Kokousaika

11.6.2007 kello 16.00 – 17.38

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 879 §)

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

Hakola, Juha

 

 

Kantola, Tarja

 

 

Malinen, Jouko

(paitsi 879 §)

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 880 §)

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

Rautava, Risto

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

Puoskari, Mari

varajäsen

 

Lindeman, Jukka

varajäsen

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 869-896 §)

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi 879-880§ ja

893-896 §)

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö (paitsi 865-880 §)

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri (paitsi 879 §)

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri (paitsi osa 869 §)

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri


 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


849-850,


851-852,


853-855, 864,


865-873,

 

 Korpinen

 

 

 

 

874,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
-,


856-861,


875-886,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
-,


862-863,


887-890,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


-,


891-894,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,


895-896,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

849

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

850

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

851

Kj/1

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 7 §:n mukainen kaupunkiseutusuunnitelma

 

852

Kj/2

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 10 §:n mukainen Helsingin toimeenpanosuunnitelma ja selvitys

 

853

Kj/1

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön takauspäätöksen muuttaminen

 

854

Kj/2

Takauksen myöntäminen Sininauhasäätiölle

 

855

Kj/3

Erään määrärahan siirto

 

856

Kaj/4

Sopimus Kiinteistö Oy Sompasaaren Tukoekan kanssa Kalasataman vuokra-alueen vuokra-ajan lyhentämisestä ja siihen liittyvistä järjestelyistä

 

857

Kaj/5

Osto-option sisällyttäminen sopimukseen Metsälän toimistotontin 28311/1 pitkäaikaisesta vuokraamisesta Kiinteistö Oy CTA:lle

 

858

Kaj/6

Sörnäisten korttelin nro 10574 ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä korttelin nro 290 ym. alueiden (Sörnäisten rantatie ja rantapuisto) asemakaavan muuttaminen (nro 10960)

 

859

Kaj/7

Länsisataman tontin 20122/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11663)

 

860

Kaj/8

Tuomarinkylän erityisalueen (Paloheinän jokamiesgolfkenttä) asemakaavan muuttaminen (nro 11519)

 

861

Kaj/9

Vuosaaren korttelin 54287 ja tonttien 54288/5 ja 6 ym. alueiden (Solvik ja korttelitalo Kanava) asemakaavan muuttaminen (nro 11598)

 

862

Ryj/10

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluja koskevan yhteistyösopimuksen hyväksyminen

 

863

Ryj/11

Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2006

 

864

Kj/12

Vuoden 2006 tilinpäätöksen hyväksyminen

 

865

Kj/3

Vuosaaren satamakeskuksen johtajan viran perustaminen

 

866

Kj/4

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Malmin ampumarata-alueen kunnostukseen

 

867

Kj/5

Rakennushankkeiden seurantaraportti (Tilanne 31.5.2007)

 

868

Kj/6

Hissiprojektin toimintakertomus vuodelta 2006 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2007

 

869

Kj/7

28.5.2007 ja 4.6.2007 pöydälle pantu asia

Strategiakokousasia: Rakentamisen tuotanto-organisaation muodostaminen

 

870

Kj/8

Kaupunginvaltuuston 6.6.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

871

Kj/9

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä 2.2.2007, 1015 §

 

872

Kj/10

Suomen Energia-Urakointi Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

873

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

874

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

875

Kaj/1

Helsingin koulurakennusten suojelu

 

876

Kaj/2

Suojeltujen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden koulurakennusten pääomavuokran tuottovaatimuksen poistaminen

 

877

Kaj/3

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Munkkisaarenkatu 2:n kanssa Länsisataman  korttelin 20122 tontin 2 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11663

 

878

Kaj/4

Suutarilan palvelukeskuksen vesikaton korjaustyön hankesuunnitelman hyväksyminen

 

879

Kaj/5

Selvitys eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle hitas-järjestelmää koskevien kanteluiden johdosta tehdyn päätöksen aiheuttamista toimenpiteistä

 

880

Kaj/6

Lisävaraukset asuntotuotantoon

 

881

Kaj/7

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Kallion vesialueen (ravintolapaviljonki) asemakaava-asiassa (nro 11562)

 

882

Kaj/8

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Kallion tontin 299/5 ja katualueen asemakaava-asiassa (nro 11554)

 

883

Kaj/9

Kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavapäällikön viran täyttäminen

 

884

Kaj/10

21.5.2007 ja 4.6.2007 pöydälle pantu asia

Esitys Perhonkadun asemakaavan muuttamisesta

 

885

Kaj/11

21.5.2007 ja 4.6.2007 pöydälle pantu asia

Aurinkolahden venesatamaan kohdistunut aluevarauspyyntö ja ehdotus asemakaavan muuttamiseksi

 

886

Kaj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

887

Sj/1

Kansainvälisten perheiden perusopetuksen koulutuspalvelujen kehittämisesitykset opetusministeriölle

 

888

Sj/2

Eron myöntäminen Asta Manniselle tietokeskuksen tietohuoltopäällikön virasta sekä tietohuoltopäällikön viran täyttäminen

 

889

Sj/3

4.6.2007 pöydälle pantu asia

Tuomarinkylän Talli Oy:n vuokra-ajan jatkaminen

 

890

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

891

Ryj/1

Joukkoliikenteen suunnitteluohjeen hyväksyminen

 

892

Ryj/2

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin kiinteistöviraston ympäristölupahakemuksesta

 

893

Ryj/3

4.6.2007 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2008 - 2011

 

894

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

895

Stj/1

4.6.2007 pöydälle pantu asia

Vt Eva Biaudet'n toivomusponsi: Ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma

 

896

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

849 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Helistön (varalla Lehtipuu) ja Malisen (varalla Oker-Blom) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

850 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

851 - 852 §

Kaupunginvaltuuston 19.6.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

851 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 4.6.2007 pöydälle pantu asia
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 7 §:n mukainen kaupunkiseutusuunnitelma

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

852 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 4.6.2007 pöydälle pantu asia
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 10 §:n mukainen Helsingin toimeenpanosuunnitelma ja selvitys

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen 1 mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250
Karvinen Marko, pääsuunnittelija, puhelin 310 36257

 

 

853 - 864 §

Kaupunginvaltuuston 20.6.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

853 §

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön takauspäätöksen muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

854 §

Takauksen myöntäminen Sininauhasäätiölle

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

855 §

Erään määrärahan siirto

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

856 §

Sopimus Kiinteistö Oy Sompasaaren Tukoekan kanssa Kalasataman vuokra-alueen vuokra-ajan lyhentämisestä ja siihen liittyvistä järjestelyistä

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

857 §

Osto-option sisällyttäminen sopimukseen Metsälän toimistotontin 28311/1 pitkäaikaisesta vuokraamisesta Kiinteistö Oy CTA:lle

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

858 §

Sörnäisten korttelin nro 10574 ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä korttelin nro 290 ym. alueiden (Sörnäisten rantatie ja rantapuisto) asemakaavan muuttaminen (nro 10960)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

859 §

Länsisataman tontin 20122/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11663)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

860 §

Tuomarinkylän erityisalueen (Paloheinän jokamiesgolfkenttä) asemakaavan muuttaminen (nro 11519)

 

 

Merkittiin, että Helistö ehdotti asian hylkäämistä.

