Kokousaika

22.1.2007 kello 16.00 – 16.55

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 98 §)

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

Malinen, Jouko

 

 

Moisio, Elina

 

 

Ojala, Outi

(paitsi 102 §)

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

Rautava, Risto

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 102 §)

 

Urho, Ulla-Marja

(paitsi 102 §)

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

Meriläinen, Risto

varajäsen (paitsi 106 §)

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 79-84 §)

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi 79-106 §)

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 95 ja

102 §)

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri (paitsi 79-94 §)

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri


 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


79-80,


81-82,


86-92, 94, 

 Korpinen

 

 

 

93,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
83-84,


95-107, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
-,


108-110, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
85,


111-114, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


115-120,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

79

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

80

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

81

Kj/1

Vuosaaren sataman liikenneväylien lisärahoitustarpeen hyväksyminen

 

82

Kj/2

Vuonna 2006 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2007 talousarvioon

 

83

Kaj/3

Sörnäisen toimitilatontin 10575/27 vuokrausperusteet ja vuokraaminen osto-optiolla

 

84

Kaj/4

Viikinmäen länsiosan korttelien nro 36114 - 36116 tontinluovutuskilpailun ratkaiseminen sekä korttelien nro 36112, 36113 ja 36118 tonttien myynti

 

85

Ryj/5

Palvelukeskuksen toimitusjohtajan viran täyttäminen

 

86

Kj/3

Virkamatkoja koskevat sopimus- ja toimivaltamääräykset

 

87

Kj/4

Helsingin kaupungin edustajan nimeäminen Finland Convention Bureau ry:n hallitukseen

 

88

Kj/5

Valtuutettu Risto Rautavan toivomusponsi: Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi

 

89

Kj/6

Kaupunginvaltuuston 17.1.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

90

Kj/7

Kaupunginhallituksen edustajat lauta- ja johtokunnissa

 

91

Kj/8

Hallintokeskuksen informaatikon toimen muuttaminen viraksi

 

92

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

93

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

94

Kj/11

Kaupunginhallituksen kokous 6.2.2007

 

95

Kaj/1

Helsingin itäisen saariston ja siihen liittyvien vesialueiden määrääminen rakennuskieltoon (nro 11632)

 

96

Kaj/2

Suurmetsän tontin 41086/10 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11616)

 

97

Kaj/3

Hallintopäällikkö Mikko Lehtosen virkasuhteen päättyminen

 

98

Kaj/4

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen VR-Yhtymä Oy:n sekä YIT Rakennus Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

99

Kaj/5

Alueen varaaminen Töölönlahdelta tanssimakasiinin suunnittelua varten

 

100

Kaj/6

Asuinkerrostalotontin myyminen Arabianrannasta As. Oy Helsingin Kaisloille

 

101

Kaj/7

Lindström Invest Oy:lle toimistotalon suunnittelua varten varatun toimitilatontin varausajan jatkaminen Sörnäisistä

 

102

Kaj/8

Aluevarauksen jatkaminen Helsingin Osuuskauppa Elannolle Maunulan uuden liikekeskuksen suunnittelua varten

 

103

Kaj/9

Katajanokalle suunnitellun maanalaisen pysäköintilaitoksen maanalaisen tilan varausajan jatkaminen

 

104

Kaj/10

Helsingin Energian hallinnassa olevan Asunto Oy Helsingin Kivelänkatu 5 - 7:n osakkeiden myyminen

 

105

Kaj/11

Kaupunkisuunnitteluviraston hallintopäällikön viran täyttäminen ja kaavoituslakimiehen viran nimikkeen muuttaminen

 

106

Kaj/12

15.1.2007 pöydälle pantu asia

Kaupungin omistamien aravavuokratalojen neliövuokrajyvityksen muuttaminen uustuotantohankkeissa

 

107

Kaj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

108

Sj/1

Kaksi oikaisuvaatimusta henkilöstökeskuksen osastopäällikön 28.9.2006 § 69 tekemästä työllistämisperusteisen Helsinki-lisän takaisinperimistä ym. koskevasta päätöksestä

 

109

Sj/2

Kaupungin edustajien valitseminen Ami-säätiön hallitukseen

 

110

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

111

Ryj/1

Lausunto tiesuunnitelmasta: Itäväylän (maantie 170) parantaminen välillä Länsimäentie - Kallvikintie

 

112

Ryj/2

15.1.2007 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Venäjä-Saksa merenalainen maakaasuputki Suomen talousvyöhykkeellä -ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

 

113

Ryj/3

Ympäristökeskuksen resurssitarpeisiin liittyvät vakanssijärjestelyt

 

114

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

115

Stj/1

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2007 - 2008

 

116

Stj/2

Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunnan asettaminen vuosiksi 2007 - 2008

 

117

Stj/3

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2007 - 2008

 

118

Stj/4

Kaupungin edustajien valtiseminen Lilinkotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2007 - 2009

 

119

Stj/5

15.1.2007 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Ilkka Taipaleen kirje Malmin psykiatrisen avo-osaston toiminnasta

 

120

Stj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

79 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Wallden-Pauligin (varalla Rautava) ja
Peltokorven (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

80 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

81 - 85 §

Kaupunginvaltuuston 31.1.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

81 §

Vuosaaren sataman liikenneväylien lisärahoitustarpeen hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

82 §

Vuonna 2006 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2007 talousarvioon

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 169 2525

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

83 §

Sörnäisen toimitilatontin 10575/27 vuokrausperusteet ja vuokraaminen osto-optiolla

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

84 §

Viikinmäen länsiosan korttelien nro 36114 - 36116 tontinluovutuskilpailun ratkaiseminen sekä korttelien nro 36112, 36113 ja 36118 tonttien myynti

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

85 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 15.1.2007 pöydälle pantu asia
Palvelukeskuksen toimitusjohtajan viran täyttäminen

 

 

Merkittiin, että Ojala teki vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotus muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa 1.2.2007 lukien kauppatieteen maisteri, va. toimitusjohtaja Timo Martiskaisen palvelukeskuksen toimitusjohtajan virkaan 6900 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.”

 

Ojala esitti vastaehdotukseen seuraavat perustelut:

 

”Martiskainen on onnistunut toimiaikanaan nostamaan kiinteistöpalveluyksikön voitolliseksi. Lisäksi hän on tehtävässään Palmian va. toimitusjohtajana onnistunut saavuttamaan henkilöstön luottamuksen ja tuen. Palmian tulevaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää että henkilöstö on sitoutunut yksikön toiminnan kehittämiseen.”

 

Ojalan ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Ojala ilmoitti vastaehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

86 §

VIRKAMATKOJA KOSKEVAT SOPIMUS- JA TOIMIVALTAMÄÄRÄYKSET

 

Khs 2006-2737

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kumota 23.9.1996, 1 299 §, hyväksymänsä virkamatkoja koskevat ohjeet sekä 19.1.2004, 68 §, hyväksymänsä luottamushenkilöiden virkamatkoja koskevat sopimus- ja toimivaltamääräykset ja muuttaa 8.5.1995, 751 §, hyväksymänsä luottamushenkilöiden matkakustannusten korvaamista koskevien periaatteiden kohdat 1.1 ja 1.2 seuraavan sisältöisiksi:

 

1.1

Sopimusmääräykset

 

Luottamushenkilöiden virkamatkakustannukset korvataan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteen 17 mukaan.

