Kokousaika

19.11.2007 kello 16.00 – 17.20

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Lehtipuu, Otto

kaupunginhallituksen I varapuheen-
johtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Saukkonen, Lea

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 1452-1453 ja 1480-1492 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 1464 ja

1480-1492 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö (paitsi osa 1462-osa 1469 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

vs. hallintojohtaja

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri (paitsi 1452-1453 §)

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri
(paitsi 1452-osa 1458 §)

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

Pakarinen-Hellsten, Päivi

vs. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Pellinen, Jukka

hallintoylilääkäri

 

 

Toivola, Matti

toimitusjohtaja

 

 

Tapio, Kari

lehdistöpäällikkö

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Lehtipuu, Otto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Sauri


1452-1453,


1454-1456,


1460-1466, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1467-1469, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Haatainen
-,


1470-1475, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
1457,


1476-1479, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
1458-1459,


1480-1492, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1452

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1453

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1454

Kj/1

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varalisäjäsenen valinta

 

1455

Kj/2

Ympäristölautakunnan jäsenen valinta ja muutos varavaltuutetuissa

 

1456

Kj/3

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

1457

Sj/4

Yksityisten perusopetusta antavien koulujen sopimusten uudistaminen

 

1458

Kaj/5

Länsi-Pasilan toimistotontin myyminen saksalaiselle DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds M.B.H -nimiselle kiinteistörahastolle

 

1459

Kaj/6

Herttoniemen kortteleiden 43140 ja 43141, tonttien 43142/4 ja 5 sekä katu- ja puistoalueiden (Hiihtäjäntien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11621)

 

1460

Kj/3

Helsingin Sataman hallinnassa olevan rakennuksen siirtäminen kiinteistölautakunnan hallintaan

 

1461

Kj/4

Jäsenen nimeäminen rakentamisen tuotanto-organisaation selvitystyön ohjausryhmään

 

1462

Kj/5

Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen seurantaraportti 3/2007

 

1463

Kj/6

12.11.2007 pöydälle pantu asia

Esityksen tekeminen valtioneuvostolle ohjeistuksesta kerjäläisten suhteen

 

1464

Kj/7

Kaupunginvaltuuston 14.11.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1465

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1466

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1467

Ryj/1

Lausunto Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Helsingin Veden ympäristölupahakemuksesta

 

1468

Ryj/2

Helsingin kaupungin ja kauppa-ja teollisuusministeriön välinen uusi energiatehokkuussopimus vuosille 2008 - 2016

 

1469

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1470

Stj/1

Edustajien nimeäminen Rintamaveteraanien Säätiö ry:n valtuuskuntaan vuosiksi 2008-2010

 

1471

Stj/2

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös kanteluun hammashuoltoa koskevassa asiassa

 

1472

Stj/3

Eron myöntäminen terveysasemien johtajalle Outi Kupiaiselle ja viran julistaminen haettavaksi

 

1473

Stj/4

12.11.2007 pöydälle pantu asia

Edustajien nimeäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2008-2011 sekä säätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2008

 

1474

Stj/5

12.11.2007 pöydälle pantu asia

Sopimus pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön perustamisesta

 

1475

Stj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1476

Sj/1

Kirjasto 10:n vuokrasopimuksen uusiminen ja lisätilan vuokraaminen

 

1477

Sj/2

Vapaarahoitteisten palvelussuhdeasuntojen vuokran tarkistaminen

 

1478

Sj/3

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s bolagsstämma

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokokous

 

1479

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1480

Kaj/1

Vartiokylän tontin 45272/15 asemakaavan muuttaminen (nro 11714)

 

1481

Kaj/2

Vartiokylän tontin 45456/27 asemakaavan muuttaminen (nro 11713)

 

1482

Kaj/3

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Peab Seicon Oy:n poikkeamishakemuksesta

 

1483

Kaj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Inter-Cultur R.Y:n poikkeamishakemuksesta

 

1484

Kaj/5

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Korkeavuorenkatu 45:n poikkeamishakemuksesta

 

1485

Kaj/6

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Onnin Auto Oy:n poikkeamishakemuksesta

 

1486

Kaj/7

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Unioninkatu 14:n poikkeamishakemuksesta

 

