Kokousaika

26.11.2007 kello 16.00 – 19.20

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 1501 ja

osa 1520 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

(paitsi osa 1519-1520 §)

 

 

Kantola, Tarja

(paitsi 1501 ja osa 1519-1520 §)

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi osa 1520 §)

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi osa 1519-1520 §)

 

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi 1501 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

(paitsi osa 1520 §)

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

Lindeman, Jukka

varajäsen

 

 

Leppä-aho, Pauli

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 1493-1494 ja osa 1520 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 1517-1520 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 1515 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 1515 §)

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Pakarinen-Hellsten, Päivi

vs. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

Olli, Seppo

kaupunginkamreeri (1519 §:n kohdalla)

 

 

Hanni, Eija

osastopäällikkö (1520 §:n kohdalla)

 

 

Peltonen, Raija

osastopäällikkö (1520 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1493-1494,


1495-1499,


1506-1510, 1519,

  

 Sauri

 

 

1511,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1512, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Haatainen
-,


1513-1514, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


1516, 1520, 

 Sauri

 

 

1515,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
1500-1505,


1517-1518, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1493

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1494

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1495

Kj/1

Valtuuston kokoontuminen

 

1496

Kj/2

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varalisäjäsenen valinta

 

1497

Kj/3

Selvitys vuoden 2006 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

 

1498

Kj/4

Eräiden määrärahojen siirto ja käyttötarkoituksen muutos

 

1499

Kj/5

Eräiden vuoden 2007 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

 

1500

Kaj/6

Länsisataman Sonckin makasiinien myyminen ja tonttien vuokrausperusteet

 

1501

Kaj/7

Mellunkylän Fallpakan kuuden asuntotontin ja kahdeksan asuinpientalotontin sekä autopaikkatontin vuokrausperusteet

 

1502

Kaj/8

Munkkiniemen puisto- ja vesialueen (Lehtisaaren uimaranta) asemakaavan muuttaminen (nro 11684)

 

1503

Kaj/9

Tontin 41203/23 omistajien hakemus asemakaavan muuttamiseksi (Kaivantokuja 6)

 

1504

Kaj/10

Herttoniemen kortteleiden 43140 ja 43141, tonttien 43142/4 ja 5 sekä katu- ja puistoalueiden (Hiihtäjäntien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11621)

 

1505

Kaj/11

Vuosaaren tonttien 54152/6 ja 54318/1 sekä katu- ja erityisalueiden (Vuosaaren sataman liikennemyymälä) asemakaavan muuttaminen (nro 11668)

 

1506

Kj/3

Kaupunkisuhteita, viestintää sekä elinkeinopoliittisia tavoitteita Pietarin alueella edistävän yhtiön perustaminen

 

1507

Kj/4

Valtuutettu Päivi Lipposen toivomusponsi Suomen kansalaisuuden saaneille maahanmuuttajille järjestettävästä juhlatilaisuudesta

 

1508

Kj/5

Vuoden 2007 talousarvioon sisältyvän henkilöstömenovarauksen käyttäminen

 

1509

Kj/7

12.11.2007 ja 19.11.2007 pöydälle pantu asia

Esityksen tekeminen valtioneuvostolle ohjeistuksesta kerjäläisten suhteen

 

1510

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1511

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1512

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1513

Stj/2

Selvitys apulaisoikeuskanslerille matkapalvelun asiakkaaseen kohdistuneesta liikennevahingosta

 

1514

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1515

Sj/2

19.11.2007 pöydälle pantu asia

Vapaarahoitteisten palvelussuhdeasuntojen vuokran tarkistaminen

 

1516

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1517

Kaj/1

19.11.2007 pöydälle pantu asia

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Helsingin seudun lentokenttäselvityksestä

 

1518

Kaj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1519

Kj/6

Strategiakokousasia: Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen jatkovalmistelun tilannekatsaus

 

1520

Sj/1

Strategiakokousasia: Henkilöstöpolitiikan keskeisiä kysymyksiä

 


 

1493 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Lehtipuu) ja Kantolan (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1494 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1495 - 1505 §

Kaupunginvaltuuston 12.12.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1495 §