 

1.2

Toimivalta

 

Kaupunginhallitus päättää luottamushenkilöiden, asettamiensa tilapäisten toimikuntien, komiteoiden ja neuvottelukuntien, ammattikorkeakoulun hallituksen sekä kaupunkikuvaneuvottelukunnan ja teknillisen neuvottelukunnan jäsenten virkamatkoista lukuun ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan, Pietariin ja Moskovaan suuntautuvia virkamatkoja.

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää kaupunginvaltuutettujen ja kaupunginhallituksen jäsenten, kaupunginhallituksen asettamien tilapäisten toimikuntien sekä komiteoiden ja neuvottelukuntien jäsenten virkamatkoista Pohjoismaissa, Baltiaan, Pietariin ja Moskovaan.

 

Ammattikorkeakoulun hallitus sekä asianomainen lauta- tai johtokunta päättää jäsentensä virkamatkoista Pohjoismaissa, Baltiaan, Pietariin ja Moskovaan.

 

Rakennuslautakunta päättää kaupunkikuvaneuvottelukunnan ja teknillisen neuvottelukunnan jäsenten virkamatkoista Pohjoismaissa, Baltiaan, Pietariin ja Moskovaan.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti antaa viranhaltijoiden ja työntekijöiden virkamatkoista seuraavan toimivaltaa koskevan ohjeen:

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää kaupunginjohtajan virkamatkoista Euroopan ulkopuolelle. Kaupunginjohtajan muut virkamatkat merkitään hallintokeskuksen hallintojohtajan päätösluetteloon.

 

Kaupunginjohtaja päättää apulaiskaupunginjohtajien virkamatkoista.

 

Kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja päättää kukin toimialallaan virastojen ja laitosten päälliköiden virkamatkoista.

 

Viraston tai laitoksen päällikkö päättää henkilökuntansa Euroopan ulkopuolisista virkamatkoista. Lisäksi viraston tai laitoksen päällikkö päättää Euroopassa tehtävistä virkamatkoista, ellei hän ole siirtänyt tehtävää muulle henkilölle.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että tämä päätös tulee voimaan 1.2.2007 ja on voimassa enintään 31.12.2015 saakka, ammattikorkeakoulun hallituksen osalta kuitenkin vain 31.7.2008 saakka.

 

Pöytäkirjanote lauta- ja johtokunnille, ammattikorkeakoulun hallitukselle sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Anttonen Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 310 37964

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

87 §

HELSINGIN KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN FINLAND CONVENTION BUREAU RY:N HALLITUKSEEN

 

Khs 2007-72

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä yhteyspäällikkö Tuulikki Beckerin Helsingin kaupungin edustajaksi Finland Convention ry:n hallitukseen vuodeksi 2007.

 

Pöytäkirjanote FCB:lle, Tuulikki Beckerille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelulle.

 

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 169 2575

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

88 §

VALTUUTETTU RISTO RAUTAVAN TOIVOMUSPONSI: HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

 

Khs 2006-249

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.2.2006 hyväksymän toivomusponnen (Rautava) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Rautavalle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 169 2231

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

89 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 17.1.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 17.1.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 4           Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valtuutetuille Rakel Hiltuselle, Harry Bogomoloffille ja Minerva Krohnille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valituksi tulleille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Elina Moisiolle ja Sallamaari Muhoselle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa ruotsinkielistä työväenopistoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Nina Kalkille ja Sylvi Soramäki–Karlssonille.

 

Pöytäkirjanote ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkieliselle työväenopistolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

8                    Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9                    Pöytäkirjanote satamalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

10                 Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

11                 Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle 15 400 000 euroa vuoden 2007 talousarvion alakohdasta 8 01 02-11, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöön­oton edellyttämät  järjestelyt, Ruskeasuon bussivarikon uudelleenjärjestelyyn.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

18                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Asser Raassinalle ja Jussi Rantalalle.

 

Pöytäkirjanote asuntolautakunnalle, kiinteistövirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

19                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Pirkko Alarannalle ja Anneli Lounevalle.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, rakennusvirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

20–24           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

14                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Ensio Lund­markille sekä Riitta Pyykölle ja Tapio Hirvoselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

25, 26           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

15                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Kati Isoaholle ja radio- ja TV-asentaja Tauno Alaselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

16                 Kaupunginhallitus päätti

 

1                    hyväksyä perustettavalle yhtiölle laaditut perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen sekä osakassopimuksen kaupunginvaltuuston esityslistan asian 16 erillisten liitteiden 3– 5 mukaisesti,

 

2                    kehottaa sivistys- ja henkilöstötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa tekemään kaupunginhallitukselle erillisen esityksen, jolla kaupunki aikanaan luovuttaa Helsingin ammattikorkeakoulun Stadian toiminnan varoineen ja velkoineen perustetulle yhtiölle,

 

3                    kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia yhtiön perustamiskokouksessa sekä hoitamaan yhteistyössä yhtiön muiden osakastahojen kanssa yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan kaupungin puolesta tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat oikeuttaen samalla oikeuspalvelut tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia,

 

4                    hyväksyä Stadian henkilöstön asemaa Stadian ja Evtekin toimintoja yhtiöitettäessä koskevan paikallisen sopimuksen kaupunginvaltuuston esityslistan asian 16 erillisen liitteen 8 mukaisena ja oikeuttaa henkilöstökeskuksen allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta sekä

5                    nimetä perustettavan ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallitukseen sen ensimmäisek­si toimikaudeksi

 

puheenjohtajaksi valtiotieteen maisteri Arvo Jäppisen sekä

 

jäseniksi sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan Ilkka-Christian Björklundin ja talousarvio­päällikkö Tuula Saxholmin.

