Kokousaika

10.12.2007 kello 16.00 – 17.15

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 1567-osa  1573 ja 1585-1599 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 1591 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 1567-osa 1573 §)

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö (paitsi osa 1574 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri
(paitsi 1567-osa 1573 §)

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Pakarinen-Hellsten Päivi

vs. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

Malmivirta, Tarja

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Mäkinen, Kirsi

suunnittelupäällikkö (1573 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1567-1568,


1569-1570,


1571,


-,

 

1574-1577, 1579,

 

 Sauri

 

 

 

 

1578,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


-,


-,

 

1580,

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,


-,

 

1581-1585,

 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


-,


-,

 

1586-1593,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
-,


1572,


1573,

 

1594-1599,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1567

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1568

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1569

Kj/17

Yleisten töiden lautakunnan varapuheenjohtajan valinta

 

1570

Kj/18

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan viran väliaikainen hoitaminen

 

1571

Kj/1

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2008

 

1572

Kaj/2

Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen

 

1573

Kaj/1

Laadukkaan asumisen Helsinki, Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2008 - 2017

 

1574

Kj/3

Pääomasijoituksen maksaminen Töölönlahden Pysäköinti Osakeyhtiölle

 

1575

Kj/4

Vuoden 2008 talousarvion noudattamisohjeet

 

1576

Kj/5

Vuoden 2008 talousarvioon merkittyjen avustusmäärärahojen jako-ohjeet ja ohjeet vuoden 2009 avustusten hakumenettelystä

 

1577

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1578

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1579

Kj/8

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottamisen vahvistaminen

 

1580

Ryj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Aker Yards Oy:n ympäristölupahakemuksesta

 

1581

Stj/1

Yhdistetyn kotihoidon kokeilun väliraportti ja esitys toiminnan järjestämistavasta kokeilun jälkeen

 

1582

Stj/2

Eräiden virkojen perustaminen terveyskeskukseen

 

1583

Stj/3

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaaliasiamiestoiminnan kehittämisestä

 

1584

Stj/4

Toiminnallisista syistä aiheutuvia virkamuutoksia ja eräiden tehtävien muuttaminen viroiksi sosiaalivirastossa

 

1585

Stj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1586

Sj/1

Tilintarkastajien nimeäminen Helsinki-instituutin säätiöön

 

1587

Sj/2

Henkilöstöruokailusta perittävien ateriahintojen vahvistaminen

 

1588

Sj/3

Henkilöstömäärärahan (TA 4 52 08) käyttösuunnitelma

 

1589

Sj/4

Matalapalkkatuen käyttösuunnitelma vuodelle 2008

 

1590

Sj/5

Vt Kauko Koskisen toivomusponsi: vapautuvan koulutilan käyttö Malmilla

 

1591

Sj/6

3.12.2007 pöydälle pantu asia

Vapaarahoitteisten palvelussuhdeasuntojen vuokranmääräytymisjärjestelmän muuttaminen

 

1592

Sj/7

Aluerehtori Hannele Mäkelän osa-aikaeläkkeelle siirtymisen aiheuttamat toimenpiteet

 

1593

Sj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1594

Kaj/1

Elielin Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

1595

Kaj/2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Pussikeskus Oy:n sekä NREP Finland WH 1 Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1596

Kaj/3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Kiinteistö-Uuttera Oy:n sekä Kiinteistö Oy Vattuniemenranta 4:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1597

Kaj/4

Kiinteistöjärjestely Asunto Oy Lahnalahdentie 3-5:n ja Mesta Kodit Oy:n kanssa (Lauttasaari 31050/4 ja Oulunkylä 28317/2)

 

1598

Kaj/5

3.12.2007 pöydälle pantu asia

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n syysyhtiökokous

 

1599

Kaj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1567 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision (varalla Helistö) ja Ojalan (varalla Oker-Blom) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1568 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1569 - 1570 §

Kaupunginvaltuuston 12.12.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1569 §

Yleisten töiden lautakunnan varapuheenjohtajan valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

1570 §

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan viran väliaikainen hoitaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

 

1571 - 1572 §

Kaupunginvaltuuston 16.1.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1571 §

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2008

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 310 36009

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1572 §

Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Pakarinen-Hellsten Päivi, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 40350

 

 

1573 §

Kaupunginvaltuuston 30.1.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1573 §

Laadukkaan asumisen Helsinki, Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2008 - 2017