 

Helistön ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

861 §

Vuosaaren korttelin 54287 ja tonttien 54288/5 ja 6 ym. alueiden (Solvik ja korttelitalo Kanava) asemakaavan muuttaminen (nro 11598)

 

 

Merkittiin, että Helistö ehdotti Lehtipuun kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että asemakaava-alueelta poistetaan yleinen pysäköintialue (kaavamerkintä LP) Leikosaarentieltä ja pysäköimispaikka (kaavamerkintä p) Solvikinkujalta.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Helistön ehdotuksen äänin 12 – 3. Vähemmistöön kuuluivat Helistö, Lehtipuu ja Puoskari.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

862 §

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluja koskevan yhteistyösopimuksen hyväksyminen

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen 1 mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

863 §

Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2006

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

Kaupunginjohtaja

 

864 §

Vuoden 2006 tilinpäätöksen hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Jäppinen Tuula, taloushallintopäällikkö, puhelin 310 25100
Voutilainen Maija, palvelupäällikkö, puhelin 310 25240

 

 

 

865 §

VUOSAAREN SATAMAKESKUKSEN JOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN

 

Khs 2007-1447

Esityslistan asia Kj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.8.2007 lukien Helsingin Satamaan sijoitettavan Vuosaaren satamakeskuksen johtajan viran, jonka kokonaiskuukausipalkka on 5 750 euroa.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

866 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSVIRASTOLLE MALMIN AMPUMARATA-ALUEEN KUNNOSTUKSEEN

 

Khs 2007-1303

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2007 talousarvion alakohdasta 8 01 02 12, esirakentaminen, Malmin ampumarata-alueen kunnostus,

 

                      450 000 euroa (alv=0) käytettäväksi Malmin ampumarata-alueen kunnostukseen

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, viraston katu- ja puisto-osastolle (Jouni Sivonen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelulle, kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

867 §

RAKENNUSHANKKEIDEN SEURANTARAPORTTI (TILANNE 31.5.2007)

 

Khs 2007-1423

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi rakennushankkeiden seurantaraportin ja suhdannekatsauksen, tilanne 31.5.2007 (liite 1).

 


Pöytäkirjanote liitteineen kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

868 §

HISSIPROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

 

Khs 2007-1431

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi hissiprojektin vuoden 2006 toimintakertomuksen ja vuoden 2007 toimintasuunnitelman.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta liitteineen hissiprojektin ohjausryhmälle, hallintokeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, asuntotuotantotoimistolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle, pelastuslaitokselle, rakennusvalvontavirastolle, rakennusvirastolle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, kaupunginmuseolle sekä ympäristöministeriölle, Valtion asuntorahastolle ja Suomen kiinteistöliitolle.

 

Lisätiedot:
Kauhanen Seppo, asuntoinsinööri, puhelin 310 36241

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

869 §

28.5.2007 ja 4.6.2007 pöydälle pantu asia

STRATEGIAKOKOUSASIA: RAKENTAMISEN TUOTANTO-ORGANISAATION MUODOSTAMINEN

 

Khs 2007-173

Esityslistan asia Kj/7

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä asianomaisten virastojen ja henkilöstöjärjestöjen kanssa valmistelemaan ehdotuksen ”rakentamispalvelun” mahdollisesta perustamisesta kaupungin organisaatioon.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti asettaa valmistelutyötä varten ohjausryhmän ja nimetä sen jäseniksi

 

Risto Rautava (puheenjohtaja),

 

Sirkka-Liisa Vehviläinen (varapuheenjohtaja),

 

Otto Lehtipuu,

 

Outi Ojala,

 

Jan D. Oker-Blom ja

 

Terhi Peltokorpi.

 

 

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti todeta, että ehdotuksista pyydetään lausunnot asianomaisilta lautakunnilta sekä henkilöstötoimikunnalta.

 

Pöytäkirjanote ohjausryhmään nimetyille, Helsingin Satamalle, kiinteistövirastolle, rakennusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä asianomaisten virastojen ja henkilöstöjärjestöjen kanssa valmistelemaan ehdotuksen ”rakentamispalvelun” mahdollisesta perustamisesta kaupungin organisaatioon.”

 

Lisäksi esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen toinen kappale poistetaan ja kolmannesta kappaleesta poistetaan sanat edellä kuvattua.

 

Vielä esittelijä muutti ehdotustaan päätösehdotuksen neljännen kappaleen osalta siten, että se muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Edelleen kaupunginhallitus päättänee todeta, että ehdotuksista pyydetään lausunnot asianomaisilta lautakunnilta sekä henkilöstötoimikunnalta.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 310 36570

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

870 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 6.6.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 6.6.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginmuseota toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Jan Rossille ja Antti-Jussi Räihälle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginmuseon johtokunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Pöytäkirjanote satamalautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

6                    Pöytäkirjanote satamalautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

13                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 


Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7, 8               Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistövirastolle ja kaupunginmuseolle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, rakennusvirastolle, ympäristökeskukselle ja kiinteistövirastolle.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

12                 Kaupunginhallitus päätti

 

1                    omasta puolestaan hyväksyä kaupunginvaltuuston esityslistan 6.6.2007 liitteenä olevan Huvudstadsregionens svensk­språkiga yrkesskolor ‑nimisen kuntayhtymän purka­mista koskevan sopimuksen ja

2                    kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita huolehtimaan sopimuksen allekirjoittamisesta kaupungin osalta oikeut­taen oikeuspalvelut hyväksymään sopimukseen mahdollisesti tarvittavia vähäisiä muutoksia.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa huolehtimaan kaupungille kuuluvista, kuntayhtymän purkamiseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä edellä mainitun sopimuksen mukaisesti yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta huolehtimaan kuntayhtymän eläkemenoperusteisen maksun Helsingille kuuluvan osuuden huomioon ottamisesta talousarvioissa.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote mainitulle kuntayhtymälle, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungeille sekä Kirkkonummen ja Sipoon kunnille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin mainitusta sopimuksesta hallintokeskukselle ja sen oikeuspalveluille, kiinteistövirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä mainitulle kuntayhtymälle.

