Kokousaika

15.10.2007 kello 16.00 – 16.47

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

(paitsi 1310-1325 §)

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 1292-osa 1294 ja 1306-1325 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Saxholm, Tuula

talousarviopäällikkö (paitsi 1305-1325 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri (paitsi 1294 §)

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1292-1293,


1294,


1303,


1305-1308,

 

 Sauri

 

 

 

 

1309,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
1295-1302,


-,


1310-1316,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1304,


1317-1318,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,


1319-1320,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi

 


Kokkonen
-,


-,


1321-1325,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1292

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1293

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1294

Kj/1

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottaminen

 

1295

Kaj/2

Keskustan maanalaisen huoltoväylän hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

 

1296

Kaj/3

Alppiharjun toimitilatontin myyminen Helsingin Alppitalo Oy:lle

 

1297

Kaj/4

Hermannin kahden asuinkerrostalotontin vuokrausperusteet

 

1298

Kaj/5

Haagan korttelin nro 29015 asemakaavan muuttaminen (nro 11683)

 

1299

Kaj/6

Munkkiniemen korttelin 30014, tontin 30013/2 (entinen Kelan kerrostaloryhmä) sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11661)

 

1300

Kaj/7

Pitäjänmäen tontin 46001/4 asemakaavan muuttaminen (nro 11669)

 

1301

Kaj/8

Mellunkylän puisto-, urheilu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen ja tontin 47052/12 ja puisto- ym. alueiden (Kivikon liikuntapuisto) asemakaavan muuttaminen (nro 11670)

 

1302

Kaj/9

Vuosaaren kortteleiden nro 54325 - 54330 sekä virkistys- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen ja virkistys- ym. alueiden (Uutelan virkistysalue ja Aurinkolahden itäosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11510)

 

1303

Kj/1

Talousarvio vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 - 2010

 

1304

Ryj/2

Helsingin sisäisen joukkoliikenteen tariffi vuonna 2008

 

1305

Kj/3

Sisäisen valvonnan järjestäminen Helsingin kaupungissa

 

1306

Kj/4

8.10.2007 pöydälle pantu asia

Neuvottelevan viranhaltijan osa-aikaisen viran perustaminen hallintokeskukseen

 

1307

Kj/5

Kaupunginvaltuuston 10.10.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1308

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1309

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1310

Kaj/1

Kluuvin tonttien 2002/2, 3, 5, 7 ja 9 (Kameeli B-kortteli) määrääminen rakennuskieltoon (nro 11711)

 

1311

Kaj/2

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Kutomotie 2:n kanssa Pitäjänmäen tontin 46001/4 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11669

 

1312

Kaj/3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Outokumpu Oyj:n sekä Tero Kivisen välisessä kiinteistökaupassa

 

1313

Kaj/4

Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28:n poikkeamishakemus

 

1314

Kaj/5

Scanwings Oy:n poikkeamishakemus

 

1315

Kaj/6

8.10.2007 pöydälle pantu asia

Kannanotto XXXX XXXX:n, Atik Alin ja osakeyhtiö Ranta-Alin sekä XXXX ja XXXX XXXX:n muistutuksiin Vuosaaren Uutelan virkistysalueen ja Aurinkolahden itäosan asemakaava- ja asemakaavan muutosasiassa (nro 11510)

 

1316

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1317

Ryj/1

Sopimus Nuuksiokeskuksen toiminnan järjestämisestä

 

1318

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1319

Stj/1

Kaupungin edustajien nimeäminen Y-Säätiön valtuuskuntaan ja hallitukseen toimikaudeksi 2008-2009

 

1320

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1321

Sj/1

Maanvuokrasopimuksen tekeminen Lateppo Oy:n kanssa Puistolan Tennis- ja Palloiluhallitontista 40110/6

 

1322

Sj/2

Kaupungin edustajien nimeäminen Suomen Taideakatemian säätiön hallitukseen

 

1323

Sj/3

Vt Kauko Koskisen toivomusponsi: Pukinmäen ala-asteen koulun tilojen käyttö

 

1324

Sj/4

8.10.2007 pöydälle pantu asia

Jäsenten nimeäminen Akseli Gallen-Kallelan museosäätiön edustajistoon

 

1325

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1292 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lehtipuun (varalla Helistö) ja Vehviläisen (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1293 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1294 - 1302 §

Kaupunginvaltuuston 24.10.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1294 §

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottaminen

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että esityksen neljänteen kappaleeseen, sanan Piimies jälkeen, lisätään sulkuihin peruutti hakemuksensa.

