Kokousaika                      17.9.2007 kello 16–16.50

 

Kokouspaikka                  Kaupunginhallituksen istuntosali

 

Läsnä

 

Jäsenet                             Lehtipuu, Otto                                        I varapuheenjohtaja

                                            Vehviläinen, Sirkka-Liisa                    II varapuheenjohtaja

                                            Hakola, Juha

                                            Hellström, Sanna

                                            Kantola, Tarja

                                            Malinen, Jouko

                                            Moisio, Elina

                                            Ojala, Outi

                                            Oker-Blom, Jan D.

                                            Peltokorpi, Terhi

                                            Rautava, Risto

                                            Urho, Ulla-Marja

                                            Wallden-Paulig, Irmeli

                                            Saukkonen, Lea                                    varajäsen

                                            Hiltunen, Tiina                                       varajäsen

 

Muut                                  Hiltunen, Rakel               kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

                                            Bogomoloff, Harry           I varapuheenjohtaja

                                            Krohn, Minerva                II varapuheenjohtaja

                                            Pajunen, Jussi                 kaupunginjohtaja

                                            Korpinen, Pekka              apulaiskaupunginjohtaja

                                            Sauri, Pekka                     apulaiskaupunginjohtaja

                                            Kokkonen, Paula            apulaiskaupunginjohtaja

                                            Haatainen, Tuula            apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 1163-1179 §)

                                            Vanne, Pertti                    kansliapäällikkö

                                            Korhonen, Tapio             rahoitusjohtaja

                                            Ratasvuori, Eila               hallintojohtaja

                                            Sarvilinna, Sami              kaupunginlakimies

                                            Tulensalo, Hannu           henkilöstöjohtaja

                                            Waronen, Eero                viestintäpäällikkö

                                            Frantsi, Anneli                 kaupunginsihteeri

                                            Hari, Olli                            kaupunginsihteeri

                                            Matikainen, Kristiina       kaupunginsihteeri

                                            Ollinkari, Matti                  kaupunginsihteeri

                                            Sippola-Alho, Tanja        kaupunginsihteeri

                                            Mickwitz, Leena               kaupunginsihteeri

                                            Vallittu, Anja                     kaupunginsihteeri

                                            Saarinen, Erja                  apulaiskaupunginsihteeri

                                            Vuontisjärvi, Tero            vs. kaupunginsihteeri

 

Puheenjohtaja                 Lehtipuu, Otto

 

Pöytäkirjanpitäjä              Saarinen, Erja

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen

 

1163 – 1164

 

1165 – 1169

1175 – 1176


1177 – 1182 

Korpinen

 

 

 

1183

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
1170

 

1184 – 1191 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
1171 – 1173


1192 – 1195 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen


1196 – 1199 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi

 


Haatainen
1174


1200 – 1202 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1163

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1164

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1165

Kj/1

Tarkastuslautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

 

1166

Kj/2

Kaupunginorkesterin johtokunnan jäsenen valinta

 

1167

Kj/3

Nuorisolautakunnan jäsenen valinta

 

1168

Kj/4

Nuorisolautakunnan jäsenen valinta

 

1169

Kj/5

Ympäristölautakunnan jäsenen valinta

 

1170

Kaj/6

Oulunkylän tonttien 28051/18 ja 28061/11 vuokrausperusteet

 

1171

Ryj/7

Lausunto Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille tiesuunnitelmasta: Kantatien 45 (Tuusulanväylä) parantaminen välillä Käpylä - Kulomäentie, Helsinki ja Vantaa

 

1172

Ryj/8

Hankintakeskuksen monentamispalveluiden uudelleenjärjestely

 

1173

Ryj/9

Hankintakeskuksen postipalvelujen ulkoistaminen

 

1174

Sj/10

Jäsenen valitseminen leski- ja orpoeläkekassan hallitukseen vuosiksi 2008 - 2010

 

1175

Kj/11

Teknisen lautakunnan jäsenen valinta

 

1176

Kj/12

12.9.2007 pöydälle pantu asia

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

1177

Kj/3

Helen Sähköverkko Oy:n ja Suomen Energia-Urakointi Oy:n ylimääräiset yhtiökokoukset

 

1178

Kj/4

Vt Jouko Malisen toivomusponsi Sparknet-ratkaisun selvittämisestä

 

1179

Kj/5

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle Viikinmäen maaperän puhdistamiseen ja tonttien luovutukseen liittyviin toimenpiteisiin eri kohteissa

 

