Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

1

 

14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

6

Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinainen yhtiökokous

4

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

21

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 


13

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                            1.4.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  2.4.2008

tekninen lautakunta                                                        1.4.2008

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö


Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


14

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


6

LEHTISAAREN HUOLTO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-953

 

Ryj toteaa, että Lehtisaaren Huolto Oy on vuonna 1968 perustettu yhtiö, jonka omistaa Helsingin kaupunki, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät sekä lehtisaarelaiset asunto-osakeyhtiöt. Yhtiö hallinnoi väestönsuojaa, jossa on 1 600 suojapaikkaa.

 

Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Lehtisaaren ostoskeskuksen kahvilassa (Lehtisaarentie 1) 15.4.2008 klo 17.00. Yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2007, käsitellään talousarvio vuodelle 2008 ja valitaan hallituksen jäsenet.

 

Lehtisaaren Huolto Oy:n hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen. Hallituksessa on toiminut kiinteistöpäällikkö Keijo Mäki pelastuslaitokselta.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Lehtisaaren Huolto Oy:n 15.4.2008 pidettävässä yhtiökokouksessa ja ehdottamaan hallituksen jäseneksi kiinteistöpäällikkö Keijo Mäkeä pelastuslaitokselta.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Keijo Mäelle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                       3.4.2008

liikepalvelulautakunta                                                             1.4.2008

yleisten töiden lautakunta                                                      3.4.2008

ympäristölautakunta                                                                1.4.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota terveyslautakunnan 1.4.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus

27.3.2008

eläintarhan johtokunta

27.3.2008

liikuntalautakunta

1.4.2008

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

1.4.2008

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

25.3.2008

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

31.3.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

31.3.2008

museonjohtaja

5. ja 31.3.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

31.3.2008

taidemuseon johtaja

19. – 31.3.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 


21

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

1.4.2008

rakennuslautakunta

1.4.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

31.3. ja 1.4.2008

 

 

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102