Kokousaika

5.3.2007 kello 16.00 – 16.40

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 294 §)

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

(paitsi 296 §)

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Näre, Sari

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 294 §)

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 296 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Salo-Halinen, Anna-Leena

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Korpinen


284-285,


286-289,


290-293, 295-300, 

 Björklund

 

 

294,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen


301-312, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund


313-316, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri


317-318, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen


319-322,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

284

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

285

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

286

Kj/1

Eläintarhan johtokunnan varajäsenen valinta

 

287

Kj/2

Satamalautakunnan varajäsenen valinta

 

288

Kj/3

Vuoden 2006 talousarvion toteutumattomat sitovat tavoitteet

 

289

Kj/4

28.2.2007 pöydälle pantu asia

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

290

Kj/3

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan varsinaisten jäsenten virkamatka Sloveniaan ja Itävaltaan

 

291

Kj/4

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston kuntajaon muutosesitystä koskevista valituksista

 

292

Kj/5

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Fallpakan alueen esirakentamisen I vaiheeseen

 

293

Kj/6

Helsinki Region Marketing Oy:n yhtiökokous ja valtuuksien antaminen osakkeiden hankkimiseen

 

294

Kj/7

Edustajien valitseminen Suomen Messusäätiön hallitukseen

 

295

Kj/8

Vantaan Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

296

Kj/9

Salassa pidettävä JulkL 24 § 17 k

 

297

Kj/10

Muutokset eduskuntavaalien vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien kokoonpanoihin

 

298

Kj/11

Kaupunginvaltuuston 28.2.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

299

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

300

Kj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

301

Kaj/1

Kiinteistö Oy Töölöntullinkatu 8:n poikkeamishakemus

 

302

Kaj/2

Valtuutettu Tiia Aarnipuun toivomusponsi: Kaupungin vuokra-asuntojen esteettömyyden parantaminen

 

303

Kaj/3

Toimitilojen vuokraaminen ympyrätalosta tietokeskukselle

 

304

Kaj/4

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Asunto Oy Helsingin Magnolian sekä Suomen Osatontti Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

305

Kaj/5

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen NCC Rakennus Oy:n sekä Suomen Osatontti Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

306

Kaj/6

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen NCC Rakennus Oy:n ja Asunto Oy Alppikyläntie 4:n sekä Suomen Osatontti Oy:n välisissä kiinteistökaupoissa

 

307

Kaj/7

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Kiinteistö Oy Ristipellontie 4:n sekä NCC Rakennus Oy:n ja Suomen Osatontti Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

308

Kaj/8

Toukolan Arabianrannnan maanalaisten pysäköintilaitosten ja paalulaattojen toteuttamisperiaatteiden hyväksyminen

 

309

Kaj/9

Etuosto-oikeuden käyttäminen Outokumpu Oyj:n ja XXXX XXXX:n välisessä kiinteistökaupassa

 

310

Kaj/10

Etuosto-oikeuden käyttäminen Outokumpu Oyj:n sekä Salla Tykän ja Markus Nevalaisen välisessä kiinteistökaupassa

 

311

Kaj/11

12.2.2007, 19.2.2007 ja 26.2.2007 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kati ja Teemu Toivion poikkeamishakemuksesta

 

312

Kaj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

313

Sj/1

Työnantajaa edustavan varajäsenen nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan vuodeksi 2007

 

314

Sj/2

Työterveyskeskuksen avoinna olevan vastaavan työterveyslääkärin viran väliaikainen hoito

 

315

Sj/3

26.2.2007 pöydälle pantu asia

Kaupungin edustajien nimeäminen Suomen Kansallisoopperan säätiön toimielimiin

 

316

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

317

Ryj/1

Virkojen perustaminen pelastuslaitokseen

 

318

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

319

Stj/1

Tilintarkastajien nimeäminen Lilinkotisäätiöön vuodeksi 2007

 

320

Stj/2

Tilintarkastajien nimeäminen Niemikotisäätiön vuodeksi 2007

 

321

Stj/3

Esitys sairausvakuutuskorvausten nostamisesta

 

322

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

284 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hellströmin (varalla Moisio) ja Ojalan (varalla Oker-Blom) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

285 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

286 - 289 §

Kaupunginvaltuuston 14.3.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

286 §

Eläintarhan johtokunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

287 §

Satamalautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

288 §

Vuoden 2006 talousarvion toteutumattomat sitovat tavoitteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

289 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 12.2.2007 pöydälle pantu asia
Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

290 §

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNNAN VARSINAISTEN JÄSENTEN VIRKAMATKA SLOVENIAAN JA ITÄVALTAAN

 

Khs 2007-375

Esityslistan asia Kj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa suomenkielisen työväenopiston johtokunnan varsinaiset jäsenet tekemään virkamatkan Sloveniaan Ljubljanaan ja Itävaltaan Wieniin 21. – 24.3.2007 aikuiskoulutuksen eri muotoihin ja laitoksiin tutustumista varten.

