Kokousaika

27.8.2007 kello 16.00 – 18.45

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja (paitsi osa 1082 §)

 

 

Hellström, Sanna

(paitsi 1064 §)

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi osa 1082 §)

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

(paitsi osa 1082 §)

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen

 

 

Vihervaara, Anita

varajäsen (paitsi 1059-1060 §)

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 1063 ja osa 1082 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja  (paitsi osa 1082 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja  (paitsi1082 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 1082 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 1059-1060 §)

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Rope, Jenni

va. johtava kaupunginasiamies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö  (paitsi osa 1082 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri  (paitsi osa 1063 §)

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri  (paitsi osa 1082 §)

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri  (paitsi osa 1082 §)

 

 

Vuotisjärvi, Tero

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1059-1060,


1061-1063,


1069, 1082, 

 Korpinen

 

 

 

1070,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
1064-1067,


1071-1072, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
1068,


1073-1075, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1076-1080, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi

 


Haatainen
-,


1081, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1059

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1060

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1061

Kj/1

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

1062

Kj/2

Uudenmaan veroviraston verotuksen oikaisulautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

 

1063

Kj/3

Hoiva-alan tukipalveluja tuottavan sosiaalisen yrityksen perustaminen

 

1064

Kaj/4

Viikin korttelin 36198 osan asemakaavan hyväksyminen sekä tontin 36198/1 (Viikin opetus- ja tutkimustila) asemakaavan muuttaminen (nro 11620)

 

1065

Kaj/5

Vartiosaaren kortteleiden nro 48002 - 48006 ym. alueiden (Vasikkaluoto ja Tervaluoto) asemakaavan hyväksyminen (nro 11270)

 

1066

Kaj/6

Vuosaaren tontin 54230/3 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11612)

 

1067

Kaj/7

Helsingin arkkitehtuuri nyt! - Helsingin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman lähetekeskustelu

 

1068

Ryj/8

Yleisillä alueilla perittävien maksujen yleisten perusteiden vahvistaminen

 

1069

Kj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1070

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1071

Kaj/1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Haagan korttelin 29195 ja katualueiden asemakaava-asiassa (nro 11557)

 

1072

Kaj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1073

Ryj/1

20.8.2007 pöydälle pantu asia

Arabian rantapuiston puistosuunnitelman hyväksyminen

 

1074

Ryj/2

20.8.2007 pöydälle pantu asia

Toukolan rantapuiston puistosuunnitelman hyväksyminen

 

1075

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1076

Stj/1

Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2008-2010

Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2008 - 2010

 

1077

Stj/2

Jäsenen nimeäminen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveysaseman johtokuntaan toimikaudeksi 2008-2009

 

1078

Stj/3

Pakolaisten vastaanottoa sekä pakolaisista aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskevan sopimuksen uusiminen

 

1079

Stj/4

20.8.2007 pöydälle pantu asia

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle hammashuollon järjestämistä koskevista kanteluista

 

1080

Stj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1081

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1082

Kj/3

Strategiakokousasia: Taloustilanne

 


 

1059 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lehtipuun (varalla Hellström) ja Vehviläisen (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1060 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1061 - 1068 §

Kaupunginvaltuuston 12.9.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1061 §

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

1062 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 20.8.2007 pöydälle pantu asia
Uudenmaan veroviraston verotuksen oikaisulautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

1063 §

Hoiva-alan tukipalveluja tuottavan sosiaalisen yrityksen perustaminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Tuominen Nyrki, elinkeinopäällikkö, puhelin 310 36255

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1064 §

Viikin korttelin 36198 osan asemakaavan hyväksyminen sekä tontin 36198/1 (Viikin opetus- ja tutkimustila) asemakaavan muuttaminen (nro 11620)

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Hellström esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1065 §

Vartiosaaren kortteleiden nro 48002 - 48006 ym. alueiden (Vasikkaluoto ja Tervaluoto) asemakaavan hyväksyminen (nro 11270)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1066 §

Vuosaaren tontin 54230/3 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11612)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1067 §

Helsingin arkkitehtuuri nyt! - Helsingin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman lähetekeskustelu

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1068 §

Yleisillä alueilla perittävien maksujen yleisten perusteiden vahvistaminen

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asian 3 esityslistan viimeisenä asiana.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

1069 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 34 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       20.8.2007

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      21.8.2007

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1070 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 34 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1071 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA HAAGAN KORTTELIN 29195 JA KATUALUEIDEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11557)

 

Khs 2005-2654

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotuksen mukaisen lausunnon ja siinä pyytää valituksen hylkäämistä. 

