Kokousaika

17.12.2007 kello 16.00 – 17.20

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Enroth, Matti

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi 1600-1608 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 1630 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

kaupunginsihteeri

 

 

Malmivirta, Tarja

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri (paitsi 1615 §)

 

 

Pakarinen-Hellsten Päivi

vs. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Forssander, Reijo

projektipäällikkö

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1600-1601,


1602-1603,


1606-1616, 

 Sauri

 

 

1617,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1618-1620, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1621-1623, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
1604,


1625-1633, 

 Kokkonen

 

 

1624,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
1605,


1634-1637, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1600

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1601

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1602

Kj/1

Kiinteistölautakunnan varajäsenen valinta

 

1603

Kj/2

Konserniohjeiden tarkistaminen

 

1604

Sj/3

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

1605

Kaj/4

Laajasalon tonttien 49008/8, 9, 16 ja 17 sekä puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11691)

 

1606

Kj/3

Helsingin Energialta vapautuvien Suvilahden voimala-alueen rakennusten tuleva käyttö

 

1607

Kj/4

Suvilahden alueen ja rakennusten hallinnan siirto kiinteistölautakunnalle

 

1608

Kj/5

Helsingin Sataman eräiden laitureiden hallinnan siirto

 

1609

Kj/6

Rakennushankkeiden seurantaraportti (Tilanne 30.11.2007)

 

1610

Kj/7

Helsingin kaupungin osallistuminen Väänteenjoen (Hiidenvesi-Lohjanjärvi) venesulun toteutuksen rahoitukseen

 

1611

Kj/8

Vuoden 2009 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2009 - 2011 käsittelyjärjestys

 

1612

Kj/9

Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:n osakkeiden merkintä

 

1613

Kj/10

Kaupunginvaltuuston 12.12.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1614

Kj/11

Itä-Uudenmaan maakuntakaavan hyväksymispäätöksestä valittaminen

 

1615

Kj/12

Hallintokeskuksen kaupunginsihteerin virkaan ottaminen

 

1616

Kj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1617

Kj/14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1618

Ryj/1

Lausunto Hannele Luukkaisen toivomusponnesta: Meluesteen rakentaminen Pakilantien ja Tuusulanväylän länsipuolelle

 

1619

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1620

Ryj/3

Palvelukeskuksen (Palmia) keskushallinnon toimitiloja koskevan vuokratilahankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1621

Stj/1

Selvityksen toimittaminen Etelä-Suomen lääninhallitukselle muutosten toteuttamisesta Auroran sairaalassa

 

1622

Stj/2

10.12.2007 pöydälle pantu asia

Yhdistetyn kotihoidon kokeilun väliraportti ja esitys toiminnan järjestämistavasta kokeilun jälkeen

 

1623

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1624

Sj/1

Tiedepalkinnon jakoon liittyvä asiantuntijaryhmä

 

1625

Sj/2

Eräiden lehtorin virkojen lakkauttaminen ja opinto-ohjaajan virkojen perustaminen sekä eräiden virkojen nimikemuutokset

 

1626

Sj/3

Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Selim Eskelinin säätiön hallitukseen

 

1627

Sj/4

Keskisen alueopiston aluerehtorin viran määräaikainen hoitaminen

 

1628

Sj/5

10.12.2007 pöydälle pantu asia

Henkilöstömäärärahan (TA 4 52 08) käyttösuunnitelma

 

1629

Sj/6

10.12.2007 pöydälle pantu asia

Matalapalkkatuen käyttösuunnitelma vuodelle 2008

 

1630

Sj/7

3.12.2007 ja 10.12.2007 pöydälle pantu asia

Vapaarahoitteisten palvelussuhdeasuntojen vuokranmääräytymisjärjestelmän muuttaminen

 

1631

Sj/8

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Tehy ry:n pöytäkirja Tehy ry:een kuuluvien palvelussuhteen ehdoista

 

1632

Sj/9

Kaupunginorkesterin pysyväisluonteisessa työsuhteessa olevia muusikoita koskeva paikallinen sopimus 1.10.2007 - 31.1.2010

 

1633

Sj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1634

Kaj/1

Fastighets Ab Norra Kajen 4:n poikkeamishakemus

 

1635

Kaj/2

Outamon oppilaskodin osastorakennusten Ykkösen ja Kakkosen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1636

Kaj/3

Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon varsinainen yhtiökokous

 

1637

Kaj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1600 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                      Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision (varalla Urho) ja Oker-Blomin (varalla Peltokorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1601 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1602 - 1605 §

Kaupunginvaltuuston 16.1.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1602 §

Kiinteistölautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

1603 §

Konserniohjeiden tarkistaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1604 §

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1605 §

Laajasalon tonttien 49008/8, 9, 16 ja 17 sekä puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11691)

 

 

Päätettiin Vehviläisen esityksestä, että kaupunginvaltuustolle toimitettavaan esittelyaineistoon lisätään uusi havainnekuva: Vanha rakennus – Uusi rakennus.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

