Kokousaika

6.8.2007 kello 16.00 – 16.15

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

(paitsi 1001 §)

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

(paitsi 1001 ja 1004 §)

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi 979-991 §)

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen (paitsi 1001 §)

 

 

Hiltunen, Tiina

varajäsen

 

 

Leppä-aho, Pauli

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 1001 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 1001 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 1001 §)

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 1001 §)

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Vuotisjärvi, Tero

va. kaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi, paitsi 1001 §:n kohdalla Lehtipuu, Otto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


979-980,


981-985,


986-990, 

 Korpinen

 

 

 

991,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
-,


992-1003, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


-, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Haatainen
-,


1004-1005,

 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi

 


Haatainen
-,


1006, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

979

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

980

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

981

Kj/1

Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta

 

982

Kj/2

Lasten päivähoitojaoston lisäjäsenen valinta

 

983

Kj/3

Lainan myöntäminen Meilahden Liikuntakeskus Oy:lle

 

984

Kj/4

Lainan myöntäminen Varma Tennisklubi VTK ry:lle

 

985

Kj/5

Helene Bergbomin rahasto -nimisen lahjoitusrahaston lakkauttaminen

 

986

Kj/3

Jäsenen vaihdos Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnassa

 

987

Kj/4

Lainan myöntäminen Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle

 

988

Kj/5

Lainan myöntäminen Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle

 

989

Kj/6

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottamisen vahvistaminen

 

990

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

991

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

992

Kaj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Aleksis Kivensivun poikkeamishakemuksesta

 

993

Kaj/2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Senaatti Kiinteistöt sekä YIT Rakennus Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

994

Kaj/3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Aro-Yhtymä Oy:n sekä LIDL Suomi Ky:n välisessä kiinteistökaupassa

 

995

Kaj/4

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Asunto Oy Helsingin Korppaanmäen sekä Kiinteistö Oy Helsingin Puutarhurinkuja 2:n tekemässä kiinteistökaupassa

 

996

Kaj/5

Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä Meconet Oy:n sekä Kaskimatti Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

997

Kaj/6

Vs. Kaj:n tekemän etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä koskevan päätöksen vahvistaminen

 

998

Kaj/7

Kolmen rakennuksen myyminen osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 23

 

999

Kaj/8

Vesialueen varauksen jatkaminen Eläintarhanlahdelta Helsingin Työväenyhdistys ry:lle ravintolapaviljongin suunnittelua varten

 

1000

Kaj/9

Tontin varaaminen Töölönlahdelta UPM-Kymmene Oyj:lle toimisto- ja liikerakennuksen suunnittelua varten (tontti 2016/1)

 

1001

Kaj/10

Myymälätontin varaaminen HOK-Elanto liiketoiminta Oy:lle Tapaninkylästä (Suunniteltu tontti 39147/1)

 

1002

Kaj/11

Helsingin hallinto-oikeuden päätös Hietaniemenkatu 5 b asuntolarakennuksen peruskorjauksen hankesuunnitelmaa koskevassa asiassa

 

1003

Kaj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1004

Stj/1

Lausunto Raha-automaattiyhdistykselle hankeavustushakemuksista

 

1005

Stj/2

18.6.2007 ja 25.6.2007 pöydälle pantu asia

Uuden jäsenen nimeäminen vammaisneuvostoon

 

1006

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

979 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Wallden-Pauligin (varalla Urho) ja Malisen
(varalla Kantola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

980 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

981 - 985 §

Kaupunginvaltuuston 29.8.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

981 §

Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

982 §

Lasten päivähoitojaoston lisäjäsenen valinta

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

983 §

Lainan myöntäminen Meilahden Liikuntakeskus Oy:lle

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

984 §

Lainan myöntäminen Varma Tennisklubi VTK ry:lle

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

985 §

Helene Bergbomin rahasto -nimisen lahjoitusrahaston lakkauttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

 

 

986 §

JÄSENEN VAIHDOS HELSINGIN KAUPUNGIN JA HELSINGIN YLIOPISTON YHTEISTYÖNEUVOTTELUKUNNASSA

 

Khs 2003-1635

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää valtiotieteen lisensiaatti Ilkka-Christian Björklundille eron Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnasta ja nimetä hänen tilalleen yhteistyöneuvottelukunnan jäseneksi sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen.