1180

Kj/6

18.6.2007, 25.6.2007, 3.9.2007 ja 10.9.2007 pöydälle pantu asia

Kaupungin konserniyhteisöjä, nettobudjetoituja yksiköitä ja liikelaitoksia koskevat omistajapoliittiset linjaukset

 

1181

Kj/7

Kaupunginvaltuuston 12.9.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1182

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1183

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1184

Kaj/1

Vartiokylän tontin 45447/1 asemakaavan muuttaminen (nro 11698)

 

1185

Kaj/2

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Etu- ja Taka-Töölön puisto- ym. alueiden (kylpylähotelli) asemakaava-asiassa (nro 11290)

 

1186

Kaj/3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Elisa Oyj:n sekä Sato-Rakennuttajat Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1187

Kaj/4

Etra Trading Oy:n poikkeamishakemus

 

1188

Kaj/5

Kiinteistö Oy Sitratorin poikkeamishakemus

 

1189

Kaj/6

Helsingfors svenska bostadsstiftelsen ja OP-Eläkekassan poikkeamishakemus

 

1190

Kaj/7

10.9.2007 pöydälle pantu asia

Esitys Helsingin Leijona Oy -nimisen yhtiön perustamiseksi kaupungintalokortteleiden kehittämistä varten

 

1191

Kaj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1192

Ryj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta

 

1193

Ryj/2

Valtuutettu Sanna Hellströmin toivomusponsi: Violanpuiston pulkkamäen säilyttäminen

 

1194

Ryj/3

Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä hyväksyä metron kulunvalvontatekniikan uusimisen hankesuunnitelma

 

1195

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten seuraaminen

 

1196

Stj/1

Selvitys Helsingin sosiaaliasiamiesten toiminnasta vuonna 2006

 

1197

Stj/2

Selvitys apulaisoikeuskanslerille sosiaaliviraston tulevaisuusverstas-raporttia koskevaan kanteluun

 

1198

Stj/3

Uusien jäsenten valitseminen vapaaehtoistyön neuvottelukuntaan

 

1199

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1200

Sj/1

Työllistämistoimikunnan jäsenen vaihdos

 

1201

Sj/2

Tasa-arvotoimikunnan jäsenen vaihdos

 

1202

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1163 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Wallden-Pauligin (varalla Rautava) ja Peltokorven (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1164 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1165 - 1176 §

Kaupunginvaltuuston 26.9.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1165 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 3.9.2007 ja 10.9.2007 pöydälle pantu asia
Tarkastuslautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

1166 §

Kaupunginorkesterin johtokunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

1167 §

Nuorisolautakunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

1168 §

Nuorisolautakunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

1169 §

Ympäristölautakunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1170 §

Oulunkylän tonttien 28051/18 ja 28061/11 vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1171 §

Lausunto Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille tiesuunnitelmasta: Kantatien 45 (Tuusulanväylä) parantaminen välillä Käpylä - Kulomäentie, Helsinki ja Vantaa

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

1172 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.9.2007 pöydälle pantu asia
Hankintakeskuksen monentamispalveluiden uudelleenjärjestely

 

 

Merkittiin, että Ojala ehdotti, että kaupunginhallitus päättäisi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, ettei digipainoa lakkauteta ja toimintoja kehitetään omana toimintana.

 

Ojalan ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Ojala ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteen.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

1173 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.9.2007 pöydälle pantu asia
Hankintakeskuksen postipalvelujen ulkoistaminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Peltokorpi esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että Ojala ehdotti, että kaupunginhallitus päättäisi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, ettei kaupungin sisäisiä postipalveluja ulkoisteta vaan toimintoja kehitetään omana toimintana.

 

Ojalan ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Ojala ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteen.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1174 §

Jäsenen valitseminen leski- ja orpoeläkekassan hallitukseen vuosiksi 2008 - 2010

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunginjohtaja

 

1175 §

Teknisen lautakunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

1176 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 27.8.2007 pöydälle pantu asia
Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

1177 §

HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N JA SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY:N YLIMÄÄRÄISET YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2007-568, 2007-1005

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia

 

                    Suomen Energia-Urakointi Oy:n 20.9.2007 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä esittämään yhtiökokoukselle, että johtaja Kauno Kaija nimetään yhtiön hallituksen jäseneksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi, sekä

 

                    Helen Sähköverkko Oy:n 21.9.2007 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä esittämään yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan
strategiajohtaja Markus Lehtonen seuraavaan yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille yhtiökokousasiakirjoineen sekä otteet Helsingin Energialle, Jussi Lehdolle, nimetylle henkilölle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1178 §