1606 §

HELSINGIN ENERGIALTA VAPAUTUVIEN SUVILAHDEN VOIMALA-ALUEEN RAKENNUSTEN TULEVA KÄYTTÖ

 

Khs 2007-893

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että Suvilahden alueen ja siellä olevan rakennuskannan uudelleenkäyttöä kehitetään kokonaisuutena kulttuuripainotteiseen toimintaan ja sitä tukevaan elinkeinotoimintaan ja

 

todeta, että Suvilahden voimalaitoksen ja kaasutehtaan alueen hallinto on tarkoituksenmukaista järjestää seuraavasti:

 

Kiinteistölautakunta luovuttaa karttaliitteessä osoitetulla alueella A sijaitsevat rakennukset Kiinteistö Oy Kaapelitalolle (Kaapelitehdas).

 

Kiinteistölautakunta vuokraa karttaliitteessä osoitetun alueen A pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Kiinteistö Oy Kaapelitalolle.

 

Helsingin Energia vuokraa karttaliitteessä osoitetun alueen B ja sillä sijaitsevan rakennuksen tapahtumakenttäalueeksi Kiinteistö Oy Kaapelitalolle maanvuokrasopimuksella, jonka kiinteä vuokra-aika on 10 vuotta. Alueesta B perittävä maanvuokra tulee määrittää tasolle, joka vastaa kiinteistölautakunnan vastaavissa vuokrauksissa soveltamaa vuokratasoa.

 

Aluetta B koskevan maanvuokrasopimuksen vuokrakauden päättyessä vuokrasopimusta jatketaan edelleen tuolloin sovittavaksi ajaksi ja ehdoin edellyttäen, että Helsingin Energia, kiinteistövirasto ja Kiinteistö Oy Kaapelitalo yhdessä neuvotellen toteavat, ettei aluetta tai sen osaa vielä tarvita energiahuollon käyttöön.

 

sekä todeta, että kaasukelloja koskevat päätökset tehdään aikanaan erikseen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa

 

-                                       huolehtimaan vuokrattavan maaperän kunnostamisesta, alueen sisäisen teknisen verkon suunnittelusta ja rakentamisesta, ja

 

-                                       huolehtimaan alueen ja rakennusten rakennushistoriallisen selvityksen teettämisestä yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa sekä

 

-                                       valmistelemaan esityksen Suvilahden voimalaitoksen ja kaasutehtaan alueen vuokraamisesta Kiinteistö Oy Kaapelitalolle sekä alueen rakennusten luovuttamisesta yhtiön omistukseen kaupungille mahdollisesti jäävät vastuut ja erityiset suojeluvelvoitteet huomioon ottaen.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallitusta toimimaan siten, että tämän ehdotuksen mukaiset järjestelyt voidaan toteuttaa (yhtiö tekee tarvittavat esitykset yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi).

 

Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen jäsenille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1607 §

SUVILAHDEN ALUEEN JA RAKENNUSTEN HALLINNAN SIIRTO KIINTEISTÖLAUTAKUNNALLE

 

Khs 2007-2423

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että

 

-                     Suvilahden vanha voimalaitos ja kaasutehtaan rakennukset (liite 1, alue A) siirretään vuoden 2008 alusta lukien kiinteistölautakunnan hallintaan,

 

-                     tiloissa siirtohetkellä voimassaolevat vuokrasopimukset siirretään vastaavasti kiinteistölautakunnan osoittamalle uudelle haltijalle,

 

-                     tilojen uusi haltija vastaa alueen A ja sen rakennusten käytöstä ja kunnossapidosta vuoden 2008 alusta alkaen, mukaan lukien maaperässä olevien mahdollisten epäpuhtauksien hoitamisesta,

 

-                     Helsingin Energian velvoitteet alueen A ja sen rakennusten suhteen loppuvat siirron tapahtuessa ja viimeistään vuoden 2007 lopussa,

 

-                     Helsingin Energia ja uusi haltija sopivat erikseen nykyisin Helsingin Energian käytössä olevien liikuntatilojen vuokrauksesta,

 

-                     Helsingin Satamalle vuoden 2008 loppuun asti vuokrattu alue rajataan siten, että osayleiskaavaehdotuksen mukaiseen energiahuoltoalueeseen kuuluva osa (liite 1, alue B) jää Helsingin Energian hallintaan sen vapautuessa satamatoiminnoilta,

 

-                     Helsingin Energia vuokraa alueen B ja sille jäävän rakennuksen 10 vuoden määräaikaisella sopimuksella alueen A uudelle haltijalle,

 

-                     Helsingin Energia luovuttaa rakennukset vastikkeetta ja kirjaa niiden kirjanpitoarvon kuluksi,

 

-                     mikäli kaasukellojen neuvottelujen tai oikeudenpäätöksen perusteella katsotaan olevan kaupungin omaisuutta ja Helsingin Energian hallinnassa, ne tullaan siirtämään kiinteistölautakunnan hallintaan.

