Kokousaika

19.2.2007 kello 16.00 – 16.40

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Puoskari, Mari

varajäsen

 

 

Molander, Sole

varajäsen

 

 

Hakola, Juha

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

(paitsi 223-osa 229 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Rope, Jenni

vs. kaupunginlakimies

 

 

Saxholm, Tuula

talousarviopäällikkö

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


223-224,


225-226,


229,


230-241,

 

 Korpinen

 

 

 

 

242,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
227,


-,


243-246,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
228,


-,


247-253,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


-,


254-255,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,

 

256-258,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

223

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

224

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

225

Kj/1

Vuoden 2008 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

 

226

Kj/2

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

227

Kaj/3

Suurmetsän kortteleiden nro 41216, 41218 ja 41196 ym. alueiden (Jakomäen koulut ja liikuntapuisto) asemakaavan muuttaminen (nro 11588)

 

228

Sj/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

229

Kj/5

Lausunto kuntajakoselvittäjän esityksestä Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan eräiden osien liittämiseksi Helsingin kaupunkiin ja esityksestä tehdyistä huomautuksista

 

230

Kj/3

Kaupungin edustajan nimeäminen Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen vuosikokoukseen 2007

 

231

Kj/4

Val av representanter vid Syskustens landskapsförbund rf:s möten år 2007

Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n kokouksiin vuonna 2007

 

232

Kj/5

Vuoden 2007 talousarvion luvun 5 22 kaupunginhallituksen käyttövarat määrärahan osoittaminen sosiaaliviraston käyttöön

 

233

Kj/6

Määrärahan myöntäminen Arabianrannan esirakentamista ja pilaantuneen maaperän kunnostamista varten

 

234

Kj/7

Rakennusrahastosuorituksen maksaminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle

 

235

Kj/8

Historiatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2007 - 2008

 

236

Kj/9

Hallintokeskuksen oikeuspalveluiden kaupunginlakimiehen virkaan ottaminen

 

237

Kj/10

Kaupunginhallituksen virkamatka Espanjaan

 

238

Kj/11

Kaupunginvaltuuston 14.2.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

239

Kj/12

Hallintokeskuksen hallintopalveluiden osastopäällikön virkaan ottaminen

 

240

Kj/13

Muutokset eduskuntavaalien vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien kokoonpanoihin

 

241

Kj/14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

242

Kj/15

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

243

Kaj/1

Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Lapinlahdenkatu 3:n poikkeamishakemus

 

244

Kaj/2

Teollisuustonttien varaaminen Caternet Finland Oy:lle Kivikosta

 

245

Kaj/3

12.2.2007 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle XXXX ja XXXX XXXX:n poikkeamishakemuksesta

 

246

Kaj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

247

Sj/1

Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyösopimus

 

248

Sj/2

Valtuutettu Jouko Malisen toivomusponsi: Vuosaaren venesataman rakennustöiden kiirehtiminen

 

249

Sj/3

Ns. tuplavuorokorvauskokeilun jatkaminen sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa 1.3.2007 - 30.9.2007

 

250

Sj/4

Meilahden liikuntapuistosta olevan maa-alueen varaaminen Helsingin Lawn-Tennis Klubi ry:lle nimiin perustettavan yhtiön lukuun liikuntahallin suunnittelua varten

 

251

Sj/5

12.2.2007 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Tiia Aarnipuun toivomusponsi: Etnisten vähemmistöjen koulutus, rekrytointi ja urakehitys

 

252

Sj/6

12.2.2007 pöydälle pantu asia

Henkilöstökeskuksen maahanmuuttoasioiden johtajan viran täyttäminen

 

253

Sj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

254

Ryj/1

Pihlajamäen nuorisopuiston puistosuunnitelman hyväksyminen

 

255

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

256

Stj/1

Terveyskeskuksen eräät virkajärjestelyt

 

257

Stj/2

12.2.2007 pöydälle pantu asia

Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2007-2008

 

258

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

223 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Lehtipuu) ja Kantolan (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

224 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

225 - 229 §

Kaupunginvaltuuston 28.2.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

225 §

Vuoden 2008 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään sivulta 4 liitteen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

226 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 12.2.2007 pöydälle pantu asia
Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti kaupunginhallituksen mietintöjä sivulta 61 liitteen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

