Kokousaika

4.6.2007 kello 16.00 – 17.55

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 835 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 813-848 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 812 ja osa 818-848 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi osa 812 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 804-osa 812 §)

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi osa 834-848 §)

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi 837-848 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri (paitsi 837-848 §)

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri (paitsi osa 807 §)

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

(paitsi osa 832-osa 835 §)

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

Peltonen, Raija

osastopäällikkö

 

 

Jarnila, Rauno

opetustoimen johtaja (812 §:n kohdalla)

 

 

Sermilä, Paula

kehittämisjohtaja (812 §:n kohdalla)

 

 

Salo, Outi

linjanjohtaja (812 §:n kohdalla)

 

 

Aaltonen, Katri

palvelupäällikkö (812 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


804-805,


806-807,


808-809,


813-819,

 

 Korpinen

 

 

 

 

820,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
-,


810,


821-833,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


811-812,


837-846,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


-,


834-836,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,

 

847-848,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

804

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

805

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

806

Kj/1

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 7 §:n mukainen kaupunkiseutusuunnitelma

 

807

Kj/2

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 10 §:n mukainen Helsingin toimeenpanosuunnitelma ja selvitys

 

808

Kj/1

Terveyslautakunnan varajäsenen valinta

 

809

Kj/2

Sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottaminen

 

810

Kaj/3

Konalan tonttien 32013/16 ja 20 sekä katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11613)

 

811

Sj/4

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

812

Sj/5

Koulu- ja oppilaitosverkoston tarkistaminen vuosina 2008 - 2010

 

813

Kj/3

Sivistys- ja henkilöstötoimen kaupunginsihteerin Antero Makkosen virkasuhteen päättyminen

 

814

Kj/4

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksettava palkkio

 

815

Kj/5

Vt Maija Anttilan toivomusponsi varhaisen puuttumisen vaikuttavuusmittareista

 

816

Kj/6

Vt Paavo Arhinmäen toivomusponsi: ns. sisäisten vuokrien erittely vuoden 2008 talousarviossa

 

817

Kj/7

2.4.2007 pöydälle pantu asia

Kaupungin taidemuseon johtokunnan varsinaisten jäsenten ja kaupunginhallituksen edustajan johtokunnassa virkamatka Italiaan

 

818

Kj/8

28.5.2007 pöydälle pantu asia

Strategiakokousasia: Rakentamisen tuotanto-organisaation muodostaminen

 

819

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

820

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

821

Kaj/1

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Kolsarintie 2:n kanssa tontin 32013/16 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11613

 

822

Kaj/2

Sopimuksen tekeminen Sven-Olof Liljestömin kuolinpesän kanssa tontin 32013/20 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11613

 

823

Kaj/3

Kaisaniemen ala-asteen koulun vesi- ja viemärijärjestelmän perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

 

824

Kaj/4

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Apteekkien Eläkekassan sekä Sato-Asunnot Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

825

Kaj/5

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Fortum Power and Heat Oy:n sekä Ossi Mikkolan välisessä kiinteistökaupassa

 

826

Kaj/6

Bostadsaktiebolaget Norra Kajen 10:n poikkeamishakemus

 

827

Kaj/7

Kiinteistö Oy Kannelmäen Suurmarkkinatavaratalon poikkeamishakemus

 

828

Kaj/8

Puotilan Kiinteistöt Oy:n poikkeamishakemus

 

829

Kaj/9

Puotinharjun Puhos Oy:n poikkeamishakemus

 

830

Kaj/10

Toimitilatontin varaaminen yksityisen lääketieteellisen hoidon ja tutkimuksen keskusta varten (Länsisatama, tontti 20025/7)

 

831

Kaj/11

21.5.2007 pöydälle pantu asia

Esitys Perhonkadun asemakaavan muuttamisesta

 

832

Kaj/12

21.5.2007 pöydälle pantu asia

Aurinkolahden venesatamaan kohdistunut aluevarauspyyntö ja ehdotus asemakaavan muuttamiseksi

