Kokousaika

12.3.2007 kello 16.00 – 16.31

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja (paitsi 355 §)

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Rautava, Risto

(paitsi 331 §)

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Hiltunen, Tiina

varajäsen

 

 

Molander, Sole

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Krohn, Minerva

kaupunginvaltuuston II varapuheen-

johtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja  (paitsi 331 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Salo-Halinen, Anna-Leena

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 350 §)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


323-324,


325-326,


329-333, 

 Korpinen

 

 

 

334,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
327,


335-349, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
328,


350-356, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


357-358, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


359-364,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

323

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

324

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

325

Kj/1

Valtuuston kokoontuminen

 

326

Kj/2

Sosiaalilautakunnan toisen aikuisjaoston lisäjäsenen valinta

 

327

Kaj/3

Malmin korttelin 38091, tonttien 38092/10, 14 ja 15, korttelin 38099 ym. alueiden (Ormuspellon alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11465)

 

328

Sj/4

Taidemuseon johtajan virkaan ottaminen

 

329

Kj/3

Lainan myöntäminen Viipurin Reaalikoulu Oy:lle

 

330

Kj/4

Lausunnon antaminen sisäasiainministeriölle poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän väliraportista

 

331

Kj/5

5.3.2007 pöydälle pantu asia

Vantaan Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

332

Kj/6

Muutokset eduskuntavaalien vaalilautakuntien kokoonpanoihin

 

333

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

334

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

335

Kaj/1

Kampin katualueen (Annankatu nimeksi Antinkatu välillä Salomonkatu - Eteläinen Rautatiekatu) asemakaavan muuttaminen (nro 11628)

 

336

Kaj/2

Suutarilan tonttien 40041/21 ja 40047/2 sekä 40049/11, 15 ja 16 asemakaavan muuttaminen (nro 11644)

 

337

Kaj/3

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Talman Kone Oy:n poikkeamishakemuksesta

 

338

Kaj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Herttoniemen Veistämön poikkeamishakemuksesta

 

339

Kaj/5

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin yliopiston rahastot / Teknisen osaston poikkeamishakemuksesta

 

340

Kaj/6

Malmin Liiketalo Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

341

Kaj/7

Kivelän sairaalan rakennuksen 25, 2-kerroksen korjaus- ja muutostyön hankesuunnitelman hyväksyminen

 

342

Kaj/8

Sopimusten ja esisopimusten tekeminen Kiinteistö Oy Liikeprimon ja UPM-Kymmene Oyj:n kanssa Ormuspellon teollisuusalueen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11465

 

343

Kaj/9

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Delta Motor Group Oy:n sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran ja Skanska Kodit Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

344

Kaj/10

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdystä valituksesta Vuosaaren tontin 54050/3 asemakaava-asiassa (nro 11381)

 

345

Kaj/11

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdystä valituksesta Vuosaaren tontin 54050/5 ym. alueiden (entinen kirkko- ja seurakuntakeskus) asemakaava-asiassa (nro 11316)

 

346

Kaj/12

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n yhtiökokous

 

347

Kaj/13

Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen varsinainen yhtiökokous

 

348

Kaj/14

5.3.2007 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Tiia Aarnipuun toivomusponsi: Kaupungin vuokra-asuntojen esteettömyyden parantaminen

 

349

Kaj/15

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

350

Sj/1

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

351

Sj/2

Valtuutettu Miina Kajoksen toivomusponsi: Liikuntapaikkojen rakentamistarpeiden kartoittaminen

 

352

Sj/3

Valtuutettu Göran Åhmanin toivomusponsi: Koulujen varustaminen palovaroittimilla

 

353

Sj/4

Kaupungin henkilöstöraportti 2006

 

354

Sj/5

Tiedepalkinnon jakoon liittyvän asiantuntijaryhmän uusi jäsen

 

355

Sj/6

26.2.2007 ja 5.3.2007 pöydälle pantu asia

Kaupungin edustajien nimeäminen Suomen Kansallisoopperan säätiön toimielimiin

 

356

Sj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

357

Ryj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Pääkaupunkiseudun kiviaineksen kierrätysalueet - ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

 

358

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

359

Stj/1

Vt Zahra Abdullan toivomusponsi: Huostaan otettujen maahanmuuttajataustaisten lasten jälkihuolto