227 §

Suurmetsän kortteleiden nro 41216, 41218 ja 41196 ym. alueiden (Jakomäen koulut ja liikuntapuisto) asemakaavan muuttaminen (nro 11588)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

228 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunginjohtaja

 

229 §

Lausunto kuntajakoselvittäjän esityksestä Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan eräiden osien liittämiseksi Helsingin kaupunkiin ja esityksestä tehdyistä huomautuksista

 

 

Merkittiin, että Oker-Blom teki vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotus muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Helsingin kaupunki ei tue selvitysmies Myllyniemen esitystä, koska esitys, samoin kuin alkuperäinen hakemus, ei täytä kuntajakolain mukaisia edellytyksiä.”

 

Oker-Blomin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Oker-Blom ilmoitti vastaehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

 

 

230 §

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HELSINKI-TALLINNA EUREGIO -YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN 2007

 

Khs 2007-300

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa vuonna 2007 ja menettelemään kokouksessa yhdistyksen hallituksen esitysten mukaisesti.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupungin edustajaksi nimetään yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2007 apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja varalle kaupunginsihteeri Matti Ollinkari.

 

Pöytäkirjanote ao. yhdistykselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Lahdensuo Riikka, suunnittelija, puhelin 310 36044

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

231 §

VAL AV REPRESENTANTER VID SYSKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:S MÖTEN ÅR 2007

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:N KOKOUKSIIN VUONNA 2007

 

Stn/Khs 2007-15

Ärende Kj/4 på föredragningslistan

Esityslistan asia Kj/4

 

Stadsstyrelsen beslöt bordlägga ärendet.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Tilläggsuppgifter:
Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 310 36046

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

232 §

VUODEN 2007 TALOUSARVION LUVUN 5 22 KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄYTTÖVARAT MÄÄRÄRAHAN OSOITTAMINEN SOSIAALIVIRASTON KÄYTTÖÖN

 

Khs 2007-165

Esityslistan asia Kj/5

 

Kaupunginhallitus päätti osoittaa talousarvion luvussa 5 22 Käyttövarat, Khn käytettäväksi, olevasta määrärahasta 17 600 000 euroa sosiaaliviraston käytettäväksi työmarkkinatuen kustannuksiin.

 

Pöytäkirjanote sosiaalivirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 310 36256

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

233 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN ARABIANRANNAN ESIRAKENTAMISTA JA PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTAMISTA VARTEN

 

Khs 2007-295, 2007-222

Esityslistan asia Kj/6

 

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2007 talousarvion alakohdasta 8 01 02 06, Arabianrannan esirakentaminen,

 

8 400 000 euroa (alv=0) rakennusvirastolle käytettäväksi Arabianrannan esirakentamiseen ja pilaantuneen maaperän kunnostamiseen ja

 

955 000 euroa (alv=0) kiinteistövirastolle käytettäväksi Arabianrannan pilaantuneen maaperän puhdistamiseen

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle (Anni Bäckman), rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle (Juha T. Lahti), sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko), kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

234 §

RAKENNUSRAHASTOSUORITUKSEN MAKSAMINEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALOLLE

 

Khs 2007-19

Esityslistan asia Kj/7

 

Kaupunginhallitus päätti, että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakassopimuksen mukainen rakennusrahasto-osuus 1 034 000 euroa saadaan maksaa vuoden 2007 talousarvion kohdalta 8 22 07, Arvopaperit, Musiikkitalo, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle, kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja taloushallintopalvelulle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

235 §

HISTORIATOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2007 - 2008

 

Khs 2007-254

Esityslistan asia Kj/8

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

236 §

HALLINTOKESKUKSEN OIKEUSPALVELUIDEN KAUPUNGINLAKIMIEHEN VIRKAAN OTTAMINEN

 

Khs 2006-2390

Esityslistan asia Kj/9

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

237 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN VIRKAMATKA ESPANJAAN

 

Khs 2007-329

Esityslistan asia Kj/10

 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston sekä ne kaupunginhallituksessa edustettuina olevien ryhmien puheenjohtajat, jotka eivät ole kaupunginhallituksen jäseniä, tekemään virkamatkan Espanjaan, Bilbaoon 26.–29.6.2007. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:N mukaiset matkustus-, majoitus- ja päivärahakustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 02 02, Khn käyttövarat, virkamatkat, vastuualue 13 ja vieraanvaraisuus talousarvion kohdalta 1 04 02 03, Khn käyttövarat, edustusmenot, vastuualue 13.

