Kokousaika

22.10.2007 kello 16.00 – 17.13

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi 1326-1328 §)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 1326-1328 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 1345-1351 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi 1326-1327 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi osa 1337 §)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri (paitsi 1326-1327 §)

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

Tikka, Olavi

tulosryhmän johtaja (1329 §:n kohdalla)

 

 

Maidell, Jouni

projektinjohtaja (1329 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1326-1327,


1328,


1332-1334, 

 Sauri

 

 

 

1335.

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
1329-1330,


1336-1344, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1345-1347, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1348, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi

 


Haatainen
1331,


1349-1351, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1326

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1327

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1328

Kj/1

Liikuntalautakunnan varajäsenen valinta

 

1329

Kaj/2

Keskustan maanalaisen huoltoväylän hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

 

1330

Kaj/3

Heltech Haagan koulutusyksikön peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1331

Sj/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

1332

Kj/3

Terveellinen kaupunginosa -hankkeen rahoitus innovaatiorahaston varoilla

 

1333

Kj/4

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokouksen edustajien valitseminen

 

1334

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1335

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1336

Kaj/1

Tapaninkylän tontin 39335/9 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11671)

 

1337

Kaj/2

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Maunulan keskustan asemakaava-asiassa (nro 11326)

 

1338

Kaj/3

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Tuomarinkylän erityisalueen (Paloheinän jokamiesgolfkenttä) asemakaava-asiassa (nro 11519)

 

1339

Kaj/4

NCC Property Development Oy:lle toimitalon tutkimista ja suunnittelua varten varatun toimitilatontin varauksen jatkaminen

 

1340

Kaj/5

Ala-Malmin peruskoulun päärakennuksen ja liikuntasalisiiven perusparannus, hankesuunnitelman tarkistaminen

 

1341

Kaj/6

Tonttien varaaminen ja tontinluovutuskilpailun järjestäminen Viikin Latokartanossa Hitas-tuotantoa varten

 

1342

Kaj/7

Kiinteistö Oy Maunulan Asuntojen ylimääräinen yhtiökokous

 

1343

Kaj/8

15.10.2007 pöydälle pantu asia

Scanwings Oy:n poikkeamishakemus

 

1344

Kaj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1345

Ryj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä

 

1346

Ryj/2

Lausunto Turunväylän (Vt 1) meluesteiden rakentamista välillä Huopalahdentie - Tarvaspää koskevasta tiesuunnitelmasta

 

1347

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1348

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1349

Sj/1

Kaupungin edustajien nimeäminen Teatterimuseon säätiön edustajistoon kolmivuotiskaudeksi 2008-2010

 

1350

Sj/2

Edustajan valinta 9.11.2007 perustettavaan Suomen Lasten Parlamenttiin

 

1351

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1326 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hellströmin (varalla Moisio) ja Ojalan (varalla Peltokorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1327 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1328 - 1331 §

Kaupunginvaltuuston 14.11.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1328 §

Liikuntalautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1329 §

Keskustan maanalaisen huoltoväylän hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1330 §

Heltech Haagan koulutusyksikön peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1331 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

1332 §

TERVEELLINEN KAUPUNGINOSA -HANKKEEN RAHOITUS INNOVAATIORAHASTON VAROILLA

 

Khs 2007-943

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää terveyskeskukselle innovaatiorahastosta 100 000 euroa käytettäväksi Terveellinen kaupunginosa
–hankkeen valmisteluvaiheen
vuoden 2007 rahoitukseen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että selvitys Terveellinen kaupunginosa –hankkeen valmisteluvaiheen toteutumisesta ja vuoden 2007 varojen käytöstä on lähetettävä kaupunginhallitukselle 31.1.2008 mennessä.

 

Pöytäkirjanote terveyskeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja sen taloussuunnitteluosastolle, taloushallintopalvelulle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1333 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN SEUTUKOKOUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2007-871

Esityslistan asia Kj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1334 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 42 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        kansliapäällikkö

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1335 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 42 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1336 §

TAPANINKYLÄN TONTIN 39335/9 JA KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11671)

 

Khs 2007-1243

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 39. kaupunginosan korttelin nro 39335 tontin nro 9 ja katualueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 22.3.2007 päivätyn ja 20.9.2007 muutetun piirustuksen nro 11671 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1337 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA MAUNULAN KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11326)

 

Khs 2004-1897

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotuksen ja kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa viransijaisena johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausuman mukaisen lausunnon. 

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1338 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA TUOMARINKYLÄN ERITYISALUEEN (PALOHEINÄN JOKAMIESGOLFKENTTÄ) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11519)

 

Khs 2006-2090

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotuksen mukaisen lausunnon. 