1487

Kaj/8

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Helsingin seudun lentokenttäselvityksestä

 

1488

Kaj/9

Siilitien Kiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

 

1489

Kaj/10

Lausunto Suomenlinnan maailmanperintökohteen suojavyöhykkeen (Buffer zone) rajauksen tarkistamisesta

 

1490

Kaj/11

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Kalasataman poikkeamishakemuksesta

 

1491

Kaj/12

12.11.2007 pöydälle pantu asia

Asuntoyksikön perustaminen kiinteistöviraston tilakeskuksen yhteyteen

 

1492

Kaj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1452 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hakolan (varalla Urho) ja Pajamäen (varalla Meriläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1453 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1454 - 1459 §

Kaupunginvaltuuston 28.11.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1454 §

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varalisäjäsenen valinta

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

1455 §

Ympäristölautakunnan jäsenen valinta ja muutos varavaltuutetuissa

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

1456 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 12.11.2007 pöydälle pantu asia
Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti aloitevastausta aloitteiden 30 ja 31 osalta liitteen 1 mukaisesti.

 

LIITE                                  Liite 1

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1457 §

Yksityisten perusopetusta antavien koulujen sopimusten uudistaminen

 

 

Merkittiin, että esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1458 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 12.11.2007 pöydälle pantu asia
Länsi-Pasilan toimistotontin myyminen saksalaiselle DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds M.B.H -nimiselle kiinteistörahastolle

 

 

Merkittiin, että Malinen teki Pajamäen kannattaman vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotus tulisi muuttaa kuulumaan seuraavasti:

 

”Kaupunginvaltuusto päättänee, että se ei oikeuta kiinteistölautakuntaa myymään tonttia mainitulle kiinteistörahastolle perustettavan yhtiön lukuun.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Malisen ehdotuksen äänin 10 – 5. Vähemmistöön kuuluivat Meriläinen, Malinen, Ojala, Pajamäki ja Vehviläinen.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1459 §

Herttoniemen kortteleiden 43140 ja 43141, tonttien 43142/4 ja 5 sekä katu- ja puistoalueiden (Hiihtäjäntien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11621)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

1460 §

HELSINGIN SATAMAN HALLINNASSA OLEVAN RAKENNUKSEN SIIRTÄMINEN KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTAAN

 

Khs 2007-2407

Esityslistan asia Kj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin Sataman hallinnassa olevan, Länsisatamassa sijaitsevan rakennuksen L2 siirron kirjanpitoarvosta kiinteistölautakunnan hallintaan 1.1.2008 alkaen kehottaen Helsingin Satamaa ja kiinteistövirastoa sopimaan rakennuksen siirtoon liittyvät järjestelyt.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Helsingin Satamalle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2- 3

 

 

1461 §

JÄSENEN NIMEÄMINEN RAKENTAMISEN TUOTANTO-ORGANISAATION SELVITYSTYÖN OHJAUSRYHMÄÄN

 

Khs 2007-1705

Esityslistan asia Kj/4

 

                                           Kaupunginhallitus päätti nimetä rakentamispalvelun valmistelutyötä ohjaavan ohjausryhmän jäseneksi Jan D. Oker-Blomin tilalle Maria Björnberg-Enckellin.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille ja ohjausryhmälle (sihteeri Hannu Kurki).

 

Lisätiedot:
Kurki Hannu, erityissuunnittelija, puhelin 310 36285

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1462 §

HELSINKI-KONSERNIIN KUULUVIEN TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 3/2007

 

Khs 2007-1248

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä seurantaraportin tiedoksi ja todeta, ettei seurantaraportti anna tässä vaiheessa aihetta erityisiin toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote raportoiduille tytäryhteisöille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1463 §

12.11.2007 pöydälle pantu asia

ESITYKSEN TEKEMINEN VALTIONEUVOSTOLLE OHJEISTUKSESTA KERJÄLÄISTEN SUHTEEN

 

Khs 2007-2402

Esityslistan asia Kj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hakala Hannu, osastopäällikkö, puhelin 310 36015
Seppälä Johanna, erityissuunnittelija, puhelin 310 79780

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1464 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 14.11.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 14.11.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti

 

1                          ilmoittaa kaupunginjohtajalle kaupunginval­tuuston hyväk­symäs­tä pää­tösehdotuksesta 1,

