Kokousaika

29.10.2007 kello 16.00 – 18.40

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 1374 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

(paitsi osa 1375 §)

 

 

Malinen, Jouko

(paitsi osa 1375 §)

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi osa 1375 §)

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen

 

 

Puoskari, Mari

varajäsen

 

 

Lindeman, Jukka

varajäsen

 

 

Enroth, Matti

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 1373-1377 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi 1352-1353 ja
osa 1375 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi osa 1357 ja
osa 1374 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 1373 ja osa 1375 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö (paitsi osa 1360-1363 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö (paitsi osa 1375 §)

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri (paitsi 1360 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri (paitsi osa 1374 §)

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri (paitsi osa 1374 §)

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri (paitsi osa 1367 §)

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Summanen, Juha

osastopäällikkö (1375 §:n kohdalla)

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

Nenonen, Kari

toimitusjohtaja (1373 §:n kohdalla)

 

 

Toivola, Matti

toimitusjohtaja
(1374 ja 1373 §:n kohdalla)

 

 

Eskelinen, Jarmo

johtaja (1374 §:n kohdalla)

 

 

Malmivirta, Martti

konsultti (1374 §:n kohdalla)

 

 

Tukia, Helena

projektipäällikkö (1374 §:n kohdalla)

 

 

Tohmo, Kari

toimitusjohtaja (1375 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1352-1353,


-,


1360-1364, 1373-1377, 

 Sauri

 

 

 

1365,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
1354-1356,


1366-1368, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
1357,


1369, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
1358,


1370, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi

 


Haatainen
1359,


1371-1372, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1352

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1353

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1354

Kaj/1

Heltech Haagan koulutusyksikön peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1355

Kaj/2

Konalan tonttien 32019/5 - 7 ja kortteleiden 32020 - 32024 ym. alueiden (Sänkitien, Sotilaspellontien ja Vanhan Hämeenkyläntien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11645)

 

1356

Kaj/3

Viikin tonttien 36223/3 ja 4 sekä puistoalueen (Latokartanon vanhusten palvelutalo) asemakaavan muuttaminen (nro 11665)

 

1357

Ryj/4

MetropoliLab-liikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta

 

1358

Stj/5

Lasten ja nuorten korvatautien erikoisalan toiminnan siirtäminen HUS:n tehtäväksi

 

1359

Sj/6

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

1360

Kj/8

Eron myöntäminen hallintokeskuksen kaupunginsihteerille Anneli Frantsille sekä viran haettavaksi julistaminen

 

1361

Kj/9

22.10.2007 pöydälle pantu asia

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokouksen edustajien valitseminen

 

1362

Kj/10

Kaupunginvaltuuston 24.10.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1363

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1364

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1365

Kj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1366

Kaj/1

Docrates Oy:n, Varian Medical Systems Finland Oy:n, Insinööritoimisto Helsingin Projektisuunnittelu Oy:n ja Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n poikkeamishakemus

 

1367

Kaj/2

22.10.2007 pöydälle pantu asia

Tonttien varaaminen ja tontinluovutuskilpailun järjestäminen Viikin Latokartanossa Hitas-tuotantoa varten

 

1368

Kaj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1369

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1370

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1371

Sj/1

22.10.2007 pöydälle pantu asia

Kaupungin edustajien nimeäminen Teatterimuseon säätiön edustajistoon kolmivuotiskaudeksi 2008-2010

 

1372

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1373

Kj/3

Strategiakokousasia: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) uudistuksia koskeva tilannekatsaus

 

1374

Kj/4

Strategiakokousasia: Terveellinen kaupunginosa -kehityshanke

 

1375

Kj/5

Strategiakokousasia: Kaupungintalokorttelien elävöittäminen

 

1376

Kj/6

Strategiakokousasia: Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen jatkovalmistelun tilannekatsaus

 

1377

Kj/7

Strategiakokousasia: Aluerakentamisprojektien järjestäminen

 


 

1352 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hellströmin (varalla Enroth) ja Oker-Blomin (varalla Peltokorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1353 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1354 - 1359 §

