Kokousaika

1.10.2007 kello 16.00 - 18.00

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

(paitsi osa 1263 §)

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

(paitsi osa 1263 §)

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi osa 1263 §)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

Meriläinen, Risto

varajäsen

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 1263 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi osa 1263 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö
(paitsi osa 1241-osa 1242 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Vuontisjärvi, Tero

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

Molander, Sole

valtuustoryhmän puheenjohtaja
(1263 §:n kohdalla)

 

 

Aarnipuu, Tiia

valtuustoryhmän puheenjohtaja
(1263 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1225-1226,


1227-1229,
1235-1236,


1240-1248,
1263, 

 Sauri

 

 

 

1249,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
1230-1233,


1250-1254, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
1234,
1237-1239,


1255-1259, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1260, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi

 


Haatainen
-,


1261-1262, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1225

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1226

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1227

Kj/1

Rakennuslautakunnan varajäsenen valinta

 

1228

Kj/2

Valtuuston kokoontuminen

 

1229

Kj/3

Kaksoisrampin toteuttaminen Vuosaaren Satamaan Finnlines Oyj:n liikennettä varten

 

1230

Kaj/4

Mäkelänrinteen lukion ja aikuislukion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

 

1231

Kaj/5

Roihuvuoressa sijaitsevan asuintalo-päiväkotirakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Roihuvuorentie 3)

 

1232

Kaj/6

Sörnäisten suunniteltavan toimitilatontin ja Kulosaaren sillan alaisen pysäköintialueen vuokrausperusteet

 

1233

Kaj/7

Maunulan koillisosan (osia Oulunkylän ja Pakilan kaupunginosista Tuusulanväylän länsipuolella) asemakaavan hyväksyminen ja asemakaavan muuttaminen (nro 11570)

 

1234

Ryj/8

Uusien raitiovaunujen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1235

Kj/9

Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta

 

1236

Kj/10

Nuorisolautakunnan varajäsenen valinta

 

1237

Ryj/11

26.9.2007 pöydälle pantu asia

Elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluita tuottavan liikelaitoksen perustaminen

 

1238

Ryj/12

26.9.2007 pöydälle pantu asia

Hankintakeskuksen monentamispalveluiden uudelleenjärjestely

 

1239

Ryj/13

26.9.2007 pöydälle pantu asia

Hankintakeskuksen postipalvelujen ulkoistaminen

 

1240

Kj/3

Eräiden asuntotuotantotoimiston rakennuskohteiden rahoittaminen

 

1241

Kj/4

Helsingin Bussiliikenne Oy:n lainan lyhennyssuunnitelman muuttaminen

 

1242

Kj/5

Helsingin kaupungin liittyminen International Association Cities and Ports -järjestön jäseneksi

 

1243

Kj/6

Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen seurantaraportti 2/2007

 

1244

Kj/7

Vt Elina Moision toivomusponsi langattoman verkon rakentamisesta Helsinkiin

 

1245

Kj/8

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle kuntajakomuutosta koskevasta valtioneuvoston päätöksestä tehdyistä valituksista - Förklaring till högsta förvaltningsdomstolen med anledning av besvär över ett beslut av statsrådet om ändring av kommunindelningen

 

1246

Kj/10

Kaupunginvaltuuston 26.9.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1247

Kj/11

Toimitilojen vuokraaminen hallintokeskuksen oikeuspalveluille

 

1248

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1249

Kj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1250

Kaj/1

Bulevardi 29:n julkisivujen peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1251

Kaj/2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen XXXX XXXX:n ja XXXX XXXX:n sekä As Oy Helsingin Kotihiiden välisessä kiinteistökaupassa

 

1252

Kaj/3

Myllypuron sairaalan ilmanvaihtokonehuoneiden peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1253

Kaj/4

Varaus Espoon Vermon alueelta SRV Yhtiöt Oyj:lle alueen kaavoittamiseksi ja myymiseksi

 

1254

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1255

Ryj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta (Alppila)

 

1256

Ryj/2

Vastaus Tiehallinnon selvitykseen: Kadun- ja tienpidon kehittäminen Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueella - yhteistyössä alueen kunnat ja Tiehallinto

 

1257

Ryj/3

Pysäköintipaikkojen pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Vuorimiehenkatu 1:lle

 

1258

Ryj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta (Jakomäki)

 

1259

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1260

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1261

Sj/1

John Storgårdsin nimittäminen ylikapellimestariksi syksystä 2008 vuoteen 2012

 

1262

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1263

Kj/9

Vuoden 2008 talousarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaehdotusta 2008-2010 koskeva informaatio kaupunginhallitukselle

 


 

1225 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hakolan (varalla Wallden-Paulig) ja Pajamäen (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1226 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1227 - 1239 §

Kaupunginvaltuuston 10.10.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1227 §

Rakennuslautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

1228 §

Valtuuston kokoontuminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

1229 §

Kaksoisrampin toteuttaminen Vuosaaren Satamaan Finnlines Oyj:n liikennettä varten

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1230 §

Mäkelänrinteen lukion ja aikuislukion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

1231 §

Roihuvuoressa sijaitsevan asuintalo-päiväkotirakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Roihuvuorentie 3)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

1232 §

Sörnäisten suunniteltavan toimitilatontin ja Kulosaaren sillan alaisen pysäköintialueen vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

1233 §

Maunulan koillisosan (osia Oulunkylän ja Pakilan kaupunginosista Tuusulanväylän länsipuolella) asemakaavan hyväksyminen ja asemakaavan muuttaminen (nro 11570)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1234 §

Uusien raitiovaunujen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Kaupunginjohtaja

 

1235 §

Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

1236 §

Nuorisolautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1237 §

Elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluita tuottavan liikelaitoksen perustaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

1238 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.9.2007 pöydälle pantu asia
Hankintakeskuksen monentamispalveluiden uudelleenjärjestely

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

1239 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.9.2007 pöydälle pantu asia
Hankintakeskuksen postipalvelujen ulkoistaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

1240 §

ERÄIDEN ASUNTOTUOTANTOTOIMISTON RAKENNUSKOHTEIDEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2007-2026, 2007-2025

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista primääri- ja tertiäärilainaa seuraavasti:

 

 

Tertiäärilaina

Primäärilaina

 

euroa

euroa

 

 

 

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Keinupuisto

 

9 646,00

 

 

 

Kumpulan Kiinteistöt Oy/ Muotoilijanpiha

494 870,00

 

 

 

 

Pihlajiston Kiinteistöt Oy/ Von Daehninkatu 1

550 600,00

826 400,00

 

 

 

Kannelmäen Kiinteistöt Oy/ Soittajanpolku

196 740,00

1 010 205,00

 

 

 

YHTEENSÄ

1 242 210,00

1 846 251,00

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta primääri- ja tertiäärilainojen velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja –toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1241 §

HELSINGIN BUSSILIIKENNE OY:N LAINAN LYHENNYSSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN

 

Khs 2007-2037

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaen toimeenpanopäätöstään 20.12.2004 Helsingin Bussiliikenne Oy:n vastattavaksi siirtyneen 14 500 000 euron suuruisen kalustolainan ehdoista siten, että lainan lyhennykset erääntyvät maksettavaksi seuraavasti:

 

vuosi

lyhennys per vuosi e

2008

200 000

2009-2014

600 000

2015

800 000

2016-2022

1 400 000

2023

100 000

yhteensä

14 500 000

 

Pöytäkirjanote Helsingin Bussiliikenne Oy:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1242 §

HELSINGIN KAUPUNGIN LIITTYMINEN INTERNATIONAL ASSOCIATION CITIES AND PORTS -JÄRJESTÖN JÄSENEKSI

 

Khs 2007-2043

Esityslistan asia Kj/5

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin Sataman liittymään jäseneksi Association Internationale Villes et Ports-International Association Cities and Ports (AIVP-IACP) järjestöön kehottaen Helsingin Satamaa huolehtimaan jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista ja maksamaan 4 295 euron jäsenmaksun omista käyttövaroistaan.

 

                                            Pöytäkirjanote satamalautakunnalle, Helsingin Satamalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (taloussuunnitteluosasto).

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1243 §

HELSINKI-KONSERNIIN KUULUVIEN TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 2/2007

 

Khs 2007-1248

Esityslistan asia Kj/6

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä seurantaraportin tiedoksi ja todeta, ettei seurantaraportti anna tässä vaiheessa aihetta muihin erityisiin toimenpiteisiin kuin, että se kehottaa Helsingin Bussiliikenne Oy:tä esittämään seuraavan seurantaraportin yhteydessä lähivuosia koskevan kannattavuuden parantamiseen tähtäävän tehostamissuunnitelman.

 

Pöytäkirjanote raportoiduille tytäryhteisöille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Krohn (Vantaan Energian osalta) esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1244 §

VT ELINA MOISION TOIVOMUSPONSI LANGATTOMAN VERKON RAKENTAMISESTA HELSINKIIN

 

Khs 2006-2553

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Elina Moisio) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Karakorpi Tuomo, tietotekniikkapäällikkö, puhelin 310 36396

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1245 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE KUNTAJAKOMUUTOSTA KOSKEVASTA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA - FÖRKLARING TILL HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN MED ANLEDNING AV BESVÄR ÖVER ETT BESLUT AV STATSRÅDET OM ÄNDRING AV KOMMUNINDELNINGEN

 

Khs 2006-1601

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa valtioneuvoston 28.6.2007 tekemästä kuntajaon muuttamista koskevasta päätöksestä tehdyistä valituksista seuraavan sisältöisen selityksen:

 

Helsingin kaupunki yhtyy sisäasiainministeriön 7.9.2007 päivättyyn lausuntoon kokonaisuudessaan ja toteaa selityksenään lisäksi seuraavaa:

 

1. Kuntajakolain 3 §:n ja 5 §:n tulkinta

 

Kuntajakolain 3 § sisältää neljä toisilleen vaihtoehtoista yleistä edellytystä kuntajaon muutokselle. Hallituksen esityksessä (HE 135/1997 vp, s. 18) on todettu, että näistä edellytyksistä ainakin yhden tulisi täyttyä. Valtioneuvoston päätöksessä on todettu, että kolme (1, 3 ja 4 kohdat) näistä edellytyksistä täyttyy eikä kuntajaon muutoksella ole negatiivista vaikutusta alueen asukkaiden elinolosuhteisiin (2 kohta).

 

Yleisten edellytysten olemassaolon kannalta merkittävää on em. lainkohdassa käytettyjen termien tulkinta. Kaupunki yhtyy sisäasiainministeriön lausunnon 4.2. kohdassa esitettyyn kuntajakolain 3 §:n 1-3 kohdassa määriteltyjen termien ”asukas” ja ”alue” tulkintaan.

 

Hallituksen esityksessä (s. 18) on mm. todettu, että termiä ”alue” tulee tulkita niin, että kuntajaon muutoksella voidaan tavoitella myös asianomaisia kuntia laajempia tai suppeampia alueellisia hyötyjä. Kuntajaon muuttamista voidaan siten perustella pääkaupunkiseudun ja koko Helsingin seudun saamalla edulla, kuten päätöksessä on tehty.

 

Sisäasiainministeriön tulkinnan mukaan Helsinkiin siirrettävälle alueelle tulevat palvelut luonnollisesti hyödyttävät sekä siirrettävän alueen nykyisiä asukkaita että sinne muuttavia, mutta myös siirrettävän alueen vaikutuspiirissä asuvia. Tässä tapauksessa kuntajaon muutoksesta hyötyvät siten kaikki alueen asukkaat; siirrettävän alueen asukkaiden lisäksi muutkin helsinkiläiset, vantaalaiset ja sipoolaiset. Samoin on huomattava, että kuntajaon muutos vaikuttaa samalla tavalla myös elinkeinotoiminnan toimintamahdollisuuksiin kuntaa vaihtavan alueen vaikutuspiirissä. Näin ollen siirrolla on positiivisia vaikutuksia myös alueen muille kunnille eli Sipoon kunnalle ja Vantaan kaupungille.

