Kokousaika

12.11.2007 kello 16.00 – 17.15

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

 

 

 

Muut

Bogomoloff, Harry

kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 1427 ja 1441-1451 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1414-1415,


1416,


1424-1430, 

 Sauri

 

 

1431,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1432-1434, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
1417,


1435-1437, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


1438-1442, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
1418-1423,


1443-1451, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1414

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1415

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1416

Kj/1

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

1417

Stj/2

Sosiaalijohtosäännön muuttaminen

 

1418

Kaj/3

Länsi-Pasilan toimistotontin myyminen saksalaiselle DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds M.B.H -nimiselle kiinteistörahastolle

 

1419

Kaj/4

Viikinmäen länsiosan kolmen asuinrakennusten tontin ja viiden autopaikkatontin vuokrausperusteet

 

1420

Kaj/5

Kruununhaan tontin 4/4 (Lampan talo) asemakaavan muuttaminen (nro 11623)

 

1421

Kaj/6

Kruununhaan tontin 4/4 (Lampan talo) vuokrausperusteet ja rakennusten myyminen

 

1422

Kaj/7

Munkkiniemen tonttien 30080/10 ja 30081/18 sekä katu- ja vesialueen asemakaavan muuttaminen (nro 11697)

 

1423

Kaj/8

Malmin tontin 38105/15 ja korttelin 38204 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11678)

 

1424

Kj/3

Esityksen tekeminen valtioneuvostolle ohjeistuksesta uusista EU-maista tulevien kerjäläisten suhteen

 

1425

Kj/4

Määrärahan myöntäminen Viikin esirakentamiseen 

 

1426

Kj/5

Kaupunginhallituksen kokousajat vuodenvaihteessa 2007-2008

 

1427

Kj/6

5.11.2007 pöydälle pantu asia

Kuntalain muutoksista aiheutuvat muutokset kaupungin liikelaitosten johtosääntöihin

 

1428

Kj/7

29.10.2007 ja 5.11.2007 pöydälle pantu asia

Strategiakokousasia: Aluerakentamisprojektien järjestäminen

 

1429

Kj/8

Eron myöntäminen hallintokeskuksen kaupunginsihteerille Marjatta Raunilalle ja viran täyttäminen

 

1430

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1431

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1432

Ryj/1

Lausunto Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Ilmailulaitos Finavian ympäristölupahakemuksesta

 

1433

Ryj/2

Lausunto Lahdenväylän (Vt 4) läntisen meluesteen rakentamista välillä Porvoonväylä - Suurmetsäntie koskevasta tiesuunnitelmasta

 

1434

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1435

Stj/1

Edustajien nimeäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2008-2011 sekä säätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2008

 

1436

Stj/2

Sopimus pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön perustamisesta

 

1437

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1438

Sj/1

Suur-Helsingin kansainvälisen kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n opetuksen järjestämislupahakemus

 

1439

Sj/2

Maa-alueen varaaminen Salmisaaresta liikuntahallin suunnittelua varten

 

1440

Sj/3

Erään luokanopettajan virantoimituksesta pidättäminen

 

1441

Sj/4

Selvityksen antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle erään luokanopettajan irtisanomista koskevassa asiassa

 

1442

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1443

Kaj/1

Oulunkylän eräiden kortteleiden (Vanha Maunula) rakennuskiellon pidentäminen (nro 11719)

 

1444

Kaj/2

Sopimuksen tekeminen Jekura Oy:n ja XXXX XXXX:n kanssa Kuusisaaren tontin 30081/18 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11697

 

1445

Kaj/3

Asuntotuotantotoimikunnan puheenjohtajan ja asiantuntijan vaihtaminen

 

1446

Kaj/4

Kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön viran haettavaksi julistaminen ja avoimen viran väliaikainen hoito

 

1447

Kaj/5

Scanwings Oy:n poikkeamishakemus ja hakemus suunnittelutarveratkaisua varten

 

