Kokousaika

12.2.2007 kello 16.00 – 16.55

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

(paitsi 158 §)

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Meriläinen, Risto

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 163-222 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 153 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

(paitsi 150-osa 153 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 163-osa 172 §)

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 165 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Salo-Halinen, Anna-Leena

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 165 §)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri (paitsi 153-osa 157 §)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


150-151,


152-154,


155-156,


osa 172-175,

 

 Korpinen

 

 

 

 

164-osa 172, 176,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
-,


157-162,


177-206,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


163,


207-213,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


-,


214-217,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,

 

218-222,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

150

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

151

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

152

Kj/9

Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta

 

153

Kj/10

Vuoden 2008 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

 

154

Kj/11

Vuoden 2006 talousarvioon merkittyjen eräiden määrärahojen ylittäminen sekä erään toimintakatteen vahvistaminen

 

155

Kj/1

Vuoden 2007 talousarvion esirakentamismäärärahan ylittäminen täydennysrakennuskorvausten maksamista  varten

 

156

Kj/2

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

157

Kaj/3

Hermannin tontin 21007/1 ja korttelin 21015 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11481)

 

158

Kaj/4

Konalan korttelin 32033, tonttien 32034/1 ja 6 sekä kortteleiden 32035 ja 32037 ym. alueiden (Konalan keskusta ja Hartwallin alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11558)

 

159

Kaj/5

Viikin puistoalueen sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen (Latokartanon liikuntahalli) asemakaavan muuttaminen (nro 11567)

 

160

Kaj/6

Malmin kortteleiden 38045 - 38050 ja tontin 38051/3 ym. alueiden (ns. Ruotutorpantien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11500)

 

161

Kaj/7

Herttoniemen tontin 43001/1 ja siirtolapuutarha-alueen ym. alueiden sekä Kulosaaren siirtolapuutarha-alueen (Herttoniemen siirtolapuutarha) asemakaavan hyväksyminen ja Herttoniemen katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 10400)

 

162

Kaj/8

Pitäjänmäen tonttien 46053/2 ja 14 asemakaavan muuttaminen (nro 11472)

 

163

Sj/9

Eron myöntäminen tietokeskuksen johtajalle ja viran täyttäminen

 

164

Kj/3

Vaalivalmistelutoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2007 - 2008

 

165

Kj/4

Henkilöstökassatoimikunnan jäsenten valitseminen

 

166

Kj/5

Liikennelaitoksen omat lähdöt -hankkeelle innovaatiorahastosta vuonna 2006 myönnetyn rahoituksen siirtäminen käytettäväksi vuonna 2007

 

167

Kj/6

Valtuutettu Wallden-Pauligin toivomusponsi maasähkön käytön lisäämisestä Helsingin Satamassa

 

168

Kj/7

Valtuutettu Wallden-Pauligin Katajanokan terminaalin muutostöitä koskeva toivomusponsi

 

169

Kj/8

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi joukkoliikenteen osuuden lisäämistä poikittaisliikenteessä koskevan sitovan tavoitteen ottamisesta talousarvioon

 

170

Kj/9

Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteisten toimielimien asettaminen Suomen Urban II -yhteisöaloiteohjelmaan

 

171

Kj/10

Kaupungin osallistuminen Mayors of The World for a Global Cities Dialogue on the Information Society -nimiseen yhdistykseen

 

172

Kj/11

Kaupunginvaltuuston 31.1.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

173

Kj/12

Talousarviokohdan 8 03 12, kadut, Kamppi-Töölönlahti -alue, alakohtien väliset määrärahasiirrot

 

174

Kj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

175

Kj/13

Oikaisuvaatimus va. kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä 2.1.2007, 1002 §

 

176

Kj/14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

177

Kaj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Suomen Posti Oy:n poikkeamishakemuksesta

 

178

Kaj/2

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle XXXX ja XXXX XXXX:n poikkeamishakemuksesta

 

179

Kaj/3

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Hämeentie 29:n poikkeamishakemuksesta

 

180

Kaj/4

Kiinteistöviraston poikkeamishakemus

 

181

Kaj/5

Kiint. Oy Lintulahdenvuoren poikkeamishakemus

 

182

Kaj/6

Valtuutettu Irmeli Wallden-Pauligin toivomusponsi: Hallintokuntien yhteisen tilanvarausjärjestelmän perustaminen tilakeskukseen

 

183

Kaj/7

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Ristipellontie 4:n kanssa Konalan tontin 32033/5 asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 11558)

 

184

Kaj/8

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Helsingin Ajomiehentie 1:n kanssa Konalan tonttien 32037/18 ja 19 asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 11558)

 

185

Kaj/9

Sopimuksen tekeminen Aro-Yhtymä Oy:n kanssa Konalan tonttien 32034/1 ja 6 sekä tontin 32035/2 asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 11558)

 

186

Kaj/10

Vuoden 2006 lopussa päättyneiden asuntotonttien varausaikojen jatkaminen

 

187

Kaj/11

Herttoniemenrannan tontin varaaminen Planmeca Oy:lle hotellin suunnittelua varten

 

188

Kaj/12

Kahden toimitilatontin varaaminen Kalasatamasta YIT Rakennus Oy:lle Business Park -tyyppisen toimistotalokokonaisuuden suunnittelua varten

 

189

Kaj/13

Toimitilakorttelin varauksen jatkaminen Leppävaarasta Rakennusosakeyhtiö Hartelalle tai määräämälleen

 

190

Kaj/14

Vuosaaren hautausmaa-alueen varauksen jatkaminen

 

191

Kaj/15

Kaupungingeodeetin virkaan ottaminen

 

192

Kaj/16

Laajasalon Repossaaren määrääminen rakennuskieltoon (nro 11636)

 

193

Kaj/17

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle rakennussuojelupäätöksestä tehdystä valituksesta (Lapinlahden sairaalan puisto)

 

194

Kaj/18

Vartiokylän tontin 45102/7 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11649)

 

195

Kaj/19

Nimistötoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2007 - 2008

 

196

Kaj/20

Asuntotuotantotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2007 - 2008

 

197

Kaj/21

Viran nimikkeen muuttaminen ja neljän työsuhteisen toimen muuttaminen virkasuhteisiksi kiinteistövirastossa

 

198

Kaj/22

Kiinteistö Oy Sepeteuksentie 35:n varsinainen yhtiökokous

 

199

Kaj/23

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Outokumpu Oyj:n sekä Lilinkotisäätiön välisessä kiinteistökaupassa

 

200

Kaj/24

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Atoy Oy:n sekä JMB Kiinteistöt Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

201

Kaj/25

Töölön virastotalon Hietalinna-yhteisön toimitilojen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

202

Kaj/26

Vaahterapihan vastaanottokodin uusien tilojen peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

203

Kaj/27

Vartiokylän tontin 45256/4 asemakaavan muuttaminen (nro 11624)

 

204

Kaj/28

29.1.2007 pöydälle pantu asia

Yleisten alueiden ostaminen ja asemakaavan muutokseen nro 11481 liittyvän sopimuksen tekeminen valtion kanssa ns. Eelan alueella Hermannissa

 

205

Kaj/29

Töölönlahden alueen markkinointiviestintä

 

206

Kaj/30

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

207

Sj/1

Edustajien valitseminen Stadion-säätiön hallitukseen

 

208

Sj/2

Valtuutettu Pekka Saarnion toivomusponsi: Kaupungin palvelussuhdeasuntojen vuokrien kohtuullistaminen

 

209

Sj/3

Valtuutettu Tiia Aarnipuun toivomusponsi: Etnisten vähemmistöjen koulutus, rekrytointi ja urakehitys

 

210

Sj/4

Kaupungin ja Helsingin työvoimatoimiston yhteistyösopimus vuodelle 2007

 

211

Sj/5

Esitys ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkojen lisäämisestä

 

212

Sj/6

Henkilöstökeskuksen maahanmuuttoasioiden johtajan viran täyttäminen

 

213

Sj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

214

Ryj/1

Valtuutettu Matti Enrothin toivomusponsi: Jätkäsaaresta poistettavien maamassojen sijoittelu

 

215

Ryj/2

Energiansäästöneuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 2007 - 2008

 

216

Ryj/3

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan Natura 2000 -alueiden hoidon ja käytön yleissuunnitelma -ehdotuksesta

 

217

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

218

Stj/1

Hankintapäällikön viran perustaminen terveyskeskukseen

 

219

Stj/2

Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2007-2008

 

220

Stj/3

Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2007-2008

 

221

Stj/4

Vt Arja Karhuvaaran toivomusponsi: Asunnottomien palvelukeskuksen ympäristön turvallisuuden kehittäminen

 

222

Stj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

150 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rihtniemen (varalla Urho) ja Pajamäen (varalla Meriläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

151 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

152 - 154 §

Kaupunginvaltuuston 14.2.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

152 §

Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

153 §

Vuoden 2008 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

 

 