 

Pöytäkirjanote Ilkka-Christian Björklundille, Tuula Haataiselle, Helsingin yliopistolle, Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Härkäpää Markus, kehittämispäällikkö, puhelin 310 36144

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

987 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN LAUTTASAAREN YKSITYISKOULUJEN KANNATUSYHDISTYS RY:LLE

 

Khs 2006-2846

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2007 talousarvion kohdalta 9 01 02 01 Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle 605 000 euron suuruisen korottoman lainan koulun uimahallin perusparannustöiden rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat etuoikeutta 100 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta.

 

Lainan erityisehto: Opetusvirastolle on toimitettava hankkeesta ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista sekä lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 


Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle. 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

988 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN OSAKEYHTIÖLLE

 

Khs 2006-2846

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2007 talousarvion kohdalta 9 01 02 01 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle 1 120 000 euron suuruisen korottoman lainan koulun ja sen uimahallin perusparannustöiden rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat etuoikeutta 100 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta.

 

Lainan erityisehto: Opetusvirastolle on toimitettava hankkeesta ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista sekä lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

989 §

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOINTA JOHTAVAN APULAISKAUPUNGINJOHTAJAN VIRKAAN OTTAMISEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2007-1202

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kaupungin työterveyshuollon lausuntoon viitaten vahvistaa kaupunginvaltuuston 20.6.2007 tekemän päätöksen Tuula Haataisen ottamisesta sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan.

 

Pöytäkirjanote Tuula Haataiselle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

990 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 26–31 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      26.6.2007

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

991 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 26–31 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

992 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY ALEKSIS KIVENSIVUN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-1278

Esityslistan asia Kaj/1

 

Merkittiin, että esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

993 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SENAATTI KIINTEISTÖT SEKÄ YIT RAKENNUS OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-1577

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeut­taan 18.5.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Suomen valtio (Senaatti-kiinteistöt) on myynyt Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki, Latokartano) korttelin nro 36248 tontin nro 3, korttelin nro 36253 tontin nro 1 sekä korttelin nro 36254 tontit nro 1 ja 2 YIT Rakennus Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun 7 003 000 euron kauppahinnasta.

 

Pöytäkirjanote Senaatti-kiinteistöille, YIT Rakennus Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

994 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ARO-YHTYMÄ OY:N SEKÄ LIDL SUOMI KY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-1682

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 29.5.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Aro-Yhtymä Oy on myynyt rakentamattoman määräalan Helsingin kaupungin 32. kaupunginosan (Konala) korttelin nro 32035 tontista nro 2 Lidl Suomi Ky:lle 1 900 000 euron kauppahinnasta.

 

Pöytäkirjanote Aro-Yhtymä Oy:lle, Lidl Suomi Ky:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

995 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ASUNTO OY HELSINGIN KORPPAANMÄEN SEKÄ KIINTEISTÖ OY HELSINGIN PUUTARHURINKUJA 2:N TEKEMÄSSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-1576

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 31.5.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Asunto Oy Helsingin Korppaanmäki on myynyt Helsingin kaupungin 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin nro 29255 tontin nro 3 rakennuksineen Kiinteistö Oy Helsingin Puutarhurinkuja 2:lle 11 500 000 euron kauppahinnasta.

 

Pöytäkirjanote Asunto Oy Helsingin Korppaanmäelle, Kiinteistö Oy Helsingin Puutarhurinkuja 2:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

996 §

ENNAKKOLAUSUNTO ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ MECONET OY:N SEKÄ KASKIMATTI OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-1683

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Meconet Oy:lle seuraavan etuostolain 8 §:n mukaisen ennakkolausunnon:

 

Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli Meconet Oy ja Kaskimatti Oy tekevät kahden vuoden kuluessa kaupunginhallituksen päätöksestä ennakkolausuntopyynnön mukaisen kiinteistökaupan.

 

Pöytäkirjanote Meconet Oy:lle, Kaskimatti Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

997 §

VS. KAJ:N TEKEMÄN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISTÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2007-1578

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa viransijaisena johtavan apulaiskaupunginjohtajan 11.7.2007 päätösluettelon 82 §:n kohdalla tekemän päätöksen, joka koski etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä Suomen valtion (Senaatti-kiinteistöt) sekä Apteekkien Eläkekassan välisessä kiinteistökaupassa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

998 §

KOLMEN RAKENNUKSEN MYYMINEN OSOITTEESSA POHJOINEN HESPERIANKATU 23

 