 

14, 15           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

16–18           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­joh­ta­jan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

19                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

871 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ 2.2.2007, 1015 §

 

Khs 2007-511

Esityslistan asia Kj/9

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen vuoden 2004 kunnallisveron 911 euron ja sairausvakuutusmaksun 78,10 euron osalta kaupunginjohtajan mainitsemilla perusteilla.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rope Jenni, vs. johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36195

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 23 k, 25 k

 

Liite 2

Liite 2

 

 

872 §

SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-1005

Esityslistan asia Kj/10

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Suomen Energia-Urakointi Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 18.6.2007 pidettävässä jatkokokouksessa ja esittämään Khn 23.4.2007 § 599 kohdalla tekemän aiemman päätöksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan Helsingin Energiasta toimitusjohtaja Seppo Ruohonen ja strategiajohtaja Jussi Lehto, sekä lisäksi esittämään, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo Ruohonen.

 

Pöytäkirjanote jatkokokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä ote talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

873 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 23 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                            5.6.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                        5.6.2007

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

874 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 23 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

875 §

HELSINGIN KOULURAKENNUSTEN SUOJELU

 

Khs 2005-596

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Opintiellä - helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880–1980 -nimisen raportin ja kehottaa eri hallintokuntia ottamaan huomioon siinä esitetyt suojelutavoitteet.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa raportin laadinnassa mukana olleita virastoja jatkamaan yhteistyötä kiinteistöviraston, talous- ja suunnittelukeskuksen ja pelastuslaitoksen kanssa, jotta kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten mahdollinen uusi käyttö ja rakennusten korjaus mahdollisimman hyvin voitaisiin yhteen sovittaa kouluverkon ja kaupungin kiinteistönhoidon kokonaistaloudellisuuden sekä palo- ja pelastusturvallisuutta koskevien määräysten kanssa.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle, kaupunginmuseolle, rakennusvalvontavirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle, opetuslautakunnalle ja opetusvirastolle, kiinteistövirastolle, pelastuslaitokselle ja poliisilaitokselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

876 §

SUOJELTUJEN JA KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAIDEN KOULURAKENNUSTEN PÄÄOMAVUOKRAN TUOTTOVAATIMUKSEN POISTAMINEN

 

Khs 2006-342

Esityslistan asia Kaj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

877 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY MUNKKISAARENKATU 2:N KANSSA LÄNSISATAMAN  KORTTELIN 20122 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA NRO 11663

 

Khs 2007-1223

Esityslistan asia Kaj/3

 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Munkkisaarenkatu 2:n kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

878 §

SUUTARILAN PALVELUKESKUKSEN VESIKATON KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-1226

Esityslistan asia Kaj/4

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Suutarilan palvelukeskuksen vesikaton korjaustyön 30.3.2007 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 5250 m2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat enintään 1 474 000 euroa (veroton hinta 1 210 000 euroa) hintatasossa 2/2007.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

879 §

SELVITYS EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHELLE HITAS-JÄRJESTELMÄÄ KOSKEVIEN KANTELUIDEN JOHDOSTA TEHDYN PÄÄTÖKSEN AIHEUTTAMISTA TOIMENPITEISTÄ

 

Khs 2005-2214

Esityslistan asia Kaj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Lehtipuu, Malinen, Krohn ja Matikainen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

880 §

LISÄVARAUKSET ASUNTOTUOTANTOON

 

Khs 2007-1101

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata jäljempänä olevat korttelit, tontit tai tontteja vastaavat alueet alla mainituille rakennuttajille tai kilpailujen järjestämistä varten 31.12.2008 saakka jäljempänä mainituin ehdoin.

 

KAUPUNGINOSA, osa-alue

 

HERMANNI

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosala

asuntoja

 

21019/1

2 600

28

 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman

 

21674/5

1 410

10

 

Marcus Ahlmanille ym. vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja, ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman sekä ehdolla, että varauksensaaja maksaa tontilla olevasta vanhasta rakennuksesta kiinteistölautakunnan päättämän teknisen arvon mukaisen hinnan. Varauksensaajan tulee laatia projektista seurantatutkimus, jonka loppuraportti tulee esittää kiinteistölau­ta­kun­nalle kahden vuoden kuluttua kohteen valmistumisesta.

 

TOUKOLA, Arabianranta

 

23100/57 ja 63

20 800

221

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen ja omistusasuntojen rakentamista varten Hitas I -ehdoin. Kaupunginhallitus päätti 5.3.2006 (308 §) hyväksyä Toukolan Arabianrannan maanalaisten pysäköintilaitosten ja paalulaattojen toteuttamisperiaatteet. Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan tonttien 23100/57 ja 63 osalta mainittua päätöstä oikeuksineen ja velvoitteineen.

 

23100/50 ja 65

5 600

93

 

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasille opiskelijoille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että kohteiden suunnittelija valitaan yhteistyössä kaupungin kanssa järjestettävällä arkkitehtuurikutsukilpailulla.

 

23100/47

3 750

40

 

Sato-rakennuttajat Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja sekä seuraavin ehdoin:

 

-                     Hankkeessa pyritään siihen, että tulevat asukkaat voivat vaikuttaa asuntonsa ratkaisuihin, hankkia asuntonsa varusteet ja rakentaa tai rakennuttaa asuntonsa valmiiksi.

 

-                     Asuntojen myyntihintojen tulee perustua kaupungin Hitas-toimikunnan hyväksymään rakennuttajapalkkioon ym. kuluihin sekä urakkakilpailuihin perustuviin rakennuskustannuksiin.

 

23100/58

3 550

38

 

Sato-rakennuttajat Oy:lle vapaarahoitteisten erityisen korkeatasoisten vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja sekä ehdolla, että kohteen suunnittelija valitaan yhteistyössä kaupungin kanssa järjestettävällä arkkitehtuurikutsukilpailulla.