Merkittiin, että esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

154 §

Vuoden 2006 talousarvioon merkittyjen eräiden määrärahojen ylittäminen sekä erään toimintakatteen vahvistaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 310 36256
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276
Kivinen Riitta, erityissuunnittelija, puhelin 310 36284
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 310 36279

 

 

155 - 163 §

Kaupunginvaltuuston 28.2.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

155 §

Vuoden 2007 talousarvion esirakentamismäärärahan ylittäminen täydennysrakennuskorvausten maksamista  varten

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

156 §

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

157 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 29.1.2007 pöydälle pantu asia
Hermannin tontin 21007/1 ja korttelin 21015 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11481)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

158 §

Konalan korttelin 32033, tonttien 32034/1 ja 6 sekä kortteleiden 32035 ja 32037 ym. alueiden (Konalan keskusta ja Hartwallin alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11558)

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Ojala esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

159 §

Viikin puistoalueen sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen (Latokartanon liikuntahalli) asemakaavan muuttaminen (nro 11567)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

160 §

Malmin kortteleiden 38045 - 38050 ja tontin 38051/3 ym. alueiden (ns. Ruotutorpantien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11500)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

161 §

Herttoniemen tontin 43001/1 ja siirtolapuutarha-alueen ym. alueiden sekä Kulosaaren siirtolapuutarha-alueen (Herttoniemen siirtolapuutarha) asemakaavan hyväksyminen ja Herttoniemen katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 10400)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

162 §

Pitäjänmäen tonttien 46053/2 ja 14 asemakaavan muuttaminen (nro 11472)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

163 §

Eron myöntäminen tietokeskuksen johtajalle ja viran täyttäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

 

 

164 §

VAALIVALMISTELUTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2007 - 2008

 

Khs 2007-171

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                          asettaa toimikaudekseen vaalivalmistelutoimikunnan, jonka tehtävänä on kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevien vaaliasioiden valmistelu sekä

2                          valita toimikuntaan seuraavat henkilöt:

Jäsenet

 

Henkilökohtaiset varajäsenet

 

 

 

Rauhamäki, Tatu

 

Valve, Tuomo

Paasikallio, Jukka

 

Grönlund, Carola

Aalto, Olli

 

Sojonen, Elina

Pikkarainen, Jorma

 

Rasilainen, Raisa

Weckman, Klas

 

Creutz, Henrik

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi Tatu Rauhamäen ja varapuheenjohtajaksi Jukka Paasikallion.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo) ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

165 §

HENKILÖSTÖKASSATOIMIKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN

 

Khs 2007-181

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita vuoden 2008 lopussa päättyväksi toimikaudekseen kaupunginhallituksen päätöksen 14.2.2000 (181 §) mukaiseen henkilöstökassatoimikuntaan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

Jäsenet

Varajäsenet

 

 

rahoitusjohtaja

hallintopäällikkö

Tapio Korhonen

Helena Calonius

talous- ja suunnittelukeskus

terveyskeskus

 

 

henkilöstöjohtaja

henkilöstöpäällikkö

Hannu Tulensalo

Johanna Aholainen

henkilöstökeskus

Helsingin Energia

 

 

lastenkodinjohtaja

kunnossapitoteknikko

Jussi Ruokonen

Simo Karhu

Jyty

JHL

 

 

puheterapeutti

toimistopäällikkö

Ritva Kalenius

Ismo Vantola

JUKO

KTN

 

 

hallintopalvelupäällikkö

lakimies

Sirkku Ilmonen

Merja Aalto-Setälä

sosiaalivirasto

opetusvirasto

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita toimikunnan puheenjohtajaksi rahoitusjohtaja Tapio Korhosen ja varapuheenjohtajaksi henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon.

 


Pöytäkirjanote henkilöstökassatoimikunnalle, henkilöstökassatoimikuntaan valituille, järjestöneuvottelukunnalle, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Korhonen ja Tulensalo esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

166 §

LIIKENNELAITOKSEN OMAT LÄHDÖT -HANKKEELLE INNOVAATIORAHASTOSTA VUONNA 2006 MYÖNNETYN RAHOITUKSEN SIIRTÄMINEN KÄYTETTÄVÄKSI VUONNA 2007

 

Khs 2006-841

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että liikennelaitoksen Omat lähdöt
–hankkeelle vuonna 2006 myönnetystä rahoitusosuudesta käyttämättä jäänyt osuus, yhteensä 98 861,48 euroa, saadaan käyttää vuonna 2007 ko. hankkeen kustannuksiin:

 

Pöytäkirjanote liikennelaitokselle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja sen taloussuunnitteluosastolle, taloushallintopalvelulle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

167 §

VALTUUTETTU WALLDEN-PAULIGIN TOIVOMUSPONSI MAASÄHKÖN KÄYTÖN LISÄÄMISESTÄ HELSINGIN SATAMASSA

 

Khs 2006-2565

Esityslistan asia Kj/6

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Irmeli Wallden-Paulig) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Wallden-Paulig) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Irmeli Wallden-Pauligille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

168 §

VALTUUTETTU WALLDEN-PAULIGIN KATAJANOKAN TERMINAALIN MUUTOSTÖITÄ KOSKEVA TOIVOMUSPONSI

 

Khs 2006-2564

Esityslistan asia Kj/7

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Irmeli Wallden-Paulig) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Wallden-Paulig) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Irmeli Wallden-Pauligille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

169 §

VALTUUTETTU YRJÖ HAKASEN TOIVOMUSPONSI JOUKKOLIIKENTEEN OSUUDEN LISÄÄMISTÄ POIKITTAISLIIKENTEESSÄ KOSKEVAN SITOVAN TAVOITTEEN OTTAMISESTA TALOUSARVIOON

 

Khs 2006-1632

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

                    merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 21.6.2006 hyväksymän toivomusponnen (Yrjö Hakanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

                    toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta Yrjö
Hakaselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, erityissuunnittelija, puhelin 310 36277

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

170 §

HELSINGIN JA VANTAAN KAUPUNKIEN YHTEISTEN TOIMIELIMIEN ASETTAMINEN SUOMEN URBAN II -YHTEISÖALOITEOHJELMAAN

 

Khs 2007-204

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa kuntalain 77 §:n mukaisesti Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteiset toimielimet, joiden isäntäkunta on Helsingin kaupunki, huolehtimaan Urban II –yhteisöaloiteohjelman hallinto- ja maksuviranomaisen tehtävistä.

 

a                    Toimielimet ovat muodoltaan tilapäisiä toimikuntia ja niiden nimet ovat Urban II –hallintotoimikunta ja Urban II
-maksutoimikunta.

 

b                    Toimikuntiin kuuluu kolme jäsentä ja kolme varajäsentä, joista Helsingin kaupunki valitsee kaksi jäsentä ja varajäsentä ja Vantaan kaupunki yhden jäsenen ja varajäsenen.

 

c                    Helsingin kaupungin valitsemat jäsenet toimivat toimikuntien puheenjohtajina. Puheenjohtaja esittelee asiat toimikunnissa.

 

d                    Toimikuntien toimikausi määräytyy kaupunginhallituksen toimikauden mukaisesti kuitenkin siten, että hallinto- ja maksuviranomaisen tehtävistä huolehditaan Urban II
–ohjelman loppuun asti.

 

e                    Toimikunnilla on oikeus ottaa itselleen sihteeri ja kuulla asiantuntijoita.

 

f                     Toimikuntien kokousmenettelyssä noudatetaan Helsingin kaupungin hallintosääntöä.

 

g                    Toimikuntien kirjeet, sopimukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa puheenjohtajana toiminut henkilö ja varmentaa sihteeri.

 

h                   Toimikuntien jäsenille, sihteerille, esittelijälle ja kuulemille asiantuntijoille maksetaan palkkiota tilapäisiä toimielimiä koskevien Helsingin kaupungin ohjeiden mukaan siten, että Vantaan kaupungin palveluksessa olevat henkilöt rinnastetaan Helsingin kaupungin palveluksessa oleviin henkilöihin.