 

Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset maksetaan suomenkielisen työväenopiston käytettävissä olevista määrärahoista.

 

Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijöille, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, suomenkieliselle työväenopistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelun ostolaskuihin (PL 46) ynnä sen maksuliikenteelle.

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

291 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON KUNTAJAON MUUTOSESITYSTÄ KOSKEVISTA VALITUKSISTA

 

Khs 2006-1601

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston kuntajaon muutosesitystä koskevista valituksista seuraavan selityksen:

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5-kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yh­tyä kaupunginvaltuuston pää­töksen lopputulokseen.

 

XXXX:n valituksessa viitataan kiireellisyyden osalta kaupunginvaltuuston päätökseen 29.11.2006 ja väitetään, että valtuusto olisi ottanut asian tuolloin uudelleen käsittelyynsä. Kyseisessä valtuuston päätöksessä on kuitenkin kysymys lausunnosta, jonka kaupunginvaltuusto on antanut Etelä-Suomen lääninhallituksen pyynnöstä ja kuntajakolain mukaisesti kaupunginvaltuuston 21.6.2006 päättämästä esityksestä, siitä annetuista lausunnoista ja tehdyistä huomautuksista. Tätä ennen lääninhallitus oli hankkinut kaupungin esityksestä Maanmittauslaitoksen Uudenmaan maanmittaustoimiston sekä Porvoon ja Vantaan maistraattien lausunnot. Lisäksi esitys lausuntoineen oli ollut nähtävillä huomautusten tekemistä varten kuntajakolaissa säädetyt 30 päivää. Kaupungin ennalta arvioima esityksen käsittelyaika on siten ollut oikea. Esityksen tekeminen on kuntajakolain edellyttämien lausuntojen ja nähtävillä pidon vaatima aika huomioon ottaen ollut käsiteltävä kesäkuussa 2006, jotta myös sisäasiainministeriöllä olisi riittävä valmisteluaika.

 

Kaupunginvaltuuston päätöksestä 29.11.2006 antaa lausunto Etelä-Suomen lääninhallitukselle on tehty kaksi valitusta Helsingin hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeus on 15.2.2006 antamallaan päätöksellä 07/0181/2 jättänyt tutkimatta valitukset. Päätöksen perusteluissa todetaan, että päätöksessä ei ole katsottava tehdyn uutta esitystä vaan annettu vain lausunto aiemmin tehdystä esityksestä.

 

Hallinto-oikeuden päätöksessä, joka koskee kaupunginvaltuuston 21.6.2006 päättämää kuntajaon muutosesitystä ja siitä tehtyjä valituksia, on perusteluissa käsitelty laajasti kiireellistä käsittelyjärjestystä. Hallinto-oikeus on arvioinut asiaa kokonaisuutena ja ottanut huomioon mm., että kaupunginvaltuusto on yksimielisesti päättänyt ottaa asian käsiteltäväksi kiireellisesti sekä että asian siirtäminen valtuuston seuraavaan kokoukseen olisi aiheuttanut sellaista vahinkoa ja haittaa, jota ei ole pidettävä epäoleellisena. Laajan kokonaisarvioinnin perusteella hallinto-oikeus on katsonut, että asian käsittelemiseksi kiireellisessä järjestyksessä on ollut kuntalaissa tarkoitetut perusteet.

 

XXXX ja XXXX asiakumppaneineen viittaavat valituksessaan perusteluina siihen, mitä Sipoon kunta on esittänyt valituksessaan hallinto-oikeudelle. On huomattava, että hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta Sipoon kunnan valituksen, koska Sipoon kunnalla ei ole asianosaisen valitusoikeutta tässä asiassa.

