Kokousaika

5.11.2007 kello 16.00 – 18.05

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 1411 ja
osa 1413 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi osa 1413 §)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

(paitsi osa 1411 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Puoskari, Mari

varajäsen (paitsi 1411-1413 §)

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 1378-osa 1388 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 1393 ja osa 1400-1413 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 1378-osa 1388 ja osa 1411-1413 §)

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö (paitsi 1389-osa 1393 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

Tohmo, Kari

toimitusjohtaja (1411 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1378-1379,


1380-1384,
1386,


1388-1393, 1394-1395,
1411-1413, 

 Kokkonen

 

 

1396,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Kokkonen
1385, 1387,


1397-1398, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1399, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


1400-1403, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Haatainen
-,


1404-1410, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1378

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1379

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1380

Kj/1

Kaupunginmuseon johtokunnan jäsenen valinta

 

1381

Kj/2

Satamalautakunnan varajäsenen valinta

 

1382

Kj/3

Teknisen lautakunnan jäsenen valinta

 

1383

Kj/4

Vuoden 2008 tuloveroprosentin määrääminen

 

1384

Kj/5

Vuoden 2008 kiinteistöveroprosentin määrääminen

 

1385

Kaj/6

Vanhankaupungin asuinrakennusten tonttien 27925/1 ja 27926/1 vuokrausperusteet

 

1386

Kj/7

31.10.2007 pöydälle pantu asia

Talousarvio vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 - 2010

 

1387

Ryj/8

31.10.2007 pöydälle pantu asia

Helsingin sisäisen joukkoliikenteen tariffi vuonna 2008

 

1388

Kj/3

Kuntalain muutoksista aiheutuvat muutokset kaupungin liikelaitosten johtosääntöihin

 

1389

Kj/4

Lainan myöntäminen As Oy Helsingin Yläkivelle

 

1390

Kj/5

Vaalivalmistelutoimikunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

 

1391

Kj/6

Santahaminan vesihuoltoverkoston siirtäminen Helsingin kaupungin/Helsingin Veden omistukseen

 

1392

Kj/7

Määrärahan myöntäminen Arabianrannan esirakentamista ja pilaantuneen maaperän kunnostamista varten

 

1393

Kj/8

Rakennusrahastosuorituksen maksaminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle

 

1394

Kj/12

Kaupunginvaltuuston 31.10.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1395

Kj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1396

Kj/14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1397

Ryj/1

Tietoja Helsingin kaupungin energiankäytöstä vuodelta 2006

 

1398

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1399

Stj/1

Kaupunginhallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1400

Sj/1

Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset 2007 - 2009

 

1401

Sj/2

Henkilöstökorttiohjeet

 

1402

Sj/3

Osuuskunta Vanhakallion osuuskuntakokous

 

1403

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1404

Kaj/1

Rakennusvalvontataksan tarkistaminen

 

1405

Kaj/2

Asunto Oy Aleksis Kivensivun poikkeamishakemus

 

1406

Kaj/3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Yrjö Jahnssonin säätiön ja CapMan Real Estate I Ky:n välisissä kiinteistökaupoissa

 

1407

Kaj/4

Asuntotontin (kerrostalo) osto-option tarkentaminen Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa r.y:n kanssa

 

1408

Kaj/5

29.10.2007 pöydälle pantu asia

Docrates Oy:n, Varian Medical Systems Finland Oy:n, Insinööritoimisto Helsingin Projektisuunnittelu Oy:n ja Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n poikkeamishakemus

 

1409

Kaj/6

22.10.2007 ja 29.10.2007 pöydälle pantu asia

Tonttien varaaminen ja tontinluovutuskilpailun järjestäminen Viikin Latokartanossa Hitas-tuotantoa varten

 

1410

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1411

Kj/9

29.10.2007 pöydälle pantu asia

Strategiakokousasia: Kaupungintalokorttelien elävöittäminen

 

1412

Kj/10

29.10.2007 pöydälle pantu asia

Strategiakokousasia: Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen jatkovalmistelun tilannekatsaus

 

1413

Kj/11

29.10.2007 pöydälle pantu asia

Strategiakokousasia: Aluerakentamisprojektien järjestäminen

 


 

1378 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Wallden-Pauligin (varalla Rautava) ja
Peltokorven (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1379 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1380 - 1387 §

Kaupunginvaltuuston 14.11.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1380 §

Kaupunginmuseon johtokunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

1381 §

Satamalautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

1382 §

Teknisen lautakunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

1383 §

Vuoden 2008 tuloveroprosentin määrääminen

 

 

                                            Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa vuoden 2008 tuloveroprosentiksi 17,5 %.

