Kokousaika

26.2.2007 kello 16.00 – 17.20

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 280 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi osa 283 §)

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 283 §)

 

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi osa 283 §)

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Lindeman, Jukka

varajäsen

 

 

Hakola, Juha

varajäsen (paitsi 283 §)

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 259-osa 276 ja 283 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 283 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Salo-Halinen, Anna-Leena

vs. kaupunginlakimies (paitsi 283 §)

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Korpinen


259-260,


-,


266-273, 283, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
261-265,


274-275, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


276-279, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


280-281, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


282,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

259

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

260

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

261

Kaj/1

Kiinteistöviraston virastopäällikkö Matti Rytkölän ilmoitus virkasuhteen päättymisestä

 

262

Kaj/2

Pasilan Holding Oy:lle Länsi-Pasilasta vuokrattavan tontinosan vuokrausperusteet

 

263

Kaj/3

Herttoniemenrannan asuntotontin 43011/27 vuokrausperusteet

 

264

Kaj/4

Herttoniemen korttelin 43233 ja tonttien 43214/2 - 5 ym. alueiden (Roihuvuoren keskusta) asemakaavan muuttaminen (nro 11560)

 

265

Kaj/5

Vuosaaren tontin 54207/3 ja korttelin 54209 ym. alueiden (Villa Harbo ja sen ympäristö) asemakaavan muuttaminen (nro 11572)

 

266

Kj/3

Autovarastoinnin uudelleenjärjestely Helsingin Satamassa

 

267

Kj/4

Lisälainan myöntäminen Suomen Ässäkodit Oy:lle

 

268

Kj/6

Ärende bordlagt 19.2.2007

Val av representanter vid Syskustens landskapsförbund rf:s möten år 2007

19.2.2007 pöydälle pantu asia

Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n kokouksiin vuonna 2007

 

269

Kj/7

19.2.2007 pöydälle pantu asia

Historiatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2007 - 2008

 

270

Kj/8

19.2.2007 pöydälle pantu asia

Hallintokeskuksen oikeuspalveluiden kaupunginlakimiehen virkaan ottaminen

 

271

Kj/9

Helsingin hallinto-oikeuden päätös kaupunginvaltuuston kuntajaon muutosesitystä koskevasta lausunnosta tehdyistä valituksista

 

272

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

273

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

274

Kaj/1

12.2.2007 ja 19.2.2007 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kati ja Teemu Toivion poikkeamishakemuksesta

 

275

Kaj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

276

Sj/1

Kaupungin edustajien nimeäminen Suomen Kansallisoopperan säätiön toimielimiin

 

277

Sj/2

19.2.2007 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Jouko Malisen toivomusponsi: Vuosaaren venesataman rakennustöiden kiirehtiminen

 

278

Sj/3

19.2.2007 pöydälle pantu asia

Ns. tuplavuorokorvauskokeilun jatkaminen sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa 1.3.2007 - 30.9.2007

 

279

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

280

Ryj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Ratahallintokeskuksen ja VR-Yhtymä Oy:n ympäristölupahakemuksesta

 

281

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

282

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

283

Kj/5

Strategiakokousasia: Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen jatkovalmistelun tilannekatsaus

 


 

259 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lehtipuun (varalla Hellström) ja Vehviläisen (varalla Lindeman) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

260 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

261 - 265 §

Kaupunginvaltuuston 14.3.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

261 §

Kiinteistöviraston virastopäällikkö Matti Rytkölän ilmoitus virkasuhteen päättymisestä

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

262 §

Pasilan Holding Oy:lle Länsi-Pasilasta vuokrattavan tontinosan vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

263 §

Herttoniemenrannan asuntotontin 43011/27 vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

264 §

Herttoniemen korttelin 43233 ja tonttien 43214/2 - 5 ym. alueiden (Roihuvuoren keskusta) asemakaavan muuttaminen (nro 11560)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

265 §

Vuosaaren tontin 54207/3 ja korttelin 54209 ym. alueiden (Villa Harbo ja sen ympäristö) asemakaavan muuttaminen (nro 11572)

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan esityslistan asian 5 esityslistan viimeisenä asiana.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

266 §

AUTOVARASTOINNIN UUDELLEENJÄRJESTELY HELSINGIN SATAMASSA

 

Khs 2007-338

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä

 

                    Helsingin Sataman ja Nurminen Autologistics Oy:n välisen sopimuksen autojen varastoinnin siirrosta ja autokenttien vuokraamisesta liitteen 1 mukaisesti,

 

                    autokenttähenkilöstön siirtymistä yhtiöön koskevan paikallisen sopimuksen liitteen 2 mukaisesti, sekä

 

                    oikeuttaa Helsingin Sataman allekirjoittamaan kaupungin puolesta liitteen 1 mukaisen siirto- ja vuokrasopimuksen sekä henkilöstökeskuksen liitteen 2 mukaisen paikallissopimuksen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

267 §

LISÄLAINAN MYÖNTÄMINEN SUOMEN ÄSSÄKODIT OY:LLE

 