 

360

Stj/2

Vt Zahra Abdullan toivomusponsi: Lasten päiväkotien henkilöstömitoitus

 

361

Stj/3

Vt Pekka Reinikaisen toivomusponsi: Oireenmukaisen hoidon erikoisasiantuntijan viran perustaminen

 

362

Stj/4

Vt Tuomas Rantasen toivomusponsi: Alueiden terveyskeskuspalvelujen saatavuuserojen tasoittaminen

 

363

Stj/5

Lausunto esityksistä terveydenhuollon ammatinharjoittamissäädösten muutoksiksi

 

364

Stj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

323 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision (varalla Wallden-Paulig) ja
Oker-Blomin (varalla Molander) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

324 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

325 - 328 §

Kaupunginvaltuuston 28.3.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

325 §

Valtuuston kokoontuminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

326 §

Sosiaalilautakunnan toisen aikuisjaoston lisäjäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

327 §

Malmin korttelin 38091, tonttien 38092/10, 14 ja 15, korttelin 38099 ym. alueiden (Ormuspellon alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11465)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

328 §

Taidemuseon johtajan virkaan ottaminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

 

 

329 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN VIIPURIN REAALIKOULU OY:LLE

 

Khs 2006-2822

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2007 talousarvion kohdalta 9 01 02 01 Viipurin Reaalikoulu Oy:lle enintään 335 000 euron korottoman lainan Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion neljännen vaiheen perusparannustyötä varten seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat etuoikeutta 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta.

 

Lainan erityisehto: Opetusvirastolle on toimitettava hankkeesta ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista sekä lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle. 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

330 §

LAUSUNNON ANTAMINEN SISÄASIAINMINISTERIÖLLE POLIISIN HALLINTORAKENTEEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTISTA

 

Khs 2007-425

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pyydettynä lausuntonaan poliisin hallintorakenteen työryhmän väliraportista ilmoittaa, ettei sillä ole Helsingin osalta huomautettavaa, vaan että kaupunginhallitus puoltaa esitystä.

 

Kirje sisäasiainministeriölle.

 

Lisätiedot:
Hakala Hannu, osastopäällikkö, puhelin 310 36015

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

331 §

5.3.2007 pöydälle pantu asia

VANTAAN ENERGIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-447

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Vantaan Energia Oy:n Vantaalla pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2007.

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä ehdolle yhtiön hallintoneuvoston jäseniksi toimikaudeksi 2007-2008

 

diplomi-insinööri Aarre Kilpinen

 

insinööri Pauli Leppä-aho

 

toimitusjohtaja Pentti Nurminen

 

projektisihteeri Anna-Maria Kantola

 

yrittäjä Aulis Ignatius

 

yrittäjä Eija Loukoila

 

terveyskeskuslääkäri Minerva Krohn

 

apulaisrehtori Hannele Ikonen

 

sekä yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudeksi 2007 ‑ 2008:

 

diplomi-insinööri Leena Westlund

 

komentaja Risto Rautava

 

diplomi-insinööri Mari Puoskari

 

rahoitusjohtaja Tapio Korhonen

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi nimetä toimikaudeksi 2007-2008 hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi Pentti Nurmisen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Risto Rautavan.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, Vantaan Energia Oy:lle, Helsingin Energialle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Korhonen ja jäsen Rautava esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

332 §

MUUTOKSET EDUSKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNTIEN KOKOONPANOIHIN

 

Khs 2007-163

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa eduskuntavaalien vaalilautakuntien kokoonpanoja esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituksi tulleille.