 

833

Kaj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

834

Ryj/1

Lausunto Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2008 - 2011

 

835

Ryj/2

Pääkaupunkiseudun hankintatyöryhmän loppuraportti ja siitä aiheutuvat jatkotoimenpiteet

 

836

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

837

Sj/1

Työsuhdematkalippuetuja koskevien periaatteiden tarkistaminen

 

838

Sj/2

Suostumuksen antaminen Helsingin Ice Sport Center Oy:n hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeämiselle

 

839

Sj/3

Suostumuksen antaminen Helsingin Liikuntahallit Oy:n hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan nimeämiselle

 

840

Sj/4

Jääkenttäsäätiön sääntöjen muuttaminen

 

841

Sj/5

Tuomarinkylän Talli Oy:n vuokra-ajan jatkaminen

 

842

Sj/6

Alueen varauksen jatkaminen Suomenlahden Uistelijat ry:lle Vuosaarenlahden venesatama-alueelta

 

843

Sj/7

Ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen koulutusalan yliopettajien, lehtoreiden ja päätoimisten tuntiopettajien siirtymistä opetusalan virka- ja työehtosopimuksen osio D:n piiriin (AMK-VES) 1.8.2007 lukien koskeva paikallinen sopimus

 

844

Sj/8

21.5.2007 pöydälle pantu asia

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan asettaminen

 

845

Sj/9

28.5.2007 pöydälle pantu asia

Paikallisen yhteistoimintasopimuksen irtisanominen

 

846

Sj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

847

Stj/1

Vt Eva Biaudet'n toivomusponsi: Ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma

 

848

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

804 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lehtipuun (varalla Hellström) ja Vehviläisen (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

805 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

806 - 807 §

Kaupunginvaltuuston 19.6.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

806 §

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 7 §:n mukainen kaupunkiseutusuunnitelma

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

807 §

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 10 §:n mukainen Helsingin toimeenpanosuunnitelma ja selvitys

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250
Karvinen Marko, pääsuunnittelija, puhelin 310 36257

 

 

808 - 812 §

Kaupunginvaltuuston 20.6.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

808 §

Terveyslautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

809 §

Sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottaminen

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että sivulle 2 kappaleeseen 4 Juvan nimen perään lisätään sulkuihin peruutti hakemuksensa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 310 36009

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

810 §

Konalan tonttien 32013/16 ja 20 sekä katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11613)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

811 §

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

812 §

Koulu- ja oppilaitosverkoston tarkistaminen vuosina 2008 - 2010

 

 

Merkittiin, että Rautava esitti Vehviläisen kannattamana liitteen mukaisen vastaehdotuksen.

 

Merkittiin, että Ojala esitti liitteen mukaisen vastaehdotuksen siten muutettuna, että 1.8.2009 lukien -kohdasta poistetaan Jakomäen yläastetta ym. koskeva ehdotus sekä 1.8.2010 lukien -kohdasta poistetaan Pukinmäen ala-astetta ym. koskeva ehdotus.

 

Ojalan ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Ojala ilmoitti asiasta eriävän mielipiteensä ja seuraavat perustelut:

 

”Olen pääasiassa tyytyväinen kaupunginhallituksessa äänestysten jälkeen syntyneisiin päätösesityksiin. On erittäin tärkeää, että Yhtenäiskoulun toiminta jatkuu nykyisenkaltaisena ja Roihuvuoren ala-astetta ei esitetä lakkautettavaksi.

 

Sen sijaan en voi yhtyä kahdelta osin Khn enemmistön kantaan. Jakomäen ala-asteen ja ylä-asteen kouluja ei olisi tässä vaiheessa pitänyt yhdistää hallinnollisesti. Jakomäen ala-asteen koulurakennuksen on uudelleen pohdittavana vuoteen 2010 mennessä. Jakomäen ala-asteen tilat tulee säilyttää edelleen kunnallisen koulun käytössä. Siksi tässä vaiheessa hallinnollista yhdistämistä kouluverkkopäätösten yhteydessä voidaan pitää tarpeettomana ennakointina.