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1072 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

22.8.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

(23 ja 24/2007)  16.8.2007

kiinteistölautakunta

21.8.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

20. ja 22.8.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1073 §

20.8.2007 pöydälle pantu asia

ARABIAN RANTAPUISTON PUISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-945

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Arabian rantapuiston puistosuunnitelman nro 5431/1 siten, että hankkeen rakentamiskustannukset ovat 1 261 000 euroa (alv 0 %).

 

Hyväksyessään suunnitelman kaupunginhallitus edellyttää, että lisäksi selvitetään edellytykset uimapaikan rakentamiseksi.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja liikuntavirastolle.

 

Merkittiin, että Kantola teki Rautavan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen toiseksi kappaleeksi lisättäisiin seuraavaa:

 

”Hyväksyessään suunnitelman kaupunginhallitus edellyttää, että lisäksi selvitetään edellytykset uimapaikan rakentamiseksi.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Kantolan ehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 15 – 0.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1074 §

20.8.2007 pöydälle pantu asia

TOUKOLAN RANTAPUISTON PUISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-944

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Toukolan rantapuiston puistosuunnitelman 5410/1 siten, että hankkeen rakentamiskustannukset ovat 1 617 000 euroa (alv 0 %).

 

Hyväksyessään suunnitelman kaupunginhallitus edellyttää, että lisäksi selvitetään edellytykset uimapaikan rakentamiseksi.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja liikuntavirastolle.

 

Merkittiin, että Kantola teki Rautavan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen toiseksi kappaleeksi lisättäisiin seuraavaa:

 

”Hyväksyessään suunnitelman kaupunginhallitus edellyttää, että lisäksi selvitetään edellytykset uimapaikan rakentamiseksi.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Kantolan ehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 15 – 0.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1075 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                      23.8.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                    23.8.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1076 §

KÅRKULLA SAMKOMMUNS EKONOMIPLAN 2008-2010

KÅRKULLA SAMKOMMUN -NIMISEN KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 - 2010

 

Stn/Khs 2007-1376

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt ge Kårkulla samkommun följande utlåtande:

 

Planeringen och kontrollen av Kårkulla samkommuns ekonomi kräver att behoven av att utvidga och ändra de olika tjänsteformerna utreds tillsammans med medlemskommunerna. Behövligheten, omfattningen och kostnadsfaktorerna för tjänsterna blir då beaktade bättre än nu vid beslutsfattandet.

 

Umgänget mellan samkommunen och medlemskommunerna bör utvecklas så att medlemskommunerna under verksamhetsåret får tillräckligt med information om utvecklingen i samkommunens ekonomiska situation jämfört med budgeten, om genomförandet av avtalade åtgärder och om de tjänster som de har köpt.

 

De slutliga priserna per vårddag bestäms vid underhandlingar mellan socialverket och samkommunen.

 

Skrivelse nr      till Kårkulla samkommun, protokollsutdrag till socialnämnden och ekonomi- och planeringscentralen och protokollsutdrag med kopia av texten på föredragningslistan med bilagor till de av stadens utsedda ledamöterna i Kårkulla samkommuns fullmäktige.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Kårkulla samkommun –nimiselle kuntayhtymälle seuraavan lausunnon:

 

Kårkulla samkommunin talouden suunnittelu ja hallinta edellyttävät eri palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden selvittämistä yhdessä jäsenkuntien kanssa. Palvelujen tarpeellisuus, laajuus ja kustannustekijät saataisiin siten nykyistä paremmin huomioon otetuiksi päätöksenteossa.