 

Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, Helsingin Energialle, kiinteistövirastolle, Helsingin Satamalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, ympäristökeskukselle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1608 §

HELSINGIN SATAMAN ERÄIDEN LAITUREIDEN HALLINNAN SIIRTO

 

Khs 2006-2135

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin Sataman hallinnassa olevien eräiden laitureiden hallinnansiirrot 1.1.2008 lukien siten, että Siltavuoren vesibussilaituri ja Pohjoisrannan venelaituri siirretään liikuntaviraston hallintaan sekä Katajanokan tavaralautan laituri ja Suomenlinnan tavaralautan laituri siirretään liikennelaitoksen hallintaan niiden kirjanpitoarvoista siten, että liikuntavirasto maksaa Helsingin Satamalle laitureista yhteensä 320 803,32 euroa ja liikennelaitos 250 752,70 euroa.

 

                                            Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle, liikuntavirastolle, liikennelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1609 §

RAKENNUSHANKKEIDEN SEURANTARAPORTTI (TILANNE 30.11.2007)

 

Khs 2007-1423

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi rakennushankkeiden seurantaraportin ja suhdannekatsauksen, tilanne 30.11.2007 (liite 1).

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1610 §

HELSINGIN KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN VÄÄNTEENJOEN (HIIDENVESI-LOHJANJÄRVI) VENESULUN TOTEUTUKSEN RAHOITUKSEEN

 

Khs 2007-2309

Esityslistan asia Kj/7

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Lohjan kaupungille, että Helsingin kaupunki / Helsingin Vesi osallistuu Väänteenjoen venesulun toteutuksen rahoitukseen ehdolla, että hanketta lykätään vuoteen 2009 ja että työ pystytään toteuttamaan kaupungin rahoitusosuuden kannalta alhaisemmin kustannuksin.

 

                                            Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa Helsingin Veden sopimaan Helsingin kaupungin puolesta hankkeeseen osallistumisesta ja kaupungin rahoitusosuudesta hankkeessa.

 

Kirje Lohjan kaupungille ja pöytäkirjanote Helsingin Vedelle.

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, erityissuunnittelija, puhelin 310 36277

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1611 §

VUODEN 2009 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN VUOSIKSI 2009 - 2011 KÄSITTELYJÄRJESTYS

 

Khs 2007-2680

Esityslistan asia Kj/8

 

                      Merkittiin tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1612 §

HELSINGIN UUSI JALKAPALLOAREENA OY:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ

 

Khs 2007-2684

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnan käyttämään talousarvion kohdalta 8 22 21, Arvopaperit, Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:n osakepääoman merkitsemiseksi vaihtovelkakirjalainasopimuksen mukaisesti 299 000,80 euroa, joka vastaa kaupungin yhtiölle myöntämän lainan 31.12.2007 erääntyvää lyhennyksen määrää.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:lle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 310 36320

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1613 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 12.12.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 12.12.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta kaupunginvaltuuston ja sosiaalivirastoa sosiaalilautakunnan vanhusjaoston osalta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Brita Heikkilälle, Johanna Sydänmaalle. Salla Lindbladille ja Suvi Syrjäläiselle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnan vanhusjaostolle, sosiaalivirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetusvirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Eva Hagmanille ja Frida Westerbackille.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle, opetusvirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5, 6               Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

7                    Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, kaupunginorkesterille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

8                    Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, nuorisolautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, työterveyskeskukselle, tietokeskuk­selle sekä talous- ja suunnitteluosastolle.

 

17                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Matti Tainalle ja Tuula Hänniselle.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, rakennusvirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

18                 Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

19–24           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

25                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

26–28           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 


Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetusvirastoa allekirjoittamaan

 

a                    sopimukset Apollon yhteiskoulun, Helsingin Uuden Yh­teiskoulun, Helsingin yhteislyseon, Herttoniemen yhteiskoulun, Kulosaaren yhteiskoulun, Lauttasaaren yhteiskoulun, Maunulan yhteiskoulun, Munkkiniemen yhteiskoulun, Oulunkylän yhteiskoulun, Pohjois-Haagan yhteiskoulun, Töölön yhteiskoulun, Elias-koulun ja Helsingin Kristillisen koulun kanssa kaupunginvaltuuston esityslistan 12.12.2007 asian 9 erillisten liitteiden 1–2 mukaisina ja

b                    sopimuksen Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun kanssa liitteen 3 mukaisena edellyttäen, että Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu sopimuksen kaupunginvaltuuston esityslistalla ilmenevällä, opetusviraston lausumalla tavalla täsmennettynä hyväksyy.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

29–33           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

10                 Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään makasiinirakennuksen L2 korttelin nro 20803 suunniteltavan tontin nro 2 vuokralaiselle 840 000 euron kauppahinnasta ja makasiinirakennuksen L3 suunniteltavan tontin nro 3 vuokralaiselle 1 160 000 euron kauppahinnasta ehdolla, että kummankin rakennuksen myynti tapahtuu rakennusta koskevan tontin pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen alle­kirjoittamisen yhteydessä sekä muutoin kiinteistölautakunnan päättämin kauppaehdoin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuk­selle.