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1339 §

NCC PROPERTY DEVELOPMENT OY:LLE TOIMITALON TUTKIMISTA JA SUUNNITTELUA VARTEN VARATUN TOIMITILATONTIN VARAUKSEN JATKAMINEN

 

Khs 2007-2202

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa NCC Property Development Oy:lle toimitalon tutkimista ja suunnittelua varten varatun 22. kaupunginosan korttelin nro 22400 suunnitellun tontin nro 1 varausta 31.12.2008 saakka entisin ehdoin ja seuraavalla lisäehdolla:

 

-                     Tontille sijoittuva pääkäyttäjäyritys on Alma Media Oyj.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, NCC Property Development Oy:lle ja Alma Media Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1340 §

ALA-MALMIN PERUSKOULUN PÄÄRAKENNUKSEN JA LIIKUNTASALISIIVEN PERUSPARANNUS, HANKESUUNNITELMAN TARKISTAMINEN

 

Khs 2007-1680

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Ala-Malmin peruskoulun päärakennuksen ja liikuntasiiven perusparannuksen 21.5.2007 päivätyn hankesuunnitelman tarkistuksen siten, että vielä perusparannettavan alueen laajuus on 1 304 brm2 ja koko hankkeen arvonlisäverolliset rakennuskustannukset ovat enintään 4 100 000 euroa kustannustasossa 8/2007.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetusvirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1341 §

TONTTIEN VARAAMINEN JA TONTINLUOVUTUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN VIIKIN LATOKARTANOSSA HITAS-TUOTANTOA VARTEN

 

Khs 2007-2206

Esityslistan asia Kaj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1342 §

KIINTEISTÖ OY MAUNULAN ASUNTOJEN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-928

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Maunulan Asuntojen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 26.10.2007.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi hallituksen varajäseneksi vuokralaisten edustajaksi Anne Vuoren.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainittujen asioiden lisäksi talotoimikunnille maksettavat kokouspalkkiot ja päättää niiden osalta seuraavaa:

 

-       Talotoimikunnille voidaan maksaa kokouspalkkiot siten, että palkkiollisia kokouksia on enintään kuusi vuodessa, mikäli yhtiön hallitus ei erityisestä syystä muuta päätä.  Päätös maksaa talotoimikunnalle palkkio enemmästä kuin kuudesta kokouksesta vuodessa tulee tehdä tapauskohtaisesti.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Maunulan Asunnoille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1343 §

15.10.2007 pöydälle pantu asia

SCANWINGS OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1967

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1344 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

17.10.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

11.10.2007

kiinteistölautakunta

16.10.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

16. ja 17.10.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1345 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KYMIJOEN-SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN VESIENHOIDON KESKEISISTÄ KYSYMYKSISTÄ

 

Khs 2007-1743

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä laaditusta yhteenvedosta seuraavan lausunnon:

 

Vesien tilaan liittyviä ongelmia erityisesti Helsingin alueella ovat Vantaanjoen tuoman hajakuormituksen aiheuttama merialueen rehevöityminen, Suomenlahden merenkulun aiheuttama onnettomuusriski, hulevesien aiheuttama hajakuormitus sekä purojen ja Vantaanjoen ajoittainen kuivuus, tulvat ja virtaamien äärevöityminen.

 

Helsingin kannalta oleellisin asia on hajakuormituksen vähentäminen. Kun Viikinmäen jätevedenpuhdistamon teho on saatu nostettua tasolle, jota ei järkevin kustannuksin voida enää juurikaan parantaa, Vantaanjoen tuoman ravinnekuorman merkitys korostuu. Vantaanjoen ravinnekuorma on moninkertainen Viikinmäkeen verrattuna ja vesiensuojelutoimenpiteet Vantaanjoen valuma-alueella ovat edenneet varsin hitaasti.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että joitain käsitteitä ja rajauksia olisi hyvä selkiyttää. Esimerkiksi puhuttaessa Suomenlahden ja Itämeren tilasta olisi tärkeää käsitellä erikseen Suomenlahtea tai Itämerta kokonaisuutena ja erikseen rantavesiä, sillä niihin voidaan eniten omin seudullisin toimin vaikuttaa. Tällä tavoin voitaisiin saada asenteet haja-asutusalueilla ja maataloudessa nykyistä myönteisemmiksi vesiensuojelutoimenpiteille. Rantavesien tilaan vaikuttavat toki jonkin verran myös suuret kuormittajat kuten Pietari ja Puola. Tältä osin keskeinen kysymys on, kuinka voitaisiin kansainvälisen yhteistyön kautta entistä tehokkaammin edistää päästöjen vähentämistä.

 

EU:n tai Itämeren suojelukomission tulisi teettää kansainvälinen auditointi samanaikaisesti kaikkien Itämeren rantakaupunkien osalta. Siinä selvitettäisiin mereen kulkeutuvat saastepäästöt ja säädösten puutteet.