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

333 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                          9.3.2007

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                        6.3.2007

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

334 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

335 §

KAMPIN KATUALUEEN (ANNANKATU NIMEKSI ANTINKATU VÄLILLÄ SALOMONKATU - ETELÄINEN RAUTATIEKATU) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11628)

 

Khs 2006-2835

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 4. kaupunginosan katualueen,
 a-b-c-d merkityllä alueella tason -6.0 yläpuolinen alue, asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 23.11.2006 päivätyn piirustuksen nro 11628 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

336 §

SUUTARILAN TONTTIEN 40041/21 JA 40047/2 SEKÄ 40049/11, 15 JA 16 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11644)

 

Khs 2007-213

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 40. kaupunginosan korttelin nro 40041 tontin nro 21, korttelin nro 40047 tontin nro 2 ja korttelin nro 40049 tonttien nro 11, 15 ja 16 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 11.1.2007 päivätyn piirustuksen nro 11644 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

337 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE TALMAN KONE OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-206

Esityslistan asia Kaj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

338 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY HERTTONIEMEN VEISTÄMÖN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-205

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Herttoniemen Veistämölle haettuun toimenpiteeseen 43. kaupunginosan venesatama-alueelle tilalle R:No 876:1.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

339 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT / TEKNISEN OSASTON POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-304

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Helsingin yliopiston rahastot / Tekniselle osastolle haettuun toimenpiteeseen 2. kaupunginosan korttelin nro 36 tontille nro 5 ehdolla, että tontin autopaikat (yhteensä 19 ap) sijoitetaan tontille maan alle tai yleiseen pysäköintilaitokseen ja piha suunnitellaan korkeatasoiseksi ja viihtyisäksi.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

340 §

MALMIN LIIKETALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-411

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Malmin Liiketalo Oy:n 22.3.2007 kello 9.30 kiinteistöviraston tilakeskuksessa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen edellä mainitusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi kiinteistöviraston tilakeskuksen asiakaspäällikkö Sisko von Behrin sekä yhtiön tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola).

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, nimetylle tilintarkastusyhteisölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

341 §

KIVELÄN SAIRAALAN RAKENNUKSEN 25, 2-KERROKSEN KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-227

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kivelän sairaalan rakennuksen 25, 2. kerroksen korjaus- ja muutostyön 30.11.2006 päivätyn hankesuunnitelman (jäähdytys mukana) siten, että hankkeen laajuus on enintään 1,330 br-m2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset 1 973 960 euroa (veroton hinta 1 618 000 euroa) hintatasossa 9/2006.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

342 §

SOPIMUSTEN JA ESISOPIMUSTEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY LIIKEPRIMON JA UPM-KYMMENE OYJ:N KANSSA ORMUSPELLON TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA NRO 11465

 

Khs 2006-1398

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Liikeprimon kanssa liitteenä 1 olevan luonnoksen mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen ja UPM-Kymmene Oyj:n kanssa liitteenä 2 olevan luonnoksen mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen, aikanaan esisopimusten mukaiset lopulliset vaihtokirjat sekä niihin mahdollisia vähäisiä lisäyksiä ja täsmennyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

343 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN DELTA MOTOR GROUP OY:N SEKÄ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERAN JA SKANSKA KODIT OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-448

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeut-taan 21.12.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Delta Motor Group Oy on myynyt määräalan 31. kaupunginosan korttelin nro 31114 tontista nro 8 rakennuksineen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle ja Skanska Kodit Oy:lle omaan, perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle ja Skanska kodit Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

344 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA VUOSAAREN TONTIN 54050/3 ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11381)

 

Khs 2005-332

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle esityslistalta ilmenevän hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen selityksen kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennettynä.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

345 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA VUOSAAREN TONTIN 54050/5 YM. ALUEIDEN (ENTINEN KIRKKO- JA SEURAKUNTAKESKUS) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11316)

 

Khs 2005-297

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle esityslistalta ilmenevän hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen selityksen kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennettynä.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

346 §

ITÄ-PASILAN PYSÄKÖINTI OY:N YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-487

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen  oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n 16.3.2007 klo 13.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen kaupungin edustajaksi toimistopäällikkö Jaakko Staufferin kiinteistövirastosta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juhani Selinheimo) ja KHT Tapani Saastamoisen sekä varatilintarkastajaksi KHT Per-Olof Söderlundin ja HTM Ilkka Vairimaan.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, tilintarkastusyhteisölle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

347 §

KIINTEISTÖ OY VIIKIN INFOKESKUKSEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-486

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kiinteistöviraston tilakeskuksen edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen 16.3.2007 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomin kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote nimetylle henkilölle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

348 §

5.3.2007 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU TIIA AARNIPUUN TOIVOMUSPONSI: KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNTOJEN ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN

 