1448

Kaj/6

Asuntoyksikön perustaminen kiinteistöviraston tilakeskuksen yhteyteen

 

1449

Kaj/7

SITA Finland Oy Ab:n poikkeamishakemus

 

1450

Kaj/8

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Aurinkopellon poikkeamishakemuksesta

 

1451

Kaj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1414 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Hakola) ja Malisen (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1415 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä

 

 

1416 - 1423 §

Kaupunginvaltuuston 28.11.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1416 §

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään aloitteen 2 osalta siten, että sivun 7 kolmanneksi kappaleeksi lisätään seuraava kappale:

 

”Mitä tulee Helsingissä valmistuvien vuokra-asuntojen määrään, rekisterin mukaan Helsingissä valmistuu vuonna 2007 yhteensä 1082 vuokra-asuntoa, joista ARA-tuotantoa on 859 kpl ja näistä nk. erityisryhmille (mm. opiskelijat ja vanhukset) tarkoitettuja asuntoja 367 kpl. Helsingin ATT:n rakennuttamana valmistuu yhteensä 453 vuokra-asuntoa, joista 94 asuntoa on tarkoitettu erityisryhmille (vanhusten palvelutalo).”

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

1417 §

Sosiaalijohtosäännön muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1418 §

Länsi-Pasilan toimistotontin myyminen saksalaiselle DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds M.B.H -nimiselle kiinteistörahastolle

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1419 §

Viikinmäen länsiosan kolmen asuinrakennusten tontin ja viiden autopaikkatontin vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1420 §

Kruununhaan tontin 4/4 (Lampan talo) asemakaavan muuttaminen (nro 11623)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1421 §

Kruununhaan tontin 4/4 (Lampan talo) vuokrausperusteet ja rakennusten myyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1422 §

Munkkiniemen tonttien 30080/10 ja 30081/18 sekä katu- ja vesialueen asemakaavan muuttaminen (nro 11697)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1423 §

Malmin tontin 38105/15 ja korttelin 38204 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11678)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

1424 §

ESITYKSEN TEKEMINEN VALTIONEUVOSTOLLE OHJEISTUKSESTA UUSISTA EU-MAISTA TULEVIEN KERJÄLÄISTEN SUHTEEN

 

Khs 2007-2402

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hakala Hannu, osastopäällikkö, puhelin 310 36015
Seppälä Johanna, erityissuunnittelija, puhelin 310 79780

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1425 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VIIKIN ESIRAKENTAMISEEN 

 

Khs 2007-2349

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2007 talousarvion alakohdasta 8 01 02 07, Viikki - Latokartanon esirakentaminen, 

 

590 000 euroa (alv=0) rakennusvirastolle käytettäväksi Viikki-Latokartano –alueen esirakentamiseen

 

Pöytäkirjanote rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle (Markku Miettinen), sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko), kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1426 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAJAT VUODENVAIHTEESSA 2007-2008

 

Khs 2007-2420

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pitää vuoden 2007 viimeisen kokouksensa maanantaina 17.12.2007 kello 16.00 ja vuoden 2008 ensimmäisen kokouksensa maanantaina 7.1.2008 kello 16.00.

 

Pöytäkirjanote lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1427 §

5.11.2007 pöydälle pantu asia

KUNTALAIN MUUTOKSISTA AIHEUTUVAT MUUTOKSET KAUPUNGIN LIIKELAITOSTEN JOHTOSÄÄNTÖIHIN

 

Khs 2007-2330

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä liitteenä olevan luonnoksen kaupungin liikelaitoksen johtosäännöksi tiedoksi.