2                          ilmoittaa ao. lauta- ja johtokunnille, että avustus­ten jakami­sesta, maksattamisesta ja vuoden 2009 hakemismenette­lystä annetaan oh­jeet erikseen,

 

3                          ilmoittaa ao. lauta- ja johtokunnille, että vuonna 2008 käydään läpi vuoden 2008 noudattamisohjeisiin sisällytettävän ohjeen mukaisesti jäsenyydet eri yhteisöissä ja arvioidaan mihin yhteisöihin kaupungin kannattaa osallistua,

4                          kehottaa ympäristökeskusta yhteistyössä talous- ja suunnit­telukeskuksen taloushallintopalvelun kanssa muodostamaan MetropoliLab ‑liikelaitoksen aloittavan taseen päätös­ehdotuksen 5 mukaisesti,

5                          kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja joh­to­kuntia sekä vi­ras­­toja ja laitoksia kiinnit­tämään huomiota kaupungin­val­tuus­ton hy­väk­sy­miin päätösehdotuksiin 2–4 ja 6–8,

6                          kehottaa pelastuslautakuntaa tekemään selvityksen sopimuspalokuntien monimuotoisista toimintamahdollisuuksista kaupungin pelastustoimen kokonaisuudessa,

 

7                          kehottaa sosiaalilautakuntaa valmistelemaan esityksen
lukuun 3 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, varatusta 1 000 000 euron määrärahasta myönnettäväksi 50 palveluasumispaikan kustannuksiin,

 

8                          kehottaa sosiaalilautakuntaa valmistelemaan esityksen lukuun 3 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, varatusta 4 000 000 euron määrärahasta myönnettäväksi ostopalveluihin,

 

9                          kehottaa henkilöstökeskusta valmistelemaan esityksen talousarvion kohtaan 4 52 08, Henkilöstömääräraha, Khn käytettäväksi, varatusta 5 000 000 euron määrärahan käytöstä ottaen huomioon ao. talousarviokohdan perustelut sekä

 

10                       todeta, että vuoden 2008 talousarvioon sisältyy 1.1.2008 lukien hallintokeskuksen holhoustoimen edunvalvontatoimen osalta tämän esityslistan liitteen mukaiset vakanssit.

 

Toivomusponnet 1 (1), 7 (8), 18 (31) ja 22 (36) kaupunginjohtajan val­mis­­teltavaksi.

 

Toivomusponnet 5 (5), 12 (16) ja 15 (27) rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kau­pun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 4 (4), 9 (10), 10 (11), 11 (12), 13 (21), 19 (33) ja 23 (37) sosiaali- ja terveys­tointa johtavan apulais­kau­pungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2 (2), 3 (3), 6 (6), 8 (9), 14 (26), 16 (28), 17 (29), 20 (34), 24 (39), 25 (41) ja 26 (45) sivistys- ja hen­kilöstötointa joh­ta­van apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 21 (35), 27 (46) ja 28 (47) kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä viras­toille ja lai­toksille.

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginmuseota toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote rehtori Päivi Sillanpäälle ja opiskelija Marja Lahtiselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginmuseon johtokunnalle, kaupunginmuseolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa liikuntavirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Johanna Mäelle ja opiskelija Elisa Lipposelle

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, liikuntavirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Satamaa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Heidi Ruhalalle ja Tiina Vallilalle.

 

Pöytäkirjanote satamalautakunnalle, Helsingin Satamalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

8                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Energialle toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Susanna Korpivaaralle ja Invar S. Melinille.

 

Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, Helsingin Energialle, hallintokes­kukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

9, 10             Kaupunginhallituksen kirje verohallitukselle (sähköposti).

 

20                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

4                    Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote MetropoliLab-liikelaitoksen johtokunnalle ja valituksi tulleille.

 

21                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­joh­ta­jan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

12                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyskeskuksen toimitusjohtajaa teke­mään henkilökunnan HUS:iin siirtymisen edellyttämät päätökset.