 

Myöskään Pukinmäen ala-asteen koulun ja Pukinmäen peruskoulun hallinnollista yhdistämistä en hyväksy. Hallinnollisen yhdistämisen myötä luovutaan Pukinmäen ala-asteen rakennuksesta. Tämä on nähdäkseni vastoin lähikouluperiaatetta ja turvallisen koulutien turvaamista.”

 

Merkittiin, että Oker-Blom esitti liitteen mukaisen vastaehdotuksen siten muutettuna, että loppuun lisätään seuraava lause:

 

”Samalla selvitetään mahdollisuus pilotoida hanketta ruotsinkielisen päivähoidon ja opetustoimen hallinnon yhdistämisellä.”

 

Oker-Blomin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Oker-Blom ilmoitti asiasta eriävän mielipiteensä.

 

Suoritetussa äänestyksessä Rautavan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 14 ­– 0, Oker-Blom äänesti tyhjää.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

813 §

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMEN KAUPUNGINSIHTEERIN ANTERO MAKKOSEN VIRKASUHTEEN PÄÄTTYMINEN

 

Khs 2007-1267

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, että sivistys- ja henkilöstötoimen kaupunginsihteerin Antero Makkosen virkasuhde päättyy 30.9.2007.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta julistamaan kaupunginsihteerin viran julkisesti haettavaksi 14 päivän hakuajoin ja siten, että viran tehtäväkohtainen palkkaus on 4608,00 euroa kuukaudelta.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainitulle ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

814 §

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJALLE MAKSETTAVA PALKKIO

 

Khs 2007-1294

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa maksettavaksi 3 850 euroa palkkiona keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Juha Viertolalle eduskuntavaalien yhteydessä hoitamistaan tehtävistä talousarvion luvulta 1 01 (Vaalit, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi).

 

Pöytäkirjanote Juha Viertolalle, keskusvaalilautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

815 §

VT MAIJA ANTTILAN TOIVOMUSPONSI VARHAISEN PUUTTUMISEN VAIKUTTAVUUSMITTAREISTA

 

Khs 2006-1631

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

                    merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 21.6.2006 hyväksymän toivomusponnen (Maija Anttila) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

                    toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Maija Anttilalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, pääsuunnittelija, puhelin 310 36257

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

816 §

VT PAAVO ARHINMÄEN TOIVOMUSPONSI: NS. SISÄISTEN VUOKRIEN ERITTELY VUODEN 2008 TALOUSARVIOSSA

 

Khs 2006-2552

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Paavo Arhinmäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Paavo Arhinmäki) sekä tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Paavo Arhinmäelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

817 §

2.4.2007 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN TAIDEMUSEON JOHTOKUNNAN VARSINAISTEN JÄSENTEN JA KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN JOHTOKUNNASSA VIRKAMATKA ITALIAAN

 

Khs 2007-711

Esityslistan asia Kj/7

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupungin taidemuseon johtokunnan yhdeksän varsinaista jäsentä ja kaupunginhallituksen edustajan johtokunnassa tekemään virkamatkan Italiaan Venetsiaan 14. – 17.9.2007 kuvataiteen suurtapahtumaan biennaleen osallistumista varten.

 

                                            Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTE:in mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset maksetaan kaupungin taidemuseon käytettävissä olevista määrärahoista.

 

Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijöille, kaupungin taidemuseon johtokunnalle, kaupungin taidemuseolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelujen ostolaskuihin (PL 45) ynnä sen maksuliikenteelle (PL 34).     