Valtuuston kokoontuminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 310 36009

 

1496 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 19.11.2007 pöydälle pantu asia
Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varalisäjäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

1497 §

Selvitys vuoden 2006 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

1498 §

Eräiden määrärahojen siirto ja käyttötarkoituksen muutos

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hietamäki Ari, erityissuunnittelija, puhelin 310 36567
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 310 36279

 

1499 §

Eräiden vuoden 2007 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hietamäki Ari, erityissuunnittelija, puhelin 310 36567
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 310 36279
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1500 §

Länsisataman Sonckin makasiinien myyminen ja tonttien vuokrausperusteet

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen 1 mukaisesti.

 

LIITE                                  Liite 1

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1501 §

Mellunkylän Fallpakan kuuden asuntotontin ja kahdeksan asuinpientalotontin sekä autopaikkatontin vuokrausperusteet

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Kantola, Lehtipuu ja Peltokorpi esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1502 §

Munkkiniemen puisto- ja vesialueen (Lehtisaaren uimaranta) asemakaavan muuttaminen (nro 11684)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1503 §

Tontin 41203/23 omistajien hakemus asemakaavan muuttamiseksi (Kaivantokuja 6)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1504 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 19.11.2007 pöydälle pantu asia
Herttoniemen kortteleiden 43140 ja 43141, tonttien 43142/4 ja 5 sekä katu- ja puistoalueiden (Hiihtäjäntien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11621)

 

 

Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1505 §

Vuosaaren tonttien 54152/6 ja 54318/1 sekä katu- ja erityisalueiden (Vuosaaren sataman liikennemyymälä) asemakaavan muuttaminen (nro 11668)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

1506 §

KAUPUNKISUHTEITA, VIESTINTÄÄ SEKÄ ELINKEINOPOLIITTISIA TAVOITTEITA PIETARIN ALUEELLA EDISTÄVÄN YHTIÖN PERUSTAMINEN

 

Khs 2007-2310

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

                    hyväksyä Helsingin kaupunkisuhteita, viestintää ja elinkeinopoliittisia tavoitteita Pietarin ja Luoteis-Venäjän alueella edistävän ja Helsinki-keskuksen toimintaa toteuttavan, kuntalain 76 §:ssä tarkoitetun osakeyhtiön perustamisen niin, että yhtiömuotoinen toiminta voi alkaa vuoden 2008 alussa,

                    merkitä perustettavan yhtiön rahana maksettavan 30 000 euron osakepääoman kokonaan ja sijoittaa yhtiön sijoitetun oman pääoman rahastoon 75 500 euroa käyttäen kumpaankin vuoden 2007 talousarvion kohdan 8 22 19, Arvopaperit, Muut kohteet, olevaa määrärahaa yhteensä 105 500 euron summalla,

                    hyväksyä yhtiöjärjestyksen esityslistan liitteen 2 mukaisesti,

                    kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita ehdottamaan yhtiön perustamiskokouksessa, että yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi nimetään seuraavat henkilöt: kaupunginsihteeri Matti Ollinkari, elinkeinojohtaja Eero Holstila ja johtava kaupunginasiamies Jenni Rope sekä yhtiön tilintarkastajaksi tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti KPMG Kunta Oy, ja lisäksi

                    kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita huolehtimaan yhtiön perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä, allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat oikeuttaen samalla oikeuspalvelut tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1507 §

VALTUUTETTU PÄIVI LIPPOSEN TOIVOMUSPONSI SUOMEN KANSALAISUUDEN SAANEILLE MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ JUHLATILAISUUDESTA

 

Khs 2006-2620

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

                   merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 29.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Päivi Lipponen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

 

                   toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Päivi Lipposelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1508 §

VUODEN 2007 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄN HENKILÖSTÖMENOVARAUKSEN KÄYTTÄMINEN

 

Khs 2007-2227, 2007-2304, 2007-2342, 2007-2354, 2007-2365, 2007-2374, 2007-2412, 2007-2495

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2007 talousarvion kohdalta 1 14 03 Menovaraus, Khn käytettäväksi, kunta-alan sopimuksista aiheutuvat palkkoihin ja henkilösivumenoihin kohdistuvat lisämäärärahat seuraavasti:

 

Luku/kohta

 

Euroa

 

 

 

1 04

Kaupunginhallitus

10 000

1 11

Hallintokeskus

152 000

1 13 02

Taloushallintopalvelu

310 000

2 11

Kaupunkisuunnittelulautakunta ja -virasto

 

280 000

2 31

Rakennusvalvonta

68 000

3 03

Ammattikorkeakoulu

275 000

3 11

Suomenkielinen työväenopisto

132 000

3 15

Kaupunginkirjasto

336 000

3 17 01

Kulttuuriasiainkeskus

64 000

3 17 02

Savoy-yksikkö

8 000

3 19 01

Kaupunginorkesteri

86 000

3 21

Korkeasaaren eläintarha

51 000

3 31

Nuorisotoimi

257 000

3 41 01

Liikuntatoimi, Liikuntavirasto

300 000

3 41 02

Liikuntatoimi, Merellinen osasto

31 000

3 53

Työterveyskeskus

115 000

4 35

Pelastustoimi

310 000

4 37

Ympäristölautakunta

140 000

 

 

 

 

Pöytäkirjanote edellä mainituille virastoille ja laitoksille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 310 36279
Hietamäki Ari, erityissuunnittelija, puhelin 310 36567

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 15

 

 

1509 §

12.11.2007 ja 19.11.2007 pöydälle pantu asia

ESITYKSEN TEKEMINEN VALTIONEUVOSTOLLE OHJEISTUKSESTA KERJÄLÄISTEN SUHTEEN

 

Khs 2007-2402

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti tehdä esityslistalla mainituilla perusteluilla esityksen valtioneuvostolle tarvittavan valtakunnallisen ohjeistuksen antamiseksi viranomaisille suhtautumisessa kerjäläiskysymykseen sen ollessa vielä määrältään suhteellisen rajoitettu seuraavista asioista;

 

                    salassapitosäännösten tulkinnan selkeyttämisestä viranomaisten välisessä yhteistyössä

                    vastaanottokeskusten käyttämisestä alaikäisten lasten tilapäiseen majoittamiseen

                    valtion eri viranomaisilta tulevien eri ohjeiden yhdenmukaistamisesta

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta ja sosiaalivirastoa yhteistyössä Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen kanssa ja tarvittavien muiden tahojen kanssa jatkamaan käynnistettyjä toimia kerjäläiskysymyksen asianmukaiseksi hoitamiseksi.

 

Kirje valtioneuvostolle ja pöytäkirjanote jäljennöksin muistiosta Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselle sekä sosiaalivirastolle ja hallintokeskukselle.

 

Merkittiin, että Moisio teki Lehtipuun kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksesta poistetaan sanat muun muassa.

 

Suoritetussa äänestyksessä Moision ehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8 – 7. Vähemmistöön kuuluivat Hakola, Oker-Blom, Peltokorpi, Leppä-aho, Urho, Wallden-Paulig ja Rihtniemi.

 

Lisätiedot:
Hakala Hannu, osastopäällikkö, puhelin 310 36015
Seppälä Johanna, erityissuunnittelija, puhelin 310 79780

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1510 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                     22.11.2007

satamalautakunta                                                        20.11.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta              21.11.2007

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1511 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1512 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                             20.11.2007

joukkoliikennelautakunta                                                    20.11.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1513 §

SELVITYS APULAISOIKEUSKANSLERILLE MATKAPALVELUN ASIAKKAASEEN KOHDISTUNEESTA LIIKENNEVAHINGOSTA

 

Khs 2006-1732

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Päätös liitteenä.
(Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 25 k.)

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 25 k.