Kaupunginvaltuuston 14.11.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1354 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 22.10.2007 pöydälle pantu asia
Heltech Haagan koulutusyksikön peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

Merkittiin, että Rautava teki Urhon kannattamana palautusehdotuksen, jonka mukaan asia tulisi palauttaa uudelleen valmisteltavaksi niin, että hankkeen tarvetta arvioidaan osana opetusviraston ammatillisen koulutuksen tilojen kokonaisselvitystä. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon teknisten alojen ammatillisen opetuksen kehittämistarpeet.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Rautavan ehdotuksen äänin 8–7. Vähemmistöön kuuluivat Koskinen, Oker-Blom, Peltokorpi, Rautava, Urho, Enroth ja Rihtniemi.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1355 §

Konalan tonttien 32019/5 - 7 ja kortteleiden 32020 - 32024 ym. alueiden (Sänkitien, Sotilaspellontien ja Vanhan Hämeenkyläntien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11645)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1356 §

Viikin tonttien 36223/3 ja 4 sekä puistoalueen (Latokartanon vanhusten palvelutalo) asemakaavan muuttaminen (nro 11665)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1357 §

MetropoliLab-liikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

1358 §

Lasten ja nuorten korvatautien erikoisalan toiminnan siirtäminen HUS:n tehtäväksi

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1359 §

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asiat 3 – 7 esityslistan viimeisinä asioina.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

1360 §

ERON MYÖNTÄMINEN HALLINTOKESKUKSEN KAUPUNGINSIHTEERILLE ANNELI FRANTSILLE SEKÄ VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

 

Khs 2007-2320

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Anneli Frantsille eron hallintokeskuksen kaupunginsihteerin virasta 1.1.2008 lukien ottaen huomioon eroilmoituksessa olevat ehdot.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginsihteerin viran kelpoisuusvaatimuksiksi ylemmän korkeakoulututkinnon sekä hyvän perehtyneisyyden kunnallishallintoon tai taidon ja kokemuksen sihteerin tehtävistä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta julistamaan kaupunginsihteerin viran julkisesti haettavaksi 14 päivän hakuajoin ja siten, että viran tehtäväkohtainen palkkaus on 4608,00 euroa kuukaudelta sekä 1.10.2007 voimaan tullut 3,4 %.n yleiskorotus.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainitulle ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1361 §

22.10.2007 pöydälle pantu asia

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN SEUTUKOKOUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2007-871

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita seuraavat 11 edustajaa ja 11 henkilökohtaista varaedustajaa 16.11.2007 klo 10.00 alkaen pidettävään Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokoukseen:

 

edustaja

varaedustaja

 

 

talouspäällikkö

toiminnanjohtaja

Minna Ruuth

Pirjo Tolvanen

 

 

liikennetoimittaja

toiminnanjohtaja

Esko Riihelä

Tuomo Valve

 

 

kansanedustaja

toimitusjohtaja

Juha Hakola

Harry Bogomoloff

 

 

taloustutkija

kansanedustaja

Hannele Luukkainen

Arja Karhuvaara

 

 

sähköasentaja

pääluottamusmies

Matti Taina

Satu Pikkarainen

 

 

erikoissairaanhoitaja

projektiassistentti

Tarja Tenkula

Anna Kirstinä

 

 

tutkija

 

Tero Tuomisto

Pentti Helo

 

 

kansanedustajan avustaja

tuottaja

Tapio Laakso

Kimmo Helistö

 

 

yliopiston lehtori

diplomi-insinööri

Sanna Hellström

Mari Puoskari

 

 

toimittaja

filosofian maisteri

Pekka Saarnio

Tiia Aarnipuu

 

 

varatuomari

dosentti

Marianne Österberg

Björn Fant

 

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleille sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyö-
valtuuskunnalle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1362 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 24.10.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 24.10.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote diplomi-insinööri Hannu Penttilälle sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

.

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

5                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

6                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

7                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle.