 

Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijöille, hallintokeskukselle (Maija-Liisa Linkola, Helena Puusaari), talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelujen ostolaskuihin (PL 45) ja maksuliikenteelle (PL 34).

 

Lisätiedot:
Linkola Maija-Liisa, EU-vastaava, puhelin 310 36199

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

238 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 14.2.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 14.2.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

5                    Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2006 talousarvion kohdasta 8 01 02, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kiinteistövirastolle 12 500 000 euroa vuonna 2006 toteutuneita aluevaihtoja ja -järjestelyjä varten.

 

Pöytäkirjanote Finlandia-talolle, suomenkieliselle työväenopistolle, henkilöstökeskukselle, sosiaalivirastolle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Tarja Kantolalle ja viestinnän suun­nittelija Anna Mäenpäälle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

10–17           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

6                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

7                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja kaupunginmuseolle.

 

18                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

19–22           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

23–25           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

26                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

239 §

HALLINTOKESKUKSEN HALLINTOPALVELUIDEN OSASTOPÄÄLLIKÖN VIRKAAN OTTAMINEN

 

Khs 2006-2587

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa 16.4.2007 lukien kaupunginsihteeri, filosofian kandidaatti Juha Summasen hallintokeskuksen hallintopalveluiden osastopäällikön virkaan 4900 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginjohtaja on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien.

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleelle, oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille, hallintokeskuksen henkilöstöasioiden hoitajalle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin sekä henkilöstökeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että sivun 6 päätösehdotuksen ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Kaupunginhallitus päättänee ottaa 16.4.2007 lukien kaupunginsihteeri, filosofian kandidaatti Juha Summasen hallintokeskuksen hallintopalveluiden osastopäällikön virkaan 4900 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

240 §

MUUTOKSET EDUSKUNTAVAALIEN VAALITOIMIKUNTIEN JA VAALILAUTAKUNTIEN KOKOONPANOIHIN

 

Khs 2007-162, 2007-163

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa 29.1.2007 valittujen vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien kokoonpanoja esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituksi tulleille.

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

241 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       16.2.2007

satamalautakunta                                                          13.2.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      13.2.2007

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

242 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

243 §

KESKINÄINEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ LAPINLAHDENKATU 3:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-2876

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2006-2876/526 mukaisesti ehdolla, että kaupunginmuseon edellyttämiä suojelutavoitteita noudatetaan ja että 15.5.2006 päivättyä suunnitelmaa kehitetään seuraavasti:

 

-                    Asuntojen keskipinta-alan tulee olla riittävän suuri, vähintään 75 m2. Asunnot on suunniteltava siten, että asunnon pääikkunat eivät saa avautua naapuriasunnon parvekkeelle. Katutason tilat tulee varata myymälä- ja asiakaspalvelun tiloiksi.

 

-                    Ullakkorakentamisen tulee tapahtua pääasiallisesti olemassa olevan vesikaton sisäpuolella.

 

-                     Piha tulee suunnitella viihtyisäksi ja varustaa istutuksin ja oleskelukalustein. Pihassa oleva puu pitää säilyttää. Pihaan ei saa tehdä järjestelyjä huoltoliikenteen tiloille tai muille liikkeiden tavaraliikenteen järjestelyille.

 

-                     Asukkaiden yhteistilat tulee suunnitella rakennusvalvontaviraston yhteistilaohjeen mukaisesti. Riittävän huonekorkeuden saavuttamiseksi lattiapinnan tasoa tulee alentaa kellarikerroksen yhteistiloissa, mm. varasto-, säilytys- sekä yhteistiloissa. Tilojen saavutettavuuden takia hissin tulee kulkea myös kellaritason kerrokseen. Yhteistiloista 30 m2 tulee sijaita pihatason kerroksessa. Polkupyöräpaikat tulee sijoittaan rakennukseen. Jätehuoltotilojen tulee rakennuksen toimintojen kannalta olla riittävät ja ne tulee sijoittaa rakennukseen.