 

Pöytäkirjanote Helsingin ammattikorkeakoulun hallitukselle, henkilöstökeskukselle, opetusvirastolle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, yhtiön hallitukseen nimetyille sekä sivistys- ja henkilöstötointa johtavalle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

27–29           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

17                 Kaupunginhallituksen kirje Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

30, 31           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään sivulta 5 liitteen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

90 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTA- JA JOHTOKUNNISSA

 

Khs 2007-84

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä edustajikseen lauta- ja johtokuntiin toimikaudekseen seuraavat henkilöt:

 

 

Edustaja

Varaedustaja

 

 

 

Asuntolautakunta

Kauko Koskinen

Jan Vapaavuori

Eläintarhan johtokunta

Maria Björnberg–Enckell

Jan D. Oker-Blom

Joukkoliikennelautakunta

Sari Sarkomaa

Suvi Rihtniemi

Kaupungin taidemuseon johtokunta

Osku Pajamäki

Tiina Hiltunen

Kaupunginmuseon johtokunta

Pauli Leppä-aho

Juha Hakola

Kaupunginorkesterin johtokunta

Sirkka-Liisa Vehviläinen

Risto Meriläinen

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Risto Rautava

Irmeli Wallden-Paulig

Kiinteistölautakunta

Elina Moisio

Kimmo Helistö

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Irmeli Wallden-Paulig

Risto Rautava

Liikepalvelulautakunta

Ulla-Marja Urho

Sirpa Asko-Seljavaara

Liikuntalautakunta

Mari Puoskari

Sari Näre

Nuorisolautakunta

Juha Hakola

Pauli Leppä-aho

Opetuslautakunta

Tarja Kantola

Anita Vihervaara

– Opetuslautakunnan suomenkieli-
   nen jaosto

Tarja Kantola

Anita Vihervaara

– Opetuslautakunnan ruotsinkielinen
   jaosto

Otto Lehtipuu

Sanna Hellström

Pelastuslautakunta

Sole Molander

Terhi Peltokorpi

Rakennuslautakunta

Jan D. Oker-Blom

Maria Björnberg–Enckell

Ruotsinkielisen työväenopiston
johtokunta

Sole Molander

Terhi Peltokorpi

Satamalautakunta

Jukka Lindeman

Outi Ojala

Sosiaalilautakunta

Sanna Hellström

Kimmo Helistö

– Lapsiperhejaosto

Vesa Vuorenkoski

Tarja Kantola

– Ensimmäinen aikuisjaosto

Suvi Rihtniemi

Sari Sarkomaa

– Toinen aikuisjaosto

Tiina Hiltunen

Osku Pajamäki

– Vanhusjaosto

Sirpa Asko-Seljavaara

Ulla-Marja Urho

– Lasten päivähoitojaosto

Sanna Hellström

Elina Moisio

– Ruotsinkielinen jaosto

Outi Ojala

Jukka Lindeman

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Jan Vapaavuori

Kauko Koskinen

Tekninen lautakunta

Risto Meriläinen

Sirkka-Liisa Vehviläinen

Terveyslautakunta

Jouko Malinen

Vesa Vuorenkoski

Yleisten töiden lautakunta

Sari Näre

Otto Lehtipuu

Ympäristölautakunta

Anita Vihervaara

Jouko Malinen

 

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote ao. henkilöille ja kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

91 §

HALLINTOKESKUKSEN INFORMAATIKON TOIMEN MUUTTAMINEN VIRAKSI

 

Khs 2007-148

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.2.2007 alkaen hallintokeskuksen hallintopalveluihin sijoitetun informaatikon (vak.nro 016668) työsuhteisen toimen tilalle vastaavan samanpalkkaisen viran.

 

Pöytäkirjanote Leena Mälläselle, talous- ja suunnittelukeskuksen ta­loushallintopalveluille sekä taloussuunnitteluosastolle sekä hallintokeskuksen henkilöasioiden hoitajalle.

 

Lisätiedot:
Vartiainen Pirjo, henkilöstöassistentti, puhelin 310 36138

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

92 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 3 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       15.1.2007

satamalautakunta                                                          16.1.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      16.1.2007

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

93 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 3 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

94 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUS 6.2.2007

 

Khs 2006-2328

Esityslistan asia Kj/11

 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallituksen kokousta ei pidetä tiistaina 6.2.2007.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

95 §

HELSINGIN ITÄISEN SAARISTON JA SIIHEN LIITTYVIEN VESIALUEIDEN MÄÄRÄÄMINEN RAKENNUSKIELTOON (NRO 11632)

 

Khs 2006-2828

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11632/7.12.2006 ilmenevän Helsingin itäisen saaristoalueen rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Sauri esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

96 §

SUURMETSÄN TONTIN 41086/10 JA KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11616)

 

Khs 2006-2522

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 41. kaupunginosan korttelin nro 41086 tontin nro 10 ja katualueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 9.11.2006 päivätyn piirustuksen nro 11616 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle ja ote rakennuslautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle sekä ote jäljennöksin esityslistatekstistä kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kaupunginmuseon johtokunnalle. 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

97 §

HALLINTOPÄÄLLIKKÖ MIKKO LEHTOSEN VIRKASUHTEEN PÄÄTTYMINEN

 

Khs 2006-2654

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää hallintopäällikkö Mikko Lehtoselle eron virastaan 31.1.2007 hänen saavuttaessaan säädetyn eläkeiän ja siirtyessään 1.2.2007 lukien vanhuuseläkkeelle.

 

Pöytäkirjanote Mikko Lehtoselle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

98 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN VR-YHTYMÄ OY:N SEKÄ YIT RAKENNUS OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-48

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 21.11.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa VR-Yhtymä Oy on myynyt useita määräaloja Kumpulan kylässä sijaitsevasta Vallilan konepaja -nimisestä tilasta RN:o 5:0 YIT Rakennus Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja YIT Rakennus Oy:lle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

99 §

ALUEEN VARAAMINEN TÖÖLÖNLAHDELTA TANSSIMAKASIININ SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2007-64

Esityslistan asia Kaj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

100 §

ASUINKERROSTALOTONTIN MYYMINEN ARABIANRANNASTA AS. OY HELSINGIN KAISLOILLE

 

Khs 2006-2757

Esityslistan asia Kaj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

101 §

LINDSTRÖM INVEST OY:LLE TOIMISTOTALON SUUNNITTELUA VARTEN VARATUN TOIMITILATONTIN VARAUSAJAN JATKAMINEN SÖRNÄISISTÄ

 

Khs 2007-53

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa Lindström Invest Oy:lle toimistotalon suunnittelua ja markkinointia varten varatun 10. kaupunginosan korttelin nro 10576 suunnitellun tontin nro 2 varausaikaa entisin ehdoin 31.12.2007 saakka.

 

Pöytäkirjanote Lindström Invest Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

102 §

ALUEVARAUKSEN JATKAMINEN HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNOLLE MAUNULAN UUDEN LIIKEKESKUKSEN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2007-52

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa Helsingin Osuuskauppa Elannolle 28. kaupunginosasta varatun kaupunkisuunnittelulautakunnan 26.8.2003 hyväksymän asemakaavaehdotuksen mukaisen korttelin nro 28211 suunnitellun tontin nro 2 varausaikaa asemakaavaehdotuksen mukaisen uuden liikekeskuksen suunnittelua varten 31.12.2008 saakka kiinteistölautakunnan 2.9.2003 (471 §) tekemän varauspäätöksen mukaisin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Osuuskauppa Elannolle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Ojala, Rihtniemi ja Urho sekä Sauri esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

103 §

KATAJANOKALLE SUUNNITELLUN MAANALAISEN PYSÄKÖINTILAITOKSEN MAANALAISEN TILAN VARAUSAJAN JATKAMINEN

 

Khs 2007-51

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että yhteisesti YIT Rakennus Oy:lle, Helsingin Messut Oy:lle, Wanha Satamalle, Kesko Oyj:lle ja Norgani Finland Holding Oy:lle (Marina Congress Center Helsingille ja Scandic Hotel Grand Marina Helsingille) Katajanokan maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua ja taloudellista selvitystyötä varten liitekarttaan To 4.1.2005 viivoituksella merkityn yhteensä noin 15 544 m2:n suuruisen maanalaisen määräalan varausaikaa jatketaan 31.12.2008 saakka ja muutoin kiinteistölautakunnan 17.12.2002 ja 11.1.2005 päättämin ehdoin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että lautakunta oikeutetaan päättämään mainitun alueen varausehtojen tarkennuksista, mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista ja alueen varausajan mahdollisesta jatkamisesta enintään vuodeksi.