 

11, 12           Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, liikuntavirastolle ja rakennusvirastolle.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Vladimir ja Olga Mozheikolle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le ja rakennuslautakunnalle.

 

15                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

16                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

34–36           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1614 §

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSESTÄ VALITTAMINEN

 

Khs 2007-1449

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Itä-Uudenmaan maakuntavaltuuston päätöksestä 12.11.2007 hyväksyä Itä-Uudenmaan maakuntakaava valitetaan ympäristöministeriölle kaupunginhallituksen lausunnossa 10.9.2007 ja oikeuspalvelujen lausunnossa mainituilla perusteilla ja että ympäristöministeriölle esitetään, että sanottu maakuntakaava jätetään vahvistamatta.

 

                      Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille valituksen laatimista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle ja kiinteistövirastolle.

 

Merkittiin, että Oker-Blom teki vastaehdotuksen, jonka mukaan Itä-Uudenmaan maakuntakaavan hyväksymispäätöksestä ei tulisi valittaa. Oker-Blomin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Oker-Blom ilmoitti vastaehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1615 §

HALLINTOKESKUKSEN KAUPUNGINSIHTEERIN VIRKAAN OTTAMINEN

 

Khs 2007-2399

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa 15.1.2008 lukien varatuomari Marja-Liisa Rautasen hallintokeskuksen kaupunginsihteerin virkaan (vak.nro 016618) 4608 euron suuruisen tehtäväkohtaisen palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien.

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleelle, oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin sekä henkilöstökeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Saarinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Esittelijä muutti esitystään siten korjattuna, että päätösehdotuksen ensimmäinen virke on seuraava:

 

”Kaupunginhallitus päättänee ottaa 15.1.2008 lukien varatuomari Marja-Liisa Rautasen hallintokeskuksen kaupunginsihteerin virkaan.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1616 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta              12.12.2007

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1617 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1618 §

LAUSUNTO HANNELE LUUKKAISEN TOIVOMUSPONNESTA: MELUESTEEN RAKENTAMINEN PAKILANTIEN JA TUUSULANVÄYLÄN LÄNSIPUOLELLE

 

Khs 2007-2099

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.9.2007 hyväksymän toivomusponnen (Hannele Luukkainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Hannele Luukkaiselle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1619 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                          11.12.2007

liikepalvelulautakunta                                                       11.12.2007

joukkoliikennelautakunta                                                 13.12.2007

yleisten töiden  lautakunta                                               13.12.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1620 §

PALVELUKESKUKSEN (PALMIA) KESKUSHALLINNON TOIMITILOJA KOSKEVAN VUOKRATILAHANKKEEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-2622

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä palvelukeskuksen (Palmia) keskushallinnon vuokratiloja koskevan 27.11.2007 päivätyn hankesuunnitelman siten, että pääomavuokran määrä viiden vuoden mukaan laskettuna on 2 747 460,89 euroa ja kymmenen vuoden mukaan laskettuna 4 900 169,39 euroa.

 

Pöytäkirjanote palvelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1621 §

SELVITYKSEN TOIMITTAMINEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSELLE MUUTOSTEN TOTEUTTAMISESTA AURORAN SAIRAALASSA

 

Khs 2007-2682

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti toimittaa Etelä-Suomen lääninhallitukselle terveyslautakunnan ehdotuksen mukaisen, jäljempänä selostetun selvityksen suunnitelmista, joilla lääninhallituksen edellyttämät tarvittavat rakenteelliset korjaustoimenpiteet toteutetaan Auroran sairaalan akuuttitoiminnassa, ja ilmoittaa terveyslautakunnan 4.12.2007 asian johdosta tekemistä jäljempänä mainituista päätöksistä.

 

Selvitys Etelä-Suomen lääninhallitukselle

 

Psykiatrisen sairaalan rakennusteknisten ominaisuuksien on vastattava modernin psykiatrisen hoidon toteuttamisen tarpeisiin ja lainsäädännön (Suomen perustuslaki 7§, 10§; Mielenterveyslaki 22a§, 22e§, 22f§; Laki potilaan asemasta ja oikeuksista; Hallituksen mielenterveyslain muuttamista koskeva esitys HE 113/2001) vaatimuksiin.

 

Hesperian sairaalan osastot siirtyivät Auroran sairaalaan vaiheittain vuosien 1999 ja 2005 välisenä aikana. Alun perin Auroran sairaalasta oli tarkoitus tehdä pitkäaikais- ja kuntouttava sairaala. Sairaalan käyttötarkoitus kuitenkin muuttui, mistä syystä sairaalan peruskorjaussuunnitelmia jouduttiin muuttamaan rakennusvaiheessa ja esim. potilaiden perhe- ja ryhmähoitotiloille, eristyshuoneille ja hoitohenkilökunnan työskentelytiloille asetettuja vaatimuksia ei pystytty kaikilta osin täyttämään.

 

Auroran sairaalan akuuttitoiminnassa on 13 suljettua akuuttiosastoa ja päivystysyksikkö.