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4 (Salassa pidettäviä)

 

 

1514 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 20.11.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1515 §

19.11.2007 pöydälle pantu asia

VAPAARAHOITTEISTEN PALVELUSSUHDEASUNTOJEN VUOKRAN TARKISTAMINEN

 

Khs 2007-2539

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että

 

-                                       vapaarahoitteisten palvelussuhdeasuntojen perusvuokrat ovat 1.1.2008 lukien liitteen 1 mukaiset, kuitenkin siten, että kertakorotuksen määrä 1.1.2008 lukien toteutettavissa vuokrantarkistuksissa on enintään 25 euroa, kuitenkin enintään seitsemän prosenttia

-                                       asuntoon kuulumattoman perhesaunasta perittävä kuukausikorvaus on 1.1.2008 lukien 11 euroa

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kumota 13.11.2006 pöytäkirjan 1399 §:n kohdalla tekemänsä päätöksen.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta antamaan tarvittaessa soveltamisohjeita tämän päätöksen soveltamisesta.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä henkilöstökeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Pajunen ja Haatainen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Mattheiszen Leena, työmarkkinalakimies, puhelin 310 37963

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1516 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta

20.11.2007

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

21.11.2007

liikuntalautakunta

20.11.2007

nuorisolautakunta

22.11.2007

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

8.11.2007

taidemuseon johtokunta

15.11.2007

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

21.11.2007

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

16.11.2007

museonjohtaja

23.11.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

19. – 20.11.2007

taidemuseon johtaja

13. – 21.11.2007

tietokeskus

 

- johtaja

12. ja 14.11.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1517 §

19.11.2007 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE HELSINGIN SEUDUN LENTOKENTTÄSELVITYKSESTÄ

 

Khs 2007-1822

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa liikenne- ja viestintäministeriölle seuraavan sisältöisen lausunnon Helsingin seudun lentokenttäselvityksestä:

 

Kaavatilanne Malmilla    Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Yleiskaava 2002:ssa Malmin kenttä oli merkitty asumiseen. Asiasta valitettiin ja lopputuloksena kenttä rajattiin yleiskaavan ulkopuolelle (korkein hallinto-oikeus 7.11.2006). Kaupungin kanta asiaan on kuitenkin edelleen sama kuin yleiskaavaehdotuksessa. Lentokenttä on liikennealuetta, johon liittyy merkintä (A). Kaavamääräys eli merkinnän selitys on: ”Alue, joka muutetaan asunto‑ ja virkistysalueeksi, jos kaavakartalla osoitettu muu toiminta siirtyy pois.” Yleiskaava 1992 jäi voimaan, kun Yleiskaava 2002 kumoutui kentän osalta KHO:ssa. Yleiskaava 1992 ei ole oikeusvaikutteinen, mutta on valtuuston tahdonilmaisu ja siten ohje kaupungin hallintokunnille. Oikeudellisesti sitovana kaavana kentän osalta on voimassa Uudenmaan maakuntakaava. Siinä kenttä on ”Liikennealue, jonka toissijainen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen alue.””   

 

Alueesta on kaupunkisuunnitteluvirastossa laadittu selvityksiä osayleiskaavan pohjaksi. Mm. tulevaa rakennustapaa on tutkittu laatimalla asuntopainotteiset asemakaavat kentän itäpuolelle Alppikylään ja länsipuolelle Ormuspellon teollisuusalueelle. Kaavat laadittiin niin, että niissä otettiin huomioon tulevat yhteydet Malmin kentän alueelle. Ne ovat niin kaukana kentästä, ettei Malmin lentomelu estä asumista. Molemmat asemakaavat ovat lainvoimaisia ja niiden toteutuksen suunnittelu on käynnissä.

 

Sopimus                            Valtioneuvosto teki 11.5.2000 periaatepäätöksen valtion, pääkaupunki-seudun ja kehyskuntien välillä neuvotellun yhteistoiminta-asiakirjan hyväksymisestä. Asiakirja sisälsi paljon toimenpide-ehdotuksia seudun asuntotilanteen parantamiseksi ja siihen liittyvän yhdyskuntarakenteen, maankäytön ja liikennejärjestelmien kehittämiseksi. Eräs asiakirjan kohta käsitteli Malmin lentokenttää. Valtioneuvosto esitti, että valtio on valmis luopumaan Malmin lentokenttäalueesta 1.1.2006 lukien. Edellytyksenä oli mm., että Helsingin kaupunki kaavoittaa vapautuvat alueet pääosin asuntokäyttöön.