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

1384 §

Vuoden 2008 kiinteistöveroprosentin määrääminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1385 §

Vanhankaupungin asuinrakennusten tonttien 27925/1 ja 27926/1 vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

Kaupunginjohtaja

 

1386 §

Talousarvio vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 - 2010

 

 

                                            Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2008–2010 kaupunginhallituksen mietinnön
nro 4–2007 mukaisena.

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1387 §

Helsingin sisäisen joukkoliikenteen tariffi vuonna 2008

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asiat 9 – 11 esityslistan viimeisinä asioina.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

1388 §

KUNTALAIN MUUTOKSISTA AIHEUTUVAT MUUTOKSET KAUPUNGIN LIIKELAITOSTEN JOHTOSÄÄNTÖIHIN

 

Khs 2007-2330

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 310 36009

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1389 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN AS OY HELSINGIN YLÄKIVELLE

 

Khs 2007-1839

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää As Oy Helsingin Yläkivelle 300 000 euron suuruisen lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 04 Myllypuroon rakennettavan ikäihmisten vuokra-asuntotalon rakentamiseen ja irtaimiston hankkimiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa kuitenkin niin, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

 

Lainan korko: Lainasta peritään peruskoron suuruinen korko.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi rakennettavaan kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat 100 %:n puitteissa Valtion asuntorahaston vahvistamasta hankinta-arvosta ja/tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen
oikeuspalveluita osastoa tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2- 3

 

 

1390 §

VAALIVALMISTELUTOIMIKUNNAN JÄSENEN JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA

 

Khs 2007-171

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                    myöntää Tatu Rauhamäelle vapautuksen vaalivalmistelutoimikunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista sekä

 

2                    valita nykyisen varajäsenen Tuomo Valveen uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi sekä  Paula Kylä-Harakan hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen vaalivalmistelutoimikuntaan vuoden 2008 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo) ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1391 §

SANTAHAMINAN VESIHUOLTOVERKOSTON SIIRTÄMINEN HELSINGIN KAUPUNGIN/HELSINGIN VEDEN OMISTUKSEEN

 

Khs 2007-2350

Esityslistan asia Kj/6

 

                                           Kaupunginhallitus päätti

 

                    hyväksyä Santahaminan vesihuoltoverkosto-omaisuuden siirron Senaatti-kiinteistöiltä Helsingin kaupungille/ Helsingin Vedelle 1.1.2010 alkaen liitteenä 1 olevan sopimusluonnoksen mukaisesti sekä 

 

                    oikeuttaa Helsingin Veden kaupungin puolesta allekirjoittamaan verkosto-omaisuuden siirtoon liittyvät sopimus- ja muut asiakirjat sekä sopimaan niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Vedelle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1392 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN ARABIANRANNAN ESIRAKENTAMISTA JA PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTAMISTA VARTEN

 

Khs 2007-295

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2007 talousarvion alakohdasta 8 01 02 06, Arabianrannan esirakentaminen, 

 

                      1 735 000 euroa (alv=0) rakennusvirastolle käytettäväksi Arabianrannan esirakentamiseen ja pilaantuneen maaperän kunnostamiseen.

 

Pöytäkirjanote rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle
(Juha T. Lahti), sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko), kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1393 §

RAKENNUSRAHASTOSUORITUKSEN MAKSAMINEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALOLLE

 

Khs 2007-19

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakassopimuksen mukainen rakennusrahasto-osuus 1 167 526 euroa saadaan maksaa vuoden 2007 talousarvion kohdalta 8 22 07, Arvopaperit, Musiikkitalo, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle, kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja taloushallintopalvelulle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1394 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 31.10.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 31.10.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 14.11.2007.

 

5–10             Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

4                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 14.11.2007.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

11                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

12, 13           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1395 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                     29.10.2007

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        kansliapäällikkö

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1396 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1397 §

TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIANKÄYTÖSTÄ VUODELTA 2006

 

Khs 2007-2331

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi energiasäästöneuvottelukunnan raportin “Tietoja Helsingin kaupungin energiankäytöstä vuodelta 2006“.

 

Pöytäkirjanote energiansäästöneuvottelukunnalle sekä jäljennöksin seurantaraportista kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1398 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                      1.11.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                    1.11.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1399 §

KAUPUNGINHALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                             30.10.2007

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                  17.10. ja 22.10.2007

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1400 §

KUNNALLISET VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSET 2007 - 2009

 

Khs 2007-2303

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi sopimuskaudeksi 1.10.2007 – 31.1.2010 solmitun kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen, kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen sekä yhteistoimintamenettelyä ja työelämän kehittämistä koskevat sopimukset 2007 – 2009.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta yhdessä virastojen ja liikelaitosten kanssa ryhtymään kaikkiin sopimuksista johtuviin täytäntöönpanotoimiin.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 310 37965
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1401 §

HENKILÖSTÖKORTTIOHJEET

 

Khs 2007-2284

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupungin henkilöstökortteja koskevat periaatteet seuraavasti:

 

Henkilökohtainen henkilöstökortti annetaan niille kaupungin palveluksessa oleville henkilöille,

 

-                                       joiden yhtäjaksoinen palvelussuhde kestää yli kuukauden ja

-                                       joiden säännöllinen keskimääräinen viikkotyöaika on vähintään 14 tuntia tai opettajilla 10 oppituntia.