 

Pöytäkirjanote YIT Rakennus Oy:lle, Helsingin Messut Oy:lle, Kesko Oyj:lle, Kapiteeli Oy:lle, kiinteistölautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

104 §

HELSINGIN ENERGIAN HALLINNASSA OLEVAN ASUNTO OY HELSINGIN KIVELÄNKATU 5 - 7:N OSAKKEIDEN MYYMINEN

 

Khs 2006-2764

Esityslistan asia Kaj/10

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

105 §

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN JA KAAVOITUSLAKIMIEHEN VIRAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2007-18

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita kaupunkisuunnitteluviraston hallinto-osaston hallintopäällikön virkaan vs. hallintopäällikkö, kehittämispäällikkö Outi Karsimuksen 1.2.2007 lukien 5 100 euron kokonaispalkalla.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti lakkauttaa kaupunkisuunnitteluviraston hallinto-osaston kehittämispäällikön viran.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että varatuomari Pirkko Vainion hoitaman hallinto-osaston kaavoituslakimiehen viran nimike muutetaan nimikkeeksi johtava lakimies.

 

Pöytäkirjanote Outi Karsimukselle, Pirkko Vainiolle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

106 §

15.1.2007 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN OMISTAMIEN ARAVAVUOKRATALOJEN NELIÖVUOKRAJYVITYKSEN MUUTTAMINEN UUSTUOTANTOHANKKEISSA

 

Khs 2004-276

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että ara-vuokratalojen vuokrien jyvitysperusteita muutetaan kaupungin omistamissa ara-vuokrakohteissa lapsiperheitä suosivaksi siten, että se keventää asumiskustannuspaineita suurissa asunnoissa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että vanhassa ara-vuokra-asuntokannassa jyvitys otettaan käyttöön vaiheittain peruskorjausten yhteydessä.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että vuonna 2009 kaupunginhallitukselle tuodaan selvitys jyvityksen vaikutuksista vanhassa ara-vuokra-asuntokannassa sekä mahdollisuudesta laajentaa jyvitys koskemaan koko vanhaa ara-vuokra-asuntokantaa vuosille 2011 -2021 laadittavan MA-ohjelman valmistelun yhteydessä.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että jyvityksen lähtökohtana käytetään esityslistan liitteenä nro 1 olevan asuntolautakunnan 23.3.2004  antaman lausunnon mukaisia jyvitysperiaatteita siten, että jyvitys perustuu hankkeen kustannuksiin ja, että jyvityksessä käytetään harkinnanvaraista markkinakorjausta hankekohtaisesti sekä huoneistokohtaisia korjauskertoimia.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta ja liitteestä nro 1 asuntolautakunnalle, asuntotuotantotoimikunnalle, kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle (joka toimittaa päätöksen tiedoksi kaupungin kiinteistöyhtiöille), talous- ja suunnittelukeskukselle sekä kiinteistöyhtiöiden vuokralaisneuvottelukunnalle ja Vuokralaisten keskusliitolle.

 

Merkittiin, että Ojala teki liitteen 11 mukaisen vastaehdotuksen.

 

Ojala esitti vastaehdotukseen liitteen 11 mukaiset perustelut.

 

Ojalan ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Ojala ilmoitti vastaehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei varajäsen Meriläinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Mäkinen Kirsi, suunnittelupäällikkö, puhelin 169 3928
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 11

 

 

107 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta                                        11. ja 18.1.2007

asuntolautakunta                                                                            16.1.2007

asuntotuotantotoimisto                                                                                   

- toimitusjohtaja                                                                      11. – 16.1.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 1641/vaihde

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

108 §

KAKSI OIKAISUVAATIMUSTA HENKILÖSTÖKESKUKSEN OSASTOPÄÄLLIKÖN 28.9.2006 § 69 TEKEMÄSTÄ TYÖLLISTÄMISPERUSTEISEN HELSINKI-LISÄN TAKAISINPERIMISTÄ YM. KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2006-2268

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti henkilöstökeskuksen ja hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausuntoihin viitaten hylätä Kansainvälinen Perhekriisien Tukiyhdistys The Family Center ry:n ja Helsingin venäjänkielinen nuorisokulttuuriyhdistys Alliance HVNA ry:n oikaisuvaatimukset henkilöstökeskuksen osastopäällikön 28.9.2006 päätösluettelon § 69 kohdalla tekemästä päätöksestä, koska ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden nojalla päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote Kansainvälinen Perhekriisien Tukiyhdistys The Family Center ry:lle ja Venäjänkielinen nuorisokulttuuriyhdistys Alliance HVNA ry:lle, molemmille muutoksenhakuosoituksin, sekä henkilöstökeskukselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

109 §

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN AMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

 

Khs 2007-102

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Ami-säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2007–2008 puheenjohtajan sekä kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

Puheenjohtaja

 

Varajäsen

Harry Bogomoloff

Anneli Niini

 

Jäsen

 

Varajäsen

Seija Paunio-Grönholm

Juha Jaatinen

Henrik Lundsten

Annikki Schauman

Erja Tenhonen-Lightfoot

Eric Pollock

 

Pöytäkirjanote valituille henkilöille, mainitulle säätiölle, opetusvirastolle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

110 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

taidemuseon johtokunta                                                                16.1.2007

 

eläintarhan johtaja                                                        12., 16. ja 18.1.2007

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 12.1.2007

museonjohtaja                                                             11. ja 16. – 18.1.2007

kaupunginorkesterin intendentti                                        11. – 17.1.2007

taidemuseon johtaja                                                             15. – 17.1.2007

tietokeskus

- johtaja                                                                                                9.1.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

111 §

LAUSUNTO TIESUUNNITELMASTA: ITÄVÄYLÄN (MAANTIE 170) PARANTAMINEN VÄLILLÄ LÄNSIMÄENTIE - KALLVIKINTIE

 

Khs 2006-2018

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille seuraavan lausunnon tiesuunnitelmasta: Itäväylän (maantie 170) parantaminen välillä Länsimäentie - Kallvikintie:

 

Vastaukset Tiepiirin esittämiin kysymyksiin:

 

1                    Kaupunki vastaa hankkeen toteuttamiskustannuksista suunnitelman kustannusarviossa asiakirjoissa B1 ja B2 ehdotetulla tavalla.