 

-                     Ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden tulee olla 38 dB(A). Malminrinteen 2. kerroksen asuntojen osalta ääneneristävyyden tulee olla 39 dB(A). Yhdenkään asunnon ikkunat eivät saa suuntautua yksinomaan Malminrinteelle päin.

 

-                     Rakennus tulee varustaa nykyisten määräysten mukaisella koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jonka tuloilma otetaan pihan puolelta.

 

-                     Autopaikkamäärän tulee olla vähintään 1 ap 125 m2 asuntokerrosalaa kohti (33 ap) ja vähintään ja enintään 1 ap 200 m2 myymäläkerrosalaa kohti (3 ap). Autopaikkoja ei saa sijoittaa pihalle. Autopaikat tulee sijoittaa yleiseen pysäköintilaitokseen.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

244 §

TEOLLISUUSTONTTIEN VARAAMINEN CATERNET FINLAND OY:LLE KIVIKOSTA

 

Khs 2007-225

Esityslistan asia Kaj/2

 

Kaupunginhallitus päätti varata 47. kaupunginosan korttelin nro 47098 suunnitelluista tonteista nro 1 ja 2 sekä tontin nro 3 noin 1 000 m2:n suuruisesta määräalasta muodostettavan alueen Caternet Finland Oy:lle elintarvikkeiden tuotanto- ja toimitilalaitoksen suunnittelua varten 31.12.2007 saakka päätösehdotuksesta ilmenevin ehdoin:

 

1                          Tontin rakentamissuunnitelmat on laadittava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa pitäen yhtenä lähtökohtana Kivikon teollisuusalueelle laadittua rakentamistapaohjetta.

 

2                          Tontti vuokrataan rakentamisesteiden poistumisen jälkeen 30 vuoden pituisella maanvuokrasopimuksella.

 

3                          Tontin rakentaminen edellyttää tontin maapohjan tasaamista ja kunnallisteknisten johtojen rakentamista tontin rajalle. Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksen-saajalle saattaa aiheutua, ellei tontin esirakentamista ja kunnallisteknisten johtojen rakentamista saada toteutettua.

 

4                          Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, joka varauksensaajalle mahdollisesti syntyy siinä tapauksessa, ettei suunniteltua hanketta voida kaupungista riippumattomasta syystä toteuttaa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Caternet Finland Oy:lle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

245 §

12.2.2007 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE XXXX JA XXXX XXXX:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-2885

Esityslistan asia Kaj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

246 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

13.2.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

8.2.2007

kiinteistölautakunta

8.2.2007

asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

8. ja 12.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranomaisille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

247 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS

 

Khs 2007-305

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä omasta puolestaan esityslistan tämän asian liitteen mukaisen pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyösopimuksen.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistan liitteestä opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

248 §

VALTUUTETTU JOUKO MALISEN TOIVOMUSPONSI: VUOSAAREN VENESATAMAN RAKENNUSTÖIDEN KIIREHTIMINEN

 

Khs 2006-2120

Esityslistan asia Sj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

249 §

NS. TUPLAVUOROKORVAUSKOKEILUN JATKAMINEN SOSIAALIVIRASTOSSA JA TERVEYSKESKUKSESSA 1.3.2007 - 30.9.2007

 

Khs 2006-1389

Esityslistan asia Sj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 310 37965

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

250 §

MEILAHDEN LIIKUNTAPUISTOSTA OLEVAN MAA-ALUEEN VARAAMINEN HELSINGIN LAWN-TENNIS KLUBI RY:LLE NIMIIN PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN LIIKUNTAHALLIN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2007-218

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Helsingin Lawn-Tennis Klubi ry:n nimiin perustettavalle yhtiölle 15. kaupunginosan Vähä Meilahden kylän (nro 437) tilan Rnro 1:14 alueella sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn, 7 574 m2:n suuruisen alueen liikuntahallin suunnittelua varten ajaksi 1.1.2007 – 31.8.2007 seuraavin ehdoin:

 

1                    Varausmaksu on 3 711,26 euroa ja se on maksettava 28.2.2007 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

2                    Nyt varattavan alueen rajat tarkentuvat alueesta myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen yhteydessä. Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

Hallin rakentaja tulee vastaamaan kustannuksellaan kaikkien viranomaislupien hakemisesta aiheutuvista kustannuksista ja tulevalla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien johtojen ja ojien siirrosta.

