Kokousaika

28.5.2007 kello 16.00 – 18.50

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Lehtipuu, Otto

kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja

(paitsi 787 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

(paitsi 787 §)

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi osa 801-803 §)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi 787 ja osa 802 §)

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

(paitsi 796-803 §)

 

 

Puoskari, Mari

varajäsen (paitsi 787 §)

 

 

Enroth, Matti

varajäsen (paitsi 783-osa 796 §)

 

 

Saukkonen, Lea

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi osa 790-803 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 796-803 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö (paitsi osa 790 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 783-785 §)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri (paitsi osa 802 §)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri (paitsi osa 803 §)

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri (paitsi 783-785 ja

osa 803 §)

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

Paavola, Vesa

organisaatiopäällikkö (801 §:n kohdalla)

 

 

Holstila, Eero

elinkeinojohtaja (802 §:n kohdalla)

 

 

Maarttola, Minna

projektipäällikkö (802 §:n kohdalla)

 

 

Eskelinen, Jarmo

johtaja (802 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Lehtipuu, Otto paitsi 787 §:n kohdalla Vehviläinen, Sirkka-Liisa

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


783-784,


785-786,


790-793, 795, 801-803, 

 Korpinen

 

 

 

794,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
787-789,


797, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
-,


796, 798, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


799, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


800,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

783

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

784

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

785

Kj/1

Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta

 

786

Kj/2

Sosiaaliviraston ruokapalvelujen osittainen siirtäminen Palmian hoidettavaksi

 

787

Kaj/3

Helsingin seurakuntayhtymän kanssa tehdyn Viikki-sopimuksen loppuunsaattaminen ja asuntotonttien luovuttaminen Arabianrannasta

 

788

Kaj/4

Sörnäisten kortteleiden nro 10575 ja 10576 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11626)

 

789

Kaj/5

Pitäjänmäen tontin 46005/7 asemakaavan muuttaminen (nro 11648)

 

790

Kj/3

Määrärahojen myöntäminen lähiörahastosta

 

791

Kj/7

21.5.2007 pöydälle pantu asia

Lausunnon antaminen arviointikertomuksesta vuodelta 2006 tarkastuslautakunnalle

 

792

Kj/8

Kaupunginvaltuuston 23.5.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

793

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

794

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

795

Kj/11

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset kuntajaon muutosesitystä ja lausuntoa koskevista valituksista

 

796

Sj/1

Paikallisen yhteistoimintasopimuksen irtisanominen

 

797

Kaj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

798

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

799

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

800

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

801

Kj/4

Strategiakokousasia: Rakentamisen tuotanto-organisaation muodostaminen

 

802

Kj/5

Strategiakokousasia: Elinkeinostrategian toteuttaminen

 

803

Kj/6

Strategiakokousasia: Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen ja puitelain suunnitelmien jatkovalmistelun tilannekatsaus

 


 

783 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Hellström) ja Kantolan (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

784 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

785 - 789 §

Kaupunginvaltuuston 6.6.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

785 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 14.5.2007 ja 21.5.2007 pöydälle pantu asia
Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

786 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 11.12.2006, 18.12.2006 ja 21.5.2007 pöydälle pantu asia
Sosiaaliviraston ruokapalvelujen osittainen siirtäminen Palmian hoidettavaksi

 

 

Merkittiin, että Hellström teki Ojalan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen 2. ja 3. kappale tulisi poistaa.

 

                                            Merkittiin, että Urho teki liitteen mukaisen vastaehdotuksen.

 

                                            Merkittiin, että Vehviläinen ehdotti Malisen kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi vuonna 2006 käynnistetystä kilpailutuksesta saatujen kokemusten hyödyntämiseksi.

 

                                            Suoritetussa äänestyksessä Vehviläisen palautusehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8 – 7. Vähemmistöön kuuluivat Hakola, Oker-Blom, Peltokorpi, Rautava, Urho, Wallden-Paulig ja Saukkonen.

 

                      Kaupunginhallituksen hyväksyessä Vehviläisen palautusehdotuksen Hellströmin ja Urhon ehdotukset raukesivat.