 

2                    Kaupunki hyväksyy tien tekemiseen kuuluvien rakenteiden toteuttamisen suunnitelmassa esitetyille paikoille.

 

3                    Kaupunki ottaa vastatakseen hankkeen toteuttamisen myös yleisten teiden osalta, koska maantien muutostarve on lähtöisin kaupungin maankäytön kehittämistarpeista.

 

Maantielain perusteella kaupungilla on oikeus saada korvausta tiealueeksi luovuttamastaan alueesta paitsi katualueesta. Korvausta on oikeus saada myös muista menetyksistä.

 

Koska 5.9.2006 päivätty tiesuunnitelma liittyy ensisijaisesti Fallpakan asemakaavan toteuttamiseen ja kaupunki maksaa suurimman osan rakentamiskustannuksista, kaupungin ei vaadi maapohjakorvausta ehdolla, että tässä vaiheessa asemakaavan mukaisesta liikennealueesta otetaan tiealueeksi vain välttämätön osa.

 

Itäväylän parantamisen toisessa vaiheessa tiealueeksi otettaneen loput asemakaavan mukaisesta liikennealueesta. Kaupungille suoritettavat korvaukset on käsiteltävä silloin erikseen.

 

Kaupunki hankkii katualueita ja luovuttaa niitä yleiseen käyttöön maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

 

Kaavoitus- ja maankäyttönäkökohtia

 

Tiesuunnitelma on maakuntakaavan ja yleiskaavan tavoitteiden mukainen ja asemakaavoitetulla alueella asemakaavan tavoitteiden mukainen.

 

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa Itäväylä on osoitettu merkinnällä valtatie / kantatie. Suunnittelualue on osittain maakuntakaavan pohjavesialueella. Tiealueen poikki on osoitettu maakaasun runkoputken ohjeellinen linjaus sekö 110 kV voimalinja. Tielinjan ympärillä oleva alue on taajamatoimintojen aluetta, virkistysaluetta ja osittain luonnonsuojelu-/natura-aluetta.

 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa Itäväylä on osoitettu pääkaduksi. Itäväylää ympäröivä alue on suunnittelualueen eteläosassa asuntoaluetta ja pohjoisosassa kulttuurihistoriallisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokasta virkistysaluetta.

 

Suunnittelualueen maankäyttö on Länsimäentien risteyksestä Kallvikintien risteyksen pohjoispuolelle osoitettu Fallpakan pohjoisosan asemakaavassa no 11170, joka on vahvistettu 26.11.2004. Asemakaava ulottuu Kallvikintien risteyksestä noin 100 m itään. Tämän jälkeen Itäväylä on asemakaavoittamatonta aluetta. Kaavoittamattomalla alueella Itäväylä on Uudenmaan maakantakaavan mukaista tiealuetta ja Helsingin yleiskaava 2002:n mukainen pääkatu. Tiesuunnitelman toimenpiteet sijoittuvat kaavoittamattomalla alueella Itäväylän yleisen tien alueelle.

 

Asemakaavassa on varauduttu Itäväylän tasauksen laskemiseen sekä Mellunmäen ja Fallpakan yhdistävän kadun rakentamiseen Itäväylän yli ja uutta rakentamista on osoitettu Itäväylän molemmille puolille. Asemakaava on laadittu siten, että se on toteutettavissa vaiheittain. Suunnittelualue on asemakaavoitetulla alueella liikennealuetta. Liikennealueelle on osoitettu varaus sähkölinjaa varten sekä aluetta, jolla pilaantunut maaperä on kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä. Kaava edellyttää myös pohjaveden suojaamistoimenpiteitä katu- ja tiealueilla.

 

Länsimäentien risteykseen ja uuden Kallvikintien risteyksen kohdalla sallitaan ajoneuvoliittymät. Liikennealueella on ohjeelliset ajoratamerkinnät ja likimääräiset korkeusasemamerkinnät. Koska kaava-alue on tärkeä rajakohta kaupunkiin saavuttaessa, ja Itäväylä rajautuu kaava-alueella kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Fallbackan tilakeskukseen, on asemakaavaan sisällytetty myös tieympäristön estetiikkaa koskevia kaavamääräyksiä.

 

Kaavan mukainen rakentaminen on käynnistynyt Itäväylän ja Mellunmäentien risteyksen pohjoispuolella. Itäväylän eteläpuolella ensimmäisten asuntotonttien rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2007 syksyllä. Itäväylän eteläpuolisen alueen toteuttaminen edellyttää Kallvikintien risteyksen siirtämistä tiesuunnitelmassa osoitetulla tavalla.

 

Itäväylän rakentaminen tiesuunnitelman mukaisesti mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentamisen Itäväylän eteläpuolella ja tavoitetilanteen mukaisen Itäväylän laskemisen myöhemmässä vaiheessa. Tiesuunnitelma sijoittuu kaavan mukaiselle liikennealueelle ja toteuttaa kaavan ajatuksen alueen vaiheittaisesta toteuttamisesta.

 

Tiesuunnitelman mukaan muuttuvat alueet huolitellaan istutuksin ja Fallbackan tilakeskuksen kohdalla tukimuurissa käytetään korkealuokkaisia materiaaleja kuten luonnonkiveä. Tiesuunnitelma on tieympäristön laadun osalta asemakaavan tavoitteiden mukainen.

 

Kallvikintielle ja Itäväylälle noin 115 m:n matkalla liittymän molemmin puolin tehdään asemakaavassa edellytetty pohjavedensuojaus. 110 kV sähkölinja on tiesuunnitelmassa otettu huomioon. Pohjaveden suojauksen ja sähkölinjan osalta tiesuunnitelma on asemakaavan ja maakuntakaavan tavoitteiden mukainen.

 

Rakennussuunnitelmavaiheessa tulee suunnitelmaa tarkentaa nykyisen maakaasuputken vaatimien mahdollisten toimenpiteiden ja maaperän puhdistamistarpeen osalta. Myös muiden kunnallisteknisten johtojen mahdollinen siirtotarve tulee selvittää.

 

Tiesuunnitelmaa vastaan tehty muistutus

 

Vartiokylän Kokoomus ry on tehnyt muistutuksen tiesuunnitelmaa vastaan. Tiesuunnitelman laatimisen lähtökohtana on ollut Fallpakan asuntoalueen rakentamisen mahdollistaminen, mikä edellyttää Kallvikintien ja sen liittymän siirtoa Itäväylällä. Vartiokylän Kokoomus ry:n vaatimus tiesuunnitelman muuttamisesta siten, että Itäväylän kaistamäärää lisätään, tarkoittaisi käytännössä vuonna 2002 tehdyn Itäväylän kehittämisselvityksen toteuttamista Kallvikintien ja Mellunmäentien liittymien kohdalla. Näiden lisäkaistojen rakentamisen kustannuksista tulee Uudenmaan tiepiirin vastata lähes kokonaisuudessaan uuden maantielain mukaisesti.