3                    Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

4                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

251 §

12.2.2007 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU TIIA AARNIPUUN TOIVOMUSPONSI: ETNISTEN VÄHEMMISTÖJEN KOULUTUS, REKRYTOINTI JA URAKEHITYS

 

Khs 2006-2545

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Tiia Aarnipuu) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tiia Aarnipuulle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

252 §

12.2.2007 pöydälle pantu asia

HENKILÖSTÖKESKUKSEN MAAHANMUUTTOASIOIDEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2007-335

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa valtiotieteen tohtori Annika Forsanderin henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osaston maahanmuuttoasioiden johtajan virkaan 1.4.2007 lukien toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen 5 000 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Annika Forsanderin on esitettävä työterveyshuollon antama tai hyväksymä selvitys, jonka mukaan hänellä on terveydelliset edellytykset hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. Palvelukseenottamispäätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut virkaan ottamisen. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 

Pöytäkirjanote virkaan otetulle ja oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille sekä henkilöstökeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Rissanen Päivi, työmarkkinalakimies, puhelin 310 28915

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

253 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                         8.2.2007

eläintarhan johtokunta                                                                     8.2.2007

liikuntalautakunta                                                                           13.2.2007

taidemuseon johtokunta                                                                13.2.2007

 

eläintarhan johtaja                                                                  9. ja 12.2.2007

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                  8. ja 14.2.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                         8. ja 14.2.2007

museonjohtaja                                                                       12. – 16.2.2007

kaupunginorkesterin intendentti                                                    7.2.2007

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                        9. – 14.2.2007

taidemuseon johtaja                                                                9. – 12.2.2007

tietokeskus

- johtaja                                                                                             12.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

254 §

PIHLAJAMÄEN NUORISOPUISTON PUISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-2842

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Pihlajamäen nuorisopuiston puistosuunnitelman nro 5393/1 siten, että hankkeen arvonlisäveroton rakentamiskustannus on 1 600 000 euroa.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

255 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                                       13.2.2007

pelastuslautakunta                                                            13.2.2007

ympäristölautakunta                                                          13.2.2007

joukkoliikennelautakunta                                                 15.2.2007

yleisten töiden lautakunta                                                15.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

256 §

TERVEYSKESKUKSEN ERÄÄT VIRKAJÄRJESTELYT

 

Khs 2007-270

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa terveyskeskukseen sijoitettavaksi seuraavat virat:

 

 

Tehtäväkohtainen palkka

 

Kahdeksan terveyskeskuslääkärin (omalääkäri) virkaa

 

2 850 – 3 250 euroa/kk

Kaksi terveyskeskuslääkärin (ei omalääkäri) virkaa

 

3 450 – 3 770 euroa/kk

Kaksi kotihoitopäällikön määräaikaista virkaa 31.12.2008 asti

 

3 565,60 euroa/kk

Yksi kotihoidon ohjaajan määräaikainen virka 31.12.2008 asti

2 253,26 euroa/kk

 

Samalla kaupunginhallitus päätti muuttaa seuraavat virkanimikkeet palkkojen säilyessä ennallaan:

 

Akuuttisairaalaosasto

 

Vanha nimike

Tehtäväkohtainen palkka

 

Uusi nimike

Osastonlääkäri vakanssinro 033000

4 360 euroa/kk

Apulaisylilääkäri

 

Psykiatriaosasto

 

Vanha nimike

Tehtäväkohtainen palkka

 

Uusi nimike

Osastonlääkäri vakanssinrot 026894 ja 022975

 

4 150 euroa/kk

Avohoidon erikoislääkäri

 

 

 

 

Osastonlääkäri vakanssinro 023520

3 970 euroa/kk

Avohoidon erikoislääkäri

 

Pöytäkirjanote terveyskeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

257 §

12.2.2007 pöydälle pantu asia

VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2007-2008

 

Khs 2004-2718, 2006-2817

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, muuttaen 3.11.1997 hyväksymäänsä vanhusneuvoston toimintasääntöä, nostaa kaupungin virastoja edustavien jäsenten määrän kuuteen neuvoston kokonaisjäsenmäärän kasvaessa 18 jäseneen.