 

23100/44, 51 ja 54

4 800

52

 

Luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla vapaarahoitteisten erityisen korkeatasoisten omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja.

 

23100/49

12 000

128

 

Luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten Hitas I -ehdoin. Kaupunginhallitus päätti 5.3.2006 (308 §) hyväksyä Toukolan Arabianrannan maanalaisten pysäköintilaitosten ja paalulaattojen toteuttamisperiaatteet. Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan tontin 23100/49 osalta mainittua päätöstä oikeuksineen ja velvoitteineen.

 

VANHAKAUPUNKI

 

27671/12

10 400

110

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen rakentamista varten ja ehdolla, että kohteen suunnittelija valitaan suunnittelu- ja tarjouskilpailulla. Suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä Taideteollisen korkeakoulun kanssa.

 

27925/1 ja 27926/1

500

3

 

Karin Krokforsille ja Oliver Whiteheadille, Kirsti Norrokselle sekä Anita ja Juhani Pentinmikolle perustettavan yhtiön lukuun vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja.

 

MAUNULA, PAKILA

 

28317/2, 28327/1 34174/1

5 546

59

 

Luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla vapaarahoitteisten omistus­asuntojen rakennuttamista varten Hitas II -ehdoin sekä ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

28324/2

2 600

28

 

OP-Eläkekassalle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja ehdolla, että kohteen suunnittelija valitaan yhteistyössä kaupungin kanssa järjestettävällä kilpailulla sekä ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

28318/8-17, 28325/1-4 28326/1-8, 28328/1-18, 28329/1-8, 34068/43-51, 34174/2-12, 34175/1-4, 34176/1-9, 34177/1-6

14 000

77

 

Vapaarahoitteisten omistusasuntojen omatoimista rakentamista varten omakotitonteilla noudatettavin ehdoin sekä ehdolla, että alueen ase-makaavan muutos saa lainvoiman.

 

HAAGA, Pohjois-Haaga

 

29155/1

4 100

43

 

TA-Asumisoikeus Oy:lle asumisoikeusasuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman. Hankkeessa tulee pyrkiä mahdollisimman ekologisiin ja energiaa säästäviin ratkaisuin. Asukkaiden tulee voida osallistua kohteen suunnitteluun. Kohteesta tulee laatia seurantaraportti kahden vuoden kuluessa sen valmistumisesta.

 

PAKILA, Itä-Pakila

 

34117/3, 34130/4

3 800

25

 

Asuntotuotantotoimikunnalle asumisoikeusasuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

VIIKKI, Viikinmäki

 

36062/15

5 000

53

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman. Kohteessa tulee tutkia minimienergiatalon toteuttamista.

 

VIIKKI, Latokartano

 

36189/4

5 700

60

 

NCC Rakennus Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten noudattaen Hitas I -ehtoja sekä ehdolla, että varauksensaaja sitoutuu 29.8.2006 solmitun pysäköintisopimuksen noudattamiseen. Kohde on kerrostalojen kehittämisrakentamishanke. Varauksensaajan tulee tehdä hankkeesta seurantatutkimus ja raportoida tutkimuk­sen tulokset kaupungille. Hanketta seuraamaan ja valvomaan tulee perustaa työryhmä, johon rakennuttaja ja kaupunki nimeävät edustajansa. Kohde tulee suunnitella yhteistyössä tontin 36189/5 varaajan kanssa. Suunnittelussa on noudatettava Viikin rakentamistapaohjeita.

 

36189/5

5 700

60

 

Keskinäiselle vakuutusyhtiö Fennialle vapaarahoitteisten vuokra-asun-tojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja ehdolla, että varauksensaaja sitoutuu 29.8.2006 solmitun pysäköintisopimuksen noudattamiseen. Kohde tulee suunnitella yhteistyössä tontin 36189/4 varaajan kanssa. Suunnittelussa on noudatettava Viikin rakentamistapaohjeita.

 

MALMI, Ruotutorppa

 

38051/6

5 400

57

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

38280/1

1 620

9

 

Sato-rakennuttajat Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten Hitas II -ehdoin sekä ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

38281/1-3, 38282/1-5

1 440

8

 

Vapaarahoitteisten omistusasuntojen omatoimista rakentamista varten omakotitonteilla noudatettavin ehdoin sekä ehdolla, että alueen ase-ma­kaavan muutos saa lainvoiman.

 

MALMI, Ormuspelto

 

38276/1

5 200

87

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vanhusten palvelutalon rakennuttamisen tutkimista varten sekä vuokra-asuntojen tai asumisoikeusasuntojen rakentamista varten sekä ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

38276/2

730

8

 

Asuntotuotantotoimikunnalle asumisoikeusasuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

38099/9-24, 38274/1-9, 38275/1-17, 38276/3-6

8 000

44

 

Asuntotuotantotoimikunnalle omatoimisen rakentamisen organisointia ja valmistelua varten ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman. Rakentamisessa tulee noudattaa Ormuspellon alueen kaupunkipientalojen pohjarakennustöiden yleisohjetta 1.11.2006. Taloihin tulee rakentaa kellarikerros. Tonttien varaajat valitaan yleisen haun ja arvonnan avulla sekä muutoin asuntotuotantotoimikunnan päättämin ehdoin.

 

38277/1

4 400

47

 

YH-Suomi Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten Hitas I -ehdoin sekä ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

38092/18-41

4 000

23

 

YH-Suomi Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten omakotitonteilla noudatettavin ehdoin sekä ehdolla, että suunnittelussa laaditaan tavanomaisten materiaali-, varuste ja värivaihtoehtojen lisäksi useita selkeästi toisistaan poikkeavia asuntopohja-, julkisivu- katto-, parveke- ym. ratkaisuja, joista omakotitalojen ostajat voivat valita. Samanlaisia julkisivuratkaisuja ei saa sijoittaa vierekkäin. Rakentamisessa tulee noudattaa Ormuspellon alueen kaupunkipientalojen pohjarakennustöiden yleisohjetta 1.11.2006. Taloihin tulee rakentaa kellarikerros. Varaus on voimassa edellyttäen, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

38092/17

1 600

17

 

Asuntosäätiölle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten Hitas II -ehdoin sekä ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

TAPANINKYLÄ, Tapaninvainio

 

39049/2

5 103

70

 

YH-Suomi Oy:lle ikääntyville tarkoitettujen Hitas I -ehdoin toteutettavien vapaarahoitteisten omistusasuntojen sekä palvelutilojen rakennuttamista varten ehdolla, että kohteesta järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu.

