Kokousaika

29.1.2007 kello 16.00 – 19.30

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi osa 148 §)

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi osa 148 ja osa 149 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Lindeman, Jukka

varajäsen (paitsi osa 148 §)

 

 

Hiltunen, Tiina

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 121-128 ja osa 148-149 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies (paitsi 132 §)

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

Raivio, Tarja

tiedottaja

 

 

Rajajärvi, Tuomas

virastopäällikkö (149 §:n kohdalla)

 

 

Saarinen, Raimo

osastopäällikkö (149 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


121-122,


123-124,


129-133, 135, 148, 

 Korpinen

 

 

 

134,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
125-127,


136-142, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
128,


143-145, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


146, 149, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


147,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

121

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

122

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

123

Kj/1

Vuoden 2006 talousarvion eräiden määrärahojen käyttötarkoituksen muuttaminen

 

124

Kj/2

Vuoden 2006 talousarvioon merkittyjen eräiden määrärahojen ylittäminen sekä erään toimintakatteen vahvistaminen

 

125

Kaj/3

Kallion vesialueen (Eläintarhanlahti, ravintolapaviljonki) asemakaavan muuttaminen (nro 11562)

 

126

Kaj/4

Kallion tontin 299/5 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11554)

 

127

Kaj/5

Hermannin tontin 21007/1 ja korttelin 21015 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11481)

 

128

Sj/6

Latokartanon väestösuoja/liikuntahallin hankesuunnitelman hyväksyminen

 

129

Kj/3

Vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaalien 2007 yhteydessä järjestettävää ennakkoäänestystä varten ja jäsenten valinta asetettaviin toimikuntiin

 

130

Kj/4

Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2007 eduskuntavaaleja varten ja jäsenten valinta asetettaviin lautakuntiin

 

131

Kj/5

Sääntötoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2007 - 2008

 

132

Kj/7

Hallintokeskuksen oikeuspalveluiden kaupunginlakimiehen viran määräaikainen hoitaminen

 

133

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

134

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

135

Kj/10

Kaupunginjohtajan ilmoitus

 

136

Kaj/1

Yleisten alueiden ostaminen ja asemakaavan muutokseen nro 11481 liittyvän sopimuksen tekeminen valtion kanssa ns. Eelan alueella Hermannissa

 

137

Kaj/2

22.1.2007 pöydälle pantu asia

Alueen varaaminen Töölönlahdelta tanssimakasiinin suunnittelua varten

 

138

Kaj/3

22.1.2007 pöydälle pantu asia

Asuinkerrostalotontin myyminen Arabianrannasta As. Oy Helsingin Kaisloille

 

139

Kaj/4

22.1.2007 pöydälle pantu asia

Helsingin Energian hallinnassa olevan Asunto Oy Helsingin Kivelänkatu 5 - 7:n osakkeiden myyminen

 

140

Kaj/5

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Alppikiinteistöt Oy:n sekä NCC Rakennus Oy:n ja Asunto Oy Alppikyläntie 4:n välisessä kiinteistökaupassa

 

141

Kaj/6

Käpylän tontin 821/2 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11637)

 

142

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

143

Sj/1

Kaupungin edustajan nimeäminen Helsingin Ateljeetalosäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2007 - 2009

 

144

Sj/2

Työllistämistoimikunnan asettaminen vuosille 2007 - 2008

 

145

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

146

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

147

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

148

Kj/6

Strategiakokousasia: Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen jatkovalmistelun tilannekatsaus

 

149

Ryj/1

Strategiakokousasia: Ylijäämämassojen sijoituspaikkoja koskeva tilannekatsaus

 


 

121 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Rihtniemi) ja Malisen (varalla Kantola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

122 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

123 - 128 §

Kaupunginvaltuuston 14.2.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

123 §

Vuoden 2006 talousarvion eräiden määrärahojen käyttötarkoituksen muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 310 36279

 

124 §

Vuoden 2006 talousarvioon merkittyjen eräiden määrärahojen ylittäminen sekä erään toimintakatteen vahvistaminen

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään sivulta 5 ja 6 ja ehdotustaan sivulta 6 liitteen mukaisesti.

