Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

1

 

11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

2

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

4

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

10

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon varsinainen yhtiökokous

6

 

11

Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskuksen varsinainen yhtiökokous

8

 

12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          25.3.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                26.3.2008

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                              18.3., 20.3. ja 27.3.2008

yleisten töiden lautakunta                                                    27.3.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 27.3.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

nuorisolautakunta

27.3.2008

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

18.3.2008

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

19., 20. ja 25.3.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

20., 26. ja 27.3.2008

tietokeskus

 

- johtaja

18.3.2008

työterveysjohtaja

25.3.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


10

KIINTEISTÖ OY TAPULIKAUPUNGIN PALVELUTALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-795

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon varsinainen yhtiökokous pidetään 3.4.2008 klo 15.00 kiinteistövirastossa, Sörnäistentie 1, 1. krs, 00580 Helsinki. Kaupunki omistaa yhtiön talossa Maatulllinaukio 5 olevien kirjasto- ja nuorisokerhohuoneiston sekä ulkopuolisille vuokrattuna olevan isännöitsijätoimistohuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet.

 

-        Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä määrätyt yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen yksi varsinainen jäsen sekä toinen tilintarkastajan ja tämän varamies on valittava Helsingin kaupungin nimeämistä henkilöistä. Yhtiö on kaupungin osakkuusyhtiö. Yhtiön hallituksessa on kaupungin edustajana ollut asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Tarkastuslautakunta on 24.10.2007 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon 3.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen kaupungin edustajaksi edellä mainitusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behriä kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä varsinaiseksi tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:ta (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja varatilintarkastajaksi KHT Pertti Hiltusta.


 

Pöytäkirjanote , hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille ja tarkastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


11

KIINTEISTÖ OY MELLUNMÄEN LIIKE- JA TOIMINTAKESKUKSEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-798

 

Kaj ilmoittaa, että Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskuksen varsinainen yhtiökokous pidetään 3.4.2008 klo 8.30 Isännöitsijäkonttori Oy:ssä, osoite Korvatunturintie 2, 00970 Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään mm. yhtiöjärjestyksen 16 §:n kokoukselle määräämät asiat.

 

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yhtiöön yhtiöjärjestyksen mukaan yksi varsinainen hallituksen jäsen ja yksi varajäsen sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

 

Tällä hetkellä kaupungin nimeäminä ovat hallituksen jäsenenä toimitilapäällikkö Unto Ojala ja varajäsenenä asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Tarkastuslautakunta on 24.10.2007 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskusen 3.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi toimitilapäällikkö Unto Ojalaa ja varajäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behriä kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä tilintarkastajaksi vuodelle 2008 Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullisena tilintarkastajana HTM Kai Salmivuori) ja varatilintarkastajaksi HTM Anne Pekkalaa.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

26.3.2008

rakennuslautakunta

18.3.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

20.3.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102