 

Valittajat ovat viitanneet asiassa aiemmin hallinto-oikeudelle esittämäänsä ja professori Kaarlo Tuorin lausuntoon, joka on ollut hallinto-oikeudelle tehtyjen valitusten liitteenä. Tältä osin kaupunki viittaa asiassa aiemmin hallinto-oikeudelle esittämäänsä sekä hallinto-oikeuden päätöksen perusteluihin.

 

                      Kaupunginvaltuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen. Tämän vuoksi valitukset tulee hylätä.

 

Kaupunginvaltuuston päätös on jo 26.6.2006 pantu täytäntöön kaupunginhallituksen kirjeellä sisäasiainministeriölle.

 

Oikeudenkäyntikuluvaatimukset tulee hylätä pääasian ratkaisun yhteydessä.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista varten.

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

292 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSVIRASTOLLE FALLPAKAN ALUEEN ESIRAKENTAMISEN I VAIHEESEEN

 

Khs 2007-310

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2007 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, muu esirakentaminen

 

1 800 000 euroa (alv=0) käytettäväksi Fallpakan kaava-alueen
I vaiheen esirakentamiseen 

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle (talousyksikkö), katu- ja puisto-osastolle (Jorma Rajala) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko), kehittämisosastolle (Leena Pasonen) ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

293 §

HELSINKI REGION MARKETING OY:N YHTIÖKOKOUS JA VALTUUKSIEN ANTAMINEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN

 

Khs 2007-397, 2006-2887

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsinki Region Marketing Oy:n 9.3.2007 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa, hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä ehdottamaan yhtiökokouksessa, että yhtiön hallitukseen nimetään seuraavaksi vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi puheenjohtajaksi elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen sekä jäseniksi johtava kaupunginasiamies Jenni Rope ja hallintopäällikkö Tapio Mäensivu, ja ehdottamaan, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti

 

                    oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen hankkimaan ostamalla tai lunastamalla Helsingin kaupungin lukuun Helsinki Region Marketing Oy:n osakkeet yhtiön muilta osakkailta ja maksamaan niistä enintään 3,0 euroa osakkeelta eli yhteensä enintään 31 060 euroa käyttäen siihen talousarvion kohtaa 8 22 19  Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet, sekä

 

                    kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan ja allekirjoittamaan osakkeiden hankintaan liittyvän kauppakirjan ja hoitamaan yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa kauppaan liittyvät muut toimenpiteet.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle (taloushallintopalvelu/Liisa Sorvoja/Heljä Huusko), hallintokeskuksen oikeuspalveluille, elinkeinopalvelulle, kiinteistövirastolle sekä hallitukseen nimetyille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 310 36141

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

294 §

EDUSTAJIEN VALITSEMINEN SUOMEN MESSUSÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

 

Khs 2007-417

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita kaupungin edustajaksi Suomen Messusäätiön hallitukseen kaudeksi 1.7.2007 – 30.6.2010 ylipormestari Jussi Pajusen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpisen.

 

Pöytäkirjanote edustajaksi nimetyille, Suomen Messusäätiölle ja hallintokeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Korpinen ja jäsen Pajamäki esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

295 §

VANTAAN ENERGIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-447

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Korhonen ja jäsen Rautava esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

296 §

SALASSA PIDETTÄVÄ JULKL 24 § 17 K

 

Khs 2007-454

Esityslistan asia Kj/9

 

Päätös liitteenä.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Korhonen ja jäsen Rautava esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 17 k

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4 (Salassa pidettäviä)

 

 

297 §

MUUTOKSET EDUSKUNTAVAALIEN VAALITOIMIKUNTIEN JA VAALILAUTAKUNTIEN KOKOONPANOIHIN

 

Khs 2007-162, 2007-163

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa eduskuntavaalien vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien kokoonpanoja esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituksi tulleille.

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

298 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 28.2.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 28.2.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallituksen kirje nro      Etelä-Suomen lääninhallitukselle.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2007 talousarvion alakohdasta 8 01 02-11, Esirakentaminen alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, 1 271 000 euroa Kannelmäen Kiinteistöt Oy:lle ja Laajasalon Kiinteistöt Oy:lle suoritettavia asemakaavamuutosten nro 11337 ja 11135 mukaisia täydennysrakentamiskorvauksia ja korvausinvestointikustannuksia varten.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

5                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

15                 Aloitteet 2, 6, 11, 15, 21, 27–29, 37, 38, 48 ja 49 esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 14.3.2007.