 

 

Lisätiedot:
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 310 36256
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276
Kivinen Riitta, erityissuunnittelija, puhelin 310 36284
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 310 36279

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

125 §

Kallion vesialueen (Eläintarhanlahti, ravintolapaviljonki) asemakaavan muuttaminen (nro 11562)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

126 §

Kallion tontin 299/5 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11554)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

127 §

Hermannin tontin 21007/1 ja korttelin 21015 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11481)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asian 6 ja rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan asian 1 esityslistan viimeisinä asioina.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

128 §

Latokartanon väestösuoja/liikuntahallin hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

129 §

VAALITOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN EDUSKUNTAVAALIEN 2007 YHTEYDESSÄ JÄRJESTETTÄVÄÄ ENNAKKOÄÄNESTYSTÄ VARTEN JA JÄSENTEN VALINTA ASETETTAVIIN TOIMIKUNTIIN

 

Khs 2007-162

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                    asettaa 26 vaalitoimikuntaa vuoden 2007 eduskuntavaa­lien yhteydessä laitoksissa järjestettävää ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten sekä

 

2                    valita jäsenet ja varajäsenet samoin kuin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat edellä mainittuihin vaalitoimikuntiin esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituiksi tulleille.

 

Lisätiedot:
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 169 3176

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

130 §

VAALILAUTAKUNTIEN ASETTAMINEN VUODEN 2007 EDUSKUNTAVAALEJA VARTEN JA JÄSENTEN VALINTA ASETETTAVIIN LAUTAKUNTIIN

 

Khs 2007-163

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita vuoden 2007 eduskuntavaalia varten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituiksi tulleille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään 14B, 16A, 34B, 49D ja 54C äänestysalueiden vaalilautakuntien kokoonpanojen osalta liitteen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 169 3176

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

131 §

SÄÄNTÖTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2007 - 2008

 

Khs 2007-166

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen sääntötoimikunnan, jonka tehtävänä on antaa lausunto kaupungin valmisteltavina olevista johtosäännöistä, niiden muutosehdotuksista ja Khn tarpeellisiksi katsomista muista säännöistä sekä tehdä ehdotuksia voimassa olevien sääntöjen tarkistamisesta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikuntaan seuraavat henkilöt:

 

Puheenjohtaja

Varajäsen

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

Jäsenet

 

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Jäppinen, Tuula

taloushallintopäällikkö

Hakala, Hannu

osastopäällikkö

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 


 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa toimikunnan kuulemaan asiantuntijoita ja nimeämään itselleen tarpeelliset sihteerit.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

132 §

HALLINTOKESKUKSEN OIKEUSPALVELUIDEN KAUPUNGINLAKIMIEHEN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN HOITAMINEN

 

Khs 2006-2293

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden johtavan kaupunginasiamiehen Harry Åhlgrenin edelleen hoitamaan kaupunginlakimiehen virkaa virkaan kuuluvin palkkaeduin siihen asti, kun kaupunginlakimiehen virkaan otettu ryhtyy virkaa hoitamaan, tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 30.4.2007 saakka.

 

Pöytäkirjanote viran hoitajaksi määrätylle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Åhlgren esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

 

”Kaupunginhallitus päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden johtavan kaupunginasiamiehen Harry Åhlgrenin edelleen hoitamaan kaupunginlakimiehen virkaa virkaan kuuluvin palkkaeduin siihen asti, kun kaupunginlakimiehen virkaan otettu ryhtyy virkaa hoitamaan, tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 30.4.2007 saakka.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

133 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       23.1.2007

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

134 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

135 §

KAUPUNGINJOHTAJAN ILMOITUS

 

Khs 2007-219

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi, että kaupunginjohtaja Jussi Pajunen on valittu Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvoston puheenjohtajaksi 28.11.2006.