 

Kymmenen (10) suljettua akuuttiosastoa sijaitsee Auroran sairaalan rakennuksessa 15, kaksi (2) suljettua akuuttiosastoa sijaitsee rakennuksessa 7 ja yksi (1) suljettu akuuttiosasto sijaitsee rakennuksessa 6. Päivystysyksikkö sijaitsee rakennuksessa 14. 

 

Mielenterveyslain 22e §:ssä säädetään erityisen rajoittamisen toteuttamistavoista, joita ovat potilaan eristäminen ja sitominen. Eristäminen on aina ensisijaista suhteessa sitomalla eristämiseen.

 

Auroran sairaalan akuuttitoiminnoissa on käytetty potilaan tahdosta riippumattoman hoidon aikana erityisen rajoittamisen toteuttamistapana potilaan sitomista. Jokaisella akuuttiosastolla on yksi (1) sitomiseristykseen soveltuva eristyshuonetila. Päivystysyksikössä on kaksi (2) sitomiseristykseen soveltuvaa eristyshuonetilaa. Eristyshuonetiloja on yhteensä 15.

 

Eristyshuonetilat on varustettu lattiaan kiinteästi kiinnitetyillä sidontaeristyssängyillä, jonka vuoksi huonetilat soveltuvat vain sitomalla eristämiseen. Erityishuonetiloissa on myös muita puutteita: rakennuksen 15 eristyshuoneissa ei ole eteistiloja ja potilaan jatkuvaan valvontaan sekä hoitohenkilökunnan kutsumiseen tarvittavat tekniset järjestelmät puuttuvat kaikista akuuttitoiminnan eristyshuonetiloista.

 

Etelä-Suomen lääninhallituksen edellyttämien muutosten toteuttamiseksi terveyskeskuksen psykiatriaosasto ja tilahallinto ovat valmistelleet Auroran sairaalan akuuttitoiminnan eristyshuonetilojen korjaustoimenpiteitä ja pinta-alaltaan liian pieniin kolmen hengen potilashuoneisiin liittyviä ratkaisuvaihtoehtoja.

 

Auroran sairaalan eristyshuoneita koskevat muutostyöt

 

Psykiatriaosasto on esittänyt terveyslautakunnalle, että Auroran sairaalan akuuttitoiminnan eristystilat muutetaan päivystysyksikön yhtä eristystilaa lukuun ottamatta ensisijaisesti eristykseen soveltuviksi tiloiksi ja yksi akuuttiosastoista (osasto 15-7C) luopuu kokonaan eristyshuoneestaan.

 

Auroran sairaalaan akuuttitoimintoihin jäisi esityksen mukaan yhteensä 14 eristyshuonetta, joista 13 olisi eristyshuonetiloja ja yksi (1) ainoastaan sitomalla eristämiseen soveltuva eristyshuonetila. Viimeksi mainittu sijaitsisi edellä mainitusti päivystysyksikössä.

 

Tämän lisäksi psykiatriaosasto on esittänyt, että erityisen rajoittamisen toteuttamistapoihin liittyvän valmiustason turvaamiseksi viisi (5) eristystilaa varustettaisiin siirrettävillä sidontaeristyssängyillä. Em. tiloissa säilytettäisiin siis tarvittava valmius myös sitomalla eristämiseen. Siirrettävät sidontaeristyssängyt sijoitettaisiin päivystysyksikköön sekä osastoille 15-2B, 15-3A, 15-4C ja 15-6C.

 

./.                   Tarvittavat rakennus-, LVI- ja sähkötekniset muutostyöt on esitetty esityslistan tämän asian liitteenä olevassa tilakeskuksen tarveselvityksessä. Muutostöiden toteutus on erityisen vaativaa, koska muutettavat tilat sijaitsevat eri kerroksissa ja eri rakennuksissa. Lisäksi eri rakennuksissa tehtävät muutostyöt poikkeavat toisistaan.

 

Muutostyöt on suunniteltu toteutettaviksi vuodeosasto kerrallaan tammikuun – joulukuun 2008 aikana. Yhden eristystilan muutostyöt kestävät noin kolme (3) viikkoa. Muutostyön ajaksi osaston potilaat ja henkilökunta sijoitetaan sairaalan muille osastoille/yhdelle väistötilana toimivalle osastolle. Väistötilojen tarve ja niiden sijainti selvitetään tarkemmin hankesuunnitteluvaiheessa.

 

Korjaus- ja muutostyön toteuttamisesta vastaa kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus ja käyttäjähallintokuntana on terveyskeskus. Tilakeskus ja HKR-Rakennuttaja ovat arvioineet hankkeen alustaviksi kustannuksiksi 800 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Hankkeen rahoitus on vuoden 2008 talousarviossa.

 

Auroran sairaalan rakennuksen 15 potilashuoneita koskevat muutokset

 

Auroran sairaalan rakennuksessa 15 on tällä hetkellä yhteensä kuusi (6) kolmen (3) hengen potilashuonetta (18.5m²), joihin ei lääninhallituksen ilmaiseman käsityksen mukaan tulisi sijoittaa kolmea sairaansijaa. Em. sairaansijoja ei ole mahdollista sijoittaa muihin tiloihin.