Khs 2007-1586

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tonttien 14481/34 ja 35 vuokrausperusteet, oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään rakennukset Pohjoinen Hesperiankatu 23 A, B ja C kaupunginhallituksen varauspäätöksen 8.1.2007 (33 §) mukaisin ehdoin kohteiden varaajille perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun, kuitenkin siten tarkistettuna, että kohta 8 kuuluu:

 

Rakennusten luovutusta koskeva kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppahinta maksettava, kun tonttia koskeva pitkäaikainen maanvuokrasopimus on allekirjoitettavissa, kuitenkin viimeistään viiden kuukauden kuluessa siitä, kun alueelle laadittava asemakaavan muutos on tullut voimaan. Samalla sovitaan luovutuksen muut ehdot.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

999 §

VESIALUEEN VARAUKSEN JATKAMINEN ELÄINTARHANLAHDELTA HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYS RY:LLE RAVINTOLAPAVILJONGIN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2007-1684

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Eläintarhanlahdelta Helsingin Työväenyhdistys ry:lle 31.12.2006 saakka vedenpäällisen ravintolapaviljongin suunnittelua varten varatun, asemakaavamuutoksen (piirustus nro 11562) osoittaman alueen varausaikaa jatketaan 31.12.2008 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Hanke tulee suunnitella yhteistyössä kaupunkisuunnittelu-viraston asemakaavaosaston ja kiinteistöviraston tontti-osaston kanssa.

 

2                    Alue luovutetaan hakijalle vuokraamalla sitten, kun hankkeen edellyttämä asemakaavamuutos on vahvistettu tai rakennusluvan hakeminen on hankkeen toteuttamiseksi ajankohtaista.

 

3                    Hankkeen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kaupunkikuvaan ja pyytää suunnitelmista myös kaupunginmuseon lausunto.

 

4                    Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan hanketta varten mahdollisesti tarvittavien lupien hakemisesta ja niissä asetettujen velvoitteiden täyttämisestä.

 

5                    Mikäli hankkeen edellyttämää asemakaavaa ei saada vahvistettua, kaupunki ei vastaa varauksensaajalle hankkeesta tämän vuoksi aiheutuneista kustannuksista.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan jatkamaan varausta 31.12.2008 jälkeen siinä tapauksessa, ettei asemakaavamuutos varatulle alueelle ole vielä tullut lainvoimaiseksi kuitenkin korkeintaan yhdellä vuodella.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Työväenyhdistys ry:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1000 §

TONTIN VARAAMINEN TÖÖLÖNLAHDELTA UPM-KYMMENE OYJ:LLE TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSEN SUUNNITTELUA VARTEN (TONTTI 2016/1)

 

Khs 2007-504

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata UPM-Kymmene Oyj:lle Helsingin kaupungin 2. kaupungin-osan (Kluuvi, Töölönlahti) korttelin nro 2016 suunnitellun tontin nro 1 yhtiön pääkonttorin suunnittelua ja hanketta koskevan arkkitehtuurikilpailun järjestämistä varten 31.12.2008 saakka seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Varauksensaaja järjestää tontille tulevan rakennuksen suunnittelusta arkkitehtuurikutsukilpailun yhteistyössä kaupungin kanssa. Kilpailuehtoihin on liitettävä kaupunkikuvalliset ja imagotavoitteet uudelle rakennukselle.

 

Kilpailuun on kutsuttava neljästä viiteen osanottajaa, joista osa on nimekkäitä ulkomaisia suunnittelijoita.

 

Kilpailun kustannuksista vastaa varauksensaaja.

 

2                    Varauksensaajan on liityttävä Töölönlahden alueella toteutettavaan alueelliseen pysäköinti- ja väestönsuojajärjestelyyn kaupungin erikseen päättämien periaatteiden mukaisesti, allekirjoitettava järjestelyn edellyttämät sopimukset sekä suoritettava niissä erikseen määritellyt liittymis- ja mahdolliset muut maksut.

 

3                    Kaupunki ei vastaa vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei tonttia koskevaa luovutussopimusta aikanaan voida solmia.

 

Pöytäkirjanote UPM-Kymmene Oyj:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1001 §

MYYMÄLÄTONTIN VARAAMINEN HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:LLE TAPANINKYLÄSTÄ (SUUNNITELTU TONTTI 39147/1)

 

Khs 2007-1579

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:lle Helsingin kaupungin 39. kaupunginosan (Tapanila) suunnitellun korttelin nro 39147 tontin nro 1 myymälärakennuksen suunnittelua varten 30.6.2008 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitusosaston ja kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa.