 

Kaupunginhallitus päätti nimetä kuntalain 77 §:n mukaisena Helsingin ja Vantaan kaupungin yhteisenä toimielimenä toimivaan Urban II ‑hallintotoimikuntaan seuraavat henkilöt:

 

puheenjohtaja

henkilökohtainen varajäsen

 

Mirja Eklund

Riitta Kivinen

EU-suunnittelija

erityissuunnittelija

 

 

 

jäsen

 

 

Olli Lahtinen

Liisa Viljanen

erityissuunnittelija

erityissuunnittelija

 


Urban II –maksutoimikuntaan kaupunginhallitus päätti nimetä seuraavat henkilöt:

 

puheenjohtaja

henkilökohtainen varajäsen

Maija Voutilainen

Pia Talponen

palvelupäällikkö

kirjanpitopäällikkö

 

 

jäsen

 

 

Harri Numminen

Tuija Larjomaa

palvelupäällikkö

kirjanpitopäällikkö

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, että Vantaan kaupunginhallitus valitsee Urban II -hallintotoimikuntaan ja Urban II –maksutoimikuntaan molempiin yhden jäsenen ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Pöytäkirjanote toimikuntaan valituille, talous- ja suunnittelukeskukselle, sen taloushallintopalvelulle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle ja Vantaan kaupungille.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

171 §

KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN MAYORS OF THE WORLD FOR A GLOBAL CITIES DIALOGUE ON THE INFORMATION SOCIETY -NIMISEEN YHDISTYKSEEN

 

Khs 2007-198

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Mayors of the World for a Global Cities Dialogue on the
Information Society -nimiseen yhdistykseen perustajajäsenenä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valtuuttaa rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan allekirjoittamaan perustamisasiakirjan.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunkia yhdistyksessä edustaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, varalla tietotekniikkapäällikkö Tuomo Karakorpi.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Karakorpi Tuomo, tietotekniikkapäällikkö, puhelin 310 36396

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

172 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 31.1.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 31.1.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Pöytäkirjanote satamalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 


4                    Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2007 talousarvion

 

kohdasta 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet

 

rakennusvirastolle

 

8 316 000 euroa

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

 

kiinteistövirastolle

 

6 518 900 euroa

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

 

Helsingin Satamalle

 

1 260 000 euroa

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin Vuosaaren sataman yritysalueella

 

liikuntavirastolle

 

494 100 euroa

 

Myllypuron jalkapallohallin esirakentamiseen

 


kohdasta 8 29 03, Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet

 

rakennusvirastolle

 

2 874 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

terveyskeskukselle

 

929 400 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

sosiaalivirastolle

 

162 800 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

liikuntavirastolle

 

265 900 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 


 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

44 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

tilakeskukselle

 

754 100 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

liikennelaitokselle

 

1 626 900 euroa

 

lähiörahastokohteeseen (Kontulan metroasema)

 

kohdasta 1 04 02, Käyttövarat

 

hallintokeskukselle

 

57 100 euroa

 

kansainvälisen ideakilpailun (Greater Helsinki Vision 2050) järjestämiseen

 

kohdasta 9 01 02, Muu antolainaus

 

alakohdalle 01, Koululainat

 

1 484 000 euroa

 

Lauttasaaren yhteiskoulun ja Suomalaisen yhteiskoulun uimahallien perusparannukseen

 

Pöytäkirjanote ja kaupunginvaltuuston esityslistan 31.1.2007 asian 4 liite 1 ao. virastoille ja laitoksille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko) ja taloussuunnitteluosastolle.

 

10–15           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

5, 7               Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

6                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

8                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, kaupunginmuseolle ja Helsingin Vedelle.

 

16–20           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginvaltuuston 31.1.2007 tekemän päätöksen varatuomari Antti Värtelän valitsemisesta palvelukeskuksen toimitusjohtajan virkaan ja samalla todeta, että Antti Värtelä ottaa viran vastaan 13.2.2007 lukien.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varatuomari Antti Värtelälle sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

 

Pöytäkirjanote liikepalvelulautakunnalle, palvelukeskukselle ja varatuo­mari Antti Värtelälle.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan valtuuston esityslistan asian 9 täytäntöönpanon osalta heti.

 

21, 22           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

173 §

TALOUSARVIOKOHDAN 8 03 12, KADUT, KAMPPI-TÖÖLÖNLAHTI -ALUE, ALAKOHTIEN VÄLISET MÄÄRÄRAHASIIRROT

 

Khs 2007-294

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

siirtää vuoden 2006 talousarvion kohdan 8 03 12, Kamppi-Töölönlahti
–alue, Khn käytettäväksi.

 

alakohdasta 8 03 12 01, Kamppi- Töölönlahti alueen kadut

 

117 403,29 euroa ja

 

alakohdasta 8 03 12 04, Kampin keskuksen katu- ja raitiotiejärjestelyt,

 

397 059,00 euroa eli yhteensä 514 462,29 euroa

 

alakohtaan 8 03 12 02, Kampin terminaalin kadut

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, viraston katu- ja puisto-osastolle, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle (Sirpa Kallio), taloussuunnitteluosastolle ja taloushallintopalveluille (Heljä Huusko).

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

174 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 5-6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                          7.2.2007

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

175 §

OIKAISUVAATIMUS VA. KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ 2.1.2007, 1002 §

 

Khs 2007-185

Esityslistan asia Kj/13

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti kaupunginlakimiehen päätöksessä 2.1.2007 1002 § mainituilla sekä kaupunginjohtajan mainitsemilla perusteilla hylätä oikaisuvaatimuksen, koska asiassa ei ole esitetty sellaista uutta seikkaa tai selvitystä, joka antaisi aihetta oikaista tehtyä päätöstä

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja

pöytäkirjanote oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rope Jenni, vs. johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36195

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 23 k, 25 k

 

Liite 2

Liite 2 (Salassa pidettävä)

 

 

176 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 5-6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

177 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE SUOMEN POSTI OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-2730

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Suomen Posti Oy haettuihin toimenpiteisiin 51. kaupunginosan Santahaminan kylässä olevalle tilalle RN:o 4:2 ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 24.2.2006 päivättyä Louesaaren käyttösuunnitelmaehdotusta, Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy:n laatimaa päärakennuksen laajennussuunnitelmaehdotusta (21.11.2006) sekä Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaavan määräyksiä ja rakentamisessa otetaan huomioon saaren erityiset luonnonolot.

 

Mikäli rakennuksessa muodostuvat harmaat vedet käsitellään maasuodatuksella, tulee imeytyskenttä sijoittaa siten, että kenttä ja siihen liittyvät välttämättömät rakennelmat saadaan loivia luiskia käyttäen hyvin sovitettua maastoon ja maisemaan, ja että avokallioiden louhintaa mahdollisuuksien mukaan vältetään. Mikäli rakennus varustetaan vesikäymälöin, on jätevedet johdettava kunnalliseen viemäriverkkoon.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

178 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE XXXX JA XXXX XXXX:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-2885

Esityslistan asia Kaj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

179 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY HÄMEENTIE 29:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-30

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Hämeentie 29:lle haettuun toimenpiteeseen10. kaupunginosan korttelin nro 250 tontille nro 1 ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 20.9.2006 päivättyä suunnitelmaa sekä, että hankkeen toteuttamisen yhteydessä parannetaan piha-alueen viihtyisyyttä lisäämällä istutuksia ja uusimalla pintamateriaaleja.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

180 §

KIINTEISTÖVIRASTON POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-2886

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2006-2886/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

181 §

KIINT. OY LINTULAHDENVUOREN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-2637

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2006-2637/526 mukaisesti ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan laadittavana olevan asemakaavan muutosluonnoksen määräyksiä. Suunnittelussa tulee huomioida rakennuksen mahdollinen muuntuminen hotelliksi.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

182 §

VALTUUTETTU IRMELI WALLDEN-PAULIGIN TOIVOMUSPONSI: HALLINTOKUNTIEN YHTEISEN TILANVARAUSJÄRJESTELMÄN PERUSTAMINEN TILAKESKUKSEEN

 

Khs 2006-1630

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 21.6.2006 hyväksymän toivomusponnen (Irmeli Wallden-Paulig) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Irmeli Wallden-Pauligille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

183 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY RISTIPELLONTIE 4:N KANSSA KONALAN TONTIN 32033/5 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 11558)

 

Khs 2006-2641

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Ristipellontie 4:n kanssa sopimuksen korttelin nro 32033 tontin nro 5 asemakaavanmuutoksesta nro 11558 esityslistan liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

184 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY HELSINGIN AJOMIEHENTIE 1:N KANSSA KONALAN TONTTIEN 32037/18 JA 19 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 11558)

 

Khs 2006-2640

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Helsingin Ajomiehentie 1:n kanssa sopimuksen Konalan korttelin nro 32037 tonttien nro 18 ja 19 asemakaavan muuttamisesta esityslistan liitteen mukaisesti sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

185 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN ARO-YHTYMÄ OY:N KANSSA KONALAN TONTTIEN 32034/1 JA 6 SEKÄ TONTIN 32035/2 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 11558)

 

Khs 2006-2639

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Aro-Yhtymä Oy:n kanssa esisopimuksen ja sopimuksen Konalan korttelin nro 32034 tonttien nro 1 ja 6 sekä korttelin nro 32035 tontin nro 2 asemakaavan muuttamisesta esityslistan liitteen mukaisesti sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

186 §

VUODEN 2006 LOPUSSA PÄÄTTYNEIDEN ASUNTOTONTTIEN VARAUSAIKOJEN JATKAMINEN

 

Khs 2007-50

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että

 

YIT Rakennus Oy:lle varataan 31.12.2007 saakka 23. kaupunginosan (Toukolan) korttelin nro 23100 suunniteltu tontti nro 40 vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten Hitas I –ehdoin,

 

asuntotuotantotoimikunnalle varataan 31.12.2007 saakka 23. kaupunginosan (Toukolan) korttelin nro 23100 suunniteltu tontti nro 37 vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten Hitas

I -ehdoin,

 