 

 

LIITE

Liite 1

 

 

136 §

YLEISTEN ALUEIDEN OSTAMINEN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEEN NRO 11481 LIITTYVÄN SOPIMUKSEN TEKEMINEN VALTION KANSSA NS. EELAN ALUEELLA HERMANNISSA

 

Khs 2006-2756

Esityslistan asia Kaj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

137 §

22.1.2007 pöydälle pantu asia

ALUEEN VARAAMINEN TÖÖLÖNLAHDELTA TANSSIMAKASIININ SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2007-64

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Pekka Niskalle perustettavan Tanssimakasiini Oy:n lukuun Makasiinipuistosta esityslistan liitekartan mukaisen noin 1 270 m2:n suuruisen alueen sillä sijaitsevine rakennuksineen tanssikäytön ja musiikin esitystilan suunnittelemista varten 31.12.2007 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Alueen ja sillä sijaitsevan rakennuksen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, kaupunginmuseon ja alueen toteutusprojektin kanssa.

Suunnittelun lähtökohtana tulee olla rakennuksen vanhan ilmeen palauttaminen siten, että rakennus on arkkitehtonisesti, toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen. Suunnittelussa rakennuksen ulkoalueet ja kulku- ja huoltoyhteydet on sopeutettava Töölönlahden asemakaavan vaatimuksiin ja puiston suunnitelmiin. Rakennus tulee suunnitella ympärivuotiseen käyttöön.

Säilytettävän rakennuksen koko laajennuksineen ja vuokra-alueen rajat tarkentuvat jatkosuunnittelun yhteydessä.

2                    Hyväksyttävien suunnitelmien valmistuttua alue vuokrataan varauksensaajalle kolmen vuoden ajaksi kiinteistölautakunnan päättämästä ajankohdasta lukien edellisessä kohdassa mainitun rakennuksen peruskorjausta ja uudelleen rakentamista varten. Vuokralaisella on oikeus saada vuokrasopimus pidennetyksi olemaan voimassa 30 vuotta sen jälkeen, kun vuokra-alueella sijaitseva rakennus on peruskorjattu kaupungin hyväksymien suunnitelmien mukaiseen kuntoon. Alueen vuokra perustuu elinkustannusindeksin pisteluvun 100 mukaiseen pääoma-arvoon 21 euroa/k-m2.

3                    Kaupunki ei vastaa vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa syntyä siitä, ettei kaupunki saa omistukseensa varausaluetta rakennuksineen eikä vuokrasopimusta voida sen johdosta solmia.

 

Pöytäkirjanote Pekka Niskalle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kaupunginmuseolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että Moisio ehdotti Hellströmin kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi avoimen ideakilpailun järjestämistä varten.

 

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11 – 4. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Moisio, Lindeman ja Peltokorpi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

138 §

22.1.2007 pöydälle pantu asia

ASUINKERROSTALOTONTIN MYYMINEN ARABIANRANNASTA AS. OY HELSINGIN KAISLOILLE

 

Khs 2006-2757

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään As. Oy Helsingin Kaisloille 23. kaupunginosan korttelin nro 23124 tontin nro 38 seuraavin ehdoin:

 

1                    Kauppahinta on 2 520 000 euroa.

Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

2                    Mikäli kohteen lopullinen asuinrakennusoikeuden kerros-alaneliömetrimäärä ylittää tontin asemakaavan muutokseen nro 11499 merkityn asuinrakennusoikeuden kerros-alaneliömetrimäärän 3 600 k-m2, kaupungilla on oikeus periä ostajalta ylityksen osalta lisäkauppahintaa 700 euroa / k-m2.

Ostaja on mahdollisen lisäkauppahinnan määrittämistä varten velvollinen toimittamaan 2 kuukauden kuluessa kohteen rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta tiedon kohteen lopullisesta asuinrakennusoikeuden kerrosalaneliömetrimäärästä (k-m2) kiinteistöviraston tonttiosastolle.