 

Kuntayhtymän ja jäsenkuntien välistä kanssakäymistä tulee kehittää niin, että jäsenkunnat saavat toimintavuoden aikana riittävästi tietoa kuntayhtymän taloudellisen tilanteen kehittymisestä talousarvioon verrattuna, sovittujen toimenpiteiden toteuttamisesta sekä ostamistaan palveluista.

 

Lopulliset hoitopäivähinnat määräytyvät sosiaaliviraston ja kuntayhtymän välisissä neuvotteluissa.

 

Kirje nro         Kårkulla samkommunille, pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle sekä pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä liitteineen kaupungin valitsemille Kårkulla samkommunin valtuuston jäsenille.

 

Tilläggsuppgifter:
Hari Olli, stadssekreterare, telefon 310 36048

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2- 3

 

 

1077 §

JÄSENEN NIMEÄMINEN YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN HELSINKI-ESPOON TERVEYSASEMAN JOHTOKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 2008-2009

 

Khs 2007-1754

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveysaseman johtokuntaan toimikaudeksi 1.1.2008 – 31.12.2009 terveyskeskuksen koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon yksikön päällikön Hanna Viitalan.

 

Pöytäkirjanote Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle, nimetyksi tulleelle kehotuksin toimittaa säätiölle sen pyytämät tiedot yhteystietolomakkeella, terveyskeskukselle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1078 §

PAKOLAISTEN VASTAANOTTOA SEKÄ PAKOLAISISTA AIHEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN UUSIMINEN

 

Khs 2007-1532

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan tämän asian liitteenä nro 1 olevan sopimuksen pakolaisten vastaanotosta sekä pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta ja valtuuttaa sosiaaliviraston allekirjoittamaan sopimuksen Helsingin kaupungin puolesta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaikkia sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen virastoja tarkistamaan mahdollisuutensa saada valtiolta tämän sopimuksen mukaisia korvauksia ja myönteisessä tapauksessa laskuttamaan pakolaisten aiheuttamat kustannukset valtiolta tarvittaessa yhteistyössä sosiaaliviraston kanssa.

 

Pöytäkirjanote kaikille sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen lautakunnille ja virastoille jäljennöksin pakolaisten vastaanottoa sekä pakolaisista aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskevasta sopimuksesta.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1079 §

20.8.2007 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE HAMMASHUOLLON JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVISTA KANTELUISTA

 

Khs 2007-1412, 2007-1410, 2007-1520

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti toimittaa eduskunnan oikeusasiamiehelle terveyskeskuksen 1.8.2007 antaman selityksen hammashuollon järjestämistä koskevien kantelujen johdosta, ja ilmoittaa omana lausuntonaan yhtyvänsä selityksessä esitettyyn.

 

Kaupunginhallitus korostaa, että Helsinki on kohdentanut hammashuoltoon muutaman viime vuoden aikana lisävoimavaroja runsaasti. Uusia virkoja on perustettu 135 vuodesta 2001 lähtien. Ostopalvelujen käyttö aloitettiin vuonna 2001 ja sitä on lisätty vuosittain, niin että tänä vuonna ostopalveluihin käytetään yli 6 milj. euroa. Hammashuollon budjetti on kasvanut vuoden 2002 noin 37 milj. eurosta tämän vuoden 47 milj. euroon (27 %). Terveyslautakunta on edelleen talousarvioehdotuksessaan vuodelle 2008 esittänyt hammashuoltoon lisättäväksi 1,7 milj. euroa jonojen purkamiseksi.

 

Hallituksen esityksen perusteluissa kansanterveyslain muutokseksi, jolla kunnallinen hammashuolto ulotettiin kaikkiin ikäluokkiin, todettiin harhaanjohtavasti, että koko väestön mahdollisuus saada yhteisistä varoista tuettua hammashuoltoa toteutetaan kustannusneutraalisti. Näinhän ei ole tapahtunut, kuten terveyskeskuksen selitys osoittaa.

 

Edelleen hallituksen esityksen perusteluissa todettiin, että ei ole odotettavissa yksityisestä hoidosta tapahtuvaa merkittävää siirtymistä kunnalliseen hammashoitoon. Kuten terveyskeskuksen selityksestä ilmenee, niin tämäkin arvio on ollut harhaanjohtava: kuten oli odotettavissa, niin siirtymää on tapahtunut runsaasti.

