksen mukaan pääkaupunkiseudulle ja sen lähi- ja kehyskuntiin tarvitaan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä, joka on tarvittaessa hinnoittelultaan, mutta ennen kaikkea teknisiltä ja loogisilta käytettävyyden perusominaisuuksiltaan yhtenäinen. Hinnoitteluun, lipputukeen ja joukkoliikenteen palvelutasoon on voitava tarvittaessa vaikuttaa kuntakohtaisesti. Matkustajan kannalta on sitä parempi, mitä laajemmalle alueelle yhtenäinen tariffipolitiikka ulottuu. Järjestelmän on kannustettava tekemään myös satunnaisia joukkoliikennematkoja matkan pituudesta riippumatta.

 

Taksa- ja lippujärjestelmä ei voi olla samanaikaisesti sekä kuntatalouden että yksityisen kuluttajan kannalta edullinen niin pitkillä kuin lyhyilläkin matkoilla ja lisäksi käytettävyydeltään niin yksinkertainen, ettei matkustajilta edellytetä mitään toimenpiteitä heidän noustessaan ajoneuvoon tai poistuessaan siitä. Joukkoliikennelautakunnan näkemyksen mukaan ei siksi ole realistista pyrkiä pitäytymään puhtaasti nykytyyppisessä vyöhykejärjestelmässä. Se ei sellaisenaan ole joustavasti laajennettavissa uusille alueille eikä matkan matkustajahinta ole riittävän edullinen lyhyillä vyöhykerajan ylittävillä matkoilla.

 

Joukkoliikennelautakunta katsoo, että uudelle taksa- ja lippujärjestelmälle voidaan löytää sellainen perusrakenne, jossa yhdistyvät vyöhyke- ja kilometripohjaisen hinnoittelun vahvuudet. Järjestelmän perusidea on esitelty seuraavissa kappaleissa.

 

Kausimatkustajille helppo ja tuttu käytettävyys

 

Sekä kilometripohjainen että tiheä vyöhykepohjainen järjestelmä edellyttävät matkakortin näyttämistä lukijalaitteelle niin ajoneuvoon noustessa kuin sieltä poistuttaessakin (check in – check out -ominaisuus). Lisäksi lipputuotteen on oltava kilometripohjaisessa järjestelmässä arvopohjainen. Noin 80 % Helsingin nykyisistä joukkoliikennematkoista tehdään kausilipulla. Näiden matkustajien matkaa ei tule hankaloittaa edellyttämällä check out –toimintoa. Tästä syystä on perusteltua pyrkiä säilyttämään nykyisin käytössä olevan vyöhykejärjestelmän hyvät ominaisuudet, kuten vaivattomuus kausilipulla matkustettaessa.

 

Lähes kaikkien arvolipulla matkustavien kannalta kilometripohjainen taksajärjestelmä toisi joustavuutta ja poistaisi vyöhykejärjestelmän keskeiset epäkohdat myös kausimatkustajien osalta. Kun samalla on tärkeää säilyttää puhdas kausiominaisuus, tai taksa- ja lippujärjestelmässä halutaan edelleen myydä myös paperisia kertalippuja, täytyy kilometripohjaisen järjestelmän taustalle rakentaa karkea vyöhykejärjestelmä.

 

Joukkoliikennelautakunnan näkemyksen mukaan kilometripohjaisen järjestelmän edellyttämä karkea vyöhykejako voidaan yksinkertaisimmillaan tehdä jakamalla vyöhykkeet nykyisen kaltaisesti kuntarajojen mukaisesti. Silloin järjestelmä on matkustajalle yhtä helppo hahmottaa kuin nykyisin. Lisäksi kuntien välinen lipputulojen jakaminen on kausilippujen osalta selkeää. Olennaisinta on kuitenkin helppokäyttöisyys ja oikeudenmukaisuus matkustajanäkökulmasta.

 

Tästä näkökulmasta voitaisiin myös harkita vaihtoehtoa, jossa vyöhykerajat ovat osittain lomittain siten, että esimerkiksi Itä-Espoossa asuvat voisivat halutessaan ostaa joko Helsingin tai Espoon maksuvyöhykkeen lipun.

 

Joustava arvopohjainen matkustaminen – Check in / out ja kilometripohjainen taksa

 

Matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa on matkustajan kannalta oikeudenmukainen, sillä matkasta maksetaan sen mukaan, kuinka paljon palvelua käytetään. Jotta palveluun kuuluisi selvä vastike, kannattaa kilometripohjaiseen taksajärjestelmään liittää aloitusmaksu. Näin joukkoliikenne ei tarpeettomasti kilpaile hyvin lyhyillä matkoilla kevyttä liikennettä vastaan.

 

Arvokortilla tehtäviin check in / out matkoihin liittyy katevaraus, joka palautetaan matkustajan kortille check out tapahtuman yhteydessä. Näin varmistetaan, että matkasta peritään aina riittävä taksa.

 

Toisin kuin tehdyssä selvityksessä on pohdittu, ei kilometripohjaisen matkan aloitusmaksuun tarvitse sisällyttää lainkaan varsinaista matkustusoikeutta. Kun jokaisesta matkustetusta metristä veloitetaan erikseen, on hinnan arvioiminen kaikissa tilanteissa yhtenäistä.

 

Aloitusmaksun ja kilometritaksan suuruus ja niiden välinen hintasuhde ovat poliittisia kysymyksiä. Aloitusmaksu voi tarvittaessa vaihdella aloitusvyöhykkeen mukaan. Toisaalta järjestelmän ymmärrettävyyden kannalta olisi perusteltua, että aloitusmaksu on kaikkialla sama.

 

Matkustajan kannalta arvopohjainen kilometrimatkustaminen tuo lisää joustavuutta. Myös kausimatkustajat, jotka pääsääntöisesti matkustavat oman vyöhykkeensä sisällä, voivat hyödyntää arvokorttipohjaista kilometriveloitusta satunnaisilla vyöhykerajan ylittävillä matkoillaan. Vyöhykerajan ylittäneestä osuudesta veloitettaisiin kilometritaksan mukaisesti ilman arvokorttipohjaiseen kertamatkaan liittyvää aloitusmaksua.

 

Hintakatto

 

Arvopohjaisten kertamatkojen kilometriveloitus lisää taksajärjestelmän joustavuutta ja lyhyiden matkojen hinnoittelun oikeudenmukaisuutta. Sopivalla aloitusmaksulla lyhyet matkat voisivat olla nykyisiä kertamatkoja edullisempia.

 

Toisaalta sisällyttämällä kunnan sisällä tehtävään arvokorttipohjaiseen matkaan yhden matkan (ja mahdollisesti myös yhden vuorokauden) maksimiveloitus voidaan varmistaa, ettei kertamaksu muodostu liian suureksi ja toisaalta useita kertamatkoja päivän aikana tekevän asiakkaan matkakortti muuttuisi lopulta päivälipuksi.

 

Asiakkaalle arvokorttipohjainen vyöhykekertamatka maksaisi vähintään aloitusmaksun ja korkeintaan tietyn maksimisumman, joka voisi olla hieman nykyistä kunnan kertamaksua suurempi. Jos matka jatkuisi vyöhykerajan yli, alkaisi kilometripohjainen veloitus uudelleen, kunnes uuden vyöhykkeen kertamatkan hintakatto saavutettaisiin.

 

Lipputulojen jako kuntien kesken

 

Lipputulojen ja myös liikennöintikustannusten jaon kannalta on tärkeää, että tulevassakin kuntalaisuustieto on yhdistettävissä matkakorttiin. Kuntalaisuustietoa ei välttämättä kannata tallentaa matkakortille kuten nykyisin, vaan kortille tallennettua henkilötunnustietoa voidaan ajaa ristiin Väestörekisterikeskuksen kotikuntatietojen kanssa.

 

Taksa- ja lippujärjestelmää luotaessa tärkeintä on asiakasystävällisyys. Mikäli asiakasystävällinen järjestelmä ei mahdollista tiedon saantia aukottomasti järjestelmästä suoraan tulojen ja kustannusten jakamiseksi, voidaan tulojen ja kustannusten jakamiseksi tarvittavaa täydentävää tietoa kerätä esimerkiksi määräajoin toistettavin erillistutkimuksin. On ehdottoman tärkeää, että tulot ja kustannukset jaetaan kuntien kesken oikeudenmukaisesti, mutta järjestelmän matkustajaystävällisyys ei saa tästä syystä kärsiä.

 

Alennusryhmät

 

Alennusryhmäkäytäntöjä on syytä yhtenäistää ja yksinkertaistaa ja tarpeetonta byrokratiaa on karsittava. Asia ei kuitenkaan liity tässä vaiheessa tehtävään taksa- ja lippujärjestelmän valintaan vaan ratkaisu voidaan tältä osin tehdä erikseen. Asia edellyttää erillisen perusteellisen valmistelun.

 

Liikennelaitoksen esittämän taksa- ja lippujärjestelmän keskeiset ominaisuudet

 

-                                       Kausimatkustajille lähes nykyjärjestelmän kaltainen vyöhykejärjestelmä.

-                                       Myös (paperisille) kertalipuille vyöhykejärjestelmä.

-                                       Arvokortilla maksettavat kertamatkat kilometripohjaisia (joustava hinnoittelu).

-                                       Arvokortilla tehtävissä matkoissa aina check in / out sekä katevaraus, joka palautetaan matkustajan kortille check out -tapahtuman yhteydessä.

-                                       Kausimatkustaja voi maksaa vyöhykerajan ylittävästä satunnaisesta matkan osuudesta arvokortilla kilometritariffin mukaisesti.

-                                       Vyöhykkeen sisäinen matka- ja päiväkohtainen veloituskatto (”capping”).

-                                       Mahdollisuus joko kuntakohtaiseen tai itsenäiseen hinnoitteluun (ja joukkoliikenteen lipputukeen).

-                                       Oletettavasti kausilipuilla matkustavien osuus säilyisi nykyisellään, arvolipulla matkustavien määrä nousisi hieman ja hinnoittelusta riippuen kertalippujen käyttö vähenisi.

 

Vahvuudet

-                                       Järjestelmä on laajennettavissa erittäin joustavasti pääkaupunkiseudun ulkopuolelle periaatteessa rajoituksetta.

-                                       Hinnoittelun joustavuus ja oikeudenmukaisuus myös kaikilla lyhyillä matkoilla.

-                                       Tukee sekä kausimatkustamista että kulkumuotojen sekakäyttäjien sitoutumista joukkoliikenteeseen.

-                                       Vyöhykejärjestelmän hyvät puolet.

-                                       Kilometripohjaisen järjestelmän hyvät puolet.

-                                       Mahdollistaa selkeät clearing-säännöt kuntien kesken.

 

Heikkoudet

-                                       Check out arvokorttipohjaisissa matkoissa edellyttää matkustajalta muistamista, jotta välttyy katevarauksen menettämiseltä.

-                                       Mahdolliset tekniset häiriöt check out-tilanteessa.

 

Loppupäätelmä

 

Uusi joustavasti laajennettavissa oleva, mutta silti helppokäyttöinen ja säännöllisiä matkustajia palkitseva taksa- ja lippujärjestelmä kannattaa rakentaa vyöhyke- ja kilometripohjaisten järjestelmien yhdistelmänä. Nykyisen vyöhykejärjestelmän hyvät puolet, kuten helppo käytettävyys, on syytä säilyttää kausiominaisuutta arvostaville vakioasiakkaille. Check in / out -ominaisuus on syytä ottaa käyttöön arvokorttipohjaisilla kertamatkoilla.

 

Joukkoliikennelautakunta katsoo, että tässä karkeasti kuvatusta vyöhyke- ja kilometripohjaisten järjestelmien yhdistelmästä on tehtävä tarkentava suunnitelma ennen päätöksentekoa. Tämä suunnitelma tulee tuoda kunnille lausunnoille.

 

Valittavan taksa- ja lippujärjestelmän tulee kannustaa joukkoliikenteen houkuttelevuuden kasvattamiseen myös Helsingissä. Helsingissä noudatetaan joukkoliikennemyönteistä politiikkaa ja taksa- ja lippujärjestelmän tulee tukea joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantamista myös Helsingissä. Nyt tehdyssä selvityksessä vaihtoehdot oli pääsääntöisesti rakennettu siten, että järjestelmä johtaisi helsinkiläisten matkustamisen kallistumiseen ja siten Helsingin kaupungin tariffituen vähenemiseen.

 

On hyvä, että valittava vaihtoehto johtaa joukkoliikenteen käytön lisääntymiseen Espoossa, Vantaalla ja kehyskunnissa. Taksa- ja lippujärjestelmän tulee kuitenkin mahdollistaa tämä ilman joukkoliikenteen houkuttelevuuden heikentämistä Helsingissä. Päinvastoin taksa- ja lippujärjestelmän tulee tukea ja mahdollistaa joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantaminen Helsingissä myös Helsingissä tehtävien matkojen lipun hintoja alentamalla.

 

Päätöksenteko taksa- ja lippujärjestelmässä tulee YTV:n ja pääkaupunkiseudun kuntien välisen joukkoliikenteen yhteistyösopimuksen mukaisesti toteuttaa niin, että kuntien kuuleminen ja mukanaolo kaikissa vaiheissa toteutuu.

 

Pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun tulevalla taksa- ja lippujärjestelmällä on huomattavat kauaskantoiset vaikutukset liikennejärjestelmään ja joukkoliikenteen kilpailukykyyn. Nyt esillä olleista vaihtoehdoista mikään ei sellaisenaan tulle valituksi tulevaksi järjestelmäksi vaan vaihtoehtoja edelleen muokataan. Taksa- ja lippujärjestelmää ei tule päättää pyytämättä lopullisesti valittavaksi esitettävästä vaihtoehdosta kunnilta lausuntoja.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (28.2.2008) seuraavaa:

 

Lausunnon tiivistelmä

 

Helsingin kannalta tavoiteltavinta on Helsingin sisäisten ja Helsingin alueella kulkevien sekä helsinkiläisten että muiden seudullisten joukkoliikennematkojen mahdollisimman suuri kuljetusosuus. Taksa- ja lippujärjestelmän tulee kattaa pääkaupunkiseudun koko työssäkäyntialue.

 

Helsingin kaupungin joukkoliikennematkojen lisäämisen kannalta paras raportissa esitelty järjestelmävaihtoehto on nykyisten kuntarajoihin perustuvien tariffien määräytymisrajojen tarkistaminen.

 

Mosaiikkivaihtoehto ja matkan pituuteen perustuva vaihtoehto ovat seudullisesti parhaita malleja. Helsingin kannalta mallien ongelma on, että kaupungin sisäiset matkat kallistuvat ja niiden määrä vähenee. Mallit edellyttävät lisäksi check-in-check-out –järjestelmää, jonka toteuttaminen on haastavaa uuden teknologian, tietosuojakysymysten, kausilippujen määrittelyn ja poistumisleimausten aiheuttamien viipeiden vuoksi.

 

Seudullisia matkoja lisääviä mutta Helsingin sisäisiä matkoja vähentäviä vaihtoehtoja ovat kolme kaarimaista vyöhykettä, kaksi kaarimaista vyöhykettä, maksualueiden hintaportaiden tarkistaminen ja tasatariffi.

 

Mikään tarkastelluista vaihtoehdoista ei sovellu sellaisenaan pääkaupunki-seudun työssäkäyntialueen taksa- ja lippujärjestelmän malliksi. Jatkotarkastelut tulisikin suunnata sellaisen mallin kehittämiseen, jossa vyöhykepohjaisen ja matkan pituuden perusteella määräytyvän hinnoittelun hyvät puolet yhdistyvät. Kehitettävän mallin tulisi tukea Helsingin sisäisten ja Helsingin alueella kulkevien sekä helsinkiläisten että muiden seudullisten joukkoliikennematkojen mahdollisimman suurta kuljetusosuutta.

Lausunto     Helsingin kannalta tavoiteltavinta on Helsingin sisäisten ja Helsingin alueella kulkevien sekä helsinkiläisten että muiden seudullisten joukkoliikennematkojen mahdollisimman suuri kuljetusosuus. Taksa- ja lippujärjestelmän tulee kattaa pääkaupunkiseudun koko työssäkäyntialue, joka ulottuu noin 70 km:n säteelle Helsingin keskustasta.

 

Helsingin kaupungin joukkoliikennematkojen lisääntymisen kannalta paras raportissa esitelty järjestelmävaihtoehto on nykyisten kuntarajoihin perustuvien tariffien määräytymisrajojen tarkistaminen. Itäisen Espoon ja Helsingin välinen matkustus kasvaa selvästi, mutta Espoon sisäinen matkustus vähenee. Mallilla ei ole merkitystä muiden lähi- ja kehyskuntien kannalta pääkaupunkiseudun lippujärjestelmään liittymisessä ja siitä aiheutuvissa kustannuksissa.

 

Mosaiikkivaihtoehto ja matkan pituuteen perustuva vaihtoehto ovat seudullisesti parhaita malleja. Helsingin kannalta mallien ongelma on, että kaupungin sisäiset matkat kallistuvat ja niiden määrä vähenee. Raportissa oletetaan, että mallit edellyttävät teknisesti hankalasti toteutettavaa check-in/out -järjestelmää. Mosaiikkimaisiin vyöhykkeisiin ja matkan pituuteen ajassa mitattuna perustuvia lippujärjestelmiä on toiminnassa Euroopassa ilman hankalaa check-in/out -tekniikkaa. Tällaisilla järjestelmillä vältetään sekä monimutkaisen tekniikan että tietosuojan ongelmat eikä hidastuteta joukkoliikennettä.

 

Seudullisia joukkoliikennematkoja lisää kolmen kaarimaisen vyöhykkeen vaihtoehto. Mallissa Helsingin kantakaupungin asukkaat hyötyvät, mutta kantakaupungin ulkopuolisilla alueilla matkan hinta nousee. Seudullisia matkoja lisääviä mutta Helsingin sisäisiä matkoja vähentäviä vaihtoehtoja ovat lisäksi maksualueiden hintaportaiden tarkistaminen, kaksi kaarimaista vyöhykettä ja tasatariffi.

 

Mikään tarkastelluista vaihtoehdoista ei sovellu sellaisenaan pääkaupunkiseudun koko työssäkäyntialueen taksa- ja lippujärjestelmän malliksi vv. 2014–2030. Jatkotarkastelut tulisikin suunnata sellaisen mallin kehittämiseen, jossa vyöhykepohjaisen ja matkan pituuden perusteella määräytyvän hinnoittelun hyvät puolet yhdistyvät ilman epävarmoja teknisiä ratkaisuja. Helsingin kannalta kehitettävän mallin tulisi tukea Helsingin sisäisten ja Helsingin alueella kulkevien sekä helsinkiläisten että muiden seudullisten joukkoliikennematkojen mahdollisimman suurta kuljetusosuutta.

 

Merkittiin, että keskustelun kuluessa varajäsen Alku ehdotti kohdan ”Lausunto” kolmannen kappaleen muuttamista kuulumaan seuraavasti:

 

”Mosaiikkivaihtoehto ja matkan pituuteen perustuva vaihtoehto ovat seudullisesti parhaita malleja. Helsingin kannalta mallien ongelma on, että kaupungin sisäiset matkat kallistuvat ja niiden määrä vähenee. Raportissa oletetaan, että mallit edellyttävät teknisesti hankalasti toteutettavaa ’check-in/out’-järjestelmää. Mosaiikkimaisiin vyöhykkeisiin ja matkan pituuteen ajassa mitattuna perustuvia lippujärjestelmiä on toiminnassa Euroopassa ilman hankalaa ’check-in/out’-tekniikkaa. Tällaisilla järjestelmillä vältetään sekä monimutkaisen tekniikan että tietosuojan ongelmat eikä hidastuteta joukkoliikennettä.”

 

Lisäksi varajäsen Alku ehdotti kohdan ”Lausunto” viimeisen kappaleen toisen virkkeen muuttamista kuulumaan seuraavasti:

 

”Jatkotarkastelut tulisikin suunnata sellaisen mallin kehittämiseen, jossa vyöhykepohjaisen ja matkan pituuden perusteella määräytyvän hinnoittelun hyvät puolet yhdistyvät ilman epävarmoja teknisiä ratkaisuja.”

 

Merkittiin, että esittelijä ilmoitti muuttavansa ehdotustaan varajäsen Alkun ehdotusten mukaisesti.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (28.2.2008), että PKS-neuvottelukunta on sopinut kuntien yhteisen joukkoliikenteen tilaajaorganisaation perustamisesta tavoitteena edistää joukkoliikenteen käyttöä turvaamalla toimiva joukkoliikennejärjestelmä pääkaupunkiseudulla ja laajemminkin Helsingin seudulla. Taksa- ja lippujärjestelmä on keskeinen joukkoliikenteen toimivuuteen ja käyttöön vaikuttava tekijä. Taksa- ja lippujärjestelmää kehitettäessä tarkastelu tulee ulottaa koko Helsingin seudun työssäkäyntialueelle, joka nykyisellään ulottuu noin 75 km:n etäisyydelle Helsingin keskustasta.

 

Nykyinen taksa- ja lippujärjestelmä perustuu maksuvyöhykkeisiin, joiden rajat perustuvat kaupunkien rajoihin. Maksuvyöhykkeet ja vyöhykerajat ovat ongelmallisia järjestelmän laajennettavuuden kannalta.  Ongelmana on myös maksuvyöhykkeiden rajat ylittävien matkojen kalleus suhteessa kaupunkien sisäisiin matkoihin. Vyöhykerajojen muuttaminen kuntarajoista poikkeaviksi tai vyöhykkeiden lisääminen ei poista rajoista aiheutuvia ongelmia, se vain siirtää niitä. Kuntarajoista poikkeavat vyöhykerajat tekisivät järjestelmästä matkustajan kannalta nykyistä vaikeaselkoisemman ja järjestelmän ylläpito monimutkaistuisi.

 

Matkan pituuteen perustuva hinnoittelu poistaisi vyöhykerajat ja olisi helposti laajennettavissa. Se olisi myös matkustajan näkökulmasta oikeudenmukainen, kun matkan hinta määräytyisi matkan pituuden perusteella. Matkan pituuteen perustuva hinnoittelu edellyttää kuitenkin toimiakseen matkalipun leimaamista sekä ajoneuvoon mentäessä että siitä poistuttaessa. Sisään/ulos -leimaus olisi matkustajan näkökulmasta nykyistä kausilipun käyttöä hankalampaa ja sillä olisi etenkin ruuhkaliikenteessä liikennettä hidastava vaikutus. Helsingin sisäisessä liikenteessä noin 80 % nykyisistä matkakortin käyttäjistä käyttää kausilippua. Matkan pituuteen perustuva hinnoittelu merkitsisi myös osan Helsingin sisäisistä matkoista kallistumista nykyisestään.  Taksa- ja lippujärjestelmän uudistamisella ei saa olla vaikutuksia, jotka saattaisivat vähentää joukkoliikenteen kilpailukykyä Helsingin sisäisessä liikenteessä, kun tavoitteena on päinvastoin joukkoliikenteen käytön lisääminen.

 

Joukkoliikenteen palvelutaso ja kaupungin panostus joukkoliikenteeseen on kunkin kaupungin itsenäisesti päätettävissä. Taksa- ja lippujärjestelmän tulee myös jatkossa mahdollistaa kaupungeille itsenäinen päätöksenteko kaupunkien sisäisten matkojen hinnoittelussa ja joukkoliikenteen tukemisessa. Niin ikään järjestelmän tulee tuottaa lipputuottojen/kuntaosuuksien kohdentamiseen tarvittava tieto. Samassa yhteydessä lipputulojen/kuntaosuuksien laskentaa tulisi pyrkiä yksinkertaistamaan.

 

Edellä olevan perusteella talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että

tavoitteena tulee olla toiminnallisilta ja teknisiltä perusominaisuuksiltaan yhtenäinen taksa- ja lippujärjestelmä koko Helsingin seudun työssäkäyntialueelle. Järjestelmän tulee mahdollistaa kaupungille itsenäinen päätöksenteko liikenteen palvelutasosta, sisäisestä tariffista ja joukkoliikennetuesta. Taksa- ja lippujärjestelmän tulee tuottaa lipputuottojen/kuntaosuuksien kohdentamiseen tarvittava tieto. Uudistuksella ei saa vaarantaa joukkoliikenteen houkuttelevuutta Helsingin alueella. Edellä todettu edellyttänee kausilippuominaisuuden ja pääosin nykyisen kuntarajoihin perustuvan vyöhykejaon säilyttämistä. Järjestelmän laajennettavuuden näkökulmasta matkan pituuteen perustuva hinnoittelu on ominaisuutena perusteltua sisällyttää järjestelmään.

 

Pääkaupunkiseudun ja koko Helsingin seudun tulevalla taksa- ja lippujärjestelmällä on kauaskantoiset vaikutukset seudun liikennejärjestelmään ja joukkoliikenteen kilpailukykyyn. Taksa- ja lippujärjestelmän jatkovalmistelu on kytkettävä vireillä olevaan pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän uudelleenjärjestelyyn, joka toteutetaan näillä näkymin vuoden 2010 alusta lukien.

 

Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus katsoo, että taksa- ja lippujärjestelmän uudistamisen tulee turvata Helsingin osalta nykyinen lipputulokertymä ja perustua nykyiseen tariffituen tasoon.

 

Ryj toteaa, että joukkoliikennelautakunnan lausunnon liitteenä olleet selvitykset (Raportissa esitettyjen vaihtoehtojen tiivistetty vaikutusanalyysi Helsingin näkökulmasta sekä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia) ovat liitteinä 2 ja 3.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että mikään YTV:n kehittämissuunnitelmassa esitetyistä vaihtoehdoista ei sellaisenaan sovellu Helsingin työssäkäyntialueen taksa- ja lippujärjestelmäksi. Taksa- ja lippujärjestelmän jatkovalmistelu on tehtävä yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien ja YTV:n kesken, ja työ on kytkettävä vireillä olevaan pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän uudelleenvalmisteluun.

 

Joukkoliikennelautakunnan esittämät näkemykset uudesta järjestelmästä ovat hyvä pohja jatkotarkasteluille. Kaupungin lausunnossa on nostettu esiin myös talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnossaan mainitsemat joukkoliikenteen palvelutasoa ja taloutta koskevat näkökohdat.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän kehittämissuunnitelma 2014 raportista YTV:lle seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa asiasta lausuntonaan seuraavaa:

 

Vastaukset esitettyihin kysymyksiin

 

Kysymys 1

 

Nykyisen pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän laajennus lähitulevaisuudessa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle on perusteltua, koska pääkaupunkiseudun työssäkäyntialue on viime vuosina laajentunut voimakkaasti ja laajenee edelleen. Vielä noin 80 kilometrin etäisyydellä Helsingin keskustasta sijaitsevien kuntien työssä käyvistä asukkaista pääkaupunkiseudulle sukkuloivien osuus on kunnasta riippuen n. 12 – 28 %.

 

Jotta henkilöautoliikenteen osuus kaikesta pääkaupunkiseudulle suuntautuvasta työmatkaliikenteestä ei olisi kohtuuttoman korkea, on uuden taksa- ja lippujärjestelmän oltava joustavasti laajennettavissa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa joko uusien vyöhykkeiden lisäämistä nykytyyppiseen vyöhykepohjaiseen järjestelmään tai kilometripohjaisen hinnoittelun liittämistä osaksi tariffia.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän toiminnallinen perusrakenne on valittava siten, että yhtenäinen taksa- ja lippualue voi ulottua vähintään noin 80 kilometrin säteelle Helsingistä käsittäen siten yhteensä n. 30 kuntaa. Matkustajien kannalta paras ratkaisu olisi, jos samaa toiminnallista perusrakennetta voitaisiin soveltaa missä päin Suomea tahansa, niin paikallis- kuin kaukoliikenteessäkin.

 

Käytännössä on tärkeää, että uusi taksa- ja lippujärjestelmä tarjoaa kunnille mahdollisuuden itsenäiseen päätöksentekoon kuntien sisäisten matkojen hinnoittelun osalta. Matkustajien kannalta olisi edullista, jos saman lippualueen sisällä hinnoittelu olisi kuntien kesken mahdollisimman yhdenmukaista ja tähän tulee tietyissä rajoissa pyrkiä. Realismia on kuitenkin, että järjestelmä, jossa hintaportaita ei voitaisi säätää kuntien erilaisia taloudellisia tilanteita vastaaviksi, johtaisi käytännössä huomattaviin ongelmiin ja mahdollisesti joukkoliikenteen kehittämisen esteeksi. Taksa- ja lippujärjestelmän tuleekin olla tässä suhteessa joustava.

 

Pääkaupunkiseudulla työssä käyvien on voitava tehdä työmatkansa vaivattomasti ja kohtuullisin kustannuksin joukkoliikenteellä. Yksityisauton käytölle pääkaupunkiseudun kuntiin suuntautuvassa liikenteessä on tarjottava kilpailukykyinen vaihtoehto.

 

Koko työssäkäyntialueella käytössä olevalla yhtenäisellä taksa- ja lippujärjestelmällä voidaan ohjata asukkaiden liikkumistottumuksia ja vähentää siten liikenteen ympäristövaikutuksia. Samalla lipputuotteella on voitava tehdä niin pitkät työmatkat kuin kuntien sisäiset asiointimatkatkin.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän ei pidä edistää yhdyskuntarakenteen hajautumista yhtenäisellä lippualueella, mistä johtuen pitkien matkojen taksojen ei tule olla alihinnoiteltuja suhteessa lyhyempiin matkoihin ja saavutettavaan yhteiskuntataloudelliseen hyötyyn.

 

Voimakkaat, yhdyskuntarakenteen hajautumista hillitsevät toimenpiteet rakentuvat rinnakkaisista toimenpiteistä, kuten joukko- ja yksityisautoliikenteen hinnoittelusta ja niiden käytettävyydestä. Yksittäin toteutettuna niillä ei saavuteta toivottuja tuloksia.

 

Kysymys 2

 

Tehdyssä kehittämissuunnitelmassa, jota itse asiassa pitäisi kutsua selvitykseksi, on tutkittu vyöhyke- ja kilometripohjaisia tariffijärjestelmiä ja niiden vaikutuksia matkustuskäyttäytymiseen, hinnoitteluun ja yhdyskuntatalouteen.

 

Vertailuvaihtoehtona toimii nykyisin käytössä oleva lippujärjestelmä laajennettuna pääkaupunkiseudun lähikuntiin (lähikunnat = 3. vyöhyke).