 

Valtioneuvoston päätöksessä on perusteltu kuntajakolain 5 §:ssä säädettyjen erityisten edellytysten täyttymistä toteamalla, että ”tärkeä alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksien sekä kuntien toimintakyvyn ja toiminnan taloudellisuuden turvaamiseen liittyvä yleinen etu vaatii Helsingin, pääkaupunkiseudun ja koko Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen ja toimintaedellytysten kehittämistä”. Perusteluissa on siten katsottu, että yleisten edellytysten 3 kohta eli alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksien parantaminen ja 4 kohta eli kuntien toimintakyvyn ja toiminnan taloudellisuuden edistäminen täyttyvät niin painavina, että kuntajaon muutos voidaan tehdä Sipoon kunnan vastustuksesta huolimatta. Erityisten edellytysten on katsottava täyttyvän, vaikka otetaan huomioon Sipoon kunnalle mahdollisesti aiheutuva haitta. Lisäksi on huomattava, että Sipoo tulee saamaan tosiasiassa merkittävää hyötyä siitä, että Helsingin kaupunki kehittää Sipoon kunnasta siirrettyä aluetta.

 

Nykyistä kuntajakolakia säädettäessä ei ollut tarkoitus luopua yleisen edun merkityksestä. Uudessa laissa on esitetty, millä kriteereillä yleistä etua arvioidaan. Kuntajakolain 3 §:ssä esitetyt neljä edellytystä nimenomaan määrittelevät millaisen yleisen edun lainsäätäjä on halunnut otettavan huomioon kuntajakoa muutettaessa. Kuntajaon muutoksen taustalla on aina yleinen etu.

 

Kuntajakolain valmisteluasiakirjoissa ei ole annettu esimerkkejä tilanteista, joissa kuntajakolain 5 §:n mukaiset edellytykset täyttyvät. Valtioneuvosto on ainoa viranomainen, joka soveltaa kuntajakolain 5 §:ää päättäessään kuntajaon muutoksista. Lainsäätäjä on siten antanut valtioneuvostolle huomattavasti harkintavaltaa erityisten edellytysten olemassaolon arvioinnissa. Valtioneuvoston tulkinnalle kuntajakolain 5 §:n sisällöstä on annettava merkittävä painoarvo. Valtioneuvosto on tässä tapauksessa harkintavaltansa puitteissa päätynyt siihen lopputulokseen, että kuntajaon muutoksen edellyttämät 5 §:n mukaiset erityiset edellytykset täyttyvät.

 

2. Sipoon kunnan alueiden liittämistä koskevista valitusperusteista

 

Sipoon kunta on esittänyt, että kuntajakolain edellytykset eivät täyty yleisinä eivätkä myöskään erityisinä. Kaupunki viittaa sisäasianministeriön lausuntoon sekä edellisessä jaksossa esitettyyn.

 

Sipoon kunta viittaa valituksessaan mm. professori Kaarlo Tuorin lausunnoissaan esittämiin argumentteihin siitä, että valtioneuvosto on tulkinnut kuntajakolakia väärin. Professori Tuori on esittänyt ensinnäkin, että kuntajakolain 3 §:n ja 5 §:n edellytysten täyttymistä ei ole tulkittu kokonaisvaltaisesti.

 

Säännöksiä on nimenomaan tulkittu kokonaisvaltaisesti. Tämä käy ilmi esimerkiksi siitä, että valtioneuvoston päätöksessä on arvioitu kuntajaon muutoksen positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia sekä alueeltaan pienenevien kuntien kannalta että alueeltaan laajenevan kunnan kannalta, mutta myös laajemmasta näkökulmasta. Päätöksessä on nimenomaisesti todettu, että kuntajaon muutos ”jossakin määrin heikentää tai hidastaa Sipoon kunnan väestön ja talouden kehitystä asukasmäärän pienetessä runsaalla 2000 asukkaalla”. Päätöstä tehtäessä on siten otettu huomioon mahdolliset negatiiviset vaikutukset, mutta positiiviset vaikutukset koko alueelle ovat niin merkittävät, että kuntajaon muutos on negatiivisista vaikutuksista huolimatta ollut perusteltu.

 

Professori Tuorin lausunnossa on kiinnitetty huomiota myös välttämättömyys- ja suhteellisuusperiaatteisiin. Kuntajaon muutoksen yhteydessä ne ohjaavat edellytysten tulkintaa siten, että kuntajaon muutos on alueeltaan pienenevän kunnan vastustaessa mahdollinen vain, jos sillä tavoiteltuja etuja ei voida saavuttaa muulla tavoin ja puuttumatta voimassa olevaan kuntajakoon. Ilmeistä on, kuten myös valtioneuvoston päätöksessä on todettu, että Sipoon kunta ei pysty huolehtimaan toimenpiteistä, joita kuntajaon muutoksen hyötyjen saavuttaminen edellyttää. Helsingin kaupungin edellytykset huolehtia alueen kaavoittamisesta ja muista tarpeellisista kehittämistoimenpiteistä ovat huomattavasti paremmat kuin Sipoon kunnan.

 

Suhteellisuus- ja välttämättömyysperiaatteet on otettu huomioon myös siten, että Helsingin kaupungin ehdotus kuntajaon muutoksesta on hylätty sisäasiainministeriössä, koska tavoitteisiin päästään siirtämällä Helsingin kaupunkiin pienempi alue ja ehdotetun kaltaisen suuremman alueen siirtämisellä Helsingin kaupunkiin olisi ministeriön mukaan tarpeettomasti ja liiaksi heikennetty Sipoon kunnan taloudellista toimintakykyä. Vastaavasti valtioneuvoston päätöksessä on otettu huomioon, että pienemmän kuin kuntajakoselvittäjän esittämän alueen siirtämisellä ei olisi pystytty vaikuttamaan tarpeeksi tehokkaasti asutuksen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseen ja muihin kuntajaolla tavoiteltuihin vaikutuksiin.

 

Sipoon alueen siirtämistä koskevissa valituksissa on todettu myös, että päätöksen perusteluiden ja väitettyjen vaikutusten välillä puuttuu konkreettisesti osoitettu kausaliteettiyhteys. Lain esitöissä ei ole käsitelty sitä, kuinka konkreettisia perusteluja kuntajaon muutokselle vastaavanlaisissa tapauksissa on esitettävä eikä aihetta ole käsitelty myöskään oikeuskirjallisuudessa. Tulkinta-apua ei ole saatavissa myöskään oikeuskäytännöstä, koska sitä ei ole muodostunut.