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

818 §

28.5.2007 pöydälle pantu asia

STRATEGIAKOKOUSASIA: RAKENTAMISEN TUOTANTO-ORGANISAATION MUODOSTAMINEN

 

Khs 2007-173

Esityslistan asia Kj/8

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 310 36570

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

819 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 22 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       29.5.2007

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                30.5.2007

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

820 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 22 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

821 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY KOLSARINTIE 2:N KANSSA TONTIN 32013/16 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA NRO 11613

 

Khs 2007-580

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Kolsarintie 2:n kanssa liitteen mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

822 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN XXXX XXXX:N KUOLINPESÄN KANSSA TONTIN 32013/20 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA NRO 11613

 

Khs 2007-581

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään XXXX XXXX:n kuolinpesän kanssa liitteen mukaisen esisopimuksen ja sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

823 §

KAISANIEMEN ALA-ASTEEN KOULUN VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄN PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMAN ENIMMÄISHINNAN KOROTTAMINEN

 

Khs 2005-2704

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kaisaniemen ala-asteen koulun vesi- ja viemärijärjestelmän perusparannuksen hankesuunnitelman rakentamiskustannusten korotuksen siten, että hankkeen arvonlisäverolliset kustannukset ovat enintään 1 557 299,50 euroa (veroton hinta 1 276 475 euroa) hintatasossa 2/2007.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

824 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN SEKÄ SATO-ASUNNOT OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-1221

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 28.3.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Apteekkien Eläkekassa on myynyt Helsingin kaupungin 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Reimarla) korttelin nro 46158 tontit nro 11 - 14 rakennuksineen sekä korttelin nro 46140 tontin nro 21 rakennuksineen Sato-Asunnot Oy:lle perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Sato-Asunnot Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

825 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN FORTUM POWER AND HEAT OY:N SEKÄ OSSI MIKKOLAN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-1083

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 4.4.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Fortum Power and Heat Oy on myynyt Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki, Viikin­ranta) korttelin nro 36031 tontin nro 2 rakennuksineen sekä korttelin nro 36034 tontin nro 3 Ossi Mikkolalle perustettavan yhtiön lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Fortum Power and Heat Oy:lle ja Ossi Mikkolalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

826 §

BOSTADSAKTIEBOLAGET NORRA KAJEN 10:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-743

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se päätöksen nro 2007-743/526 mukaisesti myönnä poikkeamista rakennuskiellosta Kruununhaan korttelin nro 15 tontille nro 4 haettuun toimenpiteeseen.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja Bostadsaktiebolaget Norra Kajen 10:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

827 §

KIINTEISTÖ OY KANNELMÄEN SUURMARKKINATAVARATALON POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1010

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 5.12.2006 päivätyissä luonnoksissa ja 20.3.2007 päivätyssä yleissuunnitelmassa esitettyjä periaatteita päätöksen nro 2007-1010/526 mukaisesti ja ehdolla, että porras- ja savunpoistokuilut suunnitellaan siten, että rakennusalaa ylitetään enintään 1,5 m. Lisäksi rakennuksen eteläpuolelle tuleva huoltopiha tulee suunnitella niin, ettei se aiheuta liikenteellisiä tai kaupunkikuvallisia ongelmia. Myös naapurikiinteistöstä avautuvat näkymät on huomioitava.

 

Kaupunginhallitus päätti myöntää poikkeuksen asemakaavan määräyksistä seuraavilta osin:

 

-                                       Rakennus ylittää kaavassa määritellyn rakennuksen vesikaton ja julkisivupinnan leikkauskohdan ylimmän korkeusaseman. Rakennuksen korkeus on noin + 40.7, kaavassa määritelty ylin korkeusasema + 34.

-                                       Porrashuoneet ja savunpoistokuilut (4 kpl) ovat rakennusalan ulkopuolella istutusalueeksi osoitetulla alueella. Rakennuksen länsipuolen ulkoseinä ylittää rakennusalan. Ylitys on alle metrin.

-                                       Ajoväylä rakennuksen maanalaiseen pysäköintitilaan sijaitsee osittain asemakaavassa osoitetun kevyen liikenteen väylän ja istutusalueen päällä.