 

Kaupungille 19.12.2005 myöntämässään, lausunnolla olevan tiesuunnitelman suunnitteluluvassa tiepiiri ilmoitti, että ”Suunnittelutarve ja aikataulu ovat pääosin alueen asemakaavoituksesta johtuvat, eikä Uudenmaan tiepiiri ole suunnitteluohjelmassaan tai tulevan rakentamisen osalta toiminta- ja taloussuunnitelmassaan varautunut kustannuksiin”. Näin ollen tiesuunnitelman muuttaminen muistutuksessa esitetyn mukaisesti johtaisi siihen, että Fallpakan uuden asuntoalueen rakentaminen ei olisi mahdollista vuosikausiin.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on liikenne-ennusteiden perusteella tarkistanut tarvittavat kääntymiskaistapituudet. Liikennevalo-ohjauksella varmistetaan, että myös Itäväylään liittyviltä kaduilta pääsee turvallisesti liittymään Itäväylälle. Itäväylän ja Mellunmäentien liittymässä on tapahtunut vuosina 2000 - 2005 neljä ja Itäväylän ja Länsimäentien liittymässä viisi poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, jotka mitä todennäköisimmin olisi voitu välttää liikennevalojen avulla.

 

Itäväylän ylittävät suojatiet on sijoitettu siten, että ne mahdollisimman vähän haittaavat Itäväylän liikennettä. Suojatiet ovat tarpeen turvallisen kadunylityksen takia.

 

Länsimäentien itäreunalle on suunniteltu kevyen liikenteen väylä välille Vaarnatie - Itäväylä. Tämä yhteys liittää Länsimäentien Itäpuolella olevan raitin Itäväylän varressa olevaan kevyen liikenteen väylään. Valo-ohjatun suojatien kautta nämä yhdistetään Vartiokylänlahden ympäristössä olevaan ulkoilureitistöön.

 

Mellunmäentien liittymän suojatie palvelee kulkua Fallpakan uudelta asuntoalueelta Itäväylän ja Mellunmäentien linja-autopysäkeille sekä Mellunmäentien varteen rakennettaviin kaupallisiin palveluihin. Vaikka liittymässä on alikulku, läheskään kaikki jalankulkijat eivät käytä sitä, vaan ylittävät Itäväylän tasossa. Valo-ohjattu suojatie on tärkeä asuntoalueen kannalta.

 

Kallvikintien liittymän suojatie yhdistää Kallvikintien varressa olevan pääraitin Itäväylän pohjoisreunalla kulkevaan pääraittiin.

 

Lausunnolla olevan tiesuunnitelman mukaiset toimenpiteet turvaavat vähintäänkin nykyisen tasoisen välityskyvyn Itäväylällä ja sisältyvät myös Itäväylän kehittämisselvityksessä esitettyihin Itäväylän pikaparannustoimenpiteisiin. Kehittämisselvityksen mukainen kaistojen lisäys leventämällä Itäväylä 2+2 kaistaiseksi, uusi alikulkukäytävä Uussillanpuiston kohdalle ja silta jalkakäytävineen Fallpakantien kohdalle toteutetaan myöhemmin tiepiirin rahoitusmahdollisuuksien sallimassa aikataulussa.

 

Tehty muistutus ei anna aihetta lausunnolla olevan tiesuunnitelman muuttamiseen.

 

Kirje Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille ja pöytäkirjanote Helsingin Satamalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

112 §

15.1.2007 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE VENÄJÄ-SAKSA MERENALAINEN MAAKAASUPUTKI SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ -YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

 

Khs 2006-2538

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle Venäjä-Saksa merenalainen maakaasuputki Suomen talousvyöhykkeellä - ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kokonaisuutena ympäristövaikutusten arviointi on selkeä mutta yleispiirteinen. Suunnittelu- ja vaikutusalueen nykytilatietoja tulee monin osin huomattavasti tarkentaa arviointimenettelyn aikana esimerkiksi konsultoimalla ympäristöviranomaisia ja tutkimuslaitosten asiantuntijoita.

 

Arviointiohjelman mukaan merenalaisen kaasuputkiston rakennustöitä on tarkoitus aloittaa vuoden 2008 syksyllä. Helsingin kaupungin uusi kappaletavarasatama Vuosaareen otetaan käyttöön vuonna 2008 ja samaan aikaan on vireillä useita Suomenlahden pohjaan rakennettavaksi suunniteltuja hankkeita. Rakennusaikaisia riskejä voivat kasvattaa myös mahdolliset sodanaikaiset miinat ja upotetut räjähteet. YVA-menettelyssä tulisikin arvioida hankkeiden rakennusaikaisia yhteisvaikutuksia ja riskejä sekä arvioida jo toteutettujen hankkeiden ja kaasuputkihankkeen vaikutuksia toisiinsa. Myös kemiallisten aseiden sekä upotettujen ammusten määrä ja sijainti tulisikin mahdollisuuksien mukaan selvittää. Lisäksi kaasuputkilaitteiston poistaminen merenpohjasta ja sen mahdolliset vaikutukset tulisi alustavasti suunnitella YVA-menettelyn aikana.

 

Arviointiohjelman mukaan kaasuputkihankkeen vaikutukset vesiliikenteeseen ja hankkeen mahdollisesti aiheuttamat riskit liikenteelle arvioidaan asiantuntija-arvioina. Kaupunginhallitus katsoo, että Helsingin ja Tallinnan välinen vilkas alusliikenne ja laivaliikenteelle aiheutuvat ympäristövaikutukset tulee selvittää ja huomioida YVA-menettelyssä.

 

Ruoppausten, räjäytysten ja läjitysten vaikutukset sameuden leviämiseen tulisi arvioida. Läjityksissä tulee noudattaa HELCOM:n ohjeita. Putkilinjan kohdalta otettavien sedimenttinäytteiden haitta-aineet tulisi tutkia kattavasti mukaan lukien myös tributyylitina. Näytteenotossa ja tutkimuspisteiden lukumäärässä tulee toimia HELCOM:n ohjeiden mukaan. Lisäksi tulisi selvittää pohjasta rakennustöiden yhteydessä mahdollisesti irtoavien ravinteiden vaikutusta sinilevien esiintymiseen.

 

Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtötietoaineistoa tulisi täydentää myös tiedoilla kalojen mahdollisista kutu- ja lisääntymisalueista ja tärkeistä kalastusalueista.

 

Kaasuputkihanke saattaa toteutuessaan vaikuttaa välillisesti ihmisten elinoloihin ja turvallisuuteen. Pelastusviranomainen pyytää kiinnittämään erityistä huomiota nopeaan eri toimijoiden väliseen tiedonvaihtoon häiriötapauksien yhteydessä.