 

Myös nykyistä kehittyneempi ja laajemmalle alueelle ulottuva vyöhykejärjestelmä edellyttää käytännössä check in / out -tekniikan käyttöönottoa etenkin arvokortilla matkustettaessa. Muussa tapauksessa kortinlukijalaitteessa pitäisi olla useita nappuloita, joista matkustajan pitäisi osata tehdä oikea valinta aina kulloisellekin matkalle. Maksaneisuuden valvonta olisi silloin vaikeaa.

 

Nykyisin vyöhykerajan tuntumassa asuvien osalta hinnoitteluporras on jyrkkä ja hinta lyhyeltä vyöhykerajan ylittävältä osalta tuntuu suurelta. Matkustajakilometriä kohden seutulipulla matkustaminen on asiakkaalle kuitenkin keskimäärin 20 – 30 % edullisempaa kuin Helsingin sisäisessä liikenteessä matkustaminen.

 

Selvityksessä esitetyissä vyöhykevaihtoehdoissa, joissa seutumatkustamisesta tehdään nykyistä edullisempaa, kuntien sisäisiä matkoja tekevät subventoisivat vielä nykyistä voimakkaammin seutumatkustajien lipunhintoja. Merkittävää seutulippujen hinnan alennusta kunnan sisäisten lippujen hinnan kustannuksella ei tässä valossa voi pitää perusteltuna.

 

Nykytyyppinen vyöhykejärjestelmään perustuva taksa- ja lippujärjestelmä on matkustajan kannalta helppo ymmärtää, mikäli vyöhykkeet eivät ole kooltaan liian pieniä ja rajautuvat selkeästi esimerkiksi nykyisiin kuntarajoihin tai merkittäviin pääväyliin. Vyöhykejärjestelmä soveltuu hyvin niin kausi-, arvo- kuin kertalippumyyntiinkin. Hinnan määräytyminen on kuitenkin jäykkää ja järjestelmän laajentaminen laajalle yhtenäiselle alueelle kankeaa.

 

Mitä enemmän järjestelmään liitetään vyöhykkeitä, sitä vaikeampaa matkan hinta on hahmottaa ja siten palvelun käytettävyys kärsii. Jos tasahintaisista vyöhykkeistä halutaan tehdä erityisen suuria, korostuu hintaporras vyöhykerajan ylittävillä matkoilla. Vyöhykejärjestelmässä lyhyet vyöhykerajan ylittävät matkat ovat aina kalliita vastaaviin sisäisiin matkoihin verrattuna, ellei vyöhykerajoja aseteta osittain lomittain. Silloin järjestelmä kuitenkin suosii nimenomaan lomittaisilla alueilla asuvia. Tehty selvitys ei ota kantaa lomittaisiin vyöhykkeisiin.

 

Mikään esitetyistä vyöhykejärjestelmävaihtoehdoista ei yksin sovellu laajan Helsingin työssäkäyntialueen yhtenäiseksi taksa- ja lippujärjestelmäksi.

 

Kysymys 3

 

Matkan pituuteen perustuva taksa- ja lippujärjestelmä on joustavasti laajennettavissa uusille alueille. Kilometripohjainen taksajärjestelmä kannustaa asioimaan omassa aluekeskuksessa, sillä lyhyiden arvokortilla maksettavien matkojen asiakashinnat voivat olla nykyisiä kuntien sisäisiä vyöhykematkoja edullisempia. Kuntarajan ylittävillä matkoilla ei ole hintaporrasta. Samanpituinen kunnan sisäinen ja seutumatka maksavat matkustajalle täsmälleen saman verran. Järjestelmä mahdollistaa kilometritariffin vaihtelun kunnittain. Tämä ei kuitenkaan ole käytettävyyden kannalta suotavaa.

 

Matkan pituuden mukaan määräytyvä taksajärjestelmä soveltuu hyvin arvokortilla maksamiseen. Kilometripohjainen taksajärjestelmä ei sovellu sellaisenaan puhtaille kausi- tai kertalipuille, vaan järjestelmän taustalle tarvitaan myös jonkinlainen vyöhykejärjestelmä. Selvityksessä mainittu ajatus nk. kultakortista, jolla paljon matkustava voi ostaa itselleen määräajaksi edullisemman tariffin, on erittäin hyvä. Kultakortti on ikään kuin kausi- ja arvolipun välimuoto, jolla voitaisiin houkutella eri kulkumuotojen sekakäyttäjiä ja henkilöautoilijoita sitoutuneemmiksi joukkoliikenteen käyttäjiksi.

 

Kuten selvityksessä on todettu, ajetun matkan pituuteen pohjautuvassa taksajärjestelmässä on oltava kilometritariffin lisäksi jokin aloitusmaksu. Aloitusmaksun tehtävä on toisaalta turvata riittävät lipputulot järjestelmätasolla, toisaalta vähentää erittäin lyhyiden satunnaisten joukkoliikennematkojen houkuttelevuutta. Näin ehkäistään joukkoliikenteen tarpeeton kilpailu kevyttä liikennettä vastaan ja toisaalta vältetään se, että tarpeettomat parin pysäkkivälin mittaiset matkat hidastaisivat kohtuuttomasti joukkoliikenteen pysäkkiaikoja ja siten sen kilpailukykyä. Aloitusmaksuun ei pidä sisällyttää lainkaan varsinaista matkustusoikeutta, vaan kilometritaksa maksetaan aina ajetun matkan pituuden mukaan. Tämä yhtenäistää hinnanmääräytymisperusteita.

 

Matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa on joustava ratkaisu arvokortilla tehtäviin matkoihin. Järjestelmän heikkous on sen vaatima sisään- ja ulosleimaustapahtuma (check in / out). Jos check in / out 
-toiminto edellytettäisiin jokaiselta matkustajalta kaikilla matkoilla, vaikeuttaisi se joukkoliikenteen käytettävyyttä ja pidentäisi mm. keskimääräisiä pysäkkiaikoja ja siten joukkoliikenteen nopeutta. Erityisesti nykyisin kausilipuilla matkustavat kokisivat tämän kielteisenä muutoksena nykyiseen järjestelmään verrattuna. Helsingissä nykyisin tehtävistä joukkoliikennematkoista 80 % tehdään kausilipulla, 10 % arvolipulla ja 10 % kertalipuilla. Taksa- ja lippujärjestelmä tuleekin toteuttaa siten, ettei kausilipulla matkustavien ei hankaloidu nykyiseen verrattuna.

 

Näkemys uudesta taksa- ja lippujärjestelmästä

 

Yleistä

Pääkaupunkiseudulle ja sen lähi- ja kehyskuntiin tarvitaan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä, joka on tarvittaessa hinnoittelultaan, mutta ennen kaikkea teknisiltä ja loogisilta käytettävyyden perusominaisuuksiltaan yhtenäinen. Hinnoitteluun, lipputukeen ja joukkoliikenteen palvelutasoon on voitava tarvittaessa vaikuttaa kuntakohtaisesti. Matkustajan kannalta on sitä parempi, mitä laajemmalle alueelle yhtenäinen tariffipolitiikka ulottuu. Järjestelmän on kannustettava tekemään myös satunnaisia joukkoliikennematkoja matkan pituudesta riippumatta.

 

Taksa- ja lippujärjestelmä ei voi olla samanaikaisesti sekä kuntatalouden että yksityisen kuluttajan kannalta edullinen niin pitkillä kuin lyhyilläkin matkoilla ja lisäksi käytettävyydeltään niin yksinkertainen, ettei matkustajilta edellytetä mitään toimenpiteitä heidän noustessaan ajoneuvoon tai poistuessaan siitä. Siksi ei ole realistista pyrkiä pitäytymään puhtaasti nykytyyppisessä vyöhykejärjestelmässä. Se ei sellaisenaan ole joustavasti laajennettavissa uusille alueille eikä matkan matkustajahinta ole riittävän edullinen lyhyillä vyöhykerajan ylittävillä matkoilla.

 

Uudelle taksa- ja lippujärjestelmälle voidaan löytää sellainen perusrakenne, jossa yhdistyvät vyöhyke- ja kilometripohjaisen hinnoittelun vahvuudet. Järjestelmän perusideaa on esitelty seuraavissa kappaleissa.

 

Kausimatkustajille helppo ja tuttu käytettävyys

 

Sekä kilometripohjainen että tiheä vyöhykepohjainen järjestelmä edellyttävät matkakortin näyttämistä lukijalaitteelle niin ajoneuvoon noustessa kuin sieltä poistuttaessakin (check in – check out -ominaisuus). Lisäksi lipputuotteen on oltava kilometripohjaisessa järjestelmässä arvopohjainen. Noin 80 % Helsingin nykyisistä joukkoliikennematkoista tehdään kausilipulla. Näiden matkustajien matkaa ei tule hankaloittaa edellyttämällä check out –toimintoa. Tästä syystä on perusteltua pyrkiä säilyttämään nykyisin käytössä olevan vyöhykejärjestelmän hyvät ominaisuudet, kuten vaivattomuus kausilipulla matkustettaessa.

 

Lähes kaikkien arvolipulla matkustavien kannalta kilometripohjainen taksajärjestelmä toisi joustavuutta ja poistaisi vyöhykejärjestelmän keskeiset epäkohdat myös kausimatkustajien osalta. Kun samalla on tärkeää säilyttää puhdas kausiominaisuus, tai taksa- ja lippujärjestelmässä halutaan edelleen myydä myös paperisia kertalippuja, täytyy kilometripohjaisen järjestelmän taustalle rakentaa karkea vyöhykejärjestelmä.

 

Kilometripohjaisen järjestelmän edellyttämä karkea vyöhykejako voidaan yksinkertaisimmillaan tehdä jakamalla vyöhykkeet nykyisen kaltaisesti kuntarajojen mukaisesti. Silloin järjestelmä on matkustajalle yhtä helppo hahmottaa kuin nykyisin. Lisäksi kuntien välinen lipputulojen jakaminen on kausilippujen osalta selkeää. Olennaisinta on kuitenkin helppokäyttöisyys ja oikeudenmukaisuus matkustajan näkökulmasta.

 

Tästä näkökulmasta voitaisiin myös harkita vaihtoehtoa, jossa vyöhykerajat ovat osittain lomittain siten, että esimerkiksi Itä-Espoossa asuvat voisivat halutessaan ostaa joko Helsingin tai Espoon maksuvyöhykkeen lipun.

 

Joustava arvopohjainen matkustaminen – Check in / out ja kilometripohjainen taksa

 

Matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa on matkustajan kannalta oikeudenmukainen, sillä matkasta maksetaan sen mukaan, kuinka paljon palvelua käytetään. Jotta palveluun kuuluisi selvä vastike, kannattaa kilometripohjaiseen taksajärjestelmään liittää aloitusmaksu. Näin joukkoliikenne ei tarpeettomasti kilpaile hyvin lyhyillä matkoilla kevyttä liikennettä vastaan.

 

Arvokortilla tehtäviin check in / out matkoihin liittyy katevaraus, joka palautetaan matkustajan kortille check out tapahtuman yhteydessä. Näin varmistetaan, että matkasta peritään aina riittävä taksa.

 

Toisin kuin tehdyssä selvityksessä on pohdittu, ei kilometripohjaisen matkan aloitusmaksuun tarvitse sisällyttää lainkaan varsinaista matkustusoikeutta. Kun jokaisesta matkustetusta metristä veloitetaan erikseen, on hinnan arvioiminen kaikissa tilanteissa yhtenäistä.

 

Aloitusmaksun ja kilometritaksan suuruus ja niiden välinen hintasuhde ovat poliittisia kysymyksiä. Aloitusmaksu voi tarvittaessa vaihdella aloitusvyöhykkeen mukaan. Toisaalta järjestelmän ymmärrettävyyden kannalta olisi perusteltua, että aloitusmaksu on kaikkialla sama.

 

Matkustajan kannalta arvopohjainen kilometrimatkustaminen tuo lisää joustavuutta. Myös kausimatkustajat, jotka pääsääntöisesti matkustavat oman vyöhykkeensä sisällä, voivat hyödyntää arvokorttipohjaista kilometriveloitusta satunnaisilla vyöhykerajan ylittävillä matkoillaan. Vyöhykerajan ylittäneestä osuudesta veloitettaisiin kilometritaksan mukaisesti ilman arvokorttipohjaiseen kertamatkaan liittyvää aloitusmaksua.

 

Hintakatto

 

Arvopohjaisten kertamatkojen kilometriveloitus lisää taksajärjestelmän joustavuutta ja lyhyiden matkojen hinnoittelun oikeudenmukaisuutta. Sopivalla aloitusmaksulla lyhyet matkat voisivat olla nykyisiä kertamatkoja edullisempia.

 

Toisaalta sisällyttämällä kunnan sisällä tehtävään arvokorttipohjaiseen matkaan yhden matkan (ja mahdollisesti myös yhden vuorokauden) maksimiveloitus voidaan varmistaa, ettei kertamaksu muodostu liian suureksi ja toisaalta useita kertamatkoja päivän aikana tekevän asiakkaan matkakortti muuttuisi lopulta päivälipuksi.

 

Asiakkaalle arvokorttipohjainen vyöhykekertamatka maksaisi vähintään aloitusmaksun ja korkeintaan tietyn maksimisumman, joka voisi olla hieman nykyistä kunnan kertamaksua suurempi. Jos matka jatkuisi vyöhykerajan yli, alkaisi kilometripohjainen veloitus uudelleen, kunnes uuden vyöhykkeen kertamatkan hintakatto saavutettaisiin.

 

Lipputulojen jako kuntien kesken

 

Lipputulojen ja myös liikennöintikustannusten jaon kannalta on tärkeää, että tulevassakin kuntalaisuustieto on yhdistettävissä matkakorttiin. Kuntalaisuustietoa ei välttämättä kannata tallentaa matkakortille kuten nykyisin, vaan kortille tallennettua henkilötunnustietoa voidaan ajaa ristiin Väestörekisterikeskuksen kotikuntatietojen kanssa.

 

Taksa- ja lippujärjestelmää luotaessa tärkeintä on asiakasystävällisyys. Mikäli asiakasystävällinen järjestelmä ei mahdollista tiedon saantia aukottomasti järjestelmästä suoraan tulojen ja kustannusten jakamiseksi, voidaan tulojen ja kustannusten jakamiseksi tarvittavaa täydentävää tietoa kerätä esimerkiksi määräajoin toistettavin erillistutkimuksin. On ehdottoman tärkeää, että tulot ja kustannukset jaetaan kuntien kesken oikeudenmukaisesti, mutta järjestelmän matkustajaystävällisyys ei saa tästä syystä kärsiä.


Alennusryhmät

 

Alennusryhmäkäytäntöjä on syytä yhtenäistää ja yksinkertaistaa ja tarpeetonta byrokratiaa on karsittava. Asia ei kuitenkaan liity tässä vaiheessa tehtävään taksa- ja lippujärjestelmän valintaan vaan ratkaisu voidaan tältä osin tehdä erikseen. Asia edellyttää erillisen perusteellisen valmistelun.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän keskeiset ominaisuudet

 

-                                       Kausimatkustajille lähes nykyjärjestelmän kaltainen vyöhykejärjestelmä.

-                                       Myös (paperisille) kertalipuille vyöhykejärjestelmä.

-                                       Arvokortilla maksettavat kertamatkat kilometripohjaisia (joustava hinnoittelu).

-                                       Arvokortilla tehtävissä matkoissa aina check in / out sekä katevaraus, joka palautetaan matkustajan kortille check out -tapahtuman yhteydessä.

-                                       Kausimatkustaja voi maksaa vyöhykerajan ylittävästä satunnaisesta matkan osuudesta arvokortilla kilometritariffin mukaisesti.

-                                       Vyöhykkeen sisäinen matka- ja päiväkohtainen veloituskatto (”capping”).

-                                       Mahdollisuus joko kuntakohtaiseen tai itsenäiseen hinnoitteluun (ja joukkoliikenteen lipputukeen).

-                                       Oletettavasti kausilipuilla matkustajien osuus säilyisi nykyisellään, arvolipulla matkustavien määrä nousisi hieman ja hinnoittelusta riippuen kertalippujen käyttö vähenisi.

 

Vahvuudet

-                                       Järjestelmä on laajennettavissa erittäin joustavasti pääkaupunkiseudun ulkopuolelle periaatteessa rajoituksetta.

-                                       Hinnoittelun joustavuus ja oikeudenmukaisuus myös kaikilla lyhyillä matkoilla.

-                                       Tukee sekä kausimatkustamista että kulkumuotojen sekakäyttäjien sitoutumista joukkoliikenteeseen.

-                                       Vyöhykejärjestelmän hyvät puolet.

-                                       Kilometripohjaisen järjestelmän hyvät puolet.

-                                       Mahdollistaa selkeät clearing-säännöt kuntien kesken.


Heikkoudet

-                                       Check out arvokorttipohjaisissa matkoissa edellyttää matkustajalta muistamista, jotta välttyy katevarauksen menettämiseltä.

-                                       Mahdolliset tekniset häiriöt check out  -tilanteessa.

 

Loppupäätelmä

 

Tavoitteena tulee olla toiminnallisilta ja teknisiltä perusominaisuuksiltaan yhtenäinen taksa- ja lippujärjestelmä koko Helsingin seudun työssäkäyntialueelle. Uusi joustavasti laajennettavissa oleva, mutta silti helppokäyttöinen ja säännöllisiä matkustajia palkitseva taksa- ja lippujärjestelmä kannattaa rakentaa vyöhyke- ja kilometripohjaisten järjestelmien yhdistelmänä. Nykyisen vyöhykejärjestelmän hyvät puolet, kuten helppo käytettävyys, on syytä säilyttää kausiominaisuutta arvostaville vakioasiakkaille. Check in / out -ominaisuus on syytä ottaa käyttöön arvokorttipohjaisilla kertamatkoilla. Vyöhyke- ja kilometripohjaisten järjestelmien yhdistelmästä on tehtävä tarkentava suunnitelma ja siitä on pyydettävä kuntien lausunnot.

 

Valittavan taksa- ja lippujärjestelmän tulee kannustaa joukkoliikenteen houkuttelevuuden kasvattamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen myös Helsingissä. Nyt tehdyssä selvityksessä vaihtoehdot oli pääsääntöisesti rakennettu siten, että järjestelmä johtaisi helsinkiläisten matkustamisen kallistumiseen ja siten Helsingin kaupungin tariffituen vähenemiseen. Taksa- ja lippujärjestelmän uudistamisen tulee turvata Helsingin osalta nykyinen lipputulokertymä ja perustua nykyiseen tariffituen tasoon.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän tulee mahdollistaa joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Espoossa, Vantaalla ja kehyskunnissa ilman joukkoliikenteen houkuttelevuuden heikentämistä Helsingissä. Järjestelmän tulee tukea ja mahdollistaa joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantaminen Helsingissä myös Helsingissä tehtävien matkojen lipun hintoja alentamalla.

 

Joukkoliikenteen palvelutaso ja kaupungin panostus joukkoliikenteeseen ovat kunkin kaupungin itsenäisesti päätettävissä. Taksa- ja lippujärjestelmän tulee myös jatkossa mahdollistaa kaupungeille itsenäinen päätöksenteko kaupunkien sisäisten matkojen hinnoittelussa ja joukkoliikenteen tukemisessa. Niin ikään järjestelmän tulee tuottaa lipputuottojen/kuntaosuuksien kohdentamiseen tarvittava tieto. Samassa yhteydessä lipputulojen/kuntaosuuksien laskentaa tulisi pyrkiä yksinkertaistamaan.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän jatkovalmistelu on kytkettävä vireillä olevaan pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän uudelleenjärjestelyyn.

 

Päätöksenteko taksa- ja lippujärjestelmässä tulee YTV:n ja pääkaupunkiseudun kuntien välisen joukkoliikenteen yhteistyösopimuksen mukaisesti toteuttaa niin, että kuntien kuuleminen ja mukanaolo kaikissa vaiheissa toteutuu.

 

Kirje YTV:lle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, liikennelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

YTV:n raportti: Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän kehittämissuunnitelma 2014

 

Liite 2

Raportissa esitettyjen vaihtoehtojen tiivistetty vaikutusanalyysi Helsingin näkökulmasta

 

Liite 3

Liikennelaitoksen esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia

 

 

 

 


9

7.4.2008 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO KESTÄVÄT HANKINNAT -TOIMINTAOHJELMAEHDOTUKSESTA

 

Khs 2008-355

 

Ympäristöministeriö pyytää (13.2.2008) lausuntoa Kestävät hankinnat toimintaohjelmaehdotuksesta 31.3.2008 mennessä.

 

Laajapohjaisen työryhmän laatiman toimintaohjelmaehdotuksen tavoitteena on, että julkiset hankkijat ottavat jatkossa ympäristönäkökulman huomioon kaikissa hankinnoissa ja toimivat esimerkkinä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Johdon tuki ja strateginen sitoutuminen on keskeinen edellytys sille, että organisaatio tekee kestävämpiä hankintoja. Työryhmä esittää tavoitteita julkisille hankkijoille viidellä eri toimialalla: sähkön hankinta, palvelusopimukset, rakennukset ja kiinteistönhoito, energiaa käyttävät laitteet sekä elintarvikkeet. Toimintaohjelmaehdotuksessa on myös ehdotettu toimia, joilla edistetään ympäristöystävällistä hankintapolitiikkaa valtionhallinnossa ja kunnissa.

 

Ohjelmaehdotus löytyy osoitteesta www.ymparisto.fi/default.asp?node=7468&lan=fi.

 

Ryj toteaa, että lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 15.4.2008 saakka.

 

./.                   Ohjelmaehdotuksen osat Toimintaohjelman ehdotukset sekä Toimintaohjelman seuranta ja indikaattorit on jaettu esityslistan liitteenä 1.

 

Hankintakeskus toteaa (11.3.2008) seuraavaa:

 

Yleiset kommentit toimintaohjelmaehdotuksesta

 

Hankintakeskus yhtyy liitteen 4 täydentävän lausuman vaatimukseen siitä, että kestäviin hankintoihin tulisi sisällyttää paitsi ympäristö- myös sosiaalinen kestävyys. Tätä oikeastaan edellyttää jo toimenpideohjelmaehdotuksen otsikko, jossa viitataan termiin kestävä kehitys.

 

Toimenpideohjelman ehdotukset

 

Toimenpideohjelma määrittelee visioksi seuraavaa:

 

Julkinen sektori tuntee hankintojen ympäristövaikutukset ja toimii esimerkkinä kestäville hankinnoille. Julkinen sektori pienentää hankintojensa ilmastovaikutusta, jätemäärää ja ympäristön kemikalisoitumista sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristömyötäisiä innovaatioita.

 

Hankintakeskus yhtyy sekä visioon että sitä seuraaviin suosituksiin sivulla 25.

 

Kuntien tavoitteeksi määritelty 25 % vuoteen 2010 mennessä vaikuttaa maltilliselta, jos osuus mitataan hankintojen lukumäärästä. Tavoitteen saavuttamisessa kunnissa on varmasti suuria eroja.

 

Toimenpiteeseen 6.3.3, koskien ympäristöjärjestelmien ja -ohjelmien soveltamista, hankintakeskus toivoisi, että aikataulua kiristettäisiin ainakin niin, että yksiköt velvoitettaisiin laatimaan ympäristöohjelma huomattavasti ennen vuotta 2015.

 

Toimintaohjelmaehdotusten kohtaa 6.5 hankintakeskus haluaisi laajentaa niin, että siinä kehotettaisiin merkittävimpien hankintojen ohella ympäristönäkökulman käyttöönottoon kaikissa hankinnoissa.

 

Toimenpiteestä 6.5.1 hankintakeskus pitää internet-pohjaista tietopankkia perusteltuna tiedonkeruu- ja tiedonvälittämistyökaluna, mutta muistuttaa, että pelkkien malliasiakirjojen yms. jakaminen ei auta hankintayksikköä tarpeeksi, vaan usein tarvittaneen myös opastusta ja tulkintaa.

 

Helsingin Energia toteaa (17.3.2008) seuraavaa:

 

Sähkön hankintaohjeilla ei tule määrittää tuotantotapaa

 

Julkisen sektorin sähkön hankinnalle ohjelmassa ehdotetaan vähimmäiskiintiöitä uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetulle sähkölle (vähintään 31,5 % vuonna 2010 ja 60 % vuonna 2015). Käytännössä tämä johtaisi siihen, että suuret kaupungit eivät voi ostaa merkittävää osaa sähköstään omistamaltaan energiayhtiöltä. Esimerkiksi Helsingin Energian sähköntuotanto perustuu vähäpäästöiseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, jossa uusiutuvien osuutta ei ole mahdollista merkittävästi nostaa esitetyllä aikajänteellä.

 

Sähkön hankintaan liittyen on kiinnitettävä erityistä huomiota keinoihin, joilla voidaan oikeasti vaikuttaa ilmaston muutoksen hillintään. Sähkömarkkinat toimivat siten, että muihin tuotantomuotoihin nähden pienillä muuttuvilla kustannuksilla syntyvä vesivoima hyödynnetään markkinoilla aina ja jatkuvasti ilman minkäänlaisia lisätoimia. Näin tapahtuu myös jo rakennetun tuulivoiman suhteen. Ilmaston muutoksen hillitsemiseksi merkityksellisiä ovat vain sellaiset toimet, jotka edistävät uuden päästöttömän (ml. uusiutuvat) tai vähäpäästöisen energiantuotannon syntymistä.

 

Uusiutuvan energian edistämistä koskevaa EU-lainsäädäntöä laaditaan parhaillaan.  Riskinä on, että kansalliset tukijärjestelmät ja EU:n alkuperätakuujärjestelmä yhdessä johtavat siihen, että energiantuottajan mahdollisuudet tarjota vihreitä tuotteita ovat tulevaisuudessa hyvin rajalliset. Työ- ja elinkeinoministeriö on tällä hetkellä tutkimassa menettelyitä, joilla uutta uusiutuvaa ja vähäpäästöistä energiantuotantoa voitaisiin edistää mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla. Kestävien hankintojen toimintaohjelmassa tulisikin viitata ko. ministeriön tuleviin linjauksiin ja niitä tukeviin ratkaisuihin.

 

Uusiutuvan energian edistämisestä Suomessa päätetään kansallisen energia- ja ilmastostrategian valmistelun puitteissa. Julkisen sektorin sähkönhankintaohjeissa ei tule antaa suosituksia, jotka toteuttaisivat vain näennäisiä ohjausvaikutuksia ja joilla ei olisi todellista vaikutusta ympäristönäkökulman kannalta. Ohjelmaluonnoksesta tulee poistaa siinä esitetyt vähimmäiskiintiöt uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetulle sähkölle.

 

Julkisen sektorin tulee panostaa energiatehokkuuteen

 

Tärkeämpää kuin sähkön tuotantotapoihin vaikuttaminen on energiankäytön tehostaminen ja järkevä käyttö. Julkisten hankintojen energiatehokkuutta koskeviin suosituksiin (6.4.3) ei pidä sotkea sähkön hankintaa koskevia suosituksia.  Energian loppukäytön tehostuminen sinällään edesauttaa uusiutuvien energialähteiden kansallisten tavoitteiden saavuttamista. Energiatehokkuuden parantamisessa julkisella sektorilla on myös paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kuin uusiutuvan energian edistämisessä, mm. näyttämällä esimerkkiä energiatehokkaissa hankinnoissa ja edistämällä matalaenergiarakentamista.

 

Rakentamisohjeilla ei tule rajoittaa kaukolämmön käyttöä

 

Rakentamisen osalta ohjelmaluonnoksessa esitetään yhtenä tavoitteena, että vuoden 2015 jälkeen julkisella rahoituksella rakennettavissa, korjattavissa (mahdollisuuksien mukaan) ja vuokrattavissa rakennuksissa tavoitteena on passiivitalo. Tällä määrittelyllä tarkoitetaan taloa, jonka lämmitys- ja jäähdytysenergian yhteenlaskettu vuotuinen tarve on 20–30 kWh/m2 rakennuksen sijainnista riippuen ja energia hankitaan uusiutuvista energialähteistä. Tämä johtaa siihen, että monissa kaupungeissa, mm. Helsingissä, näin määriteltyjä passiivitaloja ei voida liittää sähkön ja lämmön yhteistuotantoon perustuvan kaukolämmön piiriin tai ko. uudelle alueelle ei tästä syystä ole tarkoituksenmukaista rakentaa kaukolämpöverkkoa ollenkaan. Tällainen tavoiteasetanta ei ole EU:n, Suomen tai Helsingin kaupungin energiapoliittisten linjausten mukainen.

 

Esitettyä tavoitetta tulee tarkistaa siten, että vähäpäästöiselle sähkön ja lämmön yhteistuotannolle ei aseteta keinotekoisia esteitä ja että julkiset rakennukset voidaan tulevaisuudessakin liittää kaukolämpöverkkoon.

 

Yhteenveto                       Helsingin Energian näkemyksen mukaan kestävien hankintojen toimintaohjelmaa tulee korjata seuraavasti:

 

1                          Esitetyt vähimmäiskiintiöt uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetulle sähkölle tulee poistaa (kohta 6.2). Tavoitteeksi tulee asettaa toimet, jotka edistävät uuden päästöttömän (ml. uusiutuvat) tai vähäpäästöisen energiantuotannon syntymistä.

2                          Sähkön hankintaa koskevat suositukset eivät kuulu energiatehokkuuteen eikä uusiutuvia pidä lisätä energiatehokkuuden kustannuksella. Julkisten hankintojen energiatehokkuutta koskeviin suosituksiin (kohta 6.4.3) ei siten tule sisällyttää uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön hankintaa.

3                          Julkiselle rakentamiselle ei tule asettaa sellaisia tavoitteita (kohta 6.2, passiivitalo), jotka estävät rakennusten liittämisen ekotehokkaan kaukolämmityksen piiriin. 

 

Liikennelaitos toteaa (6.3.2008), että liikennelaitoksen näkemyksen mukaan nyt julkaistu Kestävät hankinnat toimintaohjelmaehdotus on askel eteenpäin ympäristöasioiden käsittelyssä hankintojen yhteydessä. Ehdotuksessa esille otetut sähkön hankinta, palvelusopimukset, rakennukset ja kiinteistönhoito ovat kaikki liikennelaitoksen toimintaan liittyviä mittavia hankintakokonaisuuksia, joista saatava uusi ympäristötieto on kiinnostavaa ja arvokasta. Ohjelma antaa useita ideoita hankintojen viherryttämiseksi. Ensimmäisenä toimenpiteenä ohjelman johdosta liikennelaitos päivittää hankintastrategiansa niin, että ympäristönäkökohdat tulevat siinä nykyistä paremmin tarkastelluiksi ja huomioon otetuiksi.