 

Lisäksi esittelijä muutti päätösehdotusta siten, että ehdotuksen toisen kappaleen palkka muutetaan muotoon 11 181,36 euroa kuukaudelta.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Sippola-Alho esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1295 §

Keskustan maanalaisen huoltoväylän hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

 

 

Merkittiin, että esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1296 §

Alppiharjun toimitilatontin myyminen Helsingin Alppitalo Oy:lle

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

1297 §

Hermannin kahden asuinkerrostalotontin vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

1298 §

Haagan korttelin nro 29015 asemakaavan muuttaminen (nro 11683)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1299 §

Munkkiniemen korttelin 30014, tontin 30013/2 (entinen Kelan kerrostaloryhmä) sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11661)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1300 §

Pitäjänmäen tontin 46001/4 asemakaavan muuttaminen (nro 11669)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1301 §

Mellunkylän puisto-, urheilu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen ja tontin 47052/12 ja puisto- ym. alueiden (Kivikon liikuntapuisto) asemakaavan muuttaminen (nro 11670)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1302 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 8.10.2007 pöydälle pantu asia
Vuosaaren kortteleiden nro 54325 - 54330 sekä virkistys- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen ja virkistys- ym. alueiden (Uutelan virkistysalue ja Aurinkolahden itäosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11510)

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotusta edeltäväksi kappaleeksi lisätään seuraava kappale:

 

Khs ilmoittaa lisäksi, että päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä sen tarkoitus on kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja yleisten töiden lautakuntaa huolehtimaan siitä, että Uutelan alueen tarpeeton autoliikenne ei lisäänny.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

1303 - 1304 §

Kaupunginvaltuuston 31.10.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1303 §

Talousarvio vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 - 2010

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan liitteen mukaisesti.

 

LIITE                                  Liite 1

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1304 §

Helsingin sisäisen joukkoliikenteen tariffi vuonna 2008

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

1305 §

SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN HELSINGIN KAUPUNGISSA

 

Khs 2007-2016

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupungin virastoille ja laitoksille liitteen mukaisen Sisäinen valvonta Helsingin kaupungissa
–yleisohjeen.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaupungin virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Kyllönen Sari, sisäisen tarkastuksen päällikkö , puhelin 310 36582

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1306 §

8.10.2007 pöydälle pantu asia

NEUVOTTELEVAN VIRANHALTIJAN OSA-AIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN HALLINTOKESKUKSEEN

 

Khs 2007-2127

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa hallintokeskukseen sijoitettavaksi 1.1.2008 lukien neuvottelevan viranhaltijan viran, jonka tehtäväkohtainen palkka on 4400 euroa kuukaudessa, mikäli kaupunginvaltuusto tulee hyväksymään vuotta 2008 koskevan talousarvioehdotuksen tältä osin esityksen mukaisena.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille.

 

Lisätiedot:
Hakala Hannu, osastopäällikkö, puhelin 310 36015

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1307 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 10.10.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 10.10.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

6                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Sari Näreelle ja Tapio Laaksolle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

Samalla kaupunginhallitus päätti muuttaa 22.1.2007 pöytäkirjan 90 §:n kohdalla tekemäänsä päätöstä edustajiensa nimeämisestä lauta- ja johtokuntiin seuraavasti:

 

 

Edustaja

Varaedustaja

 

 

 

Liikuntalautakunta

Mari Puoskari

Otto Lehtipuu

Yleisten töiden lautakunta

Tapio Laakso

Otto Lehtipuu

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa liikuntavirastoa liikuntalautakunnan ja rakennusvirastoa yleisten töiden lautakunnan osalta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen varain­hal­lintaan (Tuija Honkaheimo) luot­ta­mus­hen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Pöytäkirjanote ao. henkilöille, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntavirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Merkittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti.

 

8                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa nuorisoasiainkeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Seppo Kymäläiselle.

 

Pöytäkirjanote nuorisolautakunnalle, nuorisoasiainkeskukselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

9                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvalvontavirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Anni-Helena Leppälälle ja ravintolapäällikkö Kati Aaltiolle.