 

Hankkeessa tulee noudattaa myös seuraavia ehtoja:

 

-                                       Tontille tulevat rakennukset pihapiireineen tulee suunnitella ottaen huomioon asukkaiden erityistarpeet sekä palveluiden järjestäminen.

-                                       Tontille tulevista rakennuksista tulee varata noin 600 k‑m2:n suuruiset tilat sosiaaliviraston lasten sijaishuollon mahdollisiin tarpeisiin. Kaupunki ostaa tilojen käyttöön oikeuttavat osakkeet. Tilojen suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä sosiaaliviraston ja kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa.

-                                       Tontille rakennettavien asuntojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon huoneistojen myöhempi yhdisteltävyys.

 

SUUTARILA

 

40028/16-19, 40043/3-8, 40044/9-15,

40209/1- 4, 40210/1,

40211/1

13 975

90

 

Luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla vapaarahoitteisten omistus­asun­tojen rakennuttamista varten Hitas II -ehdoin sekä omakotitonttien osalta omakotitonttien vuokrasopimuksissa käytettävin ehdoin.

 

SUURMETSÄ, Alppikylä

 

41294/1, 41306/4 ja 5, 41302/1

11 900

127

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen rakennuttamista varten.

 

41299/1, 41299/7, 41299/16, 41300/1,41297/1, 2 ja 3

14 850

157

 

Asuntotuotantotoimikunnalle asumisoikeusasuntojen rakennuttamista varten.

 

41293/1 ja 2, 41296/2,

4 600

49

 

Asuntosäätiölle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten Hitas II -ehdoin.

 

41304/2

41304/1

4 800

400 toimitilaa

30

 

VVO-Rakennuttaja Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen ja toimitilojen rakennuttamista varten Hitas II –ehdoin sekä ehdolla, että kohteessa järjestetään arkkitehtuurikilpailu tai muu kilpailu yhteistyössä kaupungin kanssa.

 

41296/9, 41298/1-4

3 420

36

 

VVO-Rakennuttaja Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten Hitas II –ehdoin.

 

41290/6-10

41296/7-8

41296/10-12

41299/2-6

41299/8-15

41300/4-8

41300/10-12

41306/1-3

5 540

 

34

 

Omatoimista rakentamista varten. Tonttien varaajat valitaan yleisen haun ja arvonnan avulla sekä muutoin kiinteistölautakunnan päättämin ehdoin.

 


41291/2

41291/6

41290/3-4

41300/3

41300/9

41300/13

41305/2-3

4 105

 

27

 

Omatoimista ryhmärakentamista varten. Tonttien varaajat valitaan luon­nossuunnitelmien laadun perustella sekä muutoin kiinteistölauta-kunnan päättämin ehdoin.

 

VARTIOKYLÄ

 

45585/1

11 200

119

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen ja omistusasuntojen rakentamista varten Hitas I -ehdoin ja ehdolla, että kohteen suunnittelija valitaan suunnittelu- ja tarjouskilpailulla sekä ehdolla, että alueen asemakaava saa lainvoiman.

 

45586/1

3 550

38

 

Asuntotuotantotoimikunnalle asumisoikeusasuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että kohteen suunnittelija valitaan suunnittelu- ja tarjouskilpailulla sekä ehdolla, että alueen asemakaava saa lainvoiman.

 

MELLUNKYLÄ, Kontula

 

47031/12

4 000

70

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vanhusten palvelutalon rakennuttamista varten.

 

47031/13

4 000

42

 

Asuntotuotantotoimikunnalle asumisoikeusasuntojen rakennuttamista varten.

 

MELLUNKYLÄ, Fallpakka

 

47275/1

2 565

27

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen rakennuttamista varten.

 

47277/1-3

6 620

70

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten Hitas I -ehdoin.

 

47276/1-5, 47278/1-3

1 368

11

 

Conect Oy:lle omatoimisen vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamisen organisointia varten ehdolla, että varauksensaaja esittää kiinteistölautakunnan hyväksyttäväksi hankkeen toteutussuunnitelman sekä asukkaiden kanssa tehtävän rakennuttajakonsulttisopimuksen palkkioineen.

 

VUOSAARI, Aurinkolahti

 

54289/1 ja 2

54288/7

5 042

46

 

Luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla vapaarahoitteisten erityisen korkeatasoisten omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja sekä ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonteilla 23100/44, 51, 52 ja 57, 28317/2, 28327/1, 34174/1, 40028/16-19, 40043/3-8, 40044/9-15, 40209/1-4, 40210/1, 40211/1, 54288/7, 54289/1 ja 2 järjestettävien tontinluovutuskilpailujen ohjelmista sekä valitsemaan kilpailujen voittajat tontinvaraajiksi.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonttien 28318/8-17, 28325/1-4 28326/1-8, 28328/1-18, 28329/1-8, 34068/43-51, 34174/2-12, 34175/1-4, 34176/1-9, 34177/1-6, 38281/1-3, 38282/1-5, 41290/6-10, 41296/7-8, 41296/10–12, 41299/1-6, 41299/8-15, 41300/4-8, 41300/10–12, 41306/1-3, 41291/2, 41291/6, 41290/3-4, 41300/3, 41300/9, 41300/13 ja 41305/2-3 hakukriteereistä ja varauksien saajista.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaikkien varaustensaajien on noudatettava seuraavia ehtoja:

 

-                                       Normaalissa asuntotuotannossa tavoitteena on 75 h-m2:n keskipinta-ala. Erityisasuntojen tuotannossa tonteilla 23100/50 ja 65, 38276/1, 39049/2, 41303/1 ja 2, 41305/1 47031/12 asuntojen keskikoko voi olla pienempi.