VT JOUKO MALISEN TOIVOMUSPONSI SPARKNET-RATKAISUN SELVITTÄMISESTÄ

 

Khs 2006-2118

Esityslistan asia Kj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Karakorpi Tuomo, tietotekniikkapäällikkö, puhelin 310 36396

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1179 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖVIRASTOLLE VIIKINMÄEN MAAPERÄN PUHDISTAMISEEN JA TONTTIEN LUOVUTUKSEEN LIITTYVIIN TOIMENPITEISIIN ERI KOHTEISSA

 

Khs 2007-1740

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2007 talousarvion

 

alakohdasta 8 01 02 16, Viikinmäen maaperän puhdistus, 4 000 000 euroa (alv=0) käytettäväksi Viikinmäen entisen ampumaradan maaperän puhdistamiseen ja

 

alakohdasta 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, yhteensä 2 000 000 euroa (alv=0) käytettäväksi tonttien luovutukseen liittyviin toimenpiteisiin eri kohteissa

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle rakennusvirastolle, viraston katu- ja puisto-osastolle (Jouni Sivonen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko), kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1180 §

18.6.2007, 25.6.2007, 3.9.2007 ja 10.9.2007 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖJÄ, NETTOBUDJETOITUJA YKSIKÖITÄ JA LIIKELAITOKSIA KOSKEVAT OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

 

Khs 2007-1406

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan hyväksyä kaupungin nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset liitteen 1 mukaisesti kehottaen talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan yhteistyössä kaupungin asianomaisten muiden tahojen kanssa nyt hyväksyttyjen linjausten mukaiset jatkotoimenpiteet.

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä jatkovalmistelun pohjaksi periaatelinjauksen, että kaupunginvaltuustolle valmistellaan esitys kaupunginhallituksen konsernijaoston perustamisesta liitteen 2 mukaisten linjausten pohjalta, ja kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä hallintokeskuksen kanssa valmistelemaan jaoston perustamiseen liittyvät toimenpide-ehdotukset niin, että konsernijaosto voidaan perustaa seuraavan valtuustokauden alusta lukien.

 

                                            Pöytäkirjanote liitteineen kaikille kaupungin virastoille ja laitoksille sekä tytäryhteisöille.

 

Merkittiin, etteivät Rautava, Minerva Krohn ja Tapio Korhonen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn Vantaan Energia Oy:n osalta eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että seuraavat muutokset tehdään liitteeseen 1:

 

sivu 14

Helsingin Energia: ”Kehittämisvisio”: Nykyinen teksti korvataan tekstillä ”Toiminnallisen yhteistyön tiivistäminen Vantaan Energian kanssa.”

Helsingin Satama: kohdasta ”Kehittämisvisio” ensimmäinen virke jätetään kokonaan pois eli pois jätettävä virke on: ”Varaudutaan yhtiöittämään mikäli tukee kilpailukykyä liikelaitosmuotoa paremmin.”

Palmia: ”Kehittämisvisio” kohdassa korvataan nykyinen kirjaus kirjauksella ”Kilpailukyvyn varmistamiseksi selvitetään tarkoituksenmukaisin organisaatiomalli.”

 

sivu 15

                                            Asuinvuokrayhtiöt Koy:t: ”Kehittämisvisio”: Lisätään loppuun ”...sekä yhteistyötä lisäämällä.” Asunto Oy:t, ”Omistus”: 1 (suluissa oleva 3 poistetaan)

 

sivu 16

Kiinteistö Oy Helsingin Tennispalatsi: ”Omistus”: 1(2). Kehittämisvisio: Poistetaan viimeinen virka: ”Muista kuin kaupungin tiloihin oikeuttavista osakkeista luovutaan.”

 

sivu 19

Helsingin Bussiliikenne Oy: ”Kehittämisvisio”: ”Selvitetään osana PKS-joukkoliikennejärjestelmän uudelleenorganisointia.”

 

sivu 20 ja 15

Helsingin teatterisäätiö, Helsinki-viikon säätiö, Jääkenttäsäätiö, Stadionsäätiö ja Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy. Muotoillaan niin, että jokaisen em. kohdalle pannaan ”Toiminnan tavoitteet” kohtaan seuraavanlainen lisäys: ”Eri säätiöiden sekä Helsingin Uuden Jalkapalloareena Oy:n yhteistyötä tiivistetään edelleen erityisesti suurten tapahtumien yhteydessä.”

 

sivu 23

Vantaan Energia Oy: ”Kehittämisvisio”: ”Toiminnallisen yhteistyön tiivistäminen Helsingin Energian kanssa.”