 

Aloite 22

 

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen ja kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon kiinteistövirastolle sen selvittämiseksi yhteis-

työssä terveyskeskuksen kanssa, onko terveysaseman käyttöön mahdollista ja tarpeen sopia varattavaksi asiakaspysäköintipaikkoja.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle ja terveyskeskukselle.

 

Aloite 23

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa valmistelemaan esityksen valtioneuvostolle tarvittaviksi toimenpiteiksi asiassa.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

16–35           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

6                    Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle ja pelastuslaitokselle.

 

7                    Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakun­nalle, rakennuslautakunnalle Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle.

 

8                    Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle ja ympäristökeskukselle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, kaupunginmuseon johtokunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, opetusvirastolle, Helsingin Vedelle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Energialle.

 

36–38           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Piritta Krogellille ja hammashoitaja Sirpa Karvoselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valtiotieteen maisteri Eero Holstilalle ja filosofian maisteri Asta Manniselle.

 

Pöytäkirjanote tietokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille.

 

39, 40           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

41, 42           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

43, 44           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

299 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          27.2.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                28.2.2007

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

300 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

301 §

KIINTEISTÖ OY TÖÖLÖNTULLINKATU 8:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-1576

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2006-1576/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

302 §

VALTUUTETTU TIIA AARNIPUUN TOIVOMUSPONSI: KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNTOJEN ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN

 

Khs 2006-1038

Esityslistan asia Kaj/2

 

                      Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

303 §

TOIMITILOJEN VUOKRAAMINEN YMPYRÄTALOSTA TIETOKESKUKSELLE

 

Khs 2007-266

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa tietokeskuksen tekemään vuokrasopimuksen osoitteessa Siltasaarenkatu 18 – 20 (Ympyrätalo) sijaitsevista toimitiloista liitteenä olevan Aberdeen Property Investors Finland Oy:n tekemän vuokratarjouksen mukaisilla ehdoilla.

 

Pöytäkirjanote tietokeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

304 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ASUNTO OY HELSINGIN MAGNOLIAN SEKÄ SUOMEN OSATONTTI OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-344

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, jossa Asunto Oy Helsingin Magnolia on 13.12.2006 myynyt 39. kaupunginosan korttelin 39157 tontin nro 1 Suomen Osatontti Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Suomen Osatontti Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

305 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN NCC RAKENNUS OY:N SEKÄ SUOMEN OSATONTTI OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-343

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, jossa NCC Rakennus Oy on 13.12.2006 myynyt 21. kaupunginosan korttelin nro 21018 tontin nro 3 Suomen Osatontti Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Suomen Osatontti Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

306 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN NCC RAKENNUS OY:N JA ASUNTO OY ALPPIKYLÄNTIE 4:N SEKÄ SUOMEN OSATONTTI OY:N VÄLISISSÄ KIINTEISTÖKAUPOISSA

 

Khs 2007-342

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupoissa, joissa NCC Rakennus Oy ja Asunto Oy Alppikyläntie 4 ovat 13.12.2006 myyneet määräalat Helsingin kaupungin Tapa­nilan kylän K. 496 -nimisestä tilasta RN:o 7:413 ja K. 483 -nimisestä tilasta RN:o 7:241 sekä Tapanilan kylän tilan K. 494 RN:o 7:333 Suomen Osatontti Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Suomen Osatontti Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

307 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN KIINTEISTÖ OY RISTIPELLONTIE 4:N SEKÄ NCC RAKENNUS OY:N JA SUOMEN OSATONTTI OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-340

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, jossa Kiinteistö Oy Ristipellontie 4 on 22.12.2006/ 19.1.2007 myynyt 32. kaupunginosan korttelin nro 32033 tontin nro 5 rakennuksineen NCC Rakennus Oy:lle perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun sekä Suomen Osatontti Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, NCC Rakennus Oy:lle ja Suomen Osatontti Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

308 §

TOUKOLAN ARABIANRANNNAN MAANALAISTEN PYSÄKÖINTILAITOSTEN JA PAALULAATTOJEN TOTEUTTAMISPERIAATTEIDEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-118

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 23. kaupunginosan korttelin nro 23100 tonttien nro 42, 45, 52, 59, 67 ja korttelin nro 23124 tontin nro 30 alapuolisten maanalaisten pysäköintilaitosten ja paalulaattojen toteuttamista koskevat seuraavat periaatteet:

 

1                    Asuntotontit (AK) 23100/42, 49, 57, 63 ja 23124/26 ovat velvolliset kustannuksellaan toteuttamaan asuntotonttien talonrakentamisten yhteydessä asemakaavan muutoksiin nro 11499 ja 11492 merkityt niiden pysäköintiä palvelevat maanalaiset pysäköintilaitokset.