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian 14.1.2008 asti pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Mäkinen Kirsi, puhelin 310 36240
Ryöti Miliza, puhelin 310 25407

 

 

 

1574 §

PÄÄOMASIJOITUKSEN MAKSAMINEN TÖÖLÖNLAHDEN PYSÄKÖINTI OSAKEYHTIÖLLE

 

Khs 2007-2590

Esityslistan asia Kj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen maksamaan oman pääoman sijoituksena Töölönlahden Pysäköinti Oy:lle 1 100 000 euroa vuoden 2007 talousarvion kohdalta 8 22 06, Arvopaperit, Töölölahden Pysäköintilaitos, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote Töölönlahden Pysäköinti Oy:lle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja taloushallintopalvelulle.

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, erityissuunnittelija, puhelin 310 36277

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1575 §

VUODEN 2008 TALOUSARVION NOUDATTAMISOHJEET

 

Khs 2007-2635

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan liitteen mukaiset vuoden 2008 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Pöytäkirjanote noudattamisohjein kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen (henkilöstötoimikunnan lausunto) mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1576 §

VUODEN 2008 TALOUSARVIOON MERKITTYJEN AVUSTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO-OHJEET JA OHJEET VUODEN 2009 AVUSTUSTEN HAKUMENETTELYSTÄ

 

Khs 2007-2636

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä talous- ja suunnittelukeskusta jakamaan avustukset vuoden 2008 talousarvion vahvistamisen jälkeen niille järjestöille, jotka olivat hakeneet vuodelle 2008 avustusta 30.4.2007 mennessä. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa tässä poikkeustapauksessa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan myöntämään avustusta niille yhteisöille, joiden vuoden 2008 talousarvioavustushakemukset ovat myöhästyneet kulttuuriasiainkeskuksen antamasta määräajasta, mutta saapuneet kaupunginhallituksen päättämässä (11.12.2007, 1512 §) määräajassa.

 

Avustusmäärärahoja yhteisöille jaettaessa tulee lisäksi ottaa huomioon talousarvion liitteessä 1 sidotut avustukset ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2008 toimintaa varten myönnetyt avustukset maksetaan seuraavasti:

 

-                                       alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä,

-                                       4 000 - 11 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä ja

-                                       yli 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä ja että

 

maksupäiväksi määrätään maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä.

 

Kerta-avustukset, esim. kalustohankintoihin myönnetyt avustukset, voidaan kuitenkin maksaa yhtenä eränä. Samoin lauta- ja johtokunnat voivat maksaa yhtenä eränä ne vuoden 2008 toimintaa varten myönnetyt avustukset, jotka on julistettu haettaviksi joulukuussa 2007.

 

Kaupunginjohtaja voi päätöksellään muuttaa avustuserän edellä mainittua maksamisajankohtaa sekä maksettavan avustuserän suuruutta.

 

Kaupungin yhteisöille myöntämien lainojen lyhennyksiin ja korkoihin merkityt avustukset maksetaan suoraan talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sen antaman ilmoituksen mukaisina.

 

Avustusta koskevaa maksumääräystä ei saa antaa, ennen kuin avustuksen saannille asetetut ehdot on täytetty ja ellei avustuksen myöntänyt viranomainen ole saanut edellisen vuoden avustuksen käytöstä hyväksyttävää selvitystä. Maksattamisesta päättävä lauta- tai johtokunta voi tarvittaessa kuitenkin päättää ennakkoavustuksen maksattamisesta tammi-maaliskuun aikana ehdolla, että avustus voidaan periä takaisin, ellei avustusta saaneelta yhteisöltä saada hyväksyttävää selvitystä edellisen vuoden avustuksen käytöstä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta- ja johtokuntia ilmoittamaan avustuksen myöntämistä koskevassa kirjeessä, että avustuksensaajien tulee suunnitella vuoden 2008 toimintansa huomioon ottaen, ettei kaupungilla ole mahdollisuuksia lisäavustusten myöntämiseen.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelua maksamaan Suomen Kansallisoopperan Säätiölle myönnetyn avustuksen 10.9.2003 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti vielä, että lauta- ja johtokuntien sekä talous- ja suunnittelukeskuksen tulee ilmoittaa vuoden 2009 toiminta-avustuksen hakumenettelystä niille yhteisöille, jotka olivat hakeneet 30.4.2007 mennessä avustusta vuodeksi 2008 ja joille avustus myönnetään tämän ohjeen mukaisesti. Hakemus, joka on tehtävä lomakkeelle Lv 290, on jätettävä siihen kuuluvine liitteineen ao. virastoon viimeistään 30.4.2008, ellei asianomainen lauta- tai johtokunta toisin päätä.