Khs 2006-1038

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 19.4.2006 hyväksymän toivomusponnen (Tiia Aarnipuu) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen kaupunginvaltuutettu Tiia Aarnipuulle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

349 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

1.3.2007

kiinteistölautakunta

6.3.2007

rakennuslautakunta

6.3.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

5., 7. ja 8.3.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

350 §

SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-421

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia 19.4.2007 pidettävässä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä kehottaa kaupungin edustajaa esittämään yhtiön hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat viisi jäsentä:

 

henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo

erityissuunnittelija Birgitta Rickman

henkilöstöpäällikkö Kaarina Valjus

toimitusjohtaja Antti Värtelä

kaupunginsihteeri Leena Mickwitz

 

ja heidän varajäsenikseen vastaavassa järjestyksessä:

 

osastopäällikkö Raija Peltonen

erityissuunnittelija Matti Malinen

kehittämisjohtaja Paula Sermilä

hallintopalvelujohtaja Sirkku Ilmonen

johtava kaupunginasiamies Harry Åhlgren.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa esittämään yhtiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2007 KPMG Oy Ab:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote nimetyille, Seure Henkilöstöpalvelut Oy:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, jolle myös kokouskutsu toimitetaan, ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Tulensalo esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

351 §

VALTUUTETTU MIINA KAJOKSEN TOIVOMUSPONSI: LIIKUNTAPAIKKOJEN RAKENTAMISTARPEIDEN KARTOITTAMINEN

 

Khs 2006-2544

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Miina Kajos) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Miina Kajokselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

352 §

VALTUUTETTU GÖRAN ÅHMANIN TOIVOMUSPONSI: KOULUJEN VARUSTAMINEN PALOVAROITTIMILLA

 

Khs 2006-2122

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.9.2006 hyväksymän toivomusponnen (Göran Åhman) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Göran Åhmanille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

353 §

KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

 

Khs 2007-452

Esityslistan asia Sj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 54 toiseksi viimeisen kappaleen toisen rivin luku 5,4 % muutetaan muotoon 5,2 %.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Peltonen Raija, osastopäällikkö, puhelin 310 37961
Pohjonen Tiina, kehittämispäällikkö, puhelin 310 54086
Kario Markku, erityissuunnittelija, puhelin 310 25581
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

354 §

TIEDEPALKINNON JAKOON LIITTYVÄN ASIANTUNTIJARYHMÄN UUSI JÄSEN

 

Khs 2004-2571

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kutsua tiedepalkintoehdotusta valmistelevan asiantuntijaryhmän uudeksi jäseneksi Suomen Akatemian tiedeasiainneuvoksen Anne Heinäsen aiemmin tehtävässä olleen ylijohtaja Anneli Paulin tilalle vuoden 2007 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille sekä tietokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

355 §

26.2.2007 ja 5.3.2007 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SUOMEN KANSALLISOOPPERAN SÄÄTIÖN TOIMIELIMIIN

 

Khs 2007-328

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Suomen Kansallisoopperan
säätiön

 

hallintoneuvostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuoden 2007 kevätkokouksesta vuoden 2010 kevätkokouksen päättymiseen kestäväksi toimikaudeksi seuraavasti:

 

jäsen

 

henkilökohtainen varajäsen

Pentti Kivinen

Jan D. Oker-Blom

Suzan Ikävalko

Vertti Kiukas

 

sekä

 

hallitukseen kaksi jäsentä mainituksi toimikaudeksi seuraavasti:

 

jäsen

 

Jan Vapaavuori

Sirkka-Liisa Vehviläinen

 

Pöytäkirjanote Suomen Kansallisoopperan säätiölle, nimetyille henkilöille, kulttuuriasiainkeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Vehviläinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

356 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                         1.3.2007

liikuntalautakunta                                                                             6.3.2007

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                   21.2. – 2.3.2007

- vararehtori II                                                                                   16.2.2007

- johtava talouspäällikkö                                                                21.2.2007

eläintarhan johtaja                                                                            6.3.2007

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                     2. – 6.3.2007

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                    1. – 7.3.2007

museonjohtaja                                                              26.2. ja 8. – 9.3.2007

taidemuseon johtaja                                                                         6.3.2007

työterveysjohtaja                                                                                2.3.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

357 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIVIAINEKSEN KIERRÄTYSALUEET - YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA

 

Khs 2007-32

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Pääkaupunkiseudun kiviaineksen kierrätysalueet ‑ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kiviaineksen kierrätysalueiden toiminta eri puolilla pääkaupunkiseutua on edellytyksenä ekologisesti kestävälle rakentamiselle ja hyvä lähtökohta haittojen ja kuljetustarpeiden vähentämiseksi.