Sato-Rakennuttajat Oy:lle varataan 31.12.2007 saakka 23. kaupunginosan (Toukolan) korttelin nro 23124 suunniteltu tontti nro 27 vapaarahoitteisten ilman hitas-ehtoja toteutettavien omistusasuntojen rakennuttamista varten entisin erityisehdoin,

 

Nuorisosäätiölle varatun 27. kaupunginosan (Vanhankaupungin) korttelin nro 27932 suunnitellun tontin nro 1 varausaikaa nuorille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakennuttamista varten jatketaan 31.12.2007 saakka ehdolla, että noin puolet asunnoista on vapaarahoitteisia ja noin puolet valtion tukemia,

 

Sato-Rakennuttajat Oy:lle varattujen 36. kaupunginosan (Viikin Latokartanon) korttelien nro 36249 - 36252 suunniteltujen tonttien varausaikaa jatketaan 31.12.2007 saakka vapaarahoitteisten omistus-asuntojen rakennuttamista varten Hitas II -ehdoin,

 

VVO-yhtymä Oy:lle yhteistyössä HelsinkiMissio ry:n kanssa varataan 36. kaupunginosan (Viikin) korttelin nro 36223 suunniteltu tontti nro 3 vanhusten palvelutalon rakennuttamista varten 31.12.2007 saakka,

 

asuntotuotantotoimikunnalle varataan 31.12.2007 saakka 36. kaupunginosan (Viikin) korttelin nro 36243 suunniteltu tontti nro 3 valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten,

 

YH-Suomi Oy:lle varattujen 54. kaupunginosan (Vuosaaren) korttelin nro 54008 suunniteltujen tonttien 1, 2 ja 3 sekä korttelin nro 54009 suunnitellun tontin nro 1 varausaikaa vapaarahoitteisten omistus- tai vuokra-asuntojen rakennuttamista varten jatketaan 31.12.2007 saakka entisin ehdoin,

 

Sato-Rakennuttajat Oy:lle varattujen 54. kaupunginosan (Vuosaaren) korttelin nro 54037 suunnitellun tontin nro 6, korttelin nro 54141 suunnitellun tontin nro 1 sekä korttelin nro 54145 suunnitellun tontin nro 1 varausaikoja vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon Hitas II -ehdoin jatketaan 31.12.2007 saakka,

 

VVO Rakennuttaja Oy:lle varattujen 54. kaupunginosan (Vuosaaren) korttelin nro 54143 suunnitellun tontin nro 1 sekä korttelin 54144 suunniteltujen tonttien nro 1, 2 ja 3 varausaikoja vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon Hitas II -ehdoin jatketaan 31.12.2007 saakka,

 

asuntotuotantotoimikunnalle varattujen 54. kaupunginosan (Vuosaaren) korttelin nro 54109 suunniteltujen tonttien nro 1 ja 2 varausaikoja vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon ilman hitas-ehtoja jatketaan 31.12.2007 saakka sekä

 

asuntotuotantotoimikunnalle varattujen 54. kaupunginosan (Vuosaaren) korttelin nro 54101 suunniteltujen tonttien nro 3 ja 4, korttelin nro 54102 suunniteltujen tonttien nro 1 - 4, korttelin nro 54103 suunniteltujen tonttien nro 2 - 4, korttelin nro 54104 suunniteltujen tonttien nro 1 - 7 ja korttelin nro 54105 suunniteltujen tonttien nro 1 - 6 varausaikoja vapaarahoitteiseen korkealaatuiseen omitus-asuntotuotantoon ilman hitas-ehtoja jatketaan 31.12.2007 saakka.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan jatkamaan kaupunginhallituksessa päätettyjen tonttien varausaikoja vuodella, mikäli varauksen jatkotarve johtuu varauksensaajasta riippumattomasta syystä.

 


Pöytäkirjanote YIT Rakennus Oy:lle, asuntotuotantotoimistolle, Sato-Rakennuttajat Oy:lle, Nuorisosäätiölle, HelsinkiMissio ry:lle, VVO-yhtymä Oyj:lle, YH-Suomi Oy:lle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

187 §

HERTTONIEMENRANNAN TONTIN VARAAMINEN PLANMECA OY:LLE HOTELLIN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2007-122

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata 43. kaupunginosan korttelin nro 43257 suunnitellun tontin nro 1 Planmeca Oy:lle hotellin suunnittelua varten 31.12.2007 saakka seuraavalla ehdolla:

 

Tontille tulevan rakennuksen suunnittelu on tehtävä yhteis-työssä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja alueen toteutusprojektin kanssa.

 

Pöytäkirjanote Planmeca Oy:lle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

188 §

KAHDEN TOIMITILATONTIN VARAAMINEN KALASATAMASTA YIT RAKENNUS OY:LLE BUSINESS PARK -TYYPPISEN TOIMISTOTALOKOKONAISUUDEN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2007-121

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata YIT Rakennus Oy:lle 10. kaupunginosasta korttelin nro 10575 suunnitellun tontin nro 3 ja korttelin nro 10576 suunnitellun tontin nro 1 Business Park -tyyppisen toimistotalokokonaisuuden suunnittelua ja markkinointia varten seuraavin ehdoin:

 

1                    Tonteille tulevan rakennuksen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa sekä suunnittelussa on otettava huomioon, että kellaritiloihin sijoittuvat pysäköintitilat sopivat yhteen koko korttelin pysäköintikellareiden kanssa mukaan luettuna ajoyhteydet.

2                    Varauksensaaja vastaa varattavilla tonteilla sijaitsevien rakennusten purkamisesta ja nykyisten vuokra-alueiden maaperän puhdistamisesta.

3                    Varaus on voimassa ehdolla, että nykyisen vuokra-ajan aikana tonteista allekirjoitetaan uudet pitkäaikaiset maan-vuokrasopimukset. Uudet sopimukset on allekirjoitettava ennen uusien toimitilarakennusten rakennustöiden aloittamista.

4                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta siinä tapauksessa, ettei tonteista saada aikaan pitkäaikaista maanvuokrasopimusta/kiinteistökauppaa.

 

Pöytäkirjanote YIT-Rakennus Oy:lle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

189 §

TOIMITILAKORTTELIN VARAUKSEN JATKAMINEN LEPPÄVAARASTA RAKENNUSOSAKEYHTIÖ HARTELALLE TAI MÄÄRÄÄMÄLLEEN

 

Khs 2007-120

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa Rakennusosakeyhtiö Hartelalle varatun Espoon kaupungin 51. kaupunginosan asemakaavan nro 5788 mukaisen toimitilarakennusten korttelin (KTY) nro 51301 suunnitellun tontin nro 1 varausaikaa rakentamisedellytysten selvittämistä varten 31.12.2007 saakka seuraavin aiempia varausehtoja vastaavin ehdoin:

 

1                          Tontille rakennettavat rakennukset tulee suunnitella yhteistyössä Leppävaaran suunnittelua ja toteuttamista valmistelevan Leppävaara-projektin kanssa.

Tontin suunnitelluista käyttäjistä tulee tällöin esittää molempien kaupunkien hyväksyttävissä oleva selvitys.

2                          Tontti tulee liittää Etelä-Leppävaaran alueelle rakennettavan yhteisväestönsuojan käyttöoikeutta ja siitä maksettavaa korvausta sekä väestönsuojatilojen kunnossapidon kustannuksia koskevaan sopimukseen.

3                          Tontin pysäköintijärjestelyjä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon viereisen Säterinrinteen asemakaava-alueen pysäköintijärjestelyt.

Leppävaaran Pysäköinti Oy:n korttelissa 51301 sijaitsevien jo rakennettujen noin 70 autopaikan korvaamisesta vastaavantasoisilla autopaikoilla tai vastaavalla rahakorvauksella tulee sopia varauksensaajan ja yhtiön välisin sopimuksin, mikäli niistä pysäköinnin uudelleenjärjestelyn johdosta joudutaan luopumaan.

4                          Mikäli tontin rakentamisedellytysten todetaan varauksen-saajan laatimien suunnitelmien perusteella varausaikana toteutuvan, tontti voidaan kaupungin erikseen tehtävällä päätöksellä myydä varauksensaajalle tai tämän määräämälle ajankohdan käyvällä hinnalla.

5                          Varauksensaaja vastaa nyt jatkettuna varausaikana varauskohteesta maksuun pantavista kiinteistöveroista.

6                          Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa aiheutua siinä tapauksessa, ettei kaupungin-valtuuston päätöksen nojalla tehtävää tonttia koskevaa kiinteistönkauppaa saada aikaan.

 

Pöytäkirjanote Rakennusyhtiö Hartelalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

190 §

VUOSAAREN HAUTAUSMAA-ALUEEN VARAUKSEN JATKAMINEN

 

Khs 2007-49

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa Helsingin ortodoksiselle seura­kun­nalle varatun Vuosaaressa olevan liitteenä olevasta kartasta ilmenevän hautausmaa-alueen varausaikaa entisin ehdoin 31.12.2008 asti.