 

Kaupunginhallitus päätti edelleen kiinnittää lauta- ja johtokuntien sekä talous- ja suunnittelukeskuksen huomiota talousarvion päätösponteen 3.

 

Mikäli kaupungilla on saatavaa avustettavalta yhteisöltä, tulee lauta- tai johtokunnan tai talous- ja suunnittelukeskuksen tehdä esitys kaupunginhallitukselle avustuksen käyttämisestä po. saatavan kattamiseen talousarvion ponnen 3 mukaisesti.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Kj:n antamaan tarvittaessa yhteisöille lisäohjeita.

 

Pöytäkirjanote esityslistatekstein satamalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, Terve ja turvallinen kaupunki –neuvottelukunnalle, terveyslautakunnalle, opetuslautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, nuorisolautakunnalle, liikuntalautakunnalle, henkilöstökeskukselle, työllistämistoimikunnalle, kiinteistölautakunnalle, hallintokeskuksen hallinto-osastolle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle, sisäiselle tarkastukselle, varainhallinnalle sekä taloushallintopalvelulle ja tarkastusvirastolle

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1577 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          4.12.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1578 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1579 §

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOINTA JOHTAVAN APULAISKAUPUNGINJOHTAJAN VIRKAAN OTTAMISEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2007-1951

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kaupungin työterveyshuollon lausuntoon viitaten vahvistaa kaupunginvaltuuston 24.10.2007 tekemän päätöksen Hannu Penttilän ottamisesta kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan ja todeta, että Penttilä ottaa viran vastaan 14.1.2008.

 

Pöytäkirjanote Hannu Penttilälle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3 (Liite 2 salassa pidettävä)

 

 

1580 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE AKER YARDS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-2196

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Aker Yards Oy:n ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Aker Yards Oy:n Helsingin Länsisatamassa sijaitsevalle laivatelakalle.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että lupamääräyksiä harkittaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon seuraavaa:

 

Helsingin kaupunki on käynnistänyt Hernesaaren osayleiskaavan suunnittelun, jossa Matalasalmenkujaan ja Laivakatuun sekä mereen rajoittuvalle alueelle on tarkoitus osoittaa asumista, työpaikkoja ja kulttuuritoimintoja. Laivatelakan ydintoimintojen alue jää osayleiskaava-alueen ulkopuolelle. Kaupunginhallitus katsoo, että ympäristöluvassa tulee ottaa huomioon asutuksen voimakas lisääntyminen telakan välittömässä läheisyydessä siten, että viihtyvyys naapurustossa ei vaarannu.

 

Lisäksi huomioon tulee ottaa telakan naapurissa harjoitettava matkustajaliikenne ja erityisesti kansainvälisten risteilyalusten sijoittuminen läheisiin laitureihin. Turvallisuusmääräykset saattavat vaikuttaa telakkatoiminnalle asetettaviin vaatimuksiin. Lupakäsittelyssä tulee varmistaa, että turvamääräykset on riittävästi huomioitu.

 

Aker Yards Oy:n ympäristölupahakemus on tullut vireille vuonna 2004. Hakemuksessa esitetyn selvityksen laatimisen jälkeen telakalla on tehty toimenpiteitä toiminnasta aiheutuvien, ilmaan johtuvien eri yhdisteiden ja hiukkasten päästöjen vähentämiseksi. Kaupunginhallitus katsoo, että hakemuksen asiakirjoja tulisi päivittää siten, että hakija selvittäisi nykyisen päästötilanteen yksilöityine päästölähteineen, -yhdisteineen ja -pitoisuuksineen sekä päästöjen leviämisen ympäristöön.

 

Aker Yards Oy:n ja Helsingin kaupungin välisen vuokrasopimuksen mukaan mm. alueen maaperä tulee tutkia ja puhdistaa vuokra-ajan päättyessä. Kaupunginhallitus katsoo, että telakka-alueen vaikutusalueella tulee myös tutkia sedimenttien haitta-ainepitoisuuksia ja selvittää haitta-aineiden levinneisyys sekä ympäristövaikutus. Tarkastelu tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä yhdessä alueen muiden sedimenttien haitta-ainepitoisuuksiin vaikuttavien toimijoiden kanssa. Kaupunginhallitus katsoo, että ympäristöluvassa tulee määrätä toiminnan lopettamisen jälkeisestä toiminta-alueen maaperän ja vaikutusalueen sedimenttien kunnostamisesta.