 

2                    Mainitut asuntotontit ovat velvolliset toteuttamaan yhteispihatonteilla maanalaisten pysäköintilaitosten rakentamisen yhteydessä laitosten alapuolisen osan ja kaupunki muun osan paalulaatasta.

 

Pysäköintilaitosten ja paalulaattojen toteuttaminen on tehtävä yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosaston, rakennusviraston katu- ja puisto-osaston, kiinteistöviraston ja Arabian Palvelu Oy:n kanssa.

 

Kaupunki korvaa yhteispihatonteilla asuntotonteille pysäköintilaitosten alapuolisesta osasta paalulaattaa normaalia tavanomaista paalulaatan kustannusta vastaavan osuuden. Sen sijaan laitosten rakentamisen ja rakenteiden edellyttämät paalulaatan lisäkustannukset jäävät asuntotonttien kustannettavaksi.

 

3                    Mainitut asuntotontit omistavat maanalaiset pysäköintilaitokset rakenteineen ja laitteineen sekä vastaavat niiden käytöstä, huollosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä kustannuksista.

 

4                    Edellä mainitut asuntotonttien oikeudet ja velvoitteet koskee myös niistä muodostettavia tontteja.

 

Mikäli tällöin tai muutoin useampi tontti sijoittaa autopaikkoja maanalaiseen pysäköintilaitokseen, tontit ovat myös velvolliset keskenään erikseen sopimaan laitosten toteuttamisesta, omistamisesta, käytöstä, huollosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä kustannusten jakamisesta tonttien autopaikkamäärien tai muun erikseen sovittavan perusteen mukaisessa suhteessa.

 

5                    Asuntotontin osalta, jonka alapuolelle ei ole merkitty maan-alaista rakennusalaa, noudatetaan paalulaattojen toteuttamisen osalta aikaisempaa käytäntöä. Tällöin mikäli asuntotontti (kansi) on merkitty kokonaan asuinrakennusalaksi, asuntotontti on velvollinen kustannuksellaan rakentamaan paalulaatan koko tontin alueelle. Mikäli tontista on osa muuta kuin rakennusalaa, kaupunki rakentaa kustannuksellaan paalulaatan 1 metrin päähän kaavaan merkitystä rakennusalan rajasta.

 

6                    Mikäli asuntotontti (kansi) ja sen alapuolinen tila on merkitty asemakaavassa kokonaan rakennusalaksi (asuin-, muu tai maanalainen rakennusala), asuntotontti on kustannuksellaan velvollinen rakentamaan paalulaatan koko tontin alueelle.

 

Mikäli mainitut rakennusalat eivät kata kokonaan asunto-tonttia (kansi) ja/tai sen alapuolista tilaa, kaupunki korvaa asuntotontilla paalulaatan normaalista tavanomaisesta kustannuksesta osuuden, joka saadaan jakamalla tasojen (kansi/maanalainen tila) asuinrakennusalan ulkopuolinen yhteenlaskettu rakennusalaton pinta-ala (m2) tasojen yhteenlasketulla kokonaispinta-alalla (m2).

 

7                    Kaupunki luovuttaa asuntotonteille yhteispihatonteista maanalaiset määräalat pysäköintilaitosta varten erillisillä pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla, joissa sovitaan tarkemmin laitosten toteuttamiseen ja käyttöön liittyvistä ehdoista.

 

Asuntotonttien ja yhteispihatonttien pitkäaikaisiin vuokra-sopimuksiin tai muihin luovutusasiakirjoihin otettavilla rasitteenluonteisilla tai muilla ehdoilla varmistetaan, että pysäköintilaitokset voidaan toteuttaa tonttien alueelle ja että laitosten autopaikat säilyvät asuntotonttien asukkaiden käytössä.

 

Mainittujen tonttien ja maanalaisten alueiden vuokrausperusteista tehdään eri esitys.

 

8                    Asuntotonteista edellä mainittu koskee soveltuvin osin niille perustettavia asunto-osakeyhtiöitä tai muita mahdollisia luovutuksensaajia.