 

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2007 – 2008 vanhusneuvoston ja valita siihen 18 jäsentä seuraavasti:

 

helsinkiläisiä vanhusjärjestöjä edustaviksi jäseniksi

 

Antti Henriksson (Eläkeläiset ry Helsingin aluejärjestö)
Eero Viikari (Eläkkeensaajien Keskusliiton Helsingin piiri ry)
Anneli Dahlberg-Lahtinen (Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry)
Majlis Kvist (Svenska Pensionärsförbundet rf)
Erja Kauppinen (Helsingin seurakuntayhtymä, yhteinen seurakuntatyö)
Anne Pitkänen (Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry)
Yrjö Mattila (Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry)

kaupungin luottamushenkilöjäseniksi

 

Tuula Öhman

Esa Laakso

Jarkko Eskola

Ritva Sänkiaho

Tuulikki Lahtinen

 

kaupungin virastoja edustaviksi jäseniksi

sosiaali- ja lähityön päällikkö Tarja Kivekäs sosiaalivirastosta
hallintoylilääkäri Jukka Pellinen terveyskeskuksesta
apulaislehtori Kaj Lyytinen suomenkielisestä työväenopistosta
suunnittelija Pekka Jyrkiäinen liikuntavirastosta
projektipäällikkö Pirjo Tujula rakennusvirastosta
erityissuunnittelija Irmeli Niemi kulttuuriasiainkeskuksesta

 

Neuvoston puheenjohtajaksi kaupunginhallitus päätti määrätä em. toimikaudeksi Tuula Öhmanin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan neuvoston sihteerin tehtävien hoitamisesta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa

 

-                                       toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksen tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä

-                                       antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimintakauden päättyessä.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi vanhusneuvoston toimintakertomuksen toimikaudelta 2005 – 2006.

 

Pöytäkirjanote neuvostoon valituille, päätöksessä mainituille järjestöille, vanhusneuvostolle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, suomenkieliselle työväenopistolle, liikuntavirastolle, rakennusvirastolle, kulttuuriasiainkeskukselle, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

258 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

sosiaalilautakunta                                                             13.2.2007

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                                  24.1.2007

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

251 §

Ärende bordlagt 12.2.2007

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TIIA 

AARNIPUU: UTBILDNING, REKRYTERING OCH

KARRIÄRUTVECKLING FÖR ETNISKA MINORITETER

 

Stn 2006-2545

Ärende Sj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 15.11.2006 (Tiia Aarnipuu)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tiia Aarnipuu och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekrerare, telefon 169 2295

 

Översättning:

237 §

STADSSTYRELSENS TJÄNSTERESA TILL SPANIEN

 

Stn 2007-329

Ärende Kj/10 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt berättiga ledamöterna i stadsstyrelsen, stadsfullmäktiges presidium och ordförandena för de i stadsstyrelsen företrädda fullmäktigegrupperna, i det fall att de inte är ledamöter i stadsstyrelsen, att göra en tjänsteresa till Bilbao i Spanien 26–29.6.2007. Rese‑, inkvarterings- och dagtraktamentskostnader för tjänsteresan i enlighet med allmänna kommunala tjänstekollektivavtalet betalas från budgetmomentet 1 04 02 02, Stns dispositionsmedel, tjänsteresor, ansvarsområde 13, och representationskostnader från budgetmomentet 1 04 02 03, Stns dispositionsmedel, representationsutgifter, ansvarsområde 13.

 

Protokollsutdrag till deltagarna i tjänsteresan, förvaltningscentralen (Maija-Liisa Linkola, Helena Puusaari) och inköpsfakturor (PB 45) och betalningsrörelse (PB 34) vid ekonomi- och planeringscentralens ekonomiförvaltningstjänst.

 

Tilläggsuppgifter:

Linkola Maija-Liisa, EU-ansvarig, telefon 310 36199


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Ulla-Marja Urho

Tarja Kantola

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  27.2.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 223-229, 231, 235-236, 238, 241-242, 244-246, 248-251, 253, 255 ja 258 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 243 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

223-229, 231, 235-236, 238, 241-242, 244-246, 248-251, 253, 255 och 258 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

243 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.