 

2                    Tontti voidaan vuokrata hakijalle suunniteltuun tarkoitukseen varausajan loppuun mennessä edellyttäen, että kohteen asemakaava on vahvistettu.

 

3                    Tontin pitkäaikainen maanvuokrasopimus tehdään 30 vuodeksi.

 

4                    Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä hakijalle saattaa aiheutua, mikäli hanke ei kaupungista riippumattomista syistä toteudu.

 

Pöytäkirjanote HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Sauri, Bogomoloff, Ojala, Haatainen, Hiltunen, Rihtniemi ja Koskinen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1002 §

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS HIETANIEMENKATU 5 B ASUNTOLARAKENNUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2006-401

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 5.7.2007 antaman päätöksen nro 07/0950/2, jolla se on hylännyt As Oy Hietaniemenkatu 12 ym. tekemän valituksen kaupunginvaltuuston 31.5.2006 §:n 161 kohdalla tekemästä päätöksestä Hietaniemenkatu 5 b asuntolarakennuksen peruskorjauksen hankesuunnitelmasta.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin päätöksestä oikeuspalveluille sekä kiinteistövirastolle ja sosiaalivirastolle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1003 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

rakennuslautakunta

31.7.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

31.7. ja 1.8.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1004 §

LAUSUNTO RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSELLE HANKEAVUSTUSHAKEMUKSISTA

 

Khs 2007-1305

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Raha-automaattiyhdistykselle seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingissä on erinomaista työtä tekeviä yksityisiä yhteisöjä, joiden toiminnan rahoituksessa Raha-automaattiyhdistyksen avustukset ovat ratkaisevia. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä avustuskäytännön jatkumista myös Helsingin alueella.

 

Kaupunki ei voi tässä vaiheessa vielä sitoutua hankkeiden rahoitukseen mahdollisesti suunnitelluin lainoin tai ostopalvelusopimuksin. On tärkeää, että hankkeiden kokonaiskustannukset pysyvät hallittuina ja asiakkailta perittävät vuokrat kohtuullisina.

 

Tässä lausunnossa hankkeet on esitetty puoltojärjestyksessä.

 

 

1. HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ

Tukiasuntojen perustamismenoihin (Auroratalo)

 

Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö hakee 4 500 000 euron avustusta Diakonissalaitoksen korttelissa, osoitteessa Appikatu 2 sijaitsevan Aurora-talon peruskorjauskustannuksiin.

 

Hankesuunnitelman mukaan Aurora-talossa on peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen 78 esteetöntä asuntoa, joiden keskimääräinen koko on noin 26 m2. Asiakkaiden kanssa tehdään huoneenvuokralain mukaiset vuokrasopimukset. Tukipalvelut järjestetään sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen järjestäminä normaaleina avopalveluina.

 

Erityisasumista ja palvelua tarvitaan mm. opiskelijoille, nuorille, ikääntyville, eri tavoin vammaisille tai kuntoutujille sekä osalle asunnottomia. Erityisryhmien asemaa pyritään helpottamaan useilla toimenpiteillä Helsingissä. Sosiaalitoimessa ratkaisut liittyvät asumisen tukeen ja siihen käytettäviin voimavaroihin. Lähivuosina on tarpeen kehittää ja ottaa käyttöön erilaisia, useamman hallintokunnan ja kolmannen sektorin yhteisiä toimintamalleja, esimerkiksi ilta- ja yöpartiot sekä asumisneuvoja- ja tukihenkilötoiminta. Entistä tiiviimpää yhteistyötä tarvitaan sosiaali-, terveys- ja asuntotoimen kesken koko pääkaupunkiseudun alueella. Vaikeimmin asutettaville tulee löytää uusia, pysyviä ratkaisuja myös palvelujen rahoitukseen.

 

Helsinki pyrkii puuttumaan entistä aktiivisemmin syrjäytymiseen vähentämällä määrätietoisesti pitkäaikaista asunnottomuutta ja kehittämällä luovia asiakaskohtaisia tukitoimia.

 

Pysyviä tukiasuntoja ja hoitokoteja tai tuetun asumisen yhteisöjä sekä asumisen tukipalveluja tarvitaan edelleen lisää pääkaupunkiseudun asunnottomuuden vähentämiseksi. Vuoden 2006 marraskuussa pääkaupunkiseudulla oli noin 4 000 asunnotonta yksinäisruokakuntaa, joista Helsingissä 3 065. Asutettavuustarkastelun mukaan noin 70 % pääkaupunkiseudun asunnottomista tarvitsee asumisen onnistumiseksi erityistoimenpiteitä.