Ostaja on velvollinen suorittamaan mahdollisen lisäkauppahinnan kiinteistöviraston tonttiosastolle viimeistään 5 kuukauden kuluessa kohteen rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta.

Myytävälle tontille mahdollisesti toteutettavien liike- ja palvelutilojen osalta peritään samaa kauppahintaa samojen periaatteiden mukaan kuin asuinrakennusoikeuden osalta.

Tontille sallitun asuin-, liike- ja palvelukerrosalan lisäksi rakennettavien mainittujen tilojen ulkopuolisten aputilojen tai muunkaan lisäkerrosalan osalta ei peritä kauppahintaa.

3                    Ostaja on velvollinen maksamaan kauppahinnan lisäksi kauppahinnalle laskettua kolmen (3 %) prosentin vuotuista korkoa 1.9.2005 alkaen kaupantekopäivään saakka.

4                    Omistus- ja hallintaoikeus tonttiin siirtyy ostajalle kauppa-kirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

5                    Ostaja on velvollinen noudattamaan tontinluovutuskilpailun (”Arabianrannan tontinluovutuskilpailu, tontti 23124/20, kilpailuohjelma 26.10.2004”) perusteella laadittua ja myyjän kanssa 24.5.2006 allekirjoitettua asemakaavan muutosehdotuksen nro 11499 mukaista suunnitellun tontin 23124/38 ostamista, suunnittelua ja rakentamista koskevaa varaussopimusta.

6                    Ostaja on velvollinen rakentamaan kaupan kohteena olevalle tontille vapaarahoitteisia erityisen korkeatasoisia omistusasuntoja.

7                    Mikäli ostaja ei noudata tämän kauppakirjan ehtoja, ostaja on velvollinen suorittamaan myyjälle mahdollisen vahingonkorvauksen lisäksi sopimussakkoa kulloinkin enintään viisisataatuhatta (500 000) euroa.

8                    Muutoin noudatetaan esityslistan liitteestä ilmeneviä kauppakirjan lisäehtoja sekä kaupungin kiinteistökaupoissa yleisesti noudatettavia ehtoja.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Asunto Oy Helsingin Kaisloille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

139 §

22.1.2007 pöydälle pantu asia

HELSINGIN ENERGIAN HALLINNASSA OLEVAN ASUNTO OY HELSINGIN KIVELÄNKATU 5 - 7:N OSAKKEIDEN MYYMINEN

 

Khs 2006-2764

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin Energian myymään Asunto Oy Helsingin Kivelänkatu 5 – 7:n koko osakekannan Parnassia Oy:lle sen ostotarjouksen mukaisesti 10 500 000 euron kauppahinnasta ja muuten liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisilla ehdoilla.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin Energian allekirjoittamaan kauppakirjan sekä hoitamaan yhtiön myyntiin liittyvät muut toimenpiteet sekä tekemään kauppakirjaan kaupantekohetken mukaiset tarkistukset ja mahdollisesti tarvittavat vähäiset muutokset.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Energiaa huolehtimaan siitä, että Kivelänkatu 5 – 7:stä poismuuttaville asukkaille tarjotaan tarvittaessa korvaavat työsuhdeasunnot.

 

Pöytäkirjanote Parnassia Oy:lle, tekniselle lautakunnalle, Helsingin Energialle kehotuksin saattaa kaupunginhallituksen päätös tiedoksi muille kuin voittaneen tarjouksen jättäneille, sekä kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Merkittiin, että Lindeman ehdotti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että Asunto Oy Helsingin Kivelänkatu 5 – 7:n koko osakekanta jää Helsingin Energian, Helsingin kaupungin tai sen tosiasiallisesti omistaman yhteisön omistukseen ja että asuntoja käytetään tulevaisuudessakin ensisijaisesti työsuhdeasuntoina.