 

Toiminnasta aiheutuvan hajun arviointi ja leviämisselvitys tulee laajentaa koskemaan koko telakan vaikutusaluetta, jotta ympäristövaikutuksia voidaan riittävästi arvioida. Tarkastelu tulee tehdä yhdessä muiden yhteisellä vaikutusalueella hajua aiheuttavien toimijoiden kanssa.

 

Telakan nykyisestä toiminnasta aiheutuvasta melusta tulee tehdä kattavat melumittaukset ja melumallilaskelmat. Alueen melutilanne tulee selvittää yhdessä muiden yhteisellä vaikutusalueella melua aiheuttavien toimijoiden kanssa.

 

Kaupunginhallitus katsoo lopuksi, että eri ympäristövaikutusten nykytilannekartoitusten ja selvitysten lisäksi tulee toiminnan vaikutusten arvioimiseksi tulevaisuudessa laatia tarkkailuohjelmat aikatauluineen. Myös onnettomuus-, häiriö- tai muissa poikkeuksellisissa tilanteissa syntyvät vaikutukset ja riskit tulee arvioida, ja tarvittaessa määrätä vahingon tai vaaran estämiseksi tehtävistä toimista.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, satamalautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

1581 §

YHDISTETYN KOTIHOIDON KOKEILUN VÄLIRAPORTTI JA ESITYS TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTAVASTA KOKEILUN JÄLKEEN

 

Khs 2004-2231

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää sosiaali- ja terveysministeriölle kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistämiskokeilua (kotihoitokokeilua) koskevan väliraportin liitteineen ilmoittaen yhtyvänsä raportissa esitettyihin arvioihin toiminnan tuloksista.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, että kokeilua varten määräaikaisesti muutetut lainsäännökset muutetaan pysyvästi mahdollistamaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistäminen terveyskeskuksen tehtäväksi.

 

Kirje sosiaali- ja terveysministeriölle sekä pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1582 §

ERÄIDEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN TERVEYSKESKUKSEEN

 

Khs 2007-2468

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.1.2008 lukien terveyskeskukseen akuuttisairaalaosastoon sijoitettavaksi seuraavat virat:

 

Virkaninmike

Lukumäärä

Tehtäväkohtainen
palkka
euroa/kk

 

Ylihoitaja

1

2937,95

Apulaisylilääkäri

1

4264,84

Apulaisylilääkäri

2

4708,71

Apulaisylilääkäri

9

4508,24

Osastonlääkäri

7

4014,00  sekä

 

Ylilääkärin viran, työsuhteisen ylilääkärin tehtävän (vakanssinumero 29294) tilalle. Tehtäväkohtainen palkka 4942,62 euroa/kk.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että edellä mainittu ylilääkärin virka saadaan täyttää ilman täyttölupaa.

 

Pöytäkirjanote terveyskeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1583 §

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ

 

Khs 2007-2151

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaaliasiamiestoiminnan kehittämistä selvittäneen työryhmän ehdotuksista seuraavan lausunnon:

 

Aluksi kaupunginhallitus toteaa, että sosiaaliasiamiestoiminnalla voidaan edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteiden luottamuksellisuutta sekä asiakkaiden oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain tarkoittamalla tavalla. Sosiaaliasiamiestoiminta on merkittävä palautejärjestelmä tavoitteiden seurannassa ja arvioinnissa.

 

Helsingin sosiaalivirastossa toimii tällä hetkellä kaksi päätoimista sosiaaliasiamiestä, joista toinen on osa-aikainen. Sosiaalivirastossa työskentelee myös yksi sivutoiminen potilasasiamies ja yksi päätoiminen vammaisasiamies. Lisäksi terveyskeskuksessa toimii yksi potilasasiamies.

 

Helsingin sosiaaliasiamiesten raportin mukaan vuonna 2006 heihin otti yhteyttä yhteensä 1 252 asiakasta. Suoraan sosiaaliviraston toimintaa koskevia yhteydenottoja oli 1 041. Yhteydenotoista 55 % koski toimeentulotukea ja 28 % muita sosiaalitoimen palveluja. Loput 17 % yhteydenotoista koski muita palveluja, kuten Kelan palveluja, terveydenhoitoa, työvoimapalveluja tai asuntoasioita.