 

Psykiatriaosasto on esittänyt terveyslautakunnalle, että akuuttitoimintojen sairaansijamäärää vähennetään kuudella (6) sairaansijalla. Auroran sairaalan akuuttitoimintojen kokonaissairaansijamäärä vähenisi näin 207 sairaansijasta 201 sairaansijaan.

 

Esitetty ympärivuorokautisen laitoshoidon sairaansijamäärän maltillinen vähennys on psykiatriaosaston strategisten tavoitteiden mukainen.  Psykiatriaosaston tavoitteena on monipuolistaa palvelurakennettaan. Tavoitteena on vuosien 2007 – 2008 aikana kehittää mielialahäiriöpotilaiden, erityisesti masennuspotilaiden hoitoa siten, että potilaille voidaan tarjota nykyistä intensiivisempää ja joustavampaa avohoitoa.

 

Psykiatriaosaston akuuttitoiminnoissa on vuoden 2007 aikana tehostettu sairaansijojen käyttöä purkamalla väestövastuumallin mukaista vuodeosastojen välistä työnjakomallia. Ehdotetusta sairaansijamäärän vähennyksestä ja pääkaupunkiseudun oletetusta muita alueita suuremmasta ympärivuorokautisen sairaalahoidon tarpeesta huolimatta psykiatriaosasto pystyy tarjoamaan helsinkiläisille heidän tarvitsemansa psykiatrisen erikoissairaanhoidon palvelut.

 

Psykiatriaosaston esitys ja tilahallinnon tekemä tarveselvitys eristämistä ja rajoittamista koskevista rakenteellisista korjaustoimenpiteistä Auroran sairaalan akuuttitoiminnassa sisältävät Etelä-Suomen lääninhallituksen valvontapäätöksen edellyttämät muutokset. Auroran sairaalassa on lisäksi jo käynnistetty henkilöstölle suunnattu ”Väkivaltatilanteiden ehkäisy ja turvallinen hoito” (VETH) koulutus.

 

Terveyslautakunnan päätökset 4.12.2007

 

Terveyslautakunta päätti asian johdosta lisäksi seuraavaa:

 

Auroran sairaalan psykiatrian akuuttitoiminnan eristystilat muutetaan päivystysyksikön yhtä eristystilaa lukuun ottamatta ensisijaisesti eristykseen soveltuviksi tiloiksi ja yksi akuuttiosastoista (osasto 15-7C) luopuu kokonaan eristyshuoneestaan, jolloin Auroran sairaalaan akuuttitoimintoihin jää yhteensä 14 eristyshuonetta, joista 13 olisi eristyshuonetiloja ja yksi (1) ainoastaan sitomalla eristämiseen soveltuva päivystysyksikössä sijaitseva eristyshuonetila.

 

Erityisen rajoittamisen toteuttamistapoihin liittyvän valmiustason turvaamiseksi viisi (5) eristystilaa varustetaan siirrettävillä sidontaeristyssängyillä, jotka sijoitetaan päivystysyksikköön sekä osastoille 15-2B, 15-3A, 15-4C ja 15-6C.

 

Lautakunta hyväksyi Auroran sairaalan akuuttitoimintojen sairaansijamäärän vähentämisen korjauksen ajaksi kerrallaan enintään 14 sairaansijalla vuoden 2008 aikana sekä Auroran sairaalan sairaansijamäärän vähentämisen kuudella sairaansijalla siten, että akuuttitoimintojen sairaansijamäärä on vuoden 2009 alussa 201.

 

Lautakunta hyväksyi psykiatriaosaston Auroran sairaalan eristystilojen muutostyön hankesuunnitelman.


 

Kirje Etelä-Suomen lääninhallitukselle ja pöytäkirjanote terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1622 §

10.12.2007 pöydälle pantu asia

YHDISTETYN KOTIHOIDON KOKEILUN VÄLIRAPORTTI JA ESITYS TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTAVASTA KOKEILUN JÄLKEEN

 

Khs 2004-2231

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää sosiaali- ja terveysministeriölle kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistämiskokeilua (kotihoitokokeilua) koskevan väliraportin liitteineen ilmoittaen yhtyvänsä raportissa esitettyihin arvioihin toiminnan tuloksista.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, että kokeilua varten määräaikaisesti muutetut lainsäännökset muutetaan pysyvästi mahdollistamaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistäminen terveyskeskuksen tehtäväksi.

 

Kirje sosiaali- ja terveysministeriölle sekä pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja sosiaalilautakunnalle.