Khs 2006-225

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Suomen Ässäkodit Oy:lle 31 500 euron suuruisen lainan päiväkoti Melissan rakentamista varten vuoden 2007 talousarvion kohdalta 9 01 02 19 hankkeeseen varatusta määrärahasta seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 25 vuoden kuluessa siten, että kaksi ensimmäistä vuotta on lyhennysvapaita.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja luovuttaa lainan vakuudeksi tontin vuokraoikeuteen ja lainoitettaviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

268 §

Ärende bordlagt 19.2.2007

VAL AV REPRESENTANTER VID SYSKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:S MÖTEN ÅR 2007

19.2.2007 pöydälle pantu asia

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:N KOKOUKSIIN VUONNA 2007

 

Stn/Khs 2007-15

Ärende Kj/6 på föredragningslistan

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt utse följande personer till representanter för Helsingfors stad vid Sydkustens Landskapsförbund rf:s årsmöte och eventuella extra förbundsmöten år 2007:

 

Parti/

grupp

Stadens representanter

Personliga suppleanter

 

 

 

Saml.

Pauli Leppä-aho

Lotta Sandbacka

 

 

 

Saml.

Lotta Backlund

Philip Relander

 

 

 

Gröna

Lea Krank

Camilla Granholm

 

 

 

Gröna

Pontus Slätis

Linus Lång

 

 

 

SDP

Inger Östergård

Lauri Heikkinen

 

 

 

SDP

Kenneth Liukkonen

Marianne Lindberg

 

 

 

Vänst.

Pekka Buttler

Laura Lodenius

 

 

 

SFP

Maria Björnberg-Enckell

Henrika Zilliacus-Tikkanen

 

 

 

SFP

Sebastian Gripenberg

Henrik Creutz

 

 

 

SFP

Björn Fant

Johanna Sandberg

 

Stadsstyrelsen torde samtidigt besluta berättiga de ovannämnda personerna att göra behövliga tjänsteresor för deltagande i föreningens förbundsmöten som representanter för Helsingfors stad.

 

Protokollsutdrag till Sydkustens landskapsförbund rf, till dem som utsetts till företrädare för staden och till suppleanter, med kopia av förbundets inbjudan, och till stadskansliet (Seija Kauppinen).

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n vuosikokoukseen ja mahdollisiin ylimääräisiin liittokokouksiin vuodeksi 2007 seuraavat henkilöt:

 

Puolue/

ryhmä

Kaupungin edustajat

Henkilökohtaiset

varaedustajat

 

 

 

Kok.

Pauli Leppä-aho

Lotta Sandbacka

 

 

 

Kok

Lotta Backlund

Philip Relander

 

 

 

Vihr

Lea Krank

Camilla Granholm

 

 

 

Vihr

Pontus Slätis

Linus Lång

 

 

 

SDP

Inger Östergård

Lauri Heikkinen

 

 

 

SDP

Kenneth Liukkonen

Marianne Lindberg

 

 

 

Vas.

Pekka Buttler

Laura Lodenius

 

 

 

Rkp

Maria Björnberg-Enckell

Henrika Zilliacus-Tikkanen

 

 

 

Rkp

Sebastian Gripenberg

Henrik Creutz

 

 

 

Rkp

Björn Fant

Johanna Sandberg

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa edellä mainitut henkilöt tekemään tarvittavat virkamatkat yhdistyksen liittokokouksiin osallistumista varten Helsingin kaupungin edustajina.

 

Pöytäkirjanote Sydkustens landskapsförbund rf:lle, kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi nimetyille jäljennöksin liiton kutsukirjeestä sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Tilläggsuppgifter:
Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 310 36046

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2 / Bilaga 2

 

 

269 §

19.2.2007 pöydälle pantu asia

HISTORIATOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2007 - 2008

 

Khs 2007-254

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                          asettaa toimikaudekseen historiatoimikunnan, jonka tehtävänä on suunnitella ja valmistaa Helsingin kaupungin historian jatko-osat vuodesta 1945 nykypäiviin sekä suorittaa lisäksi muitakin kaupunginhallituksen sille antamia kaupungin historian selvittämiseen liittyviä tehtäviä ja

 

2                    valita toimikuntaan seuraavat henkilöt:

 

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

 

 

professori emeritus

valtionarkeologi

Matti Klinge

Carl Jacob Gardberg

 

 

museonjohtaja

FL

Tiina Merisalo

Marja Terttu Knapas

 

 

vs. johtaja

elinkeinojohtaja

Asta Manninen

Eero Holstila

 

 

vs. yliopistonlehtori

FL

Jessica Parland-von Essen

Henrika Tandefelt

 

 

valtionarkeologi

ylikirjastonhoitaja

Henrik Lilius

Kai Ekholm

 

 

dosentti

arkistotoimen päällikkö

Erkki Tuomioja

Eeva Miettinen

 

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi professori emeritus Matti Klingen ja varapuheenjohtajaksi vs. johtaja Asta Mannisen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa toimikunnan ottamaan itselleen sihteerin sekä kuulemaan asiantuntijoita.