 

Kaupunginhallitus yhtyy terveyskeskuksen näkemykseen, että yksityisten ja kunnallisten palvelujen potilaalle maksettavaksi jäävien kustannusten saattaminen lähemmäksi toisiaan eli sekä potilaalle yksityishammashoidosta maksettavien Kela-korvausten samoin kuin kunnan hammashuollosta potilaalta perittävien asiakasmaksujen korottaminen ovat keinoja joilla, kunnan hammashoidon kestämätöntä tilannetta voitaisiin ainakin jossakin määrin helpottaa. Kaupunginhallitus on jo 5.3.2007 tehnyt sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen sairausvakuutuskorvausten nostamisesta, mutta vastausta esitykseen ei ole saatu.

 

Kuten terveyskeskuksen selityksestä edelleen ilmenee, hammaslääkäreitä ei ole saatavissa, ja tätä hammashuollon valtakunnallista työvoimapulaa ei voida ratkaista Helsingin kaupungin keinoin, siihen tarvitaan valtiovallan toimenpiteitä.

 

Edellä olevaan viitaten kaupunginhallitus toteaa Helsingin kaupungin tehneen parhaansa lainsäädännön asettamien velvoitteiden täyttämiseksi, ja esittää, etteivät kantelut antaisi aihetta enempiin toimenpiteisiin Helsingin kaupungin osalta.

 

Samalla kaupunginhallitus katsoo, että merkittäviä yhteiskunnallisia uudistuksia koskevan lainsäädännön vaikutukset tulisi arvioida huolellisesti.

 

Kirje nro       eduskunnan oikeusasiamiehelle, jolle kanteluasiakirjat palautetaan, sekä pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja terveyskeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen viidennen kappaleen kuudennelta riviltä poistetaan sanat on ainoa keino, jolla  ja korvataan sanoilla ovat keinoja joilla.

 

Merkittiin, että Ojala teki Vehviläisen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen 5. kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Kaupunginhallitus toteaa, että potilaalle yksityishammashoidosta maksettavien Kela-korvausten korottaminen on lyhyellä tähtäimellä ainoa keino, jolla kunnan hammashoidon kestämätöntä tilannetta voitaisiin jossakin määrin helpottaa. Kaupunginhallitus on jo 5.3.2007 tehnyt sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen sairasvakuutuskorvausten nostamisesta, mutta vastausta esitykseen ei ole saatu. Tilanteen korjaamiseksi pysyvällä tavalla on nostettava hammaslääketieteen opiskelupaikkojen määrää.”

 

Ojala esitti vastaehdotukseen seuraavat perustelut:

 

”Terveyskeskuksen näkemys siitä, että kunnan hammashuollosta potilaalta perittävien asiakasmaksujen korottaminen siten, että yksityisten ja kunnallisten palvelujen potilaalle maksettaviksi jäävät kustannukset saatettaisiin lähemmäksi toisiaan, on pienituloisten ihmisten kannalta kestämätön tilanne. Se vain johtaisi siihen, että vähävaraiset ihmiset lakkaisivat käyttämästä kunnallisia palveluja.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Ojalan vastaehdotuksen äänin 10 – 5. Vähemmistöön kuuluivat Kantola, Vihervaara, Ojala, Pajamäki ja Vehviläinen.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5 (Salassa pidettäviä)

 

 

1080 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 21.8.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1081 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta

21.8.2007

liikuntalautakunta

21.8.2007

 

 

henkilöstökeskus

 

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

20.8.2007

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

21.8.2007

taidemuseon johtaja

15. ja 16.8.2007

tietokeskus

 

- johtaja

16.8.2007

- tutkimusprofessori

15.8.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Vuontisjärvi Tero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1082 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: TALOUSTILANNE

 

Khs 2007-173

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Merkittiin tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Otto Lehtipuu

Outi Ojala

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  4.9.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1059-1072, 1075-1076 ja 1079-1082 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1059-1072, 1075-1076 och 1079-1082 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.