 

Samalla kaupunginhallitus kehottaa kiinteistövirastoa kaupunkisuunnitteluvirastoa vielä selvittämään uusien pienten hautausmaiden perustamisen tarpeellisuuden ja mahdollisen sijoittamisen Helsinkiin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

191 §

KAUPUNGINGEODEETIN VIRKAAN OTTAMINEN

 

Khs 2007-126

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa kiinteistöviraston kaupungingeodeetin virkaan diplomi-insinööri Heikki Laaksosen 1.4.2007 lukien 5 050 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että koska Laaksonen on kaupungin palveluksessa ja esittänyt hyväksytyn selvityksen terveydentilastaan aiemmin, häneltä ei sitä tässä yhteydessä edellytetä.

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleelle, oikaisuvaatimusohjeiden muille hakijoille, kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (Talpa).

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

192 §

LAAJASALON REPOSSAAREN MÄÄRÄÄMINEN RAKENNUSKIELTOON (NRO 11636)

 

Khs 2006-2827

Esityslistan asia Kaj/16

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä 49. kaupunginosan Repossaaren alueen rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle. 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

193 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE RAKENNUSSUOJELUPÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA (LAPINLAHDEN SAIRAALAN PUISTO)

 

Khs 1999-2650

Esityslistan asia Kaj/17

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon:

 

Uudenmaan lääninhallitus on 3.9.1993 antamallaan päätöksellä määrännyt Lapinlahden sairaala-alueen vanhat rakennukset suojeltavaksi rakennussuojelulain (18.1.1985/60) 1 ja 2 §:n perusteella.

 

Pro Lapinlahti-Lappviken r.y. jätti 1.9.1999 hakemuksen Uuden­maan ympäristökeskukselle Lapinlahden sairaalapuiston suojelemiseksi raken­nussuojelulain nojalla. Uudenmaan ympäristökeskus päätti 9.10.2006, ettei se määrää Lapinlahden sairaalapuistoa suojeltavaksi rakennussuojelulain nojalla. Pro Lapinlahti-Lappviken r.y. on 21.11.2006 valittanut päätöksestä ympäristöministeriölle, minkä johdosta Uudenmaan ympäristökeskus pyytää kaupungin lausuntoa.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin Yleiskaava 2002:ssa Lapinlahden sairaala-alue on varattu hallinnon ja julkisten palvelujen alueeksi (P). Se on myös merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueeksi, jolla tapahtuvat muutokset tulee tehdä niin, että alueen kulttuurihistoriallisia, rakennustaiteellisia tai kaupunkikuvallisia ominaispiirteitä ei turmella.

 

Sairaalarakennuksia koskeneessa suojelupäätöksessä 1993 myös puistoalue todettiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi, mutta sen määräämistä rakennussuojelulain nojal­la suojeltavaksi ei pidetty tarkoituksenmukaisena. Päätöstä perusteltiin muun muassa alueelle kaavassa mahdollisesti suunniteltavalla, rakennusten ja puistoalueen kulttuurihistoriallisen arvon kannalta soveliaalla rakentamisella. Päätök­sen mukaan puistoalueen suojelukysymykset tuli ottaa huomioon valmisteltavassa asemakaavassa.

 

Kaupunginhallitus on päätynyt samalle kannalle antaessaan Uudenmaan ympäristökeskukselle ensimmäisen, 10.1.2000 päivätyn lausunnon puistoalueen suojelua koskevasta rakennussuojeluesityksestä. Siinä kaupunginhallitus esittää puistoalueen suojelemista asemakaavalla, koska muun muassa Lapinlahden sairaalan rakennusten käyttötarkoitusta, sen mahdollista uuden käytön vaatimaa lisärakentamistarvetta sekä puistoalueen suojelua on tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena.

 

Päätöksenteon viivästyttyä ympäristökeskuksessa kaupunginhallitus on pyynnöstä antanut Uudenmaan ympäristökeskukselle 3.4.2006 päivätyn uuden lausunnon, jossa kaupunginhallitus edelleen esittää puistoalueen suojelemista asemakaavalla muun muassa sillä perusteella, että puistolla on myös erilaisia luonto- ja maisema-arvoja, joiden suojeluun rakennus­suojelulaki ei hyvin sovellu. Asemakaavalla suojelu on laajasti käytös­sä Helsingissä ja useita historiallisia puistoja ja kartano­puistoja on suojeltu asemakaavalla. Näissä tapauksissa kaavasuojelu on osoittautunut riittävän vahvaksi ja toimivaksi suojelukeinoksi.

 

Kaupunki on myös teettänyt puiston historiasta ja kasvillisuudesta useita selvityksiä ja laatinut puiston hoitosuunnitelmia yhteistyössä Museoviraston kanssa.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelman mukaan Lapinlahden sairaala- ja puistoalueen suojelukaava on tarkoitus laatia vuoden 2007 aikana. Kaavoituksen tärkeä tehtävä on tarkastella puiston kokonaisilmettä, sen historiallisia ja luonnonarvoja, maisemallisia arvoja ja kulttuuriperintöä ja laatia suunnitelma kaikkia näitä osateki­jöitä kunnioittaen. Tämän hetkisen tiedon mukaan sairaala tulee säilymään mielenterveyspalvelujen käytössä.

 

Pro Lapinlahti-Lappviken r.y. ei tuo valituksessaan ympäristöministeriöl­le esille oikeudellisesti mitään uutta. Kaupunginhallitus uudistaa kaiken sen, mitä se lausunnoissaan 10.1.2000 ja 3.4.2006 on Uudenmaan ympäristökeskuksel­le lausunut.

 

Kaupunginhallitus yhtyy Uudenmaan ympäristökeskuksen asiassa tekemään päätökseen ja sen perusteluihin. Ympäristökeskus on antanut asiassa lainmukaisen ja perustellun ratkaisun. Näin ollen Pro Lapinlahti-Lappviken r.y:n tekemä valitus tulisi aiheettomana ja perusteettomana hylätä.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä ote jäljennöksin Uudenmaan ympäristökeskuk­­sen päätöksestä 9.10.2006 kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennus­virastolle ja kaupunginmuseolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

194 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45102/7 JA KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11649)

 

Khs 2006-2898

Esityslistan asia Kaj/18

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45102 tontin nro 7 ja katualueen asemakaavan muutoksen kaupun­kisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 7.12.2006 päivätyn piirustuk­sen nro 11649 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

195 §

NIMISTÖTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2007 - 2008

 

Khs 2007-330

Esityslistan asia Kaj/19

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2007 - 2008 seitsemänjäsenisen nimistötoimikunnan, johon suostumuksensa mukaisesti kuuluvat seuraavat henkilöt:

 


1                    puheenjohtajaksi asemakaava-arkkitehti Annukka Lindroos

2                    varapuheenjohtajaksi tutkija Mauri Laine, kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu

 

jäseniksi:

3                    yksikön päällikkö, filosofian maisteri Riitta Pakarinen, Helsingin historia

4                    tutkija, filosofian maisteri Pirjo Mikkonen, suomen kieli ja nimistön huolto

5                    johtaja, filosofian kandidaatti Kristian Slotte, ruotsin kieli ja nimistön tutkimus

6                    valtiotieteen kandidaatti Maunu Harmo, paikallistuntemus

7                   toimittaja, valtiotieteen maisteri Miska Rantanen, kaupunkikulttuuri ja urbanismi

 

ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi:

 

1                    arkkitehti Katri Errol, kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu

2                    tutkija filosofian maisteri Mikko-Olavi Seppälä

3                    tutkija, filosofian maisteri Anna Finnilä, Helsingin historia

4                          tutkija filosofian tohtori Heikki Hurtta, suomen kieli ja nimistön tutkimus

5                    tutkija, filosofian maisteri Leila Mattfolk, ruotsin kieli ja nimistön huolto

6                    filosofian maisteri Anton Eskola, paikallistuntemus

7                    toimittaja, filosofian ylioppilas Merituuli Ahola, kaupunkikulttuuri ja urbanismi

 

sekä sihteeriksi:

 

nimistönsuunnittelija, filosofian maisteri Johanna Lehtonen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa nimistötoimikunnan tarvittaessa kuulemaan asiantuntijoita esimerkiksi antiikin, kartta- ja osoiteasioiden, orientoitavuuden (liikenne, hälytys, opastus) ja nuorisokulttuurin aloilta.

