Kokousaika

3.9.2007 kello 16.00 – 17.50

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 1124 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi 1083-1084 §)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

Puoskari, Mari

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 1099-1128 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi 1099 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 1086-1128 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö (paitsi 1103-1117 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri
(paitsi 1093-osa 1099 §)

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri (paitsi 1103-1128 §)

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Vuotisjärvi, Tero

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

Manninen, Asta

johtaja (1127 §:n kohdalla)

 

 

Laine, Markus

tutkimusprofessori (1127 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1083-1084,


1085-1087,
1094-1096,


1097-1001, 

 Korpinen

 

 

 

1002,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
1088-1091,


1003-1123, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1124-1125, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
1092-1093,


1126, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi

 


Haatainen
-,


1127-1128, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1083

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1084

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1085

Kj/1

Uudenmaan veroviraston verotuksen oikaisulautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

 

1086

Kj/2

Hoiva-alan tukipalveluja tuottavan sosiaalisen yrityksen perustaminen

 

1087

Kj/3

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

1088

Kaj/4

Länsisataman toimitilatontin 20025/7 vuokrausperusteet

 

1089

Kaj/5

Lauttasaaren tontin 31120/3 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11622)

 

1090

Kaj/6

Suutarilan tonttien 40159/8 ja 10 asemakaavan muuttaminen (nro 11679)

 

1091

Kaj/7

Vartiosaaren kortteleiden nro 48002 - 48006 ym. alueiden (Vasikkaluoto ja Tervaluoto) asemakaavan hyväksyminen (nro 11270)

 

1092

Stj/8

Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

1093

Stj/9

Lastenpsykiatrisen toiminnan uudelleenarviointi

 

1094

Kj/10

Kaupungin taidemuseon johtokunnan jäsenen valinta

 

1095

Kj/11

Tarkastuslautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

 

1096

Kj/12

Terveyslautakunnan jäsenen valinta

 

1097

Kj/3

Varajäsenen vaihdos sääntötoimikunnassa

 

1098

Kj/4

Hallintokeskuksen kaupunginsihteerin virkaan ottaminen

 

1099

Kj/5

18.6.2007 ja 25.6.2007 pöydälle pantu asia

Kaupungin konserniyhteisöjä, nettobudjetoituja yksiköitä ja liikelaitoksia koskevat omistajapoliittiset linjaukset

 

1100

Kj/6

Kaupunginvaltuuston 29.8.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1101

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1102

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1103

Kaj/1

Lauttasaaren tontin 31051/1 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11701)

 

1104

Kaj/2

Lauttasaaren länsiosan tonttien ja Lemislahden venesatama-alueeen rakennuskiellon pidentäminen (nro 11703)

 

1105

Kaj/3

Käpylän kortteleiden nro 25001 ja 25002 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11705)

 

1106

Kaj/4

Pakilan tontin 34017/18 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11699)

 

1107

Kaj/5

Suutarilan tontin 40202/7 asemakaavan muuttaminen (nro 11688)

 

1108

Kaj/6

Vartiokylän Myllypuron Myllypadontien pohjoisosan nimiasemakaavan muuttaminen (nro 11686)

 

1109

Kaj/7

Mellunmäen tontin 47171/11 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11693)

 

1110

Kaj/8

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Sven-Olof Engelbert Liljeströmin jakamattoman kuolinpesän sekä SATO-Rakennuttajat Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1111

Kaj/9

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Oy Esab:in sekä Kiinteistö Oy Hollolan Keskikankaantie 9:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1112

Kaj/10

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Meconet Oy:n sekä Kaskimatti Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1113

Kaj/11

Kahden tontin varaaminen S-Asunnot Oy:lle

 

1114

Kaj/12

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Särkiniemi 7:n kanssa Lauttasaaren korttelin 31120 tontin 3 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11622

 

1115

Kaj/13

Oy Alfred A. Palmberg Ab:lle sisustusalan kauppakeskuksen laajennushankkeen suunnittelua varten Roihupellon yritysalueelta varatun tontin varauksen jatkaminen