 

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 310 36570
Holstila Terttu, erityissuunnittelija, puhelin 310 36357

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

787 §

Helsingin seurakuntayhtymän kanssa tehdyn Viikki-sopimuksen loppuunsaattaminen ja asuntotonttien luovuttaminen Arabianrannasta

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Lehtipuu, Kantola, Peltokorpi ja Puoskari esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Vehviläinen toimi puheenjohtajana asiassa.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

788 §

Sörnäisten kortteleiden nro 10575 ja 10576 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11626)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

789 §

Pitäjänmäen tontin 46005/7 asemakaavan muuttaminen (nro 11648)

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asiat 4, 5 ja 6 esityslistan viimeisinä asioina.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

790 §

MÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄMINEN LÄHIÖRAHASTOSTA

 

Khs 2007-943, 2007-828, 2007-321, 2007-1390

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2006 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

 

rakennusvirastolle

 

350 000 euroa Tallinnanaukion perusparannuksen loppurahoitukseen

 

180 000 euroa Itäväylän alikulkujen kunnostukseen Herttoniemessä

 

400 000 euroa Pikkukosken kevyen liikenteen sillan toteutukseen

 

80 000 euroa Savelan katujen kunnostukseen

 

850 000 euroa Kannelmäen aseman seudun katujen kunnostamiseen

 

1 980 000 euroa Pihlajamäen nuorisopuiston ja Lucina Hagmannin kujan rakentamiseen

 

210 000 euroa Ratsaspuiston ja –tien rakentamiseen

 

120 000 euroa koillisen suurpiirin leikkipuistojen välinehankintoihin

 

180 000 euroa Tapaninvainion matonpesupaikan rakentamiseen

 

90 000 euroa Hiidenkirnun ympäristön kunnostamiseen

 

80 000 euroa pohjoisen suurpiirin leikkipuistojen väline- ja turva-alustahankintoihin

 

120 000 euroa Louhikkopolun rakentamiseen

 

liikennelaitokselle

 

1 500 000 euroa Malminkartanon rautatieaseman peruskorjauksen suunnitteluun ja toteutukseen

 

200 000 euroa joukkoliikenteen informaationäyttöihin kaupunginosien ostoskeskuksissa sekä tärkeillä vaihtopysäkeillä ja juna-asemilla

 

liikuntavirastolle

 

500 000 euroa Aurinkorannan itäosan kevyen liikenteen raitin rakentamiseen

 

300 000 euroa Jakomäen uimahallirakennuksen peruskorjauksen suunnitteluun

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

80 000 euroa Herttoniemen keskuksen arkkitehtikilpailuun

 

tilakeskukselle

 

15 000 euroa Pihlajamäen nuorisotalon piha-alueen kunnostamiseen

 

nuorisoasiankeskukselle

 

100 000 euroa Pihlajamäen nuorisopuiston skeittirampin muutostöihin

 

50 000 euroa Vartiosaaren kesänuorisotalon kunnostamiseen

 

24 000 euroa Laajasalon nuorisotalon nuorisokahvilahankkeeseen

 

36 000 euroa Oulunkylän nuorisotalon vertaismediakeskuksen laitteistoihin

 

25 000 euroa Kontulan nuorisotalon teknisiin laitteisiin ja sisustamiseen

 

terveyskeskukselle

 

110 000 euroa kotihoidon toiminnan tehostamista edesauttavan toimintavälineistön hankintaan

 

150 000 euroa potilaiden kuntouttavaa hoitoa edesauttavien  ja ergonomisen työskentelyn mahdollistavien  laitteistojen hankintaan pitkäaikaissairaalan vuodeosastoille

 

150 000 euroa terveyskeskuksen akuuttisairaalan avofysio -terapian laitteistojen ja harjoitusvälineiden hankintaan

 

320 000 euroa henkilöturvallisuuteen ja terveyskeskuksen toimipisteissä tapahtuvien tapaturmien ehkäisyyn

 

250 000 euroa ergonomisen työskentelyn mahdollistavien hoito- ja apuvälineiden hankintaan akuuttisairaaloissa

 

50 000 euroa osastojen yhteisten tilojen ja potilashuoneitten viihtyvyyden lisäämiseen pitkäaikaissairaaloissa

 

50 000 euroa terveyskeskuksen toimipisteiden televisioiden digitalisointiin 

 

30 000 euroa potilaiden ja henkilökunnan käyttöön tarkoitettujen kuntosalilaitteiden hankintaan terveyskeskuksen pitkäaikaissairaaloissa

 

sosiaalivirastolle

 

550 000 euroa vanhusten palvelutalojen kuntosalilaitteiden ja apuvälineiden hankintaan

 

200 000 euroa lapsiperheiden palvelujen parantamisen edellyttämiin hankintoihin

 

100 000 euroa aikuisten palvelujen parantamisen edellyttämiin hankintoihin

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, liikennelaitokselle, liikuntavirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, tilakeskukselle, nuorisoasiainkeskukselle, terveyskeskukselle (Jussi Lind), sosiaalivirastolle (Katja Rimpilä), lähiöprojektille (Ulla Korhonen-Wälmä), Itä-Helsingin kehittämistoimenpiteiden johtoryhmälle (Sirpa Kallio) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

791 §

21.5.2007 pöydälle pantu asia

LAUSUNNON ANTAMINEN ARVIOINTIKERTOMUKSESTA VUODELTA 2006 TARKASTUSLAUTAKUNNALLE

 

Khs 2007-721

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa edellä esitetyn mukaisen lausunnon arviointikertomuksesta vuodelta 2006 tarkastuslautakunnalle.