 

Merkittiin, että Ojala teki Vehviläisen kannattamana  vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen toinen kappale tulisi poistaa.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Ojalan vastaehdotuksen äänin 10-5. Vähemmistöön kuuluivat Kantola, Malinen, Ojala, Pajamäki ja Vehviläinen.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1623 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 11.12.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1624 §

TIEDEPALKINNON JAKOON LIITTYVÄ ASIANTUNTIJARYHMÄ

 

Khs 2007-2683

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kutsua tiedepalkintoehdotusta valmistelevan asiantuntijaryhmän jäseniksi vuosiksi 2008–2010 Tieteellisten seurain valtuuskunnan puheenjohtajan, rehtori Ilkka Niiniluodon, Suomen Akatemian ylijohtajan Riitta Mustosen sekä apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen nimeten viimeksi mainitun ryhmän puheenjohtajaksi.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille ja tietokeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään korjaamalla kirjoitusvirheen esittelyn 9. kappaleen kohdassa seuraavasti:

 

 ”Khs päätti 20.12.2004 kutsua…”

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1625 §

ERÄIDEN LEHTORIN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN JA OPINTO-OHJAAJAN VIRKOJEN PERUSTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN NIMIKEMUUTOKSET

 

Khs 2007-2638

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa 10 opinto-ohjaajan virkaa 1.8.2008 alkaen ja vastaavasti lakkauttaa seuraavat lehtorin virat:

 

Vakanssinumero

 

viran nimike

044314

lehtori

046006

lehtori

044144

lehtori

422430

lehtori

044030

lehtori

044031

lehtori

044046

lehtori

044053

lehtori

044110

lehtori

049505

lehtori

 

Samalla kaupunginhallitus päätti perustaa kolme uutta opinto-ohjaajan virkaa 1.8.2008 lukien.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tehdä seuraavat nimikemuutokset 1.1.2008 lukien:

 

Vakanssinumero

 

viran nimike

uusi nimike

9451

johtava psykologi

oppilashuollon päällikkö

46258

kiinteistöpäällikkö

tilapalvelupäällikkö.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1626 §

JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN SELIM ESKELININ SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

 

Khs 2007-2652

Esityslistan asia Sj/3

 

Kaupunginhallitus päätti valita valtiotieteen maisteri Mauri K. Elovainion varsinaiseksi jäseneksi ja intendentti Elina Siltasen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Selim Eskelinin säätiön hallitukseen vuosiksi 2008 – 2010.

 

Pöytäkirjanote säätiölle ja valituille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1627 §

KESKISEN ALUEOPISTON ALUEREHTORIN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN HOITAMINEN

 

Khs 2007-2092

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä keskisen alueopiston rehtorin avoimen viran väliaikaiseksi hoitajaksi ajaksi 1.1. – 31.1.2008 johtava opettaja Ritva Aallon.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Aallolle maksetaan viran väliaikaisesta hoitamisesta 3 802 euron suuruista kokonaiskuukausipalkkaa.

 

Pöytäkirjanote työväenopiston johtokunnalle, Ritva Aallolle ja henkilöstökeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1628 §

10.12.2007 pöydälle pantu asia

HENKILÖSTÖMÄÄRÄRAHAN (TA 4 52 08) KÄYTTÖSUUNNITELMA

 

Khs 2007-2567

Esityslistan asia Sj/5

 

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2008 talousarviokohtaan 4 52 08 merkityn 5 milj. euron henkilöstömäärärahan henkilöstökeskukselle ohjeellisena käytettäväksi vuonna 2008 edellä sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan esityslistalla esittämän käyttösuunnitelman mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1629 §

10.12.2007 pöydälle pantu asia

MATALAPALKKATUEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2008

 

Khs 2007-2568

Esityslistan asia Sj/6

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä matalapalkkatuen käyttösuunnitelman ohjeellisena vuodelle 2008 muiden virastojen ja laitosten kuin liikelaitosten osalta sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan esittämän mukaisesti.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että liikelaitoksille suunnattava matalapalkkatukierä käytetään vastaaviin tarkoituksiin ao. liikelaitoksissa määriteltävällä tavalla.


 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1630 §

3.12.2007 ja 10.12.2007 pöydälle pantu asia

VAPAARAHOITTEISTEN PALVELUSSUHDEASUNTOJEN VUOKRANMÄÄRÄYTYMISJÄRJESTELMÄN MUUTTAMINEN

 

Khs 2007-2539

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupungin palvelussuhdeasuntoja koskevat periaatteet 1.1.2009 lukien liitteen 2 mukaisesti.

 

Samalla kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että palvelusuhdeasunnon määräajan päättyessä pyritään henkilöstön pysyvyyden takaamiseksi tarvittaessa turvaamaan asuminen kaupungin vuokra-asunnossa.

 

Lisäksi  kaupunginhallitus päätti oikeuttaa henkilöstökeskuksen jatkossa panemaan täytäntöön vuosittaiset vuokrantarkistukset edellä vahvistettujen palvelussuhdeasuntoja koskevien periaatteiden mukaisesti.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kumota 15.10.2001, 1356 §, 14.1.2002, 81 §, 5.4.2004, 452 §, 14.11.2005, 1380 § ja 13.11.2006, 1399 § tekemänsä päätökset.