 

Suunnittelutavoitteet      Sopimuksesta johtuen kaupunkisuunnitteluvirasto käynnisti alueen suunnittelun. Suunnittelun tavoitteeksi asetettiin pientaloista koostuvan kaupunginosan rakentaminen, koska seudulla ja erityisesti Helsingissä on sellaisesta ollut erityinen puute ja myös valtioneuvosto on hallitusohjelmassa painottanut tiiviin ja matalan pientalorakentamisen tärkeyttä.

 

Vuokrasopimus Malmilla

 

Kaupunki omistaa Malmin lentokentän maapohjan. Alue on luovutettu valtiolle korvauksetta 10.5.2034 saakka. Kaupunginhallitus päätti 17.1.2005 ilmoit­taa valtiolle, että on olemassa edellytykset irtisanoa Malmin lentokenttää koskevat käyttöoikeussopimukset, koska kentän käyttö ei vastannut enää alkuperäistä tarkoitusta. Kaupunginhallitus päätti pyytää valtiota luovuttamaan sopimusten mukaiset alueet kaupungille 31.12.2010 mennessä.

 

Lentokenttä Malmilla      Malmin lentokenttä on palvellut Helsingin seutua noin 70 vuotta, josta varsinaista liikennelentämistä oli muutama alkuvuosi. Kenttä todettiin kasvavan lentotoiminnan tarpeisiin vanhentuneeksi 1950-luvulla, kun Vantaan Seutulan kenttä otettiin käyttöön. Sen jälkeen Malmin kenttä on voinut palvella muita lentämistarpeita.

 

Kaupunki on määrännyt kentän rakennuskieltoon jatkaen kieltoa kaksi vuotta kerrallaan. Tavoitteena on ollut, ettei lentotoiminnan tarpeisiin enää tehdä uusia merkittäviä investointeja.

 

Finavian selvitys osoittaa, että kentän toiminnan kehittäminen vastaamaan nykyajan tarpeita on hankalaa. Mikäli selvityksen mukaisesti kentän pääkiitotie käännettäisiin Tattarisuon teollisuusalueelle, vähenisi teollisuustonttien määrä runsaalla 80:lla. Sepänmäen omakotialueelta (ns. Sunnuntaipalstat) poistuisi asuintontteja yli 50. Useimmat asuinrakennukset alueella ovat uusia. Vastaavia korvaavia alueita on vaikea löytää kaupungista. Asuntoalueiden purkaminen ylipäätään minkä tahansa syyn takia on Helsingin kannalta vaikea toimenpide. Tämän lisäksi Malmin kentän mahdollisesti jatkaessa toimintaansa käännetyllä kiitoradalla lentomelun kohteeksi joutuisi laajoja asunto-alueita, jotka ovat siltä aikaisemmin välttyneet.

 

Ympäröivän maankäytön kannalta on todettava, että Malmia lentokenttänä ei helposti voida kehittää vastaamaan Finavian selvityksestä ilmeneviä tulevaisuuden lentotoiminnan tarpeita. Malmin tapaiset vastaavan ikäiset ja vastaavissa paikoissa sijainneet kentät Turussa ja Tampereella onkin siksi jo aiemmin muutettu muuhun käyttöön. Selvityksessä esitetyt kehittämistoimet tuottavat Malmin kentän ympäristössä sellaisia rajoituksia ja maankäytön haittavaikutuksia, ettei Helsinki voi hyväksyä niitä.

 

Pidemmällä tähtäyksellä on nähtävissä, että nämä kaupunkirakenteen kannalta negatiiviset vaikutukset vain kasvavat. Helsingin kaupungin kehittämisen kannalta Malmin lentokentän säilyminen nykyisellä paikallaan on Helsingin maankäytön kannalta kestämätön ratkaisu.

 

Malmin lentokentällä on ollut myös myönteinen vaikutus Malmin imagoon. Helsingin yleisenä suunnitteluperiaatteena on ollut paikkojen oman identiteetin korostaminen. Siksi ilmailulaitos ja kaupunki voisivat myöhemmin yhdessä selvittää mahdollisuuksia sijoittaa tai jättää Malmille jatkossakin jotakin ilmailuun liittyvää toimintaa. Vaihtoehtoina voisivat olla esim. lentämistä tai avaruustoimintaa palveleva yritystoiminta, museotoiminta, koulutus tms., mikä ei edellytä lentokenttää.

