Kokousaika

25.6.2007 kello 16.00 – 17.05

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 965-966 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen

 

 

Puoskari, Mari

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

Katajamäki, Paula

vs. lehdistöpäällikkö

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


934-935,


-,


943-949,



 

 Korpinen

 

 

 

950,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen




936-942,


951-967,



 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen




-,


968,



 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri




-,


969-971,



 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen




-,


972-974,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

934

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

935

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

936

Kaj/1

Kiinteistölautakunnan, asuntolautakunnan ja kiinteistöviraston johtosäännön muuttaminen

 

937

Kaj/2

Luettelo vuonna 2006 tehdyistä kiinteistökaupoista

 

938

Kaj/3

Sörnäisten toimitilatontin 10576/2 vuokrausperusteet ja osto-option hyväksyminen

 

939

Kaj/4

Toukolan viiden asuinkerrostalotontin ja maanalaisen pysäköintilaitoksen sekä julkisten lähipalvelurakennusten tontin vuokrausperusteet (tontit 23100/33, 34, 37, 40, 42, 43, 45, 52, 59 ja 67 sekä 23124/30)

 

940

Kaj/5

Herttoniemen katu- ja puistoalueiden (Suunnittelijankadun silta) asemakaavan muuttaminen (nro 11507)

 

941

Kaj/6

Herttoniemen tontin 43082/13 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11659)

 

942

Kaj/7

Vartiokylän tontin 45484/6 (Borgsin tilakeskus) asemakaavan muuttaminen (nro 11595)

 

943

Kj/3

Määrärahan myöntäminen Helsingin Satamalle ja rakennusvirastolle Vuosaaren sataman ympäristön esirakentamiseen

 

944

Kj/4

Määrärahojen myöntäminen Kamppi-Töölönlahti -alueen rakentamiseen

 

945

Kj/5

Valtuustoryhmien toiminnan tukemista koskevien periaatteiden hyväksyminen

 

946

Kj/6

18.6.2007 pöydälle pantu asia

Kaupungin konserniyhteisöjä, nettobudjetoituja yksiköitä ja liikelaitoksia koskevat omistajapoliittiset linjaukset

 

947

Kj/7

Kaupunginvaltuuston 19.6.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

948

Kj/8

Kaupunginvaltuuston 20.6.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

949

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

950

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

951

Kaj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle kiinteistöviraston poikkeamishakemuksesta

 

952

Kaj/2

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle XXXX XXXX:n poikkeamishakemuksista

 

953

Kaj/3

Kaupunginmuseon raitioliikennemuseon muutostyön hankesuunnitelman hyväksyminen

 

954

Kaj/4

Val av ersättare i namnkommittén

Varajäsenen nimeäminen nimistötoimikuntaan

 

955

Kaj/5

Vartiokylän tontin 45452/9 asemakaavan muuttaminen (nro 11675)

 

956

Kaj/6

Vartiokylän tontin 45454/10 asemakaavan muutosehdotus (nro 11674)

 

957

Kaj/7

Vartiokylän tontin 45456/45 asemakaavan muuttaminen (nro 11676)

 

958

Kaj/8

Vartiokylän tontin 45462/16 asemakaavan muuttaminen (nro 11667)

 

959

Kaj/9

Oy Shell Ab:n poikkeamishakemus

 

960

Kaj/10

Oy Esso Ab:n poikkeamishakemus

 

961

Kaj/11

Oy Teboil Ab:n poikkeamishakemus

 

962

Kaj/12

Neste Markkinointi Oy:n poikkeamishakemus

 

963

Kaj/13

Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy:n poikkeamishakemus

 

964

Kaj/14

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Kolmas linja 3:n poikkeamishakemuksesta

 

965

Kaj/15

Ratahallintokeskuksen poikkeamishakemus

 

966

Kaj/16

VR-Yhtymä Oy:n poikkeamishakemus

 

967

Kaj/17

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

968

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

969

Ryj/1

Lausunto liikennepoliittisessa selonteossa käsiteltävistä asioista

 

970

Ryj/2

YTV:n kirje Tiedelinjan 506 reitin nopeuttamisesta

 

971

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

972

Stj/1

Raportti opetusviraston pilottihankkeesta terveysvaikutusten huomioon ottamisesta päätöksenteossa

 

973

Stj/2

18.6.2007 pöydälle pantu asia

Uuden jäsenen nimeäminen vammaisneuvostoon

 

974

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

934 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Wallden-Pauligin (varalla Rautava) ja Peltokorven (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

935 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

936 - 942 §

Kaupunginvaltuuston 29.8.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

936 §

Kiinteistölautakunnan, asuntolautakunnan ja kiinteistöviraston johtosäännön muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

937 §

Luettelo vuonna 2006 tehdyistä kiinteistökaupoista

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

938 §

Sörnäisten toimitilatontin 10576/2 vuokrausperusteet ja osto-option hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