 

Pöytäkirjanote rakennuslautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, hal­lin­tokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

10                 Pöytäkirjanote satamalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

17–21           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

11                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

12                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

13                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakunnan esityksen mukaisesti ao. virastoja ja laitoksia suunnittelemaan ja toteuttamaan alueelle kunnallistekniikan siten, että toimitalon toteutus toimitilatontille 10578/1 voidaan aloittaa keväällä 2008 ja se voidaan ottaa käyttöön keväällä 2009.

 

Samalla päätti kehottaa rakennusvirastoa käynnistämään heti toimitilatontin 10578/1 länsi- ja eteläpuoleisen vesialueen ja sen rantarakenteiden suunnittelun yhteistyössä hankkeen toteuttajan kanssa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, rakennusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

14                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle ja rakennusvirastolle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

15                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

22–24           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa ympäristökeskusta huolehtimaan liikelaitoksen perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja oi-keuttaa ympäristökeskuksen solmimaan tarvittavat sopimukset liikelaitoksen puolesta

 

Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, ympäristökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta ja hankintakeskusta huolehtimaan Kallion virastotalon digipainon ja Kaupungintalon monistamon toimintojen uudelleenjärjestelyn toteuttamisesta 1.1.2008 lukien.

 

Pöytäkirjanote liikepalvelulautakunnalle, hankintakeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskukselle.

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hankintakeskusta huolehtimaan käytännön järjestelyistä hankintakeskuksen postikeskuksen toimintojen siirtämiseksi Itella Oyj:lle viimeistään 1.1.2009 lukien.

 

Pöytäkirjanote liikepalvelulautakunnalle, hankintakeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

16                 Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

25–29           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

30–33           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

34–37           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1308 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 41 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       8.10.2007

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        kansliapäällikkö

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1309 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 41 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1310 §

KLUUVIN TONTTIEN 2002/2, 3, 5, 7 JA 9 (KAMEELI B-KORTTELI) MÄÄRÄÄMINEN RAKENNUSKIELTOON (NRO 11711)

 

Khs 2007-2047

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä 2. kaupunginosan korttelin nro 2002 tontit nro 2, 3, 5, 7 ja 9 rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle. 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1311 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY KUTOMOTIE 2:N KANSSA PITÄJÄNMÄEN TONTIN 46001/4 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA NRO 11669

 

Khs 2007-1794

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Kutomotie 2:n kanssa esityslistan tämän asian liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tarvittaessa tekemään sopimukseen vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1312 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN OUTOKUMPU OYJ:N SEKÄ XXXX XXXX:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-2058

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 16.8.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Outokumpu Oyj on myynyt määräalan Laajasalon kylässä sijaitsevasta Parcellen n:o 50 –nimi­sestä tilasta RN:o 1:135 rakennuksineen XXXX XXXX:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1313 §

KIINTEISTÖ OY ARKADIANKATU 28:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1830

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2007-1830/526 mukaisena ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 13.8.2007 päivättyä suunnitelmaa siten, että jatkosuunnittelussa tutkitaan vielä ylimmän kerroksen pihan puoleista sisäänvedon kasvattamista sekä uuden ja vanhan rakennusosan välissä olevan hissinurkan madaltamista.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1314 §

SCANWINGS OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1967

Esityslistan asia Kaj/5

 


                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1315 §

8.10.2007 pöydälle pantu asia

KANNANOTTO XXXX XXXX:N, ATIK ALIN JA OSAKEYHTIÖ RANTA-ALIN SEKÄ XXXX JA XXXX XXXX:N MUISTUTUKSIIN VUOSAAREN UUTELAN VIRKISTYSALUEEN JA AURINKOLAHDEN ITÄOSAN ASEMAKAAVA- JA ASEMAKAAVAN MUUTOSASIASSA (NRO 11510)

 

Khs 2006-1395

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa edellä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa viransijaisena johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausuman mukaisen kannanoton kaupungin perusteltuna kannanottona muistutuk­siin. 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä XXXX XXXX:lle, Atik Alille ja Osakeyhtiö Ranta-Alille sekä XXXX ja XXXX XXXX:lle. 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1316 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

9.10.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

4.10.2007

rakennuslautakunta

9.10.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

8. ja 11.10.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1317 §

SOPIMUS NUUKSIOKESKUKSEN TOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

 

Khs 2007-2104

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan tämän asian liitteenä olevan sopimuksen Nuuksiokeskuksen toiminnan järjestämisestä ja valtuuttaa ympäristökeskuksen allekirjoittamaan sopimuksen Helsingin kaupungin puolesta.