-                                       Kaupungin luovuttamien tonttien rakennuttajien tulee noudattaa liitteenä nro 26 olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston toimintaohjetta 1.10.2004 ”Kaivettavat ja louhittavat massat sekä kaadettavat puut”.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että hitas-omistusasuntotuotan­nos­sa tulee noudattaa esityslistan tämän asian liitteenä nro 24 olevia ehtoja, Arabianrannassa esityslistan tämän asian liitteenä nro 25 olevia ehtoja sekä Ormuspellossa ja Alppikylässä alueellisia rakennustapaohjeita.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että esityslistan tämän asian liitteinä nro 27 olevat hakemukset eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti palauttaa kiinteistölautakunnalle S‑asunnoille esitetyn varauksen tontit 41303/1 ja 2 sekä tontti 41305/1 lisäselvitysten tekemistä varten. Kaupunginhallitukselle tehtävässä varausesityksessä tulee olla selvitys S-asuntojen rakentamismahdollisuuksista pääkaupunkiseudun muissa kunnissa sekä voidaanko tontinluovutukseen lisätä asunto-ohjelman tavoitteista 3 ilmenevää ehtoa.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa tehostamaan omistusasuntotuotantoon myytyjen tonttien rakentamisen aloittamisen seurantaa ja kehittämään keinoja, joilla voidaan edistää myytyjen tonttien mahdollisimman nopeaa rakentumista.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti ilmoittaa varauksensaajille, että kaupunki tulee suostumaan mahdollisiin varausaikojen jatkopyyntöihin vain perustellusta varauksen saajasta riippumattomasta syystä, joka voi olla esimerkiksi kaavasta tai rakennusluvasta tehty valitus, asemakaavamuutos tai kunnallistekniikan viivästyminen.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonttien varausehtojen vähäisistä tarkennuksista ja mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista.

 

Pöytäkirjanote varauksensaajille, muille varauksenhakijoille, kiinteistölautakunnalle, asuntolautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Merkittiin, että Kantola teki Vehviläisen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan sivun 88 viimeinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

                     

”Vielä kaupunginhallitus päättänee palauttaa kiinteistölautakunnalle S-asunnoille esitetyn varauksen tontit 41303/1 ja 2 sekä tontti 41305/1 kiireellisen lisäselvityksen tekemistä varten.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Kantolan vastaehdotuksen äänin 10 – 4 – 1 poissa. Vähemmistöön kuuluivat Kantola, Malinen, Lindeman ja Vehviläinen.

                     

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Krohn ja Pajamäki esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

881 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA KALLION VESIALUEEN (RAVINTOLAPAVILJONKI) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11562)

 

Khs 2006-1598

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausuntoon perustuvan lausunnon. 

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

882 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA KALLION TONTIN 299/5 JA KATUALUEEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11554)

 

Khs 2006-1605

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotuksen mukaisen lausunnon.  

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

883 §

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON YLEISKAAVAPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2007-1360

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavapäällikön virkaan arkkitehti Markku Lahden 5 518 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 

Pöytäkirjanote virkaan valitulle ja oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

884 §

21.5.2007 ja 4.6.2007 pöydälle pantu asia

ESITYS PERHONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTTAMISESTA

 

Khs 2007-193

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi ja todeta, että kaavamuutos ei juuri nyt ole ajankohtainen, mutta siihen ryhdytään tarvittaessa myöhemmin.

 

Samalla kaupunginhallitus kehottanee rakennusvirastoa toteuttamaan 9.3.1987 päätetyn Perhonkadun pihakatu- ja kevyen liikenteen järjestelyn välittömästi.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistöviraston tilakeskukselle, sosiaalivirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

885 §

21.5.2007 ja 4.6.2007 pöydälle pantu asia

AURINKOLAHDEN VENESATAMAAN KOHDISTUNUT ALUEVARAUSPYYNTÖ JA EHDOTUS ASEMAKAAVAN MUUTTAMISEKSI

 

Khs 2006-2128

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä liikuntalautakunnan 19.9.2006 tekemän esityksen maa-alueen varaamisesta vapaa-ajan ulkoilua ja veneilyä palvelevan rakennuksen suunnittelua varten Aurinkolahden venesataman alueelta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin mainitun alueen asemakaavan muuttamiseksi niin, että samassa yhteydessä selvitetään mahdollisuudet alueen eri käyttäjien palveluita parantavan noin 200-350 k-m2 tyylikkään ja laadukkaan rakennuksen sijoittamisesta alueelle.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä ja esityslistan liitteistä kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja liikuntalautakunnalle, pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Aurinkolahden Venekerho ry:lle, Helsingin Aurinkolahti-Seura ry:lle, XXXX XXXX:lle, XXXX XXXX:lle, XXXX XXXX:lle, XXXX XXXX:lle, XXXX XXXX:lle, XXXX ja XXXX XXXX:lle, Asunto Oy Helsingin Valkamalle, Asunto Oy Helsingin Seasidelle ja XXXX XXXX:lle ym.

 

Merkittiin, että Rautava teki Wallden-Pauligin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen 1. ja 2. kappale muutetaan kuuluumaan seuraavasti:

 

”Kaupunginhallitus päättänee hylätä liikuntalautakunnan 19.9.2006 tekemän esityksen maa-alueen varaamisesta vapaa-ajan ulkoilua ja veneilyä palvelevan rakennuksen suunnittelua varten Aurinkolahden venesataman alueelta.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin mainitun alueen asemakaavan muuttamiseksi niin, että samassa yhteydessä selvitetään mahdollisuudet alueen eri käyttäjien palveluita parantavan noin 200-350 k-m2 tyylikkään ja laadukkaan rakennuksen sijoittamisesta alueelle.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Rautavan ehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 12 – 2 – 1 tyhjä. Vähemmistöön kuuluivat Lehtipuu ja Lindeman.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

886 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

31.5.2007

rakennuslautakunta

5.6.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

4.6.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

887 §

KANSAINVÄLISTEN PERHEIDEN PERUSOPETUKSEN KOULUTUSPALVELUJEN KEHITTÄMISESITYKSET OPETUSMINISTERIÖLLE

 

Khs 2007-1262

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

888 §

ERON MYÖNTÄMINEN ASTA MANNISELLE TIETOKESKUKSEN TIETOHUOLTOPÄÄLLIKÖN VIRASTA SEKÄ TIETOHUOLTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2007-1425

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Asta Manniselle eron tietokeskuksen tietohuoltopäällikön virasta 15.6.2007 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa tietokeskusta julistamaan tietokeskuksen tietohuoltopäällikön viran haettavaksi 4 648,20 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä valtiotieteen maisteri Leila Lankisen väliaikaisena hoitamaan tietohuoltopäällikön avointa virkaa ajalla 15.6. – 31.12.2007, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes virka on vakinaisesti täytetty, 4 648,20 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Pöytäkirjanote Asta Manniselle, Leila Lankiselle, tietokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

889 §

4.6.2007 pöydälle pantu asia

TUOMARINKYLÄN TALLI OY:N VUOKRA-AJAN JATKAMINEN

 

Khs 2007-1306

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Tuomarinkylän Talli Oy:lle 35. kaupunginosan (Tuomarinkylä) Tuomarinkylän kylän RNro 431 tilaan 1:659 kuuluvan, noin 3 322 m2:n suuruisen alueen ratsastustoimintaa varten lautakunnan myöhemmin määräämästä ajankohdasta lukien 31.12.2032 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                          Vuoden 2012 loppuun asti vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavaa 73,06 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuosivuokra vuonna 2007 on 1 185,10 euroa.