939 §

Toukolan viiden asuinkerrostalotontin ja maanalaisen pysäköintilaitoksen sekä julkisten lähipalvelurakennusten tontin vuokrausperusteet (tontit 23100/33, 34, 37, 40, 42, 43, 45, 52, 59 ja 67 sekä 23124/30)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

940 §

Herttoniemen katu- ja puistoalueiden (Suunnittelijankadun silta) asemakaavan muuttaminen (nro 11507)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

941 §

Herttoniemen tontin 43082/13 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11659)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

942 §

Vartiokylän tontin 45484/6 (Borgsin tilakeskus) asemakaavan muuttaminen (nro 11595)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

943 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HELSINGIN SATAMALLE JA RAKENNUSVIRASTOLLE VUOSAAREN SATAMAN YMPÄRISTÖN ESIRAKENTAMISEEN

 

Khs 2007-1508

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2007 talousarvion alakohdasta 8 01 02 13, esirakentaminen, Vuosaaren sataman yritysalue,

 

Helsingin Satamalle 3 540 000 euroa ja

 

rakennusvirastolle 140 000 euroa

 

käytettäväksi Vuosaaren sataman ympäristön esirakentamiseen

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle, rakennusvirastolle, kiinteistöviraston tonttiosastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

944 §

MÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄMINEN KAMPPI-TÖÖLÖNLAHTI -ALUEEN RAKENTAMISEEN

 

Khs 2007-1529

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

myöntää rakennusvirastolle kohdan 8 03 12, Kamppi-Töölönlahti
–alue, alakohdasta 8 03 12 01, Kamppi-Töölönlahti –alueen kadut

 

750 000 euroa käytettäväksi Kamppi-Töölönlahti –alueen  katurakentamiseen,

 

alakohdasta 8 03 12 04, Kampin keskuksen katu- ja raitiotiejärjestelyt,

 

3 290 000 euroa käytettäväksi Kampin keskuksen katu- ja raitiotiejärjestelyihin ja

 

kohdasta 8 06 11, Kamppi-Töölönlahti –alueen puistot,

 

500 000 euroa käytettäväksi Töölönlahden alueen puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä Töölönlahden väliaikaisen puiston toteuttamiseen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti muuttaa vuoden 2007 talousarvion kohdan 8 03 12, Kadut, liikenneväylät ja radat, Kamppi-Töölönlahti
–alue, alakohtajaon edellä olevan käyttösuunnitelman mukaiseksi.

 

Pöytäkirjanote rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle (Sirpa Kallio), taloussuunnitteluosastolle ja taloushallintopalveluille/kirjanpito.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

945 §

VALTUUSTORYHMIEN TOIMINNAN TUKEMISTA KOSKEVIEN PERIAATTEIDEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-1126

Esityslistan asia Kj/5

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan tämän asian liitteenä olevat periaatteet kuntalain 15 b §:n mukaisen valtuustoryhmien tuen myöntämisestä.

 

Pöytäkirjanote periaatteineen ja ohjeineen valtuustoryhmille, hallintokeskukselle ja kansliapäällikölle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 310 36009

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

946 §

18.6.2007 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖJÄ, NETTOBUDJETOITUJA YKSIKÖITÄ JA LIIKELAITOKSIA KOSKEVAT OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

 

Khs 2007-1406

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 3.9.2007 asti.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

947 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 19.6.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 19.6.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3, 4               Kaupunginhallituksen kirjeet nro       valtioneuvostolle (sähköinen lomake).

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

948 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 20.6.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 20.6.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa terveysvirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Hannes Relanderille ja Martin Ren­lundille.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, terveysvirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kansanedustaja Tuula Haataiselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

6                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

(Käsiteltiin yhdessä asian 5 kanssa)

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan muutetun takaussitoumuksen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin kaupungin 400-vuotis­kotisäätiölle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

8                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan takaussitoumuksen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Sininauhasäätiölle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

9                    Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

21, 22           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

10, 11           Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, rakennusvirastolle, ympäristökeskukselle ja kaupunginmuseolle.

 

14                 Kaupunginhallituksen kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

15                 Kaupunginhallituksen kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja Helsin­gin Vedelle.

 

16                 Kaupunginhallituksen kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, liikuntavirastolle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, ympäristökeskukselle, sosiaalivirastolle, Helsingin Vedelle ja opetusvirastolle.

 

23, 24           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

17                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Henry Strengille, Pii Huuskolle, lastenhoitaja Esko Pajuselle ja Maarit Miettiselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

18                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetusvirastoa ja sosiaalivirastoa selvittämään ruotsinkielisen päivähoidon ja opetustoimen hallinnon yhdistämistä ottaen huomioon mm. naapurikuntien kokemukset sekä tekemään ehdotukset toimenpiteistä.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, opetusvirastolle, sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1–3 sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­lais­kau­pun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 4 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

25–28           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

19                 Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

20                 Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

29–32           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta ryhtymään kaupunginvaltuuston päätöksen kohdan 2 mukaisiin toimiin.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

(Käsiteltiin yhdessä asian 6 kanssa)

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

949 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          19.6.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

950 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

951 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖVIRASTON POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-1279

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä kiinteistövirastolle haettuun toimenpiteeseen 11. kaupunginosan yleiselle urheilualueelle 11U1.