 

8                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle ja rakennusvirastolle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, ympäristökeskukselle, rakennusvirastolle ja Helsingin Vedelle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

13                 Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja yleisten töiden lautakuntaa huolehtimaan siitä, että Uutelan alueen tarpeeton autoliikenne ei lisäänny.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote muutoksenhakuosoituksin Atik Alille ym.

 

Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

Toivomusponnet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

15                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­joh­ta­jan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

16, 17           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

14                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Minna Murrolle sekä psykiatrian sairaanhoitaja, eläkeläinen Liisa Niekalle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

18, 19           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1363 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs 2007-2361

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen satamalautakunnan 23.10.2007 pöytäkirjan 174 §:n kohdalla tekemän päätöksen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kumota lautakunnan em. päätöksen ja palauttaa sen satamalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

 

Pöytäkirjanote satamalautakunnalle, Helsingin Satamalle, Alfons Håkans Oy Ab:lle, Varustamoliikelaitos Finstaship:lle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1364 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                     22.10.2007

satamalautakunta                                                        23.10.2007

-                      lukuunottamatta § 174

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta              24.10.2007

tekninen lautakunta                                                    23.10.2007

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        kansliapäällikkö

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1365 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1366 §

DOCRATES OY:N, VARIAN MEDICAL SYSTEMS FINLAND OY:N, INSINÖÖRITOIMISTO HELSINGIN PROJEKTISUUNNITTELU OY:N JA NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1970

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1367 §

22.10.2007 pöydälle pantu asia

TONTTIEN VARAAMINEN JA TONTINLUOVUTUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN VIIKIN LATOKARTANOSSA HITAS-TUOTANTOA VARTEN

 

Khs 2007-2206

Esityslistan asia Kaj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1368 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

23.10.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

18.10.2007

rakennuslautakunta

23.10.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

22., 23. ja 24.10.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1369 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                             23.10.2007

joukkoliikennelautakunta                                                    23.10.2007

liikepalvelulautakunta                                                         23.10.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                  25.10.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1370 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 23.10.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1371 §

22.10.2007 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TEATTERIMUSEON SÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON KOLMIVUOTISKAUDEKSI 2008-2010

 

Khs 2007-2251

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Teatterimuseon säätiön edustajistoon kaupungin edustajiksi toimikaudeksi 2008 – 2010 seuraavat kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

 

 

Jäsen

 

Varajäsen

Jukka Seppinen

Juho Romakkaniemi

 

Tuija Siltanen

Tanja Remes

 

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille sekä Teatterimuseon säätiölle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1372 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

nuorisolautakunta

25.10.2007

 

 

ammattikorkeakoulu

 

- rehtori

8. – 18.10.2007

- vararehtori 2.

17.10.2007

eläintarhan johtaja

18.10.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

18.10.2007

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

23.10.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

24.10.2007

museonjohtaja

15. ja 25.10.2007

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

22.10.2007

taidemuseon johtaja

16. – 22.10.2007

työterveysjohtaja

19.10.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1373 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN (HUS) UUDISTUKSIA KOSKEVA TILANNEKATSAUS

 

Khs 2007-173

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Pajunen Jussi, kaupunginjohtaja, puhelin 310 36000
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1374 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: TERVEELLINEN KAUPUNGINOSA -KEHITYSHANKE

 

Khs 2007-173

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä Terveellinen kaupunginosa
-hankkeesta saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1375 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: KAUPUNGINTALOKORTTELIEN ELÄVÖITTÄMINEN

 

Khs 2007-173

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Tohmo Kari, projektinjohtaja, puhelin 310 25901

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1376 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN JATKOVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2007-173

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Pajunen Jussi, kaupunginjohtaja, puhelin 310 36000
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1377 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: ALUERAKENTAMISPROJEKTIEN JÄRJESTÄMINEN

 

Khs 2007-173

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050
Härkäpää Markus, kehittämispäällikkö, puhelin 310 36144

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Sanna Hellström

Jan D. Oker-Blom

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  6.11.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1352-1359, 1362-1370 ja 1372-1377 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1352-1359, 1362-1370 och 1372-1377 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.