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päätti antaa sääntötoimikunnalle valmisteluohjeeksi liikelaitosten johtokuntien jäsenmäärästä, että Helsingin Energian, Helsingin Sataman ja liikennelaitoksen johtokunnissa on yhdeksän jäsentä, Helsingin Veden ja palvelukeskuksen johtokunnissa seitsemän jäsentä ja muiden liikelaitosten johtokunnissa viisi jäsentä.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin liitteistä sääntötoimikunnalle, tekniselle lautakunnalle, satamalautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, liikepalvelulautakunnalle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle, Helsingin

Satamalle, liikennelaitokselle, palvelukeskukselle ja Helsingin Tekstiilipalvelulle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen toinen kappale kuutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Samalla kaupunginhallitus päättänee antaa sääntötoimikunnalle valmisteluohjeeksi liikelaitosten johtokuntien jäsenmäärästä, että Helsingin Energian, Helsingin Sataman ja liikennelaitoksen johtokunnissa on yhdeksän jäsentä, Helsingin Veden ja palvelukeskuksen johtokunnissa seitsemän jäsentä ja muiden liikelaitosten johtokunnissa viisi jäsentä.”

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 310 36009

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1428 §

29.10.2007 ja 5.11.2007 pöydälle pantu asia

STRATEGIAKOKOUSASIA: ALUERAKENTAMISPROJEKTIEN JÄRJESTÄMINEN

 

Khs 2007-173

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Merkittiin tiedoksi.

 

Merkittiin, että Vehviläinen ehdotti Ojalan kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi kaupunginhallitukselle päätösasiana.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vehviläisen ehdotuksen äänin 10 – 5. Vähemmistöön kuuluivat Kantola, Malinen, Ojala, Pajamäki ja Vehviläinen.

 

Vehviläinen jätti asiasta eriävän mielipiteen ja seuraavat perustelut:

 

”Merkittävyytensä vuoksi asia olisi tullut valmistella kaupunginhallitukselle normaalina päätösasiana.”

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050
Härkäpää Markus, kehittämispäällikkö, puhelin 310 36144

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1429 §

ERON MYÖNTÄMINEN HALLINTOKESKUKSEN KAUPUNGINSIHTEERILLE MARJATTA RAUNILALLE JA VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2007-2403

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Marjatta Raunilalle eron hallintokeskuksen kaupunginsihteerin virasta 1.12.2007 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti ottaa hallintokeskuksen kaupunginsihteerin virkaan 1.12.2007 lukien apulaiskaupunginsihteeri, oikeustieteen kandidaatti Riitta Venesmaan virkaa haettavaksi julistamatta 4764,67 euron suuruisen tehtäväkohtaisen palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti todeta, että Venesmaa on kaupungin palveluksessa ja esittänyt hyväksytyn selvityksen terveydentilastaan jo aikaisemmin.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille, hallintokeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja sen taloushallintopalvelulle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2 (Salassa pidettävä)

 

 

1430 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       5.11.2007

satamalautakunta                                                          6.11.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      5.11.2007

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        kansliapäällikkö

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1431 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1432 §

LAUSUNTO LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOLLE ILMAILULAITOS FINAVIAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-2015

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Ilmailulaitos Finavian ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Toiminta-alueen ympäristön maankäyttö

 

Malmin lentoaseman alueella on voimassa Yleiskaava 1992. Yleiskaavassa 1992 alue on merkitty liikennealueeksi, joka muutetaan asuntoalueeksi, jos yleiskaavakartalla osoitettu muu toiminta siirtyy alueelta pois. Helsingin kaupungin tavoitteena on ollut suunnitella Malmin lentokentän ja sen ympäristön alueelle pääosin kaupunkipientaloista rakentuva kaupunginosa noin 10 000 asukkaalle. Lentokenttäalueen lähialueille on jo laadittu asemakaavoja pääosin asumiseen.

 

Helsingin kaupunki on luovuttanut Malmin lentokentän alueen valtiolle. Lentokenttäalueen käyttö on olennaisesti muuttunut alkuperäisen sopimuksen mukaisesta käytöstä, minkä vuoksi kaupunginhallitus on 17.1.2005 päättänyt pyytää valtiota luovuttamaan Malmin lentoaseman alueen kaupungille 31.12.2010 mennessä.