 

Kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

952 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE XXXX XXXX:N POIKKEAMISHAKEMUKSISTA

 

Khs 2007-1093, 2007-1094

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä XXXX XXXX:n haettuun toimenpiteeseen 29. kaupunginosan korttelin nro 29054 tontille nro 3 ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 5.1.2007 päivätyn suunnitelman periaatteita ja otetaan huomioon edellä luetellut vaatimuk­set ympäristöhäiriöiden torjumisessa.

 

Kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

953 §

KAUPUNGINMUSEON RAITIOLIIKENNEMUSEON MUUTOSTYÖN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-1382

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginmuseon raitioliikennemuseon muutostyön 16.3.2007 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 1 716 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat enintään 2 218 000 euroa (veroton hinta 1 821 000 euroa) kustannustasossa 10/2006.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kaupunginmuseolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

954 §

VAL AV ERSÄTTARE I NAMNKOMMITTÉN

VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN NIMISTÖTOIMIKUNTAAN

 

Stn/Khs 2007-330

Ärende Kaj/4 föredragningslistan

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt bevilja Leila Mattfolk befrielse från uppdraget som ersättare i namnkommittén räknat från 1.8.2007.

 

Stadsstyrelsen torde samtidigt besluta välja byråchef Mikael Reuter till personlig ersättare för Kristian Slotte i namnkommittén för mandattiden 2007–2008, räknat från 1.8.2007.

 

Protokollsutdrag till Leila Mattfolk, Mikael Reuter, namnkommittén, stadsplaneringskontoret och ekonomi- och planeringscentralens ekonomiförvaltningstjänst.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Leila Mattfolkille eron nimistötoimikunnan varajäsenyydstä 1.8.2007 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimistopäällikkö Mikael Reuterin nimistötoimikuntaan Kristian Slotten henkilökohtaiseksi varajäseneksi 1.8.2007 lukien nimistötoimikunnan toimikaudeksi 2007 – 2008.

 

Pöytäkirjanote Leila Mattfolkille, Mikael Reuterille, nimistötoimikunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille.

 

Tilläggsuppgifter:
Sippola-Alho Tanja, stadssekreterare, telefon 310 36024

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

955 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45452/9 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11675)

 

Khs 2007-1194

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45452 tontin nro 9 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 19.4.2007 päivätyn piirustuksen nro 11675 mukaisena.

 

Kirje nro        ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

956 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45454/10 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 11674)

 

Khs 2007-1302

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45454 tontin nro 10 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 19.4.2007 päivätyn piirustuksen nro 11674 mukaisena.

 

Kirje nro        ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

957 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45456/45 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11676)

 

Khs 2007-1301

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45456 tontin nro 45 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 19.4.2007 päivätyn piirustuksen nro 11676 mukaisena.

 

Kirje nro        ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

958 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45462/16 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11667)

 

Khs 2007-1266

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45462 tontin nro 16 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 22.3.2007 päivätyn piirustuksen nro 11667 mukaisena.

 

Kirje nro        ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

959 §

OY SHELL AB:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1432

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2007-1432/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

960 §

OY ESSO AB:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1433

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2007-1433/526 mukaisesti ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 16.2.2007 päivättyä suunnitelmaa.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

961 §

OY TEBOIL AB:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1434

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2007-1434/526 mukaisesti ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 16.2.2007 päivättyä suunnitelmaa.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

962 §

NESTE MARKKINOINTI OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1435

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2007-1435/526 mukaisesti ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 16.2.2007 päivättyä suunnitelmaa.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

963 §

ETELÄ-HERMANNIN PYSÄKÖINTI OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1265

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2007-1265/526 mukaisesti ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 29.1.2007 päivättyä suunnitelmaa

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

964 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY KOLMAS LINJA 3:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-1203

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se puolla Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Asunto Oy Kolmas linja 3:lle autopaikkojen sijoittamiseksi piha-alueelle 11. kaupunginosan korttelin nro 312 tontilla nro 11.

 

Kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä rakennusvirastolle.