-                                       Rakennus ulottuu rakennusalan luoteiskulmalle osoitetun torimaisen yleiselle jalankululle osoitetulle alueelle (noin 300 m2).

-                                       Rakennuksen eteläjulkisivulla lastauslaituri ja -katos ylittävät kaavassa osoitetun rakennusalan laajentuen kaavassa pysäköintialueeksi osoitetulle alueelle.

-                                       Sisäänkäyntikatos rakennuksen pohjoisjulkisivulla ylittää rakennusalan noin metrillä.

-                                       Ajoluiska Kantelettarentien puoleisella sisäänajoväylällä ylittää rakennusalan.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

828 §

PUOTILAN KIINTEISTÖT OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1011

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen määräaikaisena 31.12.2010 asti päätöksen nro 2007-1011/526 mukaisena.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

829 §

PUOTINHARJUN PUHOS OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1009

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen määräaikaisena 30.4.2012 asti päätöksen nro 2007-1009/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

830 §

TOIMITILATONTIN VARAAMINEN YKSITYISEN LÄÄKETIETEELLISEN HOIDON JA TUTKIMUKSEN KESKUSTA VARTEN (LÄNSISATAMA, TONTTI 20025/7)

 

Khs 2007-1300

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin nro 20025 suunnitellun tontin nro 7 Docrates Oy:lle, Varian Medical Systems Finland Oy:lle, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:lle ja Insinööritoimisto Helsingin Projektisuunnittelu Oy:lle yksityisen lääketieteellisen hoidon ja tutkimuksen keskuksen suunnittelua varten 30.6.2008 saakka seuraavilla ehdolla:

 

1                          Tontille tulevan rakennuksen suunnittelu on tehtävä yhteis-työssä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja alueen toteutusprojektin kanssa.

2                          Varauksensaajalla on oikeus saada tontti 20024/2 käyttöön asiakas- ja henkilökuntapysäköintiä varten normaalein pysäköintialueen vuokraehdoin siihen saakka, kunnes varauksensaajalla on mahdollista saada noin 40 pysyvää pysäköintioikeutta vuoroittaiskäyttöperiaatteella päiväkäyttöön arkipäivisin Jätkäsaareen rakennettavasta kallioluolasta taikka muualle lähelle rakennettavasta pysäköintilaitoksesta vastaavilla ehdoilla, kuin niitä luovutetaan muillekin tonteille, joilla on oikeus sijoittaa autopaikkoja mainittuihin laitoksiin. Mikäli varauksensaaja ei käytä mainittua oikeutta siihen mennessä, kun mainittu pysäköintilaitos on valmis ja käyttöönotettavissa, niin varauksensaajan oikeus tontin 20024/2 vuokraamiseen pysäköintikäyttöön raukeaa.

3                          Rakentamisen suunnittelussa, rakentamisessa ja rakennuksen toiminnan aikana on otettava huomioon lähiympäristön rakentamisen aiheuttamat sekä pysyvät liikenteen aiheuttamat tärinävaikutukset.

4                          Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa aiheutua siinä tapauksessa, ettei kaupunginvaltuuston päätöksen nojalla tehtävää tonttia koskevaa luovutussopimusta saada aikaan.

 

Pöytäkirjanote Docrates Oy:lle, Varian Medical Systems Finland Oy:lle, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:lle, Insinööritoimisto Helsingin Projektisuunnittelu Oy:lle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

831 §

21.5.2007 pöydälle pantu asia

ESITYS PERHONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTTAMISESTA

 

Khs 2007-193

Esityslistan asia Kaj/11

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen toiseksi kappaleeksi lisätään seuraavaa:

 

”Samalla kaupunginhallitus kehottanee rakennusvirastoa toteuttamaan 9.3.1987 päätetyn Perhonkadun pihakatu- ja kevyen liikenteen järjestelyn välittömästi.”