 

Yhteenveto-julkaisussa voisi olla oma kappale myös elinympäristön palauttamisesta ja ennallistamisesta. Kalateidenkin merkitys jää vajaaksi, jos kutualueiden ja muun elinympäristön tilaan ei kiinnitetä riittävää huomiota.

 

Yhteenveto-julkaisun ”Vesistöjen ajoittainen kuivuus, tulvat ja virtavesien äärevöityminen” -osiossa tulisi huomioida tulva-alueet paremmin. Ranta-alueiden oikeanlainen huomiointi ja luonnontilaisten ranta-alueiden säästäminen on samalla mm. tulvatilanteisiin varautumista ja auttaa äärevien virtaamatilanteiden hallintaa. Varsinkin luonnollisten tulva-alueiden tunnistaminen ja huomiointi on tässä erityisasemassa. Tulvillakin on oma merkityksensä luonnon monimuotoisuudelle. Osa eliölajeista on sopeutunut tulva-alueisiin ja osa on suorastaan riippuvaisia säännöllisistä tulvista. Osa lajeista on nykyään uhanalaisia kärsittyään vesistön rakentamisesta.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että vesien suojelua ja ongelmien poistamista tulee tehostaa kaikin keinoin ja toimin. Helsingin osalta toimenpiteissä olisi tärkeää haja-asutusten jätevesijärjestelmien toimivuuden varmistaminen sekä Vantaanjoen valuma-alueen savialueilla kiintoaineen ja samalla ravinteiden huuhtouman vähentäminen. Kaupunkialueiden hulevesien hallinnassa olisi siirryttävä luonnonmukaiseen hulevesien käsittelyyn uusia alueita suunniteltaessa sekä mahdollisuuksien mukaan myös vanhoilla jo rakennetuilla alueilla (purojen ja ojien tulva-alueet, putkien avaaminen, sadevesien käyttäminen vesiaiheina jne.).

 

Helsingin ja Turun kaupunki ovat sopineet monista toimenpiteistä, millä parannetaan Itämeren tilaa. Yhtenä keinona on maanviljelyn ympäristöasioiden tehokkaampi huomioon ottaminen kaupungin omilla tiluksilla. Helsingin kaupunginjohtaja on huomioinut hankkeen tarvitseman rahoituksen kaupunginvaltuuston käsittelyyn saatettavassa ehdotuksessaan vuoden 2008 talousarvioksi.

 

Kaupunginhallitus katsoo edelleen, että olisi erittäin keskeistä selvittää erilaisten toimenpiteiden vastuulliset toimijat ja niiden rahoitus. Tärkeää olisi niin ikään selvittää, olisiko esimerkiksi lainsäädännön kautta tarpeen lisätä velvoitteita ja kannustimia vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamiseksi.

 

Helsingin kaupunki on parhaillaan laatimassa pienvesiohjelmaa sekä hulevesistrategiaa. Pienvesiohjelmassa toimenpiteinä on mm. kalaston nousuesteiden poistaminen, uoman muotoileminen ja mutkittelun lisääminen sekä kalaston elinolosuhteita helpottavat toimenpiteet. Muita toimenpiteitä on suojavyöhykkeiden lisääminen esimerkiksi purojen varsille. Lisäksi ehdotetaan lasketusaltaita ja kosteikkoja sekä tilan salliessa tulva-altaita tehtäväksi. Hulevesistrategiassa tultaneen määrittelemään tavoitteet ja yleiset periaatteet hulevesien hallintaa koskevissa kysymyksissä.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, liikuntalautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että sivun 61 loppuun lisätään seuraava kappale:

 

”EU:n tai Itämeren suojelukomission tulisi teettää kansainvälinen auditointi samanaikaisesti kaikkien Itämeren rantakaupunkien osalta. Siinä selvitettäisiin mereen kulkeutuvat saastepäästöt ja säädösten puutteet.”

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

1346 §

LAUSUNTO TURUNVÄYLÄN (VT 1) MELUESTEIDEN RAKENTAMISTA VÄLILLÄ HUOPALAHDENTIE - TARVASPÄÄ KOSKEVASTA TIESUUNNITELMASTA

 

Khs 2007-1719

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Turunväylän (Vt 1) meluesteiden rakentamista välillä Huopalahdentie - Tarvaspää koskevasta tiesuunnitelmasta Uudenmaan tiepiirille seuraavan lausunnon:

 

Vastauksena Uudenmaan tiepiirin esittämiin kysymyksiin Helsingin kaupunki toteaa seuraavaa:

 

Kaupunki osallistuu tien tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin ja korvauksiin suunnitelma-asiakirjojen liitteenä olevassa kustannus-jakoehdotuksessa nro B1 esitetyllä tavalla.