 

Kaupunginhallituksen kirje Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, terveyskeskuksen toimitusjohtajalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

22, 23           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Olavi Jauhiaiselle ja opiskelija Kenneth Liukkoselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

14                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Minna Miettiselle, Sirkka Hyväkälle, Tarja Koskelalle ja Arja Ohtamaalle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

24                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Väylä Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

16                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

17                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

18                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

19                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, rakennusvirastolle ja sosiaalivirastolle.

 

25                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2 (Asia 3)

 

 

1465 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                     14.11.2007

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        kansliapäällikkö

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1466 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1467 §

LAUSUNTO LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOLLE HELSINGIN VEDEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-2252

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Helsingin Veden ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Veden ympäristölupahakemuksen hyväksymistä.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että vuonna 2004 tehdyn ympäristölupapäätöksen jälkeen Viikinmäen jätevedenpudistamoon on tehty rakenteellisia ja laitemuutoksia ja puhdistamon kokonaisprosessin hallintaa on parannettu. Hajuja aiheuttavia häiriötilanteita on pyritty vähentämään ja niiden kestoaikaa lyhentämään. Hajuhaittoja lähiympäristössä ei kuitenkaan jatkossakaan toiminnan luonteen vuoksi voida kokonaan välttää. Kaupunginhallitus toteaa, että selväksi ja heikoksi luokiteltua hajua on vuosina 2006 ja 2007 tehtyjen hajukartoitusten aikana havaittu, mutta hajun esiintymistä voimakkaana ei kyseisissä kartoituksissa havaittu.

 

Laitoksen koko ilmanvaihtoilman käsittely ei ole teknistaloudellisesti mahdollista. Kesällä 2007 laaditussa hajujen hallinnan yleissuunnitelmassa esitetään, että puhdistamon yleisilmanvaihto pidettäisiin ennallaan ja poistoilmat suodattimilta ja yleisilmanvaihdosta johdettaisiin poistoilmapiippuun. Ilmanvaihdon hajunpoiston prosessiteknisillä muutoksilla olisi suositusarvoihin verrattuna vain vähäistä vaikutusta heikohkon hajun aistimiseen. Kaupunginhallitus katsoo, että Viikinmäen jätevedenpuhdistamon poistoilmapiipun kautta tulevan hajun vähentämiseksi tarvittavat kustannukset ovat korkeita ennustettuihin suositusarvopohjaisiin hyötyihin nähden.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että puhdistamon ympäristössä esiintyvää normaalitoiminnan aiheuttamaa hajua olisi tarkoituksenmukaisinta vähentää prosessin ajoa kehittämällä, laitoksen yleistä hallittavuutta parantamalla ja pyrkimällä mahdollisimman pieneen käyttöhäiriöiden määrään.

 

Kaupunginhallitus katsoo lopuksi, että nykyisen ympäristöluvan 56/2004/1 lupamääräyksen mukainen tarkkailu on riittävä. Jatkossa jätevedenpuhdistamon hajuvaikutusten tarkkailu olisi hyvä järjestää siten, että vuosittainen tarkkailu kattaa riittävästi myös puhdistamon länsi- ja luoteispuolella olevat uudet asuinalueet. Asukaspalautetta tulee jatkossakin edelleen hyödyntää.

 

Kirje Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1468 §

HELSINGIN KAUPUNGIN JA KAUPPA-JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VÄLINEN UUSI ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS VUOSILLE 2008 - 2016

 

Khs 2007-1031

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki tekee kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa esityslistan liitteen 1 mukaisen energiatehokkuussopimuksen jaksolle 2008 – 2016.

 

Kirje kauppa- ja teollisuusministeriölle ja pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että ensimmäisen sivun toisen kappaleen päivämäärä muutetaan muotoon 3.11.2007.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1469 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                               13.11.2007

joukkoliikennelautakunta                                                    15.11.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                  15.11.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1470 §

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN RINTAMAVETERAANIEN SÄÄTIÖ RY:N VALTUUSKUNTAAN VUOSIKSI 2008-2010

 

Khs 2007-2288

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Rintamaveteraanien Säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2008 – 2010 toimistopäällikkö Matti Pitkäsen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apulaisosastopäällikkö Markku Leijon kiinteistövirastosta sekä ylilääkäri Pertti Heikkilän terveyskeskuksesta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö Seppo Saineen sosiaalivirastosta.