 

Merkittiin, että Wallden-Paulig ehdotti Rautavan kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Asunto Oy Kolmas linja 3:lle autopaikkojen sijoittamiseksi piha-alueelle 11. kaupunginosan korttelin nro 312 tontilla nro 11.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Wallden-Pauligin ehdotuksen äänin 9 – 6. Vähemmistöön kuuluivat Koskinen, Oker-Blom, Rautava, Urho, Wallden-Paulig ja Rihtniemi.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

965 §

RATAHALLINTOKESKUKSEN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1588

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2007-1588/526 mukaisesti ehdolla, että käyttöhyödyketunneleiden rakentamisessa noudatetaan Ratahallintokeskuksen suunnitelmaa: Pilarien paikat ja maanvaraiset alueet yleiskaavan keskustatoimintojen alueella (5.6.2007) ja sitä täydentävää kaupunkisuunnitteluviraston piirustusta: Pohjois-Pasilan ratapiha / Aluerajaukset (21.6.2007) sekä seuraavia ehtoja:

 

-                     Hakija sitoutuu kustannuksellaan keskustatoimintojen rakentamisen tullessa ajankohtaiseksi vapauttamaan huoltotunnelit tai vaihtoehtoisesti raiteiden väliset ajoväylät kannen tarvitsemille rakenteille. Käytöstä pois jäävät tunnelit ja toimintojen uudelleen järjestely eivät saa muodostua korvausperusteiksi, jotka lisäävät keskustatoimintojen alueen rakentamiskustannuksia.

 

-                     Kansialueen pohjoisrajan on voitava noudattaa pääosin yleiskaavassa esitettyä keskustatoimintojen alueen rajaa. Viemärilinjan pohjoispuolinen paalulaatta on rakennettava siten, ettei se muodosta estettä Ratahallintokeskuksen piirustuksessa (5.6.2007) esitettyjen pilaririvien jatkamiselle tälle alueelle. Tämä edellyttää, että tunneleiden kohdalla maanalainen tilavaraus pilareille on oltava tunneleiden levyinen (KSV:n piirustus, alue A). Uuden veturihallin eteläosan kohdalla on kansirakentamisen ajankohtaistuessa tarkemmin tutkittava kannen rakentamismahdollisuudet (KSV:n piirustus, alue B).

 

-                     Hakija sitoutuu jatkossa tarkemmin tutkimaan leveiden raidekimppujen alueita raiteiden 601 – 610 kohdalla veturipesuhallin ja käyttöhyödyketunnelin eteläpuolella (KSV:n piirustus, alue C), raiteiden 720 – 723 ja 732 kohdalla uuden veturihallin eteläpuolella (KSV:n piirustus, alue D) ja raiteiden 708 – 716 kohdalla vanhan veturihallin eteläpuolella (KSV:n piirustus, alue E). Näillä alueilla tulee raiteita tarkemman suunnittelun yhteydessä mahdollisuuksien mukaan siirtää ja raiteiden väleihin sijoittaa lisää kantavia rakenteita. Tavoitteena on pääosalla alueita noin 16 metrin jänneväli kannen pilareille.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

966 §

VR-YHTYMÄ OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1589

Esityslistan asia Kaj/16

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2007-1589/526 mukaisesti ehdolla, että veturipesuhallin rakentamisessa noudatetaan halliin välittömästi liittyvillä alueilla Ratahallintokeskuksen suunnitelmaa: Pilarien paikat ja maanvaraiset alueet yleiskaavan keskustatoimintojen alueella (5.6.2007) ja sitä täydentävää kaupunkisuunnitteluviraston piirustusta: Pohjois-Pasilan ratapiha/Aluerajaukset (21.6.2007) sekä seuraavia ehtoja:

 

1.                   Hakija sitoutuu kustannuksellaan keskustatoimintojen rakentamisen tullessa ajankohtaiseksi vapauttamaan veturipesuhalliin liittyvät Ratahallintokeskuksen piirustuksessa (5.6.2007) esitetyt pilareille varatut alueet kannen tarvitsemille rakenteille. Veturipesuhalliin liittyvien toimintojen uudelleen järjestely ei saa muodostua korvausperusteeksi, joka lisää keskustatoimintojen alueen rakentamiskustannuksia.

 

2.                   Kansialueen pohjoisrajan on voitava noudattaa pääosin yleiskaavassa esitettyä keskustatoimintojen alueen rajaa. Viemärilinjan pohjoispuolinen paalulaatta on rakennettava siten, ettei se muodosta estettä Ratahallintokeskuksen piirustuksessa (5.6.2007) esitettyjen pilaririvien jatkamiselle tälle alueelle (KSV:n piirustus, alue A). Uuden veturihallin eteläosan kohdalla on kansirakentamisen ajankohtaistuessa tarkemmin tutkittava kannen rakentamismahdollisuudet (KSV:n piirustus, alue B).