2                          Vuoden 2013 alusta lukien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavaa 11,77 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa. Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään ainoastaan liikunnalliseen tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan. Perittävä vuokra olisi vuoden 2007 hintatasolla 3 818,20 euroa.

3                          Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

890 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

30.5.2007

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

29.5. ja 5.6.2007

 

 

ammattikorkeakoulu

 

- rehtori

11.5. – 6.6.2007

- vararehtori 1.

14. ja 28.5.2007

- vararehtori 2.

15. ja 29.5.2007

- johtava talouspäällikkö

11.5. – 1.6.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

7.6.2007

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

4.6.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

1.6.2007

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

25. ja 29.5.2007

museonjohtaja

4. – 6.6.2007

taidemuseon johtaja

4. – 5.6.2007

tietokeskus

 

- johtaja

31.5.2007

työterveysjohtaja

6.6.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

891 §

JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELUOHJEEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-2529

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

892 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-1233

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin kiinteistöviraston ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa lupahakemukseen. Kaupunginhallitus puoltaa hakemuksen hyväksymistä.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

893 §

4.6.2007 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2008 - 2011

 

Khs 2007-517

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää vastauksenaan Uudenmaan tiepiirille seuraavan lausunnon:

 

Tienpidon linjauksia ja painopisteitä

 

Valtio kerää pääkaupunkiseudun autonomistajilta ja tieliikenteeltä verotuloja moninkertaisen määrän verrattuna siihen mitä seudulle palautuu liikenneinvestointeina ja ylläpitorahoina. Pääkaupunkiseudun väestö- ja työpaikkamäärän kasvun seurauksena liikenne kasvaa alueella paljon enemmän kuin muualla Suomessa.

 

Tienpidon painopisteet – nykyisen tieverkon päivittäisen liikennekelpoisuuden ja tiestön kunnon turvaaminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen – ovat oikeansuuntaisia.

 


Tienpidon rahoittaminen

 

Tienpitoon osoitettavien varojen niukkuus ei vastaa pääkaupunkiseudun muusta maasta poikkeavia tienpidon tarpeita. Helsingissä on maan vilkasliikenteisimmät tiet, joten panostuksen lisääminen Helsingin alueen maanteiden parantamiseen on perusteltua.

 

Pääkaupunkiseudun osuutta koko maan tieverkon rahoituksesta tulee lisätä, jotta seudun hankkeita voidaan ottaa lisää tuleviin toiminta- ja taloussuunnitelmiin.

 

Tiehallinnon keskushallinnon tulee osoittaa Uudenmaan tiepiirille liikennesuoritteen edellyttämä osuus koko maan rahoituksesta perustienpidon rahoituksen alueellisesta jaosta päättäessään. Erityisesti liikenneympäristön parantamisen resursseja tulee reilusti lisätä nykyisestä tasosta.

 

Isot investoinnit

 

TTS:ssa mainituista isoista investoinneista hankkeessa Kehä I, pullonkaulojen poisto Helsingissä ja Espoossa (1. vaihe, 99 milj. €) kiireellisintä puutteellisten yhteyksien, liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden ja maankäytön kehittämisen perusteella on Kivikonlaidan tasoliittymän rakentaminen Kivikontien eritasoliittymäksi. Hanke on yhteiskuntataloudellisesti erittäin kannattava. Sen hyöty-kustannussuhde on 10,5. Tiepiiri on käynnistänyt hankkeen tiesuunnittelun. Järjestelyt tulee toteuttaa vuosina 2008 ja 2009.  

 

Seuraavaan Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan (TTS 2009–2012) tulee edellä mainitusta hankkeesta erottaa itsenäiseksi hankkeeksi Kehä I:n ja Itäväylän liittymäalueen järjestelyt (1. vaihe). Tiehallinto ja Helsingin kaupunginhallitus ovat osaltaan hyväksyneet Kehä I:n ja Itäväylän eritasoliittymän yleis- ja tilavaraussuunnitelmat jo vuonna 1995. Tiepiiri ja kaupunki ovat yhteistyössä käynnistäneet liittymäalueen ensimmäisen vaiheen järjestelyjen yleissuunnitelman laatimisen.

 

Teemaohjelmat

 

Teemahankkeessa Joukkoliikenteen edistäminen Pääkaupunkiseudun säteittäisillä pääväylillä kiireellisintä on Hämeenlinnanväylällä välillä Kannelmäki-Kaivoksela bussikaistojen, meluesteiden ja raittien rakentaminen. Nämä järjestelyt tulee toteuttaa vuoden 2009 syksyyn mennessä. Hämeenlinnanväylän meluesteet välille Kehä I-Kanneltie valmistuivat jo vuonna 1995. Samantapainen asuinalue jatkuu Kanneltiestä pohjoiseen.

 

Liikenteen hallinta (operatiivinen ohjaus) on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi liikenteen turvallisuuden ja toimivuuden edistämiskeino. Tämän hankekokonaisuuden riittävä rahoitus tulee turvata. Esimerkiksi muuttuvat nopeusrajoitukset tulee toteuttaa kaikilla pääkaupunkiseudun pääväylillä.

 

Tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2004 – 2007 esiintyi teemahanke Pääkaupunkiseudun meluntorjunta. Se ei ole sisältynyt myöhempiin tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Liikenne- ja viestintäministeriön asettama tie- ja raideliikenteen meluntorjunnan teemapakettia valmisteleva työryhmä saa työnsä päätökseen toukokuussa 2007. Työryhmän tavoitteena on muun muassa määrittää pääväylien lähivuosien kiireellisimmät meluntorjuntakohteet, niiden kustannukset ja aikataulutus sekä selvittää miten teemapaketin rahoitus on parhaiten järjestettävissä. TTS -suunnitelmassa on varauduttava meluntorjunnan teemapaketin toteuttamiseen Uudenmaan tiepiirin alueella.