 

Uusi lentokenttä Porvoon Backakseen

 

Selvityksessä on päädytty siihen, että valtion intressien kannalta paras uuden kentän sijaintipaikka on Porvoon Backaksessa. Myös Helsinki on tulevina vuosina kehittämässä voimakkaasti kaupungin itäistä suuntaa, koska valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Östersundom ympäristöineen liitetään Helsinkiin vuoden 2009 alussa. Päätöksestä on valitettu, mutta se ei vaikuta kehittämistarpeeseen.

 

Joukkoliikenteen järjestelyt tulevat olemaan olennainen osa suunnitelmaa. Metroa jatkettaneen Mellunkylästä itään. Ratahallintokeskus on omalta osaltaan selvittämässä mm. Heli-rataan liittyviä kysymyksiä. On ilmeistä, että raideliikenneyhteydet Backaksen suuntaan tulevat paranemaan.

 

Backaksen kentän rakentaminen antaisi uutta elinvoimaa itäisen Uudenmaan elinkeinoelämään. Backaksen uudella kentällä on näin enemmän merkitystä maakunnan kannalta kuin jos lentotoiminta säilyisi Malmilla. Lentotoiminnan kannalta Backaksen etuna Malmiin nähden on mahdollisuus kehittyä vastaamaan myös tulevaisuuden tarpeita.

 

Helikopteritukikohta        Helikopteritukikohta palvelisi rajavartiolaitoksen lisäksi myös mahdollisia kaupallisia yrittäjiä. Yhtenä vaihtoehtona selvityksessä on helikopteritukikohdan jääminen Malmille. Tämän etuna on hyvät yhteydet kaupunkiin. Huonona puolena taas on sen edelleen vaatimat suuret maa-alat sekä operoinnin aiheuttamat haitat. Jääminen Malmille tarkoittaisi asuntorakentamisen ja yleensä maankäytön kehittämismahdollisuuksien oleellista vähenemistä.

 

Uusi tukikohta Sipoon Skarpmossenilla on kaupungin kannalta sinänsä hyvä vaihtoehto, koska idän suunnan joukkoliikenteen parantuessa myös yhteydet Skarpmosseniin paranevat.

 

Koko Helsingistä Porvooseen ulottuvan rannikkovyöhykkeen kannalta olisi kuitenkin tulevaisuuden tarpeita ajatellen parempi, jos melua tai muuta haittaa aiheuttavat toiminnat olisivat lähekkäin ja lomittain, koska silloin muulle maankäytölle jäisi enemmän tilaa. Siksi myös helikopteritukikohdan rakentamista Backaksen lentokentän yhteyteen tulisi harkita. Matka on pitempi, mutta järjestelyissä voisi olla synergiamahdollisuuksia. Myös rajavartiolaitoksen esittämä näkemys tukee tällaista ratkaisua. Lähistöllä sijaitsevan Kilpilahden öljynjalostamoalueen toiminnan aiheuttamat rajoitukset tulee ottaa huomioon.

 

Omalta osaltaan Helsinki on tutkimassa pysyvän liikelentotoimintaa palvelevan helikopterikentän sijoittamista kaupunkiin. Se on ollut Hernesaaren suunnittelun lähtökohtana. Etäisyys Backaksesta Hernesaareen ei ole myöskään kohtuuton.

 

Aikataulu                          Uuden kentän rakennusaikatauluksi on esitetty, että kentän toteutus vaatii vähintään 10–15 vuotta. Malmin alueen rakennustarpeiden kannalta aikataulua tulisi nopeuttaa.

 

Samanaikaisesti ilmailulaitos on hakenut ympäristölupaa Malmille. Lupahakemuksessa esitetään, että tulisi varautua toiminnan jatkumiseen Malmilla ainakin 10 vuotta ja samalla on varauduttava toiminnan kasvamiseen 25 %. Myös näihin suunnitelmiin on suhtauduttava kriittisesti erityisesti Malmin kenttään kohdistuvien asuntotuotantotarpeiden johdosta.