 

9                    Mainittuja periaatteita noudatetaan alueella myös muiden kuin asuntotonttien osalta.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle sekä Arabian Palvelu Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

309 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN OUTOKUMPU OYJ:N JA XXXX XXXX:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-445

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ettei se käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, jossa Outokumpu Oyj on 15.12.2006 myynyt määräalan Laajasalon kylässä sijaitsevasta Parcellen n:o 50 -nimisestä tilasta RN:o 1:135 rakennuksineen XXXX XXXX:lle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, liikuntaviraston merelliselle osastolle ja tarkastusvirastolle

 

Merkittiin, että Rihtniemi teki Moision kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen toinen kappale poistetaan ja ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Kaupunginhallitus päättänee ettei se käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, jossa Outokumpu Oyj on 15.12.2006 myynyt määräalan Laajasalon kylässä sijaitsevasta Parcellen n:o 50 -nimisestä tilasta RN:o 1:135 rakennuksineen XXXX XXXX:lle.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Rihtniemen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 – 5. Vähemmistöön kuuluivat Kantola, Malinen, Ojala, Pajamäki ja Vehviläinen.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

310 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN OUTOKUMPU OYJ:N SEKÄ XXXX XXXX:N JA XXXX XXXX:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-444

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ettei se käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, jossa Outokumpu Oyj on 19.12.2006 myynyt määräalan Laajasalon kylässä sijaitsevasta Parcellen n:o 50 -nimisestä tilasta RN:o 1:135 rakennuksineen XXXX XXXX :lle ja XXXX XXXX:lle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, liikuntaviraston merelliselle osastolle ja tarkastusvirastolle

 

Merkittiin, että Rihtniemi teki Moision kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen toinen kappale poistetaan ja ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Kaupunginhallitus päättänee ettei se käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, jossa Outokumpu Oyj on 19.12.2006 myynyt määräalan Laajasalon kylässä sijaitsevasta Parcellen n:o 50 -nimisestä tilasta RN:o 1:135 rakennuksineen XXXX XXXX:lle ja XXXX XXXX:lle.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Rihtniemen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 – 5. Vähemmistöön kuuluivat Kantola, Malinen, Ojala, Pajamäki ja Vehviläinen.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

311 §

12.2.2007, 19.2.2007 ja 26.2.2007 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE XXXX JA XXXX XXXX:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-2885

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että se puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan omakotitalon kerrosalan lisäämistä 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin nro 49162 tontille nro 12 perusteella, että haettu toimenpide ei muuta talon ulkoasua eikä toimenpiteellä ole vaikutusta kaupunkikuvaan.

 

Kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä XXXX ja XXXX XXXX:lle.

 

Merkittiin, että Rautava teki Hellströmin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Kaupunginhallitus päättänee, että se puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan omakotitalon kerrosalan lisäämistä 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin nro 49162 tontille nro 12 perusteella, että haettu toimenpide ei muuta talon ulkoasua eikä toimenpiteellä ole vaikutusta kaupunkikuvaan.”

 

Merkittiin, että Malinen teki Vehviläisen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotukseen lisätään seuraava kappale:

 

”Samalla kuitenkin kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa kiirehtimään kokonaisselvityksen tekemistä alueen tehokkuuden mahdollisesta nostamisesta.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Rautavan ehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 – 5. Vähemmistöön kuuluivat Kantola, Malinen, Ojala, Pajamäki ja Vehviläinen.

 

Rautavan ehdotuksen voitettua Malisen ehdotus raukesi.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

312 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

27.2.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

 

22.2.2007

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

26.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

313 §

TYÖNANTAJAA EDUSTAVAN VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTOIMIKUNTAAN VUODEKSI 2007

 

Khs 2005-2771

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Seppo Helmiselle eron kaupungin henkilöstötoimikunnan varajäsenen tehtävästä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin henkilöstötoimikunnan varajäseneksi Seppo Helmisen tilalle johtajahammaslääkäri Seija Hiekkasen terveyskeskuksesta vuoden 2007 loppuun.