 

Helsingin kaupunki pyytää mahdollisuutta lausua myös tulevasta arviointiselostuksesta.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, satamalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

113 §

YMPÄRISTÖKESKUKSEN RESURSSITARPEISIIN LIITTYVÄT VAKANSSIJÄRJESTELYT

 

Khs 2006-1433

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ympäristökeskukseen sijoitettujen seuraavien vakanssien osalta 1.2.2007 lukien:

 

Lakkauttaa seuraavat avoinna olevat tai avoimeksi tulevat toimet:

 

Nimike                                                 Vakanssinumero

tutkimuslaborantti                              023085

tutkimuslaborantti                              023117

 

Perustaa seuraavat uudet virat:

 

Nimike                                        Lukumäärä                Tehtäväkohtainen
palkka €/kk

terveystarkastaja                       3                                  2 125,00

elintarviketarkastaja                 1                                  2 400,00

 

Ympäristökeskuksessa virat sijoittuvat ympäristöterveysyksikköön.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa ympäristökeskusta huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta vakanssinhaltijoille, joita vakanssijärjestely koskee.

 

Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, ympäristökeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

114 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                   18.1.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                 18.1.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

115 §

RINTAMAVETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2007 - 2008

 

Khs 2006-2175

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2007 - 2008 rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan ja valita siihen 12 jäsentä seuraavasti:

 

kaupungin luottamushenkilöjäsenet

 

Eeva Vuorenlehto

Pirkko Tepponen

Lauri Suoranta

Ylermi Runko

 

kaupungin virastoja edustavat jäsenet

 

ylilääkäri Pertti Heikkilä terveyskeskuksesta

toimistopäällikkö Matti Pitkänen kiinteistövirastosta

vanhainkoti- ja palveluasumistoiminnan päällikkö Eeva-Liisa Tuominen sosiaalivirastosta

vs. erityisliikunnansuunnittelija Minna Saira liikuntavirastosta

 

helsinkiläisiä rintamaveteraanijärjestöjä edustavat jäsenet

 

puheenjohtaja Pentti Laamanen (Helsingin seudun Sotaveteraanipiiri ry)

varapuheenjohtaja Sulo Hakala (Rintamaveteraanien Helsingin piiri ry)

kauppatieteen maisteri Martti Seppänen (Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry)

puheenjohtaja Kaarina Peltola (Helsingin Rintamanaiset ry)

 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi Eeva Vuorenlehdon.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyskeskusta huolehtimaan neuvottelukunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa

 

-                                       toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksen tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä

-                                       antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimintakauden päättyessä.

 

Edelleen kaupunginhallituksen päätti merkitä tiedoksi neuvottelukunnan toimintakertomuksen toimikaudelta 2005 - 2006.

 

Pöytäkirjanote neuvottelukuntaan valituille, päätöksessä mainituille järjestöille, rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle (veteraaniasiamies Merja Eklund), terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle, kiinteistövirastolle liikuntavirastolle, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

116 §

TERVE JA TURVALLINEN KAUPUNKI -NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2007 - 2008

 

Khs 2006-2627

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2007 - 2008 Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on toimia yhteistyö- ja koordinointielimenä kaupungin toimissa turvallisuuden ja terveiden elämäntapojen lisäämiseksi ja rikollisuuden sekä siihen liittyvien sosiaalisten ongelmien vähentämiseksi, mukaan lukien toimet huumeiden leviämisen ehkäisemiseksi ja päihdevalistukseksi, ja tarvittaessa tehdä asianomaisille kaupungin elimille esityksiä asiassa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita neuvottelukunnan

 

puheenjohtajaksi apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkosen,

 

varapuheenjohtajaksi asukasyhteyspäällikkö Riitta Halttunen-Sommardahlin sosiaalivirastosta, ja

 

muiksi jäseniksi seuraavat:

 

-                                       hallintoylihoitaja Marketta Kupiainen terveyskeskuksesta

-                                       nuorisosihteeri Pirjo Mattila nuorisoasiainkeskuksesta

-                                       yleiskaavasuunnittelija Rikhard Manninen kaupunkisuunnitteluvirastosta

-                                       liikunnansuunnittelija Maria Nyström liikuntavirastosta

-                                       osastopäällikkö Hannu Hakala hallintokeskuksesta

-                                       johtava psykologi Merja Hallantie opetusvirastosta

-                                       suunnittelija Ari Tolvanen kulttuuriasiainkeskuksesta

-                                       kaupunginsihteeri Anneli Frantsi hallintokeskuksesta

-                                       apulaispoliisipäällikkö Jari Liukku Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselta

-                                       ylikomisario Heikki Porola Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselta

-                                       johtaja Hanna Ahokas A-klinikkasäätiöstä

-                                       pääsihteeri Harri Vertio Suomen Syöpäyhdistyksestä

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa neuvottelukunnan ottamaan tarvittavan sihteerityövoiman.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa

 

-                                       huolehtimaan Savuton Helsinki –ohjelman toteutuksen seurannasta

-                                       toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman

-                                       toimimaan tiiviissä yhteistyössä asianomaisten järjestöjen ja muiden tahojen kanssa

-                                       tekemään esityksiä vakiintuneiden tai vakiintumassa olevien kunnan toimialaan kuuluvien tehtävien siirtämisestä kaupungin hallintokunnille

-                                       toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksensä siitä tuleeko sen toimintaa jatkaa ja jos, tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä sekä laatimaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kertomuksen neuvottelukunnan toimintakertomuksen toimikaudelta 2005 - 2006.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, hallintokunnille ja organisaatioille.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

117 §

VAPAAEHTOISTYÖN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2007 - 2008

 

Khs 2006-2860

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2007 - 2008 vapaaehtoistyön neuvottelukunnan ja valita siihen jäseniä seuraavasti:

 

kaupungin luottamushenkilöt

 

Antti Karila

Tiina Vallila

Viljami Wiirilinna

Leona Kotilainen

Galina Villonen

 

kaupungin virastoja edustavat jäsenet

 

vapaaehtoistyön ohjaaja Eeva Linna sosiaalivirastosta

yhteyspäällikkö Veli-Matti Kallislahti liikuntavirastosta

ylihoitaja Hannele Nurkkala terveyskeskuksesta

nuorisosihteeri Pirjo Mattila nuorisoasiainkeskuksesta

kulttuurituottaja Sampo Laurikainen kulttuuriasiainkeskuksesta

 

vapaaehtoisyhteistöjä edustavat jäsenet

 

Tapani Tulkki (nuorisojärjestöt)

Antti Honkonen (päihdejärjestöt)

Johanna Ikävalko(vammais- ja erityisjärjestöt)

Elsa Ahlfors (vanhusjärjestöt)

Merja Palkama (liikuntajärjestöt)

Marja-Leena Kallio (seurakunnan diakoniatyö)

Seppo Harjunpää (asukastoiminta)

Vesa Kukkamaa (muut järjestöt)

Arja-Liisa Ylönen (lapsijärjestöt)

 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi Antti Karilan.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan neuvottelukunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa

 

-                                       toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimintakautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksensä tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä

-                                       antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimikauden päättyessä

-                                       tekemään kaupunginhallitukselle vapaaehtoisyhteisöjen ehdotuksiin perustuvan esityksen vapaaehtoisyhteisöjä edustavien jäsenten valinnasta seuraavalle toimikaudelle.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi neuvottelukunnan toimintakertomuksen toimikaudelta 2005 - 2006.