 

1116

Kaj/14

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Bostadsaktiebolaget Lappviksgatan 13:n poikkeamishakemuksesta

 

1117

Kaj/15

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle XXXX XXXX:n poikkeamishakemuksesta

 

1118

Kaj/16

Ennakkolausunto kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä VR Eläkesäätiön sekä Kiinteistö Oy Elielin liikerakennuksen välisessä kiinteistökaupassa

 

1119

Kaj/17

Lausunto ympäristöministeriölle ehdotuksesta maankäyttö- ja rakennuslain muutosta koskevaksi hallituksen esitykseksi

 

1120

Kaj/18

Kiinteistö Oy Säterintie 2:n ylimääräinen yhtiökokous

 

1121

Kaj/19

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä hyväksyä asunnottomien palvelukeskuksen peruskorjauksen hankesuunnitelma

 

1122

Kaj/20

Lausunto Itä-Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksesta

 

1123

Kaj/21

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1124

Ryj/1

Lausunto joukkoliikenteen palvelutasoa ja rahoitusta koskevasta suunnitelmasta 2008 - 2010

 

1125

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1126

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1127

Sj/1

Helsingin kaupungin tutkimusohjelma vuosille 2007 - 2009

 

1128

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1083 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lehtipuun (varalla Helistö) ja Ojalan
(varalla Peltokorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1084 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1085 - 1096 §

Kaupunginvaltuuston 12.9.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1085 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 20.8.2007 ja 27.8.2007 pöydälle pantu asia
Uudenmaan veroviraston verotuksen oikaisulautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

1086 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 27.8.2007 pöydälle pantu asia
Hoiva-alan tukipalveluja tuottavan sosiaalisen yrityksen perustaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Tuominen Nyrki, elinkeinopäällikkö, puhelin 310 36255

 

1087 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 27.8.2007 pöydälle pantu asia
Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1088 §

Länsisataman toimitilatontin 20025/7 vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

1089 §

Lauttasaaren tontin 31120/3 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11622)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1090 §

Suutarilan tonttien 40159/8 ja 10 asemakaavan muuttaminen (nro 11679)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1091 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 27.8.2007 pöydälle pantu asia
Vartiosaaren kortteleiden nro 48002 - 48006 ym. alueiden (Vasikkaluoto ja Tervaluoto) asemakaavan hyväksyminen (nro 11270)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

1092 §

Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

1093 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 20.8.2007 pöydälle pantu asia
Lastenpsykiatrisen toiminnan uudelleenarviointi

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään sivulta 66 siten, että 4. kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Ruotsinkielisiä palveluja ei esitetä siirrettäväksi ennen kuin asia on selvitetty yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.”

 

Lisäksi esittelijä lisäsi sivun 66 loppuun seuraavan kappaleen:

 

”Samalla Khs toteaa, että toiminnan uudelleenorganisoimisen yhteydessä perheneuvoloiden resurssit turvataan:”

 

Lisäksi esittelijä muutti päätösehdotuksen ensimmäistä kappaletta siten, että viides rivi muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”..mukaisesti 1.1.2008 lukien, jolloin kaikkien suomenkielisten helsinkiläisten..”

 

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

Kaupunginjohtaja

 

1094 §

Kaupungin taidemuseon johtokunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

1095 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.9.2007 pöydälle pantu asia
Tarkastuslautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

1096 §

Terveyslautakunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

 

 

1097 §

VARAJÄSENEN VAIHDOS SÄÄNTÖTOIMIKUNNASSA

 

Khs 2007-166

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupunginsihteeri Antero Makkosen sijalle sääntötoimikuntaan varajäseneksi kaupunginlakimies Sami Sarvilinnan.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, sääntötoimikunnalle, hallintokeskuksen tietopalveluille ja talous- ja suunnittelukeskukselle (talpa).