 

Yleisten edellytysten osalta kaupunki kiinnittää huomiota hallituksen esityksessä esitettyyn (s. 18) toteamukseen, että ”edellytykset säädetään niin yleisluontoisiksi, että ne sellaisinaan täyttyisivät kohtalaisen helposti, mutta vastaisivat sisällöllisesti läheisesti nykyistä”. Ottaen huomioon sen, että edellytykset on säädetty yleisluontoisiksi, ei voida vaatia kuntajaon hyväksymiseksi, että kuntajaon muutoksen hyväksymisen edellytys olisi tarkkojen suunnitelmien esittäminen. Kuten sisäasianministeriön lausunnossa todetaan, ei kuntajakomuutosta koskevalla päätöksellä myöskään ohjata suunnittelua esim. maankäytön osalta. Kyse on siis kuntajakoon puuttumisesta, ei siirtyvien alueiden käytön ohjaamisesta. Kuntajaon muutos tulee hyväksyä, kun objektiivisesti todettavissa olevat ongelmat voidaan korjata kuntajakoa muuttamalla.

 

3. Vantaan kaupungin alueiden liittämistä koskevista valitusperusteista

 

Vantaan siirtyvien alueiden osalta on väitetty, ettei valtioneuvoston päätöksestä käy lainkaan ilmi, onko kuntajakolain 3 §:n edellytysten olemassaoloa arvioitu itsenäisesti. Väite perustuu päätöksen virheelliseen tulkintaan. Päätöksessä on käsitelty Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin alueita yhtenä kokonaisuutena ja päätöksessä esitetyt perustelut ja yleisten edellytysten arviointi koskevat kumpaakin kuntaa, paitsi silloin kun perusteluista käy ilmi, että ne koskevat nimenomaan Sipoon kuntaa.

 

Koska Vantaalta siirtyvä alue ei ylitä laissa säädettyjä raja-arvoja eikä Vantaan kaupunki ole vastustanut siirtoa, riittää, että yleiset edellytykset täyttyvät. Hyötyä kuntajaon muutoksesta saa siirtyvä alue, asianosaiset kunnat sekä alue laajemminkin tulkittuna. Vantaalta siirtyvän alueen osalta on lisäksi huomattava, että siirrosta ei aiheudu Vantaan kaupungille haittaa, joten kokonaisarvostelun perusteella on selvää, että laissa säädetyt edellytykset siirrolle ovat olemassa.

 

4. Prosessia koskevat väitteet

 

Valituksissa on vaadittu päätöksen kumoamista myös päätöksentekoprosessissa tapahtuneiden menettelyvirheiden vuoksi. Väitteet on käsitelty sisäasianministeriön lausunnossa kattavasti eikä kaupungilla ole lisättävää muutoin kuin valituksissa esitettyjen esteellisyysväitteiden osalta.

 

Valituksissa on väitetty sekä kuntajakoselvittäjä Pekka Myllyniemeä että pääministeri Matti Vanhasta esteelliseksi. Valittajat ovat vedonneet hallintolain 5 luvun 28 §:n 7 kohtaan, jonka mukaan virkamies on esteellinen, jos hänen puolueettomuutensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Lainkohtaa koskevassa hallituksen esityksessä (HE 72/2002 vp) on kuvattu sen tarkoittamia esteellisyystilanteita. Hallituksen esityksessä todetun perusteella on ilmeistä, ettei pääministeri Vanhanen eikä myöskään Myllyniemi voi olla esteellinen ottaessaan kuntajakoon kantaa julkisuudessa. Hallituksen esityksessä todetaan mm., ettei asian käsittely aiemmin johda virkamiehen esteellisyyteen esim. tilanteissa, joissa asian käsittely on palautunut tai kyseessä on asian käsittely oikaisuna. Ilmeistä on, etteivät julkiset kommentit voi johtaa esteellisyyteen, jos aiempi asiassa tehty päätöskään ei johda esteellisyyteen.

 

5. Lopuksi                        Helsingin kaupunki katsoo, ettei valituksissa ole esitetty päteviä perusteita päätöksen muuttamiselle. Päätös täyttää kuntajakolain 3 §:n yleiset edellytykset sekä Sipoon kunnan että Vantaan kaupungin osalta ja 5 §:n erityiset edellytykset Sipoon kunnan osalta. Kuntajaon muutos on myös kuntajakolain 1 § 2 momentin tavoitteiden mukainen. Menettely kuntajakoselvitystä ja päätöstä tehtäessä on ollut asianmukainen eikä päätöksen kumoamiselle ole perusteita. Näin ollen valitukset tulee hylätä.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista varten.

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt avge den nedanstående förklaringen med anledning av besvären över statsrådets beslut 28.6.2007 om ändring av kommunindelningen.

 

Helsingfors stad biträder inrikesministeriets utlåtande 7.9.2007 i dess helhet och avger dessutom följande förklaring:

 

1. Tolkning av 3 § och 5 § i kommunindelningslagen

 

Fyra alternativa allmänna förutsättningar för ändring av kommunindelningen tas upp i 3 § i kommunindelningslagen. Enligt regeringspropositionen (RP 135/1997rd, s. 18) skall åtminstone en av förutsättningarna uppfyllas. Statsrådet konstaterar i sitt beslut att tre av förutsättningarna uppfylls (1, 3 och 4 punkten) och att en ändring i kommunindelningen inte har en negativ inverkan på levnadsförhållandena för invånarna i området (2 punkten).

 

Beträffande existensen av allmänna förutsättningar är det viktigt hur termerna i lagrummet tolkas. Staden förenar sig med inrikesministeriet när det gäller dess tolkning av termerna ”invånare” och ”område” i 3 § 1–3 punkten i kommunindelningslagen. Tolkningen finns i punkt 4.2. i utlåtandet.

 

Regeringen konstaterar i sin proposition (s. 18) att termen ”område” skall tolkas så att målet med en ändring i kommunindelningen också kan vara fördelar för ett område som är större eller mindre än kommunerna i fråga. Den aktuella ändringen i kommunindelningen kan följaktligen motiveras med att den gagnar huvudstadsregionen och hela Helsingforsregionen, såsom också är fallet i beslutet.