 

Ympäristöasioiden koulutusta hankinnoissa tulisi myös lisätä, jotta käyttöön saataisiin menettelyjä ja tekniikoita, joilla ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen helpottuisi ja muodostuisi hankintojen oleelliseksi osaksi.

 

Liikennelaitos seuraa tiiviisti EU:n, Suomen valtion ja Helsingin kaupungin ohjeita ympäristöasioiden käsittelystä hankinnoissa sekä soveltaa niitä mahdollisuuksien mukaan.

 

Esimerkkinä mainittakoon Helsingin sisäisen bussiliikenteen kilpailuttaminen, jossa pisteitä jaetaan mm. päästöjen, partikkeleiden ja melun perusteella. Tarjoajilla tulee olla ISO 14001 -standardin sertifioitu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä tai vastaava eurooppalainen järjestelmä, jonka tulee liittyä kaupunkibussiliikenteeseen.

 

Liikennelaitos suunnittelee Helsingin joukkoliikenteen toiminnan lähtien siitä, että se on mahdollisimman taloudellista ja tarkoituksenmukaista ja ympäristönäkökohdat on siinä otettu huomioon. Älykkään liikenteen yhdistys, jossa liikennelaitos on mukana, pyrkii juuri ehdotuksessa mainittuihin joukkoliikenteen suunnittelussa huomioon otettaviin päämääriin ja innovaatioihin. Työtä tehdään myös henkilöautojen yhteiskäytön ja kaupunkipyöräilyn edistämiseksi.

 

Toisena esimerkkinä voidaan mainita liikennelaitoksen raideliikenteen hankinnat ja muut isot kalustoinvestoinnit, joissa pyritään vertailemaan tarjouksia mahdollisuuksien mukaan elinkaarikustannusten perusteella.

 

Palvelukeskus Palmia toteaa (7.3.2008), että esitetty Kestävät hankinnat -toimintaohjelmaehdotus ja esimerkiksi sen asettamat tavoitteet palvelusopimuksille on hyvin suurelta osin yhdenmukainen Palmian toiminnan ja sen pitkän aikavälin ympäristöpäämäärien kanssa. Julkisten hankintojen ympäristövaikutus on merkittävä ja ehdotuksen yleiset tavoitteet ympäristönäkökulman huomioon ottamisesta hankinnoissa ovat kannatettavia.

 

Luvussa 6.2 on asetettu tavoitteita mm. ruokailulle, rakentamiselle, liikkumiselle ja energiaa käyttäville laitteille.

 

Ruokailulle asetetuissa tavoitteissa (6.2, kohta Ruokailu, tavoite) on haasteellista kestävyyden määrittelyn monimuotoisuus ja aikanaan päätettävien toimenpiteiden vastuutus. Palmia tuottaa ruokapalveluita asiakkailleen näiden toiveiden ja sopimusten mukaisesti ja on jatkuvasti ylläpitänyt valmiutta valmistaa luomutuotteita asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tavoitteen sisältämä mahdollinen lyhyiden toimitusketjujen vaatimus tuo esiin ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa. Nykyisillä määrärahoilla tavoitteen saavuttaminen ei ole mahdollista. Tavoite edellyttää, että julkiseen ruokailuun ohjataan enemmän varoja erityisesti opetus- ja hoitoalalla.

 

(6.2, kohta Ruokailu, suositukset) Ruokatuotteiden koko elinkaari on Palmian Catering-palveluissa huomioitu mahdollisuuksien mukaan. Uutta energiaa säästävää keittiöteknologiaa on otettu käyttöön. Elintarvikkeiden tarjouspyynnöissä pyydetään tiedot laadunvarmistus- ja omavalvontajärjestelmistä sekä kuvaus ympäristöasioiden huomioon ottamisesta ja toimenpiteistä kestävän kehityksen edistämiseksi. Ehdotetut toimenpiteet kestävien elintarvikehankintojen ohjeistuksen, neuvonnan ja välineiden lisäämisestä (Kohdat 6.5.4, 6.5.5 ja 6.5.6) ovat kuitenkin erittäin kannatettavia.

 

Palmia on osallistunut Helsingin EkoRak-ohjelman laatimiseen edistääkseen osaltaan rakennusten koko elinkaaren ympäristövaikutusten huomioon ottoa. Sähköisten kiinteistön huoltokirjojen käyttöä on laajennettu voimakkaasti ja opastusta niiden käyttöön on annettu runsaasti. Hanke jatkuu edelleen. Palmian kuljetuksia optimoidaan jatkuvasti ja Palmian omissa hankintaratkaisuissa on vähennetty toimipaikkoihin meneviä kuljetuksia elintarvikkeiden ja siivousaineiden osalta. Laitehankinnoissa käytetään valintakriteereinä muun muassa varaosien saatavuutta ja materiaalien kierrätettävyyttä sekä laitteiden energiankulutusta.

 

Yleisesti ottaen Palmia näkee tämän toimintaohjelmaehdotuksen

edistävän suotuisasti ja monipuolisesti ympäristöä säästäviä hankintoja.

 

Rakennusvirasto toteaa (17.3.2008), että ehdotuksessa kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi on käsitelty laajasti julkisen sektorin hankintoja ja niihin liittyviä ongelmia ja haasteita. Julkisen sektorin vastuu hankintaprosessiensa ympäristönäkökohtien huomioimisesta on tunnustettu, ja konkreettisia muutoksia on jo nähtävissä. Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikassa (30.3.2005) sitoudutaan parantamaan hankkijoiden ympäristöosaamista sekä tekemään entistä enemmän ympäristövaikutukset huomioivia tuotteiden ja palveluiden hankintapäätöksiä. Helsingin kaupungin hankintastrategiassa (3.4.2006) ei kehittämiskohteisiin ole kirjattu hankintojen ekologista kestävyyttä, mutta rakennusviraston vielä luonnosvaiheessa olevassa hankintastrategiassa on lyhyt kuvaus ympäristöasioista HKR-Tekniikan ja HKR-Rakennuttajan hankinnoissa.

 

Rakennusvirasto vastaa suurelta osin kaupungin rakentamisen palveluhankinnoista sekä kaupungin auto-, kone- ja kuljetuspalveluhankinnoista. Nämä kaksi hankintaryhmää on nostettu myös valtakunnalliseen toimintaohjelmaan ja näin ollen lukeutuvat taloudellisesti sekä ympäristönäkökohdiltaan julkisen sektorin merkittävimpiin hankintoihin.

 

Rakentaminen on käsitelty hyvin pintapuolisesti ohjelmassa. Toisaalta rakennuttamisprosessin kaikkien vaiheiden käsittely suunnittelusta ylläpitoon on ehkä liian laaja kuuluakseen tähän toimintaohjelmaan. 

 

Ohjelmaan on sisällytetty paljon asiaa, ja ehkä siksi mitään aiheista ei ole käsitelty perinpohjaisesti. Ohjelma sisältää myös hyvin erityyppisiä ja laajuudeltaan erilaisia hankintoja ja se heikentää ohjelman luettavuutta sekä uskottavuutta. Esim. rakentamisprosessi tai sähkölaitteiden hankinta ovat mittakaavassaan ja hankintaprosessina hyvin erilaisia.

 

Rakennusviraston näkökulmasta katsottuna ohjelma sisältää osittain jo pitkään käytössä olleita toimintatapoja kuten ESCO-malli, LCC ja energiatehokkuussopimus. Rakennusvirasto toivoisikin ohjelmalta enemmän uusia tehokkaita keinoja, konkretiaa ja vastauksia ohjelmassa todetuille haasteille ja ongelmille julkisen sektorin hankintojen kehittämiseen.

 

Ohjelmassa listattujen ongelmien (ympäristötiedon, koulutuksen, johdon sitoutumisen ja käytännön työkalujen puute) lisäksi haasteita tuottaa ympäristöasioiden asettaminen kelpoisuusehdoiksi kilpailutuksessa niin, että arvottaminen olisi yksiselitteistä ja perusteltua kuitenkin niin, että tarjousten käsittely ei pitkittyisi. Rakennusvirasto esittääkin, että ohjelmaan valittuja tärkeimpiä teemoja pohdittaisiin ja analysoitaisiin vielä tarkemmalla tasolla ja niille laadittaisiin hankintaohjeet arviointimenetelmineen.

 

Helsingin kaupunki on asettanut vaativampia tavoitteita rakennusten energiansäästölle kuin nyt valtion organisaatiot tässä ohjelmassa. Rakennusten energialuokitustavoite A-luokka on kunnianhimoton, sillä rakennusvirasto on asettanut tavoitteeksi matalaenergiarakennukset (määräystasosta -50%). Rakentamisen energiankulutusta on tutkittu ja määräyksiä kiristetään jatkuvasti. Voidaan jo nähdä, että matalaenergiarakentaminen on tulevaisuudessa ainoa rakentamistapa. Sen sijaan rakennusten käyttäjien tekemille hankinnoille (toimistolaitteet, irtovalaisimet, keittiölaitteet jne.) tarvittaisiin ripeästi hyviä hankintaohjeita ja valintatapoja. Rakennusten sähkönkulutuksessa ns. pistorasiakulutus kasvaa jatkuvasti ja siihen ei ole vielä löydetty ratkaisua. Hyvä esimerkki käytännöllisestä ohjeistuksesta on HKR-Rakennuttajan aloitteesta Motivassa tehty ATK-laitteiden hankinta- ja käyttöohje.

 

Toimintaohjelman toteutuksessa avainasemassa on hankintahenkilöstön koulutus. Siihen ohjelmassa onkin varauduttu. Internet -pohjainen tietopankki ja help desk ovat vaativia tavoitteita. Löytyykö hankkeille resursseja ajantasaiseen tiedon ylläpitämiseen ja laaja asiantuntijaverkosto? 

 

Koulutuksen lisäksi tarvitaan hankinnoista lisää tietoa. Rakennusvirasto toivoo tuotteiden ja palveluiden yhä tarkempaa ympäristövaikutusten selvittämistä. Kuten ohjelmassa todetaan, mm. palveluhankintojen ympäristövaikutuksia ei tunneta tarpeeksi.

 

Edellä mainittujen keinojen lisäksi ympäristömyötäisiä ja yhä eettisempiä hankintoja edesautetaan taloudellisella ohjauksella. Mm. energiatehokkaiden laitteiden hankintaa voitaisiin helpottaa verotuksella.

 

Rakennusvirasto pitää julkisen sektorin hankintojen ympäristömyönteisyyden pohdintaa tärkeänä, mutta myös vaikeana teemana. Rakennusvirasto aikoo jatkossakin kehittää omaa hankintatoimeaan ja huomioi kestävien hankintojen toimintaohjelman suositukset uuden ympäristöohjelmatyönsä yhteydessä.

 

Ympäristökeskus toteaa (6.3.2008), että ympäristökeskuksen näkökulmasta ohjelmaehdotus on monipuolinen ja laaja kokonaisuus, joka sisältää hyvin perusteltuja tavoitteita ja toimenpiteitä ekohankintojen edistämiseksi. Viiden toimialan tavoitteiden asettaminen tuo ohjelmaan konkretiaa ja haastaa myös paikallistason toimijat pohtimaan omia tavoitteitaan. Ympäristökeskuksen mielestä esimerkiksi kestävien hankintojen tavoitteet onkin asetettava myös kuntatasolla ainakin suurimmissa kaupungeissa.

 

Helsingin kaupunki on voimassa olevassa ympäristöohjelmassa, ns. HEKO-ohjelmassa asettanut määrällisiä tavoitteita ympäristömerkityille pesu- ja puhdistusainehankinnoille sekä paperinkulutukselle. Jatkossa harkittavaksi tulevat määrälliset tavoitteet myös joillekin muille tuoteryhmille, esimerkiksi kaupungin sähkönkulutuksen tai elintarvikehankintojen ympäristönäkökulmalle. Tässä työssä työryhmän ehdottamat tavoitteet ovat hyviä esimerkkejä.

 

Helsingin kaupungilla hankintojen ympäristötavoitteita on pohdittu ympäristö- ja hankintatoimen yhteistyönä. Tämä työtapa on koettu toimivaksi ja ympäristökeskuksen mielestä sitä voi suositella muillekin kunnille.

 

Ehdotetut työkalut kestävien hankintojen lisäämiseksi ovat myös pääosin hyvin perusteltuja. Monesti kestävien hankintojen käytännön esteenä ovat hankintahenkilöstön riittämättömät valmiudet ympäristökriteerien asettamiseen hankinnoille, sillä tehtävä on usein varsin haasteellinen ja monitahoinen. Tästä syystä etenkin kunnissa on tarvetta hankkijoiden ympäristökoulutukselle ja –neuvonnalle. Sen järjestäminen olisi järkevintä organisoida valtakunnallisesti, sillä kestävien hankintojen haasteet ovat kunnissa varsin samantyyppisiä.

 

Ehdotettuja työkaluja on myös melko runsaasti (ehdotuksen kappaleet 6.3-6.7). Ympäristökeskuksen mielestä työkalujen käyttöönotossa keskeistä on niiden integrointi hankintayksiköiden johtamisjärjestelmiin, jotta kestävien hankintojen edistämisestä tulee vakiintunutta toimintaa, eivätkä ne jää lyhytkestoisiksi projekteiksi. Toimenpiteiden toteutumista saattaisi edistää, jos jotkut niistä nimettäisiin kestävien hankintojen kärkihankkeiksi. Se nostaisi niiden statusta ja helpottaisi ohjelman toteuttamisen priorisointia.

 

Ehdotettua ympäristöpassia ei ympäristökeskuksen mielestä kannata toteuttaa erillisenä hankkeena, vaan yhteistyössä tai osana olemassa olevia yrityksille ja julkisille toimijoille suunnattuja kevennettyjä ympäristöjärjestelmiä. Tällaisia ovat mm. TE-keskusten tukema EcoStart-järjestelmä ja pääkaupunkiseudun kaupunkien suunnitteilla oleva kevennetyn ympäristöjärjestelmän toimintamalli pk-yrityksille.

 

Vastaavasti toimenpide-ehdotukset, jotka liittyvät rakennusten ympäristöluokitusten käyttöönottoon ja kestävän rakentamisen kriteereihin, ovat Helsingin tavoitteiden mukaisia, ja yhteistyö niiden kehittämisessä on siten perusteltua. Kaupunki laatii parhaillaan ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelmaa, jossa tullaan linjaamaan Helsingin kantaa mm. näihin aiheisiin.

 

Ryj toteaa, että toimintaohjelmaehdotus on pääosin hyvä väline kestävän kehityksen ja ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseen julkishallinnon hankintatoiminnassa.

 

Monia toimintaohjelmaehdotuksessa esiin tuotuja asioita on Helsingissä jo sisällytetty mm. kaupungin strategisiin ohjelmiin kuten kestävän kehityksen toimintaohjelmaan ja kaupungin neljänteen ympäristöohjelmaan, Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelmaan (HEKO-ohjelma). Lisäksi vastikään hyväksytyissä kaupungin energiapoliittisissa linjauksissa on käsitelty samansuuntaisia asioita kuin ehdotuksessa. Ympäristöjärjestelmien ja –ohjelmien kehittämisen ohella myös energiatehokkuussopimukset ovat Helsingissä olleet jo pitkään käytössä.

 

Elinkaariajattelun sisällyttäminen hankintoihin sisältyy jo tällä hetkellä kaupungin HEKO-ohjelmaan. Kestävyys otetaan huomioon kaupungin hankintastrategian jatkovalmistelussa.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa ympäristöministeriölle seuraavan lausunnon Kestävät hankinnat -toimintaohjelmaehdotuksesta:

 

Yleistä

 

Ohjelmaehdotus on laaja kokonaisuus, joka sisältää runsaasti tavoitteita ja toimenpiteitä ekohankintojen edistämiseksi. Viiden toimialan tavoitteiden asettaminen tuo ohjelmaan konkretiaa ja haastaa myös paikallistason toimijat pohtimaan omia tavoitteitaan. Toisaalta kun ohjelma sisältää hyvin erityyppisiä ja laajuudeltaan erilaisia hankintoja, saa ohjelmasta tästä syystä sisällöltään hieman epäyhtenäisen vaikutelman. Esim. rakentamisprosessi tai sähkölaitteiden hankinta ovat mittakaavaltaan ja hankintaprosessina hyvin erilaisia.

 

Kuntien tavoitteeksi määritelty tavoite siitä, että vähintään 25 %:ssa hankinnoista otetaan ympäristönäkökulma huomioon vuoteen 2010 mennessä vaikuttaa maltilliselta, jos osuus mitataan hankintojen lukumäärästä. Helsinki on voimassa olevassa ympäristöohjelmassaan asettanut määrällisiä tavoitteita eräille tuoteryhmille (ympäristömerkityille pesu- ja puhdistusainehankinnoille sekä paperinkulutukselle). Jatkossa harkittavaksi tulevat määrälliset tavoitteet myös joillekin muille tuoteryhmille, esimerkiksi elintarvikehankinnoille. Tässä työssä työryhmän ehdottamat tavoitteet ovat hyviä esimerkkejä.

 

Helsingin kaupungilla hankintojen ympäristötavoitteita on pohdittu ympäristö- ja hankintatoimen yhteistyönä. Tämä työtapa on koettu toimivaksi ja sitä voi suositella muillekin.

 

Ehdotetut työkalut kestävien hankintojen lisäämiseksi ovat pääosin perusteltuja. Monesti kestävien hankintojen käytännön esteenä ovat hankintahenkilöstön riittämättömät valmiudet ympäristökriteerien asettamiseen hankinnoille, sillä tehtävä on usein varsin haasteellinen ja monitahoinen. Tästä syystä etenkin kunnissa on tarvetta hankkijoiden ympäristökoulutukselle ja -neuvonnalle. Sen järjestäminen olisi järkevintä organisoida valtakunnallisesti, sillä kestävien hankintojen haasteet ovat kunnissa varsin samantyyppisiä.

 

Ehdotettuja työkaluja on myös melko runsaasti (ehdotuksen kappaleet 6.3 - 6.7). Työkalujen käyttöönotossa keskeistä on niiden integrointi hankintayksiköiden johtamisjärjestelmiin, jotta kestävien hankintojen edistämisestä tulee vakiintunutta toimintaa, eivätkä ne jää lyhytkestoisiksi projekteiksi.

 

Toimenpiteiden toteutumista saattaisi edistää, jos jotkut niistä nimettäisiin kestävien hankintojen kärkihankkeiksi. Se nostaisi niiden statusta ja helpottaisi ohjelman toteuttamisen priorisointia.

 

Monia toimintaohjelmaehdotuksessa esiin tuotuja asioita on Helsingissä jo sisällytetty mm. kaupungin strategisiin ohjelmiin kuten kestävän kehityksen toimintaohjelmaan ja kaupungin neljänteen ympäristöohjelmaan, Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelmaan (HEKO-ohjelma). Lisäksi vastikään hyväksytyissä kaupungin energiapoliittisissa linjauksissa on käsitelty samansuuntaisia asioita kuin ehdotuksessa. Ympäristöjärjestelmien ja –ohjelmien kehittämisen ohella myös energiatehokkuussopimukset ovat jo Helsingissä olleet pitkään käytössä. Helsingin kaupunkia ajatellen toimenpideohjelma ei tuo kovin paljon uusia tehokkaita keinoja julkisen sektorin hankintojen kehittämiselle.

 

Eräitä yksittäisiä ehdotuksia koskevia huomioita

 

Julkisen sektorin sähkön hankinnalle ohjelmassa (kohta 6.2 Sähkön hankinta, tavoite) ehdotetaan vähimmäiskiintiöitä uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetulle sähkölle (vähintään 31,5 % vuonna 2010 ja 60 % vuonna 2015). Käytännössä tämän tavoitteen soveltaminen saattaisi johtaa siihen, että suuret kaupungit eivät voisi ostaa merkittävää osaa sähköstään omistamaltaan energiayhtiöltä. Esimerkiksi Helsingin Energian sähköntuotanto perustuu sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, jossa uusiutuvien energialähteiden osuutta ei ole mahdollista nostaa vähimmäiskiintiön tasolle esitetyllä aikajänteellä.

 

Sähkön hankinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota keinoihin, joilla voidaan vaikuttaa ilmaston muutoksen hillintään. Sähkömarkkinat toimivat siten, että muihin tuotantomuotoihin nähden pienillä muuttuvilla kustannuksilla syntyvä vesivoima hyödynnetään markkinoilla aina ja jatkuvasti ilman minkäänlaisia lisätoimia. Näin tapahtuu myös jo rakennetun tuulivoiman suhteen. Ilmaston muutoksen hillitsemiseksi merkityksellisiä ovat vain sellaiset toimet, jotka edistävät uuden päästöttömän (ml. uusiutuvat) tai vähäpäästöisen energiantuotannon syntymistä.

 

Uusiutuvan energian edistämistä koskevaa EU-lainsäädäntöä laaditaan parhaillaan. Riskinä on, että kansalliset tukijärjestelmät ja EU:n alkuperätakuujärjestelmä yhdessä johtavat siihen, että energiantuottajan mahdollisuudet tarjota vihreitä tuotteita ovat tulevaisuudessa hyvin rajalliset. Työ- ja elinkeinoministeriö tutkii parhaillaan menettelyitä, joilla uutta uusiutuvaa ja vähäpäästöistä energiantuotantoa voitaisiin edistää mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla. Kestävien hankintojen toimintaohjelmassa tulisikin viitata ko. ministeriön tuleviin linjauksiin ja niitä tukeviin ratkaisuihin asettamatta tässä ohjelmassa uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetulle sähkölle epärealistisia vähimmäiskiintiöitä.

 

Palvelujen samoin kuin tuotteidenkin osalta tarvitaan yhä tarkempaa ympäristövaikutusten selvittämistä. Kuten ohjelmassa todetaan, mm. palveluhankintojen ympäristövaikutuksia ei tunneta tarpeeksi.

 

Rakentamista on ohjelmassa käsitelty hyvin pintapuolisesti. Toisaalta rakennuttamisprosessin kaikkien vaiheiden käsittely suunnittelusta ylläpitoon on ehkä liian laaja kuuluakseen ohjelmaan. Ohjelma sisältää osittain jo pitkään käytössä olleita toimintatapoja kuten ESCO-malli, elinkaarikustannusanalyysi ja energiatehokkuussopimukset, joista Helsingillä on jo kokemusta.

 

Helsingin kaupunki on asettanut vaativampia tavoitteita rakennusten energiansäästölle kuin ohjelmassa (kohta 6.2, Rakentaminen). Rakennusten energialuokitustavoite A-luokka ei ole kovin kunnianhimoinen. Helsingin kaupunki on energiapoliittisissa linjauksissaan asettanut tavoitteeksi matalaenergiarakentamisen kaupungin omissa uudis- ja korjausrakennuskohteissa.

 

Rakentamisen osalta ohjelmaluonnoksessa esitetään yhtenä tavoitteena, että vuoden 2015 jälkeen julkisella rahoituksella rakennettavissa, korjattavissa (mahdollisuuksien mukaan) ja vuokrattavissa rakennuksissa tavoitteena on passiivitalo. Tällä määrittelyllä tarkoitetaan ohjelmassa taloa, jonka lämmitys- ja jäähdytysenergian yhteenlaskettu vuotuinen tarve on 20–30 kWh/m2 rakennuksen sijainnista riippuen ja energia hankitaan uusiutuvista energialähteistä.

 

Helsingin kaupungin energiapoliittisten linjausten mukaista on kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuutta, ja kaupungin omissa uudis- ja korjausrakennuskohteissa sovelletaan mahdollisuuksien mukaan matalaenergiarakentamista. Ohjelmassa määritellyn mukaisia passiivitaloja koskeva tavoite vaikuttaisi Helsingissä ja muissakin suurissa kaupungeissa sähkön ja lämmön yhteistuotantoon perustuvan kaukolämmön käyttömahdollisuuksiin merkittävästi. Tämän vuoksi tavoitetta (kohta 6.2, passiivitalo) tulisi tarkistaa siten, ettei sähkön ja lämmön yhteistuotantoon perustuvan kaukolämmön käytölle aseteta esteitä.

 

Liikkumisen osalta vähäpäästöisempään ja vähemmän polttoainetta kuluttavaan ajoneuvokalustoon siirtyminen on sinänsä hyvä tavoite, mutta tavanomaiseen käyttöön tarkoitettuja henkilöautoja koskevat tavoitetasot olisivat Helsingissä omiaan lisäämään investointikustannuksia voimakkaasti lähivuosina. Helsingin kaupunki on energiapoliittisissa linjauksissaan ottanut esille erilaisia keinoja edistää tätä tavoitetta, samoin kuin vaikuttamista liikkumistarpeisiin sekä liikenteen toimivuuteen ja ympäristövaikutuksiin yleensä.

 

Energiaa käyttävien laitteiden osalta tarvittaisiin rakennusten käyttäjien tekemille hankinnoille (toimistolaitteet, irtovalaisimet, keittiölaitteet jne.) hyviä hankintaohjeita ja valintatapoja. Rakennusten sähkönkulutuksessa ns. pistorasiakulutus kasvaa jatkuvasti, eikä siihen ole vielä löydetty tehokasta ratkaisua. Hyvä esimerkki käytännöllisestä ohjeistuksesta on Helsingin kaupungin rakennusviraston aloitteesta Motivassa tehty ATK-laitteiden hankinta- ja käyttöohje.

 

Ruokailulle asetetuissa tavoitteissa (6.2, kohta Ruokailu, tavoite) on haasteellista se, ettei kestävyyden määrittely ole yksiselitteistä. Tavoitteeseen mahdollisesti sisältyvä lyhyiden toimitusketjujen vaatimus tuo esiin ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että julkiseen ruokailuun ohjataan enemmän varoja erityisesti opetus- ja hoitoalalla.

 

Ruokatuotteiden koko elinkaari on Helsingin kaupungin catering-palveluissa otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon. Uutta energiaa säästävää keittiöteknologiaa on otettu käyttöön. Elintarvikkeiden tarjouspyynnöissä pyydetään tiedot laadunvarmistus- ja omavalvontajärjestelmistä sekä kuvaus ympäristöasioiden huomioon ottamisesta ja toimenpiteistä kestävän kehityksen edistämiseksi. Ehdotetut toimenpiteet kestävien elintarvikehankintojen ohjeistuksen, neuvonnan ja välineiden lisäämisestä (toimenpiteet 6.5.4, 6.5.5) ovat kuitenkin erittäin kannatettavia.

 

Ympäristöjärjestelmien ja –ohjelmien käyttöönotto vuoteen 2015 mennessä (toimenpide 6.3.3.) vaikuttaa melko väljältä tavoitteelta. Olisi toivottavaa, että tavoiteaikataulu olisi tiukempi.

 

Nykyisissä kauppa- ja teollisuusministeriön suosituksissa julkisten hankintojen energiatehokkuudesta käsitellään sähköisten koneiden ja laitteiden, ajoneuvojen ja työkoneiden sekä korjaus- ja uudisrakennushankkeiden hankintaa. Ohjeiden laajentaminen koskemaan mm. valaistusta, kylmälaitteita ja muita ohjelmassa mainittuja laitteita on kannatettavaa. Sen sijaan tähän yhteyteen ei ole tarpeen sisällyttää uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön hankintaa.

 

Internet-pohjainen tietopankki (toimenpide 6.5.1.) on hyvä tiedonkeruun ja tiedonvälittämisen työkalu, mutta pelkkien malliasiakirjojen yms. jakaminen ei auta hankintayksikköä tarpeeksi, vaan usein tarvittaneen myös opastusta ja tulkintaa.

 

Ehdotettua ympäristöpassia (6.5.6.) ei ole syytä toteuttaa erillisenä hankkeena, vaan yhteistyössä tai osana olemassa olevia yrityksille ja julkisille toimijoille suunnattuja kevennettyjä ympäristöjärjestelmiä. Tällaisia ovat mm. TE-keskusten tukema EcoStart-järjestelmä ja pääkaupunkiseudun kaupunkien suunnitteilla oleva kevennetyn ympäristöjärjestelmän toimintamalli pk-yrityksille.

 

Kirje ympäristöministeriölle ja pöytäkirjanote hankintakeskukselle, Helsingin Energialle, rakennusvirastolle ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITE

Ote raportista

 

 

 

 


1

LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSELLE EMA GROUP OY:N SAIRAANKULJETUSLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-381

 

Asia tulisi käsitellä 14.4.2008

 

Etelä-Suomen lääninhallitus pyytää 20.2.2008 saapuneella lausuntopyynnöllään 12.3.2008 mennessä kaupungin lausuntoa EMA Group Oy:n yhdestä uusittavasta sairaankuljetusluvasta (ESLH- 2008-01355/Vi-255) asemapaikkana Helsinki.

 

Lausunnossa tulee myös tarkastella sairaankuljetusluvan tarvetta alueella (ns. tarveharkinta). Lausunnon toimittamiseen on saatu jatkoaikaa 16.4.2008 saakka.

 

Lääninhallitukselle toimitettu lupahakemus on esityslistan tämän asian liitteenä. Lupahakemus kokonaisuudessaan on nähtävänä kokouksessa.

 

Terveyslautakunta toteaa (18.3.2008), että lautakunnan on lääninhallituksen lausuntopyynnön mukaan tarkasteltava luvan tarvetta alueella (ns. tarveharkinta). Tämä tarkastelu painottuu kiireettömään sairaankuljetukseen, jota varten yksityiset sairaankuljetusluvat ensisijassa ovat. Kiireellisen sairaankuljetuksen palvelut tuottaa pääosin pelastuslaitos terveyskeskuksen tilauksesta.

 

Hakemus ei kuitenkaan koske lupaa ensisijaisesti Helsingissä tapahtuviin sairaankuljetuksiin, vaan kuljetuksiin laajalti eri puolelle Suomea. 

 

Terveyslautakunta ei omalta osaltaan vastusta yhden sairaankuljetusluvan uusimista EMA Group Oy:lle.

 

Pelastuslautakunta  toteaa (8.4.2008), että sairaankuljetustoiminta jakautuu neljään eri ryhmään:

 

-                                       Hoitolaitosten ulkopuolella tapahtuviin kiireellistä sairaankuljetusta edellyttäviin kansalaistehtäviin

-                                       Hoitolaitosten ulkopuolella tapahtuviin kiireetöntä sairaankuljetusta edellyttäviin kansalaistehtäviin

-                                       Hoitolaitosten välisiin potilassiirtoihin ja

-                                       Muihin aikatilausluonteisiin ja kiireettömiin sairaankuljetustehtäviin.