 

ja liitteeseen 2

 

Jaoston koko:

7 jäsentä ja varajäsentä. Valitaan Khn jäsenistä ja varajäsenistä.

 

Merkittiin, että Ojala ehdotti, että kaupunginhallitus päättäisi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Ojala ehdotti seuraavia muutoksia asian liitteeseen 1:

 

sivu 12

Talous- ja suunnittelukeskus, Taloushallintopalvelu, kehittämisvisiosta poistetaan: Yksiköstä muodostetaan liikelaitos.

 

sivu 13

Henkilöstökeskus, Kehittämispalvelut, kehittämisvisiosta poistetaan: Yksiköstä muodostetaan liikelaitos.

 

sivu 13

HKR-Ympäristötuotanto, HKR-Tekniikka, HKR-Rakennuttaja, Omistus: poistetaan 4 ja Kehittämisvisioon kirjoitetaan: Kehittämistä varten on asetettu ohjausryhmä, joka käsittelee asiaa käsittelevän työryhmän ehdotuksen v. 2008.

 

sivu 14

Satama, Kehittämisvisio: Helsingin Satamaa kehitetään kaupungin omana toimintana.

 

sivu 14

Palmia, Kehittämisvisio: Palmian toimintaa jatketaan omana toimintana liikelaitoksena.

 

Ojalan ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Merkittiin, että Peltokorpi Ojalan kannattamana ehdotti, että konsernijaoston kokoonpano on esittelijän alkuperäisen ehdotuksen mukainen: ”Valtuusto valitsee jaostoon yhdeksän (9) jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen sekä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston jäsenten tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän muutettu ehdotus voitti Peltokorven vastaehdotuksen äänin 12 – 3. Vähemmistöön kuuluivat Ojala, Oker-Blom ja Peltokorpi.

 

Ojala ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1181 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 12.9.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 12.9.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin taidemuseota toimitta­­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Sebastian Sassille ja opiskelija Lauri Holapalle.

 

Pöytäkirjanote kaupungin taidemuseon johtokunnalle, kaupungin taidemuseolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa terveyskeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­lö­re­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Sirpa Puhakalle ja valtiotieteen maisteri Kati Peltolalle.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, terveyskeskukselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen ta-loushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan verovirastolle ja Uudenmaan liitolle (mukaan liittäen suostumukset ja selvitykset jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen) sekä Hannele Luukkaiselle ja Seija Lumpeelle.

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee

 

a                          hyväksyä tämän lisälistan liitteen 1 mukaisen yhtiön perustamiskirjan ja kaupunginvaltuuston esityslistan 12.9.2007 asian 6 erillisen liitteen 2 mukaisen yhtiöjärjestyksen,

b                          merkitä kokonaan perustettavan yhtiön 150 000 euron osakepääoman maksettavaksi vuoden 2007 talousar­vion koh­dalta 8 22 19, Arvopaperit, muut kohteet,

c                           myöntää yhtiölle sen toiminnan rahoittamista varten 150 000 euron pääomalainan käyttäen vuoden 2007 ta­lous­arvion kohdalla 9 01 02, Muu antolainaus, olevaa määrärahaa,

d                          nimetä ehdokkaiksi perustettavan yhtiön hallitukseen elinkeinopäällikkö Nyrki Tuomisen, johtaja Jukka Niemen, osastopäällikkö Eija Hannin, toimistopäällikkö Sari Toiviaisen ja vs. johtavan kaupunginasiamiehen Jenni Ropen sekä tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan nimeämät henkilöt sekä

e                          kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet, allekirjoitta­maan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat oikeuttaen samalla oikeuspalvelut tekemään edellä mainittuihin asiakirjoihin tarvittaes­sa vähäisiä muutoksia.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan, nimetyille henkilöille sekä tarkastuslautakunnalle.

 

17                 Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuus­tolle 26.9.2007

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

8                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, ympäristökeskukselle ja kaupunginmuseolle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja ympäristökeskukselle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, rakennusvirastolle ja kaupunginmuseolle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, pelastuslaitokselle ja Helsingin Vedelle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, asuntolautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, Helsingin Energialle, asuntotuotantotoimikunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, Uudenmaan ympäristökeskukselle, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry:lle, Vantaan kaupungille, Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKAlle, Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK ry:lle jäljennöksin asiaa koskevasta kaupunginvaltuuston keskustelupöytäkirjasta.

 

18–22           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

14                 Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

23–25           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­joh­tajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kårkulla samkommun ‑nimiselle kuntayhtymälle.