 

Päätoimisten sosiaaliasiamiesten avulla toiminnan laatu voitaisiin turvata koko maassa. Päätoimisuutta puoltaa myös sosiaaliasiamiesten riippumattomuuden ja puolueettomuuden turvaaminen. Mikäli sosiaaliasiamies joutuu osallistumaan palvelujen järjestämiseen, asiakkaan luottamus hänen esteettömyyteensä saattaa vaarantua.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että sosiaaliasiamiestoiminnan mitoitusta suhteessa väestöpohjaan ei tule määritellä sitovasti ennen kuin on tehty ratkaisut toiminnan järjestämisvastuusta, rahoituksesta ja organisoinnista.

 

Työryhmä ehdottaa sosiaalihuollon asiakaslain 24 §:ään nimenomaista säännöstä sosiaaliasiamiehen puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta. Voimassa oleva säännös asettaa jo sinänsä sosiaaliasiamiehen puolueettomuuden ja riippumattomuuden edellytyksiksi asiamiestoiminnan uskottavuudelle asiakkaisiin nähden. Selvyyden vuoksi nimenomaisen säännöksen lisääminen olisi tarkoituksenmukaista.

 

Sosiaaliasiamiehen puolueettomuus ja riippumattomuus sivuaa myös kysymystä toiminnan organisoinnista kunnissa tai aluehallinnossa. Raportin ehdotuksissa on mainintoja toiminnan yhteyksistä lääninhallituksiin tai sosiaalihuollon osaamiskeskuksiin. Rahoituksen siirtämistä valtion hoidettavaksi esitetään myös uudelleen harkittavaksi. Raportti ei kuitenkaan sisällä selkeää ehdotusta sosiaaliasiamiestoiminnan hallinnollisesta sijoittamisesta.

 

Sosiaaliasiamiestoiminnan organisatorista paikkaa tulisi tutkia ennakkoluulottomasti ja selkiyttää tilannetta sekä sosiaaliasiamiesten että kuntien kannalta. Kaksoisrooli toisaalta kunnan työntekijöinä ja toisaalta kunnan toimintaa arvioivina asiakkaiden edunvalvojina luo jännitteitä sosiaaliasiamiesten toimintaan.

 

Sosiaaliasiamiestoiminnan rahoituksen siirtäminen valtiolle vahvistaisi toiminnan riippumattomuutta. Tällä ratkaisulla voitaisiin lisäksi vahvistaa sosiaaliasiamiestoiminnan ohjausta ja varmistaa lain toteutuminen.

 

Sosiaaliasiamiestoiminnan selkeä organisointi antaisi myös paremmat mahdollisuudet kehittää työyhteisöjä, jotka tukisivat sosiaaliasiamiesten ammatillista kehittymistä ja työssä jaksamista.

 

Toimitilaratkaisuilla on kaikissa organisointivaihtoehdoissa mahdollista turvata palvelujen saavutettavuus ja liittyminen asiakkaiden arkeen. Vastaanotto- ja työtilat tulisi sijoittaa kuntien sosiaalitoimen tiloihin ainakin suurissa kunnissa.

 

Kaupunginhallitus kannattaa työryhmän ehdotusta sosiaaliasiamiesten selvitysten laatimisesta yhdenmukaisesti ja kattavasti koko maassa. Yhtenäiseen käytäntöön tulisi siirtyä mahdollisimman pian.

 

Helsingissä sosiaalilautakunta antaa vuosittain kaupunginhallitukselle lausunnon sosiaaliasiamiehen selvityksestä. Vuoden 2006 selvitystä koskevan lausunnon yhteydessä sosiaalilautakunta kehotti sosiaalivirastoa ryhtymään toimenpiteisiin sosiaaliasiamiehen toiminnan ja raportoinnin kehittämiseksi siten, että toiminta nykyistä paremmin tukisi asiakkaiden palvelujen ja aseman kehittämistä. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota raportoinnin oikea-aikaisuuteen. Asiakasyhteydenotoissa esiin tulleet ongelmat ja kehittämiskohteet on syytä saattaa linjajohdon tietoon välittömästi.