 

Lakisääteisesti kunnan terveysviranomaisen tulee huolehtia sairaankuljetuksen järjestämisestä sekä järjestää ja ylläpitää lääkinnällinen pelastustoiminta sekä paikallisiin olosuhteisiin nähden tarvittava sairaankuljetusvalmius (Kansanterveyslaki 14 § 1 mom., kohta 3).  Helsingin pelastuslaitos tuottaa sopimuksen perusteella edellä mainitut terveyskeskuksen lakisääteiset palvelut kiireellisen sairaankuljetuksen ja ensihoidon osalta (Sopimus sairaankuljetuksen järjestämisestä 1.10.2003.) 

 

Yksityiset sairaankuljetusyritykset ja terveydenhuollon oma kuljetuskeskus tuottavat vastaavasti kiireettömät sairaankuljetuspalvelut ja sairaaloiden väliset potilassiirrot (ostopalvelusopimukset) sekä aikatilauskuljetukset.

 

Kiireellinen sairaankuljetus ja ensihoitopalvelu edellyttävät palveluntuottajalta hyvää osaamista, luotettavuutta ja joustavuutta sekä toimintakulttuuria, joka perustuu lujaan arvopohjaan.  Päivittäisten hätätilanteiden hoitamisen liittyy runsaasti viranomaisyhteistyötä muun terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja poliisin suuntaan.

 

Kiireellisen sairaankuljetuksen ja ensihoitopalvelun osalta pelastuslaitoksen resurssit ovat pääosin riittävät; ruuhka- ja erityistilanteissa tukeudutaan kokeneisiin ja toimintakulttuuriltaan tunnustettuihin, auditoituihin yksityisiin sairaankuljetusyrityksiin.  Pelastuslaitoksen palvelut ja tulokset ovat korkeaa kansainvälistä tasoa asiakastyytyväisyyden, hoidon ja kokonaistaloudellisuuden osalta. 

 

Helsingin kaupungin pelastuslaitos hoitaa kiireellisen sairaankuljetuksen terveyskeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. 

Kiireettömän sairaankuljetuksen palveluiden riittävyyden arviointi kuuluu ensisijaisesti terveysviranomaiselle.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee ilmoittaa Etelä-Suomen lääninhallitukselle, että se puoltaa terveyslautakunnan lausunnossa 18.3.2008 mainituin perustein EMA Group Oy:n hakemusta, joka koskee yhtä uusittavaa sairaankuljetuslupaa (ESLH-2008-01355/Vi255).


 

Kirje Etelä-Suomen lääninhallitukselle ja pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja pelastuslautakunnalle. 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITE

Lupahakemus

 

 

 

 


1

HELSINGIN UUSI JALKAPALLOAREENA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-908

 

Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy toteaa (1.4.2008), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2008 klo 15.00 Finnair Stadiumilla osoitteessa Urheilukatu 5. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat (mm. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta).

 

Helsingin Uusi Jalkapalloareena on osittain keskinäinen kiinteistön hallintaa harjoittava osakeyhtiö. Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Töölön korttelin nro 14528YU tonttia nro 1 ja sillä olevaa Finnair
Stadium –nimistä stadionrakennusta.

 

Helsingin kaupunki omistaa kaikki yhtiön C-sarjan osakkeet ja näin ollen enemmistön yhtiön osakkeista eli noin 80 % kaikista osakkeista. Helsingin kaupungin omistamat osakkeet tuottavat noin 97 %:n äänivallan kaikkien osakkeiden yhteensä tuottamasta äänivallasta.

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Tällä hetkellä hallitukseen kuuluu seuraavat kolme, Helsingin kaupungin esittämää jäsentä: hallintojohtaja Eila Ratasvuori, lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukka ja kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppinen.

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja, joiden kummankin tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia. mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Yhtiön tilintarkastajana on vuonna 2007 toiminut KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg).

 

Sj toteaa, että tasa-arvolain 4 §:n mukaisen tasa-arvon edistämisvelvollisuuden ja kaupungin omaksuman tasa-arvokäytännön mukaisesti yhdistyksen hallitukseen tulisi valita sekä naisia että miehiä.

 

Tarkastuslautakunta on 24.10.2007 nimennyt tilintarkastajaehdokkaiksi päätösehdotuksessa ilmenevän yhtiön ja henkilöt.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:n 29.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:n hallitukseen vuoden 2006 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt:

 

hallintojohtaja Eila Ratasvuori

 

lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukka ja

 

kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppinen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön vuoden 2008 varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille kokousasiakirjoin, mainituille henkilöille ja tilintarkastusyhtiölle, Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:lle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


2

URHEILUHALLIT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SEKÄ PASILAN URHEILUHALLI OY UH:N SULAUTTAMINEN URHEILUHALLIT OY:ÖÖN

 

Khs 2008-912, 2008-935

 

Urheiluhallit Oy ilmoittaa (1.4.2008), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2008 kello 15.00.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat (mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, hallituksen ja tilintarkastajien valitseminen) sekä Pasilan Urheiluhallit Oy UH:n sulauttaminen emoyhtiöön Urheiluhallit Oy:ön.

 

Yhtiö ilmoittaa, että fuusiosuunnitelman mukaan Pasilan Urheiluhallit Oy UH yhdistetään Urheiluhallit Oy:ön ns. tytäryhtiösulautumisena, jolloin Urheiluhallit Oy:n tytäryhtiönä tällä hetkellä toimiva Pasilan Urheiluhallit Oy UH purkautuu ja sen varat ja velat siirtyvät sellaisinaan emoyhtiön taseeseen ilman verotuksellisia tai muitakaan vaikutuksia. Fuusiolla ei ole myöskään yhtiön ilmoituksen mukaan toiminnallista vaikutusta nykytilanteeseen verrattuna, koska Urheiluhallit Oy omistaa ja hallinnoi tytäryhtiötä varoineen ja velkoineen tälläkin hetkellä. Urheiluhallit Oy:n ja Pasilan Urheiluhallit Oy UH:n hallitukset ja toimitusjohtaja ovat samat ja Urheiluhallit Oy vastaa käytännössä kaikesta tytäryhtiönsä toiminnasta. Yhtiö pyytää kaupunginhallitukselta konserniohjeiden mukaista ennakkosuostumusta em. tytäryhtiösulautumiselle.

 

Sj katsoo, että fuusiosuunnitelma on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltu ja että pyydetty suostumus voidaan antaa.

 

Kaupunki nimeää yhtiön hallitukseen, jonka toimikausi on kaksi vuotta, kolme jäsentä ja vähemmistöosakkaat valitsevat keskuudestaan kaksi jäsentä sekä kullekin varajäsenet.

 

Kaupunkia ovat edustaneet yhtiön hallituksessa Sirkka-Liisa Vehviläinen, Timo Eerikäinen ja Tapio Korhonen sekä heidän varajäseninään Petri Viljanen, Irmeli Wallden-Paulig ja Leena Mickwitz.

 

Tilintarkastajina ovat toimineet Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tom A. Turja) ja varatilintarkastajana HTM Anne Pekkala. Toisen varsinaisena tilintarkastajana toimi HTM Pauli Aaltonen ja varalla HTM Björn Berndtsson.

 

Tasa-arvolain 4 §:n mukaisen tasa-arvon edistämisvelvollisuuden ja kaupungin omaksuman tasa-arvokäytännön mukaisesti yhdistyksen hallitukseen tulisi valita sekä naisia että miehiä.

 

Tarkastuslautakunta on 31.1.2008 nimennyt tilintarkastajaksi yhtiöön päätösehdotuksessa mainitut.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Urheiluhallit Oy:n 24.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti antaen samalla suostumuksen siihen, että Pasilan Urheiluhallit Oy UH yhdistetään tytäryhtiösulautumisena emoyhtiö Urheiluhallit Oy:ön.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä Urheiluhallit Oy:n hallitukseen vuosiksi 2008 ja 2009 seuraavat henkilöt:

 

-                                        

-                                        

rahoitusjohtaja Tapio Korhonen

 

sekä varajäseniksi

 

-                                        

-                                        

kaupunginsihteeri Leena Mickwitz.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuosiksi 2008 – 2009 KHT, JHTT Leif-Erik Forsbergin ja varatilintarkastajaksi Lisbet Kontulan.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille kokousasiakirjoin, mainituille henkilöille, Urheiluhallit Oy:lle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Niippa Raimo, ma. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 


3

MÄKELÄNRINTEEN UINTIKESKUS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-913

 

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy ilmoittaa (1.4.2008), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2008 kello 16.00.

 

Vs. Sj toteaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja jäsenten toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kaksi henkilökohtaista varatilintarkastajaa. Yhden varsinaisen tilintarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varamiehensä tulee olla Helsingin kaupungin nimeämistä ehdokkaista valittuja. Myös heidän toimikautensa päättyy toisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

Hallitukseen on kuulunut kuusi jäsentä, joista Suomen uimaliiton tuki ry ja Urheiluopistosäätiö ovat nimenneet kumpikin yhden jäsenen. Kaupunkia ovat edustaneet yhtiön hallituksessa Juha Peltonen, Hannele Luukkainen, apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund ja rahoitusjohtaja Tapio Korhonen. Tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja Tom A. Turja) sekä varatilintarkastaja HTM Anne Pekkala.

 

Tasa-arvolain 4 §:n mukaisen tasa-arvon edistämisvelvollisuuden ja kaupungin omaksuman tasa-arvokäytännön mukaisesti yhdistyksen hallitukseen tulisi valita sekä naisia että miehiä.

 

Tarkastuslautakunta on 30.1.2008 nimennyt tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi päätösehdotuksessa mainitut.

 

VS. SJ                               Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n 24.4.2008 pidettävässä yhtiökokouksessa ja kehottaa oikeuspalveluja toimimaan siten, että yhtiön hallitukseen tulee kuusi jäsentä.

 


Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallitukseen vuosiksi 2008 ja 2009 seuraavat henkilöt:

 

-                                        

-                                        

 

apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen

rahoitusjohtaja Tapio Korhonen.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee nimetä vuosiksi 2008 - 2009 yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT, JHTT Leif-Erik Forsbergin ja varatilintarkastajaksi Lisbet Kontulan.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille kokousasiakirjoin, mainituille henkilöille, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


4

TYÖNANTAJIEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTOIMIKUNTAAN VUOSIKSI 2008 - 2011

 

Khs 2008-906

 

Sj toteaa, että Khs on 3.3.2008 hyväksynyt sopimuksen työantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta. Sopimus on tullut voimaan 1.4.2008.

 

Työantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annettu laki (449/2007) edellyttää, että kunnassa on yhteistoimintaelin, jonka toimikausi on neljä vuotta. Kaupungin sopimuksessa on määritelty kaupungin henkilöstötoimikunnan kokoonpano ja tehtävät.

 

Henkilöstötoimikunta käsittelee koko kaupungin henkilöstöä koskevilta osin yhteistoimintalaissa mainitut asiaryhmät sekä muut yhteistoiminnan piiriin kuuluvat asiat sekä henkilöstöpoliittisesti tärkeät periaatteet ja linjaukset. Tällaisia ovat muun muassa kaupungin henkilöstöstrategian linjaukset ja sisältö, kaupungin henkilöstöraportti, taloutta koskevat suunnitelmat ja ohjeistukset henkilöstövaikutusten osalta sekä organisaatio- ja kehittämishankkeet.

 

Sopimuksen mukaan kaupunginhallitus nimeää henkilöstötoimikuntaan työnantajan edustajina puheenjohtajan ja viisi jäsentä varajäsenineen kaupungin johtavista viranhaltijoista siten, että henkilöstö- ja rahoitusjohto tulevat edustetuiksi. Järjestöneuvottelukunta nimeää järjestöjen ehdotusten pohjalta henkilöstön edustajina varapuheenjohtajan ja neljä jäsentä varajäsenineen siten, että kukin allekirjoittajajärjestö tulee edustetuksi. Kuudes henkilöstöä edustava jäsen on kaupungin työntekijöitä edustava työsuojeluvaltuutettu ja varajäsenenään esimiehiä ja asiantuntijoita edustava kaupungin työsuojeluvaltuutettu. Lisäksi Tehyn Helsingin kaupungin paikallisosastolla on oikeus nimetä jäsen ja varajäsen henkilöstötoimikuntaan.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin henkilöstötoimikuntaan työnantajaa edustaviksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen vuosiksi 2008 – 2011 seuraavat henkilöt:

 

varsinainen jäsen

 

varajäsen

 

 

puheenjohtajaksi

 

 

 

apulaiskaupunginjohtaja

 

apulaiskaupunginjohtaja

 

Tuula Haatainen

 

Paula Kokkonen

 

 

 

 

 

henkilöstöjohtaja

 

osastopäällikkö

 

Hannu Tulensalo

Heke

Raija Peltonen

Heke

 

 

 

 

rahoitusjohtaja

 

talousarviopäällikkö

 

Tapio Korhonen

Taske

Tuula Saxholm                

Taske

 

 

 

 

työterveysjohtaja

 

kaupunginsihteeri

 

Juha Liira    

Tyke

Leena Mickwitz

Halke

 

 

 

 

pitkäaikaishoidon johtaja

 

hallinto- ja kehittämisjohtaja

 

Annikki Thodén

Terke

Marja Leena Toukonen

Sosv

 

 

 

 

kehittämisjohtaja

 

osastopäällikkö

 

Paula Sermilä

Opev

Raimo K. Saarinen

HKR

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille ja henkilöstötoimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Kulokari Irmeli, yhteistoimintakonsultti, puhelin 310 37966

 

 

 

 

 


1

MAUNULAN KOILLISOSAN ASEMAKAAVAN MÄÄRÄÄMINEN OSITTAIN VOIMAAN ENNEN LAINVOIMAISUUTTA (NRO 11570)

 

Khs 2006-1708

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (28.2.2008) mm., että kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.10.2007 (asia nro 10) 28. kaupunginosan (Oulunkylän) kortteleiden nro 28317, 28318 ja 28324 osien, kortteleiden nro 28325–28329 sekä katu-, virkistys-, erityis- ja liikennealueiden ja 34. kaupunginosan (Pakilan) korttelin nro 34068 osan, kortteleiden nro 34174–34177 sekä katu- ja virkistysalueiden asemakaavan ja 28. kaupunginosan (Oulunkylän) puistoalueiden ja 34. kaupunginosan (Pakilan) kortteleiden nro 34068 ja 34069 sekä katu- ja puistoalueiden ja kaupunginosan rajan (muodostuvat uudet korttelit 28325–28329 ja 34174–34177 sekä uudet osat kortteleihin 28317, 28318, 28324 ja 34068) asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 1.6.2007 päivätyn ja 29.3.2007 ja 25.5.2007 muutetun piirustuksen nro 11570 mukaisena.

 

Jouko ja Riitta Jauhiainen ovat valittaneet kaupunginvaltuuston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle. He vaativat päätöksen kumoamista ja asemakaavan palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, etteivät voimassa olevan rasitesopimuksen mukainen tierasite ja muut rasitteet muutu tai että tie ja kaikki muutkin rasitesopimuksen mukaiset rasitteet tontille 34069/18 (nykyiselle tontille 17) tulee järjestää kaupungin omistaman alueen kautta. Perusteena vaatimukselle muutoksenhakijat esittävät, että tontille 18 ei ole voimassa olevaa tierasitetta eikä muitakaan rasitteita ja että kaavaa valmisteltaessa muutoksenhakijaa ei ole lainmukaisesti kuultu.

 

Muutoksenhakijat ovat asukkaille järjestetyn keskusteluillan jälkeen jääneet sellainen käsitykseen, ettei heidän asuinkorttelinsa 34069 tontteihin esitetä asemakaavan muutoksessa lisäaluetta.

 

Valituksessa todetaan edelleen muun muassa, että, alueen suunnittelija on jälkikäteen lisännyt ”tasa-arvon” vuoksi lisämaakaistaleen jokaiseen rajatonttiin, heidän asuinkorttelissaan kuitenkin edellytyksin, että kolme vierekkäistä tonttia ostaa lisämaakaistaleen.

 

Muutoksenhakijoiden viereinen (eteläpuoleinen) tontti on halunnut lisäalueen ja se on merkitty kaavamuutokseen. Toisen lisäalueen ostajan tontti 19 rajoittuu Saarnaajantiehen, eikä tarvetta kulkuyhteyden järjestämiseen ole, kuten on muutoksenhakijoiden eteläisen naapuritontin osalta laita. Kulkuyhteyden tulee järjestyä heidän omistamansa tontin kautta.

 

Kaupunginhallitus on 18.2.2008 päättänyt antaa Helsingin hallin-
to-oikeudelle valituksen johdosta lausunnon, jossa kaupunginhallitus on todennut, että valituksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden vuoksi kaavapäätös olisi kumottava. Rasiteoikeus ei lakkaa kaavamuutoksen johdosta. Aikaisemmin perustettuja rasiteoikeuksia koskevia kysymyksiä ei ratkaista asemakaavan laatimisen yhteydessä. Kaavamuutosta laadittaessa kulkuyhteyksien järjestämisen edellytysten on arvioitu olevan olemassa myös uuden asemakaavan mukaisessa tilanteessa. Muutoksenhakijoiden ja heidän naapuritonttinsa osalta tilanne hyväksytyssä asemakaavassa säilyi samanlaisena kuin aiemmin nähtävänä olleessa kaavaluonnoksessa ja kaavaehdotuksessa. Muutoksenhakijoita on kuultu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää, että kaupunginhallitus valitusajan päätyttyä käyttää maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:ssä säädettyä mahdollisuutta määrätä kaava tulevaksi voimaan niiltä osin, joihin valituksen ei katsota kohdistuvan.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaan kunnanhallitus voi valitus­ajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaisille. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon, vaikka päätös täytäntöönpanoa koskevana ei ole valituskelpoinen.

 

Kaavan määrääminen osittain voimaan ennen sen lainvoimaisuutta on keino nopeuttaa tarpeellisia rakennushankkeita silloin, kun valitukset eivät koske ao. hanketta tai aluetta eli kun osittaisella täytäntöönpanolla ei mitä ilmeisimmin ole vaikutusta valitusten ratkaisemiseen. Jos kaava määrätään tulemaan voimaan ennen valituksen käsittelyn päättymistä, kaava-alueella voidaan jo tänä vuonna jakaa tuleville asukkaille omakotitontit, 89 erillispientalotonttia ja 3 useamman pientalon tonttia.

 

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa valitus ja vaatimukset kohdistuvat tosiasiallisesti vain yhteen tonttiin ja sen vieressä oleviin kahteen tonttiin. Muutoksenhakijat ovat myös vaatineet tien ja muiden rasitteiden järjestämistä kaupungin omistaman alueen kautta, joten tämän vuoksi valituksen voidaan katsoa kohdistuvan myös siihen osaan Suursuonpuiston alueesta, jonka kautta kulkuyhteys tontille voitaisiin järjestää. Kaupunkisuunnitteluviraston käsityksen mukaan asemakaava on perusteltua saattaa voimaan muilta kuin kyseisiä alueita koskevilta osin. Muut kaava-alueen tontinomistajat eivät ole hakeneet päätökseen muutosta.

 

Valitusviranomainen arvioi kaavan lainmukaisuuden vain niiden alueiden osalta, joihin valituksen voidaan katsoa kohdistuvan, vaikka se arvioinnissaan voi ottaa huomioon koko kaavaa koskevan menettelyn. Kaavan osittaisella täytäntöönpanolla valituksen ulkopuolelle jäävien tonttien osalta ei ole vaikutusta valituksen ratkaisemiseen, eikä täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

 

Valituksen ei voida edellä mainituin perustein katsoa kohdistuvan muihin kaava-alueisiin kuin edellä mainittuihin alueisiin. Kaupunginhallitus voi kaupunkisuunnitteluviraston käsityksen mukaan siten määrätä kaavan tulemaan voimaan muilta osin ennen kuin kaava on saanut lainvoi­man.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi määrätä käsiteltävänä olevan asemakaavan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman päätösehdotuksesta ilmeneviltä osin.

 

Edellä esitetyillä perusteilla Kaj katsoo, että asemakaava on mahdollista ja tarkoituksenmukaista saattaa voimaan lukuun ottamatta päätösehdotuksessa mainittuja alueita.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä 28. kaupunginosan kortteleiden nro 28317, 28318 ja 28324 osien, kortteleiden nro 28325–28329 sekä katu-, virkistys-, erityis- ja liikennealueiden ja 34. kaupunginosan korttelin nro 34068 osan, kortteleiden nro 34174–34177 sekä katu- ja virkistysalueiden asemakaavan ja 28. kaupunginosan puistoalueiden ja 34. kaupunginosan kortteleiden nro 34068 ja 34069 sekä katu- ja puistoalueiden ja kaupunginosan rajan (muodostuvat uudet korttelit 28325–28329 ja 34174–34177 sekä uudet osat kortteleihin 28317, 28318, 28324 ja 34068) asemakaavan muutoksen nro 11570 voimaan lukuun ottamatta korttelin nro 34069 tontteja nro 5, 16 ja 17 (uudet tontit

./.                   nro 19, 16 ja 18) sekä esityslistan tämän asian liitteenä olevasta kartasta ilmenevää osaa Suursuonpuiston alueesta.


Kirje jäljennöksin esityslistatekstistä Helsingin hallinto-oikeudelle sekä pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, Jouko ja Riitta Jauhiaiselle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Asemakaavakartta nro 11570 (Maunulan koillisosa)

 

 

 

 


2

ETELÄ-HERMANNIN ASUINKERROSTALOTONTTIEN 21010/1 - 4 MYYMINEN

 

Khs 2008-595

 

21. kaupunginosan (Hermannin) korttelin nro 21010 tontit
nro 1–4; Plazankuja 5, Tuulensuunkuja 3, Tuulensuunkuja 1,
Fenixinrinne 2

 

Kiinteistölautakunta toteaa (4.3.2008) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Kiinteistölautakunta järjesti 16.12.2007 - 1.2.2008 välisenä aikana Etelä-Hermannin asuinkerrostalotonttien (AK) 21010/1 - 4 myyntiä koskevan avoimen tarjouskilpailun. Myytäville tonteille on rakennettava vapaarahoitteisia korkealaatuisia omistusasuntoja.

 

Määräaikaan mennessä tonteista tehtiin kaikkiaan seitsemän ostotarjousta. VVO Rakennuttaja Oy on tarjonnut tonteista 21010/1 ja 2 korkeimmat hyväksyttäväksi esitettävät hinnat 2 450 000 euroa ja 2 262 000 euroa. Skanska Kodit Oy on tarjonnut tonteista 21010/3 ja 4 korkeimmat hyväksyttäväksi esitettävät hinnat 2 914 500 euroa, kummastakin.

 

Kaupunki saa esityksen mukaan tonttikaupoista yhteensä
10 541 000 euroa, mikä vastaa tonttien asuntorakennusoikeuden
keskimääräistä yksikköhintaa noin 909 euroa/k-m2, mikäli tonttien 21010/1 ja 2 työ- ja varastotiloille ei lasketa arvoa.

 

Etelä-Hermannin alue    Etelä-Hermanniin rakennetaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliseltä tiedekunnalta sekä Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitokselta (EELA) vapautuneelle keskeiselle paikalle uusia korkeatasoisia asuntoja. Vellamonpuisto, Allotrianpuisto, Eläinlääkärinpuisto, Hermanninpuisto, Agroksenmäki ja Violanpuisto vanhoine puineen luovat alueelle voimakkaan identiteetin ja toimivat pienten asuntopihojen lisäksi asukkaiden virkistysalueina. Tiivis korttelirakenne ja pääsääntöisesti maan-alainen pysäköinti luovat kaupunkimaisen ja lähes autottoman asuin-alueen.

 

Kaupunginhallituksen päätös tonttien varaamisesta tarjouskilpailua varten

 

Khs päätti 13.3.2006 varata 21. kaupunginosan (Hermanni) tontit (AK) 21010/1-4 luovutettavaksi tarjouskilpailulla vapaarahoitteisten korkealaatuisten omistusasuntojen rakennuttamista varten päätöksestä tarkemmin ilmenevillä ehdoilla.

 

Asemakaava                    Kvston 11.09.2002 hyväksymän ja 25.10.2002 lainvoimaiseksi tulleen asemakaavan muutoksen nro 10900 mukaan tontit ovat enintään viisi-kuusikerroksisten asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK V-VI). Tonttien rakennusoikeuksien ja suojellun savupiipun osalta viitataan tonttitietojen yhteydessä asiasta mainittuun.

 

Myytäville tonteille saa sijoittaa liiketiloja, julkisia lähipalvelutiloja ja kunnallistekniikkaa palvelevia tiloja rakennuksen pohjakerrokseen.

 

Asemakaavaan on merkitty pysäköintiä varten muun muassa pääosin tonttien 21010/1 - 4 ja tontin 21007/1 (nykyisen tontin 21021/1) alapuolelle maanalainen tila (ma). Autopaikkanormi on AK-korttelialuetta varten 1 ap/140 m2 asuntokerrosalaa. Korttelin 21010 autopaikat sijoitetaan maanalaiseen pysäköintilaitokseen.

 

Tonttitiedot                        Asuinkerrostalotontin (AK) 21010/1 osoite on Plazankuja 5. Tontin pinta-ala on 2 094 m2 ja rakennusoikeus 2 900 k-m2 + 800 k-m2.

 

Asuinkerrostalotontin (AK) 21010/2 osoite on Tuulensuunkuja 3. Tontin pinta-ala on 1 992 m2 ja rakennusoikeus 2 900 k-m2 + 800 k-m2. Tontilla 21010/2 sijaitsee tiilinen savupiippu, joka on merkitty asemakaavaan merkinnällä sr-2. Savupiippu siirtyy mainitun tontin myynnin yhteydessä sen ainesosana ostajan omistukseen sekä kunnossa- ja puhtaanapidettäväksi.

 

Asuinkerrostalotontin (AK) 21010/3 osoite on Tuulensuunkuja 1. Tontin pinta-ala on 1 994 m2 ja rakennusoikeus 2 900 k-m2.

 

Asuinkerrostalotontin (AK) 21010/4 osoite on Fenixinrinne 2. Tontin pinta-ala on 1 305 m2 ja rakennusoikeus 2 900 k-m2.

 

Kaikilla tonteilla ensimmäinen luku osoittaa asuntokerrosalan. Tonteilla 21010/1 ja 2 jälkimmäinen luku osoittaa varastojen ja työhuoneiden kerrosalan, joka saadaan rakentaa pihatason alapuolelle rakennuksena, jonka kerroksia ei lasketa suurimpaan sallittuun kerroslukuun.

 

Tontit on merkitty kiinteistörekisteriin 20.9.2007. Kaupunki suorittaa tonttien muodostamiskustannukset.


Asuntotontin toteutus, asuntorakentaminen ja määräajat

 

Myytävälle tontille on rakennettava vapaarahoitteisia korkealaatuisia omistusasuntoja. Hitas-sääntelyä ei noudateta. Asuntojen osalta tavoitteena on varauspäätöksen mukaisesti 75 h-m2:n keskipinta-ala. Hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset on rakennettava tonteille kahden vuoden kuluessa siitä, kun tonttia koskeva arkkitehtuurikutsu-kilpailu on järjestetty. Perustellusta syystä myyjä voi myöntää ostajan hakemuksesta mainittuun määräaikaan pidennystä.

 

Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy

 

Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy:n vaikutusalueen kokonaisautopaikka-määrä on arviolta 429 autopaikkaa, joista 336 autopaikkaa toteutetaan maanalaiseen pysäköintilaitokseen ja 93 autopaikkaa Sörnäistenkadun varteen autopaikkatonteille (LPA) 21014/1 ja 21015/1. Hankkeen koko-naiskustannusarvio on noin 13,7 milj. euroa eli 32 000 euroa/autopaik-ka (taso 9/2005, RI=112,5). Asuntotuotantotoimiston ilmoituksen mukaan pysäköintilaitoksen on arvioitu valmistuvan käyttökuntoon kesällä 2009.

 

Ostajat ovat velvolliset liittymään pysäköintiyhtiöön tarjouspyynnön ja Khn päätöksen 13.3.2006 mukaisin ehdoin. Niiden mukaan ostajat ovat velvolliset maksamaan liittymismaksuna tontin luovutuksen yhteydessä 32 000 euroa asemakaavan mukaiselta autopaikalta. Mikäli liittymismaksun suorittaminen viivästyy mainitusta ajankohdasta, korotetaan liittymismaksua 3,5 %:n vuotuista korkoa vastaavalla määrällä. Autopaikkojen tonttikohtainen määrä todetaan rakennusluvista. Liittymismaksua tarkistetaan rakennusluvan myöntämisajankohdan rakennuskustannusindeksin perusteella lähtökohtana kustannustaso 1/2006. Pysäköintiyhtiön hallituksella on myös oikeus tarkistaa kustannusarvioon perustuvaa 32 000 euron liittymismaksua, mikäli hankkeen todelliset kustannukset muuttuvat kustannusarviosta.

 

Lisäksi ostajat ovat velvolliset tekemään pysäköintisopimuksen auto-paikkojen toteuttamisesta ja käytöstä sekä merkitsemään ja ostamaan pysäköintiyhtiön osakkeita. Myytävien tonttien autopaikat sijoitetaan maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Ostajat ovat velvolliset huolehtimaan, että autopaikat säilyvät tonttien asukkaiden käytössä.

 

Suunnittelijan valinta     Tarjouskilpailun voittajien on yhteistyössä kaupungin kanssa järjestettävä myytävistä tonteista Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukainen arkkitehtuurikutsukilpailu suunnitteluratkaisujen korkeatasoisen kaupunkikuvallisen ilmeen ja toteutuksen turvaamiseksi. Arkkitehtuuri-kutsukilpailun järjestäjinä toimivat tonttien ostajat, jotka vastaavat kilpailun kustannuksista.

 

Tarjouskilpailu ja hinnaltaan korkein tarjous

 

Kaikille avoin tarjouskilpailu järjestettiin 16.12.2007 - 1.2.2008 välisenä aikana. Kilpailusta ilmoitettiin pääkaupunkiseudun päivälehdissä ja internetissä kiinteistöviraston tonttiosaston kotisivuilla (www.hel.fi/kv/tontti). Lisäksi tarjouspyyntöasiakirja lähetettiin vielä erikseen rakennusliikkeille, rakennuttajille ja muille mahdollisille ostajaehdokkaille.