 

Enligt inrikesministeriets tolkning gagnar den framtida servicen i det område som överförs till Helsingfors givetvis både de nuvarande invånarna i området och dem som flyttar dit men dessutom dem som bor i influensområdet. I detta fall gagnar en ändring i kommunindelningen följaktligen alla invånare i området, utöver invånarna i det område som överförs också andra helsingforsare, Vandabor och Sibbobor. Det bör samtidigt observeras att en ändring i kommunindelningen på samma sätt påverkar verksamhetsförutsättningarna för näringsverksamhet i influensområdet för det område som överförs från en kommun till en annan. Överföringen har alltså en positiv inverkan på de andra kommunerna i området, alltså Sibbo och Vanda. 

  

Statsrådet anför i sitt beslut följande som motivering för att de särskilda förutsättningarna i 5 § i kommunindelningslagen uppfylls: ”Ett viktigt allmänt intresse i samband med tryggandet av verksamhetsförutsättningarna för näringar i området samt verksamhetens lönsamhet kräver att samhällsstrukturen och verksamhetsförutsättningarna i Helsingfors, huvudstadsregionen och hela Helsingforsregionen utvecklas.” Statsrådet anser alltså enligt motiveringen att 3 punkten, ”förbättrar verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området”, och 4 punkten, ”främjar kommunernas funktionsförmåga och verksamhetens lönsamhet”, i paragrafen ”Allmänna förutsättningar” uppfylls på ett så vägande sätt att ändringen i kommunindelningen kan verkställas trots att Sibbo kommun motsätter sig den. De särskilda förutsättningarna måste anses bli uppfyllda även om en eventuell nackdel för Sibbo kommun tas med i beräkningen. Det bör dessutom observeras att Sibbo kommun i själva verket har stor nytta av att Helsingfors stad utvecklar det område som överförs från Sibbo.

 

Det var inte meningen att betoningen på ett allmänt intresse skulle försvinna då den nya kommunindelningslagen stiftades. Det är angivet i den nya lagen med vilka kriterier ett allmänt intresse bedöms. De fyra förutsättningarna i 3 § visar uttryckligen vilket allmänt intresse lagstiftaren ville att skall beaktas då kommunindelningen ändras. En ändring i kommunindelningen baserar sig alltid på ett allmänt intresse.

 

De handlingar som hänför sig till beredningen av kommunindelningslagen innehåller inga exempel på situationer där förutsättningarna i 5 § i lagen uppfylls. Statsrådet är den enda myndighet som tillämpar denna paragraf då den beslutar om ändringar i kommunindelningen. Lagstiftaren gav med andra ord statsrådet stor prövningsrätt när det gäller att bedöma om särskilda förutsättningar föreligger. Statsrådets tolkning av innehållet i 5 § i kommunindelningslagen måste ges stor vikt. Statsrådet har i detta fall inom ramen för sin prövningsrätt kommit till det slutresultatet att de särskilda förutsättningar som enligt 5 § krävs för en ändring i kommunindelningen uppfylls.

 

2. Om grunder för besvär rörande införlivning av områden i Sibbo

 

Sibbo kommun anser att varken de allmänna eller de särskilda förutsättningarna i kommunindelningslagen uppfylls. Staden hänvisar till utlåtandet från inrikesministeriet och det ovanstående avsnittet.

 

Sibbo kommun hänvisar i sin besvärsskrift bl.a. till utlåtanden från professor Kaarlo Tuori i vilka denne framför argument om att statsrådet har tolkat kommunindelningslagen fel. Professor Tuori framhåller för det första att tolkningen av huruvida förutsättningarna i 3 § och 5 § uppfylls inte är helhetsbetonad.

 

Bestämmelserna har uttryckligen tolkats på ett helhetsbetonat sätt. Detta framgår exempelvis av att statsrådet i sitt beslut bedömer positiva och negativa verkningar av en ändring i kommunindelningen från både de krympande kommunernas och den växande kommunen synpunkt men också ur ett vidare perspektiv. Statsrådet konstaterar i sitt beslut uttryckligen att en ändring i kommunindelningen ”i viss grad försvagar eller försenar befolknings- och ekonomiutvecklingen i Sibbo kommun i och med att invånarantalet minskar med drygt 2 000 invånare”. Statsrådet beaktade alltså eventuella negativa verkningar då det skulle fatta sitt beslut, men de positiva verkningarna för området som helhet är så stora att en ändring i kommunindelningen är motiverad trots de negativa verkningarna. 

 

Professor Tuori tar i ett utlåtande också upp nödvändighetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Dessa styr i samband med en ändring i kommunindelningen tolkningen av förutsättningarna på så vis då den kommun vars område minskas motsätter sig ändringen att denna är möjlig endast om de eftersträvade fördelarna inte kan uppnås på något annat sätt och utan ett ingrepp i den gällande tomtindelningen. Det är, såsom också statsrådet konstaterar i sitt beslut, uppenbart att Sibbo kommun inte kan vidta de åtgärder som krävs för att de fördelar som en ändring i kommunindelningen för med sig skall uppnås. Helsingfors stad har mycket bättre möjligheter än Sibbo kommun att planlägga området och vidta andra behövliga utvecklingsåtgärder.

 

Nödvändighetsprincipen och proportionalitetsprincipen har beaktats också på det sättet att Helsingfors stads förslag om ändring av kommunindelningen förkastades av inrikesministeriet, eftersom målen nås genom att ett mindre område överförs till Helsingfors och en överföring av ett område av den föreslagna storleken skulle ha försvagat Sibbo kommuns ekonomiska funktionsförmåga i onödan och i alltför hög grad enligt ministeriets åsikt. Likaså beaktar statsrådet i sitt beslut att det inte skulle gå att utveckla verksamhetsförutsättningarna för bostadsbebyggelse och näringsliv och påverka de övriga målen med ändringen i tomtindelningen tillräckligt effektivt om överföringen gällde ett mindre område än det som kommunindelningsutredaren föreslog. 