 

3.                   Hakija sitoutuu yhdessä Ratahallintokeskuksen kanssa jatkossa tarkemmin tutkimaan leveiden raidekimppujen alueita raiteiden 601 – 610 kohdalla veturipesuallin ja käyttöhyödyketunnelin eteläpuolella (KSV:n piirustus, alue C), raiteiden 720 – 723 ja 732 kohdalla uuden veturihallin eteläpuolella (KSV:n piirustus, alue D) ja raiteiden 708 – 716 kohdalla vanhan veturihallin eteläpuolella (KSV:n piirustus, alue E). Näillä alueilla tulee raiteita tarkemman suunnittelun yhteydessä mahdollisuuksien mukaan siirtää ja raiteiden väleihin sijoittaa lisää kantavia rakenteita. Tavoitteena on pääosalla alueita noin 16 metrin jänneväli kannen pilareille.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

967 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/17

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

19.6.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

14.6.2007

rakennuslautakunta

19.6.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

18. ja 20.6.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

968 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

henkilöstökassatoimikunta

19.6.2007

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

13.6.2007

opetuslautakunta

19.6.2007

- suomenkielinen jaosto

19.6.2007

 

 

eläintarhan johtaja

18.6.2007

henkilöstökeskus

 

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

15.6.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

15.6.2007

taidemuseon johtaja

18.6.2007

tietokeskus

 

- johtaja

14.6.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

969 §

LAUSUNTO LIIKENNEPOLIITTISESSA SELONTEOSSA KÄSITELTÄVISTÄ ASIOISTA

 

Khs 2007-1380

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää liikenne- ja viestintäministeriölle vastauksenaan liikennepoliittista selontekoa koskeviin kysymyksiin seuraavan lausunnon:

 

Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun kannalta keskeiset kysymykset liittyvät joukkoliikenteen edistämiseen sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseen, tärkeisiin väyläinvestointeihin sekä niiden valtionrahoituksen varmistamiseen.

 

Yleistä

YTV:n hallitus on maaliskuussa hyväksynyt yksimielisesti pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 2007 (PLJ 2007), jossa on määritelty alueen liikenteellisiä tavoitteita toteuttava liikennepoliittinen linja ja toimenpiteet sen toteuttamiseksi.

 

PLJ 2007:n pohjalta uusittavan aiesopimuksen tulee olla PLJ:n rinnalla lähtökohta ja keskeinen osa tulevaa selontekoa pääkaupunkiseudulla. PLJ 2007:ssa tehtävät ratkaisut vaikuttavat merkittävästi koko maan ja erityisesti pääkaupunkiseudun tulevaisuuteen. Varsinkin ratahankkeilla on suuria vaikutuksia pääkaupunkiseudun asuntotilanteeseen ja ilmastopolitiikkaan.

 

On tärkeätä, että valtio sitoutuu PLJ:ssä hyväksyttyihin liikennejärjestelmän kehittämislinjauksiin ja väylähankkeiden rakentamisohjelmaan niin, että esitetyt hankkeet ja erityisesti kärkihankkeet voidaan toteuttaa viivytyksittä.

 

Helsingin kaupunki pitää hyvänä, että valtio pyrkii lisäämään liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä. PLJ:n toteuttamisen osalta valtion rahoitustaso tulisi pystyä sopimaan 20 – 30 vuoden aikajänteelle, vaikka itse hankkeet tai niiden toteutusjärjestys eivät vielä olisikaan selvät. Infrastruktuurin suunnittelussa sekä erityisesti toteuttamisessa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa rahoituksen pitkän aikavälin vakaus on ensiarvoisen tärkeää.

 

Pääkaupunkiseudulta kerättävien liikenteen verojen tuotto on erittäin korkea. Pääkaupunkiseudulla kaupungeilta edellytetään valtion ja kuntien yhteisissä liikennehankkeissa huomattavasti suurempia rahoitusosuuksia kuin muualla Suomessa. Lisäksi kaupunkien voimakas panostus joukkoliikenteeseen vähentää tehokkaasti liikenteen investointien tarvetta. Pääkaupunkiseudun liikenneinvestointien rahoitustason nosto nykyisestä noin 120 milj. euroa/vuosi tasoon 180 milj. euroa/vuosi on kasvavan seudun kilpailukyvyn ja elinympäristön laadun takaamiseksi tarpeen. Helsingin kaupunki pitää välttämättömänä, että valtio osallistuu oikeudenmukaisella tavalla sekä pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämisen että joukkoliikennejärjestelmän hoidon kustannuksiin. 

 

Hallitusohjelmaan kirjattu suurten kaupunkien joukkoliikenteen tuki olisi toteutettava mahdollisimman pian. Valtion tuella hillittäisiin lipun hintojen korotuspaineita ja voitaisiin lisätä liikennetarjontaa erityisen voimakkaasti kasvavassa poikittaisessa liikenteessä.

 

Vastaukset lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin:

 

Onko muita kuin lausuntopyynnössä esitettyjä poliittisen tason merkittäviä liikenteeseen vaikuttavia kysymyksiä, joita selonteossa tulisi käsitellä?

 

Tarkastelualueiksi tulisi lisätä maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen sekä liikennealan osaamisen kehittäminen ja T&K-toiminta.