 

Lindeman esitti vastaehdotukseen seuraavat perustelut:

 

”Vastustan Helsingin Energian työsuhdeasuntojen myyntiä. Kaupunki tarvitsee edelleen runsaasti työsuhdeasuntoja. Tätä todistaa sekin, että Helsingin Sanomien mukaan (21.1.07) kaupungin uuteen ohjelmaan ollaan ottamassa 150 työsuhdeasunnon vuosittaista rakentamistavoitetta.

 

Kauppakirjaluonnoksen mukaan Helsingin Energia sitoutuisi irtisanomaan nykyiset vuokrasopimukset, jotta koko kiinteistö vapautuisi uudelle omistajalle mahdollisimman joutuisasti. En pidä menettelystä, vaikka niille asukkaille, jotka irtisanotaan ja jotka ovat vielä työsuhteessa Helsingin Energiaan, tarjotaan huoneistoja korjausten jälkeen vuokrattavaksi. Huoneistot eivät olisi enää kuitenkaan työsuhdeasuntoja vaan normaaleja vuokra-asuntoja, jolloin vuokrat nousisivat tuntuvasti nykyisestä.

 

Perusteluissa sanotaan, että myynnin jälkeen Helsingin Energialle jää 48 työsuhdeasuntoa ja ne riittäisivät tyydyttämään Helsingin energian työsuhdevuokra-asuntokannan. Mitä tapahtuu, kun nämäkin kiinteistöt on lähivuosina korjattava. Myydänkö nekin? Pelkään, että nyt ollaan tekemässä ennakkopäätöstä myös tulevia myyntejä varten.

 

Ihmettelen, että varsin usein kaupungin vuokra-asuntoja korjattaessa kaupunki irtisanoo vuokrasopimukset ja siirtää vuokralaiset toisiin asuntoihin. Miksei peruskorjauksia voida tehdä siten kuin omistusasuntotaloissa, joissa voidaan asua koko erikoisjärjestelyin remontin ajan?”

 

Lindemanin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Lindeman ilmoitti ehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Merkittiin, että Vehviläinen ehdotti Malisen kannattamana seuraavan lisäyksen tekemistä päätösehdotukseen:

 

”Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa teknistä lautakuntaa valmistelemaan esityksen Helsingin Energian muiden työsuhdeasuntokäytössä olevien asunto-osakeyhtiöiden siirtämiseksi Kiinteistö Oy Auroranlinnaan, jotta pysyvä käyttö työsuhdeasuntoina turvataan.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vehviläisen ehdotuksen äänin 10 – 5. Vähemmistöön kuuluivat Kantola, Malinen, Lindeman, Hiltunen ja Vehviläinen.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8

 

 

140 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ALPPIKIINTEISTÖT OY:N SEKÄ NCC RAKENNUS OY:N JA ASUNTO OY ALPPIKYLÄNTIE 4:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-125

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeut­taan kiinteistö-kaupoissa, joissa Alppikiinteistöt Oy on 10.11.2006 myynyt määräalan Tapanilan kylän tilasta RN:o 7:241 ja määräosan tilan RN:o 7:241 määräalasta M603 NCC Rakennus Oy:lle omaan tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun sekä määräalat Tapanilan kylän tilasta RN:o 7:413 ja RN:o 7:241 sekä määräosan tilan RN:o 7:241 määräalasta M603 Asunto Oy Alppikyläntie 4:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, NCC Rakennus Oy:lle ja Asunto Oy Alppikyläntie 4:lle (c/o NCC Rakennus Oy).

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

141 §

KÄPYLÄN TONTIN 821/2 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11637)

 

Khs 2007-107

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 25. kaupunginosan korttelin nro 821 tontin nro 2 rakennuskieltoaikaa 21.2.2009 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

142 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta                                                                        23.1.2007

rakennuslautakunta                                                                       23.1.2007

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja                                                                               23.1.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

143 §

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HELSINGIN ATELJEETALOSÄÄTIÖN HALLITUKSEEN TOIMIKAUDEKSI 2007 - 2009

 

Khs 2006-2791

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimittää kaupungin edustajaksi Helsingin Ateljeetalosäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2007 – 2009 erityissuunnittelija Birgitta Rickmanin.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Ateljeetalosäätiölle, päätöksessä mainitulle henkilölle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

144 §

TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSILLE 2007 - 2008

 

Khs 2006-2480

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa työllistämistoimikunnan toimikaudeksi 2007 – 2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

 

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

 

 

Jouko Malinen (pj.)