 

Sosiaaliasiamiesten selvitysten olisi hyvä valmistua samassa aikataulussa kuin muutkin edellistä vuotta koskevat arvioinnit ja selvitykset kunnissa yleensä valmistuvat eli seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tällöin olisi mahdollista arvioida mitä selvitysten esille nostamia aiheita tulisi ottaa huomioon mm. seuraavan vuoden talousarvioehdotuksissa.

 

Muistutusmenettelyn käyttöä osana kuntien sosiaalitoimen palautejärjestelmää tulisi kehittää.

 

Kaupunginhallitus kannattaa sosiaaliasiamiestoiminnan tilastoinnin yhdenmukaistamista työryhmän esittämällä tavalla. Valtakunnallisesti vertailukelpoisia tietoja voitaisiin käyttää mm. tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Sosiaaliasiamiestoiminta tukisi sosiaalihuollon kehittämistä kunnan tasolla.

 

Kirje sosiaali- ja terveysministeriölle ja pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1584 §

TOIMINNALLISISTA SYISTÄ AIHEUTUVIA VIRKAMUUTOKSIA JA ERÄIDEN TEHTÄVIEN MUUTTAMINEN VIROIKSI SOSIAALIVIRASTOSSA

 

Khs 2007-2641

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti sosiaalivirastoon sijoitettujen seuraavien virkojen osalta 1.1.2008 lukien, ellei toisin mainita:


 

1                          Muuttaa seuraavien virkojen nimikettä palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-numero

Nykyinen nimike

Tehtävä-kohtainen
palkka euroa/kk

Uusi nimike

 

 

 

 

Lapsiperheiden palvelujen vastuualue

 

 

 

 

026451

kotipalveluohjaaja

2212,76

johtava ohjaaja

083351

kotipalveluohjaaja

2212,76

johtava ohjaaja

083352

kotipalveluohjaaja

2212,76

johtava ohjaaja

036765

kotipalveluohjaaja

2212,76

johtava ohjaaja

036795

kotipalveluohjaaja

2212,76

johtava ohjaaja

037411

kotipalveluohjaaja

2212,76

johtava ohjaaja

010934

kotipalveluohjaaja

2212,76

johtava ohjaaja

036794

kotipalveluohjaaja

2212,76

johtava ohjaaja

024634

kotipalveluohjaaja

2212,76

johtava ohjaaja

038336

kotipalveluohjaaja

2212,76

johtava ohjaaja

 

 

 

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

 

 

 

039273

hoitolaitoksen
lääkäri

3599,97

kuntoutuskeskuksen lääkäri

 

2                          Perustaa seuraavat virat nykyisten virkojen tilalle

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Nykyinen
tehtävä-
kohtainen

palkka euroa/kk

Uusi
tehtäväkohtainen palkka

euroa/kk

Uusi nimike

 

 

 

 

 

Lapsiperheiden palvelujen vastuualue

 

 

 

 

 

 

 

035112

elatusturva-käsittelijä

1735,34

2396,71

sosiaalityöntekijä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

 

 

 

 

 

 

083077

sosiaalityöntekijä

2334,10

1927,64

sosiaaliohjaaja

037458

sosiaalityöntekijä

2334,10

1927,64

sosiaaliohjaaja

036671

sosiaalityöntekijä

2334,10

1927,64

sosiaaliohjaaja

011647

sosiaalityöntekijä

2334,10

1927,64

sosiaaliohjaaja

084345

sosiaalityöntekijä

2334,10

1927,64

sosiaaliohjaaja

038992

sosiaalityöntekijä

2334,10

1927,64

sosiaaliohjaaja

038293

sosiaalityöntekijä

2396,72

1927,64

sosiaaliohjaaja

012831

johtava
pakolaissihteeri

2526,53

2669,74

apulaisjohtaja

 

3                          Perustaa seuraavat virat nykyisten tehtävien tilalle palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Tehtävä-
kohtainen
palkka
euroa/kk

Uusi nimike

 

 

 

 

Lapsiperheiden palvelujen vastuualue

 

 

 

 

038401

kotipalveluohjaaja

2212,76

johtava ohjaaja

036668

kotipalveluohjaaja

2212,76

johtava ohjaaja

039232

sosiaaliohjaaja

1993,19

sosiaaliohjaaja

010061

sosiaaliohjaaja

1993,18

sosiaaliohjaaja

024959

sosiaaliohjaaja

1993,18

sosiaaliohjaaja

026496

perheterapeutti

2612,43

perheterapeutti

 

 

 

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

 

 

 

026498

johtava
sosiaalityöntekijä

2551,24

johtava
sosiaalityöntekijä

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanhusten palvelujen vastuualue

 

 

 

 

028259

sosiaalityöntekijä

2334,10

sosiaalityöntekijä

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta niille viranhaltijoille, joita nimikemuutos koskee.