 

Vaihtoehto VE 1 on kannatettava ratkaisu, koska se toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita, säästää luonnonympäristöä, parantaa rakentamisen toimintaedellytyksiä ja alentaa maanrakennuksen kustannuksia. VE 0 puolestaan heikentää kiviaineksen kierrätysmahdollisuuksia, lisää rakennusjätteen kaatopaikkatarvetta ja aiheuttaa kasvavaa maa-aineksen kuljetustarvetta ja -kustannuksia.

 

Tarkastelluista kohteista Konalan käsittelyalue sijaitsee Helsingin kaupungissa. Toiminta-alueen läheisyyteen, noin 200 metrin päähän aiotusta sijoituspaikasta, on suunnitteilla Honkasuon asuinalue. Käsittelyalueen itäpuolitse kulkee tärkeä seudullinen ulkoilu- ja virkistysreitti. Kehä II:n suunniteltu linjaus tulee menemään arviointiselostuksessa esitetyn Konalan toiminta-alueen kohdalla. Alueen ympäristössä on nykyisten toimintojen lisäksi valmisteilla useita suunnitteluhankkeita.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että Helsingin Konalassa vaihtoehdon 1 toteuttaminen vaatii erityisen huomion kiinnittämistä murskauksen ja alueen sisäisen siirto- ja kuljetusliikenteen melu- ja pölyhaittojen torjunnan mahdollisuuksiin sekä kierrätysalueella että uusilla asuntoalueilla. Jatkoselvityksissä on varmistettava, että murskaustoimintaan liittyvät melu- ja pölyhaittojen riskit otetaan huomioon suunnittelussa, ja toiminta-alueen läheisyyden nykyinen ja tuleva asutus suojataan niiltä asianmukaisesti. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida käsittelyn ja liikenteen yhteiset meluvaikutukset tulevalla Honkasuon alueella sekä seudullisella virkistysreitillä ja tarvittaessa suunnitella toiminnot siten, että melun ohjearvot eivät ylity.

 

Myös alueelta suotautuvien valumavesien haitattomuudesta purkuvesistöille on tarkkailu- ja tarvittaessa muilla toimenpiteillä huolehdittava.

 

Konalan käsittelyalueen ympäristössä on valmisteilla useita suunnitteluhankkeita, joiden toteutuessa Vihdintien liikenne tullee lisääntymään. Tämä tulisi ottaa huomioon alueen suunnittelussa. Lisäksi käsittelyalueen välittömässä läheisyydessä olevien muiden toimintojen tulevaisuuden suunnitelmat ja niiden vaikutukset liikennemääriin ja liikenteestä johtuviin ympäristövaikutuksiin tulee myös arvioida.

 

Kohteen suunnittelussa tulee lisäksi kiinnittää erityistä huomiota Kehä II:n liikennejärjestelyihin.

 

Mikäli Konalan hanke toteutuu, kierrätysalueella tapahtuvalle toiminnalle vaaditaan ympäristölupa. Kierrätysaluehankkeen ympäristölupaehtojen tulee olla sellaiset, ettei hankkeen toteuttaminen vaikeuta suunnitellun pientalo- ja virkistysalueen kaavoittamista ja toteuttamista. Myönnettävän ympäristöluvan voimassaoloaika ja lupaehdot tulee määrätä siten, että toiminnan ehtoja voidaan ilman kohtuuttomia viivytyksiä tarkistaa ympäristön maankäytössä tai muissa olosuhteissa tapahtuvien muutosten vaatimalla tavalla.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, ympäristölautakunnalle sekä yleisten töiden lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

358 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                                 6.3.2007

joukkoliikennelautakunta                                                        8.3.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                      8.3.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että neljäs rivi liikepalvelulautakunta 6.3.2007 poistetaan.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