 

Määräaikaan 1.2.2008 klo 16.00 mennessä jätettiin myytävistä tonteista yhteensä seitsemän ostotarjousta. Myytävien tonttien ostotarjoukset olivat 1 168 700 – 2 914 500 euroa, mikä vastaa asuntorakennusoikeuden yksikköhintoja noin 403 – 1 005 euroa/k-m2.

 

Tarjouspyynnön mukaiset korkeimmat ostotarjoukset ja pääsuunnit-

telijoiden valinnat

 

VVO Rakennuttaja Oy on tarjonnut tonteista 21010/1 ja 2 korkeimmat hyväksyttäväksi esitettävät hinnat 2 450 000 euroa ja 2 262 000 euroa, mitkä vastaavat tonttien asuntorakennusoikeuden yksikköhintoja noin 845 euroa/k-m2 ja noin 780 euroa/k-m2, mikäli tonttien työ- ja varastotiloille ei lasketa arvoa. Vastaavat asuntorakennusoikeuden yksikköhinnat ovat noin 783 euroa/k-m2 ja noin 718 euroa/k-m2, mikäli po. työ- ja varastotilat arvioidaan alueen hintatason mukaisesti noin 225 euroa/k-m2.

 

Skanska Kodit Oy on tarjonnut tonteista 21010/3 ja 4 korkeimmat hyväksyttäväksi esitettävät hinnat 2 914 500 euroa kummastakin, mitkä vastaavat tonttien asuntorakennusoikeuden yksikköhintoja noin
1 005 euroa/k-m2.

 

VVO Rakennuttaja Oy:n puolesta on ilmoitettu, että yhtiön hallitus on hyväksynyt tarjouksen. Skanska Kodit Oy:n puolesta on ilmoitettu, että tarjous edellyttää Ruotsissa sijaitsevan yhtiön konsernihallinnon hyväksymisen.

 

Kaupunki saa esityksen mukaan tonttikaupoista yhteensä
10 541 000 euroa, mikä vastaa myytävien tonttien asuntorakennus-oikeuden keskimääräistä yksikköhintaa noin 909 euroa/k-m2, mikäli tonttien 1 ja 2 työ- ja varastotiloille ei lasketa arvoa. Vastaava asuntorakennusoikeuden keskimääräinen yksikköhinta on noin 878 euroa/

k-m2, mikäli työ- ja varastotilat arvioidaan alueen hintatason mukaisesti noin 225 euroa/k-m2.

 

Mainittuja tarjouksia voidaan pitää hyväksyttävänä ottaen huomioon viimeaikainen alueen tonttikaupoissa ollut hintataso, tonttien kallis liittyminen alueelliseen pysäköintilaitokseen sekä lisäksi tonttien 21010/1 ja 2 hinnanmuodostukseen alentavasti vaikuttaneet tekijät kuten tonttien korkeuserot, pysäköintilaitoksen hissi- ja sisäänkäyntirakennukset (E- ja F-kuilut) ja tontilla 2 sijaitseva suojeltu savupiippu, joka jää ostajan kunnossa- ja puhtaanapidettäväksi. Kaikkia tontteja rasittaa myös kaavassa yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu reitti. Tarjoajat täyttävät tarjouspyynnössä edellytetyt kelpoisuusvaatimukset.

 

Tämän vuoksi tonttien myyminen mainituille yhtiöille tai niiden toimesta perustettaville yhtiöille on perusteltua.

 

Tonttien kauppakirjat      Kaupunki tekee tarjouskilpailun päätyttyä myytävien tonttien osalta kunkin korkeimman hyväksytyn kiinteistökaupan ostotarjouksen tekijän kanssa kauppakirjan sen jälkeen, kun kaupungin johtosääntöjen mukaan toimivaltainen toimielin on omalta puoleltaan hyväksynyt kaupan.

 

Päätösehdotukseen on kirjattu tarkemmin tarjouspyynnössä mainittuja tonttien kauppakirjaan sisällytettäviä ehtoja muun muassa kaupanteon määräaikaan, kauppahinnan suorittamiseen, omistus- ja hallintaoikeuden siirtymiseen, kauppahinnalle laskettavaan korkoon, kauppahinnan tarkistamiseen, vastuunrajoituksiin sekä vahingonkorvauksiin ja sopimussakkoihin liittyen.

 

Lopuksi lautakunta toteaa, että tontit 21010/1 ja 2 esitetään myytäväksi VVO Rakennuttaja Oy:lle sekä tontit 21010/3 ja 4 Skanska Kodit Oy:lle tai niiden toimesta perustettaville yhtiöille 1.2.2008 päättyneessä Etelä-Hermannin tarjouskilpailussa, joten muut kilpailussa tehdyt ostotarjoukset eivät tällä kerralla anna aihetta toimenpiteisiin.

 

Kaj:n mielestä tontit tulisi myydä tarjouskilpailun perusteella lautakunnan esityksen mukaisesti.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään VVO Rakennuttaja Oy:lle tai sen toimesta perustettavalle yhtiölle Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin nro 21010 tontti nro 1:n  2 450 000 euron kauppahinnalla.

 


Lisäksi kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

 

1                    Tontin kauppakirja on tehtävä ja allekirjoitettava viimeistään 30.6.2008, ellei kaupunki myönnä ostajalle hakemuksesta perustellusta syystä mainittuun määräaikaan pidennystä.

 

2                    Kaupassa noudatetaan ilmoitettua tonttikohtaista hintaa 31.10.2008 saakka. Mikäli kaupunki myöntää ostajalle hakemuksesta perustellusta syystä kaupan tekemiseen lisä-aikaa, kauppahinnalle lasketaan 1.11.2008 alkaen kaupan-tekopäivään saakka neljän (4) %:n suuruinen vuotuinen korko.

 

Ostaja suorittaa tontin kauppahinnan kokonaisuudessaan kaupungin pankkitilille ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle kauppakirjan allekirjoituksin.

 

Mikäli myytävälle tontille rakennettavien rakennusten kerrosalan määrä ylittää tontin asemakaavan muutokseen
nro 10900 merkityn rakennusoikeuden kerrosalaneliömetri-määrän (2900 k-m2 tai 2 900 k-m2 + 800 k-m2), myyjällä on oikeus periä ostajalta kunkin ylityksen osalta lisäkauppahintaa tontin kaupantekohetken ja lisäkauppahinnan määräämishetken elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 = 100) pistelukujen mukaisessa suhteessa korjatun yksikköhinnan mukaan. Korjattava yksikköhinta (euro/k-m2) on tontin kauppahinta jaettuna tontin rakennusoikeuden määrällä
(2 900 k-m2 tai 2 900 k-m2 + 800 k-m2). Perittävä kauppahinta on kuitenkin vähintään kaupantekohetken mukainen yksikköhinta (euroa/k-m2).

 

Myyjän oikeus lisäkauppahintaan tontin ostajalta on voi-massa viisi (5) vuotta sen jälkeen, kun tontin ensimmäisen rakennusluvan mukaiset rakennukset ovat valmistuneet ja hyväksytty käyttöönotettavaksi.

 

Ostaja on mahdollisen lisäkauppahinnan määrittämistä varten velvollinen toimittamaan kahden kuukauden kuluessa kohteen rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta tiedon kohteen lopullisesta asuinrakennusoikeuden kerrosala-neliömetrimäärästä (k-m2) kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

Ostaja on velvollinen suorittamaan mahdollisen lisäkauppahinnan kiinteistöviraston tonttiosastolle viimeistään viiden kuukauden kuluessa kohteen rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta.

 

Myytävälle tontille mahdollisesti toteutettavien liiketilojen sekä julkisten palvelutilojen ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peritään samaa kauppahintaa samojen periaatteiden mukaan kuin asuinrakennusoikeuden osalta.

 

Mainittu oikeus lisäkauppahinnan perimiseen koskee myös poikkeamispäätöksen tai kaavamuutoksen mahdollistamia lisärakentamistilanteita.

 

3                    Ostaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja rakennuttamaan/rakentamaan myytävän tontin kokonaan valmiiksi 16.12.2007 päivätyn tarjouspyynnön ehtojen ja allekirjoittamansa ostotarjouksen mukaisesti sekä noudattaen hyvää rakennuttamis- ja rakentamiskäytäntöä.

 

Ostaja on velvollinen kustannuksellaan järjestämään tarjouspyynnön 9.4. kohdan mukaisesti yhdessä korttelin nro 21010 muiden tonttien ostajien ja kaupungin kanssa myytävistä tonteista Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisen arkkitehtuurikutsukilpailun suunnitteluratkaisujen korkeatasoisen kaupunkikuvallisen ilmeen ja toteutuksen turvaamiseksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun tonttien kauppakirjat on allekirjoitettu.

 

4                    Myytävälle tontille on rakennettava vapaarahoitteisia korkealaatuisia omistusasuntoja. Hitas-sääntelyä ei noudateta. Asuntojen osalta tavoitteena on varauspäätöksen mukaisesti 75 h-m2:n keskipinta-ala.

 

Hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset on rakennettava tontille kahden vuoden kuluessa siitä, kun tonttia koskeva arkkitehtuurikutsukilpailu on järjestetty. Perus-tellusta syystä myyjä voi myöntää ostajan hakemuksesta mainittuun määräaikaan pidennystä.

 

5                    Ostaja on velvollinen liittymään alueelliseen pysäköintiyhtiöön tarjouspyynnön ja kaupunginhallituksen päätöksen 13.3.2006 (370 §) mukaisin ehdoin.

 

6                    Tonteilla 21010/1 - 4 on oikeus sijoittaa asemakaavan muutoksen nro 10900 ja rakennusluvan edellyttämät autopaikat alueelle toteutettavaan Etelä-Hermannin maanalaiseen pysäköintilaitokseen.

 

Mainittujen tonttien ostajat ovat velvolliset huolehtimaan, että kyseiset autopaikat säilyvät tonttien asukkaiden käytössä.

 

Vastaavasti tontit 21010/1 - 4 ovat velvolliset korvauksetta sallimaan mainitun maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, ylläpidon ja uudistamisen sekä ajon ja kulun kyseisiin pysäköintilaitokseen tonttien maan-alaisilla osilla.

 

Mainittu oikeus käsittää muun muassa laitosta palvelevien sisäänkäyntirakennusten (hissi- ja porrasyhteys) ja muiden mahdollisten tarvittavien rakenteiden ja laitteiden sijoittamisen maanpinnalle integroituna asuintaloon tai erillisinä rakennuksina.

 

Tonteilla 21006/1, ja 3-4, 21007/2-6 (nykyisin 21007/2 - 3,
6 ja 7), 21008/1-4 (nykyisin 4 ja 5), 21009/1, 21010/1 - 4, 21011/1, 21012/1-3, 21013/2, 21020/1 ja 21021/1-2 on oikeus korvauksetta kulkuun pysäköintilaitokseen tontilla 21010/1 (E-kuilu) ja tonteilla 21010/2-3 (F-kuilu) sekä kaikilla muillakin tonteilla ja alueilla sijaitsevien laitoksen sisäänkäyntirakennusten kautta.

 

Samoin tontit 21010/1 - 3 sekä muutkin tontit ja alueet, joilla sijaitsee laitoksen sisäänkäyntirakennuksia, ovat velvolliset korvauksetta sallimaan vastaavan oikeuden mahdollisille pysäköintilaitoksen vuorottaispysäköijille.

 

7                    Ostaja on velvollinen tarvittaessa korvauksetta sallimaan julkisivuihin kiinnitettävät valaisimet. Valaisimien kiinnittäminen täytyy huomioida jo rakennusten suunnitteluvaiheessa.

 

8                    Ostaja on velvollinen korvauksetta sallimaan asemakaavassa osoitetun tontin osan käyttämisen yleiseen jalankulkuun ja polkupyöräilyyn sekä rakentamaan ja pitämään sen kustannuksellaan kunnossa ja puhtaana. Tämän mahdollistamiseksi asemakaavaan on merkitty tonteille rakennukseen jätettävä kulkuaukko.

 

9                    Kaupunki suorittaa kustannuksellaan tonttien 21010/1 - 2 tasauslouhinnat tarjouspyynnön mukaisesti.

 

10                 Myyjän tietojen mukaan myytävillä tonteilla ei aiemmin ole harjoitettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

 

Mikäli rakennettaessa kuitenkin ilmenee tarvetta maaperän puhdistamiseen, ostaja on velvollinen välittömästi ottamaan yhteyttä kiinteistöviraston tonttiosastoon (tontti-asiamies Maria Mannisto, puhelin 310 36454), jotta tarvittavasta menettelystä voitaisiin sopia.

 

Tällöin kaupunki vastaa ostajalle pilaantuneiden maa-ainesten poistamisesta aiheutuvista tavanomaisiin maan-rakennuskustannuksiin nähden ylimääräisistä kustannuksista.

 

11                 Ostaja on velvollinen kustannuksellaan poistamaan uudis-rakentamisen edellyttämässä laajuudessa tontilla tai sen maaperässä mahdollisesti olevat rakennus- tai muut jätteet ja vanhat rakenteet, kuten johdot, putket, pylväät, asfaltoinnin, perustukset tai muut vastaavat.

 

Myyjä ei vastaa ostajalle viivästyksestä johtuvista vahingoista, joita ostajan hankkeille saattaa aiheutua tontin maaperän puhdistamisesta tai tontilla tai sen maaperässä olevien rakenteiden, jätteiden tai muiden vastaavien poistamisesta.

 

12                 Helsingin kaupungilla ja sen määräämillä on oikeus korvauksetta toteuttaa tontille maanalaisia hankkeita sekä käyttää, ylläpitää ja uudistaa niitä edellyttäen, etteivät nämä estä eivätkä rajoita tontin asemakaavan eivätkä tarjouspyynnön mukaista toteuttamista eivätkä käyttöä.

 

13                 Myyjä ei vastaa ostajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, kuten esimerkiksi suunnittelukuluista, mikäli po. myyntipäätös ei tule lainvoimaiseksi tai mikäli hankkeen toteuttamisen edellyttämät rakennus- tai muut luvat eivät tule lainvoimaiseksi tai mikäli tontin myyminen viivästyy tarjouspyynnössä mainitusta syystä tai kaupungista riippumattomista syistä.

 

14                 Jos ostaja ei noudata tämän kauppakirjan ehtoja, ostaja on velvollinen suorittamaan kaupungille mahdollisen vahingonkorvauksen lisäksi sopimussakkoa kulloinkin enintään 490 000 euroa.

 

15                 Ostaja on velvollinen muutoinkin noudattamaan 16.12.2007 päivätyn tarjouspyynnön ehtoja ja kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään VVO Rakennuttaja Oy:lle tai sen toimesta perustettavalle yhtiölle Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan korttelin nro 21010 tontti nro 2:n  2 262 000 euron kauppahinnalla.

 

Lisäksi kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

 

1                    Tontin kauppakirja on tehtävä ja allekirjoitettava viimeistään 30.6.2008, ellei kaupunki myönnä ostajalle hakemuksesta perustellusta syystä mainittuun määräaikaan pidennystä.

 

2                    Kaupassa noudatetaan ilmoitettua tonttikohtaista hintaa 31.10.2008 saakka. Mikäli kaupunki myöntää ostajalle hakemuksesta perustellusta syystä kaupan tekemiseen lisä-aikaa, kauppahinnalle lasketaan 1.11.2008 alkaen kaupan-tekopäivään saakka neljän (4) %:n suuruinen vuotuinen korko.

 

Ostaja suorittaa tontin kauppahinnan kokonaisuudessaan kaupungin pankkitilille ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle kauppakirjan allekirjoituksin.

 

Mikäli myytävälle tontille rakennettavien rakennusten kerrosalan määrä ylittää tontin asemakaavan muutokseen
nro 10900 merkityn rakennusoikeuden kerrosalaneliömetri-määrän (2900 k-m2 tai 2 900 k-m2 + 800 k-m2), myyjällä on oikeus periä ostajalta kunkin ylityksen osalta lisäkauppahintaa tontin kaupantekohetken ja lisäkauppahinnan määräämishetken elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 = 100) pistelukujen mukaisessa suhteessa korjatun yksikköhinnan mukaan. Korjattava yksikköhinta (euro/k-m2) on tontin kauppahinta jaettuna tontin rakennusoikeuden määrällä

(2 900 k-m2 tai 2 900 k-m2 + 800 k-m2). Perittävä kauppahinta on kuitenkin vähintään kaupantekohetken mukainen yksikköhinta (euroa/k-m2).

 

Myyjän oikeus lisäkauppahintaan tontin ostajalta on voi-massa viisi (5) vuotta sen jälkeen, kun tontin ensimmäisen rakennusluvan mukaiset rakennukset ovat valmistuneet ja hyväksytty käyttöönotettavaksi.

 

Ostaja on mahdollisen lisäkauppahinnan määrittämistä varten velvollinen toimittamaan kahden kuukauden kuluessa kohteen rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta tiedon kohteen lopullisesta asuinrakennusoikeuden kerrosala-neliömetrimäärästä (k-m2) kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

Ostaja on velvollinen suorittamaan mahdollisen lisäkauppahinnan kiinteistöviraston tonttiosastolle viimeistään viiden kuukauden kuluessa kohteen rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta.

 

Myytävälle tontille mahdollisesti toteutettavien liiketilojen sekä julkisten palvelutilojen ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peritään samaa kauppahintaa samojen periaatteiden mukaan kuin asuinrakennusoikeuden osalta.

 

Mainittu oikeus lisäkauppahinnan perimiseen koskee myös poikkeamispäätöksen tai kaavamuutoksen mahdollistamia lisärakentamistilanteita.

 

3                    Ostaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja rakennuttamaan/rakentamaan myytävän tontin kokonaan valmiiksi 16.12.2007 päivätyn tarjouspyynnön ehtojen ja allekirjoittamansa ostotarjouksen mukaisesti sekä noudattaen hyvää rakennuttamis- ja rakentamiskäytäntöä.

 

Ostaja on velvollinen kustannuksellaan järjestämään tarjouspyynnön 9.4. kohdan mukaisesti yhdessä korttelin
nro 21010 muiden tonttien ostajien ja kaupungin kanssa myytävistä tonteista Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisen arkkitehtuurikutsukilpailun suunnitteluratkaisujen korkeatasoisen kaupunkikuvallisen ilmeen ja toteutuksen turvaamiseksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun tonttien kauppakirjat on allekirjoitettu.

 

4                    Myytävälle tontille on rakennettava vapaarahoitteisia korkealaatuisia omistusasuntoja. Hitas-sääntelyä ei noudateta. Asuntojen osalta tavoitteena on varauspäätöksen mukaisesti 75 h-m2:n keskipinta-ala.

 

Hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset on rakennettava tontille kahden vuoden kuluessa siitä, kun tonttia koskeva arkkitehtuurikutsukilpailu on järjestetty. Perus-tellusta syystä myyjä voi myöntää ostajan hakemuksesta mainittuun määräaikaan pidennystä.

 

5                    Ostaja on velvollinen liittymään alueelliseen pysäköintiyhtiöön tarjouspyynnön ja kaupunginhallituksen päätöksen 13.3.2006 (370 §) mukaisin ehdoin.

 

6                    Tonteilla 21010/1 - 4 on oikeus sijoittaa asemakaavan muutoksen nro 10900 ja rakennusluvan edellyttämät autopaikat alueelle toteutettavaan Etelä-Hermannin maanalaiseen pysäköintilaitokseen.

 

Mainittujen tonttien ostajat ovat velvolliset huolehtimaan, että po. autopaikat säilyvät tonttien asukkaiden käytössä.

 

Vastaavasti tontit 21010/1 - 4 ovat velvolliset korvauksetta sallimaan mainitun maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, ylläpidon ja uudistamisen sekä ajon ja kulun kyseiseen pysäköintilaitokseen tonttien maan-alaisilla osilla.

 

Mainittu oikeus käsittää muun muassa laitosta palvelevien sisäänkäyntirakennusten (hissi- ja porrasyhteys) ja muiden mahdollisten tarvittavien rakenteiden ja laitteiden sijoittamisen maanpinnalle integroituna asuintaloon tai erillisinä rakennuksina.

 

Tonteilla 21006/1, ja 3 - 4, 21007/2 - 6 (nykyisin
21007/2 - 3, 6 ja 7), 21008/1 - 4 (nykyisin 4 ja 5), 21009/1, 21010/1 - 4, 21011/1, 21012/1 - 3, 21013/2, 21020/1 ja 21021/1 - 2 on oikeus korvauksetta kulkuun pysäköintilaitokseen tontilla 21010/1 (E-kuilu) ja tonteilla 21010/2 - 3 (F-kuilu) sekä kaikilla muillakin tonteilla ja alueilla sijaitsevien laitoksen sisäänkäyntirakennusten kautta.

 

Samoin tontit 21010/1 - 3 sekä muutkin tontit ja alueet, joilla sijaitsee laitoksen sisäänkäyntirakennuksia, ovat velvolliset korvauksetta sallimaan vastaavan oikeuden mahdollisille pysäköintilaitoksen vuorottaispysäköijille.

 

7                    Ostaja on velvollinen tarvittaessa korvauksetta sallimaan julkisivuihin kiinnitettävät valaisimet. Valaisimien kiinnittäminen täytyy huomioida jo rakennusten suunnitteluvaiheessa.

 

8                    Ostaja on velvollinen korvauksetta sallimaan asemakaavassa osoitetun tontin osan käyttämisen yleiseen jalankulkuun ja polkupyöräilyyn sekä rakentamaan ja pitämään sen kustannuksellaan kunnossa ja puhtaana. Tämän mahdollistamiseksi asemakaavaan on merkitty tonteille rakennukseen jätettävä kulkuaukko.

 

9                    Kaupunki suorittaa kustannuksellaan tonttien 21010/1 - 2 tasauslouhinnat tarjouspyynnön mukaisesti.

 

10                 Myyjän tietojen mukaan myytävillä tonteilla ei aiemmin ole harjoitettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

 

Mikäli rakennettaessa kuitenkin ilmenee tarvetta maaperän puhdistamiseen, ostaja on velvollinen välittömästi ottamaan yhteyttä kiinteistöviraston tonttiosastoon (tontti-asiamies Maria Mannisto, puhelin 310 36454), jotta tarvittavasta menettelystä voitaisiin sopia.

 

Tällöin kaupunki vastaa ostajalle pilaantuneiden maa-ainesten poistamisesta aiheutuvista tavanomaisiin maan-rakennuskustannuksiin nähden ylimääräisistä kustannuksista.

 

11                 Ostaja on velvollinen kustannuksellaan poistamaan uudis-rakentamisen edellyttämässä laajuudessa tontilla tai sen maaperässä mahdollisesti olevat rakennus- tai muut jätteet ja vanhat rakenteet, kuten johdot, putket, pylväät, asfaltoinnin, perustukset tai muut vastaavat.

 

Myyjä ei vastaa ostajalle viivästyksestä johtuvista vahingoista, joita ostajan hankkeille saattaa aiheutua tontin maaperän puhdistamisesta tai tontilla tai sen maaperässä olevien rakenteiden, jätteiden tai muiden vastaavien poistamisesta.

 

12                 Helsingin kaupungilla ja sen määräämillä on oikeus korvauksetta toteuttaa tontille maanalaisia hankkeita sekä käyttää, ylläpitää ja uudistaa niitä edellyttäen, etteivät nämä estä eivätkä rajoita tontin asemakaavan eivätkä tarjouspyynnön mukaista toteuttamista eivätkä käyttöä.

 

13                 Myyjä ei vastaa ostajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, kuten esimerkiksi suunnittelukuluista, mikäli myyntipäätös ei tule lainvoimaiseksi tai mikäli hankkeen toteuttamisen edellyttämät rakennus- tai muut luvat eivät tule lainvoimaiseksi tai mikäli tontin myyminen viivästyy tarjouspyynnössä mainitusta syystä tai kaupungista riippumattomista syistä.

 

14                 Tontilla 21010/2 sijaitsee tiilinen savupiippu, joka on merkitty asemakaavassa merkinnällä sr-2. Savupiippu siirtyy tontin myynnin yhteydessä sen ainesosana ostajan omistukseen. Ostaja on velvollinen kustannuksellaan huolehtimaan piipun kunnossa- ja puhtaanapidosta.

 

15                 Jos ostaja ei noudata tämän kauppakirjan ehtoja, ostaja on velvollinen suorittamaan kaupungille mahdollisen vahingonkorvauksen lisäksi sopimussakkoa kulloinkin enintään 452 400 euroa.

 

16                 Ostaja on velvollinen muutoinkin noudattamaan 16.12.2007 päivätyn tarjouspyynnön ehtoja ja kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään Skanska Kodit Oy:lle tai sen toimesta perustettavalle yhtiölle Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin
nro 21010 tontti nro 3:n  2 914 500 euron kauppahinnalla.

 

Lisäksi kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

 

1                    Tontin kauppakirja on tehtävä ja allekirjoitettava viimeistään 30.6.2008, ellei kaupunki myönnä ostajalle hakemuksesta perustellusta syystä mainittuun määräaikaan pidennystä.

 

2                    Kaupassa noudatetaan ilmoitettua tonttikohtaista hintaa 31.10.2008 saakka. Mikäli kaupunki myöntää ostajalle hakemuksesta perustellusta syystä kaupan tekemiseen lisä-aikaa, kauppahinnalle lasketaan 1.11.2008 alkaen kaupan-tekopäivään saakka neljän (4) %:n suuruinen vuotuinen korko.

 

Ostaja suorittaa tontin kauppahinnan kokonaisuudessaan kaupungin pankkitilille ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle kauppakirjan allekirjoituksin.

 

Mikäli myytävälle tontille rakennettavien rakennusten kerrosalan määrä ylittää tontin asemakaavan muutokseen
nro 10900 merkityn rakennusoikeuden kerrosalaneliömetri-määrän (2 900 k-m2 tai 2 900 k-m2 + 800 k-m2), myyjällä on oikeus periä ostajalta kunkin ylityksen osalta lisäkauppahintaa tontin kaupantekohetken ja lisäkauppahinnan määräämishetken elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 = 100) pistelukujen mukaisessa suhteessa korjatun yksikköhinnan mukaan. Korjattava yksikköhinta (euro/k-m2) on tontin kauppahinta jaettuna tontin rakennusoikeuden määrällä (2 900 k-m2 tai 2 900 k-m2 + 800 k-m2). Perittävä kauppahinta on kuitenkin vähintään kaupantekohetken mukainen yksikköhinta (euroa/k-m2).

 

Myyjän oikeus lisäkauppahintaan tontin ostajalta on voi-massa viisi (5) vuotta sen jälkeen, kun tontin ensimmäisen rakennusluvan mukaiset rakennukset ovat valmistuneet ja hyväksytty käyttöönotettavaksi.

 

Ostaja on mahdollisen lisäkauppahinnan määrittämistä varten velvollinen toimittamaan kahden kuukauden kuluessa kohteen rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta tiedon kohteen lopullisesta asuinrakennusoikeuden kerrosala-neliömetrimäärästä (k-m2) kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

Ostaja on velvollinen suorittamaan mahdollisen lisäkauppahinnan kiinteistöviraston tonttiosastolle viimeistään viiden kuukauden kuluessa kohteen rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta.

 

Myytävälle tontille mahdollisesti toteutettavien liiketilojen sekä julkisten palvelutilojen ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peritään samaa kauppahintaa samojen periaatteiden mukaan kuin asuinrakennusoikeuden osalta.

 

Mainittu oikeus lisäkauppahinnan perimiseen koskee myös poikkeamispäätöksen tai kaavamuutoksen mahdollistamia lisärakentamistilanteita.

 

3                    Ostaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja rakennuttamaan/rakentamaan myytävän tontin kokonaan valmiiksi 16.12.2007 päivätyn tarjouspyynnön ehtojen ja allekirjoittamansa ostotarjouksen mukaisesti sekä noudattaen hyvää rakennuttamis- ja rakentamiskäytäntöä.

 

Ostaja on velvollinen kustannuksellaan järjestämään tarjouspyynnön 9.4. kohdan mukaisesti yhdessä korttelin nro 21010 muiden tonttien ostajien ja kaupungin kanssa myytävistä tonteista Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisen arkkitehtuurikutsukilpailun suunnitteluratkaisujen korkeatasoisen kaupunkikuvallisen ilmeen ja toteutuksen turvaamiseksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun tonttien kauppakirjat on allekirjoitettu.

 

4                    Myytävälle tontille on rakennettava vapaarahoitteisia korkealaatuisia omistusasuntoja. Hitas-sääntelyä ei noudateta. Asuntojen osalta tavoitteena on varauspäätöksen mukaisesti 75 h-m2:n keskipinta-ala.

 

Hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset on rakennettava tontille kahden vuoden kuluessa siitä, kun tonttia koskeva arkkitehtuurikutsukilpailu on järjestetty. Perus-tellusta syystä myyjä voi myöntää ostajan hakemuksesta mainittuun määräaikaan pidennystä.

 

5                    Ostaja on velvollinen liittymään alueelliseen pysäköintiyhtiöön tarjouspyynnön ja kaupunginhallituksen päätöksen 13.3.2006 (370 §) mukaisin ehdoin.

 

6                    Tonteilla 21010/1 - 4 on oikeus sijoittaa asemakaavan muutoksen nro 10900 ja rakennusluvan edellyttämät autopaikat alueelle toteutettavaan Etelä-Hermannin maanalaiseen pysäköintilaitokseen.

 

Mainittujen tonttien ostajat ovat velvolliset huolehtimaan, että kyseiset autopaikat säilyvät tonttien asukkaiden käytössä.

 

Vastaavasti tontit 21010/1 - 4 ovat velvolliset korvauksetta sallimaan mainitun maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, ylläpidon ja uudistamisen sekä ajon ja kulun kyseiseen pysäköintilaitokseen tonttien maanalaisilla osilla.

 

Mainittu oikeus käsittää muun muassa laitosta palvelevien sisäänkäyntirakennusten (hissi- ja porrasyhteys) ja muiden mahdollisten tarvittavien rakenteiden ja laitteiden sijoittamisen maanpinnalle integroituna asuintaloon tai erillisinä rakennuksina.

 

Tonteilla 21006/1, ja 3 - 4, 21007/2 - 6 (nykyisin
21007/2 - 3, 6 ja 7), 21008/1 - 4 (nykyisin 4 ja 5), 21009/1, 21010/1 - 4, 21011/1, 21012/1 - 3, 21013/2, 21020/1 ja 21021/1 - 2 on oikeus korvauksetta kulkuun pysäköintilaitokseen tontilla 21010/1 (E-kuilu) ja tonteilla 21010/2 - 3 (F-kuilu) sekä kaikilla muillakin tonteilla ja alueilla sijaitsevien laitoksen sisäänkäyntirakennusten kautta.