 

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiön hanke on erittäin tarpeellinen ja tukee erinomaisen hyvin kaupungin omia toimenpiteitä.

 

Kaupunginhallitus puoltaa edellä mainituin perustein Helsingin Diakonissalaitoksen hakemusta.

 

2. VENÄLÄINEN HYVÄNTEKEVÄISYYSYHDISTYS SUOMESSA RY

Ikäihmisten asuintalon perustamismenoihin (Rialtonkuja 6, Helsinki)

 

Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry hakee 636 000 euron avustusta ikäihmisten asuintalon (senioritalon) perustamismenoihin.

 

Kaupunginhallitus päätti 13.3.2006 varata Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry:lle 31.12.2007 saakka korttelin nro 21009 tontista nro 1 rakennusoikeudeltaan noin 1 300 k-m2:n suuruisen osan ikääntyville henkilöille ja yhdistyksen henkilökunnalle tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että kohteen rakennuttamisesta päästään sopimukseen kaupungin asuntotuotantotoimiston (Att) kanssa. Lisäksi kaupunginhallitus päätti mm., että hankkeesta ja sen suunnitelmasta tulee saada sosiaaliviraston puoltava lausunto ennen kuin tontti vuokrataan tai myydään varauksensaajalle. Sosiaalivirastolle ei ole vielä esitetty hankkeesta tarkempia suunnitelmia.

 

Yhdistys ja Att ovat solmineet sopimuksen hankkeen rakennuttamisesta. 9.1.2007 kiinteistölautakunta päätti yhdistyksen ja Att:n esityksestä vaihtaa Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry:n Etelä-Hermannin varauksen korttelin nro 21009 tontilta nro 1 korttelin nro 21008 tontille nro 4 entisin ehdoin.

 

Väestöennusteen mukaan Helsingin väestörakenne tulee muuttumaan merkittävästi vuoteen 2030 mennessä, kun yli 60-vuotiaiden lukumäärä kasvaa Helsingissä 50 000:lla.

 

Tavoitteena on, että yhä useampi vanhus voi asua kotona, mitä esteetön ja turvallinen ympäristö edistää. Järjestöjen ja yksityisten osuus palvelujen järjestäjänä ja uusien palvelumallien kehittäjinä on merkittävä ja tarjoaa lisää vaihtoehtoja itsemaksaville asiakkaille.

 

Helsingin vanhuspalveluohjelman 2006 - 2009 mukaan vanhuspalvelujen kokonaisuuden suunnittelussa otetaan entistä kiinteämmin huomioon myös yksityisten senioriasuntojen tuotanto. Tavoitteena on varmistaa, että yksityisen senioriasumisen valinneet ikäihmiset voivat mahdollisimman pitkään asua valitsemassaan asumismuodossa. Rakennuttajilta edellytetään, että senioriasunnot ovat rakenteiltaan ja järjestelyiltään sellaisia, että niistä on mahdollisimman vähän tarvetta siirtyä kaupungin järjestämään ympärivuorokautiseen hoitoon. Asuntojen tulee olla turvallisia, toimivia, esteettömiä ja muunneltavia sekä sijoittua yhdyskuntarakenteessa keskeisille paikoille palvelujen äärelle.

 

Senioriasuntojen sijainti on luonteeltaan Helsingin alueelliseen väestörakenteeseen liittyvä kysymys. Senioriasuntojen tarjonnan tulisi suuntautua Helsingissä niille alueille, joilla vanhusväestön määrä kasvaa voimakkaimmin tai joilla alueen olemassa oleva rakennuskanta ei tue vanhusväestön kotona asumista.

 

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti ikäihmisille tarjotaan palvelut heidän omalla äidinkielellään. Eri vieraskielisistä ryhmistä venäjänkieliset ovat suurin ryhmä Helsingissä.

 

Kaupunginhallitus puoltaa Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry:n hakemusta.

 

3. LÄNSI - HELSINGIN LÄHIMMÄISPALVELU LEEVI RY

 

Länsi-Helsingin Lähimmäispalvelu Leevi ry hakee 645 000 euron avustusta ikäihmisten asuntojen perustamismenoihin (Puistolemmikki, Helsinki).