 

Lisäksi esittelijä muutti päätösehdotuksen viimeistä kappaletta siten, että se muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistöviraston tilakeskukselle, sosiaalivirastolle ja rakennusvirastolle.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

832 §

21.5.2007 pöydälle pantu asia

AURINKOLAHDEN VENESATAMAAN KOHDISTUNUT ALUEVARAUSPYYNTÖ JA EHDOTUS ASEMAKAAVAN MUUTTAMISEKSI

 

Khs 2006-2128

Esityslistan asia Kaj/12

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan asiat ennen sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan asioita.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

833 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

24.5.2007

kiinteistölautakunta

29.5.2007

asuntotuotantotoimikunta

30.5.2007

asuntotuotantotoimisto

-toimitusjohtaja

 

28. – 30.5.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

834 §

LAUSUNTO UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2008 - 2011

 

Khs 2007-517

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

835 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HANKINTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI JA SIITÄ AIHEUTUVAT JATKOTOIMENPITEET

 

Khs 2007-1458

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hankintatyöryhmän 6.11.2006 päivätyn loppuraportin selvityksenä ja pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien 22.2.2007 tekemän päätöksen mukaiset kehittämistoimenpiteet jatkotyön pohjaksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hankintakeskusta ja hallintokeskuksen oikeuspalveluja yhdessä valmistelemaan Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa yhteistyössä laadittavan yhteistyösopimuksen 1.6.2007 voimaan astuvan hankintalain 11 §:n edellytykset täyttävästä kuntalain 76 §:ään perustuvasta hankintayhteistyöstä muiden PKS-kaupunkien kanssa (yhteiskilpailuttaminen isäntäviranhaltijamallilla).

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan laadittavan yhteistyösopimuksen Helsingin kaupungin puolesta.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, hankintakeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 98 kuudennen kappaleen päivämäärä 31.5.2007 muutetaan muotoon 31.8.2007 ja sivun 99 kolmanneksi viimeisen kappaleen viimeinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Molemmat kaupungit ovat hyväksyneet loppuraportin ja siitä aiheutuvat kehittämistoimenpiteet sekä oikeuttaneet kaupunginjohtajan tekemään edellä kohdassa 3. tarkoitetun yhteistyösopimuksen.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn, eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

836 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                                 29.5.2007

liikepalvelulautakunta                                                            29.5.2007

ympäristölautakunta                                                               29.5.2007

joukkoliikennelautakunta                                                      30.5.2007

joukkoliikennelautakunta                                                      31.5.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                    31.5.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

837 §

TYÖSUHDEMATKALIPPUETUJA KOSKEVIEN PERIAATTEIDEN TARKISTAMINEN

 

Khs 2006-1251

Esityslistan asia Sj/1

 

                                           Kaupunginhallitus päätti muuttaa 5.6.2006, 810 §, tekemäänsä
päätöstä työsuhdematkalippuedun saamisena olevan palvelussuhteen kestoa koskevan edellytyksen osalta siten, että t
yösuhdematkalippuetu annetaan pyynnöstä henkilölle, jonka palvelussuhde kestää yhdenjaksoisesti viranhoitomääräyksen tai työsopimuksen perusteella yli kaksi kuukautta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että tämä päätös tulee voimaan 1.8.2007 ja on voimassa enintään 31.12.2008 saakka.

 

Pöytäkirjanote virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Anttonen Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 310 37964

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

838 §

SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN HELSINGIN ICE SPORT CENTER OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMISELLE

 

Khs 2007-1346

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Jääkenttäsäätiön

 

-                                       osakassopimuksen mukaisesti nimeämään Helsingin Ice Sport Center Oy:n hallitukseen Jääkenttäsäätiön edustajiksi Sallamaari Muhosen, Juha Hakolan, Kauko-Aatos Leväahon ja Tarja Loikkanen-Jormakan