 

Ensiksi mainittu on vaikuttavin yksittäinen tekijä koko liikennejärjestelmän kehittämisessä. Maankäytön ja liikenteen vuorovaikutteisen suunnittelun kehittämisellä tulee pyrkiä siihen, että uusi maankäyttö sijoitetaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien, erityisesti raideliikenneyhteyksien varteen.

 

Helsingin seudun 14 kuntaa ovat päättäneet laatia yhteisen Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman vuoden 2007 loppuun mennessä. Liikennettä ja vaadittavia liikenneinvestointeja käsitellään ohjelmassa siltä osin kuin niillä on merkitystä alueiden toteuttamiselle. Liikennehankkeet otetaan ohjelmaan pääkaupunkiseudun osalta PLJ 2007:n ja muun Helsingin seudun osalta Kehylin mukaisina. Ohjelman on tarkoitus osoittaa seudun merkittävät uudet rakentamisalueet tulevan 10 vuoden ajanjaksolla nykyisiin kaavavarantoihin perustuvina.

 

Liikennealan osaamisen, erityisesti bussinkuljettajien koulutuksen ja alan korkeakoulutuksen kehittäminen on tärkeää. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusta on lisättävä alan tuottavuuden parantamiseksi. T&K-toiminnan volyymi on vakiinnutettava niin, ettei liikenneministeriön rahoituksen taso vaihtele merkittävästi vuosittain.

 

Mitkä ovat keskeiset ihmisten jokapäiväistä liikkumista koskevat ongelmat ja mitä toimia niiden parantamiseksi tulisi tehdä?

 

Joukkoliikenteen osalta tärkeimmät ihmisten jokapäiväistä liikkumista koskevat kehittämisalueet ovat joukkoliikenteen luotettavuuden parantaminen (vuorojen ajaminen ja aikataulussa pysyminen), joukkoliikenteen nopeuttaminen ja turvattomuuden tunteen vähentäminen.

 

Keskeisiä toimenpiteitä ovat mm. henkilöautoliikenteestä erotellun joukkoliikenneinfrastruktuurin kehittäminen (joukkoliikennekaistat, raideliikenne), joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien laajentaminen, älykkäiden tosiaikaisten matkustajainformaatiojärjestelmien kehittäminen, kameravalvonnan kehittäminen ja joukkoliikenneinfrastruktuurin kehittäminen turvallisuuden tunteen lisäämiseksi.

 

Mitkä ovat keskeiset elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta koskevat ongelmat ja mitä toimia niiden parantamiseksi tulisi tehdä?

 

Keskeiset ongelmat ovat kuljetusten ajallinen ennustettavuus ja luotettavuus. Älykkäiden tosiaikaisten informaatiojärjestelmien kehittäminen parantaa ennustettavuutta.

 

Keskeisiä konkreettisia hankkeita ovat PLJ 2007:ssä mainitut, ensimmäisellä kaudella aloitettavat pääväyliä koskevat infrastruktuurin kehittämishankkeet

 

Millä liikenteeseen liittyvillä toimilla voidaan eniten vaikuttaa ilmastonmuutokseen?

 

Avainasemassa on maankäytön suunnittelu ja toimintojen sijoittaminen suhteessa liikennejärjestelmään. Toimintojen (asuminen, työpaikat, palvelut, virkistysalueet) sijoittaminen siten, että päivittäiset matkat on mahdollista tehdä vaivattomasti kevyellä liikenteellä tai joukkoliikenteellä auttaa minimoimaan liikenteen aiheuttamia kasvihuonepäästöjä.

 

Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden lisääminen suurissa kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla on tärkeää. Muita tehokkaita keinoja ovat sähkökäyttöisen joukkoliikenteen lisääminen ja biopohjaisen uusiutuvan polttoaineen käytön lisääminen henkilö- ja tavaraliikenteessä. Vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittämistä ja käyttöönottoa tulisi tukea keskittyen polttoaineisiin ja toimenpiteisiin, joilla on merkitystä ilmaston kannalta koko niiden tuotantoketju huomioon ottaen.

 

Henkilöjunaliikenteen kilpailuttaminen Helsingin seudulla oletettavasti laskisi junaliikenteen hintatasoa. Tämä antaisi edellytykset kustannustehokkaan liityntäliikennejärjestelmän kehittämiselle ja junaliikenteen lisäämiselle. Liikennejärjestelmän energiatehokkuus paranisi bussiliikenteen korvautuessa osittain junaliikenteellä.

 

Konkreettisista hankkeista PLJ 2002:een sisältynyt meluntorjunnan teemahanke on viime vuosina jäänyt lähes kokonaan ilman valtion rahoitusta, vaikka Helsinki on siihen osaltaan varannut määrärahoja. Sekä vanhat että uudet teemahankkeet tulisi toteuttaa pikaisesti, koska niillä voidaan parantaa joukkoliikenteen sujuvuutta ja vähentää ympäristöhaittoja varsin kohtuullisin (n. 16,5 milj. euroa vuodessa) kustannuksin.