 

Pöytäkirjanote lausunnoin tarkastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

792 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 23.5.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 23.5.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa nuorisoasiainkeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Anna Tenhuselle ja Johanna Annina Jokela–Grönlundille.

 

Pöytäkirjanote kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle, nuorisoasiainkeskukselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa suomenkielistä työväenopistoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote ylitarkastaja Johanna Haahtelalle ja Maija Elina Jäntille.

 

Pöytäkirjanote suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, suomenkieliselle työväenopistolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Stefan Johanssonille ja Magnus Buchertille.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, rakennusvirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

13                 Aloite 12

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtava apulaiskaupunginjohtajan ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 60

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

6, 7               Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

8                    Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle 5 900 000 euron määrärahan talousarvion kohdasta 8 01 02, Esirakentaminen, täytöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, käytettäväksi Myllypuron Ostoskeskus Oy:n ja Kiinteistö Oy Kivensilmänkuja 1:n vuokrasopimusmuutosten korvausta varten.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja kaupunginmuseolle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helsingin Vesi.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töidenlautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

14, 15           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

12                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Veli Pasaselle, Rauli Augustinille, Seija Blackille ja Jouko Mälkille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

16–18           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

19, 20           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

793 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          22.5.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

794 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

795 §

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSET KUNTAJAON MUUTOSESITYSTÄ JA LAUSUNTOA KOSKEVISTA VALITUKSISTA

 

Khs 2006-1601

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden 23.5.2007 tekemät päätökset, joilla valitukset on hylätty.

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan asian nro 1 ennen kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan asiaa nro 1.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

796 §

PAIKALLISEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

 

Khs 2007-1271

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Kulokari Irmeli, yhteistoimintakonsultti, puhelin 310 37966

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

797 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

22.5.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

10.5.2007

rakennuslautakunta

22.5.2007

asuntotuotantotoimikunta

16.5.2007

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

15., 24.5.2007

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

798 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

22.5.2007

kaupunginorkesterin johtokunta

22.5.2007

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

16.5.2007

opetuslautakunta

 

- suomenkielinen jaosto

15.5.2007

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

15.5.2007

taidemuseon johtokunta

24.5.2007

 

 

ammattikorkeakoulu

.

- rehtori

25.4. – 10.5.2007

- vararehtori 1.

2. – 4.5.2007

- johtava talouspäällikkö

13.4. – 8.5.2007

eläintarhan johtaja

18. ja 21.5.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

21. ja 24.5.2007

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

24.5.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

23.5.2007

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

21.5.2007

museonjohtaja

21.5.2007

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

24.5.2007

taidemuseon johtaja

15. – 22.5.2007

tietokeskus

 

- johtaja

21.5.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

799 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta                                                     24.5.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

800 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                                  22.5.2007

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                                      18.4.2007

 

terveyslautakunta                                                                   22.5.2007

 

Ilmoitus ao. lautakunnille ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

801 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: RAKENTAMISEN TUOTANTO-ORGANISAATION MUODOSTAMINEN

 

Khs 2007-173

Esityslistan asia Kj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 310 36570

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

802 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: ELINKEINOSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

 

Khs 2007-173

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinostrategian 2007 toteuttamissuunnitelmassa esitetyt periaatteet jatkotyöskentelyn pohjaksi ja kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta jatkamaan strategian toteuttamista yhdessä hallintokuntien kanssa.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 310 36141
Maarttola Minna, projektipäällikkö, puhelin 310 36307

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

803 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN JA PUITELAIN SUUNNITELMIEN JATKOVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2007-173

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Pajunen Jussi, kaupunginjohtaja, puhelin 310 36000

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

Otto Lehtipuu

Sirkka-Liisa Vehviläinen

puheenjohtaja

puheenjohtaja

(paitsi 787 §)

(787 §:n kohdalla)

 

 

 

Tiina Teppo

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

 

Ulla-Marja Urho

Tarja Kantola

(paitsi 787 §)

 

 

 

Sanna Hellström

(787 §:n kohdalla)

 

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  5.6.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 783-789, 791-801 ja 803 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

783-789, 791-801 och 803 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.