 

Haagan Puistolemmikin tavoitteena on tarjota helsinkiläisille ikäihmisille

vuokra-asuntoja (senioriasuntoja).

 

Hankesuunnitelman mukaan As Oy Puistolemmikkiin valmistuu 21 esteetöntä asuntoa, joiden keskimääräinen huoneistoala on 37 m2 – 44 m2. Asiakkaiden kanssa tehdään huoneenvuokralain mukaiset vuokrasopimukset. Asukasvalinnat tehdään yhteistyössä kaupungin kanssa. Tarvittavat tukipalvelut järjestetään sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen järjestäminä normaaleina avopalveluina. Asukkaiden on halutessaan helppo tukeutua myös Leevin palvelutalon palveluihin.

 

Senioriasumisen tarpeen osalta kaupunginhallitus viittaa edellä Venäläisen hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry:n hankkeesta antamaansa lausuntoon.

 

Edellä mainituin perustein kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.

 

4. PYHÄN NIKOLAUKSEN VELJESKUNTA RY

 

Pyhän Nikolauksen Veljeskunta hakee 2 879 000 euron avustusta asunto- ja toimitilarakennuksen perustamiskustannuksiin.

 

Kaupungille ei ole esitetty hankkeesta suunnitelmaa eikä hanke ole muutenkaan kaupungin tiedossa, joten tämä lausunto perustuu yhdistyksen Raha-automaattiyhdistykselle jättämään avustushakemukseen. Hakemuksen mukaan rakennushankkeen tarkoituksena on asunto- ja toimitilarakennuksen rakentaminen Itä-Helsingin alueelle vähävaraisten ja syrjäytyneiden lasten, vanhusten sekä perheiden uudeksi ja nykyaikaiseksi avustusyksiköksi.

 

Kiinteistövirasto on tehnyt yhdistyksen kanssa lyhytaikaisen tontinvuokrasopimuksen 15.6.2007 asti. Lyhytaikaista tontinvuokrasopimusta on jatkettu rakennusluvan hakemista varten 15.12 2007 asti sillä perusteella, että seurakuntatilojen suunnittelu on vielä kesken.

 

Tontinvuokrasopimuksen mukaan vuokra-alueelle Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Itäkeskus) korttelin nro 45071 tontille nro 1 (osoite Olavinlinnantie 3, pinta-ala 5 026 m2, rakennusoikeus 2010 k-m2) on rakennettava ortodoksikirkkorakennus ja sen sosiaaliset tilat asuntoineen.

 

Käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella yhdistyksen hanke liittyy ensisijaisesti kirkon rakentamiseen, johon sisältyy mahdollisuus laajentaa diakoniatyötä Itä-Helsingin asukkaille ja paluumuuttajille.

 

Kaupunginhallitus pitää Pyhän Nikolauksen Veljeskunta ry:n suunnitelmia diakoniatyön laajentamisesta kannatettavina.

 

Kirje Raha-automaattiyhdistykselle ja pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Ojala esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1005 §

18.6.2007 ja 25.6.2007 pöydälle pantu asia

UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN VAMMAISNEUVOSTOON

 

Khs 2006-2818

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                          myöntää Asser Raassinalle vapautuksen vammaisneuvoston jäsenyydestä sekä

2                          valita Juha Kourin uudeksi jäseneksi vammaisneuvoston vuoden 2008 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, vammaisneuvostolle, rakennusvirastolle, opetusvirastolle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, hallintokeskukselle sekä talous- ja sunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1006 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulu

 

- rehtori

11.6. – 11.7.2007

- vararehtori 1.

4.7.2007

- vararehtori 2.

6. – 25.6 ja 4.7.2007

- johtava talouspäällikkö

15.6. – 19.7.2007

eläintarhan johtaja

23.7.2007

henkilöstökeskus

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

30. ja 31.7.2007

taidemuseon johtaja

31.7.2007

tietokeskus

 

- kehittämispäällikkö

26.7.2007

työterveysjohtaja

2.8.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Vuontisjärvi Tero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Otto Lehtipuu

puheenjohtaja

puheenjohtaja

(paitsi 1001 §)

(1001 §:n kohdalla)

 

 

 

 

Tiina Teppo

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Irmeli Walldlen-Paulig

Jouko Malinen

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  14.8.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 979-985, 989-992, 996, 999-1004 ja 1006 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 993-995 ja 997 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

979-985, 989-992, 996, 999-1004 och 1006 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

993-995 och 997 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.