 

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämän ja 16.8.2007 julkaistun Helsingin seudun lentokenttäselvityksen mukaan Malmin kentän nykyiset lentokone- ja helikopteritoiminnot olisi tarkoituksenmukaista sijoittaa uudelle kentälle Porvoon Backakseen.

 

Ympäristölupa                  Ottaen huomioon Malmin lentoasema-alueen suunniteltu maankäyttö, lentokenttäalueen luovutusajankohta sekä Helsingin seudun lentokenttäselvitys kaupunginhallitus katsoo, että ympäristölupa tulee myöntää määräaikaisena 31.12.2010 saakka.

 

Ympäristöluvan määräykset

 

Melu

 

Malmin lentoaseman selkein vaikutus nykyisen maankäytön kannalta on sen aiheuttama meluhaitta. Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaan mm. asumiseen käytettävillä alueilla on ohjeena, että melun keskiäänitaso saa olla ulkona enintään 55 dB. Kaupunginhallitus toteaa, että Malmin lentoaseman toiminnan aiheuttama melu ylittää läheisillä asuinalueilla edellä mainitun ohjearvon.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että uudessa ympäristöluvassa ei tule sallia melualueen laajenemista ja melulle altistuvien asukkaiden määrän kasvua. Pyrkimyksenä tulee olla, että valtioneuvoston päätöstä melutason ohjearvoista noudatetaan ja, että LAeq,7–22 55 dB:n meluvyöhyke ei ulottuisi asuinalueille lainkaan. Lentoaseman ympäristölupa tulisi myöntää enintään nykyisen laajuiselle toiminnalle.

 

Maakuntakaavassa esitetty lentomelualue LAeq,7–22 > 55 dB on otettava huomioon liikenteen kasvusuunnitelmissa siten, ettei lentomeluvyöhyke ylitä maakuntakaavan melurajoja. Lentomelualue on minimoitava mahdollisimman kapeaksi siten, että melualueella asuvien määrä on mahdollisimman pieni.

 

Toiminnasta koituvia meluhaittoja tulee ympäristölupaehdoissa rajoittaa erityisesti häiritsevimpien toimintojen, kuten laskukierroslentojen osalta. Yöaikana tulisi sallia vain pelastustoiminta ja hätätilanteiden lentotoiminta. Laskukierroslennot tulisi kieltää yleisinä juhlapäivinä.

 

Melulaskelmissa tulee ottaa huomioon kaikki alueen meluvaikutukset ja selvittää mahdollisten lentotoiminnan (mm. kiitoteiden käyttösuhteiden, konetyyppijakauman, keskimääräisten lentoreittien ja lentoprofiilien) muutosten vaikutukset melualueeseen. Lupaehtoihin tulee sisällyttää määräykset riittävän tiheästä melupäästötarkkailusta siten, että saadaan selkeä kuva todellisesta melutilanteesta ja sen kehittymisestä. Laskelmat on päivitettävä säännöllisesti. Jatkossa mahdollisesti tehtäviin meluselvityksiin olisi sisällytettävä myös hetkellisen melun (LMax  ja LAE) arviointi.

 

Ympäristöluvassa tulisi lisäksi määrätä lentojen vähimmäiskorkeuksien ja ohjattujen reittien entistä tarkemman noudattamisen valvonnasta.

 

Luonnonympäristö

 

Kaupunginhallitus katsoo, että Malmin lentoasemalle johtavaa matalalentoväylää tulisi tarkastella osana lentoaseman toimintaa ja ympäristölupa tulisi ulottaa koskemaan matalalentoväylän käyttöä. Asutukselle ja linnustolle aiheutuvien haittojen estämiseksi ympäristöluvassa tulisi olla määräys minimilentokorkeudesta.