 

Valtion tulisi laatia pitkäjänteinen ohjelma, kuinka se omalla toiminnallaan vaikuttaa liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden haitallisten päästöjen vähentämiseen. Valtion linjauksiin tukeutuen kaupungit ja muut alan toimijat voisivat tehokkaimmin valita omat toimenpiteensä, jotta yhteisvaikutus olisi mahdollisimman suuri.

 

Mikä ovat tärkeimmät liikennejärjestelmän kehittämishankkeet tärkeysjärjestyksessä ja mitkä ovat niiden keskeisimmät perustelut?

 

Yleisellä tasolla keskeisiä kehittämiskohteita ovat raskaan raideliikenteen infrastruktuurin ja poikittaisen joukkoliikenteen kehittäminen pääkaupunkiseudulla.

 

Pääkaupunkiseudulla tehdään 65 % Suomen joukkoliikennematkoista. Metro- ja junaliikenteen osuuden lisääminen parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä (nopeus, luotettavuus, selkeys) ja kustannustehokkuutta (erityisesti metroverkon laajentamisen avulla) ja luo siten erinomaiset lähtökohdat joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden lisäämiseksi. Raskaan raideliikenteen infrahankkeita ovat esim. länsimetro, kehärata, Espoon kaupunkirata, metroverkon laajentaminen itään, Pisara-rata ja raidejokeri.

 

Poikittainen liikenne kasvaa ennusteiden mukaan moninkertaisesti verrattuna säteittäiseen liikenteeseen. Poikittaisessa liikenteessä joukkoliikenteen osuus on 10 -15 %, kun se säteittäisessä liikenteessä on jopa yli 60 %. Joukkoliikenteen osuus koko liikennejärjestelmässä laskee selvästi, jollei poikittaisessa joukkoliikenteessä aikaansaada merkittävää lisäystä. Keskeisenä keinona on liikennetarjonnan lisääminen ja kehittäminen, jonka mahdollistamiseksi valtion rahoitus pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen on ensiarvoisen tärkeää.

 

Tärkeimmät yksittäiset liikennejärjestelmän kehittämishankkeet ilmenevät PLJ 2007:stä ja ne ovat lähtökohta pääkaupunkiseudun tulevien vuosien liikennejärjestelmän kehittämiselle. On tärkeätä, että valtio omalta osaltaan sitoutuu PLJ:ssä hyväksyttyihin liikennejärjestelmän kehittämislinjauksiin ja väylähankkeiden rakentamisohjelmaan. Aiesopimus asiasta on syytä laatia pikaisesti.

 

Mitä rahoitustapoja väylähankkeiden rahoittamiseksi voitaisiin valtion budjettirahoituksen lisäksi käyttää?

 

Tiehankkeissa erilaiset yksityisrahoitusmallit ovat mahdollisia normaalin budjettirahoituksen ohella. Joukkoliikenteen infrastruktuurihankkeiden rahoituksessa yksityisrahoituksen käyttö sen sijaan saattaa olla epätarkoituksenmukaista. Joukkoliikennejärjestelmän toimivuuden kannalta olennaista on, että ainakin joukkoliikenneinfrastruktuurin ylläpito ja kehittäminen tapahtuvat joukkoliikenteen järjestäjän toimesta.

 

Kaupunginhallitus päätti, että Ryj voi tarvittaessa täydentää vastausta.

 

Kirje nro        liikenne- ja viestintäministeriölle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, liikennelaitokselle ja ympäristökeskukselle.

 

Merkittiin, että Puoskari ehdotti Lehtipuun kannattamana, että sivun 66 toinen kappale lisättäisiin sivulle 73 viimeiseksi kappaleeksi.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Puoskarin ehdotuksen äänin 11 – 4. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu, Puoskari ja Ojala.

 

Merkittiin, että Ojala teki Vehviläisen kannattamana liitteen mukaisen vastaehdotuksen.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Ojalan ehdotuksen äänin 9 – 5 – 1 tyhjä. Vähemmistöön kuuluivat Kantola, Malinen, Ojala, Pajamäki ja Vehviläinen.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

970 §

YTV:N KIRJE TIEDELINJAN 506 REITIN NOPEUTTAMISESTA

 

Khs 2007-199

Esityslistan asia Ryj/2

 

                      Kaupunginhallitus päätti merkitä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:n kirjeen tiedoksi ja kehottaa rakennusvirastoa ja kaupunkisuunnitteluvirastoa ryhtymään kiireellisesti tarvittaviin toimenpiteisiin Kumpulan kampuksen liittämiseksi osaksi Tiedelinjan reittiä nykyistä katuverkkoa Kumpulassa hyödyntäen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti lähettää vastauksenaan Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle seuraavansisältöisen kirjeen:

 

Tiedelinjan reitti Pasilan ja Kumpulan välillä

 

YTV on osaltaan kiirehtinyt Tiedelinjan reitin nopeuttamista erityisesti Pasilan ja Kumpulan välillä. Kumpulan yliopistokampuksen joukkoliikennepalvelujen parantaminen on puolestaan ollut useaan otteeseen esillä kaupungin ja yliopiston välisissä keskusteluissa, mm. kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnassa. Yliopisto on toivonut Tiedelinjan reitin kulkevan kampuksen kautta ja kiirehtinyt yhteyden saamista.