 

Lisäksi henkilökohtainen henkilöstökortti annetaan pyydettäessä kaupungin palveluksesta kokoaikaiselle eläkkeelle siirtyvälle tai siirtyneelle henkilölle. Kortti on voimassa kauintaan siihen saakka, kunnes henkilö täyttää 68 vuotta.

 

Haltijakohtainen henkilöstökortti annetaan pyydettäessä niille kaupungin palveluksessa oleville henkilöille,

 

-                                       joiden palvelussuhde kestää yhtäjaksoisesti enintään kuukauden, sekä sellaiselle henkilölle,

 

-                                       jolle tarvitaan tilapäisesti henkilöstökortti siihen saakka, kunnes hän saa oman henkilökohtaisen korttinsa.

Henkilökohtaisen henkilöstökortin haltijalla on oikeus saada erikseen määritellyt, kaikkia kaupungin palveluksessa olevia henkilöitä koskevat henkilöstöetuudet. Haltijakohtaisen henkilöstökortin haltijalla on oikeus ruokailla Palmian henkilöstöravintoloissa tai sopimusruokaloissa kaupungin henkilöstölle vahvistetuilla ateriahinnoilla ateriavastikkeita koskevien päätösten mukaisesti.

 

Pyydettäessä henkilökohtaisen tai haltijakohtaisen henkilöstökortin haltijan on todistettava henkilöllisyytensä.

 

Palvelussuhteen päättyessä omassa virastossa tai liikelaitoksessa henkilöstökortti on palautettava sen antajalle.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että tämä päätös tulee voimaan 1.1.2008 ja on voimassa enintään 31.12.2015 saakka. Päätös kumoaa 29.11.2004, 1 472 §, tehdyn päätöksen siltä osin kuin se koskee henkilöstökortteja.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Anttonen Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 310 37964

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1402 §

OSUUSKUNTA VANHAKALLION OSUUSKUNTAKOKOUS

 

Khs 2007-2195

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Osuuskunta Vanhakallion osuuskunnan kokouksessa 14.11.2007 kello 9.00 ja siellä toimimaan niin, että

 

-                                       Osuuskunta Vanhakallion hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ei myönnetä tili- ja vastuuvapautta vuodelta 2004 eikä myöskään vuodelta 2005 osuuskunnan selvitystilaan asettamista edeltävältä ajalta ja

-                                       että Osuuskunta Vanhakallion hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa kohtaan ei esitetyn selvityksen perusteella nosteta vahingonkorvauskannetta.

 

Pöytäkirjanote Osuuskunta Vanhakalliolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1403 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus

18.10.2007

kaupunginmuseon johtokunta

30.10.2007

kaupunginorkesterin johtokunta

23.10.2007

liikuntalautakunta

30.10.2007

 

 

henkilöstökeskus

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

29.10.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

24. ja 30.10.2007

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

24. ja 31.10.2007

museonjohtaja

29.10.2007

kaupunginorkesterin intendentti

24. – 30.10.2007

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

25. ja 31.10.2007

taidemuseon johtaja

23. – 31.10.2007

tietokeskus

 

- tietohuoltopäällikkö

23.10.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1404 §

RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN

 

Khs 2007-2270

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rakennusvalvontataksan esityslistan tämän asian liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Tarkistetut taksat ovat voimassa 1. päivästä tammikuuta 2008 alkaen.

 

Kuulutetaan, pöytäkirjanote rakennuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tietokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1405 §

ASUNTO OY ALEKSIS KIVENSIVUN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1278

Esityslistan asia Kaj/2

 

Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1406 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN JA CAPMAN REAL ESTATE I KY:N VÄLISISSÄ KIINTEISTÖKAUPOISSA

 

Khs 2007-2294

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 29.8.2007 tehdyissä kiinteistökaupoissa, joissa Yrjö Jahnssonin säätiö on myynyt 3. kaupunginosan korttelin nro 50 tontin nro 5 sekä 22. kaupunginosan korttelin nro 22696 tontin nro 1 rakennuksineen CapMan Real Estate I Ky:lle perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja CapMan Real Estate I Ky:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1407 §

ASUNTOTONTIN (KERROSTALO) OSTO-OPTION TARKENTAMINEN VENÄLÄINEN HYVÄNTEKEVÄISYYSYHDISTYS SUOMESSA R.Y:N KANSSA

 

Khs 2007-574

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tarkentamaan Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa r.y.:lle vuokrattavan 21. kaupunginosan korttelin nro 21008 tontin nro 4 osto-optiota kuulumaan seuraavasti:

 

Vuokralaisella on oikeus ostaa kaupunginvaltuuston päätöksen 25.4.2007 (106 §) perusteella korttelin nro 21008 tontti nro 4 kaupungilta sen jälkeen, kun se on vuokrasopimuksen mukaisesti rakennettu ja hyväksytty otettavaksi käyttöön.