-                                       ehdottamaan yhtiön tilintarkastajaksi valittavaksi KPMG Oy Ab (vastuunalainen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote Jääkenttäsäätiölle, tilintarkastusyhteisölle, tarkastusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

839 §

SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN HELSINGIN LIIKUNTAHALLIT OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN NIMEÄMISELLE

 

Khs 2007-1346

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Jääkenttäsäätiön Helsingin Liikuntahallit Oy:n yhtiökokouksessa kesäkuussa 2007

 

-                                       nimeämään yhtiön hallituksen jäseniksi Sallamaari Muhosen, Juha Hakolan, Kauko-Aatos Leväahon ja Tarja Loikkanen-Jormakan

-                                       ehdottamaan yhtiön tilintarkastajaksi valittavaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote Jääkenttäsäätiölle, mainituille henkilöille ja tilintarkastusyhteisölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

840 §

JÄÄKENTTÄSÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2007-1356

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa esityslistalta ilmenevään Jääkenttäsäätiön sääntömuutokseen.

 

Pöytäkirjanote Jääkenttäsäätiölle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 68 kolmas kappale muutetaan alkamaan seuraavasti:

 

” Hallitus voi muuttaa...”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

841 §

TUOMARINKYLÄN TALLI OY:N VUOKRA-AJAN JATKAMINEN

 

Khs 2007-1306

Esityslistan asia Sj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

842 §

ALUEEN VARAUKSEN JATKAMINEN SUOMENLAHDEN UISTELIJAT RY:LLE VUOSAARENLAHDEN VENESATAMA-ALUEELTA

 

Khs 2007-1307

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Suomenlahden Uistelijat ry:lle 54. kaupunginosassa tilojen RN:o 91:54:150:1 sekä 91:435:4:117 alueella sijaitsevan 300 m2:n suuruisen maa-alueen vapaa-ajan kalastuskeskuksen suunnittelua varten ajaksi 1.6.2007—31.5.2008 seuraavin ehdoin:

 

1                          Varausmaksu on 74 euroa ja se on maksettava 30.6.2007 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

2                          Maksusuorituksen viivästyessä varauksensaaja on velvollinen maksamaan erääntyville saataville maksupäivään asti korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaisesti.

3                          Nyt varattavan alueen rajoja tarkistetaan alueesta tehtävän vuokrasopimuksen yhteydessä. Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

Varattava alue on liikuntaviraston käytössä siihen saakka, kunnes alueesta solmittava vuokrasopimus alkaa.


4                          Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

5                          Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

6                          Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle ja Suomenlahden Uistelijat ry:lle

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

843 §

AMMATTIKORKEAKOULUN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN KOULUTUSALAN YLIOPETTAJIEN, LEHTOREIDEN JA PÄÄTOIMISTEN TUNTIOPETTAJIEN SIIRTYMISTÄ OPETUSALAN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN OSIO D:N PIIRIIN (AMK-VES) 1.8.2007 LUKIEN KOSKEVA PAIKALLINEN SOPIMUS

 

Khs 2007-1347

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä saavutetun neuvottelutuloksen mukaisen paikallisen sopimuksen ja valtuuttaa henkilöstökeskuksen kaupungin puolesta allekirjoittamaan sen.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle, ammattikorkeakoululle sekä ao. henkilöstöjärjestölle.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 310 37965

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

844 §

21.5.2007 pöydälle pantu asia

MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

 

Khs 2007-404

Esityslistan asia Sj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on

 

-                                       tukea kaupungin toimia työperäisen maahanmuuton ja sitä tukevien palveluiden kehittämisessä

-                                       tukea kaupungin toimia maahanmuuttajien kotoutumista edistävien palvelujen kehittämisessä

-                                       edistää yhdenvertaisuutta kaupungin hallintokulttuurissa ja toimintatavoissa

-                                       saattaa maahanmuutto-ohjelmatyö loppuun, ja seurata sen toimeenpanoa sekä