 

Kumpulan osayleiskaavassa ja Kumpulan yliopistoalueen asema-kaavassa on varauduttu Kumpula-Toukolan ja Pasilan aseman välisten joukkoliikenneyhteyksien parantamiseen joukkoliikennekadulla Kumpulan mäeltä Kätilöopiston edustalle. Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 13.10.2005 kuitenkin hanketta koskeneen liikennesuunnitelman ja velvoitti tutkimaan poistuvan satamaradan tai mahdollisesti muiden vaihtoehtojen mahdollisuudet joukkoliikennekaduksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 12.1.2006 Vallilanlaakson joukkoliikennekadun yleissuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi.

 

Vallilanlaakson joukkoliikennekatuvaihtoehdot edellyttävät alueen asemakaavan muuttamista. Asemakaava on tarkoitus laatia vuoden 2007 aikana ja sen yhteydessä on tarkoitus tehdä valinta Vallilanlaakson joukkoliikennekadun alavaihtoehtojen välillä.

 

 

Myös Kumpulan kampusalueen yhteyksien parantamista on pidetty kaupungin puolelta tärkeänä. Mikäli Kumpulan kampuksen liittämistä Tiedelinjan reittiin halutaan nopealla aikataululla parantaa, joudutaan liikennöintiin käyttämään olemassa olevaa Kumpulan kampuksen katuverkkoa, jonka ongelmana kuitenkin on talviajan liikennöinnin haasteellisuus pituuskaltevuudeltaan jyrkillä katuosuuksilla. Rakennusvirasto ja liikennelaitos ovat käytyjen keskustelujen ja selvitysten jälkeen todenneet ainoaksi mahdollisuudeksi Väinö Auerin kadun ja Pietari Kalmin kadun tiettyjen osien sulanapidon talviaikaan. Kadunvarsipysäköinnin poistaminen olisi samalla välttämätöntä. Bussiin kiertämisellä kampuksen kautta ei liikennelaitoksen käsityksen mukaan olisi oleellista merkitystä ajoaikaan.

 

Kaupunginhallitus on päättänyt kehottaa rakennusvirastoa ja kaupunkisuunnitteluvirastoa ryhtymään toimenpiteisiin Kumpulan kampuksen liittämiseksi osaksi Tiedelinjan reittiä nykyistä katuverkkoa Kumpulassa hyödyntäen. Reitin muutos voitaneen toteuttaa 2008 aikana.

 

Tiedelinjan nopeuttaminen Tukholmankadulla

 

HKL on teettänyt poikittaisliikenteen nopeuttamisselvitystä varten selvityksen linjan 58 viiveistä. Tämän inventoinnin pohjalta laaditaan suunnitelmat nopeuttamistoimenpiteistä, jotka parantavat myös Tiedelinjan liikennöinnin sujuvuutta. Bussikaistojen toteuttamismahdollisuuksien ja pysäkkijärjestelyjen selvittäminen Tukholmankadulla ja Paciuksenkadulla kuuluvat tähän suunnitteluun. Pysäkkijärjestelyjä Haartmaninkadun risteyksessä ja Munkkiniemen aukiolla on tarkoitus parantaa jo tänä vuonna.

 

Kirje nro        YTV:lle ja pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä kaupunkisuunnitteluvirastolle, liikennelaitokselle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

971 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                                 19.6.2007

joukkoliikennelautakunta                                                      20.6.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

972 §

RAPORTTI OPETUSVIRASTON PILOTTIHANKKEESTA TERVEYSVAIKUTUSTEN HUOMIOON OTTAMISESTA PÄÄTÖKSENTEOSSA

 

Khs 2006-851

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi ja lähettää kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille raportin opetusviraston pilottihankkeesta ”Terveysvaikutukset ja kunnallinen päätöksenteko”, todeten samalla, että terveyskeskus valmistelee hallintokuntien käyttöön ohjeet terveysvaikutusten arvioinnista.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta liitteineen kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

973 §

18.6.2007 pöydälle pantu asia

UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN VAMMAISNEUVOSTOON

 

Khs 2006-2818

Esityslistan asia Stj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen asti.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

974 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 21.6.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Irmeli Wallden-Paulig

Terhi Peltokorpi

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  6.7.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 934-942, 946-952, 964 ja 967-974 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 959 – 963 ja 965 - 966 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 955 - 958 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

934-942, 946-952, 964 och 967-974 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

959 – 963 och 965 - 966 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

955 - 958 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.