 

Enligt besvären rörande överföring av ett område i Sibbo finns det inget konkret visat kausalitetssamband mellan motiveringen för beslutet och de påstådda verkningarna. Frågan om hur konkret motiveringen för en ändring i tomtindelningen måste vara i sådana fall behandlades inte under förarbetet för kommunindelningslagen, och ämnet har inte heller behandlats i den juridiska litteraturen. Tolkningshjälp fås inte heller genom rättspraxis eftersom någon sådan inte finns.

 

Beträffande de allmänna förutsättningarna påpekar staden att regeringen i sin proposition (s. 18) framhåller att förutsättningarna är av så allmän karaktär att de kan uppfyllas ganska lätt men innehållsmässigt är nästan desamma som den gamla. I och med att förutsättningarna är av allmän karaktär kan det inte krävas att en ändring i tomtindelningen får godkännas endast om exakta planer läggs fram. Såsom inrikesministeriet konstaterar i sitt utlåtande styrs planeringen exempelvis i fråga om markanvändningen inte heller genom ett beslut om ändring av kommunindelningen. Det är alltså fråga om ett ingrepp i kommunindelningen, inte styrning av ändamålet med områden som överförs. En ändring i tomtindelningen bör godkännas då problem som kan påvisas objektivt kan lösas genom en sådan.

 

3. Om grunder för besvär rörande införlivning av områden i Vanda

 

I fråga om de områden som överförs från Vanda har det påståtts att det inte alls framgår av statsrådets beslut huruvida en självständig bedömning har gjorts beträffande existensen av sådana allmänna förutsättningar som nämns i 3 § i kommunindelningslagen. Påståendet baserar sig på en felaktig tolkning av beslutet. Områdena i Sibbo och Vanda behandlas i beslutet som en helhet, och såväl motiveringen som bedömningen av de allmänna förutsättningarna gäller båda kommunerna utom då det klart framgår av motiveringen att saken uttryckligen gäller Sibbo.

 

I och med att storleken på det område som överförs från Vanda inte överstiger de lagstadgade gränsvärdena och Vanda stad inte motsätter sig överföringen räcker det med att de allmänna förutsättningarna uppfylls. Ändringen i kommunindelningen gagnar det område som överförs, kommunerna i fråga och området också i den vidare bemärkelsen. Det bör dessutom observeras att det inte är till nackdel för Vanda stad att området i fråga överförs från Vanda. På basis av en helhetsbedömning är det följaktligen klart att de lagstadgade förutsättningarna för en överföring uppfylls.

 

4. Invändningar mot processen

 

De som anfört besvär kräver att beslutet upphävs också med anledning av procedurfel under processen kring beslutsfattandet. Invändningarna behandlas på ett heltäckande sätt i utlåtandet från inrikesministeriet, och staden har ingenting att tillägga annat än i fråga om jävsinvändningarna i besvärsskrifterna.

 

De som anfört besvär påstår att både kommunindelningsutredaren Pekka Myllyniemi och statsminister Matti Vanhanen är jäviga. De åberopar 5 kap. 28 § 7 punkten i förvaltningslagen, enligt vilken en tjänsteman är jävig om tilltron till tjänstemannens opartiskhet av något annat särskilt skäl äventyras. De avsedda jävssituationerna beskrivs på det ställe i regeringspropositionen (RP 72/2002 rd) som gäller lagrummet. Det är på basis av vad som sägs där uppenbart att varken statsminister Vanhanen eller kommunindelningsutredaren Myllyniemi kan vara jävig då de tar ställning till kommunindelningen i offentligheten. Enligt propositionen leder den omständigheten att en tjänsteman deltagit i den tidigare behandlingen av ett ärende inte till jäv exempelvis i situationer där ärendet återförvisats för ny behandling eller det är fråga om ett rättelseskede. Det är uppenbart att offentliga kommentarer inte kan leda till jäv om inte heller ett tidigare beslut i ärendet leder till jäv.

 

5. Slutord                         Helsingfors stad anser att besvärsskrifterna inte innehåller giltiga grunder för ändring av beslutet. Beslutet uppfyller de allmänna förutsättningarna i 3 § i kommunindelningslagen i fråga om både Sibbo och Vanda och de särskilda förutsättningarna i 5 § i fråga om Sibbo. En ändring i kommunindelningen är också i överensstämmelse med målen i 1 § 2 mom. i kommunindelningslagen. Förfarandet då frågan om en ändring i kommunindelningen utreddes och då beslutet fattades var korrekt och det föreligger inga grunder för ett upphävande av beslutet. Besvären bör följaktligen förkastas.

 

Protokollsutdrag till förvaltningscentralens rättstjänst för att denna skall utarbeta en förklaring.

 

Merkittiin, että Oker-Blom teki seuraavan palautusehdotuksen:

 

Återremitteras till ny beredning, eftersom paragraferna 1, 3 och 5 i kommunindelningslagen ej uppfylls.”

 

”Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, koska kuntajakolain pykälät 1, 3 ja 5 eivät täyty.”

 

Oker-Blomin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Oker-Blom ilmoitti asiasta eriävän mielipiteensä.

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

Merkittiin, että kaupunginjohtajan asia 9 käsiteltiin esityslistan viimeisenä asiana.

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1246 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 26.9.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 26.9.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Aloite 12

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa nimistötoimikuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa ottamaan stadin slangin syntyvaiheiden ajan 1890–1919 ja kultakauden 1920–1949 slangiaiheisen nimistön, myöhemmän 1950–1960-luvun slangin, 1970–1980-luvun koululaisslangin, soveltuvin osin nuorten käyttämän nykyslangin sekä myös ruotsinkielinen stadin slangin, ns. hurrislangin osaksi Sörnäisten–Hermannin­ran­nan tulevan työpaikka- ja asuinalueen nimistöä. Nimet tulee valita tutuimmista ja monikulttuurisista sanoista tai aiheista siten, ettei nimen slangiaiheista osaa tarvitse kääntää.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti toimittaa edellä mainitun päätöksen selvityksenä ponnen ehdottajalle (Lasse Liemola) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote nimistötoimikunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja valtuutettu Lasse Liemolalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Aloite 19

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 22

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 32

 

Toivomusponnet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginorkesterin toimistoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kai Koskimiehelle ja Mike Pohjolalle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginorkesterin johtokunnalle, kaupunginorkesterin toimistolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa nuorisoasiainkeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Inka Koskenvuolle ja Malina Valtoselle.