 

Selvitys on ansiokas       Selvitys tarjoaa hyvät evästykset päätöksentekoon lentokentän ja helikopteritukikohdan rakentamisvaihtoehdoista. Seuraava vaihe on valitun vaihtoehdon yleissuunnitelman ja YVA:n laatiminen. Selvityksen perusteella on mahdollista vapauttaa Malmilla maata asuntorakentamiseen. Helsingille on tärkeää saada ratkaisu Malmin lentokenttäasiaan, koska tilanne nykyisellään aiheuttaa kustannuksia kaikille osapuolille.

 

Kentän siirrosta tulisi tehdä periaatepäätös mahdollisimman pian ja aloittaa kentän edellyttämä yleis- ja YVA -suunnittelu. Seudun asuntotarpeen vuoksi tavoitteena tulisi olla kentän saaminen käyttöön mahdollisimman pian, mielellään heti vuoden 2010 jälkeen kuten kaupunginhallitus on valtiolle vuonna 2005 esittänyt ja mihin asti kentän nykyistä ympäristölupaa on ehdotettu jatkettavaksi.

 

Kirje liikenne- ja viestintäministeriölle ja pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan liitteen mukaisesti.

 

Merkittiin, että Hakola teki Wallden-Pauligin kannattamana liitteen mukaiset vastaehdotukset 1 – 5.

 

Ensimmäisessä suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Hakolan ehdotuksen äänin 9 – 6. Vähemmistöön kuuluivat Hakola, Peltokorpi, Leppä-aho, Urho, Wallden-Paulig ja Rihtniemi.

 

Toisessa suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Hakolan ehdotuksen äänin 8 – 7. Vähemmistöön kuuluivat Hakola, Oker-Blom, Peltokorpi, Leppä-aho, Urho, Wallden-Paulig ja Rihtniemi.

 

Kolmannessa suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Hakolan ehdotuksen äänin 8 – 7. Vähemmistöön kuuluivat Hakola, Oker-Blom, Peltokorpi, Leppä-aho, Urho, Wallden-Paulig ja Rihtniemi.

 

Neljännessä suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Hakolan ehdotuksen äänin 8 – 7. Vähemmistöön kuuluivat Hakola, Oker-Blom, Peltokorpi, Leppä-aho, Urho, Wallden-Paulig ja Rihtniemi.

 

Viidennessä suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Hakolan ehdotuksen äänin 8 – 7. Vähemmistöön kuuluivat Hakola, Oker-Blom, Peltokorpi, Leppä-aho, Urho, Wallden-Paulig ja Rihtniemi.

 

Merkittiin, että Peltokorpi teki Oker-Blomin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan otsikon ”Lentokenttä Malmilla” -otsikon jälkeinen teksti tulisi muuttaa liitteen mukaiseen muotoon.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Peltokorven vastaehdotuksen äänin 9 – 2 – 4 tyhjää. Vähemmistöön kuuluivat Oker-Blom ja Peltokorpi. Tyhjää äänestivät Hakola, Leppä-aho, Urho ja Wallden-Paulig.

 

Peltokorpi ja Oker-Blom jättivät asiasta Peltokorven ehdotuksen mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8

 

 

1518 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

21.11.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

15.11.2007

kiinteistölautakunta

20.11.2007

rakennuslautakunta

20.11.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

19. ja 22.11.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1519 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN JATKOVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2007-173

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Pajunen Jussi, kaupunginjohtaja, puhelin 310 36000
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1520 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KESKEISIÄ KYSYMYKSIÄ

 

Khs 2007-173

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

1507 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN PÄIVI

LIPPONEN: EN FEST FÖR INVANDRARE SOM FÅTT FINSKT

MEDBORGARSKAP

 

Stn 2006-2620

Ärende Kj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 29.11.2006 (Päivi Lipponen)

-                                       tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Päivi Lipponen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ollinkari Matti, stadssekreterare, telefon 310 36098

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa      .    .2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1493-1505, 1507, 1510-1514 ja 1516-1520 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1493-1505, 1507, 1510-1514 och 1516-1520 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.