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1098 §

HALLINTOKESKUKSEN KAUPUNGINSIHTEERIN VIRKAAN OTTAMINEN

 

Khs 2007-1526

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa 1.10.2007 lukien varatuomari Marjatta Raunilan hallintokeskuksen kaupunginsihteerin virkaan (016619) 4608 euron suuruisen tehtäväkohtaisen palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien.

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleelle, oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin sekä henkilöstökeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä teki esityslistan liitteeseen 1 Marjatta Raunilan kielitaidon kohdalle seuraavan korjauksen:

 

                                            Englanti: hyvä

                                            Saksa: hyvä

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1099 §

18.6.2007 ja 25.6.2007 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖJÄ, NETTOBUDJETOITUJA YKSIKÖITÄ JA LIIKELAITOKSIA KOSKEVAT OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

 

Khs 2007-1406

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

                                            Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen 1 osalta liitteen mukaisesti.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Krohn (Vantaan Energian osalta) esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1100 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 29.8.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 29.8.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 4           Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Tuula Haataiselle ja Pentti Helolle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vesa Vuorenkoskelle ja Vertti Kiukkaalle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

Samalla kaupunginhallitus päätti muuttaa 22.1.2007 pöytäkirjan 90 §:n kohdalla tekemäänsä päätöstä edustajiensa nimeämisestä lauta- ja johtokuntiin seuraavasti:

 

 

Edustaja

Varaedustaja

 

 

 

Sosiaalilautakunta

 

 

– Lapsiperhejaosto

Vertti Kiukas

Tarja Kantola

Terveyslautakunta

Jouko Malinen

Vertti Kiukas

 

Pöytäkirjanote ao. henkilöille, sosiaalilautakunnan lapsiperhejaostolle ja terveyslautakunnalle.

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Janne Kyllille ja Jehki Härköselle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnan lasten päivähoitojaostolle, sosiaalivirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta julistamaan kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan viran haettavaksi seitsemän vuoden määräajaksi siten, että sähköistä rekrytointijärjestelmää ei käytetä ja että viran palkkaus on 10 813,69 euroa kuukaudelta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpiselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

8                          Kaupunginhallitus päätti kehottaa

 

-                                                             hallintokeskuksen oikeuspalveluita toimimaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n 12.9.2007 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa niin, että yhtiön osakepääomaa korotetaan 1 500 000 euroa ja että Helsingin kaupunki merkitsee korotuksesta omistusosuutta vastaavasti 210 osaketta 3 000 euron osakekohtaiseen merkintähintaan eli yhteensä 630 000 euroa, sekä

-                                                             talous- ja suunnittelukeskusta maksamaan Helsingin kaupungin osuuden osakepääoman korotuksesta yhteensä 630 000 euroa talousarvion kohdalta 8 22 19, Muut kohteet.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan lainasopimuk­sen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Meilahden Liikuntakeskus Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

10                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan lainasopimuk­sen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Varma Tennisklubi VTK ry:lle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin kaupunginorkesterin valtuuskunnalle.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

27                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

12                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta valmistelemaan vaihtoehtoja, jotta suostumuksen pyytämiseltä toiseen virkaan siirtymiseksi 65 vuoden täyttämisen jälkeen voidaan virastojen ja laitosten päälliköiden osalta luopua.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote diplomi-insinööri Mikael Nord-qvistille sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle ja henkilöstökeskukselle.

 

13                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, asuntolautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

14                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistöviraston tilakeskusta hankesuunnitelman tekijänä ja HKR-Rakennuttajaa kustannusennusteiden laatijana aina jokaisessa hankkeessa ottamaan huomioon tontin eritysolosuhteet ja niistä hankkeelle aiheutuvat toimenpiteet kustannuk-sineen.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, kiinteistöviraston tilakeskukselle sekä HKR-Rakennuttajalle.

 

15–20           Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

21                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, joukkoliikennelautakunnalle, rakennus­lautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

22                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle.

 

23                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja kiinteistövirastolle.

 

24                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, rakennusvirastolle ja Helsingin Vedelle.