 

Meluntorjunnan rahoitustarve Helsingissä on suuri. Meluntorjuntahanke Turunväylä, Munkkivuori / Munkkiniemi tulee toteuttaa vuosina 2008 ja 2009 ja hanke Porvoonväylän meluesteet Jakomäen kohdalla vuonna 2010. Lisäksi Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän liittymäalueen meluesteet tulee toteuttaa vuonna 2009 ja Kehä I:n meluesteet välillä Vantaanjoki – Itäväylä vuosina 2009–2012. Tuusulanväylän melueste Torpparinmäen pohjoisosan kohdalle tulisi rakentaa viimeistään vuonna 2011 sekä melueste Maunulan kohdalla vuosina 2009 - 2010.

 

Perussuunnitelma

 

Liikenneympäristön parantaminen sekä liikenteen operatiivisen ohjauksen investoinnit -taulukossa esitetyt hankkeet Mt 170 (Itäväylä) Länsimäentien liittymän liikennevalot ja Mt 170 Riskutien liittymän liikennevalot ja kääntymiskaistat ovat käynnistymässä. Samalla rakennetaan meluesteet Itäväylälle välille Puotilan urheilupuisto -Riskutie.

 

Seuraavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan tulee sisällyttää Itäväylän vuoden 2002 kehittämisselvityksen lyhyen tähtäyksen toimenpiteet (mm. Brahelinnantien liittymän liikennevalot sekä Uussillantien alikulkukäytävä).

 


Tiepiirin tulee myös varautua omaan kustannusosuuteensa Lahdenväylän ja Koskelantien eritasoliittymän sekä Lahdenväylän välin Vantaanjoki – Maaherrantie parantamishankkeissa. Nämä hankkeet eivät näy TTS:ssa.

 

Lisäksi Kehä I:n parantamistoimenpiteet välillä Vihdintie – Vallikallio (Espoo) tulee ottaa huomioon, ettei tästä tieosasta muodostu uutta pullonkaulaa Mestarintunnelin valmistuessa Espoossa.

 

Sidosryhmien hankkeet yleisellä tieverkolla -taulukossa esitetty hanke Kehä I, jkp-alikulku Kontulantien liittymän eteläpuolella kuuluu tiepiirin kustannettavaksi 50 %:n osuudella.

 

Hankkeiden kustannusjaosta tulee sopia voimassa olevan Tiehallinnon ja kuntien välisen kustannusjakomenettelyn mukaisesti, vaikka niiden ajoitus määräytyy kaupungin kehittämistarpeista.

 

Neliporrasperiaate

 

Helsinki on jo vuosikymmeniä harjoittanut joukkoliikennettä suosivaa liikennepolitiikkaa sekä parantanut jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Helsingin liikennejärjestelmän kehittämistavoitteita tukeva neliporrasperiaate on tervetullut asia tiepiirin toiminnan keinovalikoimaan.

 

Joukkoliikenteen edistämiseen maanteillä tähtäävään joukkoliikenteen laatukäytävä -yhteistyöhön ovat tiepiirin ja Helsingin kaupungin lisäksi osallistuneet YTV, Linja-autoliitto ja Paikallisliikenneliitto sekä Espoon ja Vantaan kaupungit. Tämän toiminnan kehittäminen on tärkeää neliporrasperiaatteen toteuttamiseksi.

 

Kirje Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

894 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden  lautakunta                                 7.6.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

895 §

4.6.2007 pöydälle pantu asia

VT EVA BIAUDET'N TOIVOMUSPONSI: IHMISKAUPAN VASTAINEN TOIMINTAOHJELMA

 

Khs 2006-2563

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Eva Biaudet) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Eva Biaudet) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa selvittämään ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toimivuuden Helsingissä sekä ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin järjestelmän parantamiseksi.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Eva Biaudet’lle ja sosiaalivirastolle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

896 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 5.6.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

895 §

Ärende bordlagt 4.6.2007

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN EVA

BIAUDET: HANDLINGSPROGRAM MOT MÄNNISKOHANDEL

 

 

Stn 2006-2563

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den i föredragningslistan ingående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 15.11.2006 (Eva Biaudet)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Eva Biaudet) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Stadsstyrelsen beslöt samtidigt uppmana socialverket att utreda hur systemet för hjälp till offer för människohandel fungerar i Helsingfors och att vid behov vidta åtgärder som leder till att systemet förbättras.

 

                                                                 Protokollsutdrag till ledamoten Eva Biaudet och för kännedom till fullmäktige, med en kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Jan D. Oker-Blom

Otto Lehtipuu

(paitsi 879 §)

 

 

Kimmo Helistö

(879 §:n kohdalla)

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  29.6.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 871 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 849-864, 867-868, 870, 873-876, 879-882, 884, 886-887 ja 889-896 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 


 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön vastaisesti.

 

Jos hankinta liittyy asetuksessa (381/1998) määriteltyyn peruspalvelutoimintaan ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeus ei kuitenkaan käsittele hakemusta. Tällaiseen päätökseen haetaan muutosta kuntalaissa säädetyllä tavalla.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.

 

 

 


 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

 

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3  5. kerros

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan 871 §

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9

00520 HELSINKI

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

871 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

849-864, 867-868, 870, 873-876, 879-882, 884, 886-887 och 889-896 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 


 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 


 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 


 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 


 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling.

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Euro­peiska gemenskapens lagstiftning.

 

Om upphandlingen anknyter till den basserviceverksamhet som definieras i förordning (381/1998) och det uppskattade värdet av upphandlingen understiger det tröskelvärde om vilket det bestäms genom förordning, upptar marknadsdomstolen inte ansökan till behandling. Ändring i ett sådant beslut söks på det sätt som anges i kommunallagen.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

Sökanden skall innan ansökan ges in till marknadsdomstolen skriftligen meddela upphandlingsenheten sin avsikt att anhänggigöra ärendet i marknadsdomstolen.

 

 

 

 


 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118                              Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5.våningen

00131 Helsingfors

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 


 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

871 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

00 § i protokollet

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Bangårdsvägen 9

00520 Helsingfors

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.