 

Pöytäkirjanote Rintamaveteraanien Säätiölle, edustajiksi nimetyille, kiinteistövirastolle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1471 §

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN PÄÄTÖS KANTELUUN HAMMASHUOLTOA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2007-1845

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi eduskunnan oikeusasiamiehen 31.10.2007 antaman päätöksen hammashuollon järjestämistä koskevaan kanteluun.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1472 §

ERON MYÖNTÄMINEN TERVEYSASEMIEN JOHTAJALLE OUTI KUPIAISELLE JA VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI

 

Khs 2007-2543

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Outi Kupiaiselle eron terveyskeskuksen terveysasemien johtajan virasta 1.4.2008 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyskeskusta julistamaan terveysasemien johtajan viran julkisesti haettavaksi terveystoimen johtosäännön ja kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja siten, että viran kokonaiskuukausipalkka on 6 055,66 euroa.

 

Pöytäkirjanote Outi Kupiaiselle, terveyslautakunnalle ja terveyskeskukselle

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1473 §

12.11.2007 pöydälle pantu asia

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN HELSINGIN KAUPUNGIN 400-VUOTISKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2008-2011 SEKÄ SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJAKSI VUODEKSI 2008

 

Khs 2007-2300

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Helsingin kaupungin 400-vuotiskoti-säätiön hallitukseen vuosiksi 2008-2011 kaksi jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti:

 

Jäsen

Varajäsen

 

 

Tuula Öhman

Yrjö Jäntti

Arto Marjamäki

Riitta Huber

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä vuodeksi 2008 säätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajaksi KHT Raimo Saarikiven.

 

Pöytäkirjanote Helsingin 400-vuotiskotisäätiölle, hallitukseen ja tilintarkastajiksi nimetyille, sosiaalilautakunnalle, tarkastuslautakunnalle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1474 §

12.11.2007 pöydälle pantu asia

SOPIMUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISYKSIKÖN PERUSTAMISESTA

 

Khs 2007-2317

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan tämän asian liitteenä olevan sopimuksen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikköä koskevasta yhteistyöstä sekä valtuuttaa sosiaaliviraston allekirjoittamaan sopimuksen Helsingin kaupungin puolesta.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin sopimuksesta sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1475 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 13.11.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1476 §

KIRJASTO 10:N VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN JA LISÄTILAN VUOKRAAMINEN

 

Khs 2007-2311

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa tehtävä Pääpostitalossa sijaitsevan Kirjasto 10:n vuokrasopimus ja siihen sisältyvä 84 htm2:n lisätila liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti siinä esitettyine ehtoineen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kirjastotoimen johtajan allekirjoittamaan vuokrasopimus ajaksi 1.2.2008 – 31.12.2011.

 

Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1477 §

VAPAARAHOITTEISTEN PALVELUSSUHDEASUNTOJEN VUOKRAN TARKISTAMINEN

 

Khs 2007-2539

Esityslistan asia Sj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mattheiszen Leena, työmarkkinalakimies, puhelin 310 37963

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1478 §

SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB:S BOLAGSSTÄMMA

SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB:N YHTIÖKOKOKOUS

 

Stn/Khs 2007-2462

Ärende Sj/3 på föredragningslistan

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt ålägga förvaltningscentralens rättstjänst att företräda staden vid Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s bolagsstämma 27.11.2007 och uppmana företrädaren för staden att föreslå Henrika Bargum till medlem av bolagets styrelse för den mandattid som inleds vid bolagsstämman.

 

Protokollsutdrag till rättstjänst, den utsedda personen, aktiebolaget och utbildningsverket. 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n 27.11.2007 pidettävässä yhtiökokouksessa ja kehottaa kaupungin edustajaa esittämään, että yhtiön hallituksen yhdeksi jäseneksi valitaan Henrika Bargum yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote oikeuspalveluille, nimetylle henkilölle, yhtiölle sekä opetusvirastolle.