 

Samoin tontit 21010/1 - 3 sekä muutkin tontit ja alueet, joilla sijaitsee laitoksen sisäänkäyntirakennuksia, ovat velvolliset korvauksetta sallimaan vastaavan oikeuden mahdollisille pysäköintilaitoksen vuorottaispysäköijille.

 

7                    Ostaja on velvollinen tarvittaessa korvauksetta sallimaan julkisivuihin kiinnitettävät valaisimet. Valaisimien kiinnittäminen täytyy huomioida jo rakennusten suunnitteluvaiheessa.

 

8                    Ostaja on velvollinen korvauksetta sallimaan asemakaavassa osoitetun tontin osan käyttämisen yleiseen jalankulkuun ja polkupyöräilyyn sekä rakentamaan ja pitämään sen kustannuksellaan kunnossa ja puhtaana. Tämän mahdollistamiseksi asemakaavaan on merkitty tonteille rakennukseen jätettävä kulkuaukko.

 

9                    Myyjän tietojen mukaan myytävillä tonteilla ei aiemmin ole harjoitettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

 

Mikäli rakennettaessa kuitenkin ilmenee tarvetta maaperän puhdistamiseen, ostaja on velvollinen välittömästi ottamaan yhteyttä kiinteistöviraston tonttiosastoon (tontti-asiamies Maria Mannisto, puhelin 310 36454), jotta tarvittavasta menettelystä voitaisiin sopia.

 

Tällöin kaupunki vastaa ostajalle pilaantuneiden maa-ainesten poistamisesta aiheutuvista tavanomaisiin maan-rakennuskustannuksiin nähden ylimääräisistä kustannuksista.

 

10                 Ostaja on velvollinen kustannuksellaan poistamaan uudis-rakentamisen edellyttämässä laajuudessa tontilla tai sen maaperässä mahdollisesti olevat rakennus- tai muut jätteet ja vanhat rakenteet, kuten johdot, putket, pylväät, asfaltoinnin, perustukset tai muut vastaavat.

 

Myyjä ei vastaa ostajalle viivästyksestä johtuvista vahingoista, joita ostajan hankkeille saattaa aiheutua tontin maaperän puhdistamisesta tai tontilla tai sen maaperässä olevien rakenteiden, jätteiden tai muiden vastaavien poistamisesta.

 

11                 Helsingin kaupungilla ja sen määräämillä on oikeus korvauksetta toteuttaa tontille maanalaisia hankkeita sekä käyttää, ylläpitää ja uudistaa niitä edellyttäen, etteivät nämä estä eivätkä rajoita tontin asemakaavan eivätkä tarjouspyynnön mukaista toteuttamista eivätkä käyttöä.

 

12                 Myyjä ei vastaa ostajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, kuten esimerkiksi suunnittelukuluista, mikäli myyntipäätös ei tule lainvoimaiseksi tai mikäli hankkeen toteuttamisen edellyttämät rakennus- tai muut luvat eivät tule lainvoimaiseksi tai mikäli tontin myyminen viivästyy tarjouspyynnössä mainitusta syystä tai kaupungista riippumattomista syistä.

 

13                 Jos ostaja ei noudata tämän kauppakirjan ehtoja, ostaja on velvollinen suorittamaan kaupungille mahdollisen vahingonkorvauksen lisäksi sopimussakkoa kulloinkin enintään 582 900 euroa.

 

14                 Ostaja on velvollinen muutoinkin noudattamaan 16.12.2007 päivätyn tarjouspyynnön ehtoja ja kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään Skanska Kodit Oy:lle tai sen toimesta perustettavalle yhtiölle Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan korttelin nro 21010 tontti
nro 4:n  2 914 500 euron kauppahinnalla.

 

Lisäksi kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

 

1                    Tontin kauppakirja on tehtävä ja allekirjoitettava viimeistään 30.6.2008, ellei kaupunki myönnä ostajalle hakemuksesta perustellusta syystä mainittuun määräaikaan pidennystä.

 

2                    Kaupassa noudatetaan ilmoitettua tonttikohtaista hintaa 31.10.2008 saakka. Mikäli kaupunki myöntää ostajalle hakemuksesta perustellusta syystä kaupan tekemiseen lisä-aikaa, kauppahinnalle lasketaan 1.11.2008 alkaen kaupan-tekopäivään saakka neljän (4) %:n suuruinen vuotuinen korko.

 

Ostaja suorittaa tontin kauppahinnan kokonaisuudessaan kaupungin pankkitilille ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle kauppakirjan allekirjoituksin.

 

Mikäli myytävälle tontille rakennettavien rakennusten kerrosalan määrä ylittää tontin asemakaavan muutokseen
nro 10900 merkityn rakennusoikeuden kerrosalaneliömetri-määrän (2 900 k-m2 tai 2 900 k-m2 + 800 k-m2), myyjällä on oikeus periä ostajalta kunkin ylityksen osalta lisäkauppahintaa tontin kaupantekohetken ja lisäkauppahinnan määräämishetken elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 = 100) pistelukujen mukaisessa suhteessa korjatun yksikköhinnan mukaan. Korjattava yksikköhinta (euro/k-m2) on tontin kauppahinta jaettuna tontin rakennusoikeuden määrällä (2 900 k-m2 tai 2 900 k-m2 + 800 k-m2). Perittävä kauppahinta on kuitenkin vähintään kaupantekohetken mukainen yksikköhinta (euroa/k-m2).

 

Myyjän oikeus lisäkauppahintaan tontin ostajalta on voi-massa viisi (5) vuotta sen jälkeen, kun tontin ensimmäisen rakennusluvan mukaiset rakennukset ovat valmistuneet ja hyväksytty käyttöönotettavaksi.

 

Ostaja on mahdollisen lisäkauppahinnan määrittämistä varten velvollinen toimittamaan kahden kuukauden kuluessa kohteen rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta tiedon kohteen lopullisesta asuinrakennusoikeuden kerrosala-neliömetrimäärästä (k-m2) kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

Ostaja on velvollinen suorittamaan mahdollisen lisäkauppahinnan kiinteistöviraston tonttiosastolle viimeistään viiden kuukauden kuluessa kohteen rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta.

 

Myytävälle tontille mahdollisesti toteutettavien liiketilojen sekä julkisten palvelutilojen ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peritään samaa kauppahintaa samojen periaatteiden mukaan kuin asuinrakennusoikeuden osalta.

 

Mainittu oikeus lisäkauppahinnan perimiseen koskee myös poikkeamispäätöksen tai kaavamuutoksen mahdollistamia lisärakentamistilanteita.

 

3                    Ostaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja rakennuttamaan/rakentamaan myytävän tontin kokonaan valmiiksi 16.12.2007 päivätyn tarjouspyynnön ehtojen ja allekirjoittamansa ostotarjouksen mukaisesti sekä noudattaen hyvää rakennuttamis- ja rakentamiskäytäntöä.

 

Ostaja on velvollinen kustannuksellaan järjestämään tarjouspyynnön 9.4. kohdan mukaisesti yhdessä korttelin
nro 21010 muiden tonttien ostajien ja kaupungin kanssa myytävistä tonteista Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisen arkkitehtuurikutsukilpailun suunnitteluratkaisujen korkeatasoisen kaupunkikuvallisen ilmeen ja toteutuksen turvaamiseksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun tonttien kauppakirjat on allekirjoitettu.

 

4                    Myytävälle tontille on rakennettava vapaarahoitteisia korkealaatuisia omistusasuntoja. Hitas-sääntelyä ei noudateta. Asuntojen osalta tavoitteena on varauspäätöksen mukaisesti 75 h-m2:n keskipinta-ala.

 

Hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset on rakennettava tontille kahden vuoden kuluessa siitä, kun tonttia koskeva arkkitehtuurikutsukilpailu on järjestetty. Perus-tellusta syystä myyjä voi myöntää ostajan hakemuksesta mainittuun määräaikaan pidennystä.

 

5                    Ostaja on velvollinen liittymään alueelliseen pysäköintiyhtiöön tarjouspyynnön ja kaupunginhallituksen päätöksen 13.3.2006 (370 §) mukaisin ehdoin.

 

6                    Tonteilla 21010/1 - 4 on oikeus sijoittaa asemakaavan muutoksen nro 10900 ja rakennusluvan edellyttämät autopaikat alueelle toteutettavaan Etelä-Hermannin maanalaiseen pysäköintilaitokseen.

 

Mainittujen tonttien ostajat ovat velvolliset huolehtimaan, että kyseiset autopaikat säilyvät tonttien asukkaiden käytössä.

 

Vastaavasti tontit 21010/1 - 4 ovat velvolliset korvauksetta sallimaan mainitun maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, ylläpidon ja uudistamisen sekä ajon ja kulun kyseiseen pysäköintilaitokseen tonttien maanalaisilla osilla.

 

Mainittu oikeus käsittää muun muassa laitosta palvelevien sisäänkäyntirakennusten (hissi- ja porrasyhteys) ja muiden mahdollisten tarvittavien rakenteiden ja laitteiden sijoittamisen maanpinnalle integroituna asuintaloon tai erillisinä rakennuksina.

 

Tonteilla 21006/1, ja 3 - 4, 21007/2 - 6 (nykyisin
21007/2 - 3, 6 ja 7), 21008/1 - 4 (nykyisin 4 ja 5), 21009/1, 21010/1 - 4, 21011/1, 21012/1 - 3, 21013/2, 21020/1 ja 21021/1 - 2 on oikeus korvauksetta kulkuun pysäköintilaitokseen tontilla 21010/1 (E-kuilu) ja tonteilla 21010/2 - 3 (F-kuilu) sekä kaikilla muillakin tonteilla ja alueilla sijaitsevien laitoksen sisäänkäyntirakennusten kautta.

 

Samoin tontit 21010/1 - 3 sekä muutkin tontit ja alueet, joilla sijaitsee laitoksen sisäänkäyntirakennuksia, ovat velvolliset korvauksetta sallimaan vastaavan oikeuden mahdollisille pysäköintilaitoksen vuorottaispysäköijille.

 

7                    Ostaja on velvollinen tarvittaessa korvauksetta sallimaan julkisivuihin kiinnitettävät valaisimet. Valaisimien kiinnittäminen täytyy huomioida jo rakennusten suunnitteluvaiheessa.

 

8                    Ostaja on velvollinen korvauksetta sallimaan asemakaavassa osoitetun tontin osan käyttämisen yleiseen jalankulkuun ja polkupyöräilyyn sekä rakentamaan ja pitämään sen kustannuksellaan kunnossa ja puhtaana. Tämän mahdollistamiseksi asemakaavaan on merkitty tonteille rakennukseen jätettävä kulkuaukko.

 

9                    Myyjän tietojen mukaan myytävillä tonteilla ei aiemmin ole harjoitettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

 

Mikäli rakennettaessa kuitenkin ilmenee tarvetta maaperän puhdistamiseen, ostaja on velvollinen välittömästi ottamaan yhteyttä kiinteistöviraston tonttiosastoon (tontti-asiamies Maria Mannisto, puhelin 310 36454), jotta tarvittavasta menettelystä voitaisiin sopia.

 

Tällöin kaupunki vastaa ostajalle pilaantuneiden maa-ainesten poistamisesta aiheutuvista tavanomaisiin maan-rakennuskustannuksiin nähden ylimääräisistä kustannuksista.

 

10                 Ostaja on velvollinen kustannuksellaan poistamaan uudis-rakentamisen edellyttämässä laajuudessa tontilla tai sen maaperässä mahdollisesti olevat rakennus- tai muut jätteet ja vanhat rakenteet, kuten johdot, putket, pylväät, asfaltoinnin, perustukset tai muut vastaavat.

 

Myyjä ei vastaa ostajalle viivästyksestä johtuvista vahingoista, joita ostajan hankkeille saattaa aiheutua tontin maaperän puhdistamisesta tai tontilla tai sen maaperässä olevien rakenteiden, jätteiden tai muiden vastaavien poistamisesta.

 

11                 Helsingin kaupungilla ja sen määräämillä on oikeus korvauksetta toteuttaa tontille maanalaisia hankkeita sekä käyttää, ylläpitää ja uudistaa niitä edellyttäen, etteivät nämä estä eivätkä rajoita tontin asemakaavan eivätkä tarjouspyynnön mukaista toteuttamista eivätkä käyttöä.

 

12                 Myyjä ei vastaa ostajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, kuten esimerkiksi suunnittelukuluista, mikäli po. myyntipäätös ei tule lainvoimaiseksi tai mikäli hankkeen toteuttamisen edellyttämät rakennus- tai muut luvat eivät tule lainvoimaiseksi tai mikäli tontin myyminen viivästyy tarjouspyynnössä mainitusta syystä tai kaupungista riippumattomista syistä.

 

13                 Jos ostaja ei noudata tämän kauppakirjan ehtoja, ostaja on velvollinen suorittamaan kaupungille mahdollisen vahingonkorvauksen lisäksi sopimussakkoa kulloinkin enintään 582 900 euroa.

 

14                 Ostaja on velvollinen muutoinkin noudattamaan 16.12.2007 päivätyn tarjouspyynnön ehtoja ja kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään VVO Rakennuttaja Oy:n ja Skanska Kodit Oy:n tai niiden toimesta perustettavien yhtiöiden kanssa tonttien lopulliset kauppakirjat sekä niihin tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, VVO Rakennuttaja Oy:lle ja Skanska Kodit Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Havainnekuvat

 

Liite 2

Kopio asemakaavakartasta nro 10900

 

 

 

 


3

ARABIANRANNAN TEOLLISUUSTONTTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEEN (NRO 11615) LIITTYVIEN MAANKÄYTTÖSOPIMUSTEN TEKEMINEN SUOMEN OSATONTTI OY:N JA KIINTEISTÖ OY RAJASAMPAANRANTA 2:N KANSSA (TOUKOLA, KORTTELI 23669)

 

Khs 2008-31

 

23. kaupunginosan (Toukola) korttelin nro 23669 tontit nro 13 ja 14; Arabiankatu

 

Kiinteistölautakunta toteaa (18.12.2007) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Wärtsilä Oyj Abp:n, sittemmin Suomen Osatontti Oy:n (Etera), ja Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2:n (Varma) omistamille tonteille on laadittu asemakaavan muutosehdotus, jonka mukaan niille voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten, yleisten rakennusten ja toimistorakennusten korttelialue muutettaisiin osin asuinkerrostalojen, osin toimitilarakentamisen korttelialueiksi.

 

Koska tämä merkitsee alueiden arvon merkittävää nousua, yhtiöiden kanssa esitetään tehtäväksi maankäyttösopimukset. Sopimusten perusteella yhtiöt sitoutuvat maksamaan kaupungille korvauksia sen vastaavissa tapauksissa noudattamien periaatteiden mukaisesti. Korvausten yhteismäärä on noin 972 000 euroa. Korvauksesta osa on tässä tapauksessa suunniteltu kanavoitavan alueelle mm. sen profiilia edelleen kohottamaan suunnitellun taidepuiston kustannusten kattamiseen siltä osin, kuin ne poikkeavat tavanomaisesta.

 

Nykyinen asemakaava

 

Alueella voimassa oleva asemakaava on hyväksytty vuonna 2001. Asemakaavassa alue on ympäristöhaittoja aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten, yleisten rakennusten sekä toimistorakennusten korttelialuetta. Tontin 23669/13 rakennusoikeus on 16 700 k-m2 ja tontin 23669/14 rakennusoikeus 40 000 k-m2. Tontilla 23669/13, Hämeentien varrella ja Arabiankadun kulmauksessa sijaitsee säilytettäviä rakennuksia (asemakaavassa sr-2). Tontille 23669/13 rakennettavien rakennusten enimmäiskerrosluku vaihtelee kolmesta kuuteen. Tontille 23669/14 saa rakentaa enintään seitsenkerroksisen rakennuksen.


Asemakaavan muutos

 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa ympäristöhaittoja aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten sekä yleisten rakennusten ja toimistorakennusten korttelialueen tontteja pääosin asuin-käyttöön. Muutos on tullut ajankohtaiseksi asuntojen kysynnän lisääntyessä jatkuvasti Arabianrannassa samalla kun toimitilojen tarjonta pitkälläkin aikavälillä ylittää kysynnän. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on myös nopeuttaa rakentamista Arabianrannassa ja näin luoda edellytyksiä kaupunkikuvan kohentamiselle ja infrastruktuurin täysipainoiselle hyödyntämiselle.

 

Toimitilakerrosala vähenee asemakaava-alueella 56 700 k-m2:stä 16 400 k-m2:iin. Vastaavasti uutta asuntokerrosalaa tulee 21 000 k-m2.

 

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2:n omistamilla tonteilla Arabiankadun ja Hämeentien risteyksessä nykyinen asemakaava jää käyttötarkoituksen (TYYK = ympäristöhaittoja aiheuttamattoman teollisuus- ja varastorakennusten, yleisten rakennusten sekä toimistorakennusten korttelialue) osalta voimaan mutta rakennusoikeus pienenee. Tontin rakennusoikeus pienenee 26 700 k-m2:stä 11 300 k-m2:iin, koska pinta-ala pienenee.

 

Teollisuustonttien rajoja muutetaan siten, että korttelin 23669 etelänurkkaan ja kaakkoislaidalle muodostetaan kaksi asuntotonttia (AK), tontit 23669/23 ja 23669/22, sekä toimitilatontti (KTY) 23669/21.

 

Tältä osin korttelimaan käyttötarkoitus muuttuu ympäristöhaittoja aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten, yleisten rakennusten sekä toimistorakennusten korttelialueesta asuinkerrostalojen kortteli-alueeksi ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Näiden tonttien alue on nyt pääosin rakentamatonta.

 

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2:n omistaman asuntotontin 23669/23 kerrosala on 10 000 k-m2.

 

Wärtsilä Oyj:n Suomen Osatontti Oy:lle myymän asuntotontin 23669/22 kerrosala on 11 000 k-m2.

 

Kaj Franckin aukion tuntumassa Suomen Osatontti Oy:n omistamalla alueella on 5 100 k-m2:n suuruinen liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (KTY) tontti toimistorakennusta varten (Portaali 3). Tontille on mahdollista rakentaa enintään 8-kerroksinen rakennus.

 

Kaikki autopaikat sijoitetaan korttelialueelle rakennusten ja pihakannen alle tai pysäköintilaitokseen.

 

Merkitys maanomistajille ja neuvottelutulokset

 

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2:n omistamien kiinteistöjen rakennusoikeus muuttuu asemakaavamuutoksen myötä siten, että sen alueelle nyt osoitetun 26 700 k-m2:n TYYK-rakennusoikeuden määrä vähenee 11 300 k-m2:iin ja sille osoitetaan 10 000 k-m2 uutta AK-rakennusoikeutta.

 

Suomen Osatontti Oy:n omistamille maille puolestaan osoitetaan nykyisen 30 000 k-m2:n TYYK-rakennusoikeuden sijasta 11 000 k-m2
AK-rakennusoikeutta ja 5 100 k-m2 KTY-rakennusoikeutta.

 

Molemmille maanomistajille koituu asemakaavamuutoksesta merkittävänä pidettävää hyötyä, minkä johdosta molempien kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimuksen tekemisestä. Neuvotteluissa on päädytty ratkaisuun, jonka mukaan Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 maksaa kaupungille asemakaavasta koituvien hyötyjen ja kustannusten tasaamiseksi 793 333 euroa ja Suomen Osatontti Oy 178 333 euroa.

 

Kaj toteaa, että Tapio Wirkkalan puiston taideosuuden suunnittelua varten osoitetaan Kj:n päätöksellä 70 000 euron määräraha. Puiston rahoitus, siltä osin kuin se poikkeaa tavanomaisesta puistorakentamisesta, katetaan alueen maankäyttösopimusten perusteella saaduilla ja saatavilla korvauksilla.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2:n ja Suomen Osatontti Oy:n kanssa esityslistan esityslistan asian liitteinä olevien sopimusluonnosten mukaiset sopimukset sekä tarvittaessa tekemään sopimuksiin vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Suomen Osatontti Oy:n kanssa tehtävä sopimus

 

Liite 2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2:n kanssa tehtävä sopimus

 

Liite 3

Kartta asemakaavan muutosalueesta

 

 

 

 


4

FASTIGHETS AB NORRA KAJEN 4:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-393

 

Fastighets Ab Norra Kajen 4 pyytää (26.10.2007) poikkeamislupaa 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelin nro 8 tontille nro 9 (Pohjoisranta 4). Hakijan tarkoituksena on palauttaa Pohjoisrannan puoleisen rakennuksen (Standertskjöldin talo) viides kerros sekä saman rakennuksen Kirkkokadun puoleisen osan toinen kerros (889 + 179 k-m2 =1 068 k-m2) toimistokäytöstä pysyvästi takaisin asuinkäyttöön.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (19.2.2008), että hakemus koskee aluetta, jolle asemakaavan muuttaminen tai laatiminen on vireillä, ja jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto.

 

Selostus                            Alueella on voimassa vuonna 1836 hyväksytty asemakaava nro 461. Käyttötarkoitusta tai rakennusoikeutta ei kaavassa ole määritelty.

 

Tällä läpi korttelin ulottuvalla tontilla on kaksi rakennusta, joista Pohjoisrannan puoleisen suunnitteli arkkitehti Theodor Höijer vuonna 1885. Kiinteistö oli alun perin nelikerroksinen mutta korotettiin 1950-luvulla kerroksella. Kivijalassa on lisäksi myymälätilaa. Talo on rakennettu alun perin asuinkäyttöön, mutta on myöhemmin muutettu toimistokäyttöön. Rakennus on keskeinen osa Höijerin 1880-luvun tuotannossa. Sen julkisivut edustavat Helsingin parhaiten säilyneitä 1800-luvun stuckojulkisivuja. Kantakaupungin rakennussuojeluinventaariossa rakennus on luokiteltu ylimpään luokkaan rakennustaiteellisin, historiallisin ja kaupunkikuvallisin perustein. Rekisteritietojen mukainen käytetty kerrosala koko tontilla on 10 806 k-m2, mikä vastaa tonttitehokkuutta et=4,54.

 

Piha on asvaltoitu ja siellä on useita autotalleja sekä pihalle pysäköityjä autoja.

 

Hakijan tarkoituksena on muuttaa rakennuksen 5. kerros sekä osa 2. kerroksesta toimistokäytöstä takaisin asuinkäyttöön.

 


Tontille on jo tehty Meritullinkadun puoleiseen rakennukseen samansisältöinen poikkeamishakemus toimistotilojen muuttamisesta asunnoiksi

(Meritullinkatu 3, vaihe 1). Tämän jälkeen tontti on jo suurimmalta osaltaan muutettu asuinkäyttöön, ja odotettavissa on, että loputkin tilat muutetaan asunnoiksi lähiaikoina.

 

Saadut lausunnot           Kaupunginhallituksen (17.12.2007 § 1634) tontin Meritullinkadun puoleisesta rakennuksesta tekemän poikkeamispäätöksen ehtoina on, että ennen rakennusluvan myöntämistä uusien asuntojen vaatimat autopaikat osoitetaan lähialueen pysäköintilaitoksista, pihalta poistetaan kaikki autopaikat ja esitetään pihasuunnitelma, osa autotalleista otetaan ulkoiluväline- ja lastenvaunuvarastokäyttöön sekä jätetilan riittävyys tutkitaan.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (11.1.2008). Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että periaatteessa rakennuksen palauttamiseen osittain asuinkäyttöön ei ole estettä. Autopaikat tulee pihalta poistaa ja piha tulee suunnitella oleskelukäyttöön. Lisäksi asuinkäytön vaatimat yhteistilat (UVV, LVV) tulee osoittaa nykyisistä autotallitiloista. Jätetilan riittävyys koko yhtiölle tulee tarkistaa. Asuinkäytön vaatimat autopaikat (1/140 saneeraus-k-m2,, yht. 13 kpl) on osoitettava lähialueen pysäköintilaitoksista. Tontin 1. vaiheen rakennusluvan yhteydessä on esitetty pihasuunnitelma.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että pihan oleskelualueen, yhteistilojen sekä jätetilan määrä tulee suunnitella yhdessä Meritullinkadun puoleisen rakennuksen muutoksen kanssa. Ulkoiluvälinevaraston, lastenvaunuvaraston ja jätetilan suunnittelussa on noudatettava rakennusvalvontaviraston asuinkerrostalojen yhteistilojen mitoitusohjeita. Pihan autoliikennettä tulee pihan turvallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi vähentää muuttamalla autotallitiloja yhteistiloiksi sekä poistamalla pihalle pysäköidyt autot. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta edellä mainituin ehdoin.

 

Poikkeamisen erityinen syy on rakennuksen tarkoituksenmukainen käyttö.

 


Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta ehdolla että:

 

-                     uusien asuntojen vaatimat autopaikat (yht. 13 kpl) on osoitettava lähialueen pysäköintilaitoksista

 

-                     kaikki autopaikat tulee pihalta poistaa

 

-                     asuntojen yhteistilat ja jätehuone - päivittäistavarakaupan jätetilan tarve huomioiden - tulee koko tontille (vaiheet 1 ja 2, 2 496 + 1 068 = 3 564 k-m2) rakentaa rakennusvalvontaviraston mitoitusohjeen mukaisesti

 

-                     pihan autotalleista tulisi ainakin vaikeimmin ajettavat (reunimmaisena vasemmalla ja oikealla) ottaa yhteistilakäyttöön pihan käytettävyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-393/526 mukaisena edellyttäen, että

 

-                     uusien asuntojen vaatimat autopaikat (yht 13 kpl) osoitetaan lähialueen pysäköintilaitoksista,

 

-                     kaikki autopaikat pihalta poistetaan,

 

-                     asuntojen yhteistilat ja jätehuone - päivittäistavarakaupan jätetilan tarve huomioiden - koko tontille (vaiheet 1 ja 2, 2 496 + 1 068 = 3 564 k-m2) rakennetaan rakennusvalvontaviraston mitoitusohjeiden mukaisesti, ja

 

-                     pihan autotalleista ainakin vaikeimmin ajettavat (reunimmaisena vasemmalla ja oikealla) otetaan yhteistilakäyttöön pihan käytettävyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.


Lisäksi kaupunginhallitus katsoo, että pihan oleskelualueen, yhteistilojen sekä jätetilan määrä tulisi suunnitella yhdessä Meritullinkadun puoleisen rakennuksen muutoksen kanssa (rakennuslupatunnus 1-2557-07-S).

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Kruununhaan tontti 8/9)

 

Liite 2

Ympäristökartta (Kruununhaan tontti 8/9)

 

Liite 3

Asemapiirustus (Kruununhaan tontti 8/9)

 

 

 

 


5

HAAGAN NUORISOKODIN KÄYTTÖÖN KUNNOSTETUN TALON KORJAUS- JA MUUTOSTÖIDEN HANKESUUNNITELMAN ENIMMÄISHINNAN KOROTTAMINEN

 

Khs 2004-1157

 

Kiinteistölautakunta toteaa (22.1.2008) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Kaupunginhallitus päätti 30.8.2004 (1043 §) hyväksyä Haagan nuorisokodin uuden yksikön Pukinmäessä osoitteessa Unikkopolku 4 sijaitsevan, käytöstä poistetun Eskolan päiväkotirakennuksen muutos- ja korjaustöiden 16.4.2004 päivätyn hankesuunnitelman siten, että laajuus on 820 brm2 ja enimmäishinta arvonlisäverottomana 1 010 000 euroa, arvonlisäverollisena 1 230 000 euroa.

 

Vuodeksi 2005 ohjelmoitu toteutus siirtyi kaksi vuotta myöhemmäksi, kun talon naapurustosta kuusi asunto-osakeyhtiötä teki hankesuunnitelmasta tuloksettoman valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

Kiinteistölautakunta päätti 9.1.2007 (13 §) tilata kunnostettavan talon korjaus- ja muutostyöt hankepäätöksen enimmäishinnan mukaisesti.

 

Kustannukset                  Hankkeen viivästymisestä ja osin kiristyneistä viranomaismääräyksistä ja vasta rakennusaikana esiin tulleista kunnostustarpeista johtuen pakollisiin korjaustoimenpiteisiin suunnittelu mukaan lukien tarvittava lisämääräraha on yhteensä arvonlisäverottomana 150 000 euroa, arvonlisäverollisena 183 000 euroa.

 

Kokonaiskustannus kaikkien lisätoimenpiteiden jälkeen on seuraava:

 

 

 

e, alv. 0 %

e, alv. 22 %

 

Indeksikorjattu enimmäishinta hankkeelle

 

1 070 000

 

1 270 000

 

Lisämääräraha

150 000

183 000

 

Yhteensä

1 220 000

1 453 000

 

Lopullinen kokonaiskustannus ylittää enimmäishinnan 14 %:lla. Lisärahoitettavat toimenpiteet on tarkoitus suorittaa kevään 2008 aikana. Ne maksetaan talousarvion alakohdan 8020202 varoista.

 

Kiinteistölautakunta esittää Haagan nuorisokodin käyttöön kunnostettavan talon korjaus- ja muutostöiden hankepäätöksen 30.8.2004 (1043 §) enimmäishinnan korottamisen hyväksymistä arvonlisäverottomana 1 220 000 euroon, arvonlisäverollisena 1 453 000 euroon.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (26.3.2008) hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta, että hankkeen kustannukset ylittyvät ilman arvonlisäveroa 150 000 euroa eli n. 14 %. Ylitys johtuu hankkeen viivästymisestä naapuriyhtiöiden valitusten takia sekä rakennusaikana ilmenneistä ennakoimattomista korjaustarpeista.

 

Uudeksi enimmäishinnaksi tulisi hyväksyä ilman arvonlisäveroa 1 220 000 euroa ja arvonlisäveroineen 1 453 000 euroa urakkatarjousten hintatasossa 10/2006. 