 

Maaperä, pohja- ja pintavedet

 

Lentoaseman alueella sijaitsee polttoaineen jakeluasemia maakaluston ja lentokoneiden polttoainehuoltoa varten. Lupahakemuksessa esitetään, että nestemäisten kemikaalien sekä polttonesteiden vahinko- ja onnettomuustilainteiden varalle tulee olla riittävästi imeytysainetta ja muuta torjuntakalustoa. Kaupunginhallitus katsoo, että kemikaali- tai polttoainepäästöjen vesistöön joutumisen ehkäisemiseksi, vahinkojen torjuntatyön helpottamiseksi sekä vahinkojen rajaamiseksi kenttäalueelle tulisi rakentaa myös teknisiä järjestelmiä, esim. kentän sadevesiviemärien päihin ennen ojaan johtamista tulisi rakentaa suljettavat tarkastuskaivot tai sadevesiviemäreihin tulisi asentaa tarpeellinen määrä sulkuventtiilikaivoja.

 

Kaupunginhallitus katsoo lopuksi, että lentoasema-alueen maaperän pilaantuneisuus erityisesti toiminnanharjoittajien polttoaine- ja kemikaalisäiliöiden kohdalla tulisi pikaisesti selvittää. Ilmailulaitos vastaa kokonaisuudessaan Malmin lentoasema-alueen maaperän tutkimuksista ja puhdistamisesta vuokrasopimuksen päättyessä.

 

Kirje Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, pelastuslautakunnalle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1433 §

LAUSUNTO LAHDENVÄYLÄN (VT 4) LÄNTISEN MELUESTEEN RAKENTAMISTA VÄLILLÄ PORVOONVÄYLÄ - SUURMETSÄNTIE KOSKEVASTA TIESUUNNITELMASTA

 

Khs 2007-1826

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Lahdenväylän meluesteiden rakentamista välillä Porvoonväylä - Suurmetsäntie koskevasta tiesuunnitelmasta Uudenmaan tiepiirille seuraavan lausunnon:

 

Vastauksena Uudenmaan tiepiirin esittämiin kysymyksiin Helsingin kaupunki toteaa seuraavaa:

 

Kaupunki toteuttaa hankkeen kustannuksellaan ja vastaa kaikista hankkeen aiheuttamista kuluista tienpitäjälle, lukuun ottamatta maapohjakorvauksia yksityisille maanomistajille.

 

Suunnitelman tarkoittamalla alueella ei tiedetä olevan kaupungin omistamia laitteita. Mikäli alueella kuitenkin tällaisia on, kaupunki siirtää, suojaa tai poistaa tällaiset laitteet siten, ettei niistä ole haittaa tiesuunnitelman mukaisen meluesteen tekemiseen.

 

Kaupunki luovuttaa tien tekemiseen tarvittavan omistamansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin, koska suunnitteilla oleva melueste on välttämätön, jotta uuden asemakaavan nro 11370 mukainen rakentaminen voidaan toteuttaa.

 

Tiehallinnon ja kaupungin välisessä 12.6.2007 pidetyssä kokouksessa todettiin, että tietoimitusta hakee ja tietoimituksen kustannukset maksaa tiehallinto. Tiehallinnon tulisi maksaa yksityisille maanomistajille maantietoimituksessa mahdollisesti määrättävät muutkin korvaukset kuin maapohjakorvaus.

 

Kaupunki on hankkinut Tapanilan kylän tilojen BJ.220 RN:o 11:47 ja Alppila RN:o 11:65 omistajalta työluvan, joka koskee autotallin pitämisestä Lahdenväylän tiealueella ja meluesteen rakentamista.

 

Tiesuunnitelma on voimassaolevan seutukaavan, maakuntakaavan sekä Helsingin yleiskaava 2002:n mukainen. Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu asemakaava, ja meluesteet sijoittuvat asemakaavassa esitetylle tiealueelle.

 

Kaupunki ilmoittaa, ettei tiesuunnitelman hyväksymiselle ole kaavoituksellisia esteitä.

 

Lisäksi Helsingin kaupunki toteaa, että Uudenmaan tiepiirin tulisi omalta osaltaan varautua meluntorjunnan rakentamiseen Jakomäen puolelle Lahdenväylää.