Raine Manninen

Pauli Leppä-aho (vpj.)

Yamina Guerfi

Hermann Alatalo

Hilkka Laitinen

Helena Lauttanen

Heikki Luoma

Anita Vihervaara

Hannele Ugur

Sari Näre

Jaana Löppönen

Pekka Sormunen

Reiska Laine

Merja Lehmussaari

Reijo Kaunola

Anu Varila

Kimmo Rantanen

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä toimikunnan pysyviksi asiantuntijoiksi sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan Ilkka-Christian Björklundin, rahoitusjohtaja Tapio Korhosen, kehittämisjohtaja Paula Sermilän opetusvirastosta, aikuispalvelujohtaja Helinä Hulkkosen sosiaalivirastosta, henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon sekä työllisyysasioita valmistelevan kaupunginsihteerin Leena Mickwitzin.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kutsua pysyviksi asiantuntijoiksi Helsingin työvoimatoimiston johtajan ja TE–keskuksen työvoimaosaston osastopäällikön.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskuksen henkilöstön liikkuvuus -osastoa huolehtimaan työllistämistoimikunnan esittelijän ja sihteerin tehtävistä.

 

Kirje nro     Helsingin työvoimatoimistolle ja TE-keskukselle sekä pöytäkirjanote mainituille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

145 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                       24.1.2007

liikuntalautakunta                                                                           23.1.2007

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                      5. – 19.1.2007

- vararehtori 2.                                                                        11. – 15.1.2007

- johtava talouspäällikkö                                                                15.1.2007

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                         16., 19. ja 23.1.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus) 15., 16., 18., 19. ja 22.1.2007

museonjohtaja                                                                                 24.1.2007

taidemuseon johtaja                                                             18. – 25.1.2007

tietokeskus

- johtaja                                                                                    18. – 19.1.2007

työterveysjohtaja                                                                              23.1.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

146 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                         23.1.2006

yleisten töiden  lautakunta                                 25.1.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

147 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 23.1.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

148 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN JATKOVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2007-173

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Pajunen Jussi, kaupunginjohtaja, puhelin 310 36000

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

149 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: YLIJÄÄMÄMASSOJEN SIJOITUSPAIKKOJA KOSKEVA TILANNEKATSAUS

 

Khs 2003-1151, 2006-540

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä ylijäämämassojen sijoituspaikkoja koskevan tilannekatsauksen tiedoksi.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajaa tuomaan uuden tilannekatsauksen 31.5.2007 mennessä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa, kiinteistövirastoa ja rakennusvirastoa jatkamaan neuvotteluja erityisesti Espoon ja Vantaan kanssa näiden alueilla sijaitsevien ylijäämämassojen vastaanottopaikkojen ylijäämämassakapasiteetin osoittamiseksi tietyllä osuudella Helsingin kaupungin käyttöön.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa välittömästi käynnistämään tarkemman selvityksen toimenpide-ehdotuksineen puhtaiden maiden operointialueiksi soveltuvista paikoista Helsingin alueilla ylijäämämassatyöryhmän raportissa mainittujen sekä mahdollisten muiden kohteiden osalta sekä tekemään selvityksen muista ratkaisuista, joilla edistetään huonompilaatuisten maiden hyötykäyttöä.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen toiseksi kappaleeksi lisätään seuraava kappale:

 

”Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajaa tuomaan uuden tilannekatsauksen 31.5.2007 mennessä.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Risto Rautava

Jouko Malinen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  6.2.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 121-128, 133-137, 142 ja 145-149 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 141 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 140 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

121-128, 133-137, 142 och 145-149 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

141 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

140 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.