 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1585 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 4.12.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1586 §

TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN HELSINKI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖÖN

 

Khs 2007-2526

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Helsinki-instituutin säätiön tilintarkastajaksi Tilintarkastus, PK-Finland Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Eero Prepula) ja varatilintarkastajaksi KHT Sinikka Kontio-Alasen tarkastamaan säätiön tilejä vuonna 2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa säätiön hallituksen Helsingin kaupungin valitsemia edustajia, toimitusjohtaja Arto Antmania ja elinkeinojohtaja Eero Holstilaa selvittämään yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen kanssa säätiön toiminnan lakkauttamisvaihtoehtoja.

 

Pöytäkirjanote Helsinki-instituutin säätiölle, tehtäviin valituille, Arto Antmanille, Eero Holstilalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1587 §

HENKILÖSTÖRUOKAILUSTA PERITTÄVIEN ATERIAHINTOJEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2007-2603

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                    vahvistaa henkilöstöruokailusta perittävien aterioiden hinnat 1.1.2008 lukien seuraavasti:

 

Nykyinen hinta

 

Uusi hinta

Lounas

 

 

5,00 euroa/ruokalippu automaatista ostettuna tai 10 kpl:n lipukevihkoa käytettäessä taikka käytettäessä kaupungin sirullista henkilöstökorttia

 

5,20 euroa/ruokalippu automaatista ostettuna tai 10 kpl:n lipukevihkoa käytettäessä taikka käytettäessä kaupungin sirullista henkilöstökorttia

5,20 euroa/käteishinta

 

5,40 euroa/käteishinta

Kevyt lounas

 

 

3,80 euroa

 

4,00 euroa

Keittiöhenkilökunnan ja muussa välittömässä ruokapalvelussa olevan henkilökunnan lounaan hinta

 

4,25 euroa

 

4,42 euroa

Kouluaterian luonteinen ateria

 

3,75 euroa

3,90 euroa

 

Kouluaterian luonteisen aterian hintaa sovelletaan myös päiväkoteihin ja niihin hoito- ja huoltolaitoksiin, joissa ruoka valmistetaan asiakkaille ja joissa ei ole erillistä ruokailutilaa henkilöstölle.

 

2                    oikeuttaa viraston tai liikelaitoksen päällikön taikka hänen määräämänsä vahvistamaan

 

-                                       muiden kuin edellä kohdassa 1 mainittujen aterioiden hinnan sekä

-                                       muilta kuin kaupungin palveluksessa olevilta henkilöiltä toimipaikkaruokalassaan perittävien aterioiden hinnan ja että

 

3                    muun kuin kaupungin omistaman ravitsemusliikkeen kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvaa ruokailua saa subventoida enintään 1,75 euroa aterialta ja että henkilöstöltä perittävä aterian hinta on vähintään ravintoedun verotusarvon mukainen ja että

4                    henkilöstöruokailussa käytetään Lounasseteli Oy:n painattamia 6,80 euron hintaisia lounasseteleitä, joista henkilöstö maksaa 5,20 euroa, ja että

5                    tämä päätös tulee voimaan 1.1.2008 lukien ja on voimassa 31.12.2008 saakka.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Anttonen Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 310 37964

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1588 §

HENKILÖSTÖMÄÄRÄRAHAN (TA 4 52 08) KÄYTTÖSUUNNITELMA

 

Khs 2007-2567

Esityslistan asia Sj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1589 §

MATALAPALKKATUEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2008

 

Khs 2007-2568

Esityslistan asia Sj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1590 §

VT KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: VAPAUTUVAN KOULUTILAN KÄYTTÖ MALMILLA

 

Khs 2007-1599

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 20.6.2007 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1591 §

3.12.2007 pöydälle pantu asia

VAPAARAHOITTEISTEN PALVELUSSUHDEASUNTOJEN VUOKRANMÄÄRÄYTYMISJÄRJESTELMÄN MUUTTAMINEN

 

Khs 2007-2539

Esityslistan asia Sj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Pajunen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Peltonen Raija, osastopäällikkö, puhelin 310 37961
Mattheiszen Leena, työmarkkinalakimies, puhelin 310 37963
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1592 §