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa enimmäishinnan korottamista esityksen mukaisesti.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Haagan nuorisokodin 16.4.2004 päivätyn hankesuunnitelman enimmäishinnan korotuksen siten, että uusi arvonlisäverollinen enimmäishinta on 1 453 000 euroa (veroton hinta 1 220 000 euroa) hintatasossa 10/2006.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kustannusarvio 11.4.2004

 

Liite 2

Kustannusarvio 27.7.2004

 

 

 

 


6

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY ELIMÄENKATU 12 - 16:N KANSSA HELSINGIN KAUPUNGIN VALLILAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 695 TONTIN 1 POIKKEAMISLUVAN JOHDOSTA

 

Khs 2008-849

 

Kiinteistölautakunta toteaa (18.3.2008) seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Kiinteistö Oy Elimäenkatu 12 - 16 on hakenut lupaa saada poiketa ase-makaavasta omistamallaan Vallilan teollisuustontilla 22695/1. Poikkeamisluvan myöntämisen seurauksena tontin arvo nousee merkittävästi. Kaupunki on käynyt yhtiön kanssa kaupunginhallituksen päätöksessä 9.2.2004 edellytetyt maapoliittiset neuvottelut. Neuvottelujen tuloksena yhtiön kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, jonka mukaan yhtiö suorittaa kaupungille 216 000 euroa korvauksena rakentamismahdollisuuksiensa paranemisesta.

 

Voimassa oleva asemakaava

 

Tontilla on voimassa 23.1.1984 vahvistettu asemakaava nro 8529, jossa tontti on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Tontin rakennusoikeus on 20 520 k-m2.

 

Maanomistus ja nykytilanne

 

Tontin ja sillä olevan rakennuksen omistaa Kiinteistö-Tapiola Oy:n kokonaan omistama Kiinteistö Oy Elimäenkatu 12 - 16. Tontilla on teollisuus- ja varastorakennus, jonka kerrosala on 21 630 k-m2.

 

Poikkeamishakemuksen sisältö

 

Poikkeamishakemuksen mukaan rakennuksen pääkäyttötarkoitus muuttuisi toimistovaltaiseksi toimitilarakennukseksi ja rakennuksen toteutunut kerrosala lisääntyisi noin 200 k-m2:llä. Lisäksi rakennuksen
1. kerros muutettaisiin liiketilaksi, yksi sisäpiha katettaisiin valokatteella ja tarvittavat autopaikat sijoitettaisiin tontille kellariin ja piha-alueelle.

 

Alueen arvo nousee       Poikkeamisluvan myötä tontin arvo nousee merkittävästi, joten maan-omistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut.

 

./.                   Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä oleva sopimusehdotus.

 

Sopimusehdotus             Sopimusehdotuksen mukaan Kiinteistö Oy Elimäenkatu 12 - 16 suorittaa kaupungille korvausta Vallilan tontin 695/1 rakentamismahdollisuuksien paranemisesta 216 000 euroa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun poikkeamisluvan mukaiselle rakentamiselle tai sen osalle on myönnetty lainvoimainen poikkeamislupa.

 

Korvaukselle lasketaan 3 %:n vuotuinen korko sopimuksen allekirjoituksesta maksupäivään asti.

 

Klk katsoo, että sopimus on kaupunginhallituksen päätöksen ja noudatetun käytännön mukainen ja esittää sen hyväksymistä. Yhtiö on sitoutunut allekirjoittamaan esityksen mukaisen sopimuksen viipymättä sen jälkeen, kun kaupunginhallitus on sen hyväksynyt.

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Elimäenkatu 12 – 16 hakemus poiketa asemakaavasta tulee Khn käsittelyyn lausunnon antamista varten Uudenmaan ympäristökeskukselle huhtikuun aikana.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Elimäenkatu 12 - 16:n kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITE

Sopimusluonnos

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KAMPIN KESKUS OY:N HALLITUKSEN JÄSENEKSI

 

Khs 2008-945

 

Kampin Keskus Oy on pyytänyt (4.4.2008) Helsingin kaupunkia nimeämään edustajansa yhtiön hallitukseen. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 17.4.2008.

 

Kaj toteaa, että Kampin keskuksen kehittämistä ja toteuttamista koskevan perussopimuksen, 14.6.2002, mukaan SRV (yritys) perusti Kampin keskuksen yksityisten kiinteistönomistajien omistukseen siirtyneen yhtiön (Kampin Keskus Oy:n), joka huolehtii Kampin keskuksen kiinteistöjen keskinäisistä sekä kiinteistöjen ja kaupungin omistukseen tulevien tilojen yhteisjärjestelyistä ja yhteistoiminnasta samoin kuin kiinteistöjen alueille toteutettavista julkisista yhteyksistä.

 

Kaupungilla on yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus nimetä yksi edustaja käyttöyhtiön hallitukseen.

 

Khs nimesi 2.4.2007 kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen kiinteistöpäällikkö Pekka Hapuojan kiinteistövirastosta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajaksi Kampin Keskus Oy:n hallitukseen vuodelle 2008 kiinteistöpäällikkö Pekka
Hapuojan kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote Kampin Keskus Oy:lle, Pekka Hapuojalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


8

FINLANDIA-TALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-892

 

Kaj toteaa, että Finlandia-talo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2008 klo 13.00 Finlandia-talo Oy:n toimitalossa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

 

Kaupunki omistaa kaikki yhtiön osakkeet.

 

Yhtiön hallituksessa Khn nimeäminä ovat kaupungin edustajina olleet kauppatieteen tohtori Jarmo R. Lehtinen, johtaja Jukka Niemi, toimitilapäällikkö Unto Ojala kiinteistövirastosta, matkailupäällikkö Pirkko Nyman talous- ja suunnittelukeskuksesta ja projektipäällikkö Minna Maarttola talous- ja suunnittelukeskuksesta.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Tarkastuslautakunta on 24.10.2007 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevän tilintarkastajan.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Finlandia-talo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.4.2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle hallituksen puheenjohtajaksi kauppatieteen tohtori Jarmo R. Lehtistä ja varapuheenjohtajaksi johtaja Jukka Niemeä sekä hallituksen jäseniksi toimitilapäällikkö Unto Ojalaa kiinteistövirastosta, matkailupäällikkö Pirkko Nymania talous- ja suunnittelukeskuksesta ja projektipäällikkö Minna Maarttolaa talous- ja suunnittelukeskuksesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2008 Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Tiina Lind).

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


9

SVENSKA HANDELSLÄROVERKET FASTIGHETS AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-837

 

Kaj toteaa, että Fastighets Ab Svenska Handelsläroverket -nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 22.4.2008 klo 14.30 kiinteistöviraston tilakeskuksessa, 1. krs Sörnäistenkatu 1.

 

Yhtiö omistaa Lauttasaaressa, osoitteessa Haahkapolku 3 sijaitsevan koulurakennuksen. Rakennusta käytetään noin vuoden ajan päiväkoti Lokin väistötiloina. Rakennuksen liikuntasali on vuokrattu liikuntaviraston käyttöön. Väistötilakäytön jälkeen yhtiön osakkeet on tarkoitus myydä Eläkevakuutusyhtiö Eteralle vanhusten palveluasumiskäyttöön.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään vuoden 2007 tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä talousarvion vahvistaminen ja vastikkeen määrääminen vuodelle 2008.

 

Khn nimeämän yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttänen, toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbom ja toimitilapäällikkö Unto Ojala kiinteistövirastosta.

 

Tarkastuslautakunta on 21.11.2007 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevän tilintarkastajan.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Fastighets Ab Svenska Handelsläroverket ‑nimisen yhtiön 22.4.2008 kiinteistöviraston tilakeskuksessa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttästä, toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomia ja toimitilapäällikkö Unto Ojalaa.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2008 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen).

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


10

HELSINGIN V YHTEISKOULUN TALO OY:N YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-838

 

Kaj toteaa, että Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.4.2008 klo 15.15 kiinteistöviraston tilakeskuksessa, 1 krs, Sörnäistenkatu 1. Kaupunki omistaa yhtiön osakekannan. Koulurakennuksessa toimii Apollon yhteiskoulun yläaste ja lukio.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

 

Yhtiön hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä Khn nimeäminä varsinaisina jäseninä tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttänen ja toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbom kiinteistövirastosta sekä talousjohtaja Harri Pirkkalainen opetusvirastosta.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Tarkastuslautakunta on 21.11.2007 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Helsingin V Yhteiskoulu Talo Oy:n 22.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaisiksi jäseniksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttästä ja toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomia kiinteistövirastosta sekä talousjohtaja Harri Pirkkalaista opetusvirastosta.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajiksi vuodelle 2008 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen sekä varatilintarkastajaksi KHT Tomi Rimpisen.


 

Pöytäkirjanote mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


11

TÖÖLÖNLAHDEN PYSÄKÖINTI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-816

 

Kaj toteaa, että Töölönlahden Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2008 klo 9.00 hallintokeskuksen oikeuspalveluiden tiloissa, osoite Fabianinkatu 27 - 29 B, 00100 Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä varsinaiselle yhtiökokoukselle määrätyt asiat.

 

Töölönlahden Pysäköinti Oy on Khn päätöksellä 20.8.2007 perustettu toteuttamaan Töölönlahden pysäköintilaitosta. Kaupungin tarkoituksena on myydä yhtiön osakepääoma vuoden lopussa.

 

Yhtiön hallitukseen nimettiin edellä mainitussa Khn päätöksessä puheenjohtajaksi kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppinen ja jäseniksi toimistopäällikkö Jaakko Stauffer ja kiinteistölakimies Pasi Lehtiö kiinteistövirastosta. Henkilöt valittiin hallitukseen työtehtäviensä perusteella. On tarkoituksenmukaista, että he jatkavat hallituksessa tämän vuoden.

 

Tarkastuslautakunta on 24.10.2007 nimennyt yhtiön tilintarkastajaksi päätösehdotuksesta ilmenevän tilintarkastajan.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Töölönlahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa 25.4.2008 ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle puheenjohtajaksi kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppista ja jäseniksi toimistopäällikkö Jaakko Staufferia ja kiinteistölakimies Pasi Lehtiötä.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2008 Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Tiina Lind)


 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle. 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


12

SIMONAUKION PYSÄKÖINTI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-929

 

Kaj toteaa, että Simonaukion Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2008 klo 9.00 Kantakaupungin Isännöinti Oy:n tiloissa, Kluuvikatu 7, 4. krs, 00100 Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat.

 

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet toimistopäällikkö Jaakko Stauffer ja toimistopäällikkö Timo Härmälä, molemmat kiinteistövirastosta.

 

Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 50 %.

 

Tarkastuslautakunta on 24.10.2007 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

Tasa-arvolain 4 §:n mukaisen tasa-arvon edistämisvelvollisuuden ja kaupungin omaksuman tasa-arvokäytännön mukaisesti hallitukseen tulisi valita sekä naisia että miehiä.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Simonaukion Pysäköinti Oy:n 24.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle toimistopäällikkö Jaakko Staufferia ja lakimies Päivi Pakarinen-Hellsteniä kiinteistövirastosta.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Reijo Peltolan vuodeksi 2008.

 


Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


13

VT KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: MONIPUOLINEN PALVELUTARJONTA MAUNULAN KESKUSTAAN

 

Khs 2007-1129

 

Kaj ilmoittaa, että 25.4.2007 Oulunkylän korttelin 28211, tonttien 28238/4, 28319/5 ja 28320/11 ym. alueiden (Maunulan keskusta) asemakaavan muuttamisesta Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

10 (3)            ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että vuokrattaessa tontteja, joihin tulee liiketiloja, vuokrausehdoissa pyritään ottamaan huomioon monipuolinen palvelutarjonta (mahdollisimman useita yrittäjiä)” (Kauko Koskinen, äänin 46 - 0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (18.3.2008), että hyväksytty asemakaava, josta sittemmin on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen, edellyttää toteutuakseen nykyisen Pakilantien itäpuolella sijaitsevan Suursuon ostoskeskuksen rakennuksen purkamista ja samalla sen nykyisten liikkeenharjoittajien toiminnan lakkaamista kiinteistössä. Vastaavasti asemakaavamuutoksessa osoitetaan toiselle puolelle Pakilantietä uutta korvaavaa liikekerrosalaa, joka kuitenkin sijoittuu pääosin HOK-Elannolle pitkäaikaisesti vuokratulle ja uutta nykyistä isomman kaupan suunnittelua varten varatulle alueelle.

 

Liikekerrosalan määrä ja jakauma

 

Asemakaavamuutoksessa osoitetaan nykyistä poistuvaa 2 600 k-m2:n liikekerrosalaa korvaamaan sama määrä uutta liikekerrosalaa. Siitä valtaosan käyttää tontille asemakaavan yhtenä lähtökohtana pidetty noin 2 200 k-m2:n suuruinen päivittäistavarakaupan yksikkö, jolloin jäljelle jää 400 k-m2:n suuruinen Pakilantien varteen avautuva osa pienliikkeitä varten. Tämän lisäksi Pakilantien itäpuolelle asemakaavamuutoksessa osoitettujen talojen pohjakerrokseen on osoitettu yhteensä 600 k-m2 pieniä liiketiloja varten, jolloin korvaavien, pienille liikkeille soveltuvien liiketilojen määrä on yhteensä 1 000 k-m2, kun nykyisen Suursuon ostoskeskuksen kokonaiskerrosala on noin 1 700 k-m2.


Kaupallisten palvelujen monipuolisuuden turvaaminen

 

HOK-Elannolle varatun uuden ostoskeskuksen varausehtoihin on kirjattu Maunulan kaupallisten palveluiden monipuolisuuden turvaamiseksi velvollisuus tarjota Suursuon Ostoskeskus Oy:n nykyisille kauppiaille ja yrityksille mahdollisuus sijoittua uuteen liikekeskukseen siltä osin kuin tilat eivät tule varauksensaajan omaan käyttöön.

 

Pakilantien itäpuolelle asemakaavamuutoksessa kaavoitettuja asuintaloja rakentamista varten varattaessa niiden varausehtoihin on mahdollista ottaa määräyksiä siitä, miten rakennusten liiketiloja tulee luovuttaa palveluiden monipuolisuuden turvaamiseksi.

 

Tilanne Maunulan keskustan kaupallisten palvelujen rakentamisessa ja luovuttamisessa on asemakaavamuutoksen myötä tavallisesta poikkeava, eikä juuri nyt vallitsevaa kaupallisten palveluiden tarjontaa voida kaavaratkaisun puitteissa kokonaan turvata, jos siihen ratkaisulla oli tarkoitus pyrkiäkään.

 

Mahdollisuus vaikuttaa luovutusehdoin

 

Yleisemmin on todettava, että kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa palvelutarjonnan monipuolisuuteen vanhoissa ostoskeskuksissa ovat varsin rajalliset.

 

Noin puolet kaupungin ostoskeskuksista sijaitsee ostoskeskusyhtiöiden itse omistamilla tonteilla ja ne luonnollisesti päättävät itse toiminnastaan vallitsevan kaupallisen kysynnän puitteissa.

 

Kaupungin omistamalla maalla sijaitsevat ostoskeskukset hallitsevat yleensä tonttiaan pitkän maanvuokrasopimuksen perusteella. Niidenkään palvelutarjontaa ei juuri voi kaupungin toimin ohjata muulloin kuin maanvuokrasopimusta tehtäessä mahdollisesti asetettavilla ehdoilla, joiden merkitys pitkällä ajalla jää kuitenkin vähäiseksi.

 

Yleensä ostoskeskusyhtiöt ovat keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä, joissa osakkaat hallitsevat kukin omaa liikehuoneistoaan. Parhaimmillaan tämä merkitsee monipuolista palvelutarjontaa, mutta voi myös merkittävästi vaikeuttaa ostoskeskuksen kehittämistä muuttuvissa markkinatilanteissa ja johtaa taantuvaan palvelutarjontaan.

 

Parhaat mahdollisuudet palveluiden monipuolisuuden takaamiseen lienee tilanteissa, joissa kauppakeskus on yhdellä ammattimaisella kaupan keskusliikkeistä riippumattomalla omistajalla, joka tällöin pystyy hallitsemaan kauppakeskusta kokonaisuutena ja kykenee joustavasti kokoamaan monipuolisen palveluvalikoiman kysynnän mukaan.

 

Vanhojen ostoskeskusten palvelutarjonnan supistumisen suurin syy lienee kuitenkin kaupan rakenteessa tapahtunut muutos, jossa kauppa keskittyy yhä suurempiin ja kuluttajien kysynnästä vastaavasti yhä suuremman osan vieviin yksiköihin. Tämä vähentää edellytyksiä monipuolisen paikallisen tarjonnan ylläpitämiseltä.

 

Uudet kaupan keskukset

 

Vanhoilla asuntoalueilla Helsingin kaupungilla ei juuri ole tonttimaata, joka olisi osoitettavissa vähäistä suuremmille kaupallisten palveluiden keskuksille. Uusille asuntoalueille vielä rakennettavia kaupallisten palveluiden keskuksia luovutettaessa sen sijaan on mahdollista myös luovutusehtoja ja -tapoja kehittämällä pyrkiä mahdollisimman monipuoliseen palvelutarjontaan.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 25.4.2007 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle sekä muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


14

VT HANNELE LUUKKAISEN TOIVOMUSPONSI: ASUNTOKANNAN MONIPUOLISUUDEN TURVAAMINEN JA VANHUSTEN PALVELUASUNTOJEN VARAAMINEN

 

Khs 2007-1128

 

Kaj ilmoittaa, että hyväksyessään 24.5.2007 Oulunkylän korttelin 28211, tonttien 28238/4, 28319/5 ja 28320/11 ym. alueiden (Maunulan keskusta) asemakaavan muuttaminen (nro 11326)  (asia nro 10) Kvsto hyväksyi mm. seuraavan toivomusponnen:

 

” Kaupunginvaltuusto korostaa, että jatkossa tulee pitää huolta asuntokannan monipuolisuudesta ja että alueelle varataan riittävästi vanhusten palveluasuntoja. ”(Hannele Luukkainen, äänin 62-0)

 

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

./.                   Kaj toteaa, että ponnesta on saatu 7.8.2007 kiinteistölautakunnan ja 9.10.2007 sosiaalilautakunnan lausunnot. Lisäksi on saatu 4.4.2008 kiinteistöviraston lisäselvitys.

 

Kiinteistölautakunta ja kiinteistövirasto toteavat mm. seuraavaa:

 

Vanhan ostoskeskuksen paikalle kaavan muutoksessa on merkitty kaksi kerrostalotonttia, joiden asuntorakennusoikeus on yhteensä

4 200 k-m2, joten niille voidaan rakentaa 75 h-m2 keskikoolla 45 asuntoa.

 

Tonttien kaavamerkintä on AK (Asuinkerrostalojen korttelialue) eli tarkoitetaan normaalia asuntotuotantoa eikä esim. vanhuksille tarkoitettua erityisasumista, jolloin kaavamerkintä olisi voinut olla AKS (Asuntolatyyppisten kerrostalojen korttelialue).

 

Toivomusponsi koskee näitä kahta kerrostalotonttia.  Kun kysymys on vain kahdesta tontista, ei niiden asuntokanta voi olla kovin monipuolinen, koska ei voida käyttää useita eri rahoitus- ja hallintamuotoja, joiden kirjo sitten takaisi monipuolisuuden.

 

Kaupungin valtuuston 13.2.2008 hyväksymässä MA-ohjelmassa asetetaan asuntojen keskikoko tavoitteeksi 75 h-m2, mutta tämä ei koske vuokra-asuntotuotantoa. Jos vanhusten asunnot toteutettaisiin vuokra-asuntoina, ei keskikokovaatimus olisi esteenä.

 

Koska Maunulassa on ennestään varsin runsaasti kaupungin vuokra-asuntoja, MA-ohjelman periaatteiden ja tavoitteiden mukaan tontit olisi perusteltua luovuttaa vapaarahoitteiseen säätelemättömään omistusasuntotuotantoon.

 

Sääntelemättömiä omistusasuntoja varten luovutetaan tontit MA-ohjelman mukaan tontinluovutuskilpailuun perustuen.

 

Alueen imagon kohottamiseksi tontinluovutuskilpailun järjestäminen ja ilman Hitas-ehtoja tapahtuva omistusasuntotuotanto olisi myös MA-ohjelmassa kirjattujen tavoitteiden mukaista. Ehkä vapaarahoitteinen omistusasuntotuotanto näillä tonteilla johtaisi alueellisella tasolla nykyistä monipuolisempaan asuntokantaan toivomusponnen suuntaisesti.

 

Jos niin halutaan, voidaan tontinluovutuskilpailun ohjelmaan  sisällyttää joltain osin esim. ikääntyville tarkoitettujen asuntojen tuottaminen. Tämä nähtävästi merkitsisi yleisestä huoneistojen keskikokomääräyksestä poikkeamista, esteetöntä ympäristöä ja – asuntoja, hälytysjärjestelmää, tavallista suurempia yhteistiloja jne.

 

Jos tarkoituksena ei ole käyttää koko 4 200 k-m2:n rakennusoikeutta vanhusten palveluasunnoille, ei ole mahdollista muodostaa niin suurta yksikköä, että sillä voisi olla omia palveluita ja henkilökuntaa.

 

Jos koko asuntokerrosala käytettäisiin vain vanhusten palveluasuntoihin, ei toivomusponnen mukaista asuntokannan monipuolisuutta voisi syntyä juuri näille tonteille.

 

Sosiaalilautakunta antaa toivomusponnesta oman lausuntonsa, jossa tarkastellaan asiaa vanhusten asuntotarpeen näkökulmasta.

 

Kiinteistövirasto ja sosiaalivirasto ovat jo pitkään noudattaneet käytäntöä, jonka mukaan erityisasumisen kuten vanhusten palvelutalojen tontinvarahakemuksista pyydetään sosiaalitoimen lausunto.

 

Viime vuosina sosiaaliviraston lausunnot vanhusten palvelutalojen tonttihakemuksista ovat olleet kielteisiä. Lausunnossa on todettu, että Helsingissä vanhusten asuntojen osuus ylittää jo yli kaksinkertaisesti valtakunnallisen tavoitteen, eikä uusille varauksille ole aihetta.

 

Edellä olevasta ilmenee, että näin pienen kohteen eli kahden tontin osalta on vaikeaa ja oikeastaan mahdotonta muodostaa monipuolista asuntokantaa, eikä näin pienellä kohteella paljoakaan vaikuteta suuremman alueen asuntokannan monipuolisuuteen.

 

Vaikka kaikki nyt kyseessä olevat 45 asuntoa olisivat samaa rahoitus- ja hallintamuotoa, voisi sillä kuitenkin osaltaan olla alueen asuntokantaa monipuolistava vaikutus.

 

Näin nähtävästi olisi, jos kaikki asunnot olisivat vapaarahoitteisia ilman Hitas-ehtoja toteutettuja omistusasuntoja, tai vaikka kaikki asunnot olisivat vanhusten palveluasuntoja. Tosin, jos alueen käsitettä laajennetaan hieman Maunulan ulkopuolelle, tulee mukaan Oulunkylästä Helsingin suurin vanhusten asuntojen keskittymä Kustaankartano.

 

Sosiaalilautakunta toteaa lausunnossaan mm seuraavaa:

 

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan monipuolisen väestörakenteen tavoitteen edistämiseksi asuinkerrostalojen korttelialueen toteutuminen muuna kuin vuokra-asumisena on perusteltua.

 

Maunulassa on runsaasti vuokra-asuntoja ja väestö on ikääntynyttä. Maunulan ja Oulunkylän alueella on riittävästi vanhusten palvelu-, asumis- ja laitospalveluja. Yksityisen senioriasumisen sijoittuminen ensisijaisesti monipuolisten vanhustenkeskusten ja hyvinvointikeskusten yhteyteen on tarkoituksenmukaista.

 

Helsingissä vanhusten ympärivuorokautista palveluasumista on yli valtakunnallisten suositusten. Vanhusten palveluasuminen on Helsingissä määritelty sosiaalihuoltolain mukaiseksi sosiaalipalveluksi, johon kuu-luu sekä asunto että asumiseen liittyvät jokapäiväiseen suoriutumiseen välttämättömät peruspalvelut kaikkina vuorokauden aikoina. Palvelu-asuminen on tarkoitettu palveluja ja/tai hoitoa tarvitseville ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy omassa kodissaan kotihoidon turvin, eivätkä tarvitse laitoshoitoa. Sosiaalivirasto järjestää palveluasumista sekä omana että ostopalvelutoimintana.

 

Oulunkylän ja Maunulan alueella ei ole kaupungin omaa palveluasumista. Yksityisten palveluntuottajien tarjoamaa ympärivuorokautista palveluasumista on alueella yhteensä noin 150 paikkaa eli noin

7,4 %:lle yli 75 -vuotiaista. Näistä paikoista kaupunki ostaa noin 100 paikkaa. Väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä laskee alueella vuoteen 2016 mennessä.

 

Oulunkylässä sijaitsee Kustaankartanon vanhustenkeskus, jossa on hoitopaikkoja 615 sekä Oulunkylän sairaskotisäätiön ylläpitämä Oulun-kylän kuntoutussairaala, jossa on 100 laitospaikkaa ja 24 päivätoimintapaikkaa. Oulunkylän kuntoutussairaalan tulevasta toiminnasta ei ole valmiita suunnitelmia.

 

Vuosina 2008 – 2009 pilotoidaan Helsingissä uutta ympärivuorokautisen hoidon mallia (nk. monipuolinen vanhustenkeskus), jolloin samassa toimintayksikössä on mahdollista hoitaa eriasteisesti hoivaa ja hoitoa tarvitsevia vanhuksia. Monipuoliseen vanhustenkeskukseen liittyy myös erilaisia avopalveluja ikäihmisille. On mahdollista, että Kustaan-kartanon vanhustenkeskus tulevaisuudessa toimii monipuolisena vanhustenkeskuksena. Tämä parantaa osaltaan alueen ikäihmisten palveluja ja siten mahdollisuuksia kotona asumiseen.

 

Väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2016 mennessä eniten koillisen ja itäisen suurpiirin alueella, missä tulee varautua myös palveluasumisen tarpeen riittävyyteen. Itäkeskuksen palvelutalon peruskorjaus ja Kontulan palvelutalon suunnittelu on käynnistynyt. Tällä kaupungin omalla palveluasumiskapasiteetin lisäyksellä pystytään pitkälti vastaamaan alueen kasvavaan ympärivuoro-kautiseen palveluasumistarpeeseen.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistasta ilmenevänselvityksen kaupunginvaltuuston 25.4.2007 hyväksymän toivomusponnen (Hannele Luukkainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen kaupunginvaltuutettu Hannele Luukkaiselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kiinteistölautakunnan lausunto 7.8.2007

 

Liite 2

Sosiaalilautakunnan lausunto 2.10.2007

 

 

 

 


15

7.4.2008 pöydälle pantu asia

HELSINGIN KAUPUNGIN 450-VUOTISTAITEILIJATALOSÄÄTIÖ - STIFTELSEN HELSINGFORS STADS 450-ÅRSKONSTNÄRSHUS -NIMISEN SÄÄTIÖN VUOSIKOKOUS

 

Khs 2008-755

 

Kaj ilmoittaa, että Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosää­tiön vuosikokous pidetään 18.4.2008 klo 9.00 kaupungintalolla valtuuston lähetystöhuoneessa. Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet valitsee Khs. Säätiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

 

Säätiön hallituksessa ovat vuonna 2007 olleet seuraavat henkilöt:

 

 

Jäsenet

 

Henkilökohtaiset varajäsenet

puheenjohtaja Mikko Viitasalo

 

Pia Sutinen

varapuheenjohtaja Leena Paasivuori

 

Harri Saksala

jäsen Timo Kallio

 

Pirjo Vainio

jäsen,
osastopäällikkö Marianna Kajantie

 

kaupunginsihteeri
Marjatta Raunila

jäsen,
osastopäällikkö Hannu Hakala

kaupunginsihteeri
Antero Makkonen

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Säätiön sääntöjen 7 §:n mukaan säätiöllä on kaksi Khn vuosittain valitsemaa tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista vähintään yhden tilintarkastajan ja tämän varatilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.

 

Tarkastuslautakunta on 21.11.2007 nimennyt säätiön tilintarkastajiksi päätösehdotuksessa ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilija- talo­säätiö – Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus –nimisen säätiön 18.4.2008 pidettävässä vuosikokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee valita seuraavat henkilöt säätiön hallitukseen vuoden 2008 toimikaudelle:

 

Jäsenet

 

Henkilökohtaiset varajäsenet

puheenjohtaja

-

 

 

-

varapuheenjohtaja
Leena Paasivuori

 

Harri Saksala

jäsen Timo Kallio

 

Pirjo Vainio

jäsen
osastopäällikkö Marianna Kajantie

 

 

kaupunginsihteeri Marjatta Raunila

jäsen
osastopäällikkö Hannu Hakala

 

kaupunginsihteeri Leena Mickwitz

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee valita säätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2008 Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tiina Lind) ja KHT Ari Lehdon sekä varatilintarkastajiksi KHT Pasi Pekkarisen ja KHT Marko Tiilikaisen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiölle, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


16

7.4.2008 pöydälle pantu asia

MAANKÄYTÖN JA ASUMISEN TOTEUTUSOHJELMAN 2008 - 2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO SEKÄ VALTUUTETTU RISTO RAUTAVAN JA VALTUUTETTU MAIJA ANTTILAN ASUMISEN SEURANTAA KOSKEVAT TOIVOMUSPONNET

 

Khs 2007-1096

 

Esitys täytäntöönpanopäätökseksi oli Khssa käsiteltävänä 3.3.2008 (298 §). Khs päätti palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

 

Kaj toteaa, että Kvsto hyväksyi 13.2.2008 Laadukkaan asumisen Helsinki, maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 (MA-ohjelma 2008–2017). Khs päätti 18.2.2008, että Kaj tekee erillisen esityksen ohjelman täytäntöönpanoksi.

 

MA-ohjelma 2008–2017, Kvston päätös 13.2.2008 (40 §) MA-ohjelman hyväksymisestä ja Kvston 13.2.2008 hyväksymät toivomusponnet sekä suurten tuotantoalueiden rakentamisaikataulu on jaettu esityslistan tämän asian liitteinä 1-3.

 

Kaj toteaa, että päätösehdotus noudattaa MA-ohjelman tavoitteiden mukaista järjestystä ja otsikointia. Ehdotukseen on sisällytetty erilliset kehotukset niistä ohjelman tavoitteista, jotka vaativat erityisiä toimenpiteitä. Muiden tavoitteiden osalta Kaj toteaa seuraavaa.