 

Pöytäkirjanote neuvottelukuntaan valituille, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, nuorisoasiainkeskukselle, liikuntavirastolle, kulttuuriasiainkeskukselle, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

118 §

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALTISEMINEN LILINKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2007 - 2009

 

Khs 2007-11

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Lilinkotisäätiön hallitukseen kalenterivuosiksi 2007 – 2009 seuraavat kolme varsinaista sekä kolme henkilökohtaista varajäsentä.

 

varsinainen jäsen

varajäsen

 

 

toimistopäällikkö
Marianne Rikama

 

johtava kehittämiskonsultti
Kalle Pesonen

johtava erityisasiantuntija
Jarmo Räihä

johtava sosiaalityöntekijä
Gun-Marika Rönndahl

 

johtajapsykiatri
Tuula Saarela

 

johtava ylihoitaja
Päivi Sjöblom

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, Lilinkotisäätiölle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle sekä hallintokeskukselle

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

119 §

15.1.2007 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU ILKKA TAIPALEEN KIRJE MALMIN PSYKIATRISEN AVO-OSASTON TOIMINNASTA

 

Khs 2006-2329

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuutettu Ilkka Taipaleelle jäljennöksen terveyslautakunnan lausunnosta selvityksenä asian tämän hetkisestä tilanteesta.

 

Kirje valtuutettu Ilkka Taipaleelle ja pöytäkirjanote terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

120 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                                  16.1.2007

 

- lasten päivähoitojaosto                                                       18.1.2007

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

88 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN RISTO

RAUTAVA: BEDÖMNING OM HUR PERSONALSTRATEGIN UTFALLIT

 

Stn 2006-249

Ärende Kj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 1.2.2006 (Risto Rautava), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Risto Rautava och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Saxholm Tuula, budgetchef, telefon 169 2231

 

Översättning:

90 §

FÖRETRÄDARE FÖR STADSSTYRELSEN I NÄMNDERNA OCH

DIREKTIONERNA

 

Stn 2007-84

Ärende Kj/7 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt för sin mandattid utse de nedanstående till sina företrädare i nämnderna och direktionerna.

 

 

Företrädare

Ersättare

 

 

 

Bostadsnämnden

Kauko Koskinen

Jan Vapaavuori

Direktionen för djurgården

Maria Björnberg–Enckell

Jan D. Oker-Blom

Kollektivtrafiknämnden

Sari Sarkomaa

Suvi Rihtniemi

Direktionen för konstmuseet

Osku Pajamäki

Tiina Hiltunen

Direktionen för stadsmuseet

Pauli Leppä-aho

Juha Hakola

Direktionen för stadsorkestern

Sirkka-Liisa Vehviläinen

Risto Meriläinen

Stadsplaneringsnämnden

Risto Rautava

Irmeli Wallden-Paulig

Fastighetsnämnden

Elina Moisio

Kimmo Helistö

Kultur- och biblioteksnämnden

Irmeli Wallden-Paulig

Risto Rautava

Affärstjänstnämnden

Ulla-Marja Urho

Sirpa Asko-Seljavaara

Idrottsnämnden

Mari Puoskari

Sari Näre

Ungdomsnämnden

Juha Hakola

Pauli Leppä-aho

Utbildningsnämnden

Tarja Kantola

Anita Vihervaara

– Utbildningsnämndens finska sektion

Tarja Kantola

Anita Vihervaara

– Utbildningsnämndens svenska sektion

Otto Lehtipuu

Sanna Hellström

Räddningsnämnden

Sole Molander

Terhi Peltokorpi

Byggnadsnämnden

Jan D. Oker-Blom

Maria Björnberg–Enckell

Direktionen för svenska arbetar­institutet

Sole Molander

Terhi Peltokorpi

Hamnnämnden

Jukka Lindeman

Outi Ojala

Socialnämnden

Sanna Hellström

Kimmo Helistö

– Barnfamiljssektionen

Vesa Vuorenkoski

Tarja Kantola

– Första vuxensektionen

Suvi Rihtniemi

Sari Sarkomaa

– Andra vuxensektionen

Tiina Hiltunen

Osku Pajamäki

– Äldresektionen

Sirpa Asko-Seljavaara

Ulla-Marja Urho

– Barndagvårdssektionen

Sanna Hellström

Elina Moisio

– Svenska sektionen

Outi Ojala

Jukka Lindeman

Direktionen för finska arbetarinstitutet

Jan Vapaavuori

Kauko Koskinen

Tekniska nämnden

Risto Meriläinen

Sirkka-Liisa Vehviläinen

Hälsovårdsnämnden

Jouko Malinen

Vesa Vuorenkoski

Nämnden för allmänna arbeten

Sari Näre

Otto Lehtipuu

Miljönämnden

Anita Vihervaara

Jouko Malinen

 

Stadsstyrelsen beslöt samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

 

Protokollsutdrag till de ovannämnda personerna och till stadens alla nämnder, direktioner, verk och inrättningar.

 

Tilläggsuppgifter:

Teppo Tiina, stf. förvaltningssekreterare, telefon 169 2225

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Irmeli Wallden-Paulig

Terhi Peltokorpi

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 30.1.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 108 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 79-85, 88-89, 92-94, 97, 99-104, 107, 110-112, 114 ja 119-120 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 95 §

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 96 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 98 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön vastaisesti.

 

Jos hankinta liittyy asetuksessa (381/1998) määriteltyyn peruspalvelutoimintaan ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeus ei kuitenkaan käsittele hakemusta. Tällaiseen päätökseen haetaan muutosta kuntalaissa säädetyllä tavalla.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

 

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3  5. kerros

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 108 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9

00520 HELSINKI

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

108 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

79-85, 88-89, 92-94, 97, 99-104, 107, 110-112, 114 och 119-120 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

95 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

96 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

98 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling.

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Euro­peiska gemenskapens lagstiftning.

 

Om upphandlingen anknyter till den basserviceverksamhet som definieras i förordning (381/1998) och det uppskattade värdet av upphandlingen understiger det tröskelvärde om vilket det bestäms genom förordning, upptar marknadsdomstolen inte ansökan till behandling. Ändring i ett sådant beslut söks på det sätt som anges i kommunallagen.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

Sökanden skall innan ansökan ges in till marknadsdomstolen skriftligen meddela upphandlingsenheten sin avsikt att anhänggigöra ärendet i marknadsdomstolen.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118                              Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5.våningen

00131 Helsingfors

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

108 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Bangårdsvägen 9

00520 Helsingfors

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.