 

Kirje Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2- 7

 

 

1434 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                            6.11.2007

liikepalvelulautakunta                                                         6.11.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                 8.11.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1435 §

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN HELSINGIN KAUPUNGIN 400-VUOTISKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2008-2011 SEKÄ SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJAKSI VUODEKSI 2008

 

Khs 2007-2300

Esityslistan asia Stj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1436 §

SOPIMUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISYKSIKÖN PERUSTAMISESTA

 

Khs 2007-2317

Esityslistan asia Stj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1437 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta                                                                6.11.2007

 

sosiaalilautakunta

lasten päivähoitojaosto                                 7.11.2007

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1438 §

SUUR-HELSINGIN KANSAINVÄLISEN KRISTILLISEN KOULUN JA PÄIVÄKODIN KANNATUSYHDISTYS RY:N OPETUKSEN JÄRJESTÄMISLUPAHAKEMUS

 

Khs 2007-2042

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Suur-Helsingin kansainvälisen kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:lle opetuslautakunnan ehdotuksen mukaisen lausunnon.

 

Kirje Suur-Helsingin kansainvälisen kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:lle sekä pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1439 §

MAA-ALUEEN VARAAMINEN SALMISAARESTA LIIKUNTAHALLIN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2007-2362

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata YIT Rakennus Oy:lle Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelin nro 20786 kaavatontin nro 5 liikuntakeskuksen suunnittelua varten 1.11.2007 - 31.12.2009 väliseksi ajaksi seuraavin ehdoin:

 

1                          Varausmaksu ajalta 1.11.2007 – 31.12.2008 on 10 379,25 euroa ja se on maksettava 15.12.2007 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

Varausmaksu vuodelta 2009 on 8 896,50 euroa ja se on maksettava 15.2.2009 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

2                          Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varauspäivän päättymistä.

Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

3                          Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

4                          Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

 

Pöytäkirjanote liikuntavirastolle.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1440 §

ERÄÄN LUOKANOPETTAJAN VIRANTOIMITUKSESTA PIDÄTTÄMINEN

 

Khs 2007-1710

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että luokanopettaja XXXX XXXX pidätetään kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 47 §:n ja 48 §:n nojalla virantoimituksesta oikeudenkäynnin ajaksi 12.11.2007 lukien.

 

Pöytäkirjanote luokanopettaja XXXX XXXX:lle muutoksenhakuosoituksin, pöytäkirjanote opetusvirastolle, henkilöstökeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Sarvilinna Sami, kaupunginlakimies, puhelin 310 64874
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5 (Liite 5 salassa pidettävä)

 

 

1441 §

SELVITYKSEN ANTAMINEN HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE ERÄÄN LUOKANOPETTAJAN IRTISANOMISTA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2007-1710

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunnon mukaisen selityksen.

 

Pöytäkirjanote ja asiakirjat hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten, pöytäkirjanote opetusvirastolle ja


henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sarvilinna Sami, kaupunginlakimies, puhelin 310 64874
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4 (Liite 2 salassa pidettävä)

 

 

1442 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

opetuslautakunta

6.11.2007

- suomenkielinen jaosto

6.11.2007

 

 

ammattikorkeakoulu

 

- rehtori

5.10. – 1.11.2007

- johtava talouspäällikkö

5. – 16.10.2007

- hallintopäällikkö

6.11.2007

eläintarhan johtaja

1. ja 6.11.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

30. ja 31.10., 8.11.2007

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

2. ja 8.11.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

1., 5. ja 7.11.2007

museonjohtaja

5.11.2007

taidemuseon johtaja

1.11.2007

tietokeskus

 

- johtaja

30.10.2007

työterveysjohtaja

2.11.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1443 §

OULUNKYLÄN ERÄIDEN KORTTELEIDEN (VANHA MAUNULA) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11719)

 

Khs 2007-2316

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 28. kaupunginosan kortteleiden nro 28218, 28221, 28236, 28237, 28239–28243, 28270, 28272, 28274–28287, 28289 ja 28291 rakennuskieltoaikaa 7.1.2010 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1444 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN JEKURA OY:N JA JEREMIAS KURKELAN KANSSA KUUSISAAREN TONTIN 30081/18 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA NRO 11697