ALUEREHTORI HANNELE MÄKELÄN OSA-AIKAELÄKKEELLE SIIRTYMISEN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET

 

Khs 2007-2092

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, että suomenkielisen työväenopiston aluerehtorin Hannele Mäkelän virkasuhde päättyy 1.1.2008 osa-aikaiseen tehtävään siirtymistä varten.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa suomenkielistä työväenopistoa julistamaan aluerehtorin viran haettavaksi työväenopiston johtosäännön ja kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja siten, että viran kokonaiskuukausipalkka on 3 802 euroa

 


Pöytäkirjanote Hannele Mäkelälle, suomenkieliselle työväenopistolle sekä sen johtokunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1593 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus

28.11.2007

 

 

eläintarhan johtaja

30.11.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

29.11. ja 4.12.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

30.11. ja 4.12.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

3.12.2007

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

5.12.2007

taidemuseon johtaja

26. – 28.11.2007

tietokeskus

 

- johtaja

28.11. – 3.12.2007

- tietohuoltopäällikkö

28.11.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1594 §

ELIELIN PYSÄKÖINTI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-2592

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeus­palveluita edustamaan kaupunkia Elielin Pysäköinti Oy:n 12.12.2007 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen kaupungin edustajaksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle toimistopäällikkö Jaakko Staufferin kiinteistövirastosta.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja nimetylle henkilölle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1595 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN PUSSIKESKUS OY:N SEKÄ NREP FINLAND WH 1 OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-2601

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 5.10.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Pussikeskus Oy on myynyt 38. kaupunginosan korttelin nro 38172 tontin nro 4 rakennuksineen NREP Finland WH 1 Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja NREP Finland WH 1 Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Pakarinen-Hellsten Päivi, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 40350

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1596 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN KIINTEISTÖ-UUTTERA OY:N SEKÄ KIINTEISTÖ OY VATTUNIEMENRANTA 4:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-2600

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 31.10.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Kiinteistö-Uuttera Oy on myynyt 31. kaupunginosan korttelin nro 31133 tontin nro 6 rakennuksineen perustetulle, mutta vielä rekisteröimättömälle Kiinteistö Oy Vattuniemenranta 4:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Kiinteistö Oy Vattuniemenranta 4:lle.

 

Lisätiedot:
Pakarinen-Hellsten Päivi, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 40350

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1597 §

KIINTEISTÖJÄRJESTELY ASUNTO OY LAHNALAHDENTIE 3-5:N JA MESTA KODIT OY:N KANSSA (LAUTTASAARI 31050/4 JA OULUNKYLÄ 28317/2)

 

Khs 2007-2604

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Asunto Oy Lahnalahdentie 3–5:n ja Mesta Kodit Oy:n kanssa esityslistan tämän asian liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen luovutussopimuksen ja tekemään tarvittaessa siihen vähäisiä täsmennyksiä ja muutoksia.

 

Pöytäkirjanote Mesta Kodit Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1598 §

3.12.2007 pöydälle pantu asia

OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N SYYSYHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-298

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeus­palvelut edustamaan kaupunkia Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n 19.12.2007 pidettävässä syysyhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n hallitukseen kaupungin edustajiksi seuraavat:

 

- Tarja Parviainen

 

- Göran Åhman

 

- Katri Pacek

 

- Veikko Vermilä

 

- Pirkko Miikkulainen

 

- Riku Malinen

 

- Olli Saarinen (puheenjohtaja)

 

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti nimetä Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan nimeäminä PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Henrik Sormunen) vuodeksi 2008.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:tä valtuuttamaan hallintokeskuksen oikeus­palvelut Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n tytäryhtiöiden yhtiökokous­ten pitoon siten, että niihin valitaan emoyhtiön hallituksen valitsemat jä­senet.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:lle, tilintarkastajille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä tarkastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1599 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

5.12.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

29.11.2007

rakennuslautakunta

4.12.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

4. ja 5.12.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

1590 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: ANVÄNDNINGEN AV EN LEDIG SKOLLOKAL I MALM

 

Stn 2007-1599

Ärende Sj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 20.6.2007 (Kauko Koskinen)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Elina Moisio

Outi Ojala

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  18.12.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1567-1573, 1575-1581, 1583, 1585, 1588-1591, 1593 ja 1599 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1595-1596 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1567-1573, 1575-1581, 1583, 1585, 1588-1591, 1593 och 1599 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1595-1596 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.