 

Pöytäkirjanote historiatoimikunnalle, toimikuntaan valituille henkilöille, tietokeskukselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

270 §

19.2.2007 pöydälle pantu asia

HALLINTOKESKUKSEN OIKEUSPALVELUIDEN KAUPUNGINLAKIMIEHEN VIRKAAN OTTAMINEN

 

Khs 2006-2390

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa 1.4.2007 lukien hallitusneuvos, varatuomari Sami Sarvilinnan hallintokeskuksen oikeuspalveluiden kaupunginlakimiehen virkaan 5650 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginjohtaja on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien.

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleelle, oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille, hallintokeskuksen oikeuspalveluihin ja henkilöstöasioiden hoitajalle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

271 §

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KAUPUNGINVALTUUSTON KUNTAJAON MUUTOSESITYSTÄ KOSKEVASTA LAUSUNNOSTA TEHDYISTÄ VALITUKSISTA

 

Khs 2006-1601

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Merkittiin tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

272 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 8 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

273 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 8 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

274 §

12.2.2007 ja 19.2.2007 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KATI JA TEEMU TOIVION POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-2885

Esityslistan asia Kaj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

275 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta                                                  15.2.2007

kiinteistölautakunta                                                                        20.2.2007

rakennuslautakunta                                                                       20.2.2007

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja                                                                      15. – 21.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

276 §

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SUOMEN KANSALLISOOPPERAN SÄÄTIÖN TOIMIELIMIIN

 

Khs 2007-328

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

277 §

19.2.2007 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU JOUKO MALISEN TOIVOMUSPONSI: VUOSAAREN VENESATAMAN RAKENNUSTÖIDEN KIIREHTIMINEN

 

Khs 2006-2120

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.9.2006 hyväksymän toivomusponnen (Jouko Malinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Jouko Maliselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

278 §

19.2.2007 pöydälle pantu asia

NS. TUPLAVUOROKORVAUSKOKEILUN JATKAMINEN SOSIAALIVIRASTOSSA JA TERVEYSKESKUKSESSA 1.3.2007 - 30.9.2007

 

Khs 2006-1389

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa voidaan soveltaa kokeiluluonteisesti 1.3.2007 – 30.9.2007 liitteen mukaista menettelyä ja maksaa ns. tuplavuoroista 47 euron suuruista kertakorvausta.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle, sosiaalivirastolle ja terveyskeskukselle.

 

Merkittiin, että Lindeman ehdotti seuraavan lisäyksen tekemistä päätösehdotukseen:

 

”Kaupunginhallitus kehottaa henkilöstökeskusta jatkamaan neuvotteluja henkilöstön ja heitä edustavien järjestöjen kanssa muun muassa korvaustasosta, hälytysrahan nostamisesta ja vapaapäiviltä kutsutuille maksettavasta korvauksesta.”

 

Lindemanin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Lindeman ilmoitti ehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 310 37965

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

279 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

opetuslautakunta                                                                                             

- ruotsinkielinen jaosto                                                                   15.2.2007

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                      8. – 19.2.2007

- johtava talouspäällikkö                                                     30.1. – 1.2.2007

- tietotekniikkapäällikkö                                                                  12.2.2007

eläintarhan johtaja                                                                          21.2.2007

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                              16., 19., ja 21. – 22.2.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                       15. ja 20.2.2007

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                               19. ja 22.2.2007

museonjohtaja                                                                       13. – 22.2.2007

taidemuseon johtaja                                                             14. – 22.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

280 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE RATAHALLINTOKESKUKSEN JA VR-YHTYMÄ OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-289

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Ratahallintokeskuksen ja VR-Yhtymä Oy:n ympäristölupapäätöksen muutoshakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Helsingin kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa Ratahallintokeskuksen ja VR-Yhtymä Oy:n Ilmalan ratapiha-alueella sijaitsevan jätetäyttöalueen ja pilaantuneen maaperän kunnostamiselle annetun ympäristölupapäätöksen muutoshakemukseen, mikäli rakentamisessa noudatetaan päätöksen määräyksen B.9. muita kohtia. Kaupunginhallitus puoltaa ympäristöluvan muutoshakemusta.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvirastolle ja ympäristölautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

281 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden  lautakunta                                               22.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

282 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 20.2.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

283 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN JATKOVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2007-173

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Kokkonen Paula, apulaiskaupunginjohtaja, puhelin 310 36040

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

277 §

Ärende bordlagt 19.2.2007

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JOUKO

MALINEN: PÅSKYNDANDE AV BYGGARBETENA I

SMÅBÅTSHAMNEN I NORDSJÖ

 

Stn 2006-2120

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 27.9.2006 (Jouko Malinen)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Jouko Malinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekrerare, telefon 169 2295

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Sanna Hellström

Sirkka-Liisa Vehviläinen

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  6.3.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 259-265, 271-277 ja 279-283 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

 

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

259-265, 271-277 och 279-283 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

 

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 


 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.