 

Pöytäkirjanote ympäristökeskukselle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1318 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden  lautakunta                                               11.10.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1319 §

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN Y-SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN JA HALLITUKSEEN TOIMIKAUDEKSI 2008-2009

 

Khs 2007-2046

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi Y-Säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2008– 2009 Katja Utti-Lankisen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä Y-Säätiön hallituksen jäseneksi toimikaudeksi 2008 – 2009 johtavan erityisasiaintuntijan Jarmo Räihän sosiaalivirastosta.

 

Pöytäkirjanote Y-Säätiölle, kaupungin edustajaksi nimetyille, sosiaalivirastolle sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1320 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 9.10.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1321 §

MAANVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN LATEPPO OY:N KANSSA PUISTOLAN TENNIS- JA PALLOILUHALLITONTISTA 40110/6

 

Khs 2007-2103

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Lateppo Oy:lle 40. kaupunginosassa sijaitsevan 11 937 m2:n suuruisen, liitekarttaan merkityn alueen, joka vastaa asemakaavan nro 11608 mukaista kaavatonttia nro 40110/6, liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin määräämästä ajankohdasta lukien 31.12.2028 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                          Vuoden 2008 loppuun asti vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavaa 527,80 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuosivuokra vuoden 2007 hintatasolla on 8 777,22 euroa.

2                          Vuosina 2009 – 2018 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavaa 878,46 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuosivuokra vuoden 2007 hintatasolla on 14 608,77 euroa.

3                          Vuoden 2019 alusta lukien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavaa 1 286,18 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuosivuokra vuoden 2007 hintatasolla on 21 389,24 euroa.

4                          Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

 


Pöytäkirjanote Lateppo Oy:lle (Matti Linnavirta, Tapulikaupungintie 4, 00750 Helsinki) sekä liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1322 §

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SUOMEN TAIDEAKATEMIAN SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

 

Khs 2007-2028

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Suomen taideakatemian säätiön hallitukseen toimikaudeksi 1.1.2008 – 31.12.2010 kaupungin edustajaksi museojohtaja Janne Gallen-Kallela-Sirénin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen amanuenssi Mikko Orasen kaupungin taidemuseosta.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, Suomen taideakatemian säätiölle (asiamies Terhi Aaltonen) sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1323 §

VT KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: PUKINMÄEN ALA-ASTEEN KOULUN TILOJEN KÄYTTÖ

 

Khs 2007-1600

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 20.6.2007 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1324 §

8.10.2007 pöydälle pantu asia

JÄSENTEN NIMEÄMINEN AKSELI GALLEN-KALLELAN MUSEOSÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON

 

Khs 2007-2056

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Akseli Gallen-Kallelan museosäätiön edustajistoon kaupungin edustajiksi kaudelle 2008–2012 rehtori Ilari Iivosen ja Ville Tuomisen.

 

Pöytäkirjanote Gallen-Kallelan museolle, valituille henkilöille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Vuontisjärvi Tero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1325 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

4.10.2007

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

4.10.2007

 

 

ammattikorkeakoulu

 

- rehtori

20.9. – 2.10.2007

- vararehtori 1.

1.10.2007

- vararehtori 2.

1.10.2007

- hallintopäällikkö

20.9.2007

- johtava talouspäällikkö

26.9. – 2.10.2007

eläintarhan johtaja

5. ja 10.10.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

9.10.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

8.10.2007

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

8.10.2007

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

10.10.2007

museonjohtaja

5.10.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

10.10.2007

taidemuseon johtaja

4. – 9.10..2007

tietokeskus

 

- tutkimusprofessori

8.10.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

1323 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: ANVÄNDNINGEN AV PUKINMÄEN ALA-ASTEEN

KOULUS LOKALER

 

Stn 2007-1600

Ärende Sj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 20.6.2007 (Kauko Koskinen)

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Raunila Marjatta, stadssekreterare, telefon 310 36683

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Otto Lehtipuu

Sirkka-Liisa Vehviläinen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   23.10.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1292-1304, 1307-1309, 1314-1316, 1318, 1320, 1323 ja 1325 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1313 §

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1310 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1312 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1292-1304, 1307-1309, 1314-1316, 1318, 1320, 1323 och 1325 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1313 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1310 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1312 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.