 

Pöytäkirjanote nuorisolautakunnalle, nuorisoasiainkeskukselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa nuorisoasiainkeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Tuomo Valveelle ja Tuomas Tiihoselle.

 

Pöytäkirjanote nuorisolautakunnalle, nuorisoasiainkeskukselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

8                    Kaupunginhallitus päätti, että tämä päätös pannaan täytäntöön siitä lukien, kun Sari Näre on saanut eron kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimesta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa tarkastusvirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Sanna Perkiölle ja Sari Näreelle.

 

Pöytäkirjanote tarkastuslautakunnalle, tarkastusvirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

9                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Energiaa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Joonas Rauramolle ja Heidi Ruhalalle.

 

Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, Helsingin Energialle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

10                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa ympäristökeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Elina Sojoselle ja Kati Vierikolle.

 

Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, ympäristökeskukselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Taidehallin Säätiölle.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

19                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.


Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

12                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

20–28           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

14                 Kaupunginhallituksen kirje Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

15–17           Asiat esitellään kaupunginvaltuustolle uudelleen 10.10.2007.

 

29–32           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­joh­ta­jan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

33                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 


Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

18                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote leski- ja orpoeläkekassan hallitukselle.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1247 §

TOIMITILOJEN VUOKRAAMINEN HALLINTOKESKUKSEN OIKEUSPALVELUILLE

 

Khs 2007-2086

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa hallintokeskuksen tekemään vuokrasopimuksen osoitteessa Fabianinkatu 27–29, Aleksanterinkatu 30 sijaitsevista toimitiloista tämän asian liitteenä olevan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen tekemän vuokratarjouksen mukaisin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Summanen Juha, osastopäällikkö, puhelin 310 64032

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1248 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 39 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          25.9.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                26.9.2007

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        kansliapäällikkö

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1249 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 39 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1250 §

BULEVARDI 29:N JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-1582

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Bulevardi 29:n julkisivujen peruskorjauksen teknisen hankesuunnitelman 944 500 euron arvonlisäverottomalla enimmäishinnalla, arvonlisäverollisena 1 152 290 euroa, THI= 146,0, RI= 122,2 / indeksikausi 04/2007.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadialle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1251 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN XXXX XXXX:N JA XXXX XXXX:N SEKÄ AS OY HELSINGIN KOTIHIIDEN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-1952

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan 3.8.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa XXXX XXXX ja XXXX XXXX ovat myyneet 39. kaupunginosan korttelin nro 39241 rakentamattoman tontin nro 13 As Oy Helsingin Kotihiidelle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja As Oy Helsingin Kotihiidelle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1252 §

MYLLYPURON SAIRAALAN ILMANVAIHTOKONEHUONEIDEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-1681

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Myllypuron sairaalan ilmavaihtokonehuoneiden muutostyön 10.5.2007 päivätyn hankesuunnitelman enimmäishinnaltaan arvonlisäverottomana 4 077 000 euroa, arvonlisäverollisena 4 966 000 euroa, RI = 120,6 ja THI = 144,1 hintatasossa 3/2007.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, terveyskeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1253 §

VARAUS ESPOON VERMON ALUEELTA SRV YHTIÖT OYJ:LLE ALUEEN KAAVOITTAMISEKSI JA MYYMISEKSI

 

Khs 2007-1954

Esityslistan asia Kaj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1254 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

25.9.2007

asuntotuotantotoimikunta

21.9.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

20.9.2007

rakennuslautakunta

25.9.2007

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

26. ja 27.9.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1255 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN ENERGIAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA (ALPPILA)

 

Khs 2007-1734

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Energian ympäristölupahakemuksen hyväksymistä.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että Alppilan lämpökeskuksen ympäristölupamääräyksiä harkittaessa hiukkaspäästön raja-arvo tulisi asettaa BAT-tasoa vastaavalle 70–80 mg/m3(n) tasolle ja typenoksidien päästöraja-arvo BAT-tason mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus katsoo lisäksi, että useiden Linnanmäen huvipuiston laitteiden ulottuessa Alppilan lämpölaitoksen piipun yläpuolelle lämpölaitoksessa mahdollisesti syntyvät häiriötilanteet vaaratilanteen aiheuttajina tulisi ottaa huomioon lämpölaitoksen ympäristöluvassa.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kiinteistövirastolle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1256 §

VASTAUS TIEHALLINNON SELVITYKSEEN: KADUN- JA TIENPIDON KEHITTÄMINEN UUDENMAAN JA ITÄ-UUDENMAAN ALUEELLA - YHTEISTYÖSSÄ ALUEEN KUNNAT JA TIEHALLINTO

 

Khs 2007-778

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Tiehallinnon selvityksen: Kadun- ja tienpidon kehittäminen Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueella sekä lähettää vastauksenaan Tiehallinnolle seuraavan kirjeen:

 

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kesken on Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen pohjalta meneillään selvitystyö yhteisten toimintojen kehittämisestä. Sopimuksen mukainen yhteistyö on laajempaa kuin puitelaissa edellytetty ja yhteistyölle on sovittu oma aikataulunsa.

 

Teknisessä toimessa eräänä selvityksen kohteena on katujen ja yleisten alueiden hoito, ja tarkastelun kohteena lukuisia asioita, joilla organisaatioiden yhteistyötä lisätään ja toimintatapoja yhtenäistetään asteittain. Tällaisia ovat mm. kunnossapitomateriaalien hankintayhteistyön toimintamallin kehittäminen ja alueurakoinnin kehittäminen. Tämän selvitysprosessin tuottamilla tiedoilla tulee olemaan vaikutusta mm. kuntien nykyisin tekemiin hankintamenettelyihin. Yhteistyö on kesken ja kehittämishankkeiden toimeenpano selvitystyön pohjalta vasta alkamassa.