-                                       organisoida ja ylläpitää säännöllisiä, vuorovaikutteisia tapaamisia ja kuulemisia eri maahanmuuttajaryhmien ja maahanmuuttajajärjestöjen sekä muiden neuvottelukunnan toimeksiannon kannalta keskeisten kolmannen sektorin ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä neuvottelukunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt:

 

Leila Vasama

Kaisa Vatanen

Toni Randla

Matti Niemi

Elie El-Khouri

Juhani Pelanne

Eeva Suomenaro

Katariina Saariluoma

Zahra Abdulla

Liisa Lithovius

Tapio Laakso

Kimmo Helistö

Thomas Bergman

Gerd-Peter Löche

Tiia Aarnipuu

Mustafa Gürler

Mohamad Abdirham Hussein

Ella Lazareva

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskuksen maahanmuuton toimialaa huolehtimaan neuvottelukunnan esittelijän ja sihteerin tehtävistä.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle ja päätöksessä nimetyille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

845 §

28.5.2007 pöydälle pantu asia

PAIKALLISEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

 

Khs 2007-1271

Esityslistan asia Sj/9

 

Merkittiin, että esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi asian poistamisen listalta.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Kulokari Irmeli, yhteistoimintakonsultti, puhelin 310 37966

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

846 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs 2007-1457

Esityslistan asia Sj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta

29.5.2007

liikuntalautakunta

29.5.2007

nuorisolautakunta (lukuun ottamatta § 96)

31.5.2007

opetuslautakunta

29.5.2007

- suomenkielinen jaosto

29.5.2007

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

29.5.2007

 

 

eläintarhan johtaja

30.5.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

29. – 30.5.2007

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

25., 29., 30. ja 31.5.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

24., 25. ja 29.5.2007

museonjohtaja

28. – 29.5.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

30.5.2007

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

29.5.2007

taidemuseon johtaja

25.5.2007

tietokeskus

 

- johtaja

25.5.2007

työterveysjohtaja

28. ja 30.5.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Merkittiin, että Ojala teki Hellströmin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallituksen tulisi käyttää asiassa otto-oikeuttaan nuorisolautakunnan 31.5.2007, § 96, tekemän päätöksen osalta.

 

                      Suoritetussa äänestyksessä Ojalan ehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9 – 6. Vähemmistöön kuuluivat Hakola, Oker-Blom, Rautava, Urho, Wallden-Paulig ja Rihtniemi.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

847 §

VT EVA BIAUDET'N TOIVOMUSPONSI: IHMISKAUPAN VASTAINEN TOIMINTAOHJELMA

 

Khs 2006-2563

Esityslistan asia Stj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

848 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                               29.5.2007

terveyslautakunta                                                                29.5.2007

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

Översättning:

815 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MAIJA

ANTTILA: MÄTARE FÖR VERKSAMHETSEFFEKTIVITETEN VID

TIDIGT INGRIPANDE

 

Stn 2006-1631

Ärende Kj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

­                anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 21.6.2006 (Maija Anttila)

­                tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Maija Anttila och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Karvinen Marko, chefplanerare, telefon 310 36257

 

Översättning:

816 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN PAAVO

ARHINMÄKI: SPECIFICERING AV DE S.K. INTERNA HYRORNA

I 2008 ÅRS BUDGET

 

Stn 2006-2552

Ärende Kj/6 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 15.11.2006 (Paavo Arhinmäki)

tillställa den som föreslagit klämmen (Paavo Arhinmäki) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Paavo Arhinmäki och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Saxholm Tuula, budgetchef, telefon 310 36250

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Sirkka-Liisa Vehviläinen

Sanna Hellström

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  21.6.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 804-812, 815-816, 818-820, 830-834, 836, 841-842 ja 845-848 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 826-829 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 824-825 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 


 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 


 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

804-812, 815-816, 818-820, 830-834, 836, 841-842 och 845-848 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

826-829 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

824-825 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 


 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 


 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 


 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 


 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.