 

Ohjelman asunto- ja maapoliittisissa päämäärissä on otettu esille mm. perheasuntojen saatavuus, elinkeinotoiminnan edellytykset sekä joukkoliikenneinvestoinnit. Ohjelmaa toteutettaessa seurataan asuntotuotannossa ja peruskorjauksessa kaikkien rahoitus- ja hallintamuotojen osalta kysyntää vastaavaa perheasuntojen saatavuutta. Mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä tehdään ohjelman seurantaraportoinnin yhteydessä esitykset. Elinkeinotoiminnan edellytyksiä tuetaan ja työvoiman saatavuutta turvataan useilla MA-ohjelman keskeisillä toimenpiteillä, joiden tavoitteena on asuminen kohtuullisilla kustannuksilla. Asuntotuotannon vaatimista joukkoliikenneinvestoinneista huolehditaan mm. 1.4.2008 voimaan astuvalla valtion ja Helsingin seudun kuntien välisellä aiesopimuksella sekä pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmalla, PLJ 2007, joka on hyväksytty 2.3.2007.

 

Ohjelmakauden tavoitteissa ja toimenpiteissä on esitetty yhteisen yleiskaavan valmistelua muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa ja suoran sähkölämmityksen kieltämistä pääasiallisena lämmitysmuotona uudisrakentamisessa. Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen aiesopimus edellyttää, että pääkaupunkiseudun kunnat laativat yhteisen yleiskaavan seuraavalla yleiskaavakierroksella. Ympäristöministeriössä on vireillä maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jossa pääkaupunkiseudun kaupungeille esitetään velvollisuutta laatia yhteinen yleiskaava. Lakimuutoksen mukaan mahdolliseksi tulisi myös määrätä asemakaavalla velvollisuudesta liittyä kaukolämpöverkkoon.

 

Kaj ilmoittaa, että hyväksyessään 13.2.2008 maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017, Kvsto hyväksyi mm. seuraavat toivomusponnet:

 

 

 

1 (1)

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että ohjelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain kaupunginvaltuustolle.” (Risto Rautava, äänin 83-0)

 

 

 

2 (3)

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki seuraa erityisen tarkasti asunnottomuuden poistamiseksi tarkoitetun ohjelman toteutumista Helsingin osalta ja raportoi siitä valtuustolle.” (Maija Anttila, äänin 47-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Kaj katsoo, että olisi tarkoituksenmukaista antaa em. toivomusponsissa esitetyt MA-ohjelman ja pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008–2011 toteutumisen seuranta ja raportointi talous- ja suunnittelukeskuksen tehtäväksi päätösesityksen mukaisesti. Muut toivomusponnet osoitetaan Kvston työjärjestyksen mukaisesti ao. kaupunginjohtajien valmisteltavaksi.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia noudattamaan kaupunginvaltuuston 13.2.2008 hyväksymää maankäytön ja asumisen toteutusohjelmaa 2008–2017.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia varmistamaan ohjelman toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja huomioimaan ne vuoden 2009 talousarvion laadinnassa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa jäljempänä mainittuja tahoja toimimaan seuraavasti maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 tavoitteiden toteuttamiseksi:

 

1

Asuntotuotannon määrä

 

Kaikki lauta- ja johtokunnat sekä virastot ja liikelaitokset toimivat siten, että uusien asuinalueiden rakentamiselle luodaan edellytykset esityslistan liitteestä 3 ilmenevän rakentamisaikataulun mukaisesti.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta ja kiinteistölautakunta huolehtivat asemakaavoituksella ja tontinluovutuksella 5 000 asunnon vuosituotannon toteutusedellytyksistä. Talous- ja suunnittelukeskus huolehtii talousarvion valmistelun yhteydessä tuotantotavoitteen edellyttämien määrärahojen varaamisesta rakentamisedellytyksiin, kuten kunnallistekniikan toteutukseen, maanpuhdistukseen sekä palvelujen toteutukseen.

 

2

Hallinta- ja rahoitusmuoto

 

Talous- ja suunnittelukeskus valmistelee yhteistyössä kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa 31.5.2008 mennessä ehdotuksen uusien hallintamuodon mukaisten tavoitteiden soveltamisesta alueittain kaupungin tontinluovutuksessa.

 

Kiinteistövirasto yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa pyrkii eri tavoin siihen, että asuntotuotannon hallinta- ja rahoitusmuototavoitteet toteutuvat myös valtion ja yksityisten omistamalla maalla sekä täydennysrakentamisessa, esimerkiksi maankäyttösopimuksin ja tontinvaihdoin.

 

Kiinteistölautakunta tehdessään tontinvarausesityksiä seuraa hallinta- ja rahoitusmuodon osalta ensisijaisesti toteutumia sekä toissijaisesti varauksia.

 

Talous- ja suunnittelukeskus selvittää MA-ohjelman seurannan yhteydessä ohjelman tavoitteiden toteutumista yksityisellä maalla ja tekee tarvittaessa esitykset toimenpiteistä. 


3

Kaupungin oma tuotanto

 

Asuntotuotantotoimisto, kiinteistövirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto luovat yhdessä toimintaedellytykset kaupungin oman asuntotuotannon nostamiseksi 1 500 asunnon vuosituotantoon vuoteen 2012 mennessä.

 

Asuntotuotantotoimikunta ja kiinteistölautakunta yhteistyössä varmistavat, että vuokra-asuntojen uustuotantoa toteutetaan myös pientaloina.

 

4

Yhteisvastuullinen asuntopolitiikka

 

Kiinteistövirasto, sosiaalivirasto ja talous- ja suunnittelukeskus yhteistyössä huolehtivat siitä, että uustuotannossa erityisasumiseen osoitettavien rakennusten, asuntoryhmien ja yksittäisten asuntojen hallinta ja käyttö on tarkoituksenmukaista ja joustavaa ottaen huomioon yhteisvastuullisen asuntopolitiikan tavoitteet.

 

Kiinteistövirasto ja henkilöstökeskus selvittävät yhdessä mahdollisuudet uusien toimintatapojen luomiseksi lyhytaikaisten työsuhdeasuntojen hankkimiseksi sekä uustuotannossa että olemassa olevassa asuntokannassa 31.10.2008 mennessä.

 

5

Uustuotannon keskikokotavoitteet

 

Kiinteistövirasto määrittelee yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa tontinluovutusten yhteydessä sovellettavan, mahdollisimman hyvin alueellista kysyntää vastaavan huoneistotyyppijakauman siten, että ohjeellinen keskipinta-alatavoite 75 m² muussa kuin vuokra-asunnoissa toteutuu.

 

Keskipinta-alamääräys voidaan perustelluissa tapauksissa määritellä myös kaavoituksen yhteydessä. Tämän määräyksen käytöstä päättää kaupunkisuunnittelulautakunta käsitellessään ko. kaavan kaavoitusperiaatteita.

 

Voimassa olevien tontinvarausten 75 m2:n keskipinta-alavaatimusta sekä hallinta- ja rahoitusmuodon mukaisia tavoitteita voidaan perustellusta syystä muuttaa. Kiinteistövirasto käy yhdessä rakennuttajien kanssa läpi voimassa olevat varaukset ja tuo mahdolliset muutokset kaupunginhallitukseen 31.8.2008 mennessä. Samassa yhteydessä tuodaan päätettäväksi vanhoihin varauksiin tarvittavat vähäistä suuremmat muutokset mm. rahoitus- ja hallintamuotoihin. Muutoksia voidaan tarvittaessa tehdä myöhemminkin.

 

Kiinteistövirasto seuraa uustuotannon keskipinta-alatavoitteen toteutumista kaupunginosatasolla.

 

6

Kerrostalojen kehittäminen

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto yhteistyössä kiinteistöviraston, asuntotuotantotoimiston, talous- ja suunnittelukeskuksen ja rakennusvalvontaviraston kanssa jatkaa kerrostalojen kehittämistä MA-ohjelman tavoitteiden mukaisesti kiinnittäen huomiota asuntojen ja tilojen muunneltavuuteen ja yhdistettävyyteen.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta ottaa asemakaavoja laatiessaan huomioon mahdollisuuden edistää kaavamääräyksillä yhteisöllisiä kerrostaloratkaisuja, kuten kerros- ja talosaunoja sekä yhteispihoja.

 

7

Kaupunkimaisen pientalon kehittäminen

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto ja talous- ja suunnittelukeskus jatkavat yhdessä kaupunkimaisen pientalon kehittämistä MA-ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

 

8

Omatoiminen rakentaminen ja rakennuttaminen

 

Kiinteistölautakunta huolehtii, että tontteja ja kiinteistöjä luovutetaan myös omatoimiseen kerrostalorakennuttamiseen ja -rakentamiseen. Vastaavasti voidaan luovuttaa rakennuksia niiden muuttamiseksi asunnoiksi.

 

Rakennusvalvontavirasto selvittää yhdessä kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa 31.10.2008 mennessä omatoimisen rakentamisen ja rakennuttamisen lisäämiseksi tarvittavan neuvonnan ja sen resurssitarpeet.

 

9

Kaupungin tontinluovutus ja aluekokonaisuuksien toteuttaminen

 

Kaupunginjohtaja asettaa johtajistokäsittelyssä työryhmän selvittämään 31.10.2008 mennessä kaavoituksen ja tontinluovutusten kehittämismahdollisuuksia. Tavoitteena on saada eri kehittäjä- ja toteuttajatahojen innovaatioita ja tuotekehitystä mahdollisimman varhain mukaan suunnitteluprosessiin, nopeuttaa rakentamiseen johtavaa prosessia sekä tehdä suurempien kerralla luovutettavien alueiden toteutusaikatauluista sitovia. Tässä yhteydessä tulee myös selvittää kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten mahdollisuutta.

 

Kiinteistölautakunta varmistaa tontinluovutuksissa, että kaikilla alueilla toteutetaan eri hallinta- ja rahoitusmuotoja asuinalueiden yksipuolistumisen välttämiseksi ja että uusien asuntoalueiden toteuttaminen pyritään aloittamaan omistusasuntotuotannolla.

 

10

Alueidentiteetit

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta huolehtii siitä, että sekä uusia alueita kaavoitettaessa että täydennysrakentamisessa alueiden omaleimaisuutta vaalitaan ja toisaalta korostetaan alueiden erilaisuutta MA-ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta varmistaa, että rakentamisen laatua ja hyvää asuinympäristöä edistetään arkkitehtuurin keinoin. Kestävyys, kauneus ja viihtyisyys ovat rakennusten ja rakennettujen ympäristöjen keskeisiä ominaisuuksia, joilla tulee olla suuri merkitys Helsingin kaupunkikuvassa ja asuntorakentamisessa.

 

11

Hitas-järjestelmän kehittäminen

 

Asuntolautakunta tekee 30.4.2008 mennessä esityksen kaupunginhallitukselle Hitas-järjestelmän kehittämiseksi.

 

12

Kaupungin oma asuntorahoitusmalli

 

Asuntotuotantotoimikunta laatii 31.10.2008 mennessä ehdotuksen kaupungin osaomistusasuntotuotannon malliksi.

 

Talous- ja suunnittelukeskus selvittää 31.12.2008 mennessä mahdollisuudet soveltaa kaupungin oman, kohtuuhintaisen, vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon toteuttamisessa valtion ja Helsingin seudun kuntien aiesopimuksessa esitettyä valtion täytetakausta suunnitellun kaupungin oman rahoitusmallin sijasta.  

 

13

Täydennysrakentamisen edistäminen

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto selvittää yhteistyössä kiinteistöviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa 31.12.2008 mennessä, millä keinoin voidaan tehostaa ja edistää täydennysrakentamista.

 

14

Vanhan asuntokannan parantaminen

 

Rakennusvalvontavirasto ja kiinteistövirasto yhteistyössä edistävät lupapolitiikan ja toteutukseen liittyvän neuvonnan avulla asuntojen yhdistämistä toisiinsa ja liikehuoneistoihin sekä asunnoiksi rakennettujen huoneistojen palauttamista asumiskäyttöön.

 

Eri hallintokunnat edistävät omilla toimillaan esteettömiä ratkaisuja ja hissien rakentamista lisäten samalla myös ullakkorakentamisen edellytyksiä.

 

15

Kaupungin omistaman vuokra-asuntokannan peruskorjaukset

ja kehittäminen

 

Asuntotuotantotoimisto kiinnittää perusparannuksissa erityistä huomiota kustannustehokkuuteen.

 

Kiinteistölautakunta huolehtii, että neljän vuoden välein kiinteistöstrategiaa laadittaessa selvitetään peruskorjausten yhteydessä toteutettavan täydennysrakentamisen mahdollisuudet kaupungin kiinteistöyhtiöissä ja niiden tonteilla.

 

Asuntotuotantotoimisto, kiinteistövirasto ja talous- ja suunnittelukeskus selvittävät yhdessä kiinteistöyhtiöiden, asuntotuotantotoimiston ja kiinteistöjen kehittämisyksikön roolit peruskorjausten sekä uustuotannon yhteydessä ja tekevät tarvittavat muutosehdotukset järjestelmän kehittämisestä 31.12.2008 mennessä.

 

16

Rakentamisen energiatehokkuus

 

Kiinteistölautakunta varmistaa, että uudisrakentamisessa siirrytään energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja matalaenergiarakentamiseen edistämällä tontinluovutukseen liitettävin ehdoin sekä tontinluovutuskilpailujen yhtenä laatukriteerinä energiatehokkuutta ja myös uusiutuvien energiamuotojen käyttöä, esimerkiksi kaukolämpöverkkoon liittymistä ja lämpöpumppujen hyödyntämistä.

 

Asuntotuotantotoimisto ja rakennusvalvontavirasto huolehtivat yhteistyössä, että vanhan rakennuskannan perusparantamisessa sovelletaan energiatehokkaita ratkaisuja.

 

17

Kaupungin vuokra-asuntojen välitys

 

Kiinteistövirasto huolehtii siitä, että kaupungin vuokra-asuntojen välitystä kehitetään entistä joustavammaksi ja samalla huolehditaan kaupungin asuntojen imagon nostamisesta. Lisäksi huolehditaan siitä, että asunnonjaossa toteutuu seudullisen yhteisvastuullisen asuntopolitiikan tavoitteet.

 

Kiinteistövirasto ja talous- ja suunnittelukeskus laativat 31.12.2008 mennessä mallin erillisestä asunnonjakojärjestelmästä kaupungin omaa, kohtuuhintaista, vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa varten.

 

18

Asuntojen hankinta

 

Kaupunginjohtaja asettaa johtajistokäsittelyssä työryhmän selvittämään 31.12.2008 mennessä kaupungin asuntohankintayhtiön asemaa, tehtäviä, uusien hankintojen tarpeellisuutta sekä yhtiön hallussa olevan asuntokannan hallinnan ja tarkoituksenmukaisen käytön kehittämismahdollisuuksia.

 

19

Autopaikkojen toteuttaminen

 

Kaupunginjohtaja asettaa johtajistokäsittelyssä työryhmän selvittämään 31.10.2008 mennessä, millaisin mallein asemakaavamääräysten mukaiset autopaikat voidaan toteuttaa siten, että kustannukset kohdentuvat nykyistä suoremmin autopaikan käyttäjille.

 


20

Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edistäminen

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta huolehtii siitä, että uudet asuinalueet, myös pientaloalueet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että joukkoliikenteen hyvä palvelutaso varmistetaan. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen takia olemassa olevaa ja tulevaa raideliikenneverkkoa on käytettävä tehokkaasti hyväksi asuntoalueiden toteuttamisessa.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta huolehtii, että asuntorakentamisessa otetaan huomioon pyöräilyn tarpeet. Asemakaavoihin voidaan lisätä määräykset tonttikohtaisista polkupyöräpaikkojen vähimmäismääristä.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta selvittää mahdollisuutta toteuttaa vähäautoisia ja autottomia kortteleita uusilla asuinalueilla ja täydennysrakentamisessa.

 

Toivomusponnet

 

Talous- ja suunnittelukeskus huolehtii MA-ohjelman ja pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008–2011 toteutumisen seurannasta ja vuosittaisesta raportoinnista kaupunginvaltuustolle.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 13.2.2008 hyväksymän toivomusponnen 1 (Risto Rautava) ja toivomusponnen 2 (Maija Anttila) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajille sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Toivomusponsi 8 kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 23 sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ja 24 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.


 

Pöytäkirjanote ja jäljennös esityslistatekstistä liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja liikelaitoksille, Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:lle, valtuutettu Risto Rautavalle ja valtuutettu Maija Anttilalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Mäkinen Kirsi, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36240
Härkäpää Markus, kehittämispäällikkö, puhelin 310 36144
Karjalainen Riikka, suunnittelija, puhelin 310 36242

 

 

LIITTEET

Liite 1

Laadukkaan asumisen Helsinki, Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2008 - 2017

 

Liite 2

Kaupunginvaltuuston päätös 13.2.2008, § 40 ja kaupunginvaltuuston hyväksymät toivomusponnet

 

Liite 3

Suurten tuotantoalueiden rakentamisaikataulu

 

 

 

 


17

31.3.2008 ja 7.4.2008 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN OMISTAMIEN ASUINKIINTEISTÖYHTIÖIDEN TOIMINTATAVOITTEET 2008-2011

 

Khs 2007-2467

 

Kiinteistölautakunta toteaa (6.11.2007) mm. seuraavaa:

 

Kaupunginhallitus päätti 4.4.2005 (465 §) kehottaa kiinteistölautakuntaa huolehtimaan kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden kiinteistöstrategian valmistelusta Khn päätettäväksi niin, että yli 50 % korjausasteen kohteet on yksilöity.

 

Jos peruskorjauksen hankesuunnitelma poikkeaa oleellisesti hyväksytystä kiinteistöstrategiasta, tulee hankkeelle saada omistajan suostumus kaupungin konserniohjeiden mukaisesti.

 

Edelleen Khs päätti 4.4.2005 (466 ja 477 §) kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään päätöksissä mainittujen kaupungin arava-, työsuhde-, tukikoti-, korkotuki-, asumisoikeus-, ym. kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden varsinaisissa yhtiökokouksissa 2005 niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista siten, että yhtiökokous kehottaa hallitusta laatimaan yhtiön omistamia kiinteistöjä ja asuntoja koskevat kaupungin omistajastrategiaan ja kaupungin arvoihin perustuvat yhtiön tilanteen ja pitkän aikavälin tavoitteet esittävät kiinteistöstrategiat 31.12.2005 mennessä sekä siitä eteenpäin laatimaan kiinteistöstrategiat aina kaupungin asunto-ohjelmasta päätettäessä.

 

Ne kaupungin omistamat asuinkiinteistöyhtiöt, joille kaupunki antoi kiinteistöstrategian laatimisesta kehotuksen varsinaisen yhtiökokouksen kautta, laativat kaupungin omistajastrategiaan ja kaupungin arvoihin perustuvat kiinteistöstrategiansa ajalle 2006 - 2008 (nykyisen asunto-ohjelmakauden loppuun asti).

 

Yhtiöille annettiin tuolloin ohjeet kiinteistöstrategian keskeisten tietojen toimittamisesta kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle, joka annettujen tietojen pohjalta laati ehdotuksen kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden yhteiseksi kiinteistöstrategiaksi.

 

Khs hyväksyi ensimmäisen kiinteistöstrategian 13.3.2006 (371 §). Samalla Khs kehotti kiinteistölautakuntaa tekemään 31.10.2007 mennessä esityksen kiinteistöstrategiaksi 2008 - 2011 siten, että strategiaan on sisällytetty uuden asunto-ohjelman kiinteistöpoliittiset linjaukset.

 

Khs päätti 24.4.2006 (601 §) muuttaa asunto-ohjelman valmistelua siten, että jatkossa laaditaan valtuustokausittain maankäytön ja asumisen toteutusohjelma (MA-ohjelma).

 

Uuden kiinteistöstrategian valmistelu on tehty ensimmäisen kiinteistöstrategian tapaan. Valmistelussa on otettu huomioon kaupungin omistajapoliittiset linjaukset sekä valmistelussa oleva MA-ohjelma.

 

Kiinteistöstrategiassa on yksilöity yli 50 % korjausasteen kohteet, jotka esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi.

 

Kiinteistöstrategian mukaan hankkeelle tulee pyytää uusi omistajan ennakkosuostumus Khlta, mikäli peruskorjauksen hankesuunnitelmaan perustuva kustannusarvio on vähintään 80 % uustuotannon hinnasta tai asuntotuotantotoimikunnan arvioinnin mukaan poikkeaa oleellisesti kiinteistöstrategiassa hyväksytyn korjausasteen mukaisesta hankinta-arvosta.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (27.12.2007) lausunnossaan, että kiinteistöstrategia on järjestyksessä toinen ja siinä on otettu huomioon kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja valmistelussa oleva MA-ohjelma.

 

Tämän strategian yhteydessä on tarkoitus myöntää omistajan ennakkohyväksyntä yhdeksälletoista peruskorjaushankkeelle, joiden korjausasteeksi on arvioitu ennen hankesuunnitelman tekoa yli 50 % mutta alle 80 %.  Hankesuunnitelman hyväksyy yhtiön hallitus. Kolmesta kohteesta, joiden korjausasteet vaihtelevat välillä 80–97 % edellytetään uusi omistajan ennakkosuostumus ennen hankkeen aloittamista.

 

Asuntotuotantotoimikunta toteaa (19.12.2007) mm., että kiinteistöstrategian piiriin kuuluu yhteensä noin 49 100 asuntoa ja näissä asunnoissa asuu noin 97 000 asukasta. Helsingin kaupungin Suomen suurimpana asuinkiinteistöjen omistajana tulee varmistaa omistamiensa asuinkiinteistöjen kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Kiinteistöstrategia antaa perustan ja tavoitteet kiinteistöjen ammattimaiselle rakennuttamiselle, peruskorjaamiselle ja ylläpidolle. Tavoitteiden toteutuminen voidaan turvata käyttämällä ammattitaitoista rakennuttajaa hankesuunnitelmien laatimisessa sekä suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa.

 

Kiinteistöstrategia vuosille 2008 - 2011 ohjaa hyvin kilpailukyvyn ylläpitämiseen tarvittavia toimia sekä tavoitteita ja on hyväksyttävissä esitetyssä muodossa.

 

Asuntolautakunta toteaa (15.1.2008) mm. seuraavaa:

 

Kiinteistöstrategian pohjaksi on otettu Helsingin kaupungin arvot, (asiakaslähtöisyys, turvallisuus, kestävä kehitys, taloudellisuus, oikeudenmukaisuus ja yrittäjämielisyys). Sen lisäksi taustalle on nostettu vielä valmistelussa olevan MA -ohjelman asunto- ja maapoliittiset tavoitteet. Kaupungin omistajapolitiikkaa ei ole avattu, todetaan vain, että ”kaupunki päättää omistajapolitiikkansa mukaisesti kiinteistöjensä omistuksesta ja käyttötarkoituksesta”.

 

Strategia sitoo kaupungin yhtiöitä siten, että suunnittelu ja toiminta perustuvat kaupungin arvoihin, omistajapolitiikkaan, maankäytön ja asumisen toteutusohjelmaan sekä kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden kiinteistöstrategiaan, kuitenkin siten, että yhtiökohtaiset tarpeet ja erityispiirteet otetaan huomioon. Suurin osa kaupungin omistamista asunnoista (49 099 asuntoa) kuuluu strategian piiriin, ulkopuolelle jää 7 031 asuntoa.

 

Yhtiöiden kiinteistöstrategian valmistelu ja esittäminen ovat perustuneet ns. avaintulosalueisiin, joita ovat asiakkuus, asumiskustannukset, kiinteistöjen kunto ja arvo sekä yhteiskunta ja ympäristö. Kiinteistöstrategian tavoitteet on esitetty avaintulosalueiden pohjalta.

 

Asiakkuus-käsitteellä tarkoitetaan kaupungin vuokra-asunnoissa asuvia vuokralaisia. Asiakastyytyväisyyttä halutaan parantaa kehittämällä toimintaa ja palveluita asiakaspalautteen pohjalta. Eräänä tyytyväisyyden mittarina pidetään korkeaa käyttöastetta ja pientä vaihtuvuutta. Imagotyö on käynnistymässä; yhtiöille laaditaan 30.6.2008 mennessä tiedotus- ja markkinointisuunnitelma. 

 

Asumiskustannukset ovat olleet ja tulevat olemaan seurannan kohteena. Asumisen hinta, vuokra, on tärkeä kilpailutekijä. Kohtuullisen vuokratason säilyttämiseksi kiinteistöjen taloudenpitoa tehostetaan kaikilla osa-alueilla. Lisäksi kaikilla osa-alueilla seurataan mm. energian ja vedenkulutuksen tilannetta sekä jätehuollon toimivuutta.

 

Kiinteistöjen kuntoa ylläpidetään ja seurataan pitkäjänteisesti mm. huoltokirjajärjestelmän avulla. Samoin kiinnitetään huomio kiinteistöjen arvon säilyttämiseen sekä vakuusarvoihin. Kaupungin asuinkiinteistökanta vanhentuu ja peruskorjaustoiminta on jatkuvasti laajentunut. Strategian eräs lähtökohta onkin peruskorjaustoiminnan ohjaaminen. Usein peruskorjaukset ovat mittavia ja kalliita. Strategiassa on yksilöity kohteet, joiden korjausaste ylittää 50 %. Kiinteistöjen kehittämisyksikkö on esittänyt, että osalle listatuista hankkeista annetaan omistajan ennakkosuostumus hankkeiden käynnistämiseksi.

 

Yhteiskunta ja ympäristö -kohdassa yhtiöt sitoutetaan kaupungin MA-ohjelmassa linjattuun asuntopolitiikkaan, jossa tärkeimpinä esille nousevat täydennysrakentamiseen, esteettömyyteen, ympäristökysymyksiin ja kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet.

 

Kiinteistöstrategia on tärkeä instrumentti, jolla tehostetaan ja parannetaan kaupungin omistajaohjausta. Tavoitteena on toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen kaupungin vuokrataloyhtiöissä. Päämääräksi on asetettu asukasviihtyvyyden ja imagon paraneminen, hyvä omaisuuden hoito sekä sitoutuminen kaupungin asuntopoliittisiin tavoitteisiin. Asuntolautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin omistajaohjaus perustetaan asuinympäristöjen määrätietoiseen kohentamiseen ja asukkaiden aktivoimiseen tässä työssä. Lisäksi asuntolautakunta pitää tarpeellisena sitä, että kaupungin vuokra-asuntojen kehittämispolitiikka rakennetaan yhtenäiselle tähän tarkoitukseen kehitettävälle laatujärjestelmälle. Strategia tulee varmasti olemaan tulevaisuudessa tärkeä väline myös kaupungin elinkeinopolitiikan ja siihen liittyvän elinkeinostrategian toteuttamisessa.

 

Merkittiin, että varapuheenjohtaja Karhuvaara teki vastaehdotuksen, jonka mukaan esityslistan sivun 3 viidennen kappaleen loppuun lisätään seuraava lause: ”Jatkossa asukaskyselyissä selvitetään myös talouskohtaiset nettotulot ja niiden lähde; myös lapsilisät ja asumistuki.” Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Kaj toteaa, että lautakunnan esityksen jälkeen Kvsto on 30.1.2008 hyväksynyt kaupungin energiapoliittisia linjauksia koskevan selonteon ja  13.2.2008 Helsingin maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008-2017. Lautakunnan esittämään asuinkiinteistöjen kiinteistöstrategiaan on tehty MA-ohjelman ja energiapoliittisen päätöksen linjausten edellyttämät päivitykset kohtiin 2.4 Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma, 2.6 Kaupungin energiapoliittiset linjaukset, 5.3 Kiinteistöjen kunto ja arvo ja 5.4 Yhteiskunta ja ympäristö.

 

Kaj:n mielestä on perusteltua, että kyseisestä asiakokonaisuudesta ei käytetä ilmaisua asuinkiinteistöjen kiinteistöstrategia vaan asuinkiinteistöjen toimintatavoitteet. Näin on tarpeen tehdä siitä syystä, että strategia-sana tullaan varaamaan Kvston valtuustokausittain tehtäviin linjapäätöksiin. Khssa päätettävät asuinkiinteistöjen toimintatavoitteet ovat joka tapauksessa alisteisia valtuuston strategiatasoisille päätöksille kuten juuri MA-ohjelmalle.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä esityslistan tämän asian liitteenä olevan Helsingin kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden toimintatavoitteet 2008 – 2011.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee myöntää omistajan ennakkosuostumuksen seuraaville korjausasteeltaan yli 50 % peruskorjaus- ja perus­parannushankkeille.

 

Helsingin Kansanasunnot Oy / Pohjolankatu 2

Helsingin Kansanasunnot Oy / Pohjolankatu 6-12

Helsingin Kansanasunnot Oy / Pohjolankatu 17–35

Jakomäen Kiinteistöt Oy / Jakomäentie 6

Jakomäen Kiinteistöt Oy / Kankaretie 7

Kannelmäen Kiinteistöt Oy / Trumpettitie 3

Kiinteistö Oy Maunulan Asunnot / Männikkötie 7

Laajasalon Kiinteistöt Oy / Kasperinkuja 15

Laajasalon Kiinteistöt Oy / Gunillantie 6

Myllypuron Kiinteistöt Oy / Yläkiventie 4

Myllypuron Kiinteistöt Oy / Yläkiventie 5

Siilitien Kiinteistöt Oy / Siilitie 1

Siilitien Kiinteistöt Oy / Siilitie 9

 

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot /

Töölön palvelutalo ja palvelukeskus

 

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot /

Syystien palvelutalo ja palvelukeskus

 

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot /

Helsingin Toimitilat Oy / Kinaporin palvelutalo /

palvelukeskus

 

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot /

Itä-Pasilan palvelutalo

 

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot /

Myllypuron palvelutalo

 

Kiinteistö Oy Auroranlinna /

Punahilkantie 16.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee, että hankkeelle tulee pyytää uusi omistajan ennakkosuostumus kaupunginhallitukselta, mikäli peruskorjauksen hankesuunnitelmaan perustuva kustannusarvio on vähintään 80 % uustuotannon hinnasta tai asuntotuotantotoimikunnan arvioinnin mukaan poikkeaa oleellisesti toimintatavoitteissa hyväksytyn korjausasteen mukaisesta hankinta-arvosta.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistölautakuntaa tekemään esityksen seuraavista kaupungin asuinkiinteistöjen toimintatavoitteista siten, että siihen on sisällytetty maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 seuraavan valtuustokauden aikana tehtävään päivitykseen otettavat kiinteistöpoliittiset linjaukset.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, asuntolautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, asuntotuotantotoimikunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja kiinteistöviraston kiinteistöasiamiehelle edelleen toimitettavaksi kaupungin asuinkiinteistöyhtiöille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITE

Helsingin kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden toimintatavoitteet 2008-2011