Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

1

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

2

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

4

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

12

Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8 -nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous

6

 

13

Asunto Oy Merimiehenkatu 12:n varsinainen yhtiökokous

7

 

14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota yleisten töiden lautakunnan 18.3.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus yleisten töiden lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota terveyslautakunnan 18.3.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginorkesterin johtokunta

11.3.2008

opetuslautakunta

18.3.2008

- suomenkielinen jaosto

18.3.2008

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

11.3.2008

 

 

eläintarhan johtaja

10. ja 12.3.2008

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

17.3.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

13. ja 17.3.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

18.3.2008

työterveysjohtaja

17.3.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 


12

KIINTEISTÖ OY TURKISMIEHENTIE 8 -NIMISEN YHTIÖN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-780

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8 –nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2008 klo 13.00 KY-Palvelu Oy:n toimitiloissa osoitteessa Pohjoinen Rautatienkatu 21 B, 00100 Helsinki. Yhtiökokouksessa valitaan mm. hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat.

 

Kaupunki omistaa yhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat päiväkotitilojen hallintaan. Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8:n yhtiöjärjestyksen mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen yksi jäsen sekä yksi varsinainen tilintarkastaja.

 

Kaupungin edustajana vuonna 2007 on yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä ollut toimitilapäällikkö Unto Ojala kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Tarkastuslautakunta on 24.10.2007 nimennyt ehdolle yhtiön tilintarkastajaksi päätösehdotuksessa esitetyn.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8 -nimisen yhtiön 31.3.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimitilapäällikkö Unto Ojalaa kiinteistöviraston tilakeskuksesta ja varsinaiseksi tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


13

ASUNTO OY MERIMIEHENKATU 12:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-785

 

Kaj toteaa, että Asunto Oy Merimiehenkatu 12:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.3.2007 klo 15.00 kiinteistöviraston tilakeskuksessa Sörnäistenkatu 1, I kerros, 00580 Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään tilinpäätösasiat ja valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä käsitellään yhtiöjärjestyksen 7 §:n muutos.

 

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat olleet varsinaisena jäse­nenä kiinteistöviraston tilakeskuksen asiakaspäällikkö Sisko von Behr ja varajäsenenä tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttänen.

 

Tarkastuslautakunta on 21.11.2007 nimennyt yhtiöön päätösehdotukses­ta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Asunto Oy Merimiehenkatu 12:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2008 ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behriä ja varajäseneksi kiinteistöviraston tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttästä.

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajiksi Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Ari Lehto) ja varatilintarkastajaksi KHT Pasi Pekkarisen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


14

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

13.3.2008

kiinteistölautakunta

18.3.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

17. ja 19.3.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028