 

Khs 2007-2204

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Jekura Oy:n ja Jeremias Kurkelan kanssa esityslistan tämän asian liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tekemään siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1445 §

ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA ASIANTUNTIJAN VAIHTAMINEN

 

Khs 2007-332

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä vuoden 2008 lopussa päättyväksi toimikaudeksi asuntotuotantotoimikunnan puheenjohtajaksi Pekka Korpisen tilalle YTV:n yhteistyöjohtaja Hannu Penttilän ja määrätä asuntotuotantotoimikunnan pysyväksi asiantuntijaksi Matti Rytkölän tilalle kiinteistöviraston virastopäällikkö Mikael Nordqvistin.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, asuntotuotantotoimikunnalle, kiinteistövirastolle, rakennusvirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1446 §

KIINTEISTÖVIRASTON TONTTIOSASTON OSASTOPÄÄLLIKÖN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA AVOIMEN VIRAN VÄLIAIKAINEN HOITO

 

Khs 2007-2366

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa julistamaan kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön viran haettavaksi 14 päivän hakuajoin ja virkaan kuuluvin pätevyysvaatimuksin siten, että virasta maksettava kokonaiskuukausipalkka on 5 845,39 euroa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä kiinteistöviraston tonttiosaston apulaisosastopäällikkö Juhani Tuuttilan hoitamaan tonttiosaston osastopäällikön avointa virkaa 1.12.2007 alkaen kunnes virka tulee täytetyksi, kauintaan kuitenkin 30.4.2008 saakka.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Tuuttilalle maksetaan avoimen viran väliaikaisesta hoitamisesta 5 845,39 euron suuruista kokonaiskuukausipalkkaa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Juhani Tuuttilalle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1447 §

SCANWINGS OY:N POIKKEAMISHAKEMUS JA HAKEMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISUA VARTEN

 

Khs 2007-1967

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se päätöksen nro 2007-1967/526 mukaisesti myönnä suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamista rakennuskiellosta Malmin tilalle RN:o 091-418-3-223 haettuun toimenpiteeseen.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1448 §

ASUNTOYKSIKÖN PERUSTAMINEN KIINTEISTÖVIRASTON TILAKESKUKSEN YHTEYTEEN

 

Khs 2007-1872

Esityslistan asia Kaj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että

sivun 73 toisen kappaleen alku muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Khn talousarvioesityksessä vuodeksi 2008 on asuntoyksikön...”

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1449 §

SITA FINLAND OY AB:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1911

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2007-1911/526 mukaisena 31.12.2012 saakka edellyttäen, että toiminnan Viikintielle näkyvät alueet ja rakenteet pidetään asianmukaisessa kunnossa.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen toiseksi viimeinen sana huolitellussa muutetaan muotoon asianmukaisessa.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1450 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY AURINKOPELLON POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-1912

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Asunto Oy Aurinkopellolle haettuun toimenpiteeseen 54. kaupunginosan korttelin nro 54029 tontille nro 15.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1451 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

1.11.2007

kiinteistölautakunta

6.11.2007

rakennuslautakunta

6.11.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja


6.11.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Risto Rautava

Jouko Malinen

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  29.11.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1414-1424, 1426-1428, 1430-1439, 1441-1442, 1448 ja 1450-1451 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1447 ja 1449 §:t

 

 

 

 

suunnittelutarveratkaisun tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1449 §

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1443 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Suunnittelutarveratkaisun tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Suunnittelutarveratkaisun tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1414-1424, 1426-1428, 1430-1439, 1441-1442, 1448 och 1450-1451 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1447 och 1449 § i protokollet

 

 

 

 

avgöranden som gäller planeringsbehov (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1447 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1443 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Avgöranden som gäller planeringsbehov

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut rörande avgöranden som gäller planeringsbehov får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan på­verka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.