 

Tontin kauppahinta perustuu elinkustannusindeksin (loka-kuu 1951 = 100) pistelukua 100 vastaavaan asuinrakennusoikeuden yksikköhintaan 40 euroa/k-m2.

 

Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korjatun yksikköhinnan mukaan. Tällöin peritään kuitenkin vähintään indeksipiste-luvun 1664 mukaisesti korjattua yksikköhintaa.

 

Mikäli kohteen lopullinen asuinrakennusoikeuden kerros-alaneliömetrimäärä ylittää tontin asemakaavan muutokseen nro 10900 merkityn asuinrakennusoikeuden kerros-alaneliömetrimäärän 1 290 k-m2, kaupungilla on oikeus periä ostajalta ylityksen osalta lisäkauppahintaa vastaavin perustein.

 

Myytävälle tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, julkisten lähipalvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peritään samaa kauppahintaa samojen periaatteiden mukaan kuin asuinrakennusoikeuden osalta.

 

Tontille sallitun asuin-, liike- ja mainitun palvelukerrosalan lisäksi rakennettavien mainittujen tilojen ulkopuolisten apu-tilojen tai muunkaan lisäkerrosalan osalta ei peritä kauppa-hintaa.

 

Mikäli vuokralainen ei käytä osto-optiota viiden vuoden kuluessa pitkäaikaisen vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien, osto-optio raukeaa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa r.y.:n kanssa korttelin nro 21008 tontin nro 4 lopullisen kauppakirjan sekä hyväksymään lopullisen kauppakirjan ehdot sekä perimään mahdollisen lisäkauppahinnan.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa r.y.:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1408 §

29.10.2007 pöydälle pantu asia

DOCRATES OY:N, VARIAN MEDICAL SYSTEMS FINLAND OY:N, INSINÖÖRITOIMISTO HELSINGIN PROJEKTISUUNNITTELU OY:N JA NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1970

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2007-1970/526 mukaisena ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 3.10.2007 päivättyä suunnitelmaa.

 

Merkittiin, että Hellström teki Ojalan kannattamana palautusehdotuksen, jonka mukaan asia tulisi palauttaa uudelleen valmisteltavaksi siten, että autopaikkojen määrää vähennetään.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Hellströnin palautusehdotuksen äänin 11 – 4. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu, Puoskari ja Ojala.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1409 §

22.10.2007 ja 29.10.2007 pöydälle pantu asia

TONTTIEN VARAAMINEN JA TONTINLUOVUTUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN VIIKIN LATOKARTANOSSA HITAS-TUOTANTOA VARTEN

 

Khs 2007-2206

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Viikin Latokartanon korttelin nro 36245 tontit nro 1 ja 2 varataan vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten hitas-ehdoin siten, että kohteesta järjestetään tontinluovutuskilpailu ja että kiinteistölautakunta valitsee parhaan ehdotuksen tekijän rakennuttajaksi. Korttelin nro 36245 tontilla nro 1 noudatetaan Hitas I -ehtoja ja korttelin nro 36245 tontilla nro 2 Hitas II ‑ehtoja.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1410 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

29.10., 30.10. ja 1.11.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1411 §

29.10.2007 pöydälle pantu asia

STRATEGIAKOKOUSASIA: KAUPUNGINTALOKORTTELIEN ELÄVÖITTÄMINEN

 

Khs 2007-173

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Tohmo Kari, projektinjohtaja, puhelin 310 25901

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1412 §

29.10.2007 pöydälle pantu asia

STRATEGIAKOKOUSASIA: PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN JATKOVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2007-173

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Pajunen Jussi, kaupunginjohtaja, puhelin 310 36000
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1413 §

29.10.2007 pöydälle pantu asia

STRATEGIAKOKOUSASIA: ALUERAKENTAMISPROJEKTIEN JÄRJESTÄMINEN

 

Khs 2007-173

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050
Härkäpää Markus, kehittämispäällikkö, puhelin 310 36144

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Irmeli Wallden-Paulig

Terhi Peltokorpi

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   13.11.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1378-1388, 1394-1401, 1403, 1405 ja 1409-1413 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1408 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1406 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 


 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 


 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1378-1388, 1394-1401, 1403, 1405 och 1409-1413 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1408 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1406 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 


 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 


 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 


 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 


 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.