 

16                 Kaupunginhallitus päättänee esittää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle, että sosiaalilautakunnalle ja terveyslautakunnalle toimitetaan erikseen vuosittain kertomus kaupunginvaltuuston päätöksessä mainitun toiminnan ja hoitotakuun toteutumisesta sekä muut lautakuntien omaa toimintaansa varten mahdollisesti tarvitsemat tiedot.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa terveyskeskuksen toimitusjohtajaa ja sosiaalijohtajaa huolehtimaan alaisensa henkilökunnan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin siirtymisen edellyttämien päätösten tekemisestä ja muista asiaan liittyvistä toimenpiteistä.

 

Kaupunginhallituksen kirje Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle sekä ter-veyskeskuksen toimitusjohtajalle ja sosiaalijohtajalle.

 

Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

26–28           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2

 

 

1182 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       12.9.2007

satamalautakunta                                                          11.9.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      11.9.2007

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        kansliapäällikkö

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1183 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1184 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45447/1 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11698)

 

Khs 2007-1636

Esityslistan asia Kaj/1

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45447 tontin nro 1 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 14.6.2007 päivätyn piirustuksen nro 11698 mukaisena.

 

Kirje nro                             ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1185 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA ETU- JA TAKA-TÖÖLÖN PUISTO- YM. ALUEIDEN (KYLPYLÄHOTELLI) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11290)

 

Khs 2005-140

Esityslistan asia Kaj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1186 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ELISA OYJ:N SEKÄ SATO-RAKENNUTTAJAT OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-1871

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 28.6.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Elisa Oyj on myynyt määräalan 46. kaupunginosan korttelin nro 46002 tontista nro 18 sillä sijaitsevine rakennuksineen ja pysäköintihalleineen SATO-Rakennut­tajat Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote SATO-Rakennuttajat Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1187 §

ETRA TRADING OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1692

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua Etra Trading Oy:n poikkeamishakemukseen päätöksen nro 2007-1692/526 mukaisesti ehdolla, että uudisrakennus on kaupunkikuvallisesti viimeistelty ja suunniteltu toiminnallisesti siten, että se ei estä mahdollista myöhempää KL-käyttöä. Tontin eteläosan maanalainen johtorasite tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1188 §

KIINTEISTÖ OY SITRATORIN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1774

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2007-1774/526 mukaisesti ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 22.3.2007 päivättyä suunnitelmaa.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 10

 

 

1189 §

HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSEN JA OP-ELÄKEKASSAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1831

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2007-1831/526 mukaisesti ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 12.6.2007 päivättyä suunnitelmaa.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8

 

 

1190 §

10.9.2007 pöydälle pantu asia

ESITYS HELSINGIN LEIJONA OY -NIMISEN YHTIÖN PERUSTAMISEKSI KAUPUNGINTALOKORTTELEIDEN KEHITTÄMISTÄ VARTEN

 

Khs 2007-1679

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                     perustaa kaupungintalokortteleiden kehittämistä, elävöittä­mistä ja ulosvuokrattavien tilojen hallinnointia varten Helsingin Leijona Oy – Helsingfors Lejon Ab -nimisen yhtiön

 

-                     hyväksyä yhtiölle esityslistan tämän asian liitteenä olevan luonnoksen mukaisen yhtiöjärjestyksen ja perustamissopi­muksen

 

-                     merkitä yhtiön koko osakekannan ja myöntää vuoden 2007 talousarvion tililtä 8 22 19 arvopaperit 1 miljoona euroa, hallintokeskuksen oikeuspalveluille osakepääoman maksamista varten

 

-                     nimetä yhtiön hallitukseen puheenjohtajaksi kehittämispäällikkö Harri Kauppisen ja jäseniksi toimistopäällikkö Jaakko Staufferin, talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin,  apulaiskaupunginsihteeri Riitta Venesmaan sekä valtuutetut Jere Lahden, Heli Puuran ja Tuomas Rantasen

 

-                     nimetä yhtiön tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan nimeä­mänä KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Tiina Lind.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskukselle, kiinteistölautakunnalle ja tarkastuslautakunnalle.

 

Merkittiin, että Ojala ehdotti Oker-Blomin kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi yhtiön hallituksen kokoonpanoksi 4+5 (4 virkamiestä, 5 luottamushenkilöä).

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Ojalan vastaehdotuksen äänin 12 – 3. Vähemmistöön kuuluivat Ojala, Oker-Blom ja Peltokorpi.

 

Ojala ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1191 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

11.9.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

6.9.2007

rakennuslautakunta

11.9.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

4., 5. ja 10.9.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1192 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-1550

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli lupahakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat:

 

-                     Välivarastointitoiminnalle laaditaan yksityiskohtainen toimintaohje, joka hyväksytetään Uudenmaan ympäristökeskuksessa.