 

28                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

29–34           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

35                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

25                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Taina Taskilalle ja tekstiilisuunnittelija Maarit Tuija Kähärille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

26                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Aija Salolle ja kirjastovirkailija, filosofian maisteri Minna Murrolle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

36–38           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1101 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          28.8.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                29.8.2007

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        kansliapäällikkö

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1102 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1103 §

LAUTTASAAREN TONTIN 31051/1 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11701)

 

Khs 2007-1644

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 31. kaupunginosan korttelin nro 31051 tontin nro 1 rakennuskieltoaikaa 8.9.2009 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1104 §

LAUTTASAAREN LÄNSIOSAN TONTTIEN JA LEMISLAHDEN VENESATAMA-ALUEEEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11703)

 

Khs 2007-1639

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11703/14.6.2007 ilmenevien 31. kaupunginosan eräiden alueiden rakennuskieltoaikaa 15.9.2009 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 


Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1105 §

KÄPYLÄN KORTTELEIDEN NRO 25001 JA 25002 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11705)

 

Khs 2007-1641

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 25. kaupunginosan kortteleiden nro 25001 ja 25002 rakennuskieltoaikaa 26.9.2009 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1106 §

PAKILAN TONTIN 34017/18 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11699)

 

Khs 2007-1643

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 34. kaupunginosan korttelin nro 34017 tontin nro 18 rakennuskieltoaikaa 30.9.2009 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1107 §

SUUTARILAN TONTIN 40202/7 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11688)

 

Khs 2007-1702

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 40. kaupunginosan korttelin nro 40202 tontin nro 7 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 10.5.2007 päivätyn piirustuksen nro 11688 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1108 §

VARTIOKYLÄN MYLLYPURON MYLLYPADONTIEN POHJOISOSAN NIMIASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11686)

 

Khs 2007-1472

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan katualueen (Myllypurontien ja Ratasmyllyntien välinen osuus Myllypadontiestä nimetään Myllypurontieksi) asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 10.5.2007 päivätyn piirustuksen nro 11686 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1109 §

MELLUNMÄEN TONTIN 47171/11 JA KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11693)

 

Khs 2007-1518

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 47. kaupunginosan korttelin nro 47171 tontin nro 11 ja katualueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 24.5.2007 päivätyn piirustuksen nro 11693 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1110 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SVEN-OLOF ENGELBERT LILJESTRÖMIN JAKAMATTOMAN KUOLINPESÄN SEKÄ SATO-RAKENNUTTAJAT OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-1786

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 6.6.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Sven-Olof Engelbert Liljeströmin jakamaton kuolinpesä on myynyt rakentamattomat määräalat 32. kaupunginosan korttelin nro 32013 tontista nro 20 SATO-Raken­nuttajat Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja SATO-Rakennuttajat Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1111 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN OY ESAB:IN SEKÄ KIINTEISTÖ OY HOLLOLAN KESKIKANKAANTIE 9:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-1785

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 8.6.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Oy Esab on myynyt 32. kaupunginosan korttelin nro 32042 tontin nro 18 rakennuksineen Kiinteistö Oy Hollolan Keskikankaantie 9:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Kiinteistö Oy Hollolan Keskikankaantie 9:lle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1112 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN MECONET OY:N SEKÄ KASKIMATTI OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-1784

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 20.6.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Meconet Oy on myynyt 34. kaupunginosan korttelin nro 34060 tontin nro 10 rakennuksineen Kaskimatti Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Kaskimatti Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1113 §

KAHDEN TONTIN VARAAMINEN S-ASUNNOT OY:LLE

 

Khs 2007-1101

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kiinteistölautakunnan selvityksen S-Asunnot Oy:n seudullisesta tonttitilanteesta. Samalla kaupunginhallitus päätti varata S-Asunnot Oy:lle 41. kaupunginosan korttelin nro 41303 tontit nro 1 ja 2 sekä korttelin nro 41305 tontin nro 1 valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten 31.12.2008 saakka seuraavin ehdoin:

 

-                     Varattaville tonteille voidaan sijoittaa kaupungin tai muun yhteisön ylläpitämiä erityisryhmille suunnattuja asumisyksiköitä tai varata osa asunnoista erityisryhmien itsenäiseen asumiseen. Tämä sijoittaminen tai varaaminen voi koskea enintään 20 % hankkeen kerrosalasta.