 

Tilläggsuppgifter:
Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Bilaga 2 / Liite 2

 

 

1479 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus

1.11.2007

eläintarhan johtokunta

8.11.2007

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

6.11.2007

 

 

eläintarhan johtaja

12. ja 14.11.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

9. ja 12. – 16.11.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

9. – 13.11.2007

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

9. – 12.11.2007

museonjohtaja

7. – 13.11.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

9.11.2007

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

7.11.2007

taidemuseon johtaja

8. – 11.11.2007

tietokeskus

 

- johtaja

7.11.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1480 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45272/15 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11714)

 

Khs 2007-2190

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45272 tontin nro 15 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 27.9.2007 päivätyn piirustuksen nro 11714 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1481 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45456/27 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11713)

 

Khs 2007-2191

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45456 tontin nro 27 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 27.9.2007 päivätyn piirustuksen nro 11713 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1482 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE PEAB SEICON OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-1962

Esityslistan asia Kaj/3

 

Kaupunginhallitus päätti, että se palauttaa asian rakennusvalvontavirastoon uudelleen valmisteltavaksi.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1483 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE INTER-CULTUR R.Y:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-2109

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Inter-Cultur R.Y:lle haettuun toimenpiteeseen 16. kaupunginosan korttelin nro 726 tontille nro 6 ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 3.5.2007 päivätyn suunnitelman periaatteita kuitenkin niin, että autopaikat toteutetaan vähimmäismäärän mukaan 2 ap rakennukseen ja 3 ap tontille ja, että tontin eteläreunan piharakenteet istutuksineen säilytetään.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1484 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY KORKEAVUORENKATU 45:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-1964

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Korkeavuorenkatu 45:lle haettuun toimenpiteeseen 3. kaupunginosan korttelin nro 49 tontille nro 3.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1485 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ONNIN AUTO OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-2187

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Onnin Auto Oy:lle haettuun toimenpiteeseen 39. kaupunginosan korttelin nro 39375 tontille nro 10 ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 12.9.2007 päivättyä suunnitelmaa ja rakennusluvan yhteydessä esitetään hyväksyttävä pihasuunnitelma.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1486 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY UNIONINKATU 14:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-1965

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Unioninkatu 14:lle haettuun toimenpiteeseen 3. kaupunginosan korttelin nro 53 tontille nro 4.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1487 §

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE HELSINGIN SEUDUN LENTOKENTTÄSELVITYKSESTÄ

 

Khs 2007-1822

Esityslistan asia Kaj/8

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1488 §

SIILITIEN KIINTEISTÖT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-791, 2007-814

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Siilitien Kiinteistöt Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 28.11.2007.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Hannu Halmeen tilalle Veli-Heikki Klemetin.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Pakarinen-Hellsten Päivi, vs.apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 40350

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1489 §

LAUSUNTO SUOMENLINNAN MAAILMANPERINTÖKOHTEEN SUOJAVYÖHYKKEEN (BUFFER ZONE) RAJAUKSEN TARKISTAMISESTA

 

Khs 2007-2250

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiassa Museovirastolle seuraavan­sisältöisen lausunnon:

 

Helsingin kaupunginhallitus toteaa, että tilanteessa, jossa Suomenlinna liitettiin UNESCOn maailmanperintöluetteloon joulukuussa 1991, hake­musasiakirjojen liitteenä oli vain kartta ja selostus maailmanperintöalueen rajoiksi. Sen sijaan mitään selvityksiä suojavyöhykkeestä ja sen vaikutuksista tai siihen ei liittyvää päätöstä ei hakemukseen liittynyt.  Museovirasto laati (UNESCOn) erillisestä pyynnöstä selostuksen ja kartan suojavyöhykkeestä. Rajaus on tässä kartassa epäselvä eikä suojavyöhykkeen käsite ollut 1990-luvun alussa vakiintunut. Käsitteen sisältö on maailmanperintökomitean piirissä sittemmin kehittynyt ja
Museoviraston mukaan suojavyöhyke on kaikissa kohteissa nykyään pakollinen.

 

Museovirasto on Helsingin yleiskaava 2002:sta antamassaan lausunnossaan todennut, että Suomenlinnalle tulee määritellä kaavassa suojavyöhyke ja se tulee karttaliitteineen lisätä kaavaselostukseen. Suojavyöhykkeellä on tärkeä merkitys Suomenlinnan ainutlaatuisen linnoitushistorian, maisemallisen ja merellisen aseman turvaamiseen ja suojaamiseen. Alueella ei saa rakentaa sellaisia rakennuksia tai rakenteita, jotka vähentävät Suomenlinnan arvoa linnoitusarkkitehtuurin muistomerkkinä tai vaikeuttavat linnoituksen alkuperäisen toiminnan ymmärtämistä.