 

Helsingin kaupunki ei edellä mainitusta syystä tällä hetkellä pidä osaltaan ajankohtaisena Tiehallinnon kirjeessä esitetyn selvitystyön käynnistämistä hankintayhteistyön tiivistämiseksi. Sen jälkeen kun hankintamenettelyjä on pääkaupunkiseudun kaupunkien välisen selvitystyön johdosta saatu kehitettyä, on kaupungin puolelta tämänhetkistä paremmat edellytykset ryhtyä neuvottelemaan kadun- ja tienpidon yhteishankinnoista Tiehallinnon kanssa.

 

Kirje Tiehallinnolle ja pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1257 §

PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN PITKÄAIKAINEN VUOKRAAMINEN ASUNTO OY HELSINGIN VUORIMIEHENKATU 1:LLE

 

Khs 2007-1617

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa pelastuskomentajan hyväksymään Asunto Oy Helsingin Vuorimiehenkatu 1:n ja Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen välisen vuokrasopimuksen koskien 46 pysäköintipaikan vuokraamista Tähtitorninvuori 1:n kalliosuojasta sekä tekemään tarvittavat muutokset pelastuslaitoksen ja Euro Park Finland Oy:n väliseen ja pelastuslaitoksen ja kiinteistöviraston tilakeskuksen väliseen vuokrasopimukseen.

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1258 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN ENERGIAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA (JAKOMÄKI)

 

Khs 2007-1735

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Energian ympäristölupahakemuksen hyväksymistä ehdolla, että hakemuksen mukainen ei aiheuta haittaa viereiselle asuinalueelle.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että ympäristölupamääräyksiä harkittaessa hiukkaspäästön raja-arvo tulisi asettaa BAT-tasoa vastaavalle 70–80 mg/m3(n) tasolle ja typenoksidien päästöraja-arvo BAT-tason mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus katsoo lisäksi, että laitoksen aiheuttamaa ympäristömelua tulisi kontrolloida ja pitää huolta siitä, että annetut meluohjearvot eivät ylity laitoksen tiiviisti asutetussa lähiympäristössä.

 

Jakomäen lämpölaitoksen raskasöljysäiliöiden suoja-allastuksen rakenteen riittävyydestä suojaamaan maaperää ja pohjavettä tulee olla täysi varmuus. Kaupunginhallitus katsoo, että laitokselle voidaan myöntää uusi ympäristölupa vasta, kun louhinnan jäljiltä olevan kallioluolaseinämän käytön raskasöljysäiliön suoja-allasrakenteena on osoitettu olevan pohjaveden ja maaperän suojelun kannalta hyväksyttävä ratkaisu.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kiinteistövirastolle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1259 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                   25.9.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                 27.9.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1260 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 25.9.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1261 §

JOHN STORGÅRDSIN NIMITTÄMINEN YLIKAPELLIMESTARIKSI SYKSYSTÄ 2008 VUOTEEN 2012

 

Khs 2007-2064

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimittää ylikapellimestariksi John Storgårdsin nelivuotiskaudeksi syksystä 2008 vuoteen 2012.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti oikeuttaa intendentti Elina Siltasen laatimaan sopimuksen John Storgårdsin kanssa.

 

Pöytäkirjanote kaupunginorkesterin johtokunnalle asiasta tiedottamista varten.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1262 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta

25.9.2007

opetuslautakunta

25.9.2007

- suomenkielinen jaosto

25.9.2007

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

18.9.2007

 

 

ammattikorkeakoulu

 

- rehtori

30.8. – 21.9.2007

- johtava talouspäällikkö

19. ja 20.9.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

26.9.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

21.9.2007

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

17.9.2007

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

26.9.2007

museonjohtaja

26.9.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

21.9.2007

taidemuseon johtaja

18. – 24.9.2007

tietokeskus

 

- johtaja

20.9.2007

työterveysjohtaja

25.9.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1263 §

VUODEN 2008 TALOUSARVIOEHDOTUSTA JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUSTA 2008-2010 KOSKEVA INFORMAATIO KAUPUNGINHALLITUKSELLE

 

Khs 2007-2036

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä informaation tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2


Översättning:

1244 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ELINA

MOISIO: ETT TRÅDLÖST NÄT I HELSINGFORS

 

Stn 2006-2553

Ärende Kj/7 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 15.11.2006 (Elina Moisio), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Tilläggsuppgifter:

Karakorpi Tuomo, IT-chef, telefon 310 36396

 

Översättning:

1246 §

VERKSTÄLLIGHET AV STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 26.9.2007

 

Stn

Ärende Kj/10 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

att beslutsförteckningen från stadsfullmäktiges sammanträde 26.9.2007 skall tillställas stadens alla nämnder och direktioner samt verk och inrättningar för kännedom och

 

att de fullmäktigebeslut som ingår i beslutsförteckningen får verkställas efter protokolljusteringen oberoende av eventuella besvär enligt följande:

 

Ärende         Åtgärd

 

Stadsdirektörens verksamhetsområde

 

– – –

 

4                          Motion 12

 

Stadsstyrelsen beslöt uppmana namnkommittén och stadsplaneringsnämnden att införa namn från tiden då stadens slang uppstod 1890–1919, dess guldålder 1920–1949, senare 1950- och 1960-talsslang, 1970- och 1980-tals skolslang, i tillämpliga delar den nutidsslang som ungdomar talar och även stadens svenska slang, den s.k. hurrislangen, som en del av gatunamnen i det planerade arbetsplats- och bostadsområdet i Sörnässtranden–Hermanstadsstranden. Namnen bör väljas bland välkända och mångkulturella ord eller motiv och så att slangdelen av namnet inte behöver översättas.

 

Stadsstyrelsen beslöt samtidigt tillställa den som föreslagit klämmen (Lasse Liemola) beslutet ovan och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av det.

 

Protokollsutdrag till namnkommittén, stadsplaneringsnämnden och fullmäktigeledamoten Lasse Liemola och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna.

 

– – –

 

Tilläggsuppgifter:

Ollinkari Matti, stadssekreterare, telefon 310 36098

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Irmeli Wallden-Paulig

Osku Pajamäki

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  9.10.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1225-1239, 1243-1246, 1248-1249, 1253-1256, 1258-1260 ja 1262-1263 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1251 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1225-1239, 1243-1246, 1248-1249, 1253-1256, 1258-1260 och 1262-1263 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1251 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.