 

-                     Alueelle otetaan vastaan vain etukäteen tutkimuksilla vastaanottokelpoiseksi todettuja maa-aineksia. Alueelta käsittelyyn tai loppusijoitukseen lähtevien maiden haitta-ainepitoisuustutkimuksia tehdään riittävästi ja niin, että tutkimukset tehdään käsittelyn tai vastaanottajan vaatimalla tavalla.

 

-                     Välivarastointitoiminnasta ei saa aiheutua haitallisia vaikutuksia luonnonsuojelu- eikä Natura-alueelle tai alueen virkistyskäytölle.

 

-                     Alueen liikenne on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa tai vaaraa ympäristölle eikä virkistysalueella liikkuville.

 

-                     Välivarastointitoiminta ei saa estää kaatopaikan ja ylijäämämaamäen lopullisen maisemoinnin tekemistä ja alueen ottamista asemakaavan mukaiseen virkistyskäyttöön.

 

-                     Välivarastointitoiminnan päätyttyä alue ja sen maaperä siistitään ja puhdistetaan. Toiminnan loputtua alueelle tai sen ympäristöön ei saa jäädä pilaantuneita maa-aineksia, jätteitä tai pysyviä rakenteita, jotka voisivat vaikeuttaa alueen rakentamista tai olla esteenä alueen tulevalle käytölle.

 

Lisäksi kaatopaikkavesille esitetään seuraavat lupaehdot:

 

-                     Viemäriin johdettavien kaatopaikkavesien tulee täyttää seuraavat raja-arvot:

 

aine                                                         raja-arvo

mg/l

 

elohopea                                                0,01

kadmium                                                 0,01

kokonaiskromi                                       1,0

kupari                                                      2,0

lyijy                                                           0,5

nikkeli                                                      0,5

sinkki                                                       3,0

kiintoaine                                                500

mineraaliöljypohjaiset                          200

hiilivedyt C10-C40

 

-                     Helsingin Vedellä on oikeus muuttaa viemäriin johdettavien kaatopaikkavesien lupaehtoja, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi viemälaitoksen toiminnan tai vesiensuojelun turvaamiseksi.

 

-                     Viemäriverkkoon johdettavien kaatopaikkavesien laadun tarkkailu tulee tehdä vähintään kaksi kertaa vuodessa touko- ja lokakuussa. Näytteet otetaan pilaantuneiden maiden välivarastointikentän hiekan- ja öljynerottimen jälkeen olevasta tarkastuskaivosta. Näytteet tutkitaan akkreditoidussa laboratoriossa ja niistä analysoidaan pH-luku BHK7, fosfori, typpi, kiintoaine, mineraaliöljyt, PAH-yhdisteet, elohopea, kadmium, kokonaiskromi, kupari, lyijy, nikkeli- ja sinkkipitoisuudet.

 

-                     Helsingin kaupungin rakennusviraston tulee toimittaa Helsingin Vedelle vuosiyhteenvetoraportti viemäriin pumpatun kaatopaikkaveden määrästä ja laadusta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

 

Lopuksi kaupunginhallitus katsoo, että toimintaa voidaan jatkaa vanhan ympäristöluvan mukaisesti ennen uuden ympäristöluvan lainvoimaisuutta.

 

Kirje nro                             Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kiinteistövirastolle, Helsingin Vedelle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

1193 §

VALTUUTETTU SANNA HELLSTRÖMIN TOIVOMUSPONSI: VIOLANPUISTON PULKKAMÄEN SÄILYTTÄMINEN

 

Khs 2007-1240

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 9.5.2007 hyväksymän toivomusponnen (Sanna Hellström) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sanna Hellströmille sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1194 §

SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ HYVÄKSYÄ METRON KULUNVALVONTATEKNIIKAN UUSIMISEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2005-1209

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunnon mukaisen selityksen ja siinä pyytää valituksen hylkäämistä perusteettomana.