 

Suomenlinnan asemakaava on valmisteilla. Suomenlinnan asemakaavoitusta koskevassa viranomaisneuvottelussa on sovittu, että suojavyöhykkeen rajat määritellään asemakaavoituksen yhteydessä. Suojavyöhykkeen rajaus tullaan liittämään asemakaavan selostukseen.

 

Helsingin kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että suojavyöhykettä ei vahvisteta UNESCOlle ennen kuin vyöhykkeen rajausvaihtoehdot ja vyöhykkeestä aiheutuvat vaikutukset vyöhykkeen sisälle jäävien alueiden rakentamiseen tai muuhun käyttöön on asemakaavoituksessa tarkemmin selvitetty. Seuraavassa on tarkasteltu muutamia selvitettäviä asiakokonaisuuksia.

 

Suojavyöhykettä määritettäessä on huomioitava eteläisen ja itäisen Helsingin kaupunkirakenteen kehittäminen ja tulevaisuuden joukkoliikenneratkaisut. Laajasalon Kruunuvuorenrannan sekä kauempana tulevaisuudessa myös Santahaminan mahdollinen uudisrakentaminen edellyttävät toimivia joukkoliikenneratkaisuja. Näiden alueiden kestävät joukkoliikenneratkaisut perustuvat todennäköisesti raideliikenteen varaan, joka puolestaan edellyttää tarvittavia tunneli- ja/tai siltayhteyksiä. Vesiliikenteen kehittäminen edellyttää toimivia laituri- ja terminaalitoimintoja esimerkiksi Vasikkasaaressa ja Santahaminassa.

 

Helsingin Sataman toiminnan kannalta on tärkeää varmistaa, että suojavyöhykkeen rajat eivät jatkossa aiheuta haittaa Helsingin Sataman alusliikenteelle tai väylien huollolle.

 

Helsingin kaupungin liikennelaitos järjestää Suomenlinnaan ympäri­vuotista lauttaliikennettä osana Helsingin joukkoliikennejärjestelmää. Liikennelaitos ylläpitää ja kehittää lauttaliikenteessä tarvittavia laituri­rakenteita sekä laiturialueisiin liittyviä opastus- ja rahastusjärjestelmiä. Myös näiden toimintojen ja suojavyöhykkeen keskinäistä yhteensovitusta tulee tarkastella kaavoituksen yhteydessä.

 

Lausuntopyynnön liitteenä esitetty suojavyöhykealue on pienempi kuin vuoden 1991 liitekartassa. Rajauksen sisälle kuuluu alueita, joita ei ole Yleiskaava 2002:ssa määritelty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, sekä alueita, joille on osoitettu tulevaa maankäytön kehittämistä, kuten Vasikka­saari ja Santahamina. Vasikkasaari on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa itäosasta loma-asumisalueeksi ja Suomenlinnaan näkyvältä länsiosasta virkistysalueeksi. Santahamina on Yleiskaava 2002:ssa merkitty asunto- ja virkistysalueeksi muutettavaksi alueeksi, jos sotilasalue siirtyy pois. 

 

Toisin kuin lausuntopyynnössä todetaan, lausuntopyynnön liitteenä olevaa lopullista rajausta ei ole kaupunkisuunnitteluviraston lausunnon mukaan vielä hyväksytty virastossa. Rajauksen eri luonnoksia on ollut kaupunkisuunnitteluviraston käytettävissä ja keskustelua Museoviraston, Suomenlinnan hoitokunnan ja kaupunkisuunnitteluviraston välillä on käyty, mutta valmistelu on edelleen kesken.

 

Kaupunginhallitus toteaa yhteenvetona, että suojavyöhykkeen rajaaminen Suomenlinnan saariin ja vesialueelle on kaupungin tavoitteiden mukaista. Sen sijaan mahdollisia asuin- ja työpaikkarakentamiseen tai virkistyskäyttöön soveltuvaan maa-alueeseen, vesiliikenne- ja satamatoimintoihin sekä tuleviin joukkoliikenneratkaisuihin kohdistuvia suojavyöhykkeen vaikutuksia tulee vielä selvittää.