 

Pöytäkirjanote Seppo Helmiselle, Seija Hiekkaselle, henkilöstötoimikunnalle, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Kulokari Irmeli, yhteistoimintakonsultti, puhelin 310 37966

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

314 §

TYÖTERVEYSKESKUKSEN AVOINNA OLEVAN VASTAAVAN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIN VIRAN VÄLIAIKAINEN HOITO

 

Khs 2006-1326

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä vastaavan työterveyslääkärin virkaa väliaikaisesti hoitamaan työterveyshuollon erikoislääkäri Ritva Helimäki-Aron ajalla 1.1. – 14.3.2007 ja työterveyshuollon erikoislääkäri Anne Liljan ajalla 15.3. – 30.9.2007 kokonaiskuukausipalkan 5 348,33 euron mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille, työterveyskeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

315 §

26.2.2007 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SUOMEN KANSALLISOOPPERAN SÄÄTIÖN TOIMIELIMIIN

 

Khs 2007-328

Esityslistan asia Sj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

316 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                         1.3.2007

kaupunginmuseon johtokunta                                                     27.2.2007

nuorisolautakunta                                                                             1.3.2007

opetuslautakunta                                                                            27.2.2007

- suomenkielinen jaosto                                                                27.2.2007

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta                                26.2.2007

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              27.2.2007

 

eläintarhan johtaja                                                                          28.2.2007

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           23.2.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                       27. – 28.2.2007

taidemuseon johtaja                                                                       28.2.2007

tietokeskus

- johtaja                                                                                    19. – 26.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

317 §

VIRKOJEN PERUSTAMINEN PELASTUSLAITOKSEEN

 

Khs 2007-194

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa pelastuslaitokseen sijoitettaviksi 1.4.2007 lukien seuraavat virat:

 

 

Nimike

Lukumäärä                     

Tehtäväkohtainen

palkka €/kk

 

Palomestari

1

2214,51

 

Paloesimies

1

1843,60

 

Palotarkastaja

5

2546,85

 

Palomies

22

1610,30

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, pelastuslaitokselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

318 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                   1.3.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                 1.3.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

319 §

TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN LILINKOTISÄÄTIÖÖN VUODEKSI 2007

 

Khs 2007-11

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä vuodeksi 2007 Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja, HTM Kari Roineen ja hänen varahenkilökseen kaupunginreviisori, HTM Vesa Ikäheimon.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, Lilinkotisäätiölle, terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle, hallintokeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

320 §

TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN NIEMIKOTISÄÄTIÖN VUODEKSI 2007

 

Khs 2006-2572

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Niemikotisäätiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2007 kaupunkitarkastaja, HTM, JHTT Kari Roineen ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen kaupunginreviisori, HTM, JHTT Vesa Ikäheimon sekä tarkastuslautakunnan sihteeri, JHTT Oiva Virran ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen kaupunkitarkastaja, JHTT Jari Ritarin.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, Niemikotisäätiölle, terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle, hallintokeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

321 §

ESITYS SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUSTEN NOSTAMISESTA

 

Khs 2007-207

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esittää sosiaali- ja terveysministeriölle yksityisen hoidon sairausvakuutuskorvausten nostamista suun terveydenhuollossa seuraavin perustein:

 

Vuoden 2002 joulukuun 1 päivästä alkaen kaikki ikäluokat tulivat kansanterveyslain muutoksella oikeutetuiksi kunnalliseen hammashoitoon. Tuolloin noin puolet Helsingin väestöstä (280 000) oli kunnallisen hammashoidon piirissä.

 

Hallituksen esityksen perusteluissa kansanterveyslain muutokseksi todettiin, että koko väestön mahdollisuus saada yhteisistä varoista tuettua hammashuoltoa toteutetaan kustannusneutraalisti vaiheittain. Kuntien maksuosuuden ei siis pitänyt kasvaa. Vuodelle 2001 laskettu kuntien valtionosuuden lisäys (hammashoidon laajenemisen takia) oli 10 miljoonaa markkaa.

 

Lakiesityksen perusteluissa todetaan vielä, ettei ole odotettavissa merkittävässä määrin siirtymää yksityisestä hoidosta kunnalliseen hammashoitoon.

 

Voimakkaasti lisääntyneen hammashoitopalvelujen kysynnän takia Helsingin kaupunki lisäsi vuosina 2001 ja 2002 omaa hammashoidon henkilöstöään 84 uudella vakanssilla. Lisäyksen vuosikustannus Helsingille oli noin 4,5 miljoonaa euroa. Ostopalveluja yksityisiltä hammaslääkäreiltä ryhdyttiin hankkimaan vuonna 2001, ja niiden määrää lisättiin niin, että esim. vuonna 2003 niihin oli käytettävissä noin 3,7 miljoonaa euroa.