 

Pöytäkirjanote ja asiakirjat hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1195 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                              11.9.2007

yleisten töiden  lautakunta                                 13.9.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1196 §

SELVITYS HELSINGIN SOSIAALIASIAMIESTEN TOIMINNASTA VUONNA 2006

 

Khs 2007-1249

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin sosiaaliasia­miesten 7.5.2007 päivätyn selvityksen toiminnastaan vuonna 2006.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle ja sosiaaliasiamiehille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1197 §

SELVITYS APULAISOIKEUSKANSLERILLE SOSIAALIVIRASTON TULEVAISUUSVERSTAS-RAPORTTIA KOSKEVAAN KANTELUUN

 

Khs 2007-1700

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa apulaisoikeuskanslerille sosiaaliasiamiesten Lilli Autin ja Marja-Terttu Soppelan kantelun johdosta seuraavan lausunnon:

 

Kantelijat arvostelevat sosiaaliviraston Tehty-hankkeen tulevaisuusverstaasta 16.1.2006 laaditun raportin muuttamista kesäkuussa 2007. Lisäksi kantelun täydennyksessä on kysymys siitä, milloin sosiaaliasiamiesten selvitys vuodelta 2006 on toimitettu sosiaalivirastolle ja miten tästä asiasta on tiedotettu sosiaaliasemien työntekijöille.

 

Kaupunginhallitus toteaa, ettei Tehty-hankkeen tulevaisuusverstasraportti ole oikeudelliselta luonteeltaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu viranomaisen asiakirja. Se lienee lähinnä mainitun lain 5 §:n 4 momentissa tarkoitettu viranomaisen sisäistä työs­kentelyä varten laadittu asiakirja, johon ei sovelleta julkisuuslakia.

 

Mainitun raportin sisältämä materiaali ei perustu kokemusperäiseen, verifioitavissa olevaan tietoon. Raportin osa ”Nykytilan kriittinen kuvaus” sisältää työseminaariin 16.1.2006 osallistuneiden työntekijöiden yksittäisiä havaintoja, kokemuksia ja uhkakuvia sekä pelkoja mm. sosiaaliviraston asiakkaan, sosiaalialan ammatillisuuden ja organisaation kohtaamisesta ongelmallisimmillaan. Kyse ei siten ollut niinkään ”todellisuuden” kuvaamisesta, vaan siitä, mihin tilanne voi pahimmillaan johtaa, jos sosiaalityötä tehdään pelkästään organisaatiota varten. Kyse on tulevaisuusverstaan kritiikkivaiheen ja kehittämishaasteiden dokumentoinnista eikä tosiseikkoihin perustuvasta selvityksestä viraston nykytilasta.

 

Tästä osiosta sosiaaliasiamiehet ovat irrottaneet selvitykseensä (s. 1) mm. seuraavat virkkeet: ”Asiakas on hukassa pirstaleisessa byrokratiassa ja monitasoisen ja -mutkaisen organisaation eri toimipisteissä. Hän ei löydä apua eikä tiedä kenen puoleen kääntyä.” (raportin s. 7/51 ja 12/56). Sosiaaliasiamiehet käyttävät mm. mainittua lainausta kuvaamaan Helsingin sosiaaliviraston asiakkaan asemaa.

 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan sosiaaliasiamiesten tehtävänä on seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

 

Sosiaaliasiamiesten laatimalta selvitykseltä voitaneen edellyttää, että sen sisältämät tiedot asiakkaiden oikeuksista ja ongelmista perustuvat esim. sosiaaliasiamiesten havaintoihin ja kokemuksiin neuvontatyössään taikka asiakkaiden tässä yhteydessä esittämiin näkemyksiin oikeuksiensa toteutumisesta sosiaalihuollon toimeenpanossa. Edellä viitattu lainaus ei kaupunginhallituksen mielestä täytä tätä edellytystä.

 

Koska Tehty-hankkeen tulevaisuusraporttia käytettiin sosiaaliasiamiesten selvityksessä ja lehtikirjoittelussa tavalla, johon se ei sovellu ainakaan ilman lähdekritiikkiä ja jopa harhaan johtavasti, katsottiin, väärinkäsitysten välttämiseksi, aiheelliseksi täydentää raporttia lukuohjeella. Itse tulevaisuusverstaan aineistoon ei ole koskettu eikä sitä ole muutettu. Lukuohje lisättiin 7.6.2007. Valitettavasti lukuohjeen lisäyspäivämäärä on tuolloin jäänyt merkitsemättä. Päivämäärä on merkitty 23.7.2007.

 

Sosiaalivirasto ei ole millään tavoin puuttunut sosiaaliasiamiesten selvityksen laatimiseen eikä siinä esitettyihin käsityksiin tai johtopäätöksiin.