 

Helsingin kaupunginhallitus katsookin, että koska maailmanperintökohteen suojavyöhykkeen vaikutukset ja tulkinta ovat vielä epäselviä ja rajauksen valmistelu on vielä kesken, esitettyä rajausta ei vielä tässä vaiheessa voida puoltaa vahvistettavaksi. Rajauksen valmistelua tulee jatkaa yhteistyössä.

 

Kirje Museovirastolle ja pöytäkirjanote jäljennöksin lausunnosta kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle, ympäristökeskukselle, Helsingin Satamalle, liikennelaitokselle ja kaupunginmuseolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8

 

 

1490 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY KALASATAMAN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-2282

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Kalasatamalle haettuun toimenpiteeseen 10. kaupunginosan Kumpulan kylässä olevalle tilalle RN:o 3 edellyttäen, että rakentamisessa noudatetaan 9.7.2007 päivätyn suunnitelman periaatteita.

 


Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Sundman Mikael, projektipäällikkö, puhelin 310 37239
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1491 §

12.11.2007 pöydälle pantu asia

ASUNTOYKSIKÖN PERUSTAMINEN KIINTEISTÖVIRASTON TILAKESKUKSEN YHTEYTEEN

 

Khs 2007-1872

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa asunto-omaisuuden seurantaa, työsuhdeasuntojen ja asiakasasuntojen vuokrausta sekä asunto-osake-yhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistamista varten kiinteistöviraston tilakeskuksen yhteyteen vuoden 2008 alusta lukien erillisen asuntoyksikön.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että asuntoyksikön perustamises­sa edetään kiinteistölautakunnan toimenpide-ehdotusten mukaisesti kuitenkin niin, että 1.1.2008 alkaen asuntoyksikön hoidettavaksi siirtyvät sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen työsuhde- ja asiakasasunnot ja muiden hallintokuntien työsuhdeasuntojen välivuokraamisen tulee siirtyä asuntoyksikköön 1.1.2009 mennessä.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa ja henkilöstökeskusta selvittämään 1.1.2009 mennessä, miten ja missä parhaiten hoidetaan työsuhdeasuntojen ja vapaarahoitteisten vuokra-asun­to­jen asukasvalinta, asuntojen markkinointi ja asuntojenvälitys. Samassa yhteydessä olisi selvitettävä mahdollisuus siirtää liikelaitosten työsuhdeasunnot kiinteistöhallinnon piiriin.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa ja sosiaalivirastoa tekemään tarvittavat päätökset asuntoyksikköön siirtyvistä vakansseista.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, henkilöstökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle ja muille kaupungin hallintokunnille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että.sivun 89  2. kappaleen alku muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Kvston 14.11.2007 hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2008...”

 

Merkittiin, että Malinen teki Vehviläisen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen kolmannen kappaleen perään tulisi lisätä seuraava lause:

 

”Samassa yhteydessä olisi selvitettävä mahdollisuus siirtää liikelaitosten työsuhdeasunnot kiinteistöhallinnon piiriin.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Malisen ehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 14 – 1. Vähemmistöön kuului Lehtipuu.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1492 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

13.11.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

8.11.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

12., 13. ja 15.11.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

1461 §

VAL AV MEDLEM I STYRGRUPPEN FÖR UTREDNING AV

PRODUKTIONSORGANISATIONEN FÖR BYGGTJÄNSTER

 

Stn 2007-1705

Ärende Kj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt utse Maria Björnberg-Enckell i Jan D. Oker-Bloms ställe till medlem i styrgruppen för det beredningsarbete som gäller byggtjänster.

 

Protokollsutdrag till de ovannämnda personerna och till styrgruppen (sekreteraren Hannu Kurki).

 

Tilläggsuppgifter:

Kurki Hannu, specialplanerare, telefon 310 36285

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Otto Lehtipuu

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Juha Hakola

Osku Pajamäki

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  27.11.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1452-1459, 1462-1467, 1469, 1471, 1475, 1477, 1479, 1482-1487, 1489-1490 ja 1492 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1480 – 1481 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1452-1459, 1462-1467, 1469, 1471, 1475, 1477, 1479, 1482-1487, 1489-1490 och 1492 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1480-1481 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.