 

Vuonna 2005 tuli voimaan hoitotakuulainsäädäntö, minkä seurauksena Helsinkiin perustettiin hammashuoltoon vielä 51 uutta vakanssia, joiden vuosikustannus oli noin 3,6 miljoonaa euroa. Samalla ostopalveluihin käytettävissä ollut määräraha nostettiin 4,5 miljoonaan euroon.

 

Helsingissä kävi vielä vuonna 2004 Kelan ja kaupungin tilastojen mukaan lähes yhtä suuri määrä helsinkiläisiä potilaita sekä Kelan korvaamissa hammashoidon yksityispalveluissa (141 248 henkilöä) että kunnallisessa hammashoidossa (141 902 henkilöä). Vuonna 2005 Helsingissä Kelalta sai korvausta 138 558 henkilöä (laskua 2690 henkilöä) ja kunnallisessa hammashoidossa kävijöiden määrä oli 154 083 (nousua 12 181 henkilöä).  Kehitys jatkuu samansuuntaisena.

 

Helsingin kaupunki on tähän asti joutunut panostamaan monikymmenkertaisesti sen määrän hammashoitonsa laajentamiseen mitä sille valtionosuuden lisäyksenä on tullut.

 

Kunnallisen hammashoidon toteuttamisen kannalta hoitotakuulainsäädännöllä on ollut merkittäviä taloudellisia vaikutuksia niissä kunnissa, jotka ovat joutuneet merkittäviin voimavaralisäyksiin. Kaikkien ikäryhmien oikeus kunnalliseen hammashuoltoon ja hoitotakuulainsäädäntö ovat sinänsä myönteisiä uudistuksia, mutta ovat perustuneet valtion virheellisiin arviointeihin.

 

Sairausvakuutuksen palautustaksaa on viimeksi tarkistettu vuonna 1989. Edelleen korvaus on 60 % Kelan vuonna 1989 vahvistamista taksoista. Hintojen noususta johtuen todellinen korvaus on nykyisin vaatimaton. Alun perin tarkoituksena oli, että palautus olisi 60 % potilaan lääkärille maksamista maksuista. Vuonna 1990 korvaustaso olikin 60 %.

 

Hammashuollon uudistuksen ja hoitotakuun toteuttaminen suun terveydenhuollossa on osoittautunut pääkaupunkiseudun kunnissa erityisen haasteelliseksi. Säädösmuutosten seurauksena tapahtuu siirtymää yksityisestä hammashoidosta kunnallisen hammashoidon piiriin. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat pitäneet tärkeänä, että tämä siirtymä pysäytetään nostamalla yksityisen hoidon Kela-korvauksia suun terveydenhuollossa. Näin yksityishammaslääkäripalveluja käyttävät kansalaiset olisivat tasavertaisemmassa asemassa kunnan hammashoitopalveluja käyttävien kanssa.

 

Helsingin kaupungin hammashoitoa ei ole siihen oikeutettujen piirin voimakkaasti laajennuttua saatu voimavarojen lisäyksistä huolimatta hoitoonpääsystä annetun lainsäädännön mukaiseksi. Yhtenä syynä tähän on ollut yksityisen hammashoidon sairausvakuutustaksojen huomattava jälkeenjääneisyys.

 

Edellä olevan perusteella kaupunginhallitus esittää, että sairausvakuutuksen palautustaksaa korotetaan.

 

Kirje sosiaali- ja terveysministeriölle sekä pöytäkirjanote terveyslautakunnalle.

 

Merkittiin, että Ojala teki vastaehdotuksen, jonka mukaan kaupungin ei tulisi tehdä tätä esitystä.

 

Ojala esitti vastaehdotukseen perusteluiksi Puhakan eriävän mielipiteen (terveyslautakunta 23.1.2007) perustelut.

 

Ojalan ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Ojala ilmoitti vastaehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

322 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                             27.2.2007

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                                  14.2.2007

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Sanna Hellström

Outi Ojala

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  13.3.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 284-289, 291, 295-296, 298-300, 302, 311-312, 315-316, 318 ja 321-322 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 301 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 304-307 ja 309-310 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

284-289, 291, 295-296, 298-300, 302, 311-312, 315-316, 318 och 321-322 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

301 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

304-307 och 309-310 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.