359 §

VT ZAHRA ABDULLAN TOIVOMUSPONSI: HUOSTAAN OTETTUJEN MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN LASTEN JÄLKIHUOLTO

 

Khs 2006-2561

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Zahra Abdulla) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Zahra Abdulla) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Zahra Abdullalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

360 §

VT ZAHRA ABDULLAN TOIVOMUSPONSI: LASTEN PÄIVÄKOTIEN HENKILÖSTÖMITOITUS

 

Khs 2006-2562

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Zahra Abdulla) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Zahra Abdulla) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Zahra Abdullalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

361 §

VT PEKKA REINIKAISEN TOIVOMUSPONSI: OIREENMUKAISEN HOIDON ERIKOISASIANTUNTIJAN VIRAN PERUSTAMINEN

 

Khs 2006-2551

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Pekka Reinikainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Pekka Reinikainen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Pekka Reinikaiselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

362 §

VT TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: ALUEIDEN TERVEYSKESKUSPALVELUJEN SAATAVUUSEROJEN TASOITTAMINEN

 

Khs 2006-2557

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Tuomas Rantanen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tuomas Rantaselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

363 §

LAUSUNTO ESITYKSISTÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATINHARJOITTAMISSÄÄDÖSTEN MUUTOKSIKSI

 

Khs 2007-403

Esityslistan asia Stj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

364 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 6.3.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 


Översättning:

348 §

Ärende bordlagt 5.3.2007

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TIIA

AARNIPUU: BÄTTRE TILLGÄNGLIGHET I STADENS HYRESBOSTÄDER

 

Stn 2006-1038

Ärende Kaj/14 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 19.4.2006 (Tiia Aarnipuu)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tiia Aarnipuu och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Venesmaa Riitta, biträdande stadssekreterare, telefon 310 36028

 

Översättning:

351 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MIINA

KAJOS: KARTLÄGGNING AV BEHOVEN AV IDROTTSANLÄGGNINGAR

 

Stn 2006-2544

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 15.11.2006 (Miina Kajos)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Miina Kajos och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

352 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN GÖRAN

ÅHMAN: BRANDVARNARE TILL SKOLORNA

 

Stn 2006-2122

Ärende Sj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 27.9.2006 (Göran Åhman)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Göran Åhman och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Makkonen Antero, stadssekreterare, telefon 310 36023

 

Översättning:

359 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ZAHRA

ABDULLA: EFTERVÅRDEN AV OMHÄNDERTAGNA BARN MED

INVANDRARBAKGRUND

 

Stn 2006-2561

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 15.11.2006 (Zahra Abdulla)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Zahra Abdulla) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Zahra Abdulla och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 310 36048

 

Översättning:

360 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ZAHRA

ABDULLA: DIMENSIONERINGEN AV DAGHEMSPERSONALEN

 

Stn 2006-2562

Ärende Stj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 15.11.2006 (Zahra Abdulla)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Zahra Abdulla) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Zahra Abdulla och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 310 36048

 

Översättning:

361 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN PEKKA

REINIKAINEN: INRÄTTANDE AV EN TJÄNST SOM

SPECIALSAKKUNNIG INOM SYMTOMENLIG VÅRD

 

Stn 2006-2551

Ärende Stj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 15.11.2006 (Pekka Reinikainen)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Pekka Reinikainen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Pekka Reinikainen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Frantsi Anneli, stadssekreterare, telefon 310 36184

 

Översättning:

362 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TUOMAS

RANTANEN: UTJÄMNING AV TILLGÅNGEN TILL

HÄLSOVÅRDSCENTRALSTJÄNSTER OMRÅDENA EMELLAN

 

Stn 2006-2557

Ärende Stj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 15.11.2006 (Tuomas Rantanen)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Tuomas Rantanen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tuomas Rantanen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Frantsi Anneli, stadssekreterare, telefon 310 36184

 

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Elina Moisio

Jan D. Oker-Blom

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  20.3.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 323-328, 330, 333-334, 337-339, 344-345, 348-349, 351-353 ja 356-364 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 335-336 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 343 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuunottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

323-328, 330, 333-334, 337-339, 344-345, 348-349, 351-353 och 356-364 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

335-336 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

343 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.