 

Edelleen  kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta antamaan tarvittaessa soveltamisohjeita tämän päätöksen soveltamisesta.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä henkilöstökeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Pajunen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä

 

Merkittiin, että Ojala teki Hellströmin kannattamana seuraavan palautusehdotuksen: ”Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että palvelussuhdeasuntojen vuokrasopimukset laaditaan toistaiseksi voimassa oleviksi ja määräaikaisuudesta luovutaan.”

 

Merkittiin, että Malinen teki Rautavan kannattaman vastaehdotuksen siten, että päätöstekstin toiseksi kappaleeksi tulisi lisätä seuraava uusi kappale:

 

”Samalla kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että palvelusuhdeasunnon määräajan päättyessä pyritään henkilöstön pysyvyyden takaamiseksi tarvittaessa turvaamaan asuminen kaupungin vuokra-asunnossa.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 11-4 Ojalan palautusehdotuksen. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu, Moisio ja Ojala.

 

Suoritetussa äänestyksessä Malisen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 11-4. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu, Moisio ja Ojala.

 

Lisätiedot:
Peltonen Raija, osastopäällikkö, puhelin 310 37961
Mattheiszen Leena, työmarkkinalakimies, puhelin 310 37963
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1631 §

KUNNALLISEN TYÖMARKKINALAITOKSEN JA TEHY RY:N PÖYTÄKIRJA TEHY RY:EEN KUULUVIEN PALVELUSSUHTEEN EHDOISTA

 

Khs 2007-2764

Esityslistan asia Sj/8

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Tehy ry:n allekirjoittaman pöytäkirjan Tehy ry:n jäsenten palvelussuhteen ehdoista 19.11.2007 – 31.12.2011.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta yhdessä virastojen kanssa ryhtymään kaikkiin sopimuksista johtuviin täytäntöönpanotoimiin.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 310 37965
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1632 §

KAUPUNGINORKESTERIN PYSYVÄISLUONTEISESSA TYÖSUHTEESSA OLEVIA MUUSIKOITA KOSKEVA PAIKALLINEN SOPIMUS 1.10.2007 - 31.1.2010

 

Khs 2007-2766

Esityslistan asia Sj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä saavutetun neuvottelutuloksen mukaisen paikallisen sopimuksen ja valtuuttaa henkilöstökeskuksen kaupungin puolesta allekirjoittamaan sen.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle, kaupunginorkesterille sekä ao. henkilöstöjärjestölle.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 310 37965

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1633 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

henkilöstökassatoimikunta

13.12.2007

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

11.12.2007

liikuntalautakunta

11.12.2007

nuorisolautakunta

13.12.2007

 

 

ammattikorkeakoulu

 

- rehtori

22.11. – 7.12.2007

- johtava talouspäällikkö

21.11. – 3.12.2007

eläintarhan johtaja

10.12.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

4. ja 11.12.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

10.12.2007

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

11.12.2007

museonjohtaja

4. ja 10.12.2007

kaupunginorkesterin intendentti

13.12.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

5.12.2007

taidemuseon johtaja

4. – 11.12.2007

tietokeskus

 

- johtaja

5.12.2007

- kehittämispäällikkö

7.12.2007

työterveysjohtaja

13.12.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1634 §

FASTIGHETS AB NORRA KAJEN 4:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-2453

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2007‑2453/526 mukaisena edellyttäen, että ennen rakennusluvan myöntämistä uusien asuntojen vaatimat autopaikat osoitetaan lähialueen pysäköintilaitoksista, pihalta poistetaan kaikki autopaikat ja esitetään pihasuunnitelma, osa autotalleista otetaan ulkoiluvälinevarasto- ja lastenvaunuvarastokäyttöön sekä, että jätetilan riittävyys tutkitaan.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1635 §

OUTAMON OPPILASKODIN OSASTORAKENNUSTEN YKKÖSEN JA KAKKOSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-1583

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Outamon oppilaskodin osastorakennusten 1B ja 1A 31.5.2007 päivätyn hankesuunnitelman siten, että laajuus on 873 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset enintään 2 740 000 euroa (veroton hinta 2 250 000 euroa) hintatasossa 3/2007.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja sosiaalivirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1636 §

TEHDASKIINTEISTÖ OY KISÄLLITALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-539

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon 19.12.2007 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen vuodeksi 2008 asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Sisko von Behrille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1637 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

11.12.2007

kiinteistölautakunta

4.12.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

10., 11. ja 13.12.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

1618 §

UTLÅTANDE OM EN HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV HANNELE

LUUKKAINEN: BULLERSKÄRMAR OCKSÅ VÄSTER OM

BAGGBÖLEVÄGEN OCH TUSBYLEDEN

 

Stn 2007-2099

Ärende Ryj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 26.9.2007 (Hannele Luukkainen) och tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Hannele Luukkainen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

 


 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Elina Moisio

Jan D. Oker-Blom

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   28.12.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

projektipäällikkö

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1600-1605, 1609, 1611, 1613, 1616-1617, 1619, 1621, 1623, 1631, 1633 ja 1637 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1634 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1600-1605, 1609, 1611, 1613, 1616-1617, 1619, 1621, 1623, 1631, 1633 och 1637 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1634 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.