 

-                     Varauksen saajan tulee noudattaa kiinteistöviraston tonttiosaston toimintaohjetta 1.10.2004 "Kaivettavat ja louhittavat massat sekä kaadettavat puut" sekä Alppikylän alueellista rakennustapaohjetta.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja S-Asunnot Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1114 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY SÄRKINIEMI 7:N KANSSA LAUTTASAAREN KORTTELIN 31120 TONTIN 3 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA NRO 11622

 

Khs 2007-1026

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Särkiniemi 7:n kanssa esityslistan tämän asian liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tekemään siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1115 §

OY ALFRED A. PALMBERG AB:LLE SISUSTUSALAN KAUPPAKESKUKSEN LAAJENNUSHANKKEEN SUUNNITTELUA VARTEN ROIHUPELLON YRITYSALUEELTA VARATUN TONTIN VARAUKSEN JATKAMINEN

 

Khs 2007-1782

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa Oy Alfred A. Palmberg Ab:lle sisustusalan kauppakeskuksen laajennuksen suunnittelua varten varatun 45. kaupunginosan korttelin nro 45199 suunnitellun tontin nro 2 varausta 30.6.2008 saakka entisin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä Oy Alfred A. Palmberg Ab:lle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1116 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE BOSTADSAKTIEBOLAGET LAPPVIKSGATAN 13:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-1547

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Bostads­aktiebolaget Lappviksgatan 13:lle haettuun toimenpiteeseen 4. kaupunginosan korttelin nro 154 tontille nro 8 ehdolla, että jätteenkeräyspiste siirretään jätehuoneeseen rakennusrungon sisään, ja että asukkaille löytyy riittävät ulkoiluvälinevarastot sekä lastenvaunuvarastot rakennuksen sisätiloista.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1117 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE XXXX XXXX:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-1544

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1118 §

ENNAKKOLAUSUNTO KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ VR ELÄKESÄÄTIÖN SEKÄ KIINTEISTÖ OY ELIELIN LIIKERAKENNUKSEN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-1870

Esityslistan asia Kaj/16

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa VR Eläkesäätiölle etuostolain 8 §:n mukaisena ennakkolausuntona, ettei kaupunki tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli VR Eläkesäätiö ja Kiinteistö Oy Elielin liikerakennus tekevät kahden vuoden kuluessa kaupunginhallituksen päätöksestä 14.8.2007 päivätyn ennakkolausuntopyynnön mukaisen kiinteistökaupan.

 

Pöytäkirjanote VR Eläkesäätiölle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1119 §

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE EHDOTUKSESTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOSTA KOSKEVAKSI HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

 

Khs 2007-1657

Esityslistan asia Kaj/17

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1120 §

KIINTEISTÖ OY SÄTERINTIE 2:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-922

Esityslistan asia Kaj/18

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Säterintie 2:n 13.9.2007 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, jonne myös kokous­kutsuasiakirjat toimitetaan, ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1121 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ HYVÄKSYÄ ASUNNOTTOMIEN PALVELUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2006-401

Esityslistan asia Kaj/19

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen selityksen ja siinä pyytää, että valitukset hylätään aiheettomina ja perusteettomina.

 

Pöytäkirjanote ja asiakirjat hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1122 §

LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA

 

Khs 2007-1449

Esityslistan asia Kaj/20

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

                                            Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että lausunnon viimeiseksi kappaleeksi lisätään seuraava kappale:

 

”Tässä muodossa Itä-Uudenmaan maakuntakaavaa ei tule vahvistaa.”