 

Sosiaalisen ja taloudellisen tuen päällikkö Leila Palviainen ilmoitti 27.5.2007 sosiaaliasemien työntekijöille mm., että sosiaaliasiamiesten selvitys vuodelta 2006 oli annettu julkisuuteen ennen, kuin se toimitettiin sosiaalivirastolle 22.5.2007 Sosiaaliasiamies Lilli Autti oikaisi Leila Palviaisella olleen virheellisen tiedon 31.5.2007 lähettämällään sähköpostilla, josta ilmeni, että selvitys oli toimitettu viraston kirjaamoon 9.5.2007 ja sosiaalijohtajan sihteerille 21.5.2007. Leila Palviainen välitti samana päivänä oikaistun tiedon sosiaaliasemien työntekijöille.

 

Tämän lausunnon liitteinä ovat sosiaaliviraston hallinto- ja kehittämispalvelujen sekä sosiaalisen ja taloudellisen tuen selvitykset, joista ilmenee tapausten kulku yksityiskohtaisesti.

 

Kaupunginhallitus katsoo edellä sanotun ja liitteistä ilmenevän perusteella, että sosiaaliasiamiesten, Lilli Autti ja Marja-Terttu Soppela, kantelu on aiheeton. Kantelu ei anna aihetta toimenpiteisiin Helsingin kaupungin taholta. Kaupunginhallitus esittää, ettei kantelu antaisi aihetta enempiin toimenpiteisiin myöskään apulaisoikeuskanslerin taholta.

 

Kirje apulaisoikeuskanslerille sekä pöytäkirjanote sosiaalivirastolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1198 §

UUSIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VAPAAEHTOISTYÖN NEUVOTTELUKUNTAAN

 

Khs 2006-2860

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita vapaaehtoistyön neuvottelukuntaan toimikauden 2007 - 2008 jäljellä olevaksi ajaksi

 

-                                                             luottamushenkilöitä edustavaksi jäseneksi Viljami Wiirilinnan tilalle Pertti Svenssonin ja

-                                                             vapaaehtoisyhteisöjä edustavaksi jäseneksi Johanna Ikävalkon tilalle Heikki Suhosen (vammais- ja erityisjärjestötöt).

 

Pöytäkirjanote valituiksi tulleille, Viljami Wiirilinnalle, Johanna Ikäval-

kolle, vapaaehtoistyön neuvottelukunnalle (sihteeri Eija Bärlund-Toivo-

nen , sosiaalivirasto)  ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1199 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan ruotsinkielisen jaoston 5.9.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1200 §

TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN JÄSENEN VAIHDOS

 

Khs 2006-2480

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Pauli Leppä-aholle eron työllistämistoimikunnasta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikunnan uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Jorma Karlstedtin.

 

Pöytäkirjanote nimetyille sekä työllistämistoimikunnalle (Taina Hartikainen, henkilöstökeskus).

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1201 §

TASA-ARVOTOIMIKUNNAN JÄSENEN VAIHDOS

 

Khs 2007-339

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Pia Metsähuoneelle eron tasa-arvotoimikunnan jäsenyydestä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikunnan jäseneksi Elina Aaltion.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä tasa-arvotoimikunnalle (Paavo Salonen, henkilöstökeskus).

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1202 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

5.9.2007

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

6.9.2007

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

11.9.2007

taidemuseon johtokunta

28.8.2007

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

6.9.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

7. ja 12.9.2007

museonjohtaja

4. ja 10.9.2007

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

13.9.2007

taidemuseon johtaja

11. ja 12.9.2007

työterveysjohtaja

6.9.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Vuontisjärvi Tero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning

 

1193 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SANNA

HELLSTRÖM: BEVARANDE AV PULKBACKEN I VIOLAPARKEN

 

Stn 2007-1240

Ärende Ryj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 9.5.2007 (Sanna Hellström), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sanna Hellström och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

BILAGOR                          Bilaga 1       Beslutsmotivering

                                            Bilaga 2       Bilaga 2

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Otto Lehtipuu

Erja Saarinen

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Irmeli Wallden-Paulig

Terhi Peltokorpi

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  2.10.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

                                            Erja Saarinen

                                            apulaiskaupunginsihteeri
MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

pöytäkirjan 1163 – 1176, 1179, 1181 – 1183, 1185, 1191 – 1192, 1194 – 1195, 1197, 1199 ja 1202 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

pöytäkirjan 1187 – 1189 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

pöytäkirjan 1184 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

pöytäkirjan 1186 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

 

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3  5. kerros

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9

00520 HELSINKI

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

1163 – 1176, 1179, 1181 – 1183, 1185, 1191 – 1192, 1194 – 1195, 1197, 1199 ja 1202 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

1187 – 1189 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

1184 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

1186 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster eller med stöd av dem utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118                              Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5.våningen

00131 Helsingfors

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Bangårdsvägen 9

00520 Helsingfors

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.