 


Pöytäkirjanote toimikuntaan nimitetyille, nimistötoimikunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

196 §

ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2007 - 2008

 

Khs 2007-332

Esityslistan asia Kaj/20

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2007 – 2008 asuntotuotantotoimikunnan ja nimetä siihen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

puheenjohtaja

henkilökohtainen varajäsenen

 

 

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Korpinen

kaupunginsihteeri

Marjatta Raunila

 

 

varapuheenjohtaja

 

 

 

toimitusjohtaja

Pauli Leppä-aho

it-asiantuntija

Heli Henttonen

 

 

jäsen

 

 

 

diplomi-insinööri

Ari Järvinen

isännöitsijä

Auli Puhakka

 

 

professori

Leena Eräsaari

tiedottaja

Asmo Koste

 

 

valtiotieteen maisteri

Inka Kanerva

nuorisotyöntekijä

Vesa Peipinen

 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä asuntotuotantotoimikunnan pysyviksi asiantuntijoiksi seuraavat henkilöt:

 

toimitusjohtaja Matti-Pekka Rasilainen rakennusvirastosta

virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi kaupunkisuunnitteluvirastosta

virastopäällikkö Matti Rytkölä kiinteistövirastosta

rahoitusjohtaja Tapio Korhonen talous- ja suunnittelukeskuksesta ja

kehittämispäällikkö Markus Härkäpää talous- ja suunnittelukeskuksesta

suunnittelija Kirsi Mäkinen talous- ja suunnittelukeskuksesta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, asuntotuotantotoimikunnalle, mainituille virastoille sekä tarkastusvirastolle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 99 7. rivi poistetaan.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisäksi esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että yhdeksi asuntotuotantotoimikunnan pysyväksi asiantuntijaksi sivun 99 viimeiseen kappaleeseen lisätään suunnittelija Kirsi Mäkinen talous- ja suunnittelukeskuksesta.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

197 §

VIRAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN JA NELJÄN TYÖSUHTEISEN TOIMEN MUUTTAMINEN VIRKASUHTEISIKSI KIINTEISTÖVIRASTOSSA

 

Khs 2007-144

Esityslistan asia Kaj/21

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       muuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen hankesuunnitteluinsinöörin (vakanssinumero 061820) nimikkeen projektijohtajaksi

-                                       muuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen projektijohtajan toimen (vakanssinumero 030645), projektiarkkitehdin toimen (vakanssi 010013) ja projektiarkkitehdin toimen (vakanssi 047200) viroiksi

-                                       muuttaa kiinteistöviraston kansliaosaston lakimiehen avoimen toimen (vakanssi 060033) viraksi siten, että viran tehtäväkohtainen palkka on 2 950 – 3 100 euroa kuukaudessa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle ja asianomaisille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

198 §

KIINTEISTÖ OY SEPETEUKSENTIE 35:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-156

Esityslistan asia Kaj/22

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Sepeteuksentie 35:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.3.2007.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajiksi yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kiinteistöviraston tilakeskuksen päällikön Hannu Määttäsen ja asiakaspäällikkö Sisko von Behrin sekä yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen sekä varatilintarkastajaksi KHT Tomi Rimpisen.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, tilintarkastusyhteisölle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

199 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN OUTOKUMPU OYJ:N SEKÄ LILINKOTISÄÄTIÖN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-123

Esityslistan asia Kaj/23

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 29.11.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Outokumpu Oyj on myynyt määräalat Laajasalon kylässä sijaitsevasta tilasta Stormklippan RN:o 1:102 ja tilasta Parcellen n:o 50 RN:o 1:135 rakennuksineen Lilinkotisäätiölle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Lilinkotisäätiölle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

200 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ATOY OY:N SEKÄ JMB KIINTEISTÖT OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-124

Esityslistan asia Kaj/24

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käyttäisi etuosto-oikeuttaan 22.11.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Atoy Oy on myynyt Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31074 tontin nro 9 rakennuksineen JMB Kiinteistöt Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja JMB Kiinteistöt Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

201 §

TÖÖLÖN VIRASTOTALON HIETALINNA-YHTEISÖN TOIMITILOJEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-55

Esityslistan asia Kaj/25

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Hietalinna-yhteisön korjaus- ja muutostyön 19.9.2006 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on enintään 1 187 br-m2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat enintään 1 232 000 euroa (veroton hinta 1 010 000 euroa) hintatasossa 8/2006.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

202 §

VAAHTERAPIHAN VASTAANOTTOKODIN UUSIEN TILOJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-57

Esityslistan asia Kaj/26

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Vaahterapihan vastaanottokodin uusien tilojen ja peruskorjauksen 20.11.2006 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 922 br-m2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset enintään 1 354 000 euroa (veroton hinta 1 110 000 euroa) hintatasossa 8/2006.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

203 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45256/4 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11624)

 

Khs 2006-2881

Esityslistan asia Kaj/27

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45256 tontin nro 4 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 30.11.2006 päivätyn piirustuksen nro 11624 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

204 §

29.1.2007 pöydälle pantu asia

YLEISTEN ALUEIDEN OSTAMINEN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEEN NRO 11481 LIITTYVÄN SOPIMUKSEN TEKEMINEN VALTION KANSSA NS. EELAN ALUEELLA HERMANNISSA

 

Khs 2006-2756

Esityslistan asia Kaj/28

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Suomen valtion kanssa asemakaavan muutokseen nro 10900 liittyvän yleisten alueiden kauppakirjan ja asemakaavan muutokseen nro 11481 liittyvän sopimuksen esityslistan liitteenä 4 olevan kauppakirja- ja sopimusluonnoksen mukaisesti 957 000 euron kokonaishintaan.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään kauppakirjaan ja sopimukseen mahdollisia vähäisiä lisäyksiä ja tarkennuksia.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

205 §

TÖÖLÖNLAHDEN ALUEEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ

 

Khs 2007-334

Esityslistan asia Kaj/29

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Töölönlahden puistoympäristön markkinointiviestintää koskevan selvityksen ja hyväksyä osaltaan Finlandiapuisto -nimen käyttämisen alueen markkinointinimenä.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja hallintokeskuksen viestinnälle.

 

Lisätiedot:
Mäkeläinen Sirkka, puhelin 310 36132
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

206 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/30

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

1.2.2007

rakennuslautakunta

6.2.2007

asuntotuotantotoimikunta

7.2.2007

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

5., 6. ja 8.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

207 §

EDUSTAJIEN VALITSEMINEN STADION-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

 

Khs 2006-2548

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Stadion-säätiön hallitukseen kaksi vuotta kestäväksi toimikaudeksi, joka alkaa edustajiston vuoden 2007 vuosikokouksen päättyessä:

 

puheenjohtajaksi

 

 

 

Erkki Aurejärvi

 

 

 

ja jäseniksi

 

 

 

Heidi Ruhala

 

Kari Piimies

 

Riitta Hämäläinen-Bister

 

Mari Puoskari

 

 

Vielä kaupunginhallitus päätti valita vuodeksi 2008 säätiön tilintarkastajiksi

 

- KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg)

- KHT Jari Nurmen

 

ja varatilintarkastajiksi

 

- KHT Heidi Vierroksen

- KHT Outi Hiedan

 

Pöytäkirjanote Stadion-säätiölle, edellä mainituille henkilöille, liikuntavirastolle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

208 §

VALTUUTETTU PEKKA SAARNION TOIVOMUSPONSI: KAUPUNGIN PALVELUSSUHDEASUNTOJEN VUOKRIEN KOHTUULLISTAMINEN

 

Khs 2006-2513

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Pekka Saarnio) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Pekka Saarniolle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

209 §

VALTUUTETTU TIIA AARNIPUUN TOIVOMUSPONSI: ETNISTEN VÄHEMMISTÖJEN KOULUTUS, REKRYTOINTI JA URAKEHITYS

 

Khs 2006-2545

Esityslistan asia Sj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

210 §

KAUPUNGIN JA HELSINGIN TYÖVOIMATOIMISTON YHTEISTYÖSOPIMUS VUODELLE 2007

 

Khs 2007-161

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin ja Helsingin työvoimatoimiston välisen, esityslistan liitteenä olevan yhteistyösopimuksen vuodelle 2007.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa henkilöstöjohtajan ja henkilöstökeskuksen henkilöstön liikkuvuudesta vastaavan osastopäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin työvoimatoimistolle, Uudenmaan TE-keskuk­selle, työllistämistoimikunnalle, henkilöstökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

211 §

ESITYS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAPAIKKOJEN LISÄÄMISESTÄ

 

Khs 2007-306

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esittää opetusministeriölle opetuslautakunnan 30.1.2007 ehdottaman mukaisesti, että kaupungin ammatillisen koulutuksen koulutuspaikkamäärää lisättäisiin 200 paikalla 1.8.2007 lukien.