 

Johtojen ja laitteiden siirroista aiheutuvien kustannusten jaosta siltä osin kuin ne eivät sisälly hankkeen kokonaiskustannuksiin, tulee sopia Tiehallinnon ja kaupungin sekä niiden muiden omistajien kesken erikseen.

 

Hankkeesta vesihuollolle aiheutuvana muutostyönä on tiesuunnitelmassa esitetty vesijohdon siirtoa ja suojaamista plv 2230-2420, jätevesiviemärin suojaamista pl 1650 sekä sadevesiviemäreiden jatkamista pl 1840 ja 2000. Tulevassa rakennussuunnittelussa tulee vielä yksityiskohtaisemmin suunnitella vesihuollon muutosjärjestelyt. Vesihuollon osalta suunnitelmat tulee hyväksyttää Helsingin Vedellä.

 

Kaupunki vaatii korvausta hallinnollisella alueellaan tietarkoituksiin luovutettavasta maasta, ellei korvausta erikseen oteta huomioon tiepiirin ja kaupungin välisessä sopimuksessa. Korvausta vaaditaan, koska kustannusjaosta ei ole sovittu ja kaupungilla on maantielain perusteella oikeus korvaukseen.

 

Espoon alueella Helsingin kaupunkia on tarkasteltava tavallisena maanomistajana, ja Helsingin kaupunki vaatii korvausta tietarkoituksiin luovutettavasta maasta.

 

Kunnossapidon vastuurajat on sovittava hankkeen toteutuksen yhteydessä. Kaupunki ottaa hoitoonsa meluseinien ja meluvallien asutuksen puoleisten luiskien istutusten hoidon Helsingin kaupungin alueella. Yleisen tien puoleiset istutukset jäävät Tiehallinnon hoidettaviksi.

 

Tiesuunnitelma on voimassaolevan seutukaavan, maakuntakaavan sekä Helsingin yleiskaava 2002:n mukainen. Suunnittelualueella on voimassa vahvistetut asemakaavat, ja meluesteet sijoittuvat asemakaavoissa esitetylle tiealueelle.

 

Kaupunki ilmoittaa, ettei tiesuunnitelman hyväksymiselle ole kaavoituksellisia esteitä.

 

Lopuksi Helsingin kaupunki toteaa, että Turunväylän meluesteiden toteutus välillä Huopalahdentie – Tarvaspää tulee sisällyttää Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2009 – 2012. Kaupunki varautuu vuosien 2008–2010 taloussuunnitelmassa kaupungin osuuden rahoittamiseen vuosina 2008–2009.  Meluesteiden rakentaminen tulee aloittaa vuonna 2009.

 

Kirje Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille ja pöytäkirjanote Helsingin Vedelle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

1347 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                            16.10.2007

joukkoliikennelautakunta                                                 18.10.2007

yleisten töiden  lautakunta                                               18.10.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1348 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 16.10.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1349 §

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TEATTERIMUSEON SÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON KOLMIVUOTISKAUDEKSI 2008-2010

 

Khs 2007-2251

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1350 §

EDUSTAJAN VALINTA 9.11.2007 PERUSTETTAVAAN SUOMEN LASTEN PARLAMENTTIIN

 

Khs 2007-1849

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä seuraavat edustajat Suomen Lasten Parlamenttiin:

 

edustaja

 

varaedustaja

Jasmin Miah, 4. lk, Pohjois-Haagan ala-asteelta

Riikka Ritvanen, 4. lk, Pohjois-Haagan ala-asteelta

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa opetusvirastoa tekemään ilmoitus Suomen Lasten Parlamentille sekä tiedottamaan asiasta nimetyille.

 

Pöytäkirjanote opetusvirastolle ilmoituksen tekemistä ja nimetyille tiedottamista varten.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1351 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

17.10.2007

liikuntalautakunta

16.10.2007

opetuslautakunta

16.10.2007

- suomenkielinen jaosto

16.10.2007

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

9.10.2007

taidemuseon johtokunta

16.10.2007

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

16. – 17.10.2007

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

10., 12., 13. ja 16.10.2007

museonjohtaja

9., 15. ja 17.10.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

16.10.2007

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

12.10.2007

- apulaisrehtori

16.10.2007

taidemuseon johtaja

15.10.2007

työterveysjohtaja

12., 15. ja 16.10.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Terhi Peltokorpi

Sanna Hellström

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  30.10.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1326-1331, 1333-1335, 1337-1339, 1341, 1343-1349 ja 1351 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1336 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1326-1331, 1333-1335, 1337-1339, 1341, 1343-1349 och 1351 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1336 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.