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1123 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/21

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

28.8.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

23.8.2006

rakennuslautakunta

28.8.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

23. ja 28.8.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1124 §

LAUSUNTO JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOA JA RAHOITUSTA KOSKEVASTA SUUNNITELMASTA 2008 - 2010

 

Khs 2007-1542

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa joukkoliikenteen palvelutasoa ja rahoitusta koskevasta suunnitelmasta 2008 – 2010 YTV:lle seuraavan lausunnon:

 

Joukkoliikenteen palvelutaso- ja rahoitussuunnitelma 2008 – 2010 on hyväksyttävä seuraavin tarkennuksin:

 

Tekstiviestilippu toimii nykyisin raitiovaunussa, metrossa, junassa, Suomenlinnan lautalla ja bussiliikenteen osalta lähinnä metron liityntäliikenteessä. Tekstiviestilippujen myynti on koko historiansa ajan kasvanut voimakkaasti ja asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä tekstiviestilippuun. Tekstiviestilipun laajentamista koko bussiliikenteeseen tai ainakin nykyistä laajempaan osaan bussiliikennettä on toivottu, mutta YTV on vastustanut muutosta. YTV on perustellut tätä mm. resurssien keskittämisellä lippujärjestelmä 2014 -hankkeeseen. Tämän kylläkin tärkeän kehityshankkeen takia ei olennaisesti nykyisen järjestelmän palvelutasoa parantavia muutoksia kuitenkaan tule jäädyttää. YTV:n tulisikin sisällyttää suunnitelmiinsa kaikille matkapuhelimen käyttäjille soveltuvan tekstiviestilipun käytön laajentamisen bussiliikenteessä.

 

Suunnitelman läpinäkyvyyden parantamiseksi tulee kuntaosuus matkustaja- ja muiden  joukkoliikennepalveljen osalta eritellä nykyistä tarkemmin (suunnittelu, infrastruktuurin kehittäminen ja ylläpito jne.), kuten sopimuksen mukaan erilliseen kustannusjakoon perustuvien muiden liikennepalvelujen kohdentuminen on esitetty. Lisäksi YTV:n on huolehdittava, että kustannusjako tehdään siten, että Espoo ja Vantaa maksavat kokonaan omat kustannusosuutensa eikä niistä enää osaa jyvitetä toiseen kertaan Helsingille.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän muutoksissa esitetään, että kunnan sisäisiä erityisryhmien alennuslippuja myytäisiin vuoden 2008 alusta lähtien myös muille kuin kyseisessä asuinkunnassa asuville. Muutos olisi Helsingissä suurin ja merkitsisi Helsingin lipputulojen pienentymistä. Helsingin kaupunki ei pidä esitettyä alennuslippukäytännön muuttamista perusteltuna.

 

Kirje YTV:lle ja pöytäkirjanote liikennelaitokselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1125 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs 2007-1921

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                               28.8.2007

- paitsi § 283

 

yleisten töiden  lautakunta                                                    30.8.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen kolmannen rivin päivämäärän 28.8.2007 jälkeen lisätään teksti:

 

”Paitsi ympäristölautakunnan 28.8.2007 pöytäkirjan §:n 283 osalta.”

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1126 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 28.8.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1127 §

HELSINGIN KAUPUNGIN TUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007 - 2009

 

Khs 2006-2266

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1128 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus

7. ja 13.6. sekä 23.8.2007

nuorisolautakunta

30.8.2007

taidemuseon johtokunta

28.8.2007

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

28.8.2007

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

24.8.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

23. ja 27.8.2007

museonjohtaja

24. – 29.8.2007

kaupunginorkesterin intendentti

23. – 27.8.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

15. – 30.8.2007

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

27.8.2007

taidemuseon johtaja

16. – 28.8.2007

tietokeskus

 

- johtaja

20. – 29.8.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Vuontisjärvi Tero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Kimmo Helistö

Outi Ojala

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  21.9.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Erja Saarinen

apulaiskaupunginsihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1083-1096, 1099-1102, 1113, 1115-1119 ja 1121-1128 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1103-1106 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1107-1109 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1110-1112 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1083-1096, 1099-1102, 1113, 1115-1119 och 1121-1128 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1103-1106 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1107-1109 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1110-1112 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.