 

Kirje jäljennöksin opetuslautakunnan esityksestä opetusministeriölle ja pöytäkirjanote opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

212 §

HENKILÖSTÖKESKUKSEN MAAHANMUUTTOASIOIDEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2007-335

Esityslistan asia Sj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Rissanen Päivi, työmarkkinalakimies, puhelin 310 28915

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

213 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              30.1.2007

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                          27.12.2006 ja 22.1. – 7.2.2007

- vararehtori 1.                                                                       19. ja 24.1.2007

- vararehtori 2.                                                         22.1. ja 26.1. – 1.2.2007

- johtava talouspäällikkö                             29.12.2006 ja 23. – 26.1.2007

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                             2.2.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                      1., 2. ja 6.2.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                                          5.2.2007

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                  6.2.2007

- pohjoisen alueopiston aluerehtori                                               6.2.2007

taidemuseon johtaja                                                                  1. – 7.2.2007

tietokeskus

- johtaja                                                                                                2.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

214 §

VALTUUTETTU MATTI ENROTHIN TOIVOMUSPONSI: JÄTKÄSAARESTA POISTETTAVIEN MAAMASSOJEN SIJOITTELU

 

Khs 2006-1636

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 21.6.2006 hyväksymän toivomusponnen (Matti Enroth) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Matti Enrothille sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

215 §

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDELLE 2007 - 2008

 

Khs 2006-2169

Esityslistan asia Ryj/2

 

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudelle 2007 – 2008 energiansäästöneuvottelukunnan, jonka tehtävänä on:

 

-                                       Kaupungin energiansäästötoiminnan koordinointi pitkällä aikavälillä, virastojen, laitosten ja kaikkien kiinteistöhallintayksiköiden aktivointi energiansäästämiseen sekä aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen yleisissä energiankäyttöön liittyvissä kysymyksissä, säästötuloksista aika-ajoin tapahtuva raportointi sekä alan yleisen kehityksen seuraaminen Suomessa ja Euroopassa.

 

-                                       Kaupungin ja KTM:n välisen sopimuksen tehtävien toteuttaminen ja seurantaraportin laatiminen sopimuksen mukaisten velvoitteiden toteutumisesta.

 

-                                       Kaupungin omaa energiankäyttötilannetta ja siinä tapahtunutta kehitystä kuvaavan raportin laatiminen ja julkaiseminen vuosittain.

 

-                                       Energiansäästöstä tiedottaminen ja koulutus.

 

-                                       Energiankäyttöön liittyvien vaikuttamiskeinojen tutkiminen, kokeilu ja toteuttaminen sekä ympäristövaikutuksien seuraaminen.

 

-                                       Uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisäävien toimenpiteiden edistäminen.

 

-                                       Kaupungin oman organisaation energiankäytön taloudellisuuden laajempi arvioiminen ja siitä huolehtiminen.

 

Neuvottelukunnan kokoonpano toimikautena 2007 - 2008 on seuraava:

 

Puheenjohtaja:

 

Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja        Rakennusvirasto

 

Jäsenet:

 

Kai Forsén, LVI-asiantuntija               Asuntotuotantotoimisto

Perttu Pohjonen, tuoteryhmä-

päällikkö                                                 Hankintakeskus

Jukka Niemi, johtaja                             Helsingin Energia

Kaarina Vuorivirta, ympäristö-

päällikkö                                                  Helsingin Satama

Reijo Ketola, kiinteistöpäällikkö          Helsingin Vesi

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri     Kaupunkisuunnitteluvirasto

Pekka Hapuoja, kiinteistöpäällikkö    Kiinteistövirasto

Hellevi Saivo-Kihlanki, liikenne-

suunnittelija                                                                 Liikennelaitos

Susanna Sarvanto, palvelupäällikkö                      Opetusvirasto

Jukka Forsman, toimistopäällikkö      Rakennusvirasto

Timo Martiskainen, yksikön johtaja    Palvelukeskus

Ulla Soitinaho, kehityspäällikkö         Rakennusvirasto

Tuija Hyyrynen, ympäristöasian-

tuntija                                                      Sosiaalivirasto

Jari Viinanen, ympäristötarkastaja     Ympäristökeskus

Jouni Karjalainen, toimitusjohtaja      Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöt

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti

 

-                                       Kehottaa hallintokuntia raportoimaan vuosittain energiankäytöstä ja laaditun energiansäästösuunnitelman toteutumisesta toimenpiteineen.

 

-                                       Kehottaa rakennusvirastoa toimimaan käytännön työn toteuttajana ja tekemään tarvittavat talousarvioesitykset. Rakennusvirastossa toimii Kiinteistöjen elinkaaripalvelut yksikkö (entinen Energiayksikkö), joka vastaa energiansäästön käytännön koordinoinnista ja toteuttamisesta koko kaupungissa.

 

-                                       Oikeuttaa neuvottelukunnan kuulemaan asiantuntijoita ja ottamaan itselleen tarvittavan sihteerityövoiman.

 

Pöytäkirjanote kaikille virastoille ja laitoksille sekä kaupungin yhteisöille ja säätiöille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

216 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE UUDENMAAN JA ITÄ-UUDENMAAN NATURA 2000 -ALUEIDEN HOIDON JA KÄYTÖN YLEISSUUNNITELMA -EHDOTUKSESTA

 

Khs 2006-2892

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle Uudenmaan ympäristökeskukselle Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan Natura 2000 –alueiden hoidon ja käytön yleissuunnitelma –ehdotuksesta seuraavan lausunnon:

 

Ehdotus yleissuunnitelmaksi on hyvä ja perusteellisesti tehty.

 

Alueellisista hoito- ja käyttösuunnitelmista kaupunginhallitus toteaa, että ne tulee laatia ympäröivien alueiden maankäytön suunnittelun aikatauluun sopeuttaen. Kiireellisyysjärjestyksen muuttamiseen tulee varautua ja suunnitelmien laatimisen aikatauluja on voitava muuttaa maankäytön suunnittelun vaatimalla tavalla.

 

Natura 2000 -alueiden hoidon ja käytön suunnittelun kiireellisyysjärjestyksestä kaupunginhallitus toteaa, että Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien Natura-alueen ympäristön maankäytön suunnittelusta ei ole vielä riittävästi tietoa, jotta alueen suunnittelu voitaisiin aloittaa yleissuunnitelmassa esitetyn kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti viimeistään 1-2 vuoden sisällä.

 

Yleissuunnitelmassa tulisi todeta, että kunnan hoito- ja käyttösuunnitelmat toimivat pohjana aluekohtaiselle Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmalle. Kaupunginhallitus katsoo, että Helsingin kaupunkia koskevat aluekohtaiset hoito- ja käyttösuunnitelmat tulee laatia yhteistyössä kaupungin maankäytön suunnittelusta vastaavan tahon kanssa. Eri alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia laadittaessa tulee valmistelutyöryhmään ottaa mukaan harrastajaryhmien edustajia ympäristöministeriön osallistavan valmistelun ohjeiden mukaisesti. Suunnitelmista tulee lisäksi pyytää Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston lausunto.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että yleissuunnitelmaan tulisi lisätä aluekohtainen tai vähintään yleispiirteinen kartta kohteista ja niiden kiireellisyysjärjestyksestä.

 

Yleissuunnitelmassa ehdotetaan eri Natura-alueiden käsittelemistä yhdessä suunnitelmassa. Kaupunginhallitus katsoo, että Sipoonkorvelle ja Mustavuoren lehdolle ei tulisi laatia yhteistä hoito- ja käyttösuunnitelmaa alueiden erilaisen luonteen vuoksi. Myöskään Tulliniemen linnustonsuojelualueen ja Bengtsårin lehdon yhteisen suunnitelman laatiminen ei ole tarkoituksenmukaista.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Natura 2000 -verkostoon kuuluvien Luukin, Pirttimäen ja Hakjärven alueet on aikanaan hankittu Helsingin kaupungin omistukseen ulkoilualueiksi ja että ne tulisi voida edelleen säilyttää tässä käytössä.

 

Ehdotuksessa on esitetty arvio hoito- ja käyttösuunnitelmien ja toimenpidesuunnitelmien laatimisen vaatimista kustannuksista. Aluekohtaisten hoito- ja käyttösuunnitelmien vaatimia resursseja on arvioitu valmistuneiden suunnitelmien pohjalta. Kaupunginhallitus katsoo, että myös valtion tulisi osoittaa rahoitusta esitetyn yleissuunnitelman toteutukseen ja suunnitelmien päivittämiseen.

 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että seuraavat ehdotuksessa mainitut merkinnät tulisi tarkistaa:

 

-                     Taulukon 5 (s. 25) Vanhankaupungin lintuvesi sarakkeeseen ”Vastuutaho” tulee lisätä Helsingin kaupunki. Helsinki on kyseisen kohteen suurin maanomistaja ja vastannut pääosin hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnasta sekä sen toteutuksesta.

 

-                     Taulukossa 10 (s. 30) Tulliniemen linnustonsuojelualueen ja Bengtsårin lehdon kohdalla sarakkeessa ”Vastuutaho” mainittu Helsingin kaupungin vastuu tulee kohdistaa ainoastaan Bengtsårin lehdon kohdalle. Helsinki on vastuutaho Bengtsårin lehdon kohdalla, mutta sillä ei sitä vastoin ole vastuuta Tulliniemen alueella.

 

-                     Taulukon 10 saraketta ”Ehdotetut aluekohtaiset hoito- ja käyttösuunnitelmat” tulee tarkentaa Nuuksion osalta, sillä Nuuksiossa on myös Natura-kohteeseen kuuluvia nykyisen kansallispuiston ulkopuolelle sijoittuvia luonnonalueita (mm. Helsingin kaupungin omistuksessa olevat Luukkaan, Pirttimäen ja Hakjärven vanhojen metsien alueet), jotka eivät sisälly kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaan.

 

-                     Sipoonkorven osalta vastuutahot on merkitty epäyhtenäisesti: taulukossa 3 (s. 22) Helsinki on mainittu vastuutahona, taulukossa 10 (s. 30) Helsinkiä ei ole mainittu. Helsingin kaupunki omistaa hyvin pienen osan Sipoonkorven Natura-alueesta. Yleissuunnitelmassa esitetyt tiedot ja merkinnät tulisi olla keskenään yhdenmukaisia.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristökeskukselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle, liikuntavirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että sivun 154 kolmannen kappaleen toiseksi viimeiseksi lauseeksi lisätään seuraavaa:

 

”Eri alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia laadittaessa tulee valmistelutyöryhmään ottaa mukaan harrastajaryhmien edustajia ympäristöministeriön osallistavan valmistelun ohjeiden mukaisesti.”

 

Lisäksi esittelijä muutti ehdotustaan siten, että sivun 154 toiseksi viimeiseksi kappaleeksi lisätään seuraavaa:

 

”Kaupunginhallitus toteaa, että Natura 2000 -verkostoon kuuluvien Luukin, Pirttimäen ja Hakajärven alueet on aikanaan hankittu Helsingin kaupungin omistukseen ulkoalueiksi ja että ne tulisi voida edelleen säilyttää tässä käytössä.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

217 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden  lautakunta                                 8.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

218 §

HANKINTAPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN TERVEYSKESKUKSEEN

 

Khs 2006-2829

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa terveyskeskukseen sijoitettavaksi 1.3.2007 lukien hankintapäällikön viran, jonka tehtäväkohtainen palkka on enintään 3 900 euroa/kk.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti lähettää terveyskeskukselle tiedoksi jäljennökset talous- ja suunnittelukeskuksen sekä henkilöstökeskuksen lausunnoista.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa terveyskeskuksen julistamaan viran haettavaksi.

 

Pöytäkirjanote terveyskeskukselle jäljennöksin talous- ja suunnittelukeskuksen ja henkilöstökeskuksen lausunnoista, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

219 §

VAMMAISNEUVOSTON ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2007-2008

 

Khs 2005-1470, 2006-2818

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2007 – 2008 vammaisneuvoston ja valita siihen 19 jäsentä seuraavasti:

 

helsinkiläisiä vammaisjärjestöjä edustaviksi jäseniksi

 

Päivi Jokinen (Helsingin Huonokuuloiset ry)
Timo Lehtonen (Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry)
Riitta Suurkuukka (Polioinvalidit ry, Pääkaupunkiseudun osasto)
Pekka Koivusalo (Kehitysvammatuki 57 ry)
Seppo Sarkkula (Helsingin Epilepsiayhdistys ry)
Martti Liukko (Helsingin Hengitysyhdistys ry)
Pirkko Hyvärinen (Helsingin Reumayhdistys ry)
Paula Alho (ALVI ry)
Kirsi Laitinen (Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry)
Marita Tiri (Kynnys ry)

kaupungin luottamushenkilöjäseniksi

 

Maija Könkkölä

Asser Raassina

Jaana Hirvilammi

Olli Lehtonen

 

kaupungin virastoja edustaviksi jäseniksi

 

projektipäällikkö Pirjo Tujula rakennusvirastosta
suunnittelija Liisa Lehtonen opetusvirastosta
vammaistyön päällikkö Hanna Maidel sosiaalivirastosta
ylilääkäri Asko Lukinmaa terveyskeskuksesta
arkkitehti Martin Bunders kaupunkisuunnitteluvirastosta

Neuvoston puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi kaupunginhallitus päätti määrätä Maija Könkkölän.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan neuvoston sihteerin tehtävien hoitamisesta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvostoa

 

-                                       toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksen tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä

-                                       antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimintakauden päättyessä.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi neuvoston toimintakertomuksen toimikaudelta 2005 - 2006.


 

Pöytäkirjanote neuvostoon valituille, päätöksessä mainituille järjestöille, vammaisneuvostolle, rakennusvirastolle, opetusvirastolle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

220 §

VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2007-2008

 

Khs 2004-2718, 2006-2817

Esityslistan asia Stj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

221 §

VT ARJA KARHUVAARAN TOIVOMUSPONSI: ASUNNOTTOMIEN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2006-1445

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 31.5.2006 hyväksymän toivomusponnen (Arja Karhuvaara) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Arja Karhuvaara) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Arja Karhuvaaralle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

222 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta                                                                              6.2.2007

 

Ilmoitus asianomaiselle toimielimelle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

Översättning:

167 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN IRMELI

WALLDEN-PAULIG: ÖKAD ANVÄNDNING AV ELEKTRICITET

FRÅN LAND I HELSINGFORS HAMN

 

Stn 2006-2565

Ärende Kj/6 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 15.11.2006 (Irmeli Wallden-Paulig), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Irmeli Wallden-Paulig och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Olli Seppo, stadskamrer, telefon 169 2538

 

Översättning:

168 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN IRMELI

WALLDEN-PAULIG: ÄNDRINGSARBETENA I

SKATUDDSTERMINALEN

 

Stn 2006-2564

Ärende Kj/7 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 15.11.2006 (Irmeli Wallden-Paulig), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Irmeli Wallden-Paulig och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Olli Seppo, stadskamrer, telefon 169 2538

 


Översättning:

169 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN YRJÖ

HAKANEN: UPPTAGANDE AV EN ÖKNING AV

KOLLEKTIVTRAFIKENS ANDEL I TVÄRTRAFIKEN BLAND DE

BINDANDE MÅLEN I BUDGETEN

 

Stn 2006-1632

Ärende Kj/8 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 21.6.2006 (Yrjö Hakanen)

-                                       tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Yrjö Hakanen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Malinen Matti, specialplanerare, telefon 310 36277

 

Översättning:

182 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN IRMELI

WALLDEN-PAULIG: ETT FÖR FLERA FÖRVALTNINGAR

GEMENSAMT LOKALBOKNINGSSYSTEM VID LOKALCENTRALEN

 

Stn 2006-1630

Ärende Kaj/6 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 21.6.2006 (Irmeli Wallden-Paulig)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Irmeli Wallden-Paulig och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Venesmaa Riitta, stf. stadssekrerare, telefon 169 2252

 

Översättning:

208 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN PEKKA

SAARNIO: RIMLIGARE HYROR FÖR STADENS PERSONALBOSTÄDER

 

Stn 2006-2513

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 15.11.2006 (Pekka Saarnio)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Pekka Saarnio och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekrerare, telefon 169 2295

 

Översättning:

214 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MATTI

ENROTH: DEPONERINGSPLATSER FÖR DE JORDMASSOR

SOM SKALL FORSLAS FRÅN BUSHOLMEN

 

Stn 2006-1636

Ärende Ryj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 21.6.2006 (Matti Enroth), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Matti Enroth och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekrerare, telefon 169 2262

 

Översättning:

221 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ARJA

KARHUVAARA: UTVECKLING AV SÄKERHETEN KRING

SERVICECENTRET FÖR BOSTADSLÖSA

 

Stn 2006-1445

Ärende Stj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 31.5.2006 (Arja Karhuvaara)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Arja Karhuvaara) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Arja Karhuvaara och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekrerare, telefon 310 36048

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Suvi Rihtniemi

Osku Pajamäki

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  20.2.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 175 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 150-163, 167-169, 172, 174, 176-179, 182, 186-190, 193, 206, 208-209, 212-214, 216-217 ja 220-222 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 180-181 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 192 §

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 194 ja 203 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 199-200 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön vastaisesti.

 

Jos hankinta liittyy asetuksessa (381/1998) määriteltyyn peruspalvelutoimintaan ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeus ei kuitenkaan käsittele hakemusta. Tällaiseen päätökseen haetaan muutosta kuntalaissa säädetyllä tavalla.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

 

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3  5. kerros

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan 175 §

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9

00520 HELSINKI

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

175 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

150-163, 167-169, 172, 174, 176-179, 182, 186-190, 193, 206, 208-209, 212-214, 216-217 och 220-222 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

180-181 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

192 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

194 och 203 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

199-200 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling.

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Euro­peiska gemenskapens lagstiftning.

 

Om upphandlingen anknyter till den basserviceverksamhet som definieras i förordning (381/1998) och det uppskattade värdet av upphandlingen understiger det tröskelvärde om vilket det bestäms genom förordning, upptar marknadsdomstolen inte ansökan till behandling. Ändring i ett sådant beslut söks på det sätt som anges i kommunallagen.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

Sökanden skall innan ansökan ges in till marknadsdomstolen skriftligen meddela upphandlingsenheten sin avsikt att anhänggigöra ärendet i marknadsdomstolen.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118                              Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5.våningen

00131 Helsingfors

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

 

 

175 § i protokollet